78 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#dividendbelasting

Zalm regelde hoogstpersoonlijk afschaffing dividendbelasting voor Shell

Nee, natuurlijk niet. Want de afschaffing van de dividendtaks ging van tafel. Onduidelijk blijft hoe de maatregel überhaupt op tafel kwam. In NRC krijgt oud-informateur Gerrit Zalm de ruimte om zijn handen in onschuld te wassen. Da's nodig, want Zalm is commissaris bij Shell. En die waren samen met Unilever nogal fan van afschaffing. Sterker nog, Shell investeerde in wat wetenschappelijke argumenten die de dood van de dividendbelasting moest bespoedigen. Zalm bezweert als informateur geen enkele rol in dit dossier te hebben gespeeld. Na zijn aanstelling als kabinetskleier heeft hij zijn werkzaamheden voor en betalingen van Shell stilgelegd. Verder bedong Gerrit dat hij zich bij terugkomst een half jaar niet zou bezighouden met Nederlandse aangelegenheden van Shell. Afgesproken was: 'Dat ik niets van wat ik hoorde in de formatie zou doorvertellen aan Shell. En dat ik Shell-geheimen ook niet aan de onderhandelingstafel zou vertellen. En dan stel je je ook nog terughoudend op als het gaat over gas of dividendbelasting.' Het niet-doorvertellen van geheimen is allemaal juridisch afgedekt, dus daar hoeft u zich geen zorgen over te maken. Overigens had Gerrit gezeik over gas nog wel voorzien, maar qua dividendbelasting verwachtte men aan de formatietafel hoogstens wat gepruttel van links en de PVV. Viel toch tegen. Dat vindt Gerrit als Shell-man jammer, maar hij zegt 'meer dan een Shell-man' te zijn. 

Lees verder

Zo (on)belangrijk zijn multinationals voor het bedrijfsleven

Wanhopig zoekende naar argumenten om de dividendbelasting te killen klopte de regering aan bij het CBS. Het statistiekbureau bleek tegen een kleine vergoeding wel te porren voor 'aanvullend statistisch onderzoek naar multinationals en niet-multinationals'. De 23.700 multinationals genereerden in 2016 zo'n 30% van de €635 miljard die in Nederlandje aan toegevoegde waarde werd gecreëerd. Het grootste deel daarvan, €113 miljard of 18% van het totaal, komt voor rekening van buitenlandse multinationals. Alle multinationals tezamen (inclusief het oerhollandse Unilever) zijn goed voor 39% van de productiewaarde en 32% van de winst. En dat allemaal met 'relatief weinig werkgelegenheid' (22%). Cijfers waarmee we volgens FD 'internationaal niet uit de toon vallen'. Moeten we daarom de dividendbelasting maar jorissen? Daarop geeft CBS'je geen antwoord, want dat zou toch al rijkelijk laat zijn. Wel begint het statistiekbureau een heel verhaal over de onderzoekswonderen die multinationals verrichten. 'De multinationals zijn goed voor 41 procent van de totale Nederlandse uitgaven aan onderzoek en ontwikkeling (14,1 miljard euro). De multinationals spenderen daarmee ongeveer veel aan R&D als instellingen in onderwijs en overheid.' Poeh hè. Maar wat moet onze regering nou met deze informatie? Misschien iets met de innovatiebox. Winsten die bedrijven boeken met 'innovatieve activiteiten' worden belast tegen een verlaagd tarief. Klinkt mooi, is in de praktijk vaak een middel voor belastingontwijking en heeft weinig bewezen nut. In het regeerakkoord staat dan ook opgenomen dat het tarief van de innovatiebox wordt opgehoogd van 5 naar 7%, wat jaarlijks weer €113 miljoen subsidie aan het bedrijfsleven scheelt. Moet deze maatregel dan maar teruggedraaid heroverwogen worden? Zou een prachtig cadeau zijn voor multinationals, want die profiteren er immers het meest van (het zal eens niet). 

In cijfers. Met hoeveel kan welke belasting omlaag nu de dividendbelasting blijft

Het schrappen van de dividendbelasting gaat bijna zeker te weten niet door. Dus kan jaarlijks €1,9 miljard meer worden uitgegeven aan andere zaken. Of, en daar gaan we het hier over hebben, er hoeft minder te worden opgehaald met belastingen. Een stukje lastenverlichting voor iedereen dus. Zo zou bijvoorbeeld de schenk- en erfbelasting van tafel kunnen, want die levert volgens de begroting in 2019 toch maar €1,6 miljard op. Daar moeten we dan wel aan toevoegen dat de minister van Financiën de begroting op dit punt boterzacht noemt. U kent de inningsproblemen bij de Belastingdienst waardoor stapels belastingaanslagen zijn blijven liggen zelf. Daarom pakken wij de Fiscale Sleuteltabel 2019 erbij. Wat kost het verlagen van belastingen de schatkist / wat scheelt het de belastingbetaler? Voorbeeld: wat gebeurt er als we het toptarief van de Inkomstenbelasting met één procentpunt verlagen van 51,75% naar 50,75%? Dat levert €195 miljoen minder aan Inkomstenbelasting op en betekent een lastenverlichting voor iedereen met een belastbaar inkomen van meer dan €68.507. Het tarief van de eerste schijf van de Vennootschapsbelasting omlaag van 19% naar 18%? Dat is dan €228 miljoen belastingopbrengsten minder en alleraardigst voor de aandeelhouders van een bv/nv. Accijns op uw sigaretten omlaag? Dat is onze favoriet en scheelt €16 miljoen per elke stuiver dat een pak goedkoper wordt. U ziet de hele lijst na de breek, zodat u zelf kunt oordelen en rekenen. Disclaimers leest u daar. Opbrengsten per belastingsoort hier, het Belastingplan voor 2019 en volgende jaren met alle tarieven daardaar.

Lees verder

RIP afschaffen dividendbelasting. Advocaat-generaal sloopt volgend argument

We hadden al een lange reeks bezwaren, de verhuizing van Unilever die niet doorging en de daaropvolgende uitspraak van premier Rutte die zei de afschaffing van de dividendbelasting te gaan 'heroverwegen'. Vandaag komt daar een bericht in het FD en Trouw over advocaat-generaal Peter Wattel. Die heeft in een advies aan de Hoge Raad gesteld dat de rechtszaken die zijn aangespannen door grote buitenlandse bedrijven tegen de dividendbelasting kansloos zijn. En daarmee lijkt een volgend argument voor het kabinet van tafel om afschaffing door te zetten. Zowel Rutte als staatssecretaris Menno Snel van Financiën hebben vaak gewezen op hoe er elders in Europa naar de dividendbelasting  wordt gekeken. Snel verwijst in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor afschaffing naar de buitenlandse beleggingsfondsen die claims hebben ingediend om ingehouden dividendbelasting terug te krijgen, waarin zij zich beroepen zich op Europees recht. Plaatje:

Lees verder

BREEK. Rutte loopt blauwtje, Unilever wordt niet volledig Hollands

Wij zijn benieuwd wat de vezels van premier Rutte vandaag voelen. Rutte's oud-werkgever Unilever maakt vandaag bekend niet volledig naar Nederland te verhuizen. De beoogde 'simplificatie', door het schrappen van het Britse hoofdkantoor, zou Unilever 'sterker en competitiever' moeten maken. Een hele hoop Britse aandeelhouders zagen de verhuizing echter niet zitten, want Britse trots en vervelend voor indexfondsen die Unilever uit de FTSE100 zien vertrekken. Desalniettemin waren ze bij Unilever 'very confident' dat het allemaal wel goed ging komen. Helaas pindakaaspremier. Men mist toch de steun van 'a significant group of shareholders'. En nu? 'Unilever has built a long track record of consistent and competitive performance. The Board continues to believe that simplifying our dual-headed structure would, over time, provide opportunities to further accelerate value creation and serve the best long-term interests of Unilever.' Kortom, men gaat er maar het beste van proberen te maken. En die dividendbelasting gaat natuurlijk gewoon afgeschaft worden.

UPDATE: Groene Paultje van Unilever zegt dat onzekerheid rondom het afschaffen van de dividendbelasting meewoog in het besluit om de duale structuur te hanteren. Het kabinet is volledig in de war en MinFin Wopke heeft een 'heleboel emoties' ervaren. Ondertussen bemoeit FvD zich met private aangelegenheden van multinationals, want die vinden dat Polman moet opstappen

Lees verder

Buitenlandse investeringsprojecten leveren amper Nederlandse banen op

Buitenlandse investeringsprojecten zijn gaaf, want die leveren werk en belastinggeld op. Clubjes als Netherlands Foreign Investment Agency wijzen buitenlandse partijen onophoudelijk op de voordelen van investeren in Nederland (we're no island!). Leiden al die inspanningen ertoe dat we meer investeringsprojecten aantrekken dan andere Europese landen, zo wilde Kamerlid Jan Paternotte (D66) weten. Minister Wiebes beweert, onder verwijzing naar een rapport (pdf) van de bonentellers van EY, dat ons landje 'in vergelijking tot andere Europese landen goed presteert bij het aantrekken van buitenlandse investeringsprojecten'. Het aantal investeringsprojecten lag in 2017 met 339 flink lager dan de 409 in het voorgaande jaar. Geen zorgen, zegt Wiebster, want 2016 was gewoon een topjaar. Met onze kwaliteit van leven, weldenkende Engelssprekende mensen en fatsoenlijke infrastructuur blijven we populair voor buitenlandse rendementszoekers. In 2017 hengelden alleen het Verenigd Koninkrijk (we're an island!), Duitsland en Frankrijk meer investeringsprojecten binnen, maar die hebben een veel grotere economie. Wiebes erkent dat het aantal projecten op zichzelf niet zo boeiend is, maar dat we beter kunnen kijken naar investeringsbedragen, de aard van economische activiteiten, de impact van investeringen op bestaande Nederlandse bedrijven en banenwinst. Helaas ontbreekt het op elk vlak aan harde cijfers, behalve op het gebied van banenwinst. Nederland scoort met 25 nieuwe werkplekken per project nogal beroerd. 'Vermoedelijk is dit verschil in aantal banen per project te verklaren doordat projecten in Midden- en Oost-Europese landen vaak arbeidsintensiever zijn en de banen minder hoogwaardig'. Anders gezegd: het afmetselen van een lelijk Bulgaars kasteel doe je niet alleen en een belastingconstructie optuigen wel. Wiebes waarschuwt dat de huidige prestaties geen garantie voor de toekomst bieden en dat Nederland daarom de dividendbelasting moet afschaffen 'er aan moet blijven werken om ook in de toekomst een aantrekkelijk vestigingsland te zijn'. 

Lees verder

AkzoNobel speelt Sinterklaas voor aandeelhouders

Het was 'onze' verfreus AkzoNobel die vorig jaar bijna in handen viel van de Amerikaanse concurrent PPG. Bijna, want Akzo zelf wilde niet, en ook onze eigen minister Henk Kamp (Economische Zaken) deed een nationalistische duit in het zakje door voor de overname te liggen. Akzo bleef echter wel achter met boze aandeelhouders, die konden immers fluiten naar een overnamepremie. Daarom kwam de verftoko als zoethoudertje met de belofte om meer 'waarde te creëren' c.q. meer geld naar de aandeelhouder te sluizen. Akzo neemt vanochtend een voorschot op 5 december en kondigt (stemmen mag op 13 november) een slordige €5,5 miljard aan voor haar bezitters, iets dat mogelijk is doordat de chemietak eindelijk is verkocht. Om precies te zijn komt er een speciaal dividend van €1 miljard, koopt Akzo voor €2,5 miljard aan eigen aandelen terug én staat een kapitaalteruggave van €2 miljard op de rol. Die laatste fiscale snoeproute is inderdaad dezelfde als die Unilever neemt om zich te hedgen tegen het tóch overleven van de dividendbelasting in ons land. Afijn, om even in de sferen van het d-woord en de macht van de aandeelhouder te blijven: het vandaag aangekondigde cadeautje zal hoogstwaarschijnlijk koren op de molen zijn van de vakbonden, die zullen roepen dat het voor de werknemer nog lang geen Sinterklaas is. Al tijden strijden ze - onder meer middels een estafettestaking - voor een betere cao en €400 miljoen erbij in de pensioenpot. Het goede nieuws is dat Akzo wil praten over de cao, het slechte nieuws voor hen is dat ze zullen moeten wennen aan presentjes voor de aandeelhouder. Nederlands erfgoed binnen de grenzen houden is niet gratis.

Fotobijschrift: daar zitten ze dan, Antony Burgmans (midden, voorzitter van de RvC) en CEO Thierry Vanlancker (rechts), tijdens een Buitengewone Algemene Vergadering van Aandeelhouders (BAVA) een jaar geleden.Expats woedend op Rutte III wegens groot onrecht

Er is weer eens wat met ons vestigingsklimaat. Dan hebben we het niet over het afschaffen van de dividendbelasting, waarover de Tweede Kamer vandaag nog genoeg zal drammen. Wel hebben we het over de 30%-regeling: expats die meer dan €37.000 verdienen hoeven acht jaar geen cent belasting te betalen over 30% van hun inkomen. De Miljoenennota maakte alleen nog maar eens pijnlijk duidelijk dat het feestje vanaf 2019 ten dele over is, want dan gaat die termijn naar vijf jaar. Hierdoor kost de regeling ons allemaal geen €1 miljard per jaar, maar €284 miljoen minder. Daar staat wel tegenover dat allerlei expatclubjes al enige tijd piswoest zijn, en vandaag vervolgen ze hun kruistocht bij BNR. Zo boos dat ze inmiddels €40.000 - geld is immers geen probleem - bij elkaar hebben geveegd om een advocaat in te huren. De directeur van de Amerikaanse KvK is vooral boos omdat dit alles gepaard kán gaan met een volgens hem lastenverzwaring van 40% en bovendien is er geen overgangsregeling. Over dat laatste zei stas Snel (Belastingdienst) eerder al dat hij daar niet aan gaat beginnen wegens het prijskaartje van €1,9 miljard dat daar aan hangt. En ter relativering van die lastenverzwaring: de helft van de subsidie gaat naar 15% van de expats. Blijft over de claim van VNO-NCW dat de afschaffing van het voordeeltje geen sterk staaltje rechtszekerheid is. Op dat argument sorteerden de ambtenaren van Snel echter ook al voor, met als conclusie: kom maar op. Voor de zekerheid gaan de expats zich dan ook mobiliseren om de Eerste Kamer te overtuigen van hun gelijk. We wensen ze veel succes, want de senatoren hebben het straks al druk genoeg. De verkiezingen voor de Eerste Kamer worden in mei volgend jaar immers een referendum over het afschaffen van de dividendbelasting.

Fotobijschrift: dat zijn niet per se de expats uit het verhaal, maar het zijn wel expats. Ze komen uit Baskenland, om precies te zijn.

Kabinet belast geldschuiverij tussen dga en bv. Is dat heel erg?

Meer belasting betalen is nooit leuk, vinden wij ook niet. Daarom trekken ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW hard ten strijde tegen de dga-taks via de kolommen van de Financiële Telegraaf. En u weet, als het al een woord (à la De Aflosboete) heeft, is het echt erg. De dga-taks dus, die dook ineens totaal onverwacht op tussen de kleine lettertjes van de begroting voor 2019. Ondernemers met een bv (directeuren-grootaandeelhouders, dga’s) die veel geld lenen van hun eigen bv, moeten hier straks belasting over betalen. Veel details hebben we nog niet want het wetsvoorstel komt pas in 2019 (beoogde invoeringsdatum is 2022), maar het kabinet gokt erop dat het jaarlijks €50 miljoen oplevert. Maar, omdat ze de dga’s nu alvast hebben laten schrikken, komt er volgend jaar al €1,8 miljard binnen dankzij het ‘anticipatie-effect’. Allemaal mega-erg, roepen de belangenbehartigers, want zo kunnen bedrijven minder investeren en zo en dan gaan we allemaal naar de verdoemenis. Dan ff een beetje technisch: heeft u een bv en staat u er als directeur ook op de loonlijst, dan wordt u geacht uzelf een ‘gebruikelijk loon’ te betalen van minimaal €45k, en de bijbehorende loonheffingen. Dat is om er voor te zorgen dat u voor uw werkzaamheden genoeg belast wordt. Want de bv kan ook gewoon dividend uitkeren. Dat is ander dividend dan de gedoetjes rond de #dividendbelasting, want dat valt voor zo’n dga in box 2. Het belastingtarief in box 2 is een stuk lager dan de heffingen in box 1, dus daarom dat verplichte gebruikelijk loon. Maar een slimme ondernemer kan op meer manieren geld vangen van zijn toko, en daar gaat deze ophef/fophef (u mag uw keuze maken na de breek) dus over. 

Lees verder

U heeft nog een dag om iets te doen aan keistiekeme belastingrulings

Over de Wet bronbelasting 2020 en dan in het bijzonder het onderdeel afschaffing van de dividendbelasting hoefde de overheid uw mening niet te horen. Althans niet via een internetconsultatie, u wordt wel bedankt voor uw geklaag op Facebook/Twitter waardevolle inzichten via andere kanalen. Soms gaan de Haagse heren ook actief op zoek naar uw visie via een internetconsultatie. Zo mag het volk al enige weken zijn mening geven over rulings. U weet wel: die keistiekeme afspraken die multinationals met onze fiscus kunnen sluiten om zichzelf een stukje zekerheid over de te betalen belasting te verschaffen. Belastingstas Snel wil de rulingpraktijk herzien (afschaffen is geen optie!) en heeft daartoe vier vragen voor u die te verdelen zijn over drie onderdelen: inhoud, proces en transparantie. Qua transparantie is het dan weer jammer dat reacties ook vertrouwelijk ingezonden kunnen worden. Dat geeft belastingadviseurs en lobbyisten de mogelijkheid om Snel buiten het zicht van het publiek te beïnvloeden. En dat verklaart mogelijk ook waarom er tot op heden slechts zeven reacties zijn. We vinden boze mkb'ers/burgers die een gelijke behandeling wensen van alle belastingplichtigen, een voorstel om in Europa de vennootschapsbelasting naar één tarief te trekken en belastingprofessor Jan Vleggeert die bij elke vorm van belastingbesparing (ook wanneer dat ten gunste van de Nederlandse schatkist is) een ruling wil verbieden. Vleggeert stelt verder dat de staatssecretaris nog steeds niet begrijpt dat 'de rulingpraktijk vooral moet gaan over herstel van vertrouwen van de burger in de fiscus' en hij stelt voor om alle rulings 'geanonimiseerd te publiceren'. Een voorstel waar onze favoriete fiscalist Anna Gunn het ongetwijfeld mee eens is. Maar dat gaan we nog horen. Uw mening geven kan uiterlijk donderdag hier, verdieping aangaande de beleidsopties van Snel daar-pdf.

Linktip: Energie vergelijken