15 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#loongolf

Loongolf is leuk, maar prijzen stijgen harder dan u hebben kan

Heeft u tijdens de eerstvolgende kringverjaardag een cijfermatige onderbouwing nodig voor uw plichtmatige ‘en alles wordt ook maar steeds duurder hè’, dan moet u vandaag even uw licht opsteken bij het CBS. Zij becijferden dat in het eerste kwartaal van 2019 de CAO-lonen weliswaar stegen met 2,2% (zei daar iemand ‘loongolf’?), maar daar had u mogelijk geen reet aan, aangezien de consumentenprijzen in dezelfde periode stegen met 2,5%. Tja, dat schiet gevoelsmatig natuurlijk niet op, met de nadruk op gevoelsmatig want zoals de statici terecht stellenAls de cao-lonen minder hard stijgen dan de consumentenprijzen, betekent dit niet automatisch dat werknemers er reëel in koopkracht op achteruit gaan. Het nettoloon is namelijk ook afhankelijk van de veranderingen in de premies die werknemers betalen voor pensioen, sociale verzekeringen (inclusief zorg) en de loonheffing.’ Kan wezen, maar de cijfers bewegen zich niet de goede kant op, ook als u het vergelijkt met ons vorige bericht hierover (2,1% loonstijging vs. 1,7% consumentenprijzenstijging). Gelukkig komt het niet al te vaak voor dat de CAO-lonen de prijsstijgingen niet bij kunnen houden: het gebeurde de afgelopen vijf jaar maar één keer eerder, maar dat was vooral te danken aan de nogal lage inflatie en niet omdat de lonen nou zo hard stegen. Jammer dus FNV, kom er maar in! Sluiten we af met de macabere vaststelling van het CBS dat ‘op het niveau van de bedrijfstakken de lonen in de overige dienstverlening (waartoe onder meer de cao’s kappersbedrijf en uitvaartzorg worden gerekend) het meest toenamen, namelijk met 3,1 procent.’ Dus gratis carriere-advies: neem een schaar of spade ter hand als u de inflatie voor wilt blijven. 

Lonen stijgen, maar zijn nog steeds niet om heel vrolijk van te worden

Het bericht van de dag komt uit de telex van het CBS: de cao-lonen gingen in 2018 met 2,1% omhoog. En da's toch maar mooi de grootste loonstijging sinds 2009. Daar moeten we alleen direct aan toevoegen dat in dat betreffende jaar het verschil tussen de verhogingen en de inflatie redelijk hoog lag met 1,6%-punt (want 2,8% stijging en 1,2% inflatie). In 2018 is dat verschil een heel stuk kleiner, aangezien de inflatie om en nabij de 1,7% zal gaan liggen. Sowieso is die 2,1% niet heel erg hoog in het licht van de historisch krappe arbeidsmarkt. Kortom, ook dit loongolfje heeft niet tot een spectaculaire verhoging van uw koopkracht geleid en de FNV-looneis van 3,5% vinden we slechts terug in ons niet-onomvangrijke archief. De échte loongolf moet dit jaar gaan komen, want het kabinet voorziet 2,8% hogere lonen over 2019. Maar, zo zegt werkgeversorganisatie AWVN tegen De Telegraaf, het is nog maar zeer de vraag of we daadwerkelijk dat percentage aan gaan tikken. De loonstijgingen in de reeds afgesproken cao's voor het nieuwe jaar zijn immers niet toereikend en de economische perspectieven zijn weer wat minder. Daarmee komen we aan bij een vertrouwde conclusie: wil u niet afhankelijk zijn van de loongestes van uw baas, dan zit er toch echt niets anders op dan een stukje jobhoppen.Vakbond: Bijenkorf mag alleen communistisch belonen

Wordt u de komende dagen tijdens het kerstshoppen in De Bijenkorf doldwaas van hinderlijk gezoem hak dan niet gelijk in op uw Chinese collega-shoppers. Zij kunnen er ook niets aan doen. Het geluid is afkomstig van protesterende winkelmedewerkers. Die vinden het namelijk 'hoog tijd voor verbeteringen in hun warenhuis'. En waar warenhuis staat mag u salaris lezen. Met De Bijenkorf, dat niet in handen van personeel maar van de Britse luxe warehuisverzamelaar Selfridges is, gaat het namelijk prima. Vijf jaar ging het roer om. De Bijenkorf ging zich richten op het bieden van een 'premium experience'. Provinciaal volk heeft daar geen behoefte aan, dus werden - tot groot verdriet van de vakbond - diverse vestigingen opgedoekt. Daarnaast moest er een 'cultuurverandering' komen. 'Mensen durfden niet zomaar op klanten af te stappen. Er werd gewacht tot de klant naar hen kwam', aldus de HR-directeur. Om medewerkers te motiveren/belonen om uit hun schulpje te kruipen kwam er een 'wall of fame' waar verkopers schitterden die een negens of tienen scoorden bij klanten. Deze cijfers werden meegenomen in salarisrondes. Dit alles tot groot verdriet van de vakbond(girl) die de 'oprukkende ratingcultuur' haat. Daar vinden ze namelijk dat iedereen altijd meer loon moet krijgen. In dit geval 3,5% voor alle medewerkers, terwijl De Bijenkorf verder wil gaan dan een schamel procentje voor een deel van het personeel. En dat terwijl het warenhuis exclusief een voorziening voor het ontslag van 143 distributiemedewerkers de operationele winst met 8% zag stijgen naar €38,7 mln. 'Dus ook wij verdienen een beter loon', moppert de FNV namens de winkelmedewerkers. En die hebben soms best een reden tot klagen. Een deel zit nog niet aan het maximum schaalloon van €1.750 (wettelijk minimumloon 2019 is €1.615), terwijl medewerkers boven het schaalmaximum (volgens AD het grootste, edoch ongespecificeerde deel) er standaard niets bij krijgen. Dat betekent niet per se dat deze luitjes de inflatie hun inkomen kapot zien vreten. Er is namelijk ook een bonusregeling waarmee men maximaal 4,5% opslag kan krijgen, terwijl hier niet langer tienen van klanten voor hoeven worden binnengehengeld. Met de woede lijkt het vooralsnog ook nog wel mee te vallen. Stakingen blijven uit, net als gele hesjes. Naast het gezoem dragen de medewerkers een speld van een 'fashionable bijtje'. Waarom vraagt u zich af? 'Het speldje en het filmpje verwijzen naar de film The Hunger Games, waarin de heldhaftige hoofdpersoon Katniss Everdeen (zie foto boven - DK) strijdt voor een betere wereld. Katniss draagt een speldje van een vogel: the mockingjay oftewel de spotvogel.' En een betere wereld is er één waarin iedereen ongeacht geleverde prestaties dezelfde loonopslag krijgt. 

Eindelijk weten we waarom uw loon amper stijgt

De dames van het Centraal Planbureau hebben uitgezocht waarom lonen in Nederland al tijden in de parkeerstand staan. Het uitblijven van de grote loongolf wordt wel eens toegeschreven aan het groeiende leger zzp'ers en flex'ers. Zij hebben een zwakkere onderhandelingspositie en dat drukt de lonen. Het CPB kan daarentegen 'geen structureel effect van flexibilisering op de loongroei vaststellen'. Wel zorgt de flexibele schil ervoor dat lonen minder fluctueren. In tijden van economische opgang worden meer uitzendkrachten en werknemers met een tijdelijk contract ingezet. Zij verdienen doorgaans minder (denk aan het prachtige uitlegfilmpje van het CBS). Komt bij dat in goede tijden flexxers hun onderhandelingsmacht mogelijk inzetten voor een vaste aanstelling in plaats van een hoger loon. In slechte tijden worden zij er als eerste uitgebonjourd 'waardoor de gemiddelde loongroei op macroniveau minder afzwakt'. Flex'ers zijn dus vooralsnog onschuldig, net als globalisering en technologische ontwikkeling. Het CPB stelt (pdf) dat het effect van deze factoren op de loongroei 'moeilijk meetbaar' is. Goedkope Chinezen of ASML'ers die zes cijfers verdienen strepen we ook weg. Houden we over: de zwakkere toename van de arbeidsproductiviteit. Zoals u misschien al had opgemerkt in het plaatje hierboven nemen de reëele lonen (=gecorrigeerd voor inflatie) nog minder toe dan de arbeidsproductiviteit. En daarmee neemt het loonaandeel (=niet de AIQ) af, behalve in tijden van crisis want dan durft uw baas geen loonoffer van u te vragen uit angst dat u gaat rondsjokken. 'De daling van het loonaandeel is echter kleiner dan die van de arbeidsproductiviteitsgroei en daarmee is de lagere arbeidsproductiviteitsgroei de belangrijkste reden dat de reële lonen stijgen.' Schrale troost. Elders is het gras niet groener, want we doen hierin lekker mee met de internationale ontwikkelingen.

FNV zet eigen toekomst op het spel met looneis van 5%

Jaja, we hebben hier te maken met de hoogste looneis van in dertig jaar! De vakbond FNV gaat in 2019 cao-onderhandelingen in met een keiharde structurele 5% loonsverhoging als inzet. De bekende mix van een krappe arbeidsmarkt, een groeiende economie en de lonen die achterblijven zorgen voor dit percentage, aldus Zakaria Boufangacha van de vakbond tegen de NOS, vandaag. WERKEN MOET WEER LONEN!! Traditioneel legt de vakbond de looneis altijd rond Prinsjesdag op tafel. Niet geheel toevallig meldt werkgeversvereniging AWVN vandaag dat het gemiddelde van de afgesproken loonstijgingen voor alle 2018-akkoorden 2,28% bedraagt. De eis van de FNV: 3,5%. Nu willen we niet flauw doen over de vergrijzende achterban van de vakbond die zijn draagvlak verliest (daarvoor klikt u hier), maar deze looneis kunt u voorlopig net zo serieus nemen als de opgepoetste koopkrachtplaatjes die al uitlekten en morgen met Prinsjesdag geduid gaan worden. Neemt overigens niet weg dat dit supergave looneisrecord van de afgelopen 30 jaar best te billijken is, maar liggen er wel twee gevaren op de loer. Allereerst bestaat de kans dat de vakbond zijn hand overspeelt omdat werkgevers die eis te veel van het goede vinden. Als volgend jaar om deze tijd de werknemer weer met een kleine 2,3% blijft zitten, zal de vakbond nog meer kritiek gaan krijgen. Het andere gevaar is dat de aandacht wordt afgeleid door andere zaken, waardoor de focus op meer geld verloren gaat. Dus niet te veel de belangen behartigen voor die vergrijsde achterban (sorry gaan we toch weer), maar moderniseren en doorbeuken op die 5%. Daarbij geldt ook een onderhandelingstactiek: hoog inzetten, dan is de kans groter dat je op een resultaat uitkomt waarmee te leven valt. Wie weet krijgt de vakbond dan die 3,5% een jaar na dato toch voor elkaar. En is er met die gewenste loongolf ook meteen weer wat maatschappelijke relevantie gewonnen. 

Bijschrift foto:

Vader Abraham was woensdag in Den Haag aanvoerder van een actie van en voor ouderen tegen de plannen van het kabinet-Balkenende. De bijeenkomst, voor de ingang van de Tweede Kamer, trok ongeveer 150 ouderen en werknemers in de zorg. Datum foto: 01-10-2003.

Tot zover de crisis. U struikelt over de vacatures

Het is inmiddels meer dan tien jaar geleden nadat de kredietcrisis uitbrak en vandaar struikelde u de afgelopen tijd over de crisismijmeringen. Het gaat ons economisch weer voor de wind, maar gaat het ook echt zo lekker als in de prachtige tijden vóór de Amerikaanse huizenbubbel barstte? Dat is zeker het geval op onze arbeidsmarkt, meldt het CBS vandaag, want die markt is even gespannen als de CEO van Lehman Brothers in september 2008. Om maar te beginnen met het absolute record: eind juni telde ons land 251.000 vacatures, en dat zijn er 2.000 meer dan op het vorige hoogtepunt in 2007. In Q2 kwamen er 298.000 nieuwe vacatures maar vervulde men er ook 282.000 - weer een record. De meeste vrije plekken kwamen er overigens bij in de handel, sowieso de bedrijfstak met de meeste vacatures (krap 50.000). Andere groeibriljanten zijn de horeca (+3.000 op kwartaalbasis), de zakelijke dienstverlening, de industrie en het onderwijs (beiden +2.000). Qua gespannenheid van de arbeidsmarkt zitten we echter helaas nog niet op een absoluut record (thermometer hierzo). In 2008 waren er 1,3 werklozen voor iedere vacature, nu is dat 1,4. Een laatste opvallende zaak is dat het aantal werknemers met een vast contract (+159.000 op jaarbasis, 3,1% groei) nu al twee kwartalen harder groeit dan de schare flexwerkers (+3.000). Enfin, conclusie: het zijn allemaal de perfecte omstandigheden om nu eindelijk eens die loonsverhoging voor elkaar te boksen bij uw baas. Zodat we eindelijk eens kunnen surfen op een échte loongolf.

Eindelijk mogen we voor onze eigen economische groei zorgen

Met uitzondering van het gesloten en arme monnikenstaatje Bhutan meet de wereld zijn geluk in keiharde bbp-groei. Nederland werd vorig jaar 3,3% gelukkiger en de komende drie jaar groeit ons welbevinden met 1,9 tot 2,5% per jaar. Zeggen wij niet, maar DNB die zich heeft gewaagd aan de halfjaarlijkse economische vooruitzichten en ons land in ieder geval tot 2020 van een crisis gevrijwaard ziet. De centrale bankiers denken bovendien dat de economische groei vanaf dit jaar 'binnenlands gedreven' zal zijn. De groeicijfers van de afgelopen jaren komen voornamelijk op het conto van de Nederlandse exportsector die bovenmatig profiteert van een florerende wereldhandel. DNB nattevingert dat de groei van de wereldhandel iets afneemt, maar dit wordt deels gecompenseerd door binnenlandse bestedingen. Het reëel besteedbaar inkomen van huishoudens groeit het snelst sinds 2001 (+2,8%). Komt door lagere loonbelastingen en werkgevers die eindelijk de portemonnee trekken wegens personeelstekort. In het verlengde daarvan proberen werkgevers u ook vaker te ketenen met vaste contracten en dat leidt tot hogere lonen, aangezien flexers gemiddeld genomen harder worden uitgebuit. De glazen bol van DNB houdt het erop dat de lonen komend elk jaar 0,5% sneller stijgen tot 3,1% in 2020. Dit gaat dan alleen over contractlonen en niet over de periodieken, bonussen en promoties die u daarnaast binnensleept. Gaat er zelfs toe leiden dat loonslaven voor het eerst in veertig jaar weer eens een groter deel van de nationale koek (beter bekend als de arbeidsinkomensquote) krijgen. 'Het werd ook wel eens tijd', verzucht DNB-bestuurder Job Swank over de loongolf die ons land moet gaan overspoelen. 

Lees verder

George Soros adviseert: beter wordt u gewoon lid van de vakbond

De loongolf die we vanmorgen konden melden is aardig, maar marginaal. En helaas, het is uw eigen dikke stomme schuld. Had u namelijk maar lid moeten worden van de vakbond. Ja, de vakbond, daar mogen wij altijd graag op afgeven wegens vergrijsd, achterhaald en conservatief (wat eigenlijk drie synoniemen zijn, maar goed). Maar omdat u tegenwoordig geen lid meer bent van de vakbond, blijft de loonontwikkeling achter. Dus doneer aan de stakingskas, zet die malle petjes op en hup, naar het Malieveld! Tenminste, dat stellen twee onderzoekers van de University of Greenwich (UK). Ze presenteerden (hier) vorige week onderzoek (voortbordurend op eerder werk) naar de oorzaken tussen het groeiende verschil tussen inkomen uit arbeid en kapitaal. Hun cijfers over de arbeidsinkomenquote (AIQ) gaan weliswaar over de UK maar vinden we toch deelwaardig. Want de heren stellen dat de traditionele koppen van Jut, namelijk globalisering en automatisering/robotisering voor nog minder dan de helft toegerekend kunnen worden aan de dalende AIQ. Nee, de belangrijkste oorzaak is de verzwakte onderhandelingspositie van werknemers door de tanende invloed van de vakbonden. Die invloed taant omdat steeds minder werknemers lid zijn van de vakbond. Hierdoor wint het kapitaal het dus van arbeid. Vindt u dit stom, dan weet u dus wat u te doen staan. Maar nu nog even naar de titel, de onweerstaanbare clickbait voor de aluhoedjes. Want wat blijkt? Het bovenstaande onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Institute for New Economic Thinking, een denktank die onderzoek doet naar de akelige uitwassen ‘free market fundamentalism’. Die denktank is opgericht door George Soros met een gulle gift van € 50 miljoen. Nou doen er over deze Hongaar talloze fijne verhalen de ronde, dus het is nog maar de vraag of onze eigen vakbonden een kopietje van dit onderzoek meesturen bij hun wervingscampagnes. Speculeren over de rol van de vakbonden in de NWO mag hieronder. 

Eindelijk! Het economische fenomeen waar iedereen op wachtte is hier

Het was lang wachten. Heel lang. Ondraaglijk lang. Terwijl iedereen halsreikend naar zijn komst had uitgekeken. Maar hier issie dan! DE LOONGOLF! Of golfje, maar dat hangt af van wiens cijfers u bekijkt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek meldt dat in het eerste kwartaal van 2018 de cao-lonen met 1,7% stegen en da's mooi twee tiende hoger dan de anderhalve procent stijging uit heel 2017. De contractuele loonkosten voor werkgevers stegen harder (2,2%) dan uw loon. Is de schuld van hogere werkgeversheffing voor de Zorgverzekering en gestegen werkgeversbijdragen voor WAO en WW. Werkgeversclub AWVN vindt dat haar leden ruimhartiger zijn dan het CBS voorspiegelt, omdat de statistici te veel kijken naar het verleden. AWVN houdt het dan ook op een gemiddelde loonstijging van 2,7% in maart. De lakmoesproef voor het bestaan van een loongolf is misschien wel een tevreden vakbond. 'We spreken al cao’s af waar sprake is van een loonstijging van 3 procent', aldus Piet Fortuin van CNV die overtuigd is dat lopende onderhandelingen met de metaalsector tot forse loonsverhogingen leiden. Kan natuurlijk ook dat Pietje even tof wil doen over de onderhandelingsskills van de vakbond. Bij FNV zijn ze nog niet helemaal tevreden, want die zien een hoop gierige werkgevers. De overheid incluis. 'Politie en onderwijs hebben nu eindelijk recht op een fatsoenlijke loonsverhoging', aldus een FNV-meneer. Dat hij deze groepen noemt is niet helemaal toevallig. Want in het onderwijs staan ze al op de barricaden en de juten staan aan de formele aftrap van de CAO-onderhandelingen. Dat waren zo'n beetje alle meningen over de staat van de loongolf. Voor uw eigen mening kijkt u maar lief naar de baas of op uw bankrekening. 

Lees verder

Nu is het officieel. Iedereen wil een LOONGOLF!

Wij waren al overtuigd. De Nederlandsche Bank is voorstander. Rutte zag het wel zitten. Henk Nijboer ook. Zelfs die malle Hans de Boer is voor. En nu hebben ook ondernemers zich aangesloten bij de loongolfbeweging. Het FD ondervroeg een kleine 1.000 'beslissers' uit het bedrijfsleven. 71% is van mening dat er 'meer werk' gemaakt moet worden van loongroei voor werknemers. Als u denkt dat 'meer werk' betekent dat ondernemers naar de salarisadministrateur rennen om iedereen er 3% bij te geven heeft u het mis. Met meer werk bedoelen ze dat die 24 traphangers het regeerakkoord daadwerkelijk gaan uitvoeren. Dus kom maar door met die verlagingen van belasting op arbeid, tweeschijvenstelsel en kortere loondoorbetaling bij ziekte, zegt de ondernemende klasse. Overigens willen de ondernemers graag twee klassen uitsluiten van de loongolf. Ambtenaren (minus docenten) mogen lekker op de nullijn blijven en ook bankiers kunnen fluiten naar hun bonus. Wat betreft de rest van het land: het kan niet lang meer duren voordat de rimpelingen in het water omslaan in een loontsunami. Kunt u voor dat extra geld kiezen uit een duurdere appel of een duurder zakje chips. Of een hypotheek, natuurlijk. Moeten de politici en uw werkgevers zich wel aan hun woord houden. Doen de laatste dat niet kunt zich altijd laten omscholen tot werkvoorbereider of klantenservicemedewerker. Bij deze schaarsteberoepen is de loongolf al aan wal gekomen. Bellen maar!

Linktip: Energie vergelijken