1 topic
#2015

De erfbelasting levert nauwelijks nog wat op

Wat jaarlijks aan vermogen overgaat op nabestaanden weet niemand precies, maar wel dat 158.000 ontvangers van erfenissen in 2015 gezamenlijk €1,2 miljard erfbelasting aftikten over €9,1 miljard aan netto-erfenissen. In 2015 lag de mediaan van de nalatenschap op €25,8 duizend, waarover mediaan €1,2k werd afgetikt. De helft kreeg en betaalde minder, de andere helft meer (meer stats hier). Niet elke erfenis is belast met erfbelasting, omdat we -zeker sinds 2010- ruime vrijstellingen kennen voor deze belasting. Zo betaalt bijvoorbeeld de achtergebleven partner pas erfbelasting als de verkrijging boven de €633k uitkomt (cijfers 2015, op die vrijstelling komt het nabestaandenpensioen in mindering). Op de meeste overlijdensgevallen volgt daarom ook helemaal geen aangifte. Het CBS, van wie al deze cijfers afkomstig zijn: 'In 2015 is er een aangifte erfbelasting voor één op de drie overledenen, in 2007 was voor bijna de helft van de overledenen een aangifte erfbelasting beschikbaar'. En zo komt het dat de erfbelasting qua opbrengsten daalt. In 2007 kwam er nog €1,5 miljard binnen aan successiebelasting, dat heette toen nog zo, en 'thans' €300 mio minder (bbp in 2007: €613 miljard. In 2015: €683 miljard).  Eindigen we op de helft van dit topic met een aantal weetjes. Het CBS schat de totale omvang van nalatenschappen in 2015 op €18,7 miljard aan bezittingen minus €3,2 miljard aan schulden. Voorts zijn er wat achterstanden bij de Belastingdienst wegens de ict-puinhopen bij de Belastingdienst, waardoor het toch al lange aangiftetraject nog langer duurt. Dus neem het CBS s.v.p. niet kwalijk dat ze pas tot en met 2015 hebben geteld. Wie altijd beweert dat de duivel op de grootste hoop schijt, heeft wederom gelijk. In 2015 kregen 3.700 mensen van de notaris te horen dat de nalatenschap bestond uit schulden (van in doorsnee €23k). En 1,7 duizend ontvangers erfden gezamenlijk €1,8 miljard euro. Daarmee zijn deze nabestaanden doorgaans geen nieuwbakken miljonairs, want dat waren ze al: 'De rijkste 10 procent huishoudens ontving bijna 30 procent van het totaal aan netto-erfenissen'. Wie voor wat meer gelijkheid in de samenleving is, ziet daarom ook voordelen van een erfbelasting.

Linktip: Energie vergelijken