96 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#nibud

Zegt u het maar: is Basisinkomen 2.0 wél een goed idee?

Van alle instituten voor budgetvoorlichting die we kennen, is het Nibud toch wel de allerleukste! Maar ook bij het Nibud moet de schoorsteen ergens van roken, dus hebben ze een opdrachtje aangenomen om wat berekeningetjes los te laten om ons meest favoriete gratisbierluchtballonnetje ooit: het basisinkomen! Die opdracht kwam van de Vereniging Basisinkomen en de conclusie, het zal u niet verbazen, luidt: als we iedereen gratis geld geven, gaat iedereen er in koopkracht enooooooorm op vooruit. Nogal wiedes, horen we u denken. Maar dat is alleen het persbericht, dat door de overtikmedia volgaarne wordt overgenomen. En het gaat hier niet zomaar over Het Basisinkomen (iets waar zelfs Rutger Bregman niet meer in gelooft), maar over Het Basisinkomen 2.0. Wa’s dat? De Vereniging Basisinkomen stelt een systeem voor waar alle volwassen €600 per maand basisinkomen ontvangen plus €600 huishoud-basisinkomen voor ieder type huishouden. Een alleenstaande start met €1.200 per maand en een stel met € 1.800. De kinderbijslag voor de eerste twee kinderen wordt verhoogd tot € 300 per maand per kind. Riante bedragen hoor: gezinnetje met twee kinderen tikt zo dus €2400 maand binnen, en dan moet er nog salaris binnen komen! Wordt er niet gewerkt? AOW, bijstand en studiefinanciering worden afgeschaft. WW, ZW, WAO, WIA, Wajong uitkeringen worden verlaagd met € 1.200 per maand. De gemiddelde WW uitkering is circa € 1.400, daar blijft € 200 over. De gemiddelde WAO uitkering is ongeveer € 1.600 daar blijft € 400 over. Recht zo die gaat! Maar snijden in het toeslagen- en uitkeringencircus is nog niet voldoende om die riante gegarandeerde maandelijkse uitkering te betalen. Dus waar wordt het geld dan gehaald? Bij de werkenden natuurlijk! Het eerste tarief van 37 % blijft gehandhaafd. Voor de tweede en de derde schijf komt een 50 % tarief [is nu 38,10%].  Dit tarief gaat ook gelden voor mensen met een WAO, WIA of Wajong uitkering. In de vierde en hoogste schijf wordt het oude tarief van 72 % heringevoerd zoals dat bestond tot 1991. Oh ja, wat het persbericht niet vermeldt, maar het Nibud wel in het volledige rapport: de hypotheekrenteaftrek moet dan ook worden afgeschaft, en onder de streep is er dan nog altijd een tekort van €800 miljoen. Nou goed, het is weer een dappere poging, zullen we maar zeggen, maar we worden er nog altijd niet enthousiast van, vooral omdat de financiering vooral bij de werkende medeburger wordt gezocht. Volledige optelsom ziet u na de breek.

Lees verder

Het klopt. De crisis is voor u nog niet helemaal voorbij

Er zit best een kern van waarheid in het gevoel dat veel Nederlanders niet meedansen in de economische hosanna. U koopt bijvoorbeeld nog steeds minder dan vóór de crisis van 2008, aldus de economen van ING vanochtend. In harde euro's spendeerde de consument 3% meer dan in dat rampjaar, maar omdat alles 9% duurder werd past hier eigenlijk een minnetje van 6%. Uitkomst #2 is dat de Nederlander in 2017 41% van zijn budget kwijt was aan basisbehoeften - onderdak, voedsel, zorg, dat soort zaken - terwijl dat tien jaar eerder nog 36% was. Hoe zit dat allemaal? Ten eerste was het bruto binnenlands product per huishouden lager in 2017: de economie groeide met 7%, maar het aantal huishoudens met 7,5%. Daarbij betaalde u via de overheid meer voor onderwijs en zorg. Verder spaarde u gewoon meer, waarbij u vooral moet denken aan pensioen, en u leende minder. En dus: minder ruimte voor leuke dingen, maar tegelijkertijd meer buffers om een volgende crisis op te vangen. De ING-economen verwachten dat de consumptie per huishouden pas in 2025 weer vergelijkbaar is met 2008, stellen ze in De Telegraaf (). Gelukkig zit er een stijgende lijn in. Kort en goed: dit alles betekent dus niet dat er minder van de economische groei naar werkenden ging (uitleg), wel dat de consument die groei niet in zijn consumptiegedrag terugziet. Gelukkig is er een relatief snelle manier om als huishouden in de nabije toekomst meer uit te geven. Check eens hoeveel abonnementen u heeft, want dat onderschat u volgens het Nibud fors.

De geen gezeur-hypotheek komt er niet, want te risicovol

Het is niet verantwoord om aanvullend een bagatelvoorziening in de Tijdelijke regeling hypothecair krediet op te nemen omdat, zo schreven minfin Wopke Hoekstra en woonmin Kasja Ollongren gisteren, de woningwaarde geen inzicht biedt in het inkomen of de hypotheeklasten van de consument, terwijl inzicht hierin nodig is om te bepalen of de consument de lasten kan dragen. En met die mooie zin bezegelen onze ministers het lot van de geen gezeur-hypotheek. Sluiten we af met twee dingen. Die bagatelvoorziening zou moeten voorkomen dat mensen met een onzeker inkomen een peperduur maatwerkadvies bij hun bank moeten inwinnen voor een lullig klein hypotheekje (bijvoorbeeld als ze die iets willen ophogen voor een verbouwing). Over de geen gezeur-hypotheek tikten we begin februari hier: 'er zou een toetsingsvrije voet moeten komen van indicatief €200-€300 per maand (of 30% van de woz-waarde en zie verder de berekening boven), te bepalen door het Nibud, voor mensen met een koopwoning en een kleine hypotheek. Voor een dergelijk bedrag aan maandelijkse woonlasten is namelijk geen redelijk alternatief voorhanden – ook niet in de sociale sector - terwijl het in bijna alle gevallen gaat om een maandlast die de klant al jarenlang heeft betaald. Het aanpassen van de regelgeving op dit punt zal consumenten onnodige kosten en onzekerheid besparen'. Maar goed, die geen gezeur-bepaling komt er dus niet, de bank zal voor deze mensen maatwerkadvies moeten blijven leveren en mogelijk kan er dan niks worden verbouwd. Dat vindt u jammer. Toen we in februari aan u vroegen of een bagatelvoorziening een goed idee was zei u namelijk overtuigend ja.

Geslachtofferde ING-baas heeft wel/niet geboet voor witwasaffaire

Na al het gelazer bij ING over die witwasaffaire (rekeningetje van €775 miljoen, met de groetjes van het OM) MOEST er iets gebeuren. We leven gelukkig in beschaafde tijden want als het aan politici van bepaalde signatuur had gelegen, waren de schaamteloze ING-bazen welhaast op z’n De Witt’s ter verantwoording geroepen. Naast het lozen van ING als huisbankier van de staat (kon niet meteen, maar over een jaartje wel) moesten er koppen rollen, en dat gebeurde uiteindelijk ook: de kop van CFO Koos Timmermans. De Kop van Koos viel niet hard maar in een rijkelijk gevulde mand: hij kreeg een ontslagvergoeding mee van €601.800. En dat terwijl ‘ie niet eens was ontslagen maar zelf opstapte na de witwasaffaire (uiteraard in goed overleg met de raad van commissarissen). En nou denkt u: pfoe, da’s best veel geld voor een ontslagvergoeding voor wat niet eens een ontslag is, maar dan heeft u het mis. Het bedrag is namelijk een half jaarsalaris, terwijl Koos volgens zijn contract recht op een heel jaarsalaris, maar daar staken de commissarissen een stokje voor (“the Supervisory Board at its discretion has set the severance pay at a level of 50% of fixed annual pay”). U begrijpt: hier zijn offers gebracht, ook aan de top is diep en zwaar geleden voor dit schandaal. Of nou ja, hij kreeg in 2018 dan ook nog €408.000 aan overige vergoedingen. Oh, en nog €26.000 voor zijn pensioen maar da’s klein bier natuurlijk. Enfin, deze cijfers komen uit het annual report van ING (leest u hier). Sluiten we af met nog een paar leuke cijfertjes: Hamers krijgt 2,2% erbij (wat een sukkel! U kan dit jaar een whopping +2,8% tegemoet zien, denken kabinet, CPB en Nibud, dus dan is het waar). Verder is de loonkloof tussen CEO en gemiddelde ING’ert aan te duiden met een ratio van 1:29 (total direct compensation of the CEO compared to the average total direct compensation of more than 54,000 ING employees worldwide). Weet u dat ook weer en mag u nu zelf in de titel doorhalen wat u niet van toepassing vindt. 

Minister: uw energierekening stijgt inderdaad, maar het valt allemaal mee

Het waren nieuwsberichten waar een paard de hik van kreeg. Het begon ermee dat vergelijkingswebstek GasLicht.com eind vorig jaar voorspelde dat de totale energierekening van een normaal Hollands gezin met gemiddeld €360 stijgt. Concurrent Pricewise kwam vervolgens met €327, en begin 2019 kwam de Consumentenbond met een raming van €290. Dat maakte iedereen piswoest en in de Tweede Kamer sprak men van links tot rechts schande. Op de dag dat de Kamer dan eindelijk in debat gaat over het concept-Klimaatakkoord, laat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zich ook eindelijk uit over de hogere energierekeningen. Hij heeft van zijn staatssecretaris Mona Keijzer geleerd om vooral niet in te gaan op al die berekeningen en houdt het bij de eerdere voorspelling van een stijging van €108 van de gemiddelde energierekening in 2019, en dat dit gezien de prijsverhogingen van energieleveranciers inderdaad een wat conservatieve inschatting is. Maar goed, zo vervolgt hij, de energierekening moeten we toch vooral bezien vanuit een breder perspectief en 'uit analyses van het Centraal Planbureau blijkt dat iedere inkomensgroep er gemiddeld genomen in koopkracht op vooruit gaat'. Dat bevestigde het Nibud overigens. Wil Wiebes dan wellicht wel zeggen of er wat hem betreft een grens is aan het aandeel van belastingen in de energierekeningen des lands (= dit jaar 45% wegens energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en BTW)? Helaas. Het enige wat Wiebes hier kwijt wil is dat het kabinet dit jaar onderzoek laat doen 'naar de lastenverdeling in de ODE tussen huishoudens en bedrijven'. En daarbij gaat het Planbureau voor de Leefomgeving met ingang van dit jaar in zijn Nationale Energieverkenning - daar zijn alle cijfers van Wiebes op gebaseerd - niet alleen de gemiddelde energierekening voor huishoudens melden, maar ook de spreiding. Opdat 'specifieke groepen van huishoudens' meer helderheid krijgen, want gemiddeldes zeggen zeker niet alles. Wiebes zal echter ook wel weten dat zo'n stukje nuance geen eind zal maken aan alle bovengenoemde schattingen. Hebben flankpolitici ook weer wat om te scoren.

Een hypotheek met een geen-gezeur-bepaling. Is dat een goed idee?

Ondertussen komt een heuse volksbeweging op gang om de geneugten van een geen-gezeur-bepaling te bepleiten. Betekent dat iedereen zonder gezeur een hypotheek kan krijgen als de de hypotheeklening niet hoger is dan 30% van de woz-waarde, of, zoals de Hypotheekshop vandaag verduidelijkt: er zou een toetsingsvrije voet moeten komen 'van indicatief 200-300 euro per maand, te bepalen door het Nibud, voor mensen met een koopwoning en een kleine hypotheek. Voor een dergelijk bedrag aan maandelijkse woonlasten is namelijk geen redelijk alternatief voorhanden – ook niet in de sociale sector - terwijl het in bijna alle gevallen gaat om een maandlast die de klant al jarenlang heeft betaald. Het aanpassen van de regelgeving op dit punt zal consumenten onnodige kosten en onzekerheid besparen'. De VVD heeft er zelfs al Kamervragen over gesteld aan hypothekenminister Kajsa Ollongren. Aanleiding voor dit alles is het programma Kanniewaarzijn waarin de perikelen van een seniorenstel dat een hypotheekophoginkje wilde regelen werden geduid (we hebben het programma zelf niet gezien wegens dat men liever de oogbollen uitsteekt dan naar een soort van slecht cabaret uit de jaren '80 te moeten kijken). Momenteel moet zelfs de kleinste ophoging van een hypotheek op van alles en nog wat worden ge-inkomenstoetst, wat met name voor oudjes een probleem oplevert. Dus moet een bank maatwerk leveren en de blafhoge advieskosten staan dan in geen verhouding tot de hoogte van de lening. Een geen-gezeur-bepaling lost dit op. Nu al kunnen ouderen hun bestaande hypotheek meeverhuizen naar een kleinere woning zonder dat op inkomen getoetst hoeft te worden. Dat toetsingsloze zou uitgebreid moeten worden voor hypotheekverhogingen. U ziet in de cijfers boven de maximaal te verstrekken hypotheek als de (totale) lening onder de 30% woz en/of €300 per maand blijft. De rentevastperiode hebben we op 30 jaar gezet om de maandlasten zo lang mogelijk ongevoelig te laten wezen voor renteschokken. De hypotheek is aflossingsvrij, want de laagste maandlasten. Dan volgt uiteraard geen hypotheekrenteaftrek en het eigenwoningforfait laten we gemakshalve buiten beschouwing (mag Ollongren uitleggen). U las ook de titel en nu zijn we benieuwd: goed idee of niet?

Geen gezeur

Goed idee?


Poll is Verlopen.

Geen gezeur

Goed idee?

Goed nieuws. Uw energielasten gaan dit jaar maar met €290 omhoog

De Consumentenbond domineert het nieuws vandaag weer met dingen die u al zou kunnen en misschien wel moeten weten. Maar zo'n bom als vandaag over de gestegen energielasten, slaat natuurlijk wel in. Dat levert goede headlines op en daar kunnen handige politici op rechts als op links weer mee aan de haal. Nu weet u misschien dat het belastingplan 2019 voorziet in een verhoging van de energiebelasting voor gas en een verlaging van de energiebelasting voor elektriciteit. Ook de heffingsvermindering energiebelasting wordt verlaagd. Vorig jaar kreeg een huishouden nog een korting van €309 op de energiebelasting. Die korting is nu verlaagd naar €258, waardoor de belasting dus omhoog gaat. Voor wat betreft de nieuwe belastingmaatregelen zouden huishoudens gemiddeld zo'n €130 meer gaan betalen. Daar bovenop komen de prijsverhoging van de leveranciers. Hoe komt de Consumentenbond nou op die stijging €290? Allereerst komt het op €186 extra door de overheidsingrepen, en de rest komt van de energieleveranciers. Hiervoor heeft men een gemiddeld energieverbruik van 3000 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter gas aangehouden. Overigens kwam energievergelijker Gaslicht.com ook al eens met een berekening, die nog hoger uitviel: een 'gemiddeld gezin' betaalt volgens Gaslicht liefst €360 meer dan vorig jaar. Dat bedrag werd vervolgens door staatssecretaris van EZ Mona Keijzer in twijfel getrokken waarop Gaslicht-ginger Ben Woldring in het AD de kans kreeg van zich af te bijten. Gaslicht.com ging overigens uit van 3500 kilowattuur stroom en 1500 kubieke meter gas. Iets wat Keijzer een kwart te hoog achtte. Daarnaast kwam Pricewise eerder tot een gemiddelde (ook op basis van verbruik 3.500 kWh en 1.500 m3) van €346 per jaar. Dan kunnen we dus concluderen dat die €290 van de Consumentenbond een ontzettende meevaller is. Maar wat voor nieuws dit bericht van de Consumentenbond werkelijk vertegenwoordigt, is de vraag. Het blijven ramingen. De prijzen van energieleveranciers verschillen uiteindelijk aanzienlijk per huishouden. Als u thuis de gaskraan heeft dichtgedraaid vervallen die vastrechten. Heeft u uw huis helemaal de moeder geïsoleerd en andere duurzaamheidsmaatregelen getroffen, dan scheelt dat ook. En dan kunt u ook nog overstappen naar een andere aanbieder om de kosten te drukken. En laat de Consumentenbond nou die mogelijkheid bieden, overigens in samenwerking met Pricewise (pdf). Volgens het ministerie van Sociale Zaken en Nibud kunt u trouwens die hogere energiekosten prima hebben. Zijn gaan uit van een toename van de koopkracht van respectievelijk 1,6% en een bandbreedte van -0,8 tot +2,7%. Maar woede over prijsstijgingen wint het doorgaans altijd van zoiets sufs als dalende inkomstenbelastingen en stijgende brutolonen. Dat begrijpt de Consumentenbond ook. 

Koopkracht in beeld! Hoeveel gaat u er op vooruit of achteruit dit jaar?De allerbeste budgetvoorlichter ter wereld Nibud heeft tot ieders genoegen en vermaak weer eens naar de ontwikkeling van de koopkracht gekeken. De uitkomsten daarvan zijn zoals altijd multi-interpretabel, want het zijn koopkrachtberekeningen en daarop is het altijd vrij schieten. De belangrijkste disclaimer komt van het Nibud zelf: 'In dit percentage is de btw-verhoging meegenomen, net als de energielasten. Ook de stijging van de ziektekostenpremie is verwerkt in de koopkrachtplaatjes. Verder gaat het Nibud uit van een bruto loonstijging van 2,8 procent. Alle fiscale regelingen van 2018 en 2019 zijn gebruikt. We zijn ervan uitgegaan dat alle toeslagen en inkomensondersteuning waar recht op is, worden aangevraagd en uitgekeerd.' Dat u het even weet. De gemeentelijke woonlasten zijn niet meegenomen, want gemeentelijk en dus verschillend. Verderop roept de voorlichter ook nog en wellicht ten overvloede dat koopkrachtberekeningen statisch zijn. U kunt van baan veranderen, promotie maken of juist arbeidsongeschikt of werkloos raken en ga zo maar door. Dat heeft doorgaans veel meer invloed op de koopkracht, waardoor 'huishoudens zich nooit helemaal herkennen in de hier gegeven voorbeelden', klinkt het. Goed. Het Nibud heeft 100 van de 'meest voorkomende voorbeeldhuishoudens' in kaart gebracht (pdf) en daaruit blijkt dat vier daarvan er iets op achteruitgaan. Alle andere huishoudens hebben dit jaar 'meer te besteden dan afgelopen jaar', al gaat het vaak om kleine bedragen. Soms gaat het maar om een paar euro per maand. De grootste stijger? Dan gaat het om een paar tweeverdieners met 2 kinderen, waarvan de hoofdkostwinner €120.000 binnenhaalt en de nummer twee €70.000. Die kunnen een whopping €131 per maand extra bijschrijven! De grootste daler ziet u in de grafiek hierboven: tweeverdieners met kinderen van wie een van de partners minder verdient dan het minimumloon. Die hebben €24 minder per maand, door een wijziging in de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK). Van de vier voorbeelden die koopkracht moeten inleveren, zijn er drie gevallen tweeverdieners met kinderen en een laag inkomen. Een paar met drie kinderen, met respectievelijk salarissen van €30.000 en €10.000 completeert de lijst. De algemene conclusie luidt dat tweeverdieners en gepensioneerden met een hoog inkomen het meest profiteren. Dat komt al met al overeen met wat u op Prinsjesdag al hoorde. Mag u nu zeggen dat uw situatie of die van uw buurman heel anders is. 

Nibud komt met noodkreet: alle kinderen nu = schuldentokkies later

Mensen wier brein nog niet volledig uitontwikkeld is (=kinderen) krijgen de beschikking over een bankrekening, pinpas en pincode. Wat er toen gebeurde, zal u verbazen!11!!1 Dankzij dit soort berichten weten we weer waarom het Nibud van alle instituten voor budgetvoorlichting ons favoriete instituut voor budgetvoorlichting is. Het Nibud publiceert vandaag de resultaten van het Kindonderzoek en concludeert dat steeds meer kinderen pinnen, maar ze gaan slordig om met hun pincode, want die kennen de koters niet uit hun hoofd. Verder blijkt dat driekwart van de koters van tien jaar en ouder al een bankrekening heeft, en daarvan heeft de helft dan weer een pinpas. Dat lijkt dus wel mee te vallen, maar tegelijkertijd mogen steeds meer kinderen wel volledig zelfstandig pinnen: vijf jaar geleden ging het om 17%, nu al om 31%. Dat is dus vragen om gedoe en ondoordachte aankopen want hoe leren kinderen nog de waarde van geld? Vroeger, toen de gulden nog van hout was, kreeg u per week/twee weken/maand nog een fysieke rijksdaalder in uw knuistjes gedrukt en op was op, maar nu? Hoppa, pijnloos contactloos vliegt het geld onzichtbaar de deur uit. Maar goed, het gaat om kinderen, die weten niet beter. Maar helaas voor hen letten hun ouders ook niet op. ‘Ouders weten bovendien minder zeker of hun kind veilig pint. In 2013 wist nog 90 procent van hen dat niemand kon meekijken als hun kind pinde, nu is dat 72 procent.’, en verder blijken ouders en kinderen geen enkele interesse te hebben in de concrete bij- en afschrijvingen op de rekening van het nageslacht. Dit alles is dus best erg, want kinderen die niet leren om met geld om te gaan, worden later de doelgroep van het Nibud. Fijn voor het Nibud natuurlijk, maar niet voor de mensen zelf. Als het bijhouden van bij- en afschrijvingen al te veel gedoe is, is het geen wonder dat verdere administratie ook een puinzooi wordt met alle gevolgen van dien. Het Nibud wijst erop dat kinderen tegenwoordig al jong moeten leren pinnen want in de kantine op de middelbare school kunnen ze al niet meer terecht met hun houten rijksdaalders. De toekomstige generatie leert dus niet omgaan met geld (20% van de tienplussers houdt zich nog helemaal niet bezig met geld), dus over vijftien jaar leest u hier meer van dittum en natuurlijk ook meer van dattum want ‘kinderen van ouders die sparen belangrijk vinden vaker sparen dan kinderen met ouders die dat niet belangrijk vinden (62 tegen 52 procent).’ We hebben u gewaarschuwd. 

U bent als de dood voor een nieuwe economische crisis

De Grote Financiële Crisis uit 2008 schrijven we niet zomaar met hoofdletters. De normale burger is zich toen namelijk een hoedje geschrokken en de angst voor een herhaling zit er goed in, blijkt allemaal uit een nieuwe peiling van ING (waar naar verluidt 60k mensen per dag op reageren). Zo'n 46% van de respondenten is een stuk voorzichtiger geworden en paait het Nibud tegenwoordig door meer te sparen en minder te lenen. Daarbij verwacht eenzelfde deel van de consumenten dat een nieuwe crisis er nog veel meer in zal hakken dan de vorige - slechts 15% denkt dat het allemaal wel meevalt. Al die zorgen zijn echter ietwat overdreven, voegt ING-hoofdeconoom Marieke Blom (*) daar snel aan toe. Ten eerste zijn de buffers van huishoudens sterker, maar dat geldt ook voor de overheidsfinanciën. Het is u vast niet ontgaan dat de staat tijdens de crisis juíst aan het bezuinigen sloeg - en zo met een mooi woord een procyclisch begrotingsbeleid voerde - maar met de huidige dalende staatsschuld is er meer ruimte om de economie in het vervolg juist een handje te helpen en naar de anticyclische variant over te gaan. Dan door naar het hoofdstuk voorspellingen: paniek voor een snelle recessie is eveneens onnodig, meent ING. Het is alleen wel zo dat de economie komend jaar niet met 2,4% maar met 2% gaat groeien, glazenbolt de bank. Gisteren maakte de economische afdeling van ABN Amro ook al 2% van haar eerdere groeiprognose van 2,5% voor 2019. Dat komt overigens vooral doordat de exportverwachtingen omlaaggaan wegens een afvlakkende mondiale groei. En natuurlijk zijn er risico's als het gedoe met handelsoorlogen, maar vooral ook de Italiaanse fantasiebegroting en de brexit-treinramp. Maar voorlopig luidt het devies vooral positief blijven en niet te veel te luisteren naar de negatieve media-berichtgeving, stelt Blom. Wat dat betreft kunnen we wél wat van de Britse premier Theresa May leren.

Linktip: Energie vergelijken