174 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#uwv

Rara! Wie zit er in het 'auditcommittee' dat toezicht houdt op het UWV?

Hallucinant Kamerdebatje vandaag weer over het UWV en de gigantische teringzooi aldaar. Om te beginnen met het antwoord op de vraag uit de titel dat u wellicht al heeft geraden: UWV-bestuursvoorzitter Fred Paling. Paling van het UWV adviseert en houdt toezicht op Paling van het UWV. Of zoals minister Wouter Koolmees de werkzaamheden van het auditcommittee vorige week omschreef: 'Een sterk auditcommittee zorgt voor een stevige verankering van de kritische en onafhankelijke blik op de bedrijfsprocessen, het risicomanagement en de informatiestromen'. Paling zit dus stevig verankerd kritisch en onafhankelijk een blik te werpen op Paling. Wanneer u dan denkt van tsjonge niet zo gek dat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties van de overheid omvallen door dit soort wanpraktijken, dan heeft u gelijk. Koolmees legde tijdens hetzelfde Kamerdebat uit dat momenteel op vele ministeries de alarmbellen rinkelen, omdat zo'n beetje alle uitvoeringsorganisaties omvallen. Of beter gezegd: 'Ik wijs erop dat bij meerdere publieke uitvoeringsorganisaties, waar in het verleden taakstellingen (deels) zijn ingevuld met digitalisering, in het primaire proces dilemma’s ontstaan in het vinden van de juiste balans tussen dienstverlening, handhaving en efficiency. Daarom zal ik met mijn collega’s van het kabinet bezien hoe deze, in relatie tot beleid en toezicht, structureel van effectieve reflectie kunnen worden voorzien'. Afijn, succes met uw vraag over uw belastingaangifte, pgb of rijbewijs. De overheid geeft voorlopig even geen antwoord want men weet het niet meer. Dat is ook de reden, zei Koolmees, dat de problemen bij het UWV de komende jaren nog wel even gaan duren, want niemand weet hoe die moeten worden opgelost. Met een pilletje op het debat terugkijken kan hier (codenaam: vao suwinet).

Leger externen moet UWV van de ondergang gaan redden

Het UWV doet een Belastingdienstje en verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil onder geen beding als een Eric Wiebes de boeken in. Dus worden massa's externe deskundigen opgetrommeld om het UWV te behoeden voor de ondergang. Alleen al om de waarschuwingen van René Veldwijk (in ons archief bijv. 1, 2, 3 of hier op Computable zijn nieuwste longread-uitleg) over de deplorabele staat van de ICT bij het uitkeringsinstituut te onderzoeken zijn vier deskundigen aangesteld. Daarnaast krijgen we over een tijdje te horen hoe het verloopt met de afdeling verwonderadressen (een in grote haast uit de grond gestampte afdeling waar medewerkers vermoedens van fraude kunnen melden via het e-mailadres [email protected]***.nl): 'twee onafhankelijke deskundigen voeren een cultuuronderzoek uit dat inzicht moet bieden of, en zo ja in welke mate, de openheid en integriteit van UWV als organisatie voldoende borging biedt tot het uiten van signalen inzake WW-fraude'. Ook moeten de eigen accountants van het UWV nu echt aan de bak, 'voert een onafhankelijk bureau een breed onderzoek uit naar misbruikrisico’s' en verder dan nog bakken met deskundigen voor weer andere cultuuromslagen, audits en zo voorts en zo verder, aangevuld met versterking vanuit het ministerie van Sociale zaken. Gaat dan alles fout bij het UWV? Zeker niet, schrijft Koolmees, want 'het aantal ingediende klachten over de uitvoering door het UWV daalde van 10.000 in 2016 naar 8.000 in 2017'. Toch nog goed nieuws dus en zelf het aantal externe deskundigen tellen bij deze reddingsoperatie kan hier.

LOL! Ondernemingsraad sleept instortend UWV voor de rechter

'Het is een oorlog van allen tegen allen' binnen het UWV en daarom heeft de ondernemingsraad zijn hoop gevestigd op de rechter. Help ons alstublieft van de teringzooi af, luidt daarbij het vriendelijke verzoek van de OR. Sinds de oprichting van het UWV in 2002 gaat zo'n beetje alles (wat met ict heeft te maken) mis binnen het bedrijf. Zo startte men in 2004 met de bouw van een administratiesysteem dat €14 mio zou moeten kosten, maar het uiteindelijke prijskaartje kwam uit op €400 miljoen. En recent bleek dat de systemen zo zijn ingericht dat fraudeurs bergen met uitkeringen kunnen lospeuteren. Het UWV wil zijn stokoude systemen vernieuwen en gaat dat volgens de directie agile doen, onder de naam IV-transitie. Welnu, zegt de OR, die hele IV-transitie behelst niet meer dan een feestje voor managers die dikke salarissen mogen opstrijken en heeft niets van doen met agile (te veel sturing, te veel bureaucratie, zo blijkt uit interne documenten volgens de Volkskrant). Het personeel denkt dat de €500 mio kostende reorganisatie tot mislukken is gedoemd. 'Dit is al tweeënhalf jaar pure chaos, die maar niet naar buiten komt', zeggen anonieme medewerkers tegen de Volkskrant. Dus nu hopen ze dat met een rechtszaak iedereen gaat begrijpen dat ons aller UWV grondig op de schop moet. Meer details voor nu krijgt u via de intussen wereldberoemde René Veldwijk (van wie we de quote aan het begin van dit topic hebben geleend) die vandaag duiding geeft bij de Volkskrant en op BNR:

Lees verder

Wilt u eindelijk een vast contract? Moet u bij de bank gaan werken

We hebben hier de afgelopen jaren al regelmatig de Ondergang van de Bankmedewerker: links en rechts vlogen medewerkers in de financiële sector de straat op als gevolg van de GFC maar toch ook vooral door de snelle veranderingen in de financiële sector: bankzaken via de app, fysieke bankkantoren worden in rap tempo dichtgetimmerd. Gevolg: de medewerkers bij wie in de functie-omschrijving iets dergelijks staat als ‘lieve oude dametjes uitleggen hoe de pinautomaat werkt’ op straat gezet worden. Nergens wordt dit zo mooi geïllustreerd als in de cijfers die UWV vandaag naar buiten bracht: dezer dagen lopen flexwerkers het grootste risico op een vast contract als ze bij een bank werken. ‘Vooral werknemers met een flexibel contract bij banken en verzekeraars hebben kans op een vaste aanstelling na een jaar, namelijk 41 procent.’, aldus het ronkende persbericht. Wij gokken erop dat dit meer slimme IT’ers zijn die aan uw internetbankierenapp (#fintech, jeweetzelluf) werken dan de bovengenoemde bejaardenassistenten (want die moeten maar leraar worden). Bent u aspergesteker, hooiharker of maisplukker, dan heeft u aanzienlijk minder mazzel: In de landbouw is dit percentage het laagst met 13 procent. Geheel voorspelbaar geldt iets dergelijks ook voor sectoren als horeca, schoonmaak en cultuur. Overigens laat UWV zien dat de vaste baan sowieso weer in opkomst is. Hoewel 86% van de nieuwe werknemers begint met een een tijdelijk contract, kregen 1 op de 4 werknemers een vast contract, binnen een jaar nog wel!. Dat was in 2018 en betekende een stijging van 7 procentpunt ten opzichte van de duistere dagen van de crisis in 2013. Meteen beginnen met een vast contract is overigens kansloos. Nu begint dus 86% van de nieuwe werknemers in tergende onzekerheid, maar leuk weetje: In de periode juli 2009 en juni 2010 was het aandeel nieuwe flexwerkers nog 68 procent. Bizarre tijden waren, kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen.

CBS waarschuwde* UWV al jaren voor de Polen-fraude (niks mee gedaan)

Gaan wij nog even door over het UWV, de gebrekkige controlemechanismes en dat iedereen die het een beetje handig speelt voor miljoenmiljarden kan frauderen. Het aardige is dat meerdere instanties zagen dat het verkeerd liep en daarvoor waarschuwden -maar met die waarschuwingen gebeurde niks. U ziet in het plaatje boven de loonaangifteketen. Zo'n 800.000 organisaties (en ook het UWV) geven periodiek via die keten gegevens door van zo'n 13 miljoen mensen: persoonsgegevens, hoogte van uitkering en inkomen, enz. Die gegevens gaan langs de Belastingdienst die bepaalt welk bedrag aan loonheffingen en premies moeten worden afgedragen. Vervolgens gaan de gegevens door naar het UWV dat de gegevens gebruikt om bijvoorbeeld uw arbeidshistorie bij te houden en eventuele uitkeringen toe te kennen. Ondertussen krijgen andere organisaties ook de bak met gegevens binnen. Bijvoorbeeld de afdeling Toeslagen van de Belastingdienst, maar ook het CBS. Die laatste instantie gebruikt de gegevens om de statistieken in statline mee te vullen: wat verdienen Nederlanders eigenlijk, wie krijgen er een uitkering, etc. Nu zijn ze bij het CBS best goed met data en al helemaal met enorme bakken data. CBS kreeg alleen de gegevens uit de aangifteketen niet sluitend: ze haalden uit de data dat mensen ww-uitkeringen ontvingen die nooit een dag hadden gewerkt. Vreemd verhaal, want alleen diegenen die hun handjes hebben laten wapperen, hebben recht op een ww-uitkering. De rest niet. Nu wist u al dat bedrijven kunnen rommelen met de loonaangifte, want niemand controleert die gegevens. En zo kwam het dat het CBS waarschuwingen* uit deed gaan over de ww-fraude. Helaas raakten die signalen zoek in het Bermuda-vierkant UWV, Belastingdienst, de ministeries van Sociale zaken en Financiën. De hamvraag is natuurlijk of het met die controles nu wel snor zit -tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer beweerde het UWV van wel. René Veldwijk (die al meerdere keren in de Tweede Kamer mocht aantreden om de formule ict+overheid=faal uit te leggen en van wie wij bovenstaand plaatje kregen) gelooft daar weinig van. De liefhebber leest hier zijn debunk van de UWV-controles die geen controles zijn.

*we kregen een tik op de vingers van het CBS, want het CBS mag niet waarschuwen op grond van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek. Het CBS heeft daarom het UWV ook niet gewaarschuwd voor de Polen-fraude. Dus excuus aan het CBS en het CBS legt zelf uit wat het het wel doet:
'CBS heeft als rol het maken van statistiek t.b.v. wetenschap en beleid. Niet het controleren en terugkoppelen van individuele administratieve processen zoals de polis, dit is dan ook expliciet in de wet vastgelegd. Het is echter wel mogelijk dat CBS vragen stelt aan bronhouders omtrent de plausibiliteit van gegevensleveringen met als doel het voorkomen van statistisch significante fouten in de datalevering. Het CBS is vanuit haar rol als ketenpartner een afnemer van de polis maar niet de controleur van gegevens'.

Kijk nou. Basisinkomen blijkt toch niet te werken

Wat gebeurt er als je 2.000 werkloze Finnen een uitkering basisinkomen van €560 per maand geeft? Nou, dan vinden ze niet sneller en meer werk dan de normale werkloze Fin. Dat is wat we weten op basis van een eerste evaluatie van de beruchte proef met het voortijdig gestrande basisinkomen in Finland. Of, in cijfers: de basisinkomen-groep werkte gemiddeld 49,6 dagen in 2017, tegenover 49,3 dagen in de controlegroep. We hoeven geen gebruik te maken van fijnbespaarde statistische toetsen om te concluderen dat die 0,39 dag meer geen significant resultaat is. Uitkomst #2 is dat de Finnen met een basisinkomen wel een stuk lekkerder in hun vel zaten (zie grafiek). Daarmee hebben we de hoofdpunten te pakken uit een rondje evalueren dat vooral heel veel nuanceringen kent, die gretig opgepakt worden door de profeet van het basisinkomen. Het Finse UWV haast zich namelijk te zeggen dat de resultaten vooral 'preliminary' zijn, aangezien de data over de arbeidsactiviteiten van de deelnemers slechts uit het eerste jaar (2017) van de twee jaren komt. Maar eigenlijk maken al die nuances niets uit, want het experiment zat sowieso al slecht in elkaar. En daarbij zijn er sowieso al legio redenen te bedenken waarom het basisinkomen een onhaalbaar idee is. Handige informatie voor als u vandaag in alle financieel-economische media des lands weer ouderwets struikelt over basisinkomen-nieuws. Overigens staat het volgende experiment alweer voor de deur, daar werkloze Italianen zich vanaf maart kunnen inschrijven voor een basisinkomen van €780. En dat terwijl zowel de Italiaanse overheidsfinanciën en de economie zelf op hun laatste benen lopen. Wat kan er misgaan?

UWV gaat fraude ontdekken met meldpunt 'verwonderadressen'. Zal het werken?

"Krijg je als medewerker een adres onder ogen waar je vraagtekens bij hebt? Vul dan het speciaal hiervoor bestemde formulier in en stuur dit per mail aan het meldpunt: [email protected]***.nl." Dat is de actie die het UWV is gestart nadat in september bleek hoe makkelijk Polen kunnen frauderen met ww-uitkeringen (en nog heel veel anderen uit binnen- en buitenland met andere uitkeringen, maar die peperdure lijken rollen binnenkort wel uit de kast wanneer misschien eventueel blijkt dat de UWV-top tijdens de hoorzitting over fraude bij het UWV de Tweede Kamer met een kluitje in het riet heeft gestuurd). Het UWV leunt voor buitenlandse adressen op zijn eigen adressenbestanden in plaats van te vertrouwen op de BRP (Basisregistratie Personen). De Tweede Kamer wil dat het UWV uitsluitend nog gebruikmaakt van de BRP, de minister doet onduidelijk en het UWV wil het niet (de CIO van het UWV zei maandag dat 'cliënten' daar erg veel last van krijgen. Of zo). Bovendien houden ze bij het UWV niet van het controleren van hun eigen bestanden en daarom vond tot oktober 2018 niemand het vreemd dat, we putten uit gegevens van de minister, maandelijks naar één adres 116 ww-uitkeringen werden overgemaakt. En mochten ze ooit op adresfraude stuiten, dan geven ze geen fuck melding. Maar dat gaat veranderen. Als nu een UWV-medewerker denkt van er klopt hier misschien iets niet, dan is het een kwestie van een formuliertje invullen en een mailtje versturen. Wensen wij de mensen (hopelijk is er ergens een kantoortuin ingericht) van het meldpunt veel geluk voor als de verwondering binnen het UWV wortel schiet. Hebben we namelijk een staatje van. BRPtje (daar zijn gemeenten, Belastingdienst, RDW, Sociale Verzekeringsbank, UWV, enz. enz. bij aangesloten) houdt bij hoe vaak er meldingen worden gedaan van mogelijk niet-kloppende adressen. Komen die verwondermeldingen in absolute aantallen (kolom A) van een paar vergelijkbare organisaties:

En in 2018, helaas tot en met september:

Ocherm! Het UWV gaat vandaag volledig gesloopt worden

Chips, cola! Vanaf 10:00 uur gaan vijf deskundigen live op teevee de misstanden bij het UWV duiden. Aansluitend kunnen we dan van de top van het UWV horen waarom Polen onze ww-uitkeringen hebben gestolen. En dat allemaal in het kader van the roast of het UWV het 'Rondetafelgesprek WW-fraude' in de Tweede Kamer. De administratie van het UWV is namelijk zo lek als een mandje en nu wil iedereen weten waarom. Antwoord: wegens bezuinigingen ging het UWV digitaal werken en tegelijkertijd heeft het alle controles afgeschaft onder het beleidsmotto 'Vertrouwen in de klant'. René Veldwijk -hij legde ons eerder de loonkostensubsidiefraude uit, geeft in Nieuwsuur geregeld duiding en is om 10.00 uur live te zien- vreest een miljoenmiljardenfraude door het misplaatste vertrouwen: 'Het gaat niet alleen om met WW frauderende Polen. Werkelijk iedereen kan frauderen en for big money'. Hoe? Het UWV heeft in 2014 het rapport Frauderen voor Dummies 'Misbruikrisico’s uitkeringsgelden als gevolg van invoering e-dienstverleningsconcept' opgesteld. Dat rapport is vrijdag openbaar gemaakt. Samengevat: het UWV controleert helemaal niets, want vertrouwen. Dat leidt er ook toe dat iedereen middels een gefingeerd dienstverband en dito salaris een ww-uitkering kan krijgen. Of: 'De werkgever kan een werknemer die hij ontslaat helpen door deze een hoger loon te geven (op papier) en dit te corrigeren nadat de werknemer zijn geld heeft opgehaald. Geen haan die ernaar kraait'. Dat en veel meer constateerde het UWV reeds jaren geleden, maar kennelijk had de leiding van het UWV geen zin om rapporten te lezen. Kijken vanaf 10.00 uur hier, maar nog mooier: Veldwijk heeft het 2014-document met van die handige MS-Word-ballonetjes van commentaar voorzien ten behoeve van Tweede Kamerleden en de lezers van Das Kapital. Kunt u ter lering ende vermaak doorbladeren. De opmerkingen spreken voor zich.

Animatiemiepje denkt dat ze kunstenaar is, eist uitkering

Laten we het maar gewoon meteen zeggen: het is kutwerk. Werken op een vakantiepark in een animatieteam, zo’n zweterig Bollo-pak aan, verveelde snotkinderen moeten vermaken om hun verveelde ouders te ontzien tijdens hun vakantie op zo’n desolaat vakantiepark. En het is vast een hele kunst hoor, beetje zwierig het animatietiepje uithangen, maar dat wil nog niet zeggen dat u meteen een heuse artiest bent. Aldus de rechter in een treurniswekkende rechtszaak. Want alsof het nog niet erg genoeg is dat u na uw afwijzing aan de toneelschool of het succesvol afronden van de mbo-opleiding Artiest (bestaat echt!) bij de Hezbollo terecht komt, bent u ook nog eens de totale sjaak als het gaat om een beetje bestaanszekerheid. Dus baalt u wel eens van uw werk, lees dan even verder. In de onderhavige zaak draaide het om zo’n animatiemiepje dat rondhobbelde op zo’n vakantiepark. Natuurlijk was ze niet in vaste dienst maar werkte ze als zzp’er (denken we, staat niet al te duidelijk in de uitspraak), tot ze ziek werd. En zoals dat gaat met zzp’ers, dan heb je niks. Toch wilde mevrouw een ZW-uitkering, wat geweigerd werd door het UWV, want niet verzekerd voor de ZW. Dus hop naar de rechter alwaar ze betoogde dat ze op grond van het Rariteitenbesluit (bestaat ook echt!) ‘op grond van haar werk voor de [naam bedrijf] als artiest moet worden aangemerkt. Als dat zo is, dan moet zij volgens artikel 4 van het Rariteitenbesluit verzekerd worden geacht voor de ZW op 19 mei 2017 (en kan zij dus een ZW-uitkering krijgen).’ Oftewel: of de rechter even kan bedenken of een zzp-animatiemedewerker op een vakantiepark als artiest gezien kan worden. De dame betoogt dat ze voor zaken als knutselen, sport- en spelactiviteiten begeleiden, musicalstukjes verzinnen met koters of dansjes doen met andere animatiemiepjes ‘haar artistieke talenten moest aanspreken’. De rechter/kunstrecensent vond het in dit geval nog wel meevallen qua kunstzinnigheid. Want het ging gewoon om het afdraaien van een dagprogramma, dus zoveel creativiteit kwam daar niet bij kijken. Geen ZW-uitkering dus, wat dan wel weer past bij de tragiek van een gekwelde kunstenaar. 

U krijgt eindelijk meer loon door krappe arbeidsmarkt! (misschien)

Het is niet nieuw, dat de arbeidsmarkt geteisterd wordt door een flinke berg moeilijk te vervullen vacatures en u zult er ook niet van achterover slaan dat vooral de industrie, de bouw en het vervoer lastig geschikt personeel weet te vinden. Maar het UWV meldt vandaag dat vrijwel alle sectoren met dit probleem kampen. Dat is vervelend, voor de werkgevers. Maar niet voor de mensen die wel een geschikte baan weten te vinden. Uit een enquête gehouden onder 2.000 werkgevers in het najaar van 2018 blijkt (pdf) dat 'bijna de helft [aangeeft] dat de werkdruk hoger wordt en 41% zegt dat de loonkosten zullen stijgen als gevolg van de krapte'. En voorlopig voorziet men ook geen verbetering in de situatie. Drie van de tien werkgevers verwacht dat het voor hen dit jaar (veel) moeilijker wordt om vacatures te vervullen in vergelijking tot 2018. 'Van de bedrijven die nu al moeilijk vervulbare vacatures hebben verwacht 41% dat het in 2019 moeilijker wordt.' Dus dat wordt cashen bij een (nieuwe) werkgever! Een krappe minderheid is bereid meer te betalen voor geschikt personeel en de oververhitting houdt volgens de werkgevers nog wel even aan! Maar wat blijkt uit de bevindingen over 2018? 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken