13 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#lerarentekort

Lol. Weggesaneerde bankmedewerker moet maar leraar worden

Het ene gat met het andere dichten. Daarvan hebben we in de geschiedenis van te dichten gaten er al een heleboel gehad en de toekomst hiervan is ongetwijfeld evengoed rooskleurig. Nieuwste idee: als er in de bank- en verzekeringssector zo veel mensen hun baan verliezen door fusies, bezuinigingen en automatisering en er in het onderwijs een lerarentekort is, dan duwen we die bankiers toch naar een functie als leraar in het primair, voortgezet danwel middelbaar beroepsonderwijs? Om dit voor elkaar te krijgen is vandaag door vertegenwoordigers van de bank- en verzekeringssector, opleidingen en werkgevers en minister van Onderwijs Arie Slob het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ (pdf) ondertekend. Dit convenant heeft zoals u kunt zien vooralsnog bijzonder weinig om het lijf. In het convenant heeft men het over het aanleggen van ‘zebrapaden op de arbeidsmarkt', 'zodat werknemers veilig kunnen oversteken van werk naar werk, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.' Daarbij moet u denken aan voorlichtingsavonden en kennismakingsprogramma's en oriëntatietrajecten. Is iemand opeens door het heilige onderwijsvuur geraakt, dan doen de betrokken partijen er alles aan om zo iemand snel om te scholen. Het ministerie van Slob heeft in totaal €7 miljoen vrijgemaakt om zij-instromers naar het onderwijs te trekken. Hoeveel boventalligen straks voor de klas moeten gaan staan om het initiatief een succes te noemen, wordt verder niet vermeld. Voorzitter van de NVB Chris Buijink belooft in gesprek met BNR over een jaar met meer concrete doelstellingen te gaan komen. Het blijft de vraag hoeveel 50-plussers uit die sector zin hebben in een ingrijpende verandering van werk en inkomen. Toch betekent werkloos worden met een eenzijdig cv in de bank- en verzekeringssector juist vaak een enkeltje WW. Overigens had Shell ook al eens een eigen project om boventallig personeel naar het voortgezet onderwijs te begeleiden. De eindscore daar: twee. Dat moet te overtreffen zijn. 

Aantal zzp'ers in het onderwijs loopt totaal de spuigaten uit

Het lerarentekort kent u, evenals de hoge werkdruk in het onderwijs. Sinds afgelopen zomer kent u ook het fenomeen van de zzp-docent, die vanwege het lage docentensalaris een mooi uurtarief hoopt te ritselen. Eerder deze week noemde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) de opkomst van de zzp-leraar 'zorgelijk', want al die inhuur is tijdens een griepgolf hartstikke duur. Vandaag vragen de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) of hij dit wel zo'n wenselijke ontwikkeling vindt. Als het onderwijs massaal wordt overspoeld door zzp'ers, zou dat inderdaad niet zo wenselijk zijn - maar ja áls. De vloedgolf waarover RTL Z berichtte heeft vooralsnog meer weg van een rimpeling in de onderwijszee. Komen die cijfers: in 2015 telde de Kamer van Koophandel nog 100 man die zich had ingeschreven als onderwijzer in het basisonderwijs, in 2019 lag dat op maar liefst 186. Voor het voortgezet onderwijs geldt een toename van 101 naar 193. Ook al ligt dat aantal waarschijnlijk iets hoger vanwege vrijwillig ingevulde bedrijfsomschrijvingen, toch zijn dit niet echt duizelingwekkende getallen aangezien ons land in totaal zo om en nabij de 250.000 leraren kent. De meesten van hen, 154.000, werken volgens het CBS in het basisonderwijs. En daarmee mogen we de vraag van Kwint en Westerveld over om hoeveel leraren het nu eigenlijk precies gaat kenmerken als de meest zinnige Kamervraag. Mocht de soep echt zo heet gegeten worden, kunnen we later alsnog in een zakje gaan blazen. Overigens ende tevens: leuk die vraag over schijnzelfstandigheid onder docenten, maar voor dat onderzoek heeft de Belastingdienst helaas geen tijd.

FNV leert het nooit. Heeft bizarre eisen en wil onderwijs platleggen

Wie het dalende ledenaantal bij de FNV aanschouwt weet: de vakbond gaat binnenkort met pensioen. Gek genoeg probeert onze favoriete vakbond dat moment krampachtig uit te stellen. Met een gang naar de rechter om te voorkomen dat werknemers zonder vakbondshulp een collectief akkoord sluiten met hun werkgever. Middels irreële looneisen. En met heel veel ouderwetse aksie in de vorm van meer stakingen! Derhalve willen FNV Onderwijs en de Algemene Onderwijsbond veel ouders en anderen een lang weekend bezorgen door het volledige onderwijs op vrijdag 15 maart plat te gooien. Onderwijsstakingen worden onderhand een jaarlijkse folklore (2018, 2017), maar deze staking is uniek. In de eerste plaats moeten alle onderwijstypen - van basisschool tot universiteit - mee gaan doen. Tweedens: de eisen zijn niet mals. De bonden willen er dit jaar 'bijna €3 miljard bij voor het hele onderwijs.' Dit geld moet ingezet worden voor een lagere werkdruk en een hoger salaris. Sowieso is het de vraag of dit een zaligmakende oplossing is voor het lerarentekort, maar de oproep lijkt ons rijkelijk laat. Prinsjesdag is al even geleden en ergens €3 mrd vandaan toveren lijkt ons geen kinnesinne. Komt bij dat er onlangs €831 miljoen extra naar onderwijs is gegaan, waarmee de hele onderwijsbegroting op zo'n €39 mrd uitkomt. CNV Onderwijs, na de Algemene Onderwijsbond de grootste bond onder het onderwijzend personeel, zegt tegen nieuwsbrenger de Volkskrant niet mee te doen wegens waardeloze timing van de andere bonden. 'Momenteel zit ik midden in de onderhandelingen om meer geld te krijgen voor schoolleiders, leraren en conciërges in het primair onderwijs. Daarvan wil ik de uitslag graag even afwachten.' Helder.

JOH! 98,8% van de huizen in Wassenaar onbetaalbaar voor leraar

Weet u nog, dat mitsen en maren-rapport van JLL, waarin we konden lezen dat huren vaak voordeliger is dan kopen maar desalniettemin de 'betaalbaarheid' van koophuizen nog steeds op orde is? Vandaag komt huizenprijsrekenaar Calcasa met eenzelfde conclusie. 'De betaalbaarheid op basis van een aflossingsvrije hypotheek, berekend door de netto woonlasten te delen door het netto inkomen, is nog steeds goed: de gestegen woningwaarden worden gecompenseerd door de lage rente.' Calcasa meldt dat het percentage van het netto inkomen dat aan de woning wordt besteed, de afgelopen twee jaar gestegen is van 14,6% naar 15,8%. Aflossingsblije hypotheken ja, daar weet u alles van. Maar hoe zit het met annuïtair? Daar steeg het percentage van 30% naar 34%. Dat is best fiks, in twee jaar tijd, maar door de lage rente worden de gestegen huizenprijzen nog redelijk in toom gehouden aldus de taxateurs. Nou goed, hier werden de netto woonlasten door het netto inkomen gedeeld, maar hoe zit het met de verhouding woningwaarde / inkomen? Plaatje: 

Lees verder

Zzp-leraar is de nieuwe ondernemer! Keiveel geld harken door lerarenschaarste

Het vak leraar, zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs, staat nou niet bepaald op nummer 1 in de beroepskeuzewensenlijstjes. Dat heeft uiteraard onder andere te maken met de hoge werkdruk en de relatief lage bezoldiging. Mede daardoor is er een lerarentekort ontstaan en zijn de mensen die wel voor het nobele vak hebben gekozen veel bezig met staken om juist die werkdruk te verlagen en hun salaris op te krikken. Iets waar Rutte 3 wat aan gaat doen, maar echt enthousiast is de sector nog niet. Maar dat is helemaal niet nodig, aldus een aantal leerkrachten in de Telegraaf (Blendle) vanochtend, dat voor het zzp-schap pleit. Zoals 'voormalig bokskampioen' en nu dus leerkracht Muhammet Uysal: 'Deze tijd is een unicum, een ongekende luxe voor docenten. Er is zoveel werk, we hoéven bij wijze van spreken niet eens in loondienst bij een schoolbestuur. Ik werk drie dagen in loondienst bij een school. Daarnaast ga ik als zzp’er aan de slag en bied ik me nu dus als interim-docent aan voor twee dagen in de regio Noord-Holland. Ik vraag daar een behoorlijk uurtarief voor. Ik zou meer docenten willen aansporen om zichzelf wat meer als ondernemer te zien.' Als die scholen echt zo omhoog zitten, dan heb je een uitstekende onderhandelingspositie en geven ze je alles wat je wilt, is het idee. Uysal staat ingeschreven op leraarzoektbaan.nl, waar leraren zich kunnen aanmelden en hun wensen kenbaar kunnen maken. Uysal -zelf dus ook een vechtersbaas in zijn tijd- zegt graag met lastige kinderen te werken en werd meteen gebeld door recruiters toen hij zich op genoemde site had geregistreerd. 'Maar het geboden uurloon is me te laag'. Maar goed, alle goede bedoelingen van zo'n site ten spijt, uiteindelijk los je hier het tekort niet mee op. Daarbij wisten we al dat er leuk verdiend kan worden, maar blijft het de vraag hoeveel zzp-docenten van basisschool De Koekoek drie keer per week in een Porsche Panamera voor komen rijden. En tenslotte profiteren de arme old school leraren hier niet van. Of zoals een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond het zegt: 'De salarissen zouden gewoon omhoog moeten; daar staken we al maanden voor. In goede tijden is het als zzp’er inderdaad mogelijk om zo veel geld te verdienen, maar vergeet niet dat je zelf je pensioen, je scholing en je ziektekosten nog moet betalen. En de meeste docenten willen nog altijd graag een vast dienstverband en bij een team horen.' Maar de beloning van een lastige leerling die vooruitgang boekt, is natuurlijk het mooist. 

Te paard! 'Commerciële bureaus' verdienen aan lerarentekort

Ga er maar eens even goed voor zitten en pak vast een pepermuntje om de vieze smaak uit de mond te krijgen, want: 'Miljoenen aan onderwijsgeld gaan naar commerciële bureaus'. Staat in Trouw dus dan klopt het soms. De courant is zeer ontstemd door die 'commerciële bureaus' (courantenterm voor 'uitzendbureaus') die leraren leveren terwijl er een lerarentekort is, doch tegen soms wel 50% hogere bedragen dan een leraar in dienst nemen zou kosten. 'Een uitzendkracht is voor een school gemiddeld 30 tot 50 procent duurder dan een leraar die in dienst is. Van Vliet: "En dat gaat eerder richting de 50 procent." Dat komt doordat uitzendwerk belast is met 21 procent btw, bureaus een bemiddelingsbedrag rekenen en zelf extra kosten maken.' Nou, onze voorspelling is dat we dit in de toekomst vaker gaan zien, omdat leraren het zeker via de dure bureaus financieel beter hebben dan bij een school. 'Op een van de Dunamare-scholen werd recent een leraar weggehaald door een bureau, dat vervolgens voor de vrijgekomen vacature weer een leraar aanbood. Kosten: rond de tienduizend euro.' Nou ja, 'weggehaald door een bureau', dit was de keuze van de docent zelf. Een leraar is geen lijfeigene. De school had er toch ook voor kunnen kiezen om zo'n docent een goed tegenbod te doen. Dit soort situaties gaan we in ieder geval vaker zien, want het lerarentekort wordt de komende jaren alleen maar groter. Die 'commerciële bureaus' springen gewoon in een gat dat ontstaat als je docenten niet voldoende beloont. U kent het gezegde: if you pay peanuts, you get commerciële bureaus.

Oplossing lerarentekort komt binnenkort uit België

Om het lerarentekort te lijf te gaan willen ze in Amsterdam docenten voorrang geven op de dolgedraaide woningmarkt. In Katwijk geven ze een wiskundedocent een startpremie van €10.000. Grensstreken hopen dat importdocenten uitkomst bieden. Een echte Duitser die naamvallen bijbrengt of een Vlaamse docent die eist dat leerlingen hun tafels opkuisen. Schitterend plan met één probleem. Vlaamse docenten die in België wonen, maar in Nederland werken krijgen de eerste twee jaar minder salaris overgemaakt dan hun (al dan niet Vlaamse) collega's die in Nederland resideren. Zelfs bij hetzelfde brutosalaris. Schuld van een belastingverdrag tussen Nederland en België waarin is bepaald (artikel 20-pdf) dat (hoog)leraren die in het andere land werken de eerste twee jaar zijn 'vrijgesteld' van belastingen aldaar. Anders gezegd: de Belgische docent met huis in België en werk in Nederland wordt twee jaar lang volgens het Belgische systeem belast. En dat kost de docent bij een brutosalaris van €3000 elke maand €373. Heeft te maken met belasting- en premieheffing. Ja da's nog nog eens een slechte Belgenmop. De Onderwijsbond en Expertisecentrum ITEM pleitten daarom voor een herziening van het Belastingverdrag. Met succes. Staatssecretaris Snel (Financiën) legt in antwoord op Kamervragen uit dat Artikel 20 ooit was bedoeld om administratieve lasten bij gastdocentschap te verminderen, maar dat lukt zelden. Daarom is het Nederlands verdragsbeleid 'om niet meer te streven naar de opname van een dergelijke bepaling'. Momenteel onderhandelt Nederland met de zuiderburen over het doorstrepen van de gehate bepaling. Belgische docenten die in de buurt van fatsoenlijke frietkotten en Heinekenvrije kroegen willen blijven wonen kunnen dat straks waarschijnlijk tegen het 'normale' salaris doen. 'Dit zou inderdaad kunnen helpen eventuele tekorten op Nederlandse scholen in de grensstreek te verminderen', aldus Snel. Overigens is dit vooral interessant voor leraren in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Die verdienen in Nederland meer, terwijl de bovenbouw onderwijzen in België lonender is. Financieel gezien dan, hè. Qua gezagsverhouding is het maar net wat u prettig vindt. Ervaringsdeskundigen kunnen u vertellen dat Nederlandse leerlingen creatiever zijn dan Vlaamse kinders, maar tevens een grotere bek hebben. Of in scholierentaal: de Nederlandse school is veel chiller. 

Lees verder

Vijf redenen waarom u geen leraar wilt wordenDie hadden we ook nog: het lerarentekort. Grijpen we niet in, dan zijn er in 2025 10.000 leraren te weinig. Er moet dus iets gebeuren maar de grote vraag is wat. Het Platform Bètatechniek - een projectje van de overheid om meer leerlingen richting de bètakant te duwen - heeft daar onderzoek naar laten doen, en daar springt direct een positieve uitkomst uit. Van de niet-leraren met een opleidingsniveau van mbo-4 of hoger wil 40% best in het onderwijs werken, vanwege het stukje kennisoverdracht en de bijdrage aan de maatschappij. Wat houdt hen dan tegen? Een te hoge werkdruk, de omgang met lastige leerlingen, het gebrek aan respect, het niet bezitten van lesbevoegdheid én natuurlijk het lage salaris. De oplossing: flexibiliteit.

Lees verder

Alweer een proefballonnetje om Normale Mensen in Amsterdam te huisvesten

Het is misschien niet netjes om te zeggen, maar wie een verschrikkelijk verkeersongeluk ziet, betrapt zichzelf vaak op de gedachte 'mwah, niet zo erg als de Amsterdamse woningmarkt'. Het is er echt een totale puinhoop. Ongeveer de helft van alle woningen in de stad is sociale huur. (De linkse partijen moeten hun stemmen ergens vandaan halen). Mensen die net te veel verdienen, zijn veroordeeld tot vrijemarkthuur of kopen. Beide opties zijn voor deze groepen te duur, dus ze kunnen niet terecht in Amsterdam. Dat betekent dat politieagenten, verplegers en docenten niet in de stad kunnen starten. In plaats van de sociale huur af te bouwen tot het minimum zoals het bedoeld is, wil de SP zijn sociale menglaboratorium natuurlijk behouden. Dus in plaats van de vrije markt de ruimte te geven, gesubsidieerd wonen terug te dringen en zo docenten een kans te geven op woonruimte in hoofdstad, is er een kunstgreep nodig. 'De gemeente Amsterdam gaat huizen reserveren voor docenten om het oplopende lerarentekort terug te dringen. Het gaat om een pilot waarbij in eerste instantie honderd woningen worden gereserveerd voor jonge leraren, maakt de gemeente vrijdag bekend. De jonge onderwijzers komen te wonen in een complex waar ook jongeren en statushouders wonen, zoals in Riekerhaven.' Wauw, dat je woningmarkt zo kapot is dat je docenten in wooncontainers moet parkeren. Maar toegeven en hervormen, ho maar. Nee, liever verergeren we de problemen door de inkomensgrens voor sociale huur op te rekken. Het kan niet zo zijn dat andere mensen dan de gehate rijken onafhankelijk van de (semi-)overheid mogen wonen. Die filosofie eindigt dus in containers, mooi man.

Meer geld en status voor leraar in zicht: einde lerarentekort?

De toekomst van ons land. Om niets minder draait het in de hoogopgelopen discussie over de salarisverhoging voor basisschoolleraren. Zo begrijpen wij vandaag van de demissionaire Dijs die het conflict tussen coalitiepartners VVD en PvdA vaderlijk probeert te sussen. Even het geheugen opfrissen. PvdA-voorman Lodewijk Asscher wilde de salarissen van basisschoolleraren snel ophogen, waarop VVD-fractievoorzitter Halbe Zijlstra begon te jammeren dat Asscher zijn muil moest houden. Zijlstra's kritiek betrof niet zozeer de inhoud van het voorstel, maar het onverkwikkelijke idee dat de PvdA'er alle credits pakt voor dit idee. Kleuterklasgedrag, aldus actiegroep PO in Actie. Kern van de echte discussie is dat het salaris van leraren in het basisonderwijs fors lager ligt dan tweedegraads leraren op de middelbare school, terwijl beiden een HBO-opleiding hebben genoten. Ja maar, de ene HBO-opleiding functie is de andere niet zeiden stas Sander Dekker en minister Jet Bussemaker in deze kamerbrief waarin ze uitleggen hoe het salarisverschil is ontstaan. Desalniettemin is er in de Tweede Kamer veel animo voor het verhogen van de salarissen. Want zonder ingrijpen hebben we in 2025 een tekort van 10.000 leraren weet de overheid.

verwachtlerarentekort.png
Bron: Rijksoverheid PO=primair onderwijs=basisonderwijs

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken