130 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#kifid

Molt u uw aanrecht? De verzekeraar betaalt

Wat is dat nou eigenlijk precies, een plotselinge en onverwachte gebeurtenis? Gelukkig bestaat er altijd zoiets als financieel klachtinstituut Kifid dat bereid is om een handje te helpen in deze semantische kwestie. Daarbij doet het ook nog eens het ongelofelijke en stelt het een consument in het gelijk. Dit alles gebeurt allemaal in een zaak waarin een man de afzuigkap in z'n keuken schoonmaakte met het schoonmaakmiddel HG ‘roestvrijstaal snel glans’, en hij onverhoopts zijn aanrechtblad beschadigt. Tijdens het klusje zette hij het middel meermaals terug op het aanrecht, zonder er acht op te slaan dat het sterke spul vanuit de fles naar beneden was gelopen en heftige kringen achterliet. Zo vond er in een kwartiertje een 'plotselinge en onvoorziene gebeurtenis' op het aanrechtblad plaats, stelt hij. Verzekeraar Klaverblad, bij wie de schoonmaker een woonhuisverzekering heeft, hanteert een dergelijke definitie voor gebeurtenissen die gedekt zijn. Klaverblad zegt: de schade is geleidelijk ontstaan en dus niét plotseling. Bovendien weet iedereen dat chemische HG-middelen gevaarlijk kunnen zijn en extra voorzichtigheid geboden is. De Geschillencommissie van het Kifid is het sowieso niet eens (uitspraak-pdf) met dat laatste omdat er geen waarschuwingen stonden op de fles. Voorts ziet de Commissie die vijftien minuten als 'een zeer kort tijdsbestek' en vindt dat dit geen gebeurtenis is die 'geleidelijk' is ontstaan. Dat betekent dan weer dat de verzekeraar op basis van deze bindende uitspraak de consument een riante vergoeding van €2.621 moet gaan uitkeren. Een doekje voor het bloeden bij een potentiële huwelijksruzie. 

Klant verliest bijna altijd bij 'rechtbank' financiële sector. Klant toch dolblij

Schakelen we nu over naar ons favoriete klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Kifid heeft zijn jaarverslag gepresenteerd. Doorgaans een prima moment om u te waarschuwen voor de hofleverancier van vermakelijke topics en onnavolgbare uitspraken. Bij het Gerechtshof van de financiële wereld trekt u - de arme burger - doorgaans aan het kortste eind. Gelukkig lijkt dit niet geheel tegen dovemansoren gericht want met 4.487 ontvangen klachten lag het aantal een stuk lager dan in 2017. Al weten we natuurlijk niet zeker hoe dit komt. Misschien stappen klagers vaker naar een echte rechter, misschien valt er simpelweg minder te klagen over de financiële dienstverlening. Wie zal het zeggen. Afijn, een kleine 3.000 zaken werden afgelopen jaar behandeld. Kifid meldt trots dat in bijna de helft van de gevallen (46%) een schikking werd getroffen. In 1.100 zaken deed de laagdrempelige quasi-rechtbank een uitspraak. En hoe denkt u dat het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening dat wordt gefinancierd door financiële dienstverleners heeft geoordeeld? Inderdaad. Consumenten werden 200 keer (deels) in gelijkgesteld, 'in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond'. Je verwacht het niet. Toch is de consument door het dolle over het Kifid. Het klachteninstituut krijgt gemiddeld een 7 en een sticker van klanten. 'Met name de werkwijze, deskundigheid en klantgerichtheid van medewerkers en de communicatie door Kifid leiden tot tevredenheid.' Voor zover er wordt gekankerd op het Kifid dan ligt dat aan de lange wachttijden. Het klachteninstituut heeft immers een chronisch gebrek aan personeel en een overschot aan rare plannen. Kifid-baas Eveline Ruinaard zegt tegen de Telegraaf-betaalmuur dat er een heleboel handjes zijn aangenomen om de achterstanden weg te werken. Sluiten we af met een tip van het Kifid uit de klachtenpraktijk. Hou u vast. 'Voorkom diefstal door goed voor je spullen te zorgen'. Bedankt! Geven wij ook een tip. Geef die it'er even koffie, zodat de link naar het volledige jaarverslag werkt en we het niet alleen met de samenvatting hoeven te doen.

Hypotheekadvies zonder rekening te houden met hypotheekrenteaftrek? Kifid vindt het best

Bij het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid zijn ze af en toe de draad een beetje kwijt zijn. Daar tikken we wel vaker over en vandaag weer, want vreemde zaak, want foute hypotheekadviseur, want lees maar mee. Een vrouw heeft een huis op het oog en vraagt haar hypotheekadviseur om door te rekenen of de aankoop daarvan mogelijk is. Helaas blijkt het huis te duur. De adviseur rekent tijdens dezelfde afspraak voor dat het oversluiten van haar huidige hypotheek bijzonder voordelig is. Dus sluit de klant de hypotheek over, en wel naar een nieuwe rentevastperiode van tien jaar. De boeterente bedraagt €20.248,78, de factuur van de adviseur €2.495. Best een goede deal want de klant kijkt na oversluiten aan tegen een maandlast die €302,68 in de maand lager ligt dan de huidige maandlast. Dus dat betekent €302,68 x 12 maanden x 10 jaar = €36.321,60 besparen. Binnen 75 maanden heeft zij daarmee de boeterente en advieskosten terugverdiend.

Lees verder

Hypotheekrente vooruitbetalen bij uw bank? Vergeet het

Het is een handige truc om de belastingaangifte iets draaglijker te maken. Betaalt u aan het einde van het jaar maximaal zes maanden hypotheekrente vooruit, dan kunt u meer rente van uw inkomen aftrekken en dat betekent dus minder belasting afdragen. Dat is met name handig als u goed verdient want het maximale aftrektarief wordt geleidelijk afgebouwd. Deze belastingweg levert eveneens een klein beetje minder woede over het betalen van vermogensrendementsheffing op. Er is alleen één probleem: uw huisbank heeft geen zin om aan dit feestje mee te werken. En het financieel klachteninstituut Kifid zei eerder nog dat de bank verplicht is om vooruitbetaalde hypotheekrente te accepteren, maar kwam daar op terug. Het instituut drukte onlangs nogmaals in deze zwerende consumentenwond in een zaak rondom een huizenbezitter die sinds 2017 een hypotheek bij ING heeft. In het verleden stond de bank het vooruitbetalen van hypotheekrente gewoon toe, maar heeft 'op enig moment' het beleid gewijzigd en weigert daarom het verzoek van de consument om vervroegd af te tikken. Daardoor kan hij fluiten naar een belastingvoordeel van €850. Het Kifid is echter duidelijk (bindende uitspraak-pdf): in het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst en het staat ING vrij om van koers te wijzigen 'mits zij dit doet binnen de grenzen van redelijkheid en billijkheid'. Voorts zijn ING en de klant gewoon overeengekomen om maandelijks hypotheekrente te betalen. En jawel, deze weigering kan volgens het Kifid 'de klantvriendelijkheid van de Bank juist ten goede komen'. Een vooruitbetaling leidt bij de bank namelijk tot 'handmatige acties die veel tijd in beslag nemen en foutgevoelig zijn' en automatisering is een groot goed. Tot zover dit ietwat sombere woningmarktbericht, gelukkig blijft de hypotheekrente zelf zeker tot 2020 stabiel volgens de rente-experts van De Hypotheker. En er is niets wat het Kifid daar aan kan doen.

Dronken onmachtige man steekt supermarkt in de fik. Gaat zijn verzekeraar 1,5 mio lappen?

En dan nu tijd voor labiele mensen die onder invloed van drank een container met plastics die geparkeerd staat tegen de gevel van een supermarkt in de fik steken. Want mensen die containers in de fik steken hebben het ook niet makkelijk en zeker niet financieel, maar daarover straks meer. In ieder geval loopt een labiele man samen met zijn beste kennis in maart 2014 's nachts over straat, ziet een plastics-container en 'hij lag om en ik dacht de vlam erin', want 'dat triggert mensen', aldus onze vandaal tegen de politie en de rechter die hem een onbekende en toch iets verminderde straf oplegt wegens verminderd toerekeningsvatbaar. Gevolg van dat vuurtje is brandschade aan de supermarkt en de winkel moet drie weken dicht. Nationale Nederlanden, de verzekeraar van de supermarkt, dient een bonnetje in bij onze vriend van afgerond €1,5 mio. Die dient daarop het bonnetje in bij zijn aansprakelijkheidsverzekeraar Interpolis. Interpolis geeft hem de vinger en wijst op de opzetclausule: 'Niet gedekt is de aansprakelijkheid van de verzekerde voor schade die is veroorzaakt door en/of voortvloeit uit zijn opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten, enzovoorts enzovoorts' en al helemaal niet als je dronken bent.

Lees verder

Hypotheekkosten verlagen met levensverzekering? ING weigert (en krijgt gelijk)

De risico-opslag verlagen bij uw hypotheekverstrekker is een lastige exercitie, zoals u weet als u hier wel eens komt. De regel van het risico-opslagdeel is simpel: hoe meer u leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de rente. Als er daarom veel is afgelost of wanneer het huis in waarde is gestegen is het risico voor de hypotheekverstrekker afgenomen en mag de opslag naar beneden. Maar als u een verpande levensverzekering heeft afgesloten, dan willen banken dat vaak niet meenemen in beoordeling van de risico-opslag. En dat terwijl het woord het al zegt: zo'n polis is de via hypotheekakte vastgelegd en daarmee onlosmakelijk verbonden aan een hypotheek als aflossingsverplichting. Hoewel het financiële klachteninstituut Kifid al vaker heeft aangetoond weinig te voelen voor dit argument om het risico aan te passen (voorbeeld-pdf hier), stapt een man toch naar diezelfde geschillencommissie. Hij heeft in 2011 een hypotheek bij ING afgesloten, met twee Aegon-levensverzekeringen met een gegarandeerde eindwaarde van ongeveer €290k. De man zegt ook hier dat de twee levensverzekeringen geen ander doel hebben dan de hypotheek af te lossen. Omdat de ING dit bedrag niet wil meenemen wordt hij in een hoge risicoklasse gezet, waardoor hij financiële schade lijdt. De man komt op een bedrag van €26.775. Lukt zijn betoog nu wel? Neen. Zoals bij alle vergelijkbare zaken wijst het Kifid dat de ING en iedere andere bank 'een grote mate van vrijheid heeft wat betreft het bepalen van haar rentebeleid die enigszins wordt ingeperkt door de wet en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ook zegt het dat de ING in dit geval contractueel niet verplicht is om rekening te houden met de waarde van de genoemde polissen. Maar een extra toevoeging van het Kifid valt dit keer op. 'De Commissie stelt echter vast dat de Bank (overigens pas in haar dupliek) terecht heeft aangegeven dat zij wel enig risico loopt: namelijk het risico dat AEGON op de beoogde einddatum niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De stelling van Consument gaat dus niet op en ook verder ziet de Commissie geen aanleiding om af te wijken van haar eerdere uitspraken.' Ja, als we zo gaan beginnen, is maar een conclusie mogelijk. Houd maar op mensen, bij het Kifid valt hier niets te halen. Uitspraak-pdf hier

Vrouw foetsie? Dan ook spaarhypotheek foetsie

Dat overkwam een man die ongelukkig was in de liefde en in de hypotheekrenteaftrek. De ongelukkige kocht in 2011 een woning en sloot een hypotheek om de boel te financieren. Zoals in die tijd gebruikelijk met een stukje aflossingsvrije plus spaarhypotheek. In maart 2015 ging de man trouwen en -fout op fout- ook nog eens in gemeenschap van goederen. In januari 2018 volgde de onvermijdelijke scheiding. Linksom of rechtsom is de tijdelijke vrouw hoofdelijk aansprakelijk geworden voor de hypotheek ('de ex-echtgenote heeft de overeenkomst van geldlening niet als geldnemer getekend'). Eveneens in januari verzoekt de man hypotheekverstrekker Obvion om de vrouw uit de hoofdelijke aansprakelijkheid te ontslaan. Obvion gaat akkoord, want de man heeft voldoende inkomen en overwaarde en alles. Alleen stelt Obvion één voorwaarde: de helft van de hypotheek moet worden omgezet naar een annuïteitenhypotheek. Sinds 2013 geeft alleen deze (en de lineaire) hypotheek recht op hypotheekrenteaftrek en door de echtscheiding koopt de man als het ware de helft van de woning weer terug (als bedoeld in artikel 3.119a lid 2 sub a Wet Inkomstenbelasting 2001). De man protesteert en wijst erop dat 'expliciete regelgeving en strekking van de wetgever voor dit soort situaties ontbreekt' en dat de hypotheek ongewijzigd mag doorlopen. Helaas gaat ons favoriete klachteninstituut Kifid niet mee in die ietwat gebrekkige formulering en daarom heeft de man het nakijken. Conclusie: Vrouw kwijt, spaarhypotheek kwijt (deels) en dat pakt hier qua rechtsgevoel toch best lullig uit.

Een motiverend en inspirerend boek schrijven. Is dat een hobby of een beroep?

Ook het schrijven van een motivatieboek vergt de nodige motivatie en inspiratie, en dan helpt het geenszins mee als je uitgever loopt te kloten. Daar kan een inspiratieschrijfster over meepraten. Om mensen ook daadwerkelijk te inspireren sloot ze voor zo'n boek een overeenkomst met een uitgever. Daarnaast schonk ze tussen 2012 en 2016 bedragen aan een stichting 'die zich ten doel stelt uitgaven op het gebied van mystieke literatuur te ondersteunen', en van dat geld betaalde die stichting dan weer rekeningen aan onder meer de uitgeverij. In augustus 2016 wendde de schrijfster zich echter tot haar verzekeraar DAS voor een stukje rechtsbijstand omdat haar uitgever een niet nader gedefinieerde 'wanprestatie' aan het leveren was en daar een juridisch geschil uitrolde. Die rechtsbijstand kwam enkele maanden, maar toen ineens niet meer, aangezien DAS tot het inzicht was gekomen dat de vrouw tóch niet voldoende gedekt was. Volgens de verzekeraar is er geen sprake van een particulier geschil - en dat is volgens de polisvoorwaarden nodig - want naast het schrijven van dat motivatieboek was ze bezig met 'de publicatie en vertaling van het boek in tien talen, met het vervaardigen en uitgeven van een uitgebreide versie met bijbehorende CD alsmede met de promotie en het distribueren van deze uitgebreide versie'. En dat heeft in de ogen van DAS weinig meer weg van particuliere activiteiten c.q. een hobby, ofwel een 'ontspannende bezigheid voor in de vrije tijd = liefhebberij' zoals de Van Dale dicteert. Daar komt nog eens bovenop dat het hier een geschil betreft tussen de mystieke stichting en de uitgever, redeneert DAS. Maar wat zegt de Geschillencommissie van financieel klachtinstituut Kifid hiervan?

Lees verder

Wintersporter bewijst de noodzaak van een aansprakelijkheidsverzekering

Het merendeel der verzekeringen is volstrekt overbodig, die voor de uitvaart en de telefoon daaronder begrepen. Eentje mag echter niet in uw hopelijk zeer dunne verzekeringsmap missen: de aansprakelijkheidsverzekering. Om dat te onderbouwen willen we u wijzen op een skiër die op de piste een andere skiër kreupel skiede. De rechtszaken over de hoogte van de te vergoeden letselschade lopen nog, maar in ieder geval staat de teller reeds op €29.349 en daar komt wellicht nog €69.794 bij. Best veel zo'n tonnetje en de schade die de niet-kreupele skiër moet betalen wilde hij verhalen op zijn reisverzekeraar. Maar de verzekeraar weigert te betalen, want de reisverzekering dient uitsluitend ter dekking van kosten door vertragingen, 'gestolen' tablets en medische behandelingen voor eigen gebroken benen. Schade die wordt toegebracht aan derden valt er in ieder geval niet onder, zegt ook ons favoriete instituut voor de financiële dienstverlening Kifid, zodat de ANWB in zijn hoedanigheid van reisverzekeraar niet hoeft uit te keren (hele pdf-uitspraak hiero). Wij vrezen dat de skiër per ongeluk is vergeten een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten. Anders was deze zaak overbodig geweest, omdat de ANWB dan vriendelijk had doorverwezen naar de aansprakelijkheidsverzekeraar. Herhalen wij ons generieke advies: alle financiële risico's die u zelf kunt dragen hoeft u niet te verzekeren. Alles wat tot uw bankroet kan leiden, beter van wel. Enfin. De aansprakelijkheidsverzekering is nooit verplicht gesteld, want bijna iedereen (op vermoedelijk onze skiër en nog wat mensen die toch nooit premies zullen/kunnen betalen na) heeft er een.

Foto: Prins Willem-Alexander, prinses Maxima en hun dochters Amalia en Alexia stappen op Amsterdam Centraal Station in de koninklijke trein richting Lech, waar zij de komende week hun jaarlijkse skivakantie gaan houden. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT 15-02-2013

Auto inclusief papieren gejat? Dan krijgt u dus helemaal niks van de verzekeraar

Het staat duidelijk in de voorwaarden van uw verzekering en als het noodlot u treft dan hoeft de verzekeraar werkelijk helemaal noppes nada uit te keren. Dat kreeg een mevrouw te horen van het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid inzake een klacht die zij had ingediend tegen de Hema. Haar auto met een waarde van €12.000 stond keurig geparkeerd op het met cameratoezicht uitgeruste parkeerterrein voor haar flat, toen boeven die op een nacht ergens in 2017 kwamen weghalen (de auto, niet het parkeerterrein). Met het vervelende  gegeven dat mevrouw de autopapieren inclusief deel III in het dashboardkastje had laten liggen. Kunnen wij aan toevoegen dat deel III een behoorlijk essentieel papier is (hier rdw-uitleg), en dat worstenverkoper Hema in zijn hoedanigheid als verzekeraar niet onredelijk optreedt door de hand op de knip te houden. Het Kifid vat het best mooi samen: 'De Commissie is van oordeel dat van Consument mag worden verwacht dat belangrijke documenten, zoals de autopapieren, op een zodanige plek worden bewaard dat de kans op kwijtraken of verliezen zo klein mogelijk is. Een feit van algemene bekendheid is dat met kentekenbewijs deel III een auto eenvoudig overgeschreven kan worden op andermans naam. Hiermee kan de auto snel van eigenaar wisselen. Bovendien heeft HEMA hier ook een belang om na uitkering van het verzekerd bedrag de auto op eigen naam te stellen, zodat hij de auto kan opeisen wanneer deze wordt teruggevonden. In dit licht heeft Consument geen klemmende omstandigheden gesteld die meebrengen dat gebondenheid aan artikel 3.4.2.5 van de Voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is'. En dat is net zo zielig voor de mevrouw als duidelijk.

Linktip: Energie vergelijken