181 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#uwv

Ryanair mag piloten ook al niet deporteren naar Ierland

Ja u leest het goed mensen: in de categorie ‘werknemers die u niet zomaar mag dwingen te verhuizen naar Ierland’ vallen niet alleen stewardessen maar nu dus ook piloten. En die ‘u’, dat is dan Ryanair, de welbekende low class low cost vliegmaatschappij. Ryanair onderhield tot voor kort een base of operations in Eindhoven, vanwaaruit u voor een habbekrats naar een zon-en-zuipvakantie kunt vliegen. Dat laatste kan nog steeds, maar Eindhoven is geen standplaats meer. Dat had nogal wat consequenties voor de werknemers: Ryanair besloot dat iedereen maar moest verkassen naar Ierland, en een beetje rap ook. Letterlijk, gewoon emigreren. Beetje forensen voor je baan is prima, maar gedwongen worden te emigreren is niet netjes. Jaartje terug schreven we al over een stewardess die haar deportatie naar Ierland met succes aanvocht want (we citeren) het was ‘gewoon een dick move (iets met redelijkheid en billijkheid) om met een maand opzegtermijn een alleenstaande moeder mede te delen dat ze moet verkassen naar Ierland’. Datzelfde geintje flikte Ryanair ook met een hele zwik piloten, maar dan nog een tandje erger: De piloten kregen [...] een brief waarin zij werden geïnformeerd over hun toekomstmogelijkheden. Ze konden kiezen uit 6 andere bases of uit een contract waarmee ze iedere 3 maanden een nieuwe basislocatie zouden krijgen (‘mobile pilot’). De piloten moesten hun voorkeur binnen 3 dagen opgeven. Na kort gedingen (ja echt, kort gedingen) en een mislukte collectieve ontslagaanvraag bij UWV stapten de piloten naar de rechter. Mag u in het kader van ‘redelijkheid en billijkheid’ bedenken of de Nederlandse rechter de handelswijze van Ryanair vond getuigen van goed werkgeverschap. NEE NATUURLIJK NIET! De arbeidsovereenkomsten worden ontbonden en bovendien moet Ryanair flink lappen. Weliswaar niet het bedrag dat de piloten eisen (in een enkel geval eist een piloot zelfs €1,3 miljoen), maar het gaat toch om enkele tonnen per vliegende neus. Verder raden we aan om even een willekeurige uitspraak (zoals deze, maar ze lijken allemaal op elkaar) door te lezen, zodat u een fraai beeld krijgt van hoe Ryanair met haar luchtbuschauffeurs omgaat. Opdat u zich nog even achter de oren krabt als u weer voor €5 naar de andere kant van het continent wilt vliegen. Want #vliegschaamte wegens klimaat is één ding, maar vliegen met een toko die op zo'n manier met zijn werknemers omgaat, is zeker een gegronde reden voor #vliegschaamte. 

Dienstverband bij een vof. Wie is dan de werkgever?

Indien een vennootschap onder firma een arbeidsovereenkomst met een werknemer sluit, gelden dan de vennoten van die vennootschap onder firma van rechtswege en in alle gevallen, ieder afzonderlijk, als werkgever? Klinkt als een overbodige vraag waarvan het antwoord ondertussen wel duidelijk zou moeten wezen. De vof en de maatschap staan immers sinds 1838 in onze wetboeken (en gaan, maar dat geheel terzijde, binnenkort misschien op de helling). Toch wilde de rechtbank Overijssel voor de zekerheid weten hoe het nou precies zit. Dat alles in het kader van een vordering van het UWV op de vennoten, bestaande uit nog te betalen sociale en pensioenpremies, en de vraag wat de positie is van het UWV in het rijtje schuldeisers. Met dat laatste gaan we u niet vermoeien; wel met de vraag in de eerste zin en het antwoord van afgelopen vrijdag van de Hoge Raad: 'Een arbeidsovereenkomst ‘met een vof’ dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. De gezamenlijke vennoten zijn dus als werkgever in de zin van titel 7.10 BW partij bij de arbeidsovereenkomst. (...) Aan de vof komt geen rechtspersoonlijkheid toe en de vof is derhalve niet zelfstandig als werkgever in de zin van titel 7.10 BW aan te merken. Een werknemer ‘van de vof’ kan zijn uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende vorderingen geldend maken zowel jegens de gezamenlijke vennoten (‘jegens de vof’), met de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de vof, als voor het geheel jegens elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot'. Moraal van het verhaal: hebt u personeel in dienst, zet dan per ommegaande uw vof (of maatschap, of eenmanszaak) om in een bv. Beetje jammer van de zelfstandigenaftrek en mogelijk wat gedoetjes met de gebruikelijkloonregeling, maar dat moet uw belastingadviseur maar oplossen of vraag het anders aan Rob Jetten. Hele uitspraak hier en het advies daar.

foto:  LISSE - Bisschop Hans van de Hende van Rotterdam zegent een lading bloemen, voordat deze vanuit de Keukenhof op transport gaat naar Rome. Wanneer paus Franciscus op paaszondag de traditionele zegen urbi et orbi uitspreekt, zal hij omringd zijn door deze bloemen. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW 

Chique. VVD wil met Hollandse dwangarbeid Polen werkloos maken

Nederland telt minder werklozen dan voor de crisis, maar de VVD zal niet rusten voordat die laatste 307.000 ook aan het werk zijn. Kamerlid Dennis Wiersma is het ter ore gekomen dat Nederlandse supermarkten Polen moeten inhuren om de schappen te vullen. Hij vindt het allemaal 'bizar' dat er mensen 'van ver' worden gehaald, terwijl er tienduizenden werklozen beschikbaar zijn. Fuck het vrij verkeer van werknemers en hup eigen volk eerst! Dus vindt Wiersma dat gemeenten en het UWV werklozen moeten wijzen op deze vacatures, want die bankhangers zitten allemaal naar dezelfde populaire baan te loeren. Accepteren werklozen het ambt van vakkenvuller niet dan moeten ze gekort op hun uitkering. Een plan dat u allicht bekend in de oren klinkt. Voormalig stas Klijnsma wilde dat bijstandstrekkers een 'tegenprestatie' gingen leveren voor hun geld. Dwangschoffelen of plichtmatig papiertjes prikken is immers goed voor arbeidsethos en cv. Destijds concludeerden we al dat dit zou kunnen leiden tot verdringing van betaalde arbeid en dat dwangarbeid simpelweg kut is. Niet dat dit Wiersma een fluit kan schelen. De oud-voorzitter van FNV Jong (lol!) voedt nou eenmaal graag de onderbuik met inhakken op werklozen.

Lees verder

Oplossing voor de werkloosheid: ga eens overstappen

Kijk eens verder dan uw neus lang is, want er is veel meer mogelijk dan u denkt. Dat is de boodschap vanochtend van het UWV, werkgeversvereniging AWVN en de accountants van Deloitte. Deze club deed onderzoek naar de groep werklozen die korter dan zes maanden in de ww zit (in totaal zo'n 130.000 man), waarvan 30.000 op zoek zijn naar een functie waarvoor veel concurrentie is. Tegelijkertijd stonden er eind 2018 ongeveer 253.000 vacatures open en zijn er voor 190.000 daarvan juist te weinig kandidaten. Vervolgens keek het onderzoekstrio naar overlap tussen populaire en niet-populaire beroepen en die blijkt er warempel te zijn. Gemiddeld zijn er acht vergelijkbare jobs met een krappe arbeidsmarkt voor elke functie waar de markt juist ruim is. Niet zo verrassend, dus op naar de voorbeelden. Een administratief medewerker blijkt qua functieprofiel voor 69% te vergelijken met een inkoopmedewerker, maar ook een salarisadministrateur ligt dichtbij. Daarbij lijkt wat een eventcoordinator doet verdacht veel (71% match) op de werkzaamheden van een expediënt (logistieke dingen, daar is sowieso veel mogelijk) of die van een marktonderzoeker. Duh, denkt u wellicht, hadden werkgevers en werknemers dat niet zelf kunnen bedenken? Nee, zegt AWVN-adviseur Anne Wouters tegen het FD, want vroeger werkte het hameren op diploma's en werkervaring heel goed, maar tegenwoordig verandert werk pijlsnel. Sluiten we af met het volgende. Bij zulke eerdere matches is het wel zo dat zo'n 30% van het functieprofiel niet overeenkomt en om dat gat te overbruggen is toch echt bij- of omscholing nodig. Probleem hierbij is dat één op de drie Nederlanders niets van bijscholing moet hebben en over omscholing hoeven we het niet te hebben. Maar het zal inmiddels toch duidelijk zijn: als u bereid bent over uw eigen grensjes heen te kijken is er heel veel mogelijk.

UWV: 2018 was niet ons jaar, maar het komt allemaal goed

Een bewogen jaar, wat verstaat een mens daar nu eigenlijk precies onder? Voor het UWV zit dat als volgt. In 2018 bleek allereerst dat een groep Polen op grote schaal fraudeerde met ww-uitkeringen. Controle was er amper bij wegens ICT-problemen ofwel een lek administratiesysteem en een grenzeloos vertrouwen in de klant. Voorts leek frauderen met de loonkostensubsidie makkelijk, maar bleek die exercitie in feite nog veel makkelijker te zijn. Noemenswaardig is ook het laten beoordelen van arbeidsongeschikten door verpleegkundigen in plaats van artsen, want targets die gehaald moesten worden. Sowieso leidt de haast binnen UWV-kantoren niet zelden tot wegkijken bij fraudemeldingen. Gisteren vulde Trouw deze imposante lijst aan met het nieuws dat het UWV een hoop fouten maakt bij het keuren van de arbeidscapaciteiten van mensen met ziektes danwel beperkingen. Enfin, dat is dus al die wind die het instituut dit jaar ving, zoals het de boel vandaag zelf samenvat in zijn jaarverslag. Het jaar 2019 wordt echter het jaar van 'een hernieuwde balans', met meer controle en handhaving - zonder daarin door te schieten. En zo zit er een 'afwegingskader om geïdentificeerde frauderisico’s beter te kunnen wegen en prioriteren' in de pijplijn, aldus de zichzelf in de gaten houdende bestuursvoorzitter Fred Paling (foto). Wat betreft meer keuringsartsen: dat gaat allemaal de goede kant op, want eind 2018 telde het UWV er een dikke negenhonderd c.q. 65 meer dan het voorgaande jaar. En die totale renovatie van de ICT-systemen dan, waarover het bestuur en de ondernemingsraad elkaar in de haren vlogen? Die is even uitgesteld, schreef minister Koolmees (Sociale Zekerheid) gisteren, zodat beide partijen kunnen kijken 'hoe er op korte termijn samen uit te komen'. Het bestuur wil bijvoorbeeld een stel 'functiehouders in de ketens benoemen', maar de OR vreest een uitstroom van vette salarissen naar de zoveelste club managers. Overleggen maar dus, zodat de werkplezierwaardering door medewerkers op een mooie 7,5 blijft.

Kijk. Zo lastig is het om een ww-frauderende Pool zijn uitkering af te pakken

Zoals het vaak gaat met ophefjes, volgen ze elkaar in rap tempo op. Daarom kan het dat u al bent vergeten dat u eerder dit jaar stijl achterover sloeg over hoe Polen frauderen of fraudeerden met hun ww-uitkering door handtekeningen te vervalsen en te frauderen met adressen. Het UWV raadpleegde voor buitenlandse adressen de eigen adressenbestanden in plaats van de BRP (Basisregistratie Personen). De Tweede Kamer pleitte ervoor dat het UWV uitsluitend nog gebruikmaakt van de BRP, en het UWV heeft zich voorgenomen om vaker dan voorheen (lees: vrijwel nooit) melding te maken bij het meldpunt 'verwonderadressen', als men twijfelt aan een verblijfadres. Gaan we nu naar de praktijk. Hier is een Poolse man in beroep gegaan tegen een terugvordering (€7.964,09 bruto) en een boete (eerst €3.982,05, later verlaagd naar €40 'wegens ontbreken draagkracht) wegens het niet doorgeven van een verblijf in Polen. De Pool krijgt ook een proceskostenvergoeding van €1.002, en daar maakt hij meteen vol overgave gebruik van, met deze rechtszaak tot gevolg. Het UWV zegt dat de Pool ten tijde van zijn ww-aanvraag buiten Nederland verbleef en daarom geen recht op ww had. Omdat hij zijn verblijf in het buitenland gedurende een periode van ongeveer vier maanden in het jaar 2014 (17 juni 2014 tot en met 30 oktober 2014) niet heeft gemeld, heeft hij de informatieplicht geschonden. 'Dat rechtvaardigt intrekking (met terugwerkende kracht) van de WW-uitkering, terugvordering van de WW-uitkering en de oplegging van een boete', aldus de uitkeringsinstantie. De Pool bestrijdt dat uiteraard, om meerdere redenen. In deze zaak is veel te doen om een buslijst van de werkgever van de Pool in Nederland, die het UWV als bewijs aanvoert om aan te tonen dat de man in Polen verbleef. Die werkgever heeft een samenwerkingsverband met een busmaatschappij die het vervoer van de werknemers van Polen naar Nederland en vice versa verzorgt. Werknemers kunnen hiervan gebruik maken, maar zijn daartoe niet verplicht. Een Poolse vestiging van die werkgever houdt buslijsten bij, zodat duidelijk is wie er in Nederland is en wie er beschikbaar is voor werk in Polen. Een werknemer wordt op de buslijst gezet als er een vakantie wordt opgegeven of wanneer een uitzendovereenkomst afloopt, zodat zij terug kunnen naar Polen. 

Lees verder

Laat de Polen maar komen. Miljoenmiljard vacatures open!

Rob Jetten schijnt al een nieuwe assistent-klimaatdrammer te hebben gevonden, maar het UWV verwacht in de Gehaktballengazet dat er dit jaar een miljoen vacatures ontstaan. 'De krapte zit echt over de hele linie, bijna alle beroepsgroepen en sectoren hebben daar last van', aldus Rob Witjes van de uitkeringsinstantie. Al zijn er sectoren en regio's die een bovengemiddelde krapte kennen. Bejaardenprovincie Zeeland heeft nauwelijks hoger onderwijs. Daardoor is er een tekort aan jongeren die bijbeunen in de horeca en schoonmaak. Komt nog eens bij dat Zeeuwse jongeren vaak blijven hangen rond de plek waar ze gestudeerd hebben. Het ontbreekt Neerlands zuidwestelijkste provincie daarom eveneens aan technisch personeel en ICT-specialisten, al zijn die laatste overal nodig. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in 8 van de 12 provincies krap te noemen. In 2016 nergens. Alleen Flevoland en de drie noordelijke provincies hebben een 'gemiddelde arbeidsmarkt'. Bent of kent u een werkloze? Neem dan is een kijkje in de lijst met krapteberoepen (spiegel) en ruil één van uw linkerhanden in voor een rechterexemplaar. Want zolang de Nederlanders dat niet doen hebben twee opties. Bidden dat de volgende recessie conform het historische patroon over 402 dagen (2 mei 2020) intreedt of hopen dat die 50.000 Polen van Jetten willen komen. 

Rara! Wie zit er in het 'auditcommittee' dat toezicht houdt op het UWV?

Hallucinant Kamerdebatje vandaag weer over het UWV en de gigantische teringzooi aldaar. Om te beginnen met het antwoord op de vraag uit de titel dat u wellicht al heeft geraden: UWV-bestuursvoorzitter Fred Paling. Paling van het UWV adviseert en houdt toezicht op Paling van het UWV. Of zoals minister Wouter Koolmees de werkzaamheden van het auditcommittee vorige week omschreef: 'Een sterk auditcommittee zorgt voor een stevige verankering van de kritische en onafhankelijke blik op de bedrijfsprocessen, het risicomanagement en de informatiestromen'. Paling zit dus stevig verankerd kritisch en onafhankelijk een blik te werpen op Paling. Wanneer u dan denkt van tsjonge niet zo gek dat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties van de overheid omvallen door dit soort wanpraktijken, dan heeft u gelijk. Koolmees legde tijdens hetzelfde Kamerdebat uit dat momenteel op vele ministeries de alarmbellen rinkelen, omdat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties omvallen. Of beter gezegd: 'Ik wijs erop dat bij meerdere publieke uitvoeringsorganisaties, waar in het verleden taakstellingen (deels) zijn ingevuld met digitalisering, in het primaire proces dilemma’s ontstaan in het vinden van de juiste balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency. Daarom zal ik met mijn collega’s van het kabinet bezien hoe deze, in relatie tot beleid en toezicht, structureel van effectieve reflectie kunnen worden voorzien'. Afijn, succes met uw vraag over uw belastingaangifte, pgb of rijbewijs. De overheid geeft voorlopig even geen antwoord want men weet het niet meer. Dat is ook de reden, zei Koolmees, dat de problemen bij het UWV de komende jaren nog wel even gaan duren, want niemand weet hoe die moeten worden opgelost. Met een pilletje op het debat terugkijken kan hier (codenaam: vao suwinet).

Leger externen moet UWV van de ondergang gaan redden

Het UWV doet een Belastingdienstje en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil onder geen beding als een Eric Wiebes de boeken in. Dus worden massa's externe deskundigen opgetrommeld om het UWV te behoeden voor de ondergang. Alleen al om de waarschuwingen van René Veldwijk (in ons archief bijv. 1, 2, 3 of hier op Computable zijn nieuwste longread-uitleg) over de deplorabele staat van de ICT bij het uitkeringsinstituut te onderzoeken zijn vier deskundigen aangesteld. Daarnaast krijgen we over een tijdje te horen hoe het verloopt met de afdeling verwonderadressen (een in grote haast uit de grond gestampte afdeling waar medewerkers vermoedens van fraude kunnen melden via het e-mailadres [email protected]***.nl): 'twee onafhankelijke deskundigen voeren een cultuuronderzoek uit dat inzicht moet bieden of, en zo ja in welke mate, de openheid en integriteit van UWV als organisatie voldoende borging biedt tot het uiten van signalen inzake WW-fraude'. Ook moeten de eigen accountants van het UWV nu echt aan de bak, 'voert een onafhankelijk bureau een breed onderzoek uit naar misbruikrisico’s' en verder dan nog bakken met deskundigen voor weer andere cultuuromslagen, audits en zo voorts en zo verder, aangevuld met versterking vanuit het ministerie van Sociale zaken. Gaat dan alles fout bij het UWV? Zeker niet, schrijft Koolmees, want 'het aantal ingediende klachten over de uitvoering door het UWV daalde van 10.000 in 2016 naar 8.000 in 2017'. Toch nog goed nieuws dus en zelf het aantal externe deskundigen tellen bij deze reddingsoperatie kan hier.

LOL! Ondernemingsraad sleept instortend UWV voor de rechter

'Het is een oorlog van allen tegen allen' binnen het UWV en daarom heeft de ondernemingsraad zijn hoop gevestigd op de rechter. Help ons alstublieft van de teringzooi af, luidt daarbij het vriendelijke verzoek van de OR. Sinds de oprichting van het UWV in 2002 gaat zo'n beetje alles (wat met ict heeft te maken) mis binnen het bedrijf. Zo startte men in 2004 met de bouw van een administratiesysteem dat €14 mio zou moeten kosten, maar het uiteindelijke prijskaartje kwam uit op €400 miljoen. En recent bleek dat de systemen zo zijn ingericht dat fraudeurs bergen met uitkeringen kunnen lospeuteren. Het UWV wil zijn stokoude systemen vernieuwen en gaat dat volgens de directie agile doen, onder de naam IV-transitie. Welnu, zegt de OR, die hele IV-transitie behelst niet meer dan een feestje voor managers die dikke salarissen mogen opstrijken en heeft niets van doen met agile (te veel sturing, te veel bureaucratie, zo blijkt uit interne documenten volgens de Volkskrant). Het personeel denkt dat de €500 mio kostende reorganisatie tot mislukken is gedoemd. 'Dit is al tweeënhalf jaar pure chaos, die maar niet naar buiten komt', zeggen anonieme medewerkers tegen de Volkskrant. Dus nu hopen ze dat met een rechtszaak iedereen gaat begrijpen dat ons aller UWV grondig op de schop moet. Meer details voor nu krijgt u via de intussen wereldberoemde René Veldwijk (van wie we de quote aan het begin van dit topic hebben geleend) die vandaag duiding geeft bij de Volkskrant en op BNR:

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken