28 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#vergrijsde achterban

FNV moet wegens jarenlang bullshitbeleid 250 banen schrappen

Het leven kent veel goede dingen en een vakbond behoort daartoe. Maar wat gebeurt er met een vakbond die alleen opkomt voor de belangen van de vergrijsde achterban? Die mist nieuwe aanwas, ziet zijn leden met pensioen gaan en vervolgens overlijden wegens ouderdom. Dus komt het aantal leden van de FNV tegenwoordig nauwelijks nog boven de 1 miljoen uit, nemen de inkomsten af (gepensioneerden betalen €8,50 per maand vakbondscontributie, werknemers €17) en loopt het begrotingstekort in 2021 op tot €24 mio. Daarom gaat de bond inkrimpen van 1.650 voltijdsbanen nu naar 1.350 voltijdsbanen eind volgend jaar, schrijft de Volkskrant die inzage kreeg in de reorganisatieplannen. De vakbond zegt zojuist per tweet dat het om 250 banen gaat en dat schreef het Algemeen Dagblad ook al in juli 2018, na inzage in diezelfde plannen. Het reorganisatieplan ligt nu bij de ondernemingsraad en daarna moet de FNV in onderhandeling met FNV Personeel, 'de bond binnen de bond', zoals de Volkskrant het omschrijft. Gaan wij hopen dat FNV Personeel tijdens die besprekingen duidelijk kan maken dat de ontslagronde het gevolg is van het bullshitbeleid van de bond. Om maar wat te noemen:

Voorbeeld 1: reeds in 1999 riep FNV dat ze meer zouden moeten gaan doen met zzp'ers. Ondertussen is het 2019 en de bond heeft geen idee hoe. Resultaat: FNV Horeca maakt afspraken met 'horecawerkplatform' Temper en krijgt vervolgens slaande ruzie met FNV Flex. Die laatste ziet Temper als de duivel, de eerste snapt dat platforms niet meer te stoppen zijn. Voorbeeld 2: Een onderwijzer die na 2006 aan het werk is gegaan en een inkomen heeft van €30.000 per jaar betaalt jaarlijks uit eigen zak €750 voor oudere collega's die via een vreemde vut-regeling eerder met pensioen kunnen. Zelf kan de jonge onderwijzer geen gebruik maken van die vut-regeling. Tot overmaat van ramp zit er ook nog eens te weinig geld in die vut-kassen en dat tekort wordt aangevuld met het pensioengeld van de jonge onderwijzer. De FNV vindt dat prima, dus waarom zou je als jonge onderwijzer bovenop die €750 nog eens €17 per maand vakbondscontributie overmaken -je weet zelf dat ieder dubbeltje loonsverhoging wordt doorgeschoven naar pensioenverbeteringen voor je oudere collega's. Sluiten wij in het pensioenkader af met voorbeeld 3: de pensioenkennis bij de FNV is van een bedroevend laag  niveau. Zeggen wij, en zegt het vakbondskader zelf. Met als resultaat dat de bonden nog steeds strijden voor een pensioenstelsel waar jong betaalt voor oud en arm voor rijk (aldus DNB), en waar jongere werkenden zonder vaste baan helemaal niks aan hebben (archief). Enfin, hopelijk komt men bij de FNV tot inkeer en meer hopelijk behandelt de bond het overtollige personeel deze keer beter dan bij de vorige ontslagronde.

Vakbond: belastingbetaler moet miljarden lappen om pensioengat te dichten

'Het kabinet zadelt miljoenen mensen op met een fors pensioengat. Voor veertigers kan dat leiden tot een verslechtering van hun pensioenopbouw met ruim tien procent'. Dixit de christelijke vakbond CNV die vandaag in de Telegraaf helemaal leegloopt over het afschaffen van de doorsneesystematiek. Moraal van het jankverhaal: afschaffen van de doorsneesystematiek kost volgens een eerste verkenning van het CPB zo'n €60 tot €100 miljard. Dat geld hebben de pensioenfondsen niet volgens de bonden, dus mogen belastingbetalers bijspringen om dat gat te dichten. Of liever nog schaft de vakbond de doorsneesystematiek helemaal niet af. Dat is namelijk in het belang van hun eigen vergrijsde achterban (en de reden dat jongeren geen lid meer worden van de vakbond). Maar goed, wat was de doorsneesystematiek ook alweer? Beginnen we met een plaatje dat we daarna uitleggen.

Lees verder

Eindelijk. Pensioenplan van de vakbonden begint duidelijk te worden

De actie om gepensioneerden gratis pensioen uit te delen begint deze week groteske vormen aan te nemen. Zo zagen we gisteren dat de vakbonden het pensioenakkoord opblazen als de rekenrente niet omhoog mag. Vanochtend lazen we dat 50PLUS onderzoek heeft laten doen naar het koopkrachtverlies onder gepensioneerden die het al jaren zonder indexatie moeten stellen. U ziet het in het plaatje boven en begrijpt het aansluitende pleidooi voor eveneens een hogere rekenrente. Over dit alles komt dan heen Willem Noordman, hoofd van de pensioenafdeling van de FNV die werkenden de stuipen op het lijf probeert te jagen: 'Zonder hogere rekenrente dreigt in het nieuwe stelsel de premie 25% omhoog te moeten, of de opbouw 20% te moeten dalen'. Dat staat dan in PensioenPro dat helaas achter een betaalmuur zit, maar eindelijk wel meer duidelijkheid geeft over 'het pensioenakkoord' dat eind mei via de Telegraaf uitlekte. Eerst en om te beginnen heeft onze Noordman wel een punt. Werknemers betalen momenteel veel te weinig premie, zegt ook De Nederlandsche Bank (en zie hier en hier voor veel meer uitleg). Volgens de huidige systematiek mag bij het vaststellen van de premies namelijk gerekend worden met een verwacht 'hoog' rendement. Pensioenen moeten echter gewaardeerd worden tegen een laag rendement (veel meer uitleg daarover hier). Eigenlijk, zegt Noordman, moet je die rentes voor beide zaken gelijk trekken -en dan in zijn optiek uiteraard kiezen voor een hoge rekenrente.

Lees verder

FNV zet eigen toekomst op het spel met looneis van 5%

Jaja, we hebben hier te maken met de hoogste looneis van in dertig jaar! De vakbond FNV gaat in 2019 cao-onderhandelingen in met een keiharde structurele 5% loonsverhoging als inzet. De bekende mix van een krappe arbeidsmarkt, een groeiende economie en de lonen die achterblijven zorgen voor dit percentage, aldus Zakaria Boufangacha van de vakbond tegen de NOS, vandaag. WERKEN MOET WEER LONEN!! Traditioneel legt de vakbond de looneis altijd rond Prinsjesdag op tafel. Niet geheel toevallig meldt werkgeversvereniging AWVN vandaag dat het gemiddelde van de afgesproken loonstijgingen voor alle 2018-akkoorden 2,28% bedraagt. De eis van de FNV: 3,5%. Nu willen we niet flauw doen over de vergrijzende achterban van de vakbond die zijn draagvlak verliest (daarvoor klikt u hier), maar deze looneis kunt u voorlopig net zo serieus nemen als de opgepoetste koopkrachtplaatjes die al uitlekten en morgen met Prinsjesdag geduid gaan worden. Neemt overigens niet weg dat dit supergave looneisrecord van de afgelopen 30 jaar best te billijken is, maar liggen er wel twee gevaren op de loer. Allereerst bestaat de kans dat de vakbond zijn hand overspeelt omdat werkgevers die eis te veel van het goede vinden. Als volgend jaar om deze tijd de werknemer weer met een kleine 2,3% blijft zitten, zal de vakbond nog meer kritiek gaan krijgen. Het andere gevaar is dat de aandacht wordt afgeleid door andere zaken, waardoor de focus op meer geld verloren gaat. Dus niet te veel de belangen behartigen voor die vergrijsde achterban (sorry gaan we toch weer), maar moderniseren en doorbeuken op die 5%. Daarbij geldt ook een onderhandelingstactiek: hoog inzetten, dan is de kans groter dat je op een resultaat uitkomt waarmee te leven valt. Wie weet krijgt de vakbond dan die 3,5% een jaar na dato toch voor elkaar. En is er met die gewenste loongolf ook meteen weer wat maatschappelijke relevantie gewonnen. 

Bijschrift foto:

Vader Abraham was woensdag in Den Haag aanvoerder van een actie van en voor ouderen tegen de plannen van het kabinet-Balkenende. De bijeenkomst, voor de ingang van de Tweede Kamer, trok ongeveer 150 ouderen en werknemers in de zorg. Datum foto: 01-10-2003.

Ook CNV gediskwalificeerd voor pensioendiscussie (en haar leden zijn dom)

Over de toekomst van het pensioenstelsel wordt nog steeds flink gesteggeld. De Sociaal-Economische Raad (SER) wil graag tot een ‘Pensioenakkoord’ komen, voor en door de sociale partners. Dit oud-Hollandsche gepolder is op papier prachtig en nuttig want pensioen is een arbeidsvoorwaarde, vandaar dat werkgevers en werknemers meepraten. Maar dat is dus op papier. In werkelijkheid heeft de pensioendiscussie een groot probleem: de vakbonden. Keer op keer op keer bewijzen de vakbonden dat ze allemaal de belangen van hun vergrijsde achterban vooropstellen en verder de ballen verstand hebben van pensioen in het algemeen. We zeiden al eerder: beter houden we de vakbonden eens fijn buiten de pensioendiscussie. Wie braaf op al die linkjes in de bovenstaande tekst heeft geklikt, merkt dat we doorgaans de FNV moeten afzeiken in de pensioendiscussie. Hebben ze ook aan zichzelf te danken, maar op de burelen van christelijk neefje CNV groeide de afgunst. Daarom klom hopman Maurice Limmen in de pen, blijkbaar met de bedoeling om qua stupiditeit niet voor het FNV onder te doen. De voorzitter tikte een briefje aan zijn leden met de titel ‘Wat is de inzet van het CNV voor het pensioenstelsel?’. Uit die brief maken we een aantal dingen op. Ten eerste: Maurice Limmen denkt dat zijn ledenbestand bestaat uit een stel kleuters met extreem gelimiteerd taalbegrip (vandaar de toevoeging aan de titel van dit stukkie). U mag het zelf proberen te lezen, maar uw IQ zakt subiet met 20 punten want dit is zelfs geen Jip-en-Janneke-taal meer. Ten tweede, de inhoud. Dat blijkt gewoon populistische prietpraat te zijn die het vooral goed doet bij het grijze bollen uit het ledenbestand. CNV wil, net als de FNV trouwens, dat de AOW-leeftijd minder hard stijgt. Ook wil het CNV de zzp’ers erbij infietsen (hahahaha) en last but not least: onmiddellijke en onvoorwaardelijke indexatie. Tenminste, zo interpreteren we dit dan maar: Ook willen wij dat de pensioenen heel snel weer meegaan met de prijzen, zodat pensioenen niet in waarde dalen. Verder vinden wij dat niemand, die nu pensioen opbouwt bij een pensioenfonds, straks minder pensioen mag krijgen. Nou, geweldig voorstel Maurice, lekker concreet ook. Deze brief aan de leden rept met geen woord over rekenrente, dekkingsgraden of de aanstormende golf van vergrijzing en de steeds schever wordende verhouding tussen gepensioneerden en werkenden. Enfin, de ‘inzet van het CNV voor het pensioenstelsel’ is dus voorspelbaar, maar het was mooi geweest als deze ambities een stuk concreter waren geweest. ‘Voorstellen voor een nieuw pensioenstelsel moeten vooraf dus zorgvuldig worden doorgerekend.’, schrijft ‘ie. Had je zelf ook kunnen doen, Maurice, dan valt er tenminste ergens over te praten. 

FNV pleegt zelfmoord: 'geen pensioenakkoord zonder aow-aanpassing'

De grootste vakbond van ons land bevestigt vandaag zijn strategie om de vergrijsde achterban te bevoordelen met miljarden uit de zakken van de mensen die nog niet in de buurt van de pensioenleeftijd zitten. De FNV eist bevriezing van de aow-leeftijd op 66 jaar, anders geen pensioenakkoord. Dat die bevriezing niet zo'n goed idee is, wist u al. Kort gezegd wordt het volk (ondanks hete zomers, koude winters en de griep) ouder en ouder. En de aow moet over twintig jaar ook nog betaalbaar wezen. Momenteel staan tegenover elke aow'er een kleine vier werkenden; in 2040 twee. Het pensioenstelsel waar de FNV met het 'pensioenakkoord' naar streeft is een gemankeerde versie van het huidige pensioenstelsel. Alles blijft bij het oude, alleen de pensioenaanspraken worden boterzacht. Dat geeft fondsen meer ruimte om de pensioenen te kunnen indexeren, inclusief inhaalindexaties voor de gemiste stijgingen van de laatste tien jaar. Klinkt allemaal sympathiek, maar het heeft met fatsoenlijk beheer van de oudedagsvoorzieningen niks te maken. Ondertussen blijven wij ons afvragen waarom de FNV zo blijft hangen in dat suïcidale pensioenpopulisme: jongeren worden geen lid van een vakbond die elk dubbeltje loonsverhoging steekt in financiële aardigheidjes voor de vergrijsde achterban en dan ga je vanzelf dood.

Water is nat. Lage rente maakt pensioenen duur

Goed verhaal in de Volkskrant vanochtend. Daar weet men te melden dat de lage rente pensioenen duur maakt en in het bijzonder voor de mensen met een beschikbarepremieregeling. Zo'n regeling betekent geld beleggen en bij pensionering wordt het vermogen omgezet in jaarlijkse uitkeringen. Nu heeft de Volkskrant allerlei bedrijven gebeld en uiteindelijk kreeg de krant een anonieme hr-manager van een middelgroot bedrijf aan het woord: de lage rente zorgt er inderdaad voor dat zulke pensioenuitkeringen echt heel laag worden (lolz). Nu is water nat, wil 2016 zijn nieuws terug, wist de NOS er vanochtend verkeerde conclusies aan te verbinden en gaan FNV-bestuurders soppend over de twitters: 'Individuele potjes zijn inderdaad geen remedie voor lage rente, eerder het tegendeel!' Wij zuchten niet om de krant en de radio, maar wel om de FNV die zich met alles verzet tegen een hervorming van het pensioenstelsel enkel en alleen vanwege de vergrijsde achterban. Niemand met enig actuarieel verstand beweert namelijk dat individuele pensioenpotten de remedie zijn voor de lage rente (voor de liefhebber: mits goed ingeregeld wel een betere remedie dan de pensioenregeling die de FNV voorstelt, dat wel). En dat brengt ons bij een mooi interview in PensioenPro van vorige week donderdag waar een afzwaaiende FNV'er mocht spreken over de pensioenkennis van de vakbond. Het artikel zit helaas achter de paywall; de kop heeft eeuwigheidswaarde.

Jongeren weigeren FNV te redden. 250 man exit

Aangezien een staking van eigen personeel de grootste anti-reclame voor vakbond is, bezweert FNV vandaag dat er geen gedwongen ontslagen vallen. Een ferme belofte, want de problemen bij 's lands grote vakbond zijn niet mals. Voormalig visvod AD heeft de hand weten te leggen op een intern document waaruit blijkt dat - indien men op huidige voet verder gaat - FNV in 2021 op een tekort van €24 mln afstevent. De verklaring voor dit alles is doodeenvoudig. FNV heeft een vergrijsde achterban, inmiddels is 40% boven de 60 jaar en over tien jaar 60%. 'Overlijden en pensionering zijn de belangrijkste redenen voor het teruglopend ledenaantal', vat een woordvoerder de boel handig samen. En er zijn te weinig jongeren/zzp'ers die maandelijks €16 willen overmaken voor het FNV-lidmaatschap. Nu moet een nieuwe aanpak ervoor zorgen dat de vakbeweging ook interessant wordt voor jongeren en zzp'ers, maar dat riep men twintig jaar geleden ook. Dus moet er meer gebeuren en vliegen er naar verluidt zo'n 250 man (200 fte) uit. Blijkbaar is het personeelsbestand (1.700 fte) net zo grijs als de achterban, want de afslankoperatie kan louter via pensioneringen en functieherschikkingen verlopen. Over de plannen om meer leden te werven wil FNV weinig kwijt anders dan: meer staken (te beginnen bij AkzoNobel) en adverteren op Das Kapital. Uitgebuite arbeiders aller landen verenigt u!

Vakbond: 'buschauffeurs zijn slaven'

Bij FNV zijn ze nu officieel knettergek. We snappen hun frustratie. Iedereen vindt vakbonden nuttig, maar bijna niemand wil nog lid worden/blijven. En dan word je ook nog om de haverklap buitenspel gezet door partijen (Jumbo, Gall&Gall, Action) die liever direct zakendoen met de ondernemingsraad dan met een archaïsch instituut dat opkomt voor de belangen van de vergrijsde achterban. Werkgevers in het streekvervoer dreigen met dezelfde route. "Ondanks twee bemiddelaars, nota bene op verzoek van de FNV, en onze inspanningen om de werkdruk te verlagen, willen de bonden de boel platgooien over de rug van de reizigers", zo vat voorzitter Fred Kagie van de Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer (VWOV) zijn frustraties samen. Stond u vanochtend tevergeefs bij de bushalte dan komt dat namelijk door de zoveelste staking in het streekvervoer. De vakbond eist minder werkdruk, een ABP-toeslag (0,8%) en meer loon (+3,5%) voor de chauffeurs. Werkgevers willen Fred Teeven&Co echter niet meer geven dan 2%. En wat zeg je dan als aanstellerige vakbond? "Heel veel chauffeurs zijn het haastige slavenwerk op de bus zat. Dat gaat ten koste van de service aan de reizigers en te veel stress maakt het rijden onveiliger", aldus een FNV-woordvoerder in de Zwijgnietbode. Probeer maar eens een vriendelijk 'goedemorgen' uit je mond te krijgen, terwijl een zweep je rug geselt. En zo'n loden bal aan je voet maakt het lastig om het gaspedaal niet te diep in te drukken. Weet je wat trouwens ook onveilig is? FNV-bestuurders die oproepen om foto's te maken van chauffeurs die wel willen rijden en dat er lijstjes met hun namen circuleren. Doet ook denken aan andere tijden.

Zo willen bonden en werkgevers de zzp'er in een pensioenfonds stoppen

Volgens de FNV is er heel geen pensioenakkoord, want dat volgt 'pas als het ledenparlement van de FNV na raadpleging van de leden ergens ja tegen zegt'. Werkgeversorganisatie VNO ontkent eveneens want 'dit proces is nog niet afgerond en we kunnen er dan ook nog niet verder op vooruitlopen op dit moment'. Pensioenminister Wouter Koolmees zegt nog niks formeel te hebben ontvangen en wacht alles rustig af. Toch is Martin Visser de held van de dag, want die pleurde het concept-akkoord integraal op de website van de Financiële Telegraaf in antwoord op de ontkenningen van zijn scoop. En daaruit doemt vooral het beeld op van een akkoord dat op een haar na gereed is. Voor ons de reden om te kijken naar wat de sociale partners willen met de zzp'er (voor de traditionele gewone werkmans: uw werkgever kan voor een nieuw pensioencontract kiezen waarbij u geen enkele zekerheid krijgt, behalve de zekerheid dat uw pensioenpremie wordt afgeroomd door de indexerende vergrijsde achterban van de FNV).

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken