8 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#uitvaartverzekeraar

Flikker toch een eind op met je uitvaartverzekeringen

Er is vandaag veel media-aandacht voor belangwekkend onderzoek naar de uitvaartzekering. Wat wil? 'Ene uitvaartverzekering veel duurder dan de andere', zegt het FD en 'grote verschillen tussen uitvaartverzekeringen', schrijft RTLZ. Nederlanders betalen namelijk veels te veel voor hun uitvaartverzekering. De premieverschillen kunnen voor een tweepersoonshuishouden oplopen tot wel €3.636, zo volgt uit onderzoek door een club van onafhankelijke uitvaartexperts. Gaan wij deze experts (u kunt ze vinden op uitvaartverzekeringwijzer.net) feliciteren met het opmerkelijk goede mediaresultaat en verder verzoeken om de interessante informatie die dit onafhankelijke informatiecentrum over uitvaartverzekeringen nu al biedt, nog ietsie uit te breiden. Verzekeraars (en ook het onafhankelijke en deskundige uitvaartverzekeringwijzer.net) rekenen voor dat een uitvaart duizenden en duizenden euro's kost. Heel veel Nederlanders hebben geen duizenden en duizenden euro's aan vermogen. Dus is een uitvaartverzekering noodzakelijk, want dat je sterft is zeker; het moment waarop niet -en daar lig je dan met je eigen dode lijk. Zo ver zo goed, maar we missen wat info op de site (terwijl uitvaartverzekeringwijzer.net dat in het rijke DK-archief over uitvaartverzekeringen had kunnen vinden en inclusief bronvermelding zonder kosten had mogen overnemen): mocht het zo zijn dat u zo arm bent als een kerkrat, dan stopt de gemeente u op kosten van eventuele nabestaanden die niet arm zijn onder de zoden. Dan zou men kunnen betogen dat het zielig is voor die nabestaanden, maar vergeet dan niet dat u zo arm was als een kerkrat, dus die verzekeringspremies nooit had kunnen betalen.

Lees verder

Aantal onverzekerde doden stijgt door provisieverbod

Sinds 2013 kennen we in Nederland het provisieverbod bij de verkoop van financiële producten. Tussenpersonen moeten hun klanten laten aftikken voor advies alvorens ze een verzekering afsluiten. Bijvoorbeeld €100 voor een advies over uitvaartverzekeringen. Vervolgens mogen de tussenpersonen geen provisie meer ontvangen van de verzekeringsmaatschappij. Voordeel is dat consumenten een stuk minder nutteloze producten krijgen aangesmeerd. Nadeel is dat verkopers van nutteloze producten hun verkoop zien instorten. Daarom komt uitvaartverzekeraar Dela vandaag met een tranentrekkend verhaal op de proppen. De minima sluiten geen uitvaartverzekering meer, dus blijven de nabestaanden zitten met de kosten van de uitvaart. In het Algemeen Dagblad gaat de verzekeraar dan nog even in de overdrive. Jaarlijks worden 1 op de 70 overledenen begraven op kosten van de gemeente. Dat aantal is de afgelopen vijf jaar met 15% gestegen. Dus kost het provisieverbod de maatschappij miljoenen, want hadden de minima een uitvaartverzekering, dan hoefde de gemeente (lees: u) niet voor deze kosten op te draaien. Vertellen wij er nog even bij dat a) de Tweede Kamer in het najaar verder discussieert over het provisieverbod en b) dat er mogelijk een paar zaken in de analyse van Dela niet helemaal kloppen. Mag u zelf raden welke, aangezien de uitvoerige analyse van Dela nog niet voor het publiek beschikbaar is. Wij vragen ons bij voorbaat twee dingen af: zou de onder schulden bezwijkende onderkant van de maatschappij tot het sterfbed de uitvaartverzekeringspremies zijn blijven betalen? En als het provisieverbod echt de schuldige is, waarom steeg het aantal onverzekerde doden bijvoorbeeld ook al bij de invoering van het provisieverbod?

Foto: US actor Macaulay Culkin (L) and actress Mila Kunis (R) attend Michael Jackson's funeral service on 25 June 2009 in Los Angeles, California, USA. EPA/HARRISON

Pas op: doodgaan kost geld

Uitvaartverzekeraar Yarden heeft de laatste tijd geld over. Daarom huren ze knuffeljankrapper Ali B in om verhaaltjes te vertellen over de dood. En sponsoren ze betuttelinstituut Nibud om onderzoek te doen naar de kennis van Nederlanders over uitvaartkosten. De voorspelbare uitkomst luidt: een groot deel van de Nederlanders snapt er geen reet van. Voorspelbaar omdat Nederlanders nooit een donder van (de eigen) financiën snappen (met uitzondering van bitcoin natuurlijk). Afijn, de belangrijkste resultaten uit het onderzoek (pdf-alert). Een derde van de Nederlanders schat de kosten voor een uitvaart te laag in, nog eens een derde heeft überhaupt geen idee wat een uitvaart kost en een derde leest wel eens dit blog. 1 op de 5 ondervraagden heeft te weinig geld achter de hand als hij/zij plots omvalt. Onder deze groep vinden we vooral jongeren, werklozen en alleenstaanden. Zo'n 65 tot 70% van de Nederlanders heeft een uitvaartverzekering, maar een groot deel daarvan snapt geen flikker van dit product. Gooien wij nog eenmaal ons advies wat betreft uitvaartverzekeringen er tegen aan: opzeggen want u betaalt gedurende uw leven meer aan premies dan u ooit uitgekeerd krijgt. Zeker als u lid bent bij Yarden. Komen we nog even terug op de gemiddelde kosten voor een uitvaart. Verzekeraars hanteren een range van €5.000 tot €11.000, terwijl de Consumentenbond op een gemiddelde van €7.500 uitkomt. Een uitvaartdeskundige in NRC legde onlangs uit dat de kosten van een gemiddelde begrafenis zijn toegenomen van 4.000 gulden (€1.815) in de jaren negentig naar €8.000 nu. Is het gevolg van moordende concurrentie en verfrissende ondernemerszin onder ijsjesverkopers uitvaartondernemers die gretig aan meerverkoop doen. Wie het goedkoop wil houden kan beter met een grote boog om deze ondernemers heen. Doe een cursus houtbewerking, volg deze Youtube-tutorial en timmer uw eigen kist. Kijk voor meer besparingstips in de NecRologieCourant of schaam u niet voor een uitvaart op de kosten van de gemeenschap.

Vergeet niet uw uitvaartpolis op te zeggen

Als er nou één verzekeringspolis direct de prullenbak in kan, dan is het die voor de uitvaart. En wel hierom: gedurende het leven betaalt men drie keer meer premies dan een uitvaart kost. En als het einde daar is, dan betaalt de verzekeraar drie keer te weinig voor de uitvaart. Met als gevolg dat uw nabestaanden bij mogen passen. Vandaag blijkt dat nog weer eens uit graafwerk van de Volksblendle naar de duistere activiteiten van verzekeraar Yarden. Kort en goed zag Yarden in 2001 het licht na een fusie en ging de portefeuille onder meer bestaan uit polissen van uitvaartverzekeraar AVVL (Arbeiders Vereniging Voor Lijkverbranding). De polissen van AVVL vergoedden geen geldbedrag, maar 'in de polis gespecificeerde uitvaartdiensten, zoals een kist, een volgauto, rouwkaarten'. Nabestaanden kregen die diensten vergoed, ongeacht de hoogte van de kosten. Waarmee hoger dan geraamde uitvaartkosten voor risico van eerst AVVL en later dus Yarden kwamen. Nu zal Yarden vermoedelijk wat verlies geleden hebben op deze paar honderdduizend polissen, dus alle reden om te sleutelen aan de voorwaarden. Met als gevolg dat de polis sinds 2007 nog maximaal €3.733 euro uitkeert voor begrafenissen bij uitvaartverzorgers met een contract bij Yarden, en €2.304,78 als er geen contract is. De risico's van hogere uitvaartkosten liggen daarmee bij de verzekerde. En dat gaat natuurlijk fout. Een standaard uitvaartpakket bij Yarden kost ondertussen €6.000, zodat nabestaanden na de begrafenis vaak onverwacht een dikke rekening in de bus krijgen om even bij te passen. Volgens Yarden betaalden voormalig AVVL-verzekerden te weinig premie ('het was net een piramidespel'). Het financiële klachteninstituut Kifid en de rechter oordeelden dat Yarden heeft zitten tukken bij de fusie en noemden het gesleutel in 2007 en 2014 al ontoelaatbaar. Yarden begrijpt zelf eigenlijk ook wel dat het gezwendel zo niet langer kan en deelt prijzen uit aan iedereen die zijn uitvaartverzekering opzegt.

Uitvaartverzekeraar Florentis betaalde stiekem provisie aan bemiddelaar

Florentis Uitvaartverzekeringen uit Enschede. Dat is de verzekeraar die betrokken is bij de ontduiking van provisieregels door ABF Adviesgroep en Edwin Loohuis uit Oldenzaal. Precies een week geleden maakte de Autoriteit Financiële Markten (AFM) bekend dat zowel ABF als Loohuis een boete kregen omdat ze provisie ontvingen van een (nog) niet bekendgemaakte verzekeraar. De samenwerking duurde ongeveer een jaar en hield in dat de werknemers van ABF inclusief leidinggevende Loohuis op de loonlijst kwamen te staan van de uitvaartverzekeraar. Omdat de klanten van ABF niet op de hoogte waren van deze afspraken, is er sprake geweest van verkapte provisieverstrekking, oordeelde de AFM. Grote vraag bleef dus: om welke verzekeraar ging het? Dat is nu door dagblad Tubantia naar buiten gebracht. 'Uit onderzoek van deze krant blijkt dat het om Florentis gaat. De AFM wil niet zeggen of ook tegen dit bedrijf nog maatregelen worden getroffen', is de ietwat summiere verklaring van de krant. Inmiddels sprak Amweb met Loohuis én met Martin Nijboer, directielid van Uitvaartverzekering Twenthe, waar Florentis onderdeel van uitmaakt. Over Nijboer kunnen we kort zijn: die verwacht geen boete of reprimande van de AFM, zegt dat er zorgvuldig is gehandeld en acht het 'goed mogelijk' dat ABF wel een boete krijgt en de verzekeraar niet. 'Je kunt een aantal dingen uit het boetebesluit halen. Daar blijkt wel het een en ander uit. Maar verder kan ik niet op de details ingaan.' Dan door naar Loohuis. Die wijst ook naar de drie advocaten die naar de constructie gekeken hadden zodat de deal allemaal volgens de regels verliep. 'We hebben zelfs de AFM geraadpleegd, maar die geven nooit ergens goedkeuring voor. Je moet het maar gaan doen en dan hoor je achteraf wel dat het fout was. En dan ben je aangeschoten wild.'

Lees verder

AFM sloopt bemiddelaar die provisie ontving van uitvaartverzekeraar

Gaan we nu door naar slinkse praktijken in het verzekeringswezen. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft op 29 december 2016 een boete van €80.000 opgelegd aan ABF Adviesgroep uit Oldenzaal. Ook de baas van ABF, E.E.M.P Loohuis (joehoe), heeft een boete gekregen van €5.000. De boetes zijn opgelegd omdat ABF provisie ontving van een (nog) niet bekendgemaakte verzekeraar. Maar dat is niet het volledige verhaal. ABF probeerde namelijk het provisieverbod te omzeilen door met de verzekeraar af te spreken dat 4 werknemers van ABF op haar loonlijst werden geplaatst. De verzekeraar heeft een jaar het salaris van vier werknemers van ABF betaald. Het klantenbestand van de Oldenzaalse bemiddelaar werd voor €1 verkocht aan dezelfde verzekeraar. Op het oog veranderde er niets, aldus AFM. De werknemers bleven vanuit het kantoor van ABF werken en werden aangestuurd door Loohuis, die zelf ook op de loonlijst stond van de verzekeraar (t.w.v. €64.377). Omdat de klanten van ABF niet op de hoogte waren van deze afspraken, is er sprake geweest van verkapte provisieverstrekking, redeneert de financiële waakhond. De samenwerking tussen ABF en de verzekeraar duurde van 1 mei 2013 tot 8 mei 2014. Overigens zegt de AFM boetes van €100.000 voor zowel ABF als Loohuis in dit geval passend te vinden, maar de boetes zijn teruggebracht 'omdat zij een hogere boete niet kunnen betalen'. Bijzonder coulant van de AFM inderdaad, maar waarom werd er überhaupt ooit gekozen voor een dergelijke samenwerking?

Lees verder

Smartengeld in de polder. Verdriet wordt nu vergoed

We krijgen eindelijk een fatsoenlijke regeling voor smartengeld voor naasten. Tenminste, als de Eerste en Tweede Kamer deze keer wel akkoord gaan met het Wetsvoorstel vergoeding affectieschade. Partners, ouders en kinderen van personen die ernstig letsel lijden of overlijden door toedoen van een ander kunnen dan aanspraak maken op een vergoeding voor de immateriële schade. Tot op heden konden zij alleen daadwerkelijk geleden financiële schade verhalen en meer niet. De reden hiervan is dat de Nederlandse wetgever het schadevergoedingsrecht altijd beperkt heeft willen houden. Lees: geen Amerikaanse toestanden. Daarnaast bestaat er huiver voor ellenlange procedures waarin zoiets ondefinieerbaars als verdriet moet worden gemunt. Toch wringt dit al jaren. De voorbeeldcasus is die van een driejarige zoon die tijdens de zwemles verdrinkt door onoplettendheid van het zwembadpersoneel. De ouders kunnen het zwembad niet aansprakelijk stellen, want, zo moet de Hoge Raad lijdzaam vaststellen, er is geen financiële schade. De begrafeniskosten worden gedekt door de uitvaartverzekeraar en geen kind is goedkoper dan wel een kind. Deze uitspraak uit 1998 heeft de discussie hoog doen oplaaien en sindsdien is al enkele keren getracht om tot een wettelijke regeling te komen. Vandaag dus weer. Een tabel met de voorgestelde vergoedingen vindt u na de break (spoiler: maximaal 20.000 euro).


Lees verder

Pas op voor uitvaart­verzekeringen­zwendel!

Waarschuwing van de Autoriteit Financiële Markten. Er schijnen 'financieel adviseurs' actief te zijn die consumenten benaderen om een uitvaartverzekering aan te schaffen of over te sluiten. Voor dat advies willen die adviseurs dan wel geld zien. Op zich logisch, ware het niet dat u niet om advies hebt gevraagd. De AFM heeft wat goedbedoelde tips ('Over welke verzekeraars krijg ik advies?') op haar website staan, die kunnen voorkomen dat u een rekening krijgt en een polis die u misschien niet helemaal wilt. Dat zijn zeker adviezen die kwaadwillenden even van slag zullen brengen. Maar volgens ons is het allemaal veel simpeler. Voor een ongevraagd advies hoeft u sowieso niet te betalen. Als u wel advies wilt, dan moet er toch op zijn minst een prijsafspraak zijn. Maar beter nog: neem geen uitvaartverzekering. Iets verzekeren dat 100% zeker gaat gebeuren heeft niet zoveel zin, het is meer een gokje op wanneer u precies dood gaat. Bovendien hebben de uitvaartverzekeraars volgens de AFM lak aan hun klanten. Belangrijkste argument om geen uitvaartverzekering te nemen is dat wij geen enkele reden zien om iets te gaan betalen als we al dood zijn. Mocht u toch ervoor willen zorgen dat nabestaanden niet voor uw uitvaart opdraaien: zet zelf geld opzij. Reken hier uit hoeveel.

Linktip: Energie vergelijken