8 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#pensioenkortingen des doods

Pensioenfondsen in de problemen. De NOS probeert te duiden

De grootste Nederlandse pensioenfondsen verkeren in zwaar weer. De beleggingsresultaten in het afgelopen kwartaal waren uitstekend; de aanhoudend dalende rente zorgt echter voor dalende dekkingsgraden. Reden voor de NOS om uit te pakken met een alleraardigst artikel over de nakende pensioenkortingen des doods. Wij pakken uit dat artikel de cijfers en de toelichting, want met die toelichting gaat het ietwat mis. 'Feitelijk is er voldoende geld voor de pensioenen voorhanden, maar de verplichtingen drukken de dekkingsgraden', tikt de NOS. Het aardige is dat die maar nergens op slaat (breuken zijn altijd lastig) en dat feitelijk juist helemaal niet 'voldoende geld voorhanden' is*. Dat laat het NOS-staatje feitelijk nou juist zo mooi zien. De verplichtingen (=de huidige waarde van de toekomstig uit te keren pensioenen) zijn hoger dan de bezittingen (obligaties, aandelen, vastgoed, etc.), maar dus omdat wegens opdat dientengevolge zijn de dekkingsgraden laag**.

*wel bij het bedrijfstakpensioenfonds voor de bouw (waar overigens de verplichtingen van Q4-2018 verkeerd staan weergegeven). Mocht u een dezer dagen huilende pensioenfondsbestuurders op tv of in de krant zien, dan weet u dat ze niet het uit 2015 daterende beste topic over rentevisies ter wereld ooit hebben gelezen.
**men zou kunnen betogen dat de rekenrente omhoog zou kunnen. Dan dalen de verplichtingen en is er rekentechnisch gezien wel voldoende pensioenvermogen. Maar dat zijn dan wetgevings- en glazenbolwensen en nog steeds geen feiten, en zie verder het uit 2015 daterende beste topic over rentevisies ter wereld ooit.

Balen. Pensioenhervormingen helpen niets tegen pensioenkortingen des doods

Zoals Tony van Dijck ooit tegen Mario Draghi zei 'our pensjeun savings are evaporating'. En dat was volgens het PVV-Kamerlid de schuld van de ECB-baas die de rentes kunstmatig laag zou houden. Gaan wij onze vriend van de show natuurlijk niet tegenspreken. Er mag dan wel plusminus 1.400 miljard in de pensioenpotten zitten, maar dat dit niet automatisch betekent dat er geen pensioenkortingen nodig zijn hebben we u en de PVV al eens uitgelegd. Sterker nog, we zijn slechts een maandje of 8 verwijderd van het moment dat de pensioenkortingen des doods aanspoelen in Nederland. Lezen we vandaag dat het nog niet heel erg opschiet met het bouwen van een pensioendam. Ingewijden hebben tegen de Volkskrant gefluisterd dat de dekkingsgraden verder zijn gedaald. Op de beurs deden de fondsen het na decemberdipje prima, maar de lange rentes gingen onderuit. Het ziet er niet naar uit dat de ECB op korte termijn de rente gaat verhogen en lage rentes betekent een duur pensioen. Zijn dekkingsgraden te lang te laag dan volgen er kortingen (meer uitleg in explainer 1 en 2). Hopen op hoge rentes is sowieso een onverstandige strategie, dus dan maar bidden voor die hervorming van het pensioenstelsel. Sommige fondsen staan er volgens de Volkskrant echter zo slecht voor dat ook na de hervorming zullen moeten korten. Enniewees, pensioenminister Wouter Koolmees, werkgeversclub VNO-NCW en de vakbonden kruipen deze week om tafel voor een nieuw pensioenoverleg. Voor de Europese Verkiezingen (vergeet niet te stemmen op 23 mei) moet er een akkoord zijn. Schatten wij de kans dat dit lukt ongeveer even hoog in als een 0-2 bij #juvaja. 

Pensioenfondsen verliezen €25 miljard in december. Korting dreigt voor 10,4 miljoen mensen

Het gaat hard met de circa 220 pensioenfondsen en dan bedoelen we naar beneden. In het laatste kwartaal van 2018 verloren ze gezamenlijk €46 miljard aan beleggingen. Op 30 september stond er voor €1.374 miljard aan obligaties, aandelen, vastgoed, etc. op de balans. Tijdens de oliebollen was daar €1.328 miljard van over. Aan de rechterkant van de balans ging het precies andersom: de dalende rente maakt pensioenen duurder en deed daarom de pensioenverplichting met €40 miljard stijgen naar €1.286 miljard. Bezittingen omlaag, verplichting omhoog en die twee gedeeld op elkaar geeft ons de dekkingsgraad (huh wat?). Dan weet u dat nu pijn volgt. In één kwartaal kelderde de gemiddelde dekkingsgraad van 110,3% naar 103,3%. Dat rekent De Nederlandsche Bank vandaag voor en daar hebben ze ook een mooi plaatje van gemaakt. In blauw ziet u de dekkingsgraad inclusief tranen aan het eind van het jaar.

Lees verder

2018 was geen fijn jaar voor pensioenfondsen

Dalende beurzen en dalende rentes. Zie daar 2018 en in een notendop de problemen van onze pensioenfondsen. U las op de webs dat de beurzen niet al te best draaiden. Ter illustratie hebben we in het plaatje boven de begin- en slotkoers van de iShares Stoxx Europe 600-etf bijgekalkt. Die leverde afgelopen jaar ongeveer 12% in. Daarnaast daalde de rente op Nederlandse staatsobligaties. De 10 jaars ging ongeveer 0,1%-punt omlaag. Hoe meer onzekerheid, hoe groter de vraag naar veilig staatspapier. In de grafiek boven hebben we eveneens de rente op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties toegevoegd, maar dat hadden alle Nederlandse rentes kunnen wezen: allemaal omlaag. Hoe lager de rente, hoe duurder het pensioen. En dat gevoegd bij een beleggingsportefeuille die krimpt, leidt tot slecht nieuws voor de dekkingsgraad. Die kent u: de dekkingsgraad geeft weer of een pensioenfonds in staat is de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Eind november had ambtenarenpensioenfonds ABP een dekkingsgraad van 101,8%. Dat wil zeggen dat er €101,80 in kas zit voor elke toekomstig te betalen €100 aan pensioen. Of meer precies: het ABP had €409 miljard aan beleggingen, tegenover €402 miljard aan toekomstige pensioenverplichtingen. Begin vorig jaar stond de dekkingsgraad nog op 106,7%. Die ontwikkeling de verkeerde kant op ziet u ook in het bovenstaande plaatje, alwaar de dekkingsgraden van ABP tot en met november staan weergegeven. Die van december volgt half januari, maar we verwachten er niet veel goeds van. En we tikken hier over ABP, maar dat slechte nieuws geldt voor meer fondsen. Mocht 2019 geen hogere rente, geen betere beurs of geen nieuw pensioenakkoord/aanpassing van de rekenregels laten zien, dan wordt het vervelend. Als de dekkingsgraden bij pensioenfondsen onder de ongeveer 104,2% blijven hangen -en dat lot treft dan ongeveer 50 pensioenfondsen waar miljoenen werknemers en gepensioneerden bij zijn aangesloten- dan volgen per 2020 miljoenen pensioenkortingen des doods. Onze voorspelling voor 2019: daar gaat u nog heel veel over horen.

Als eerste der giganten. Pensioenfonds PMT bezwijkt onder de oktober-klappen

We vermoedden eind oktober dat de slechte beursmaand pensioenfondsen hard zou gaan raken. Rente en aandelen gingen omlaag en dat is voor pensioen een vervelende combinatie. Vandaag lezen we dan ook dat de dekkingsgraad van Pensioenfonds PMT, het fonds voor de 1,2 mio mensen die werk(t)en in de metaal en techniek, met 2,7%-punt daalt. Dat legt PMT zelf uit: 'Het totale vermogen t.b.v. de dekkingsgraad is in de maand oktober gedaald van €72,3 miljard naar €71,2 miljard. De dekkingsgraad is hierdoor met 1,6-procentpunt gedaald'. En bij dat verlies van 1 miljard plus 100 miljoen blijft het niet, want: 'De pensioenverplichtingen (=alle toekomstige pensioenuitkeringen, red.) zijn in oktober gestegen van €69,1 miljard naar €69,8 miljard. De daling van de rente (van 1,6% naar 1,56%, red.) veroorzaakt een stijging van de pensioenverplichtingen. De dekkingsgraad is hierdoor met circa 1,1-procentpunt gedaald'. En zo komen we uit op de 101,9% die u ziet in het plaatje boven. Is dat nou erg? Nog niet heel, maar de kans op pensioenkortingen voor de mensen in de metaalsector wordt groter. In december 2019 moet de beleidsdekkingsgraad van PMT boven de 104,3% liggen om kortingen te voorkomen (beleidsdekkingsgraad oktober=102,5%, ongeveer 0,6%-punt hoger dan PMT in het herstelplan had gehoopt, dus dat gaat dan wel weer goed). Wetende dat de beleidsdekkingsgraad het gemiddelde is van de dekkingsgraden over de laatste twaalf maanden doet oktober er voor volgend jaar niet toe. De echte teller gaat voor de december-2019-beleidsdekkingsgraad pas per januari a.s. lopen. Toch zou het fijn zijn als de beleggingsafdeling van PMT voor die tijd nog een paar miljardjes weet binnen te harken en/of Draghi de rente verhoogt, zodat het fonds 2019 binnenwandelt met een gunstige dekkingsgraad. PMT staat qua grootte op plaats nummer 3, de andere grote pensioenfondsen komen ergens deze week met hun cijfers (aanvoerder en ambtenarenfonds ABP donderdag). Afgaande op PMT zal ook dat weinig vrolijk nieuws worden. Wij vrezen derhalve nog steeds voor de miljoenen pensioenkortingen des doods -en onder die link vindt u ook meer dekkingsgradenduiding en kortingenescapes. Geinig detail: was het vakbondsplan voor een nieuw pensioenstelsel reeds ingevoerd, dan zouden de metaalbewerkers niet malen om een korting en hun pensioenen deze maand met 0,19% geïndexeerd zien worden (dat nieuwe pensioenstelsel is er overigens bijna, want Rutte persoonlijk bemoeit zich ermee).

Pensioenfondsen hadden nog nooit zoveel geld in kas (€1.355.726.000.000)Mooi nieuws uit de databases van DNB vandaag. Nederlandse pensioenfondsen hadden nog niet eerder het bedrag van €1.355.726.000.000 in kas. En daarmee zitten de pensioenfondsen gezamenlijk ruim boven de €1.248.696.000.000 aan pensioenen die in de nabije en verre toekomst moeten worden uitgekeerd (cijfers eind juni 2018). Zoals u weet levert 'kas gedeeld door uit te keren pensioenen' de dekkingsgraden op. Gaan we hier niet helemaal uitleggen, maar na wat afrondingen komt de gemiddelde dekkingsgraad van alle 213 pensioenfondsen eind tweede kwartaal uit op 108,3%. Nog altijd zijn er 51 pensioenfondsen die met hun dekkingsgraad onder de 105% zitten. Dat is in veel gevallen te laag en betekent dat nog altijd pensioenkortingen dreigen voor ongeveer 10 miljoen pensioenen (1 mens kan meerdere pensioenen hebben en hele uitleg over de kortingen des doods hier). Nu wachten op politici die schande roepen en dat de pensioenen wel omhoog kunnen. Kunt u ondertussen hier alle cijfers vinden over de beleggingen en zien dat er bijvoorbeeld €417 miljard in aandelen zit, ongeveer hetzelfde bedrag in staatsobligaties en €52 miljard in hypotheken. In de DNB-toelichting leest u meer over het gegeven 'risico pensioenfonds' en de cijfers over de (beleids)dekkingsgraden staan daar.

Nog anderhalf jaar en dan volgen pensioenkortingen des doods voor 10,1 miljoen pensioenen

Gaan we toelichten en positief afsluiten. U ziet de bollen en het zal u weinig verbazen als wij daarover vertellen dat groen staat voor goed, rood staat voor fout en de omvang van de bollen staat voor de grootte van pensioenfondsen. Als u heel precies telt ziet u dat 47 pensioenfondsen in het rood staan, ofwel een beleidsdekkingsgraad hebben van minder dan 104,2% (y-as). Tot die 47 behoren helaas ook 's lands grootste pensioenfondsen (bijvoorbeeld ABP voor onderwijzers en ambtenaren, PFZW voor dokters en zusters en PMT voor iedereen in de metaal en techniek). Wanneer een fonds vijf jaar achtereen onder de 104,2% zit, dan betaalt het eigenlijk meer pensioen uit dan het gereserveerd heeft. Daarom moet een fonds na die vijf jaar een korting doorvoeren op iedereen zijn pensioen. Dus op dat van werknemers die opbouwen en gepensioneerden die ontvangen. In zodanige mate dat de dekkingsgraad weer op 104,2% uitkomt. Dat onheil bedreigt 10,1 miljoen pensioendeelnemers in 2020 en 2021, schrijft De Nederlandsche Bank vandaag (net als vorig jaar). Nu is 2020 ver. Dus het zou kunnen dat het de komende anderhalf jaar allemaal toch nog in orde komt, omdat fondsen goede rendementen behalen. 

Lees verder

Pensionado en asielzoeker verpesten ons feest (nauwelijks)

De Europese Commissie knalt vandaag een rapport (pdf) op de webs waarin we lezen dat het best aardig gaat met de EU. De economische groei houdt aan, maar is iets lager door China. Uiteraard zijn er de gebruikelijke risico's die de groei bedreigen: Brexit, terugdraaien van Schengen door terrorisme en vluchtelingen en nog meer geopolitiek, maar tot zo'n ramp des doods zich voltrekt is Europa flink aan het herstellen van de crisis. Geheel ter informatie: ons land krijgt, ondanks dat de groei fors lager uitkomt dan eerder verwacht (in 2016 van 2,1% naar 1,6%), een pluim. 'The Dutch economic recovery is well underway', schrijft de EC en dat komt door de aanwakkerende binnenlandse vraag, die aanwakkert door lagere belastingen en lagere energieprijzen. Kortom: demense hebben een hoger besteedbaar inkomen. Daarnaast vinden veel mensen een baan. Dat de werkloosheid niet daalt is een tijdelijk fenomeen dat komt door de hogere pensioenleeftijd (65 --> 67). Het aanbod van seniore arbeiders groeit daarmee ongeveer even hard als het aantal nieuwe banen. Maar uiteindelijk daalt ook de werkloosheid. Er zijn wel een paar stoorzenders. Naast de geo-risico's zijn dat kortingen op pensioenuitkeringen die zorgen voor minder belastingopbrengsten en dure asielzoekers die ons gaan kosten. Met name pensioenkortingen kunnen leiden tot ECHTE problemen als de mensen daardoor (nog) meer gaan sparen. Dat remt de consumptie en dan is het sprookje uit. Dus wees een goed vaderlander en doe gewoon blijven spenderen, allemaal ten faveure van ons allemaal! Getalsmatige cijferts hiero (kloppen toch nooit).

Linktip: Energie vergelijken