12 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#woekerpolis

ASR definitief onderuit met woekerpolis. SCHADE 1,5 MILJARD

Zo zeg. Nabeurs komt claimclub Wakkerpolis met een beukend persbericht: verzekeraar ASR is volledig op zijn plaat gegaan in een rechtszaak over woekerpolissen, en dan de Waerdye-polis in het bijzonder. De mensen die zo'n beleggingsverzekering hebben of hadden kunnen een deel van de kosten die de verzekeraar in rekening heeft gebracht terugvorderen. Het gaat om zo'n €6.000 per polis schat advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis. Er zwerven ongeveer 250.000 polissen door het land, dus dat worden best een hoop nullen voor ASR dat bij de presentatie van de kwartaalcijfers liet weten geen aanvullende voorzieningen nodig te achten voor deze claim. Meer over woekerpolissen en lopende procedures hier en over de incomplete kwartaalcijfers van ASR daar. Uitspraak zelf nog niet beschikbaar op kifid.nl. Persbericht na de breek.

Lees verder

NN betaalt lachend schadevergoeding voor woekerpolis want boeiuh

Het Kifid heeft weer een uitspraak gedaan in een woekerpoliszaak. De uitkomst deze keer? Nationale Nederlanden tikt ommenabij €17.500 af en daarmee is de zaak schluss want het was al een hoger beroep. Gerechtigheid geserveerd op een bedje van wraak? Nee, helaas pindakaas, want hoewel het er inderdaad op lijkt dat NN hiermee bunkerhard is veroordeeld door Vrouwe Justitia Kifida (kijk dan, er ligt een heuse uitspraak en alles), is dit niks anders dan een ordinaire afkoop van een klager die zo laag had ingezet dat NN dacht ‘ah fuck it, we lappen gewoon waar hij om vraagt and be done with it’. Nadat deze klager in een tussenuitspraak gelijk had gekregen dat hij door NN was bedonderd met een woekerpolis, moest hij van het Kifid nog even uitrekenen hoeveel schade hij had geleden. Maandje later kwam de klager met een rekensommetje, en NN hapte meteen door toe te zeggen dit bedrag wel op te hoesten. De Commissie van Beroep liet vervolgens weten de procedure niet langer voort te zetten. De reden? De klager had er geen belang bij, aangezien de Commissie van Beroep hem niet meer kon toekennen dan waar hij zelf om had gevraagd. En omdat de klager zelf geen beroep had ingesteld tegen de tussenuitspraak, kon hij niet alsnog om een hoger schadebedrag vragen. NN maakt dus gniffelend die €17.500 over en is mooi van deze zaak af. U mag de klager in deze zaak bedanken voor twee belangrijke lessen: altijd zo hoog mogelijk inzetten, en altijd in beroep gaan. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd, want de eerdere uitspraken over woekerpolissen bij het Kifid en bij de echte rechter bieden geen garantie voor de toekomst.

Woekerpolisuitspraken. Wat weten we tot nu toe?

Weet u nog hoe het zit met de woekerpolissen? Wij niet en het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid vermoedelijk ook niet meer. Er lopen bij het Kifid ongeveer 500 zaken over de beroemde beleggingsverzekeringen van de vorige eeuw. Uit die berg dossiers heeft het Kifid vijf zaken geselecteerd die 'richtinggevend' zijn. De geschillencommissie van het Kifid, dat is de instantie 'in eerste aanleg', heeft in de vijf richtinggevende zaken uitspraak gedaan. In alle gevallen hebben de verzekeraars of klagers beroep aangetekend. Daarom moeten we nu wachten op de uitspraken van de commissie van beroep, zegt het Kifid vandaag. En daarna hebben we de richting te pakken en rossen we de rest van de 500 zaken er doorheen. De commissie van beroep heeft zich tot nu toe pas over één zaak gebogen. De andere vier zaken volgen. Maar dat zou best nog wel eens even kunnen duren, vrezen we. Het Kifid kijkt namelijk ook naar de normale rechter. En daar start de verwarring. Zo redeneerde de rechter in Rotterdam onlangs in een vergelijkbare zaak ongeveer langs dezelfde lijnen als het Kifid, maar kwam al redenerende tot een volstrekt tegengestelde uitspraak. Het Kifid wees NN aan als verliezer, de rechter noemde NN juist de winnaar. De rechter in Den Bosch koos in een zaak tegen ASR weer voor een heel andere lijn dan Rotterdam en het Kifid. Het aardige daarvan is dat onze staatsverzekeraar failliet gaat als de Hoge Raad Den Bosch volgt. We zijn benieuwd wat het Kifid doet. Na de breek een woekerpolispotpourri.

Lees verder

Raden maar! De opvolger van de woekerpolis is ...

Gisteren maakten verzekeraar Allianz en de claimclubs Vereniging Woekerpolis.nl, Consumentenclaim en Stichting Woekerpolisproces bekend te schikken. Allianz gaat klanten (en dan alleen de aangeslotenen bij de claimclubs) compenseren voor de te hoge kosten die het in rekening heeft gebracht bij beleggingsverzekeringen (Allianz was ook Zwolsche Algemeene). Hoe de compensatieregeling eruit komt te zien, vertellen de clubs echter niet en blijft zelfs geheim, schrijft het Financieele Dagblad (FD/€). Allianz stelt in een persbericht tevreden te zijn over de oplossing en dat is een veeg teken. Voor de mensen die zijn aangesloten bij de claimclubs geldt nu van tweeën één: gefeliciteerd of gecondoleerd. De schikking zou wel eens veel te karig kunnen zijn. De verzekeraars ASR en NN liepen onlangs flinke klappen op bij zowel de gewone rechter als het klachteninstituut Kifid. De rechter zette een streep door allerlei kostenposten en nu dreigt voor NN een megaclaim van €2,75 miljard en de show is nog niet over. Het is dus niet zo gek dat Allianz het benauwd heeft gekregen, het Armageddon niet afwacht en schikt om van een zwik megaclaims des doods af te zijn. De claimclubs leven van de commissie die zij opstrijken over het bedrag van de schikking (woekerpolis.nl incasseert 10% van het schikkingsbedrag). Wat de speltheorie hier precies voorschrijft, weten we als gevolg van die troebele geheimhouding niet. Het zou voor Allianz en de claimclubs kunnen lonen om nu al te schikken. De gedupeerde klant had wellicht beter even kunnen wachten op het eindspel van de lopende procedures. Het mag daarom niet verbazen wanneer AVROTROSRADAR over een paar jaar vol zit met woekerpolisschikkinggedupeerden. Het houdt niet op, niet vanzelf.

Update: Woekerpolis wint zojuist bij de rechter van Aegon

NATIONALE-NEDERLANDEN VERLIEST PROCEDURE OM WOEKERPOLIS, SCHADE €2,75 MILJARD

Nationale-Nederlanden sneuvelt vandaag in de strijd om de woekerpolis. De verzekeraar moet onterecht ingehouden 'eerste kosten' op een woekerpolis terugbetalen aan een gedupeerde klant, oordeelt het klachteninstituut voor financiële dienstverleners Kifid zojuist. De exacte schade voor de klant moet nog worden bepaald. Volgens claimclub Wakkerpolis kan de rekening voor NN oplopen tot €2,75 miljard. Advocaat Adriaan de Gier van Wakkerpolis, die namens een klagende woekerpolishouder de proefprocedure voerde, legt uit: 'de eerste kosten zijn volgens het Kifid een oneerlijk beding en onterecht ingehouden. NN moet nu de polisopbouw herrekenen en de eerste kosten achterwege laten. In deze casus komt dat neer op €7.000 schadevergoeding. Gemiddeld per NN-polis op €5.500'.

klabamski

Lees verder

Ai. Man baseerde rendement woekerpolis op voorbeeld brochure. Helpt Kifid?

U weet: beleggingsverzekeraars = maffia. Daar proberen de Consumentenbond en claimhyena's ook wat aan te doen, waarop de verzekeraars het proces zo veel mogelijk proberen te vertragen, want maffia. Laatste wapenfeitjes: claimclub Wakkerpolis en de consumentenorganisatie dat verzekeraar Nationale-Nederlanden €3,2 miljard voor extra in rekening gebrachte kosten voor polishouders, gebaseerd op een oordeel van het Kifid. Daarnaast heeft de Consumentenbond ASR gedagvaard omdat het wil dat alle gedupeerden met een Waerdye-polis eerlijk gecompenseerd dienen te worden. Wat dit gaat opleveren is, nog even afwachten, maar onlangs oordeelde het gerechtshof in Den Bosch wel voor het eerst dat sommige kosten in een woekerpolis volledig moeten worden terugbetaald omdat ze in strijd zijn met een Europese richtlijn over oneerlijke voorwaarden (uitspraak hier, link FD daar). En daarmee spelen er nog meer individuele gevallen, wat ons brengt op de volgende zaak die door het Kifid is beoordeeld. Een man sluit een Waerdye-beleggingverzekeringspolis af in 1988. Voordat hij die afsluit, krijgt hij het volgende voorbeeldrendement voorgespiegeld:

Lees verder

Dit is zo stuitend aan het woekerpolisdossier

Aan de serie 'zo rolt de verzekeringsmaffia' is vandaag weer een tenenkrommende aflevering toegevoegd. Den Haag gaf enige tijd geleden de opdracht aan verzekeraars om klanten met een woekerpolis 'te activeren' (dat bestaat echt, komen we zo op terug). Sinds de jaren 1990 zijn volgens ruwe schatting 6 miljoen woekerpolissen verkocht. Daar zijn er nog een paar miljoen van over en de ergste categorie polissen zijn de NOPs. NOPs - niet-opbouwende polissen. Stop er €100 in en je krijgt er niks voor terug. Niet echt handig als die polis is afgesloten voor pensioenaanvulling of aflossing van de hypotheek. Een paar jaar geleden waren daar nog enkele honderdduizenden van, nu nog ongeveer 100.000. Verzekeraars, de politiek en toezichthouder AFM hebben afgesproken om mensen van hun NOP af te helpen (=activeren!). Bijvoorbeeld door deze om te zetten naar een beleggingsproduct met gunstiger voorwaarden of een bijstorting te doen in de polis om toch nog voor wat opbrengst te zorgen. De AFM controleert of verzekeraars hun best doen. Dit proces loopt al jaren en daarbij worden allerlei 'ambities' uitgesproken. Welk percentage mensen moet op welk moment zijn benaderd met een oplossing? Nu zou je verwachten dat die activeringen serieus worden genomen door verzekeraars, want u weet dat zij nog steeds een claims des doods (claim > eigen vermogen verzekeraars) om hun oren kunnen krijgen van boze polishouders. Maar zo rolt de verzekeringsmaffia natuurlijk niet.

Lees verder

Klant niet meer zelf verantwoordelijk voor woekerpolisellende

Hoe lang we het in Nederland ook al hebben over de beleggingsverzekering, voorheen meer bekend onder de naam woekerpolis, nog steeds zijn de bijbehorende problemen niet opgelost. Daarvoor ligt de schuld sinds vandaag officieel bij de verzekeraars, die de afgelopen jaren de indruk wekten helemaal niet van hun woekerklanten af te willen. Misschien komt dat door de winst die te behalen valt op de iets minder dan 50 miljard euro aan beleggingen die in enkele miljoenen verzekeringspolissen zit (pdf). De AFM was al heel lang klaar met het gedoe en verzoekt al tijden om strengere regels. En die krijgt het vandaag. De Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen wordt namelijk uitgebreid, zodat de AFM een stok heeft om verzekeraars mee te slaan. En dat is een hele grote stok, want hou u vast: de verzekeraar moet de klant gaan bereiken met een goed voorstel. Na tien e-mails, twintig brieven en dertig telefoontjes nog geen contact met de klant? Gewoon nog een keertje bellen! En na dat telefoontje ook geen gehoor? Dan moet de verzekeraar zelfstandig de polis aanpassen door aanvullende stortingen te doen of de kosten te verlagen. Het Verbond van Verzekeraars als moeder en hoeder was fel tegen, maar wist ondanks fel verzet van haar huurlingen (1, 2, 3) deze nieuwe wetgeving niet tegen te houden. Eind 2016 moeten alle woekerpolishouders met zinvolle informatie benaderd zijn door hun verzekeraar. We zijn benieuwd!

Bizar. Nationale Nederlanden snapt woekerpolisuitspraak niet

Iedereen had gespannen uitgekeken naar het vandaag gepubliceerde arrest van het Europees Hof van Justitie inzake woekerpolissen. Het Hof was gevraagd of de rechtbank in Rotterdam van Nationale Nederlanden mocht eisen dat de verzekeraar aan verzekerden meer informatie omtrent kosten en risicopremies moest verstrekken dan was vastgelegd bij het implementeren van een Europese richtlijn. Het zou dan gaan om open en ongeschreven regels van Nederlands recht zoals redelijkheid en billijkheid. En dat mag inderdaad. Althans, zolang de verzekeraar de informatie die hij moet geven uit die open normen kan voorspellen. Maar de Nederlandse rechter kan bij de toetsing van die voorspelbaarheid in zijn oordeel betrekken dat verzekeraars die zelf kunnen uitvogelen, aangezien zij zelf de producten maken en dus zouden moeten weten welke aanvullende zaken aan klanten gemeld hadden moeten worden. Een nederlaag dus voor Nationale Nederlanden, al ging de uitspraak minder ver dan de conclusie van de advocaat-generaal. Die stelde zonder meer dat op basis van Europees recht NN de kosten had moeten specificeren. Vreemd genoeg claimt Nationale Nederlanden dat de verzekeraar door het Hof in het gelijk is gesteld. Of dat bewust of onbewust is durven we niet te zeggen. Het zou wel eens kunnen dat de juristen bij NN alleen de Nederlandse versie van de uitspraak hebben gelezen, die op sommige punten afwijkt van de Engelse versie. De verzekeraar claimt dat het Hof heeft gezegd dat aanvullende informatieverplichtingen 'duidelijk en nauwkeurig' in het nationaal recht zijn omschreven, maar dat staat nergens in het arrest. Wel staat dat de aanvullende informatie zelf 'duidelijk en nauwkeurig' moet worden opgesteld. Maar goed. De bal ligt nu weer bij de Nederlandse rechter. Het woekerpolisdossier blijft gewoon verder doorsudderen.

Consumentenbond mengt zich in woekerpolisgevecht

Eindelijk. De Consumentenbond heeft gisteren samen claimstichting Wakkerpolis een soort van ultimatum gestuurd aan Nationale Nederlanden. Beide clubs zijn op zoek naar een oplossing van het voortwoekerende (pun intended) hoofdpijndossier dat nu al bijna een decennium boven alle verzekeraars hangt. Aan Nationale Nederlanden wordt een 'hogere vergoeding' voor klanten gevraagd en een betere oplossing voor de rest van de looptijd. Volgens het duo gaat dat Nationale Nederlanden minimaal €2 miljard kosten. Met deze krachtenbundeling meldt de Consumentenbond zich voor het eerst daadwerkelijk in de strijd tussen aan de ene kant de diverse aasgierstichtingen en aan de andere kant de verzekeraars, die dit dossier - ondanks de mooie praatjes en een heus keurmerk - ook maar niet lijken te willen oplossen. De enige oplossing lijkt een collectieve gang naar de rechter. Dat geldt ook voor het rentederivatendossier. Daar zien we dezelfde vertragingstactieken en hijgerige beroepsclaimers. En dat terwijl er geen enkele reden zou mogen zijn de zaken niet gewoon af te handelen.