43 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#navo

Vorig jaar is wereldwijd $1,8 biljoen uitgegeven aan defensie. NL op 21, Rusland valt uit top 5

Van elke dollar die wordt uitgegeven aan tanks, vliegdekschepen, pensioenen voor militairen, etc. is $0,53 afkomstig van de NAVO-landen. Van de stroom vredesdividenden na 1989 is geen hol meer over. In 2018 lag de 'global military spending' 76% hoger dan in het post-koude-oorlog-jaar 1998. Het Stockholm International Peace Research Institute heeft de $1.822 miljard op een rij gezet, gelardeerd met wat histeurisch perspectief. Dat kunt u allemaal nalezen in deze pdf. Indien tl;dr dan plaatje onder hier GROOT en hoe die bedragen zijn becijferd leest u daar.

Lees verder

Erdogan geeft VS en Navo de middelvinger en koopt Russisch luchtafweersysteem

De Turkse president Erdogan blijft voet bij stuk houden en zegt dat zijn aankoop van een geavanceerd Russisch luchtafweersysteem, de S-400, ondanks zware Amerikaanse druk, gewoon doorgaat: ‘nobody should ask us to lick up what we spat.’ (Gore beeldspraak trouwens.) De VS dreigen Turkije uit het consortium landen dat deelneemt aan de F-35 (beter bekend als de Joint Strike Fighter) te schoppen en verdere wapendeals te stoppen. Onze Turkse Navo-bondgenoot trekt zich hier niets van aan. Sterker nog, Erdogan zei alvast te kijken naar een mogelijke aankoop van S-500 systemen, de volgende generatie luchtafweersystemen. De S-400 is voor $500 miljoen overigens een koopje in vergelijking met de $3 miljard die de THAAD, een luchtafweersysteem van Lockheed Martin, moet kosten. 

Saillant detail: het Russische S-400 luchtafweersysteem is juist ontworpen om de F-35 uit de lucht te schieten. De F-35 wordt, zoals u weet, ontwikkeld door het Amerikaanse Lockheed Martin en wordt door veel Navo-landen aangeschaft, zo ook door Nederland. Het vliegtuig vormt de komende dertig de hoeksteen van de luchtmacht van het bondgenootschap. Ons aller Fokker verdient er bovendien goed aan. Het feit dat Turkije, nota bene zelf Navo-lid, mee doet aan zowel de F-35 én met de Russen (die de laatste tijd toch, ja zeg maar gerust op gespannen voet staan met de Navo) samenwerkt aan een luchtafweersysteem tegen die F-35 leidt begrijpelijkerwijs tot zorgen bij de Amerikanen en de rest van de Navo. Het gevaar is uiteraard dat de Russen via de Turkse systemen achter compromitterende informatie van de F-35 komen. Erdogan ontkent dit. De Amerikanen sturen nu aan op een of/of-situatie: óf Erdogan kan voet bij stuk houden en het Russisch systeempje kopen óf hij kan mee blijven doen met Amerikaanse wapendeals, inclusief de F-35. ‘My best military advice would be that we don’t then follow through with the F-35 — flying it or working with an ally that is working with Russian systems, particularly air defense systems, with one of our most advanced technological capabilities,’ aldus de hoogste Amerikaanse generaal in Europa. 

Lees verder

Gezellig: China en Rusland ondermijnen de NAVO

De NAVO, wie kent 'm niet? Voor de één de belangrijkste garantie voor vrede en invloed in (ons deel van) de wereld, voor de ander de belangrijkste beer op de weg richting de vorming van een Europees leger. Maar er zijn ook mensen die buiten Europa wonen: Russen en Chinezen, bijvoorbeeld, en zij zien hun kans schoon om een wig te drijven tussen de NAVO-leden. De Verenigde Staten aan de ene kant en Canada en de Europese lidstaten aan de andere kant voeren niet dezelfde koers. Dat is de traditionele tegenstrevers van het Noord-Atlantische bondgenootschap ook opgevallen. De Chinezen zitten lekker te stoken: '“I hope some Americans will have a bit more confidence in themselves and be a little more respectful to people, people in the so-called old world,’’ said Yang, a former Chinese ambassador to the U.S., using a common American euphemism for Europe. “People all know where their interests lie, so let there be fewer lecturers.’’' En dat spelletje kennen de Russen ook: 'Lavrov invited the EU to create an integrated economic space in Eurasia with Russia and echoed President Vladimir Putin’s recent public endorsement of French-led plans to build a European army. “Whether the EU will be allowed to do that is another matter,’’ he added caustically.' Dus China vertelt de Europeanen dat ze slecht worden behandeld en de Russen moedigen het aan dat de Europeanen meer samenwerken op defensiegebied, i.e. buiten de Amerikanen om. Dit is sowieso ontzettend interessant, maar we moeten ons afvragen of de soep echt zo heet wordt gegeten, als zij wordt opgediend. Want ondanks de spanningen tussen de oude en de nieuwe wereld, loopt Europa vooralsnog keurig in de pas. Want was het niet vorige maand dat NAVO-lidstaten zich committeerden aan hogere $100 miljard extra  defensie-uitgaven omdat Trump ze onder druk had gezet? Dociel van Europa of niet,  gebrek aan eenheid lijkt ons dan toch weer iets anders.

De Russen pesten ons weg bij de poolcirkel, overheid komt met nieuwe poolstrategie

Er is best wat gebeurd in de laatste twee jaar in het gebied rond de Noordelijke Zeeroute (wiki), en dan in het bijzonder voor wat betreft de Roeski's. Die flexen hun militaire spierballen nogal de laatste tijd. Door het bouwen van nieuwe militaire bases, het pesten van de Nederlandse mariniers die oefenen in Noorwegen, om maar te zwijgen over de nieuwe raketten die worden ontwikkeld voor een oorlog in dat gebied alsook een ernstige toename van onderzeeboten aldaar. Dat klinkt inderdaad als een onwaarschijnlijk slechte sequel voor The Hunt for Red October. Zeker nu Rusland ook maatregelen heeft aangekondigd om nieuwe wetten en maatregelen door te voeren waardoor buitenlandse marineschepen zich moeten melden voordat ze zich langs de kust van het land begeven. Nu gaat het vaak om internationale wateren, waardoor geen Russische wet andere landen kan verplichten om zich eraan te houden. Daarbij is de vraag hoeveel landen van die doorvaart gebruik willen maken, maar die neemt wel toe. Enerzijds door technologische vooruitgang, anderzijds door klimaatverandering, waardoor de wateren ieder jaar langer bevaarbaar worden met als gevolg dat Noordpoolgebied steeds meer toegankelijk wordt voor (economische) activiteiten, zoals het winnen van grondstoffen en toerisme en de scheepvaart natuurlijk. Het is zeer duidelijk dat de Russen een flink deel van die taart willen opeisen, met nog meer geopolitieke spanningen als gevolg. Nou goed, in 2016 is er een Nederlandse Polaire Strategie 2016-2020, genaamd 'Samen voor duurzaam', opgesteld waarin de ontwikkelingen in de poolgebieden en de relevantie daarvan voor Nederland is uiteengezet. Nu waren er al genoeg spanningen met Rusland in 2016, maar de conclusie luidde destijds als volgt: 'De kans op een militair conflict in de Arctische regio wordt door de AIV om bovenstaande redenen klein geacht. Ten tijde van het schrijven van deze strategie is er voor het Nederlandse kabinet geen aanleiding (geweest) om een andere conclusie te trekken dan de AIV.' Nu zeggen de ministers van BuZa en Fin in antwoord op Kamervragen dat document inmiddels wel een update verdient. 

Lees verder

Nederland gaat op de knietjes voor Trump en bestelt nog eens 15 JSF's

U weet dat Donald Trump geen moment laat passeren om de EU-leiders (hier krijgt Angela Merkel er van langs) aan hun verplichting om 2% van hun bbp aan defensie-uitgaven te besteden. Dat hadden we immers zo afgesproken als NAVO-leden dus dan moet iedereen zich daar ook aan houden en anders voeren we Europa aan de Russen. Welnu, in 2014 hebben de EU-leiders zich gecommitteerd om in 2024 die 2% uit te gaan geven. Dat is op zich een beetje mal, want als ieder land zich straks volgens de regels tot de tanden toe bewapend heeft, dan zijn die uitgaven een veelvoud van die enge Russen. Dus het zou best een onsje minder kunnen. Daarnaast hebben ze in Duitsland het probleem dat die tanks en vliegdekschepen niet bemand kunnen worden omdat alleen neo-nazi's zich aanmelden om ze te besturen en dat vindt men niet zo'n goed idee. De EU-landen hebben zichzelf in een positie gemanoeuvreerd waarin ze moeten proberen de uitgaven zo zinnig mogelijk te besteden. Nederland heeft onder Rutte III heeft het uitgavenbudget voor Defensie naar ruim €10,1 miljard in 2021 verhoogd (filmpje hieronder). Dit jaar komt er alvast €910 miljoen bovenop. Nou goed, vandaag is naar buiten gebracht waar dat geld naartoe gaat. 'In het plan staat dat het kabinet de intentie heeft te investeren in vijf prioriteiten: extra F-35 jachtvliegtuigen, uitbreiding van vuurkracht op land en op zee, versterking van de special forces en van het cyber- en informatiedomein. Deze prioriteiten dragen eraan bij dat de krijgsmacht sneller aanwezig kan zijn, krachtiger kan optreden en het optreden ook langer kan volhouden. Het uitgangspunt bij de prioritering is dat iedere euro die Nederland aan investeringen in Defensie besteedt, ten goede komt aan de slagkracht van de NAVO én van de EU. De prioriteiten komen ook ten goede aan tekorten in de NAVO en de EU.' 

Lees verder

Stef Blok vervult met tegenzin Nederlandse voortrekkersrol inzake Europese Magnitski-wet

Een kleine vijftig Europese parlementariërs riepen afgelopen week de Europese Commissie op een EU-brede ‘Magnitski-wet’ op te tuigen. ‘We need to establish an EU-wide Magnitsky Act (…) The EU Council failed to act but now this initiative is finally gaining momentum (…) Over the summer, the Dutch government formulated a concrete proposal which is now in consultation with all EU member states. The draft is exactly what is needed, the ability to apply global sanctions,’ staat in een oproep die in meerdere internationale media gepubliceerd is. Ons aller Sjoerd Sjoerdsma (D66) is één van de initiatiefnemers. Ook politici van coalitiepartners CU en CDA ondertekenden de oproep. Terwijl geen enkele VVD politicus dit deed moet VVD-minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) maandag de steun van zijn Europese collega’s zien te vergaren voor een Europese Magnitski-wet, de opdracht die hij reeds ruim een half jaar geleden meekreeg van de Tweede Kamer. 

De wet is vernoemd naar Sergej Magnitski, de Russische advocaat van investeerder Bill Browder, die in Rusland in de gevangenis werd vermoord toen hij wijdverspreide corruptie blootlegde en moet het mogelijk maken visas op te schorten en allerlei banktegoeden van mensenrechtenschenders (niet alleen Russische, overigens) te bevriezen. Hoewel sommige landen (de VS, het VK, de Baltische Staten, onder andere) al Magnitski-wetten hebben, is er van een dergelijke wet in Europees verband nog geen sprake. Dat Europese verband is wel nodig, vindt Blok. Magnitski-wetten op niveau van afzonderlijke landen zijn weinig effectief omdat iemand die de toegang tot Nederland is ontzegd toch het land binnen kan via een ander Schengenland zónder Magnitski-wet. 

Lees verder

Turkije speelt Khashoggi-rel precies volgens het Vuile Boekje van geopolitiek

De Turkse president Erdogan scoort als integer politiek leider ongeveer even goed als Khadaffi in zijn nadagen. Hij lijkt inspiratie te hebben gevonden in de Khmer Rouge door iedereen die uiterlijk ook maar de schijn wekt van een diploma domweg in de bak te gooien. Journalisten zijn een favoriet doelwit. Daarom is het ook zo potsierlijk dat Erdogan zich nu druk maakt om de dood van journalist/columnist Jamal Khashoggi in een Arabisch consulaat in Turkije. Het is een aanwijzing dat het Turkije om iets heel anders te doen is. En dat is ook zo. In de eerste plaats zijn Erdogan en de jonge Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman niet bepaald vrienden. Dat heeft te maken met de buitenlandpolitiek van de prins. Hij lijkt een oorlogshitser met een voorliefde voor speed. We noemen Qatar of de zinloze oorlog in Jemen. Turkije is tegen deze zaken, wat het aantrekkelijk maakt om de prins te ondermijnen, zoals Erdogan heeft gedaan. Regionaal pakt Turkije hier gewoon punten. In de tweede plaats is de prins het lievelingetje van de enige echte bondgenoot die er voor het land toe doet: de Verenigde Staten. Trump gaat deze rel niet in de weg laten staan van de betrekkingen die de twee landen onderhouden. Maar het gaat de laatste tijd niet zo lekker tussen Turkije en de VS. Dat is best een probleem, want hoewel Europa tegenwoordig weinig ziet in Turkije is het altijd onder druk van de VS geweest dat het land gelauwerd bleef als Gewaardeerde NAVO-Partner. De Turken hebben dit geweldig gespeeld. Als de relatie tussen de Saoedi's en de Amerikanen een gegeven is, doe je er verstandig aan om je onmisbaar te maken in die relatie. Het is vrijwel zeker dat de Turken nog meer viezigheid hebben over betrokkenheid van de hoogste Saoedische regeringskringen bij de moord op Khashoggi. De Turken hebben dus niet alleen leverage op de Saoedi's, maar ook op de VS. Het een volgt in dit geval uit het ander. Dat betekent dat Turkije ook geopolitiek een paar punten pakt. En dat allemaal om een man die Erdogan qua métier liever vandaag dan morgen in een kerker zou zien. Zo is natuur, zo is polletiek.

We gaan nog meer last krijgen van Turkije

Zo, dat is een teringzooi in Turkije. Financieel heeft Europa best wat uit te staan met Turkije, dus een turbulent Turkije zorgt hier voor meer dan een zuchtje wind. Enfin, er is veel gebeurd in de afgelopen 24 uur. De situatie is eigenlijk alleen maar verslechterd. De VS hebben zich namelijk uitdrukkelijk bemoeid met de situatie en wel in de persoon van Donald Trump. Die twitterde doodleuk dat-ie momenteel een pesthekel heeft aan Turkije en kondigde een verhoging van de importtarieven op staal en aluminium aan. Staal krijgt 50% voor de kiezen en aluminium 20%. Dat was lachen, want juist op dat moment probeerde de Turkse minister van Financiën aan de wereld uit te leggen dat Turkije beschikt over een Economisch Wonderplan. Heel gek, maar dat plan bestaat dus niet. Niet zo vreemd dus dat de lira inmiddels de helft van zijn waarde ten opzichte van de dollar kwijt is. Maar dan iets anders; met elke stap die Turkije richting de afgrond doet, verwijdert het land zich ook van het Westen en de NAVO. De nieuwe vriend is Rusland en Turkije interesseert het niet als het daardoor zijn eigen veiligheid en die van NAVO-bondgenoten op het spel zet. Neem het volgende: 

Lees verder

Trump sloopt zelfrijdende auto, wereldeconomie en de NAVO

Update:We weten allemaal dat Opel een gevaar voor de binnenlandse veiligheid vormt. Vandaar dat Donald Trump een heffing van 25% wil invoeren voor geïmporteerde auto's en onderdelen. Volgens binnenlandse en buitenlandse automakers verenigd in de Alliance of Automobile Manufacturers is dat niet zo'n goed idee. GM, Ford, VW, Toyota, etc. gaan daarom vandaag op het Amerikaanse ministerie van Economische zaken uitleggen dat a) geïmporteerde auto's niet zo'n heel grote bedreiging vormen voor de Amerikaanse binnenlandse veiligheid, b) dat de importheffing leidt tot het verlies van een paar honderdduizend Amerikaanse banen en c) dat alle auto's in de VS duurder zullen worden. De consument zal naar verwachting per jaar $83 miljard meer uitgeven aan auto's. Geïmporteerde auto's worden $6.000 duurder, auto's van Amerikaanse bodem $2.000. GM vreest een kop kleiner te worden gemaakt door de maatregelen en weer anderen wijzen erop dat ontwikkelingen in de auto-industrie vertragingen oplopen. Moeten we dus nog langer wachten op de zelfrijdende auto. Uiteraard zien de Trump-protagonisten in de plannen van de president een briljante zet om meer leverage te krijgen bij de heronderhandelingen over handelsakkoorden als de NAFTA. De rest van de wereld inclusief het IMF verbaast zich over het feit dat de Donald in zijn eentje de wereldeconomie om zeep helpt. De importheffingen dwingen de EU uiteraard ook weer tot het nemen van vergeldingsmaatregelen, want hier willen we ook wat leverage. Dus komt er binnenkort een lijstje dat ervoor moet zorgen dat Amerikaanse kolen, geneesmiddelen en nog wat andere chemische producten de importheffingensjaak zullen zijn. Puinhoopjes allemaal weer, maar gelukkig staat Trump wel pal voor de NAVO. Oh wacht.

PS Leeswijzertje over de importtarieven en of die van de EU nou hoger zijn dan de VS hier. Spoiler: nee.

Kom op, Europa, betaal eens voor die NAVO

Hoewel Trump daar anders over denkt - en het niet klopt wat hij denkt - zijn de EU en de NAVO na de Tweede Wereldoorlog opgezet met warme instemming van de Verenigde Staten. Het was niet alleen maar Amerikaanse charitas, maar ook Amerikaans eigenbelang om de Frans-Duitse rivaliteit en het Rode Gevaar aan de Europese oostgrens te beteugelen. Het Noord-Atlantische bondgenootschap is echter ook erg waardevol voor Europa. Er zijn jongens in boomhutten die meer uitgeven aan wapentuig dan verschillende Europese landen, dus effectief betalen de Amerikanen voor onze veiligheid. Dikke kans dat meneer Poetin een stuk agressiever was geweest als wij in Europa geen rugdekking van de Amerikanen hadden gehad. Europa is tegenwoordig, in de woorden van Frank Ankersmit, 'een aarzelend rondscharrelende, vette en volgegeten kalkoen [die] op het menu staat voor de rest van de wereld en wereldwijd door arm en rijk begerig wordt gadegeslagen'. Nu vindt Ankersmit dit juist een reden om een Europees leger op te richten, maar zover zijn we nog lang niet en laten we het kind niet met het badwater weggooien. NAVO-leden minus de VS geven gemiddeld 1,45% van hun BBP uit aan defensie, tegen dik 3,5% voor de VS. Dat Europese leger is er nog lang niet en wie er al te idealistisch mee bezig is, moet maar eens uitzoeken hoe dat in Srebrenica ging, qua chain-of-command. De NAVO is vooralsnog onze beste garantie tot (Europese) veiligheid, maar als we die bescherming willen blijven genieten, is het hoog tijd om bij te betalen. Zoals The Economist het mooi stelt wat betreft het Amerikaanse geduld met ons: '(...) policymakers from both parties think that, as the world’s attention shifts to Asia, whining, sanctimonious Europeans deserve less of their time.' Tenzij we de knip trekken dus.

Linktip: Energie vergelijken