50 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#klimaatakkoord

CO2-heffing blijkt de redding van het Klimaatakkoord. Hebben we niks aan

Uw lobbykracht als enkele burger beperkt zich meestal tot een kruisje in een stemhokje eens in de vier jaar. Grote bedrijven en hun vertegenwoordigers daarentegen lopen gezellig de deur plat bij premiers, ministers en Kamerleden om hun perspectief op heikele kwesties kenbaar te maken. Dus kunt u zelf wel bedenken wie er uiteindelijk de sjaak is als de rekening van de ambitieuze klimaatdoelen moet worden betaald. Gelukkig bleek de ontstane reuring stevig genoeg om het kabinet tot een herbezinning te dwingen zodat de industrie ook zou meebetalen, tandeloze dreigementen van Hansje de Boer ten spijt. Dat meebetalen zou dan moeten in de vorm van een CO2-heffing, een bepaald bedrag per uitgestoten ton klimaatverwarmer. Nou goed, eerder bleek het concept-Klimaatakkoord al best redelijk betaalbaar, ook al werden de klimaatdoelen dan net niet gehaald. We schreven toen al dat dit koren op de molen was voor pleitbezorgers van een CO2-heffing. En welja, vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een dampend verse nieuwe doorrekening mét CO2-heffing. De tl;dr is: mét een CO2-heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald. Hatseflats, invoeren die hap! Toch? Nou, de details liggen wat genuanceerder. Ten eerste geeft het PBL toe dat de conclusie nog niet definitief is: De inzichten uit enerzijds een macro-economische benadering en anderzijds een bedrijfsspecifieke benadering lopen uiteen. Dit vergt nog de nodige tijd. Om deze reden kan het PBL nog geen definitieve doorrekening van de voorstellen van GL en PvdA uitbrengen, en daarmee ook geen concreet getal aanleveren waar het CPB mee kan rekenen. Die bedrijfsspecifieke benadering, dat is het relevante dingetje want dat gaat over de verplaatsingseffecten van de CO2-heffing. Oftewel: hoeveel bedrijven vanwege een CO2-heffing hun vervuilende activiteiten elders gaan ontplooien met alle gevolgen van dien. Overigens is er een zwik economen die denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Verder ook goed om te weten: het PBL heeft een Lodewijk-variant en een Jesse-variant doorgerekend. 

Lees verder

De zin en onzin van een live factcheck bij de verkiezingen (voorbeeldje: pensioen)

Check als u tijd en zin heeft even dit fragment van een halve minuut uit het slotdebat voor de verkiezingen:Wat zei Henk Krol over de hoge rekening van het klimaatakkoord?
"(...) het is natuurlijk onzinnig dat mensen die het niet kunnen betalen, denk aan gepensioneerden die al tien jaar niet geïndexeerd zijn in hun pensioen, dat die een hoge rekening gepresenteerd krijgen (...)".
Of zei Krol het met een komma na 'gepensioneerden':
"(...) het is natuurlijk onzinnig dat mensen die het niet kunnen betalen, denk aan gepensioneerden, die al tien jaar niet geïndexeerd zijn in hun pensioen, dat die een hoge rekening gepresenteerd krijgen (...)".
Komen we zo terug op de komma en dat brengt ons bij de NRC die gisteravond deze factcheck in het liveblog gooide (de rode 1, 2 en 3 zijn van ons):

Lees verder

Werkgevers: 'straks massawerkloosheid door klimaathysterie'

Nouja, werkgevers. We hebben het natuurlijk over het ongeleide projectiel dat bij de burgerlijke stand bekend staat als Johannes de Boer. En ja, dat is dezelfde als de Hans de Boer in het topic hieronder. De voorman van VNO-NCW heeft nogal moeite om zichzelf uit de media te houden, want geef Hansje een onderwerp en hij heeft er een stevige mening over. En bij stevig moet u dan eerder denken aan rotsvaste overtuiging dan ferm onderbouwde stellingname. Zo dreigt Hansje vandaag dat wanneer Nederland als enige een CO2-heffing invoert dit ten koste gaat van 'banen van gewone mensen'. Zoals u weet besloot de regering na de veelbesproken doorrekening van het Klimaatakkoord een deel van het bonnetje door te schuiven van de gewone man naar de industrie.De industrie zou zelf te weinig initiatief nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen. Hoeveel arbeidsplaatsen verloren gaan bij deze baanzekerheid (voor een nauwkeurige schatting, zie titel) voor niet-gewone mensen is onbekend. De Boer bedient zich van de strategie die werkgevers ook gebruiken in discussies over belastingparadijzerij en het verlagen van de vennootschapsbelasting. Dreigen met een uittocht van hoofdkantoren/bedrijven en massawerkloosheid als ze niet gauw hun zin krijgen. Toch heeft De Boer, en dat vinden we moeilijk om te zeggen, wel een puntje. Hollandse economen zijn dan wel overtuigd dat bedrijven zich niet laten wegjagen door zo'n heffing, DNB becijferde dat de concurrentiepositie met 1,2% verzwakt (bij een belasting van €50 per ton). Al is dit voor de industrie iets zwaarder. Dus is het nu wachten op subsidies/belastingvoordeeltjes die goed gedrag van de grote vervuilers gaan belonen en Hans de Boer weer een weekje stilhouden. 

Feest! Doorrekening Klimaatakkoord is daar: veel frisse lucht voor een schijntje

De doorrekeningen van het Klimaatakkoord zijn eindelijk hier. De conclusies van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) zijn daar: 1. de klimaatdoelen van de regering kunnen nog worden gehaald, maar dat is niet waarschijnlijk en 2. de kosten vallen alleszins mee. Daarvoor zal maatschappelijk draagvlak bij burgers en bedrijven een grote rol spelen, waarop de regering toekomstige politieke keuzes ook zal baseren. Maar zoals u weet gaat het bij de doorrekening van klimaatakkoord niet om het klimaat,  CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie of rare linkse zweetokselhobby's als tegengaan van opwarming van de aarde, maar om uw koopkracht. Wordt uw koopkracht gesloopt door de drammende klimaatlobby? Mwah. Allereerst de nationale kosten als berekend door het PBL:

Lees verder

U maakt zich best zorgen om het klimaat. Maar nog meer om uw portemonnee

Terwijl politiek Den Haag zich opmaakt voor de Provinciale Statenverkiezingen ligt het Klimaatakkoord alweer een hele tijd stof te happen. Daar komen nog wel wat extra laagjes stof bij, want het vraagstuk wie voor de maatregelen gaat opdraaien is nog niet helemaal opgelost. Uit een enquête van I&O Research onder 2.572 Nederlanders van 18 jaar en ouder blijkt vandaag dat zo'n 65% zich zorgen maakt over onze opwarmende aarde. Tegelijkertijd vindt 48% - was in januari nog 63% - dat extra maatregelen tegen een warmere aardbol niet nodig zijn. Zo'n 59% vindt namelijk dat de acties van de gewone man geen steek uitmaken zolang grote bedrijven niets doen. Het zou het beste zijn als de overheid firma's dwingt om duurzamer te produceren, aldus 62%. In die lijn past ook de overtuiging dat de burger weinig ziet (42%) in een 'gedragsverandering van mensen' en een overheid die dat afdwingt. Een mooi voorbeeld is de warmtepomp. Uit een experiment volgt dat 5-10% van het land binnen twee jaar eentje wil nemen als de overheid lapt voor 15-50% van de investering. In het geval dat de staat álles betaalt is 36% daartoe bereid. Enfin, nog veel meer - zoals de verrassende uitkomst dat hoogopgeleide, rijke VVD-, CDA- en D66-stemmers de meeste CO2 uitstoten, daar geen vliegschaamte - allemaal hier. Vanochtend verscheen echter ook een open brief van zeventien ondernemingsraden van bedrijven als Shell, Tata Steel en Esso/ExxonMobil. De strekking: geen door economen geliefde CO2-taks, want we doen al veel en dat wordt onze ondergang. En zo lijkt het er er op dat we voorlopig maar het best kunnen beginnen met een kilometerheffing. Voor het overige: wellicht is het een idee om een Kamercommissie aan te stellen die een uitweg kan gaan zoeken.

Oliegigant ExxonMobil probeert klimaatactivisten hak te zetten

Activistische aandeelhouders die meer actie op het duurzaamheidsvlak verlangen, ons eigen Shell weet er alles van. Vaak leidden dat soort gevechten tot weinig anders dan een hoop media-aandacht, maar afgelopen december ging het bedrijf dan toch enigszins overstag door te beloven om vanaf 2020 klimaatdoelstellingen te verbinden aan de beloning van het topmanagement. Dat is een weg die Exxon Mobil, het grootste beursgenoteerde oliebedrijf van deze aardbol en bekend van het Groningse gas, niet wenst te bewandelen. Het pensioenfonds van de staat New York leidt een actiegroep van beleggers die tijdens de aandeelhoudersvergadering van mei met een voorstel wil komen om Exxon te dwingen concrete CO2-doelstellingen te formuleren. En allemaal netjes in lijn met het klimaatakkoord van Parijs. Daarop schreef de oliegigant een brief naar beurstoezichthouder SEC (Securities & Exchanges Commission) om de indiening van dat voorstel te voorkomen, want dat zou een poging zijn om de toko te veel te micromanagen. Ander argument van Exxon: wij verkopen nu bijvoorbeeld plastic om auto's lichter en brandstofefficiënter te maken, en als wij onze olieverkoop gaan minderen vangen concurrenten van ons dat simpelweg op. Enfin, het wordt nu interessant om te zien hoe de SEC gaat beslissen. Haar besluiten uit het verleden bieden niet echt een houvast, want de beurswaakhond hield vorig jaar bijvoorbeeld een milieustemming bij Apple tegen op grond van dat micromanaging-argument, maar liet er ook net zo goed een aantal doorgaan. Mocht de toezichthouder de stemming honoreren, dan krijgen klimaatactivisten toch aardig de wind in de zeilen aangezien oliebedrijf BP eerder ook al toegaf. En dan kan Shell alvast z'n borst natmaken voor diens aandeelhoudersvergadering later dit jaar.

Goed nieuws: de waarde van uw koophuis stijgt de komende twee jaar met 10%!

Nu u die kop gelezen hebt, volgen meteen de verplichte kanttekeningen. Allereerst gaat het natuurlijk om gemiddelden en kunt u zo'n stijging in Oude Pekela op uw buik schrijven. Ten tweede zijn dit voorspellingen uit het kwartaalbericht woningmarkt van de Rabobank, waar u zelf uw eigen waarde aan mag hechten. En ten derde zeggen ze helemaal niets nieuws in vergelijking met de ABN Amro begin dit jaar. Zoals we gisteren al aanhaalden, ging ook die bank uit van een stijging van de gemiddelde huizenprijs met 6% dit jaar en nog eens 4% in 2020, net als de Rabo nu. Die afvlakking werd, precies zoals in het rapport van Rabobank, geweten aan krimpend aanbod en diezelfde stijgende huizenprijzen, waardoor een koophuis voor meer mensen onbereikbaar wordt. In absolute getallen betekent dat in 2018 ongeveer 218.000 huizen zijn verkocht, en komt het aantal in de glazen bol van dit jaar op 205.000 verkopen en voor 2020 verwachten ze 195.000 verkopen. Dat is een daling van ruim 5% dit jaar en nog eens een krappe 5% het jaar erop. Wat zei de ABN Amro vraagt u? Hetzelfde! Toeval? Nee, want men maakt zo'n beetje gebruik van dezelfde statistieken om tot deze voorspellingen te komen. Wat heeft dit voor invloed op de sfeer op de woningmarkt? Dat heeft de Rabobank mooi in beeld gebracht in twee grafiekjes, die zich laten samenvatten als 'meh'. 

Is er dan nog iets dat dit onderzoek van eerder onderzoek onderscheidt? Misschien dan de gevolgen van het onder vuur liggende maar volgens het PBL en Wiebes prima doorgerekende Klimaatakkoord. Helaas zijn ze bij de Rabo niet zelf met de calculator in de weer gegaan, maar is er gekeken naar de meeste duurzame energielabels in gemeenten. Daar komt uit dat veel gemeenten nog lang niet in de buurt komen van de doelstellingen van 2030 uit het energieakkoord en voor 2050 uit het Klimaatakkoord. 'Wat het aantal labels betreft zit Pijnacker-Nootdorp in Zuid-Holland (...) het dichtst bij de doelstelling uit het Energieakkoord: liefst 38,5 procent van alle gelabelde huizen had in 2018 al label A. In heel Nederland gemiddeld is dat 13,4 procent, en in Zwijndrecht prijkt op slechts 4,5 procent van de energielabels de letter A.' Gefeliciteerd Pijnacker-Nootdorp, en boe! Zwijndrecht. Overigens komt men ook nog met de constatering dat de nieuwbouw-oudbouw ratio per gemeente invloed kan hebben op het aantal duurzame energielabels. JOH. Om de mensen te belonen die deze weinig verheffende tekst toch helemaal gelezen hebben, vertellen we u nu dat die 10% in de titel hierboven inderdaad niet klopt. Want: 1,06*1,04 = 1,1024. Dus 10,24% stijging na twee jaar ten opzichte van initiële waarde. Gefeliciteerd.

Lees verder

Heel Amsterdam verkruimelt, verzandt en vertraagt

'Aan de Amsterdamse grachten/ heb ik al mijn geld voor altijd verbrand. Amsterdam vult mijn gedachten/ als de stad waar alles verzandt.' Welkom in 2019, het jaar waarin u lekker met uw bootje over de hoofdstedelijke wateren vaart en de Jordanese volksmuziek naar u toe komt, net als die kade die zo vervaarlijk uw kant op leunt. 2019 is het jaar waarin decennia van infrastructurele onderbesteding op het hoofd van de vrolijke bootjestoerist én den belastingbetaler zullen eindigen. Amsterdam heeft een trotse traditie van geld uitgeven aan goede doelen waarvoor de rest van domrechts Nederland te benepen is. Maar hoe hard je de parkeertarieven ook verhoogt, tegen zo'n groot gemeentelijk gat in de hand is geen kruid gewassen. 'Wethouder Sharon Dijksma is geschrokken van de ’stelselmatige verwaarlozing’ van bruggen en kades in de stad. Eerder stortten al delen in met gevaarlijke situaties tot gevolg. Vandaag presenteert ze een plan om de vele honderden kilometers kade en oude bruggen de komende jaren op te lappen.' Momenteel worden de kosten geraamd op €2 miljard. Als we de Noord-ZuidLijnOmrekenRealismeCalculator™® gebruiken, is het dus slim om uit te gaan van een kostenplaatje van minstens €6 miljard en een voltooiing van de werkzaamheden als de doelstellingen van het Parijse Klimaatakkoord allang gehaald hadden moeten worden. Geen idee wie dat gaat betalen, maar het lijkt ons sterk dat de hoofdstad dit allemaal zelf gaat ophoesten. Alles wat te maken heeft met de ene steen op de andere leggen, gaat er namelijk mis. Vandaag bereikte ons ook het nieuws dat het Zuidasdok - het ondergronds maken van de A10 ter hoogte van de Zuidas en het vernieuwen van station Zuid - is vertraagd en waarschijnlijk duurder wordt. De bouw is nog niet eens begonnen (het NIMBY-gezeik trouwens al wel), voegen we er maar even aan toe. Enige lichtpuntje is dat Amsterdam nu misschien eindelijk de toeristenstroom kan indammen, want de hoofdstad wordt wederom en voor zeer lange tijd een grote bouwput. 

Minister: uw energierekening stijgt inderdaad, maar het valt allemaal mee

Het waren nieuwsberichten waar een paard de hik van kreeg. Het begon ermee dat vergelijkingswebstek GasLicht.com eind vorig jaar voorspelde dat de totale energierekening van een normaal Hollands gezin met gemiddeld €360 stijgt. Concurrent Pricewise kwam vervolgens met €327, en begin 2019 kwam de Consumentenbond met een raming van €290. Dat maakte iedereen piswoest en in de Tweede Kamer sprak men van links tot rechts schande. Op de dag dat de Kamer dan eindelijk in debat gaat over het concept-Klimaatakkoord, laat minister Eric Wiebes (Economische Zaken) zich ook eindelijk uit over de hogere energierekeningen. Hij heeft van zijn staatssecretaris Mona Keijzer geleerd om vooral niet in te gaan op al die berekeningen en houdt het bij de eerdere voorspelling van een stijging van €108 van de gemiddelde energierekening in 2019, en dat dit gezien de prijsverhogingen van energieleveranciers inderdaad een wat conservatieve inschatting is. Maar goed, zo vervolgt hij, de energierekening moeten we toch vooral bezien vanuit een breder perspectief en 'uit analyses van het Centraal Planbureau blijkt dat iedere inkomensgroep er gemiddeld genomen in koopkracht op vooruit gaat'. Dat bevestigde het Nibud overigens. Wil Wiebes dan wellicht wel zeggen of er wat hem betreft een grens is aan het aandeel van belastingen in de energierekeningen des lands (= dit jaar 45% wegens energiebelasting, Opslag Duurzame Energie (ODE) en BTW)? Helaas. Het enige wat Wiebes hier kwijt wil is dat het kabinet dit jaar onderzoek laat doen 'naar de lastenverdeling in de ODE tussen huishoudens en bedrijven'. En daarbij gaat het Planbureau voor de Leefomgeving met ingang van dit jaar in zijn Nationale Energieverkenning - daar zijn alle cijfers van Wiebes op gebaseerd - niet alleen de gemiddelde energierekening voor huishoudens melden, maar ook de spreiding. Opdat 'specifieke groepen van huishoudens' meer helderheid krijgen, want gemiddeldes zeggen zeker niet alles. Wiebes zal echter ook wel weten dat zo'n stukje nuance geen eind zal maken aan alle bovengenoemde schattingen. Hebben flankpolitici ook weer wat om te scoren.

Ja, u wilt! Kilometerheffing is voor u geen taboe

Eén van de politieke taboes in dit mooie land is de kilometerheffing, ook wel bekend als rekeningrijden of gewoon het betalen per gereden kilometer. Het zijn met name coalitiepartijen VVD en CDA die de automobilist tegen iedere vorm van kilometerbeprijzing beschermen. De Volkskrant vond het wel tijd om weer eens een tikje tegen dat heilige huisje te geven en vroeg zelf een onderzoek aan bij I&O Research onder 3.263 Nederlanders. De uitkomst daarvan, die het onderwerp trending maakt op Twitter: 58% is het eens met de stelling 'In plaats van een vast bedrag per auto (motorrijtuigenbelasting), moeten automobilisten per gereden kilometer belasting gaan betalen'. U moet weten dat het bureau bewust niet de woorden rekeningrijden danwel kilometerheffing gebruikte om de respondent zo slechts over de inhoud te laten oordelen. Zoals u in de grafiek hierboven ziet is in de achterban van elke partij, dus ook bij de kliek op rechts, een meerderheid daarvoor te vinden. Overigens is 20% het oneens en staat een kwart neutraal in de oorlog. Vooral de vlaktaks wordt nogal gewaardeerd (59% steun) als nieuwe vorm van heffing. Dan wel meteen de motorrijtuigenbelasting afschaffen, al gelooft niet iedereen (27% is sceptisch) dat de overheid dit ook echt gaat doen. Enfin, dan nu wat kanttekeningen. Allereerst, en dat is een bekende in de klimaatproblematiek, vroegen de onderzoekers slechts meningen over algemene concepten en komen daadwerkelijke bedragen niet op tafel. Daarbij is Nederland wat verdeeld over de vraag of kilometerdokken nu eerlijker is dan de huidige situatie. Ja, zegt 60%, terwijl 38% dat lullig vindt voor de mensen die vastgeroest zitten aan hun auto en gewoon veel meer gaan betalen. Daarover gesproken, wie zijn die slachtoffers eigenlijk? Het gaat volgens I&O om 6% van de Hollanders (750.000 forenzen), en dat zijn 'overwegend mannen, met een beroepsopleiding (mbo of hbo)', die vooral werkzaam zijn bij de overheid danwel in de zorg, welzijn of onderwijs en die in 2017 gingen voor PVV, VVD of het CDA. Weten die partijen ook weer voor wie ze het allemaal doen.

Linktip: Energie vergelijken