71 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#dividendbelasting

Expats woedend op Rutte III wegens groot onrecht

Er is weer eens wat met ons vestigingsklimaat. Dan hebben we het niet over het afschaffen van de dividendbelasting, waarover de Tweede Kamer vandaag nog genoeg zal drammen. Wel hebben we het over de 30%-regeling: expats die meer dan €37.000 verdienen hoeven acht jaar geen cent belasting te betalen over 30% van hun inkomen. De Miljoenennota maakte alleen nog maar eens pijnlijk duidelijk dat het feestje vanaf 2019 ten dele over is, want dan gaat die termijn naar vijf jaar. Hierdoor kost de regeling ons allemaal geen €1 miljard per jaar, maar €284 miljoen minder. Daar staat wel tegenover dat allerlei expatclubjes al enige tijd piswoest zijn, en vandaag vervolgen ze hun kruistocht bij BNR. Zo boos dat ze inmiddels €40.000 - geld is immers geen probleem - bij elkaar hebben geveegd om een advocaat in te huren. De directeur van de Amerikaanse KvK is vooral boos omdat dit alles gepaard kán gaan met een volgens hem lastenverzwaring van 40% en bovendien is er geen overgangsregeling. Over dat laatste zei stas Snel (Belastingdienst) eerder al dat hij daar niet aan gaat beginnen wegens het prijskaartje van €1,9 miljard dat daar aan hangt. En ter relativering van die lastenverzwaring: de helft van de subsidie gaat naar 15% van de expats. Blijft over de claim van VNO-NCW dat de afschaffing van het voordeeltje geen sterk staaltje rechtszekerheid is. Op dat argument sorteerden de ambtenaren van Snel echter ook al voor, met als conclusie: kom maar op. Voor de zekerheid gaan de expats zich dan ook mobiliseren om de Eerste Kamer te overtuigen van hun gelijk. We wensen ze veel succes, want de senatoren hebben het straks al druk genoeg. De verkiezingen voor de Eerste Kamer worden in mei volgend jaar immers een referendum over het afschaffen van de dividendbelasting.

Fotobijschrift: dat zijn niet per se de expats uit het verhaal, maar het zijn wel expats. Ze komen uit Baskenland, om precies te zijn.

Kabinet belast geldschuiverij tussen dga en bv. Is dat heel erg?

Meer belasting betalen is nooit leuk, vinden wij ook niet. Daarom trekken ondernemersorganisaties MKB Nederland en VNO-NCW hard ten strijde tegen de dga-taks via de kolommen van de Financiële Telegraaf. En u weet, als het al een woord (à la De Aflosboete) heeft, is het echt erg. De dga-taks dus, die dook ineens totaal onverwacht op tussen de kleine lettertjes van de begroting voor 2019. Ondernemers met een bv (directeuren-grootaandeelhouders, dga’s) die veel geld lenen van hun eigen bv, moeten hier straks belasting over betalen. Veel details hebben we nog niet want het wetsvoorstel komt pas in 2019 (beoogde invoeringsdatum is 2022), maar het kabinet gokt erop dat het jaarlijks €50 miljoen oplevert. Maar, omdat ze de dga’s nu alvast hebben laten schrikken, komt er volgend jaar al €1,8 miljard binnen dankzij het ‘anticipatie-effect’. Allemaal mega-erg, roepen de belangenbehartigers, want zo kunnen bedrijven minder investeren en zo en dan gaan we allemaal naar de verdoemenis. Dan ff een beetje technisch: heeft u een bv en staat u er als directeur ook op de loonlijst, dan wordt u geacht uzelf een ‘gebruikelijk loon’ te betalen van minimaal €45k, en de bijbehorende loonheffingen. Dat is om er voor te zorgen dat u voor uw werkzaamheden genoeg belast wordt. Want de bv kan ook gewoon dividend uitkeren. Dat is ander dividend dan de gedoetjes rond de #dividendbelasting, want dat valt voor zo’n dga in box 2. Het belastingtarief in box 2 is een stuk lager dan de heffingen in box 1, dus daarom dat verplichte gebruikelijk loon. Maar een slimme ondernemer kan op meer manieren geld vangen van zijn toko, en daar gaat deze ophef/fophef (u mag uw keuze maken na de breek) dus over. 

Lees verder

U heeft nog een dag om iets te doen aan keistiekeme belastingrulings

Over de Wet bronbelasting 2020 en dan in het bijzonder het onderdeel afschaffing van de dividendbelasting hoefde de overheid uw mening niet te horen. Althans niet via een internetconsultatie, u wordt wel bedankt voor uw geklaag op Facebook/Twitter waardevolle inzichten via andere kanalen. Soms gaan de Haagse heren ook actief op zoek naar uw visie via een internetconsultatie. Zo mag het volk al enige weken zijn mening geven over rulings. U weet wel: die keistiekeme afspraken die multinationals met onze fiscus kunnen sluiten om zichzelf een stukje zekerheid over de te betalen belasting te verschaffen. Belastingstas Snel wil de rulingpraktijk herzien (afschaffen is geen optie!) en heeft daartoe vier vragen voor u die te verdelen zijn over drie onderdelen: inhoud, proces en transparantie. Qua transparantie is het dan weer jammer dat reacties ook vertrouwelijk ingezonden kunnen worden. Dat geeft belastingadviseurs en lobbyisten de mogelijkheid om Snel buiten het zicht van het publiek te beïnvloeden. En dat verklaart mogelijk ook waarom er tot op heden slechts zeven reacties zijn. We vinden boze mkb'ers/burgers die een gelijke behandeling wensen van alle belastingplichtigen, een voorstel om in Europa de vennootschapsbelasting naar één tarief te trekken en belastingprofessor Jan Vleggeert die bij elke vorm van belastingbesparing (ook wanneer dat ten gunste van de Nederlandse schatkist is) een ruling wil verbieden. Vleggeert stelt verder dat de staatssecretaris nog steeds niet begrijpt dat 'de rulingpraktijk vooral moet gaan over herstel van vertrouwen van de burger in de fiscus' en hij stelt voor om alle rulings 'geanonimiseerd te publiceren'. Een voorstel waar onze favoriete fiscalist Anna Gunn het ongetwijfeld mee eens is. Maar dat gaan we nog horen. Uw mening geven kan uiterlijk donderdag hier, verdieping aangaande de beleidsopties van Snel daar-pdf.

Puinhoop bij de Belastingdienst blijkt toch weer stukje groter

En wat komen we daar tegen in de bijlage bij de Miljoenennota: een nieuwe tegenslag voor de fiscus op het dossier schenk- en erfbelasting. U wist al dat de Belastingdienst vorig jaar €450 miljoen minder kon binnenhengelen wegens ICT-problemen. De kern daarvan is dat het 'nieuwe systeem' amper werkte en dat de oude software al in de prullenmand lag. Het laatste nieuws is nu dat er in 2018 €352 miljoen minder (in totaal €1,9 miljard) binnenkomt dan verwacht, waarvan de fiscus overigens tegelijkertijd aangeeft dat dit een heel ruwe berekening is. Dat komt omdat zulke ramingen normaal gesproken tot stand komen op basis van het vorige jaar, maar dat kan nu dus niet vanwege ICT-rampjaar 2017. Maar gelukkig is daar altijd nog de zomertaskforce, ofwel het team van 150 medewerkers dat in juli en augustus hard buffelde om de achterstand in aanslagen schenk- en erfbelastingen terug te dringen. De instantie van stas Menno Snel (op de foto in het scherpe gezichtsveld van Rutte) nam aan dat de waarde van de aanslagen die verslonden werden door de vakantiewerkers representatief is voor wat er nog komt - en zo komen we dus aan dat minnetje van €352 mio. Enfin, de raming voor de schenk- en erfbelasting voor 2019 is zo mogelijk nog ruwer, of in de woorden van de Belastingdienst zelf 'ongebruikelijk en zeer onzeker'. Als het goed is komt er dan €1,6 miljard binnen, al zeggen de cijfertijgers dat dit nog best een conservatieve inschatting is wegens de huizenprijzen die gewoon lekker blijven stijgen. Conclusie: kom maar door met die wintertaskforce die zich kan laven aan een nieuwe berg Kamervragen over deze weer net iets grotere puinhoop. Moet toch geen probleem zijn gezien de 39 FTE's die vrijkomen door de definitieve afschaffing van de dividendbelasting.

Kabinet drukt dividendbelasting door, Raad van State niet onder de indruk

De lekken zijn geweest, de troonrede was mooi maar duurde lang en de berg aan documenten staan -na een klein serverprobleempje- online. En dan is het spitten geblazen in de begroting, en zoeken naar opvallende zaken. Gaan we meteen maar naar de Roze Dividendolifant in de kamer. De regering heeft zich in allerlei bochten gewrongen om de keuze om de dividendbelasting af te schaffen te verdedigen/verklaren. In de artikelsgewijze toelichting van de Wet bronbelasting 2020 lezen we het volgende. 'Het kabinet erkent dat Nederland met deze stap een pad bewandelt waarop nog niet veel andere grote(re) economieën ons zijn voorgegaan. Een belangrijke uitzondering daarop is één van onze buurlanden: het Verenigd Koninkrijk. Hoewel deze maatregel in geen enkel partijprogramma voor de Tweede Kamerverkiezingen van 15 maart 2017 stond, werd al jaren gesproken over de toekomstbestendigheid van de dividendbelasting.' En even verderop: 'Het voorstel van het kabinet om, als onderdeel van een veelomvattend totaalpakket, de dividendbelasting af te schaffen, heeft vrijwel meteen na het verschijnen van het regeerakkoord (weer) veel debat ontlokt, niet in de laatste plaats in de media en de economische en fiscale vakliteratuur.' Of u nou voor-of tegenstander bent: 'Het kabinet heeft met interesse kennisgenomen van de standpunten.' Ondertussen is de Raad van State niet onder de indruk van de ingevoerde onderbouwing in een beoordeling van het belastingplan. 'De afschaffing van de dividendbelasting leidt tot een forse derving van inkomsten. Het is daarom belangrijk dat de regering een zo compleet mogelijk beeld schetst van de gemaakte afwegingen. Op die manier kan een meer politiek afgewogen oordeel over de afschaffing van de dividendbelasting worden gegeven.' Gaat lekker, zo. Daarbij zegt het adviesorgaan dat de uitvoerbaarheid door de Belastingdienst wel wordt getoetst, maar niet 'de vraag wat ze betekenen voor burgers'. Daarover gesproken, een tabelletje om mee af te sluiten. Het afschaffen van de dividendbelasting scheelt wel €3 miljoen in uitvoeringskosten voor de Belastingdienst in 2023. Toch mooi meegenomen. 

Lees verder

Britten: Ja doei Rutte, Unilever blijft gewoon hier

Achja, even de ophef uitzitten en dan kunnen we weer verder, zal Rutte III gedacht hebben. Maar inmiddels duurt het gedoe rond de afschaffing van de #dividendbelasting toch wel erg lang. Enerzijds is er het ongevaarlijke gedoe, zoals het alternatieve wetsvoorstel van GroenLinks-leider Jesse Klaver - die op dit dossier sowieso alles uit de symboolpolitieke kast trekt - voor hérinvoering van de dividendtax. Ook zal premier Rutte niet wakker liggen van de demonstratie van de FNV aankomende woensdag, want eerst maar eens kijken of de vakbond wel het juiste Plein in Den Haag weet te vinden. Zorgelijker is dat VNO-NCW-voorman Hans de Boer inmiddels de grootste voorstander van de afschaffing is. Nog zorgelijker is dat er nog heul veul onzekerheid is omtrent één van de doelen van het wegjorissen van de tax: het binnenhengelen van het hoofdkantoor van Unilever. Het is de bedoeling dat het Britse en Nederlandse gedeelte daarvan gaan samensmelten in een Nederlands moederbedrijf, maar over die move is steeds meer onrust onder Britse aandeelhouders van het huidige Britse gedeelte. Het is nu de vermogenstak van verzekeraar Aviva die tegen de nieuwe structuur gaat stemmen, waarvoor overigens 75% van de stemmen nodig is. Het is zeker zo dat Aviva (nummer 9 op het aandeelhouderslijstje en volgens de FT een invloedrijke institutionele belegger) slechts 1,4% van het Britse stuk bezit, maar de boel is erg gefragmenteerd er zijn er maar twee (Blackrock, bijvoorbeeld) die meer dan 5% hebben. Bovendien hebben 'more than 10 of the company’s top 50 shareholders' tegen de FT gefluisterd dat ze bezorgd zijn. Ze hebben onder andere geen zin om geforceerd en en masse hun Britse aandelen te verpatsen. Oh, en aandeelhouder Lindsell Train (belang van 2,5%) is niet zo gerust op de hele afschaffing van de dividendbelasting vanwege het verzet van de oppositie daartegen in de Tweede Kamer. Enfin, kan er bij dit alles nog één onzekerheidje bij? Jazeker, in de vorm van een fiscalist die stelt dat de afschaffing nog veel meer kost dan gepland. Zoals Wilfred Genee zou zeggen: een mooie boel.

Water is nat, Miljoenennota gelekt, iedereen rijker en tering die BTW

Weet u wat pas nieuws zou zijn? Als op Prinsjesdag de Miljoenennota maagdelijk onbevlekt en onbepoteld uit dat koffertje wordt gevist. Nou goed, ook dit jaar weer niet gelukt en de gelekte cijfers druipen nu links en rechts van de schermen en nu dus ook alhier. Ten eerste: de economie groeit met 2,6%, en er is een begrotingsoverschot van 1%. Da’s best een aardige score, maar voelt u dat ook in uw beursje? Blijkbaar wel, want van elke honderd Nederlanders zijn er maar vier pechvogels wiens koopkracht niet stijgt (uhm). De Hardwerkende Nederlanders (waarvan er meer zijn dan ooit) plussen 1,6% aan koopkracht. Gepensioneerden er ook nog eens 1,5% op vooruit, dus Henk Krol mag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen zijn waffel houden. Lekker cashen doet het kabinet met de dividendbelasting de BTW-verhoging, dat levert in 2018 namelijk € 6,8 miljard meer dan in 2017. Dat uw koopkracht toch stijgt, dankt u aan de verlaging van de inkomstenbelasting. Waar gaan al die zuurbetaalde belastingcentjes aan op? Opmerkelijk genoeg DALEN de uitgaven aan de zorg, hoewel het met €79,9 miljard nog steeds een godsvermogen is. Verder lezen we overal dat het kabinet €100 miljoen uittrekt voor ondersteuning van de regio Groningen (lees: het steunen van huizen in de regio Groningen). Het dichtdraaien van de gaskraan scheelt volgend jaar al €300 miljoen. En dankzij die chaoten aan de overzijde van de Noordzee moeten we €92 miljoen meer uitgeven aan de douane. De Brexit, maar ook de onbesuisde handelsoorlog van Trump komen nog aan bod in het voorwoord van de Miljoenennota, als factoren die het economische feestje flink kunnen verzieken. Tot zover de trailer, volgende week krijgt u de recensie van de hele film.

Gevonden! 'Onafhankelijke' experts die dividendbelasting steunen

Heel Holland Haat de Dividendbelasting. Nouja, bijna dan. Want de kapitalistenknuffelaars van het FD hebben vandaag de voorpagina ingeruimd voor experts die 'eindelijk bijval' verlenen aan Rutte voor zijn 'bizarre' missie om de dividendtax te vermoorden. Merken we eerstens en bij dezen op dat voorstanders zich al vaker hebben geroerd in de discussie, gaan we tweedens kort door de argumenten en derdens trekken we de aluhoed uit de kast inzake de onafhankelijkheid van de experts. In FD (of eigenlijk vakblad Fiscaal Recht waar de roze rakkers zich op baseren) komen drie fiscalisten en twee economen met een paar argumenten op de proppen. Zo is de dividendbelasting helegaar geen cadeautje aan buitenlandse schatkisten, want dan zouden buitenlandse aandeelhouders geen talloze rechtszaken voeren. Zit wat in. Puntje twee dat wordt aangedragen: Nederland is eigenlijk al heel lang bezig met het afschaffen van de dividendbelasting, want toenmalig stas Joopie Wijn nam in 2005 een voorschot door het tarief te verlagen van 25 naar 15%. Daarna is het plan constant afgeschoten wegens geldgebrek bij de overheid. Da's een nog slechter argument dan zeggen dat de dividendbelasting afgeschaft moet worden, omdat je historisch gezien kunt spreken van een Hitlerheffing (is wel zo). Argument drie is kortweg dat het oneerlijk is dat buitenlanders moeten opdraaien voor de Nederlandse publieke voorzieningen. Buitenlanders kunnen de belasting niet altijd verrekenen (=racisme) en 'de belaste winst is bovendien voor het overgrote deel afkomstig uit andere landen'. Een geestig argument uit de pen van een fiscalist. Gaan wij niet zeggen dat het belasten van de winst op de plek waarop deze behaald een slecht plan is, maar misschien moeten de hoeders van profit shifting Nederland hier hun mond over houden. Komen we bij twee economen die een betoog houden dat Nederlandse bedrijven door de dividendbelasting minder kapitaal kunnen aantrekken, omdat het nettorendement niet voor alle aandeelhouders gelijk is. Een argument dat een van de onderzoekers eerder bij BNR te berde bracht, maar wel toevoegde dat het hier een theoretische redenering bevat waarvoor in Nederland geen empirisch bewijs is. Kunnen we nu door naar ons favoriete hoofddeksel. 

Lees verder

Breek. Rutte III: bijna iedereen gaat er volgend jaar op vooruit

En daar hebben we 'm dan, het klassieke eerste lek in de aanloop naar Prinsjesdag. Ditmaal is het aan de NOS om uit de doeken te doen dat volgens het kabinet 92% van de Hollandse huishoudens er volgend jaar op vooruit gaat. Overigens gaan elders percentages van 96% rond. Verder stijgt de gemiddelde mediane (NOS had het fout, zegt De Telegraaf) koopkracht met 1,5%, toch 0,2%-punt meer dan eerder werd aangenomen. Dit nieuws komt op dezelfde dag (toeval??) dat onder meer blijkt dat de koopkracht van 46% van de Nederlanders daalde vorig jaar. De mediane koopkrachtontwikkeling (de helft zit erboven, de helft eronder) lag in 2017 op 0,5%. Het verhaal van Rutte III voor de begroting van 2019 is dan ook dat het nu toch echt tijd wordt dat iedereen de economische voorspoed in zijn of haar portefeuille gaat voelen. De keerzijde van die medaille is echter wel dat met die extra uitgaven aan koopkrachtreparatie, maar ook aan bijvoorbeeld onderwijs en defensie, ons EMU-saldo uitkomt op -0,4%. Nog meer cijfers: de collectieve lastendruk - dus hoeveel zijn we van ons inkomen kwijt aan belastingen en premies - stijgt van 38,7% naar 39,1%. De NOS haast zich erbij te zeggen dat de druk vooral bij het bedrijfsleven omhooggaat. Het is de bedoeling dat hetzelfde bedrijfsleven - maar absoluut niet het midden- en kleinbedrijf - gaat lappen voor de €1,9 miljard die we missen door het afschaffen van de #dividendbelasting, blijkt voorts uit de Macro-Economische Verkenningen. Enfin, zoals altijd roept zo'n lek minstens evenveel vragen als antwoorden op. Kom dus maar door met die documenten.

Verhoging AOW-leeftijd: we hebben nu al €4 miljard uitgespaard!

Heugelijk nieuws van ‘s lands bonentellers: de verhoging van de AOW-leeftijd levert aanzienlijke besparingen op! Toen Drees de AOW invoerde, werd de AOW-leeftijd op 65 jaar gezet. Maar door de enorme toename van grijze bollen in dit land, liepen de uitgaven aan de AOW de spuigaten uit. Daarom besloot de regering in al haar wijsheid dat de AOW-leeftijd omhoog moest. En voor de duidelijkheid: in die vorige zin zit geen greintje ironie. We worden nou eenmaal veel ouder en het moet qua overheidsfinanciën wel een beetje leuk blijven. En dat lukt, aldus het CBS. Vorig jaar stond de AOW-leeftijd op 65 jaar plus 9 maanden. Die 9 maanden extra blijken €1,7 miljard aan besparingen op te leveren. Daar kunnen we weliswaar nog geen dividendbelasting voor afschaffen, maar toch. Sterker nog: de AOW-leeftijd stijgt al sinds 2013, en alles bij elkaar opgeteld hebben we sinds 2013 toch maar mooi €4 miljard bespaard. Hatseflats, pure winst. Of nou ja, niet helemaal, want er zijn ook allerlei indirecte effecten van de verhoging van de AOW-leeftijd (zoals langer doorwerken, of juist langer in de WW, of juist langer in de bijstand door de hogere AOW-leeftijd) die volgens het CBS niet te becijferen zijn. Het probleem met het berekenen van deze indirecte effecten is dat ze in sterke mate afhankelijk zijn van het gedrag van mensen. Zo is het bijvoorbeeld moeilijk om te bepalen in hoeverre de verhoging van de AOW-leeftijd meespeelt in iemands keuze om langer door te werken. Maar goed, die besparing is allemaal leuk en aardig, tot u door het CBS nog even wordt ingewreven dat we vorig jaar een whopping €37 miljard hebben uitgegeven aan AOW-uitkeringen. In één jaar. Tien jaar geleden was dat nog €25 miljard. Tot slot nog een argument voor de stijging van de AOW-premie: de verhouding tussen geïnde AOW-premie en uitgekeerde AOW loopt steeds schever. In good old 1995 moest er nog een half miljard bijgelapt worden uit de schatkist, in 2017 kwam er €13,5 miljard te weinig AOW-premie binnen om de uitkeringen te dekken. RIP omslagstelsel. Dus, stijgt de AOW-leeftijd hard genoeg

Linktip: Energie vergelijken