53 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#bijstand recht

Zegt u het maar: is Basisinkomen 2.0 wél een goed idee?

Van alle instituten voor budgetvoorlichting die we kennen, is het Nibud toch wel de allerleukste! Maar ook bij het Nibud moet de schoorsteen ergens van roken, dus hebben ze een opdrachtje aangenomen om wat berekeningetjes los te laten om ons meest favoriete gratisbierluchtballonnetje ooit: het basisinkomen! Die opdracht kwam van de Vereniging Basisinkomen en de conclusie, het zal u niet verbazen, luidt: als we iedereen gratis geld geven, gaat iedereen er in koopkracht enooooooorm op vooruit. Nogal wiedes, horen we u denken. Maar dat is alleen het persbericht, dat door de overtikmedia volgaarne wordt overgenomen. En het gaat hier niet zomaar over Het Basisinkomen (iets waar zelfs Rutger Bregman niet meer in gelooft), maar over Het Basisinkomen 2.0. Wa’s dat? De Vereniging Basisinkomen stelt een systeem voor waar alle volwassen €600 per maand basisinkomen ontvangen plus €600 huishoud-basisinkomen voor ieder type huishouden. Een alleenstaande start met €1.200 per maand en een stel met € 1.800. De kinderbijslag voor de eerste twee kinderen wordt verhoogd tot € 300 per maand per kind. Riante bedragen hoor: gezinnetje met twee kinderen tikt zo dus €2400 maand binnen, en dan moet er nog salaris binnen komen! Wordt er niet gewerkt? AOW, bijstand en studiefinanciering worden afgeschaft. WW, ZW, WAO, WIA, Wajong uitkeringen worden verlaagd met € 1.200 per maand. De gemiddelde WW uitkering is circa € 1.400, daar blijft € 200 over. De gemiddelde WAO uitkering is ongeveer € 1.600 daar blijft € 400 over. Recht zo die gaat! Maar snijden in het toeslagen- en uitkeringencircus is nog niet voldoende om die riante gegarandeerde maandelijkse uitkering te betalen. Dus waar wordt het geld dan gehaald? Bij de werkenden natuurlijk! Het eerste tarief van 37 % blijft gehandhaafd. Voor de tweede en de derde schijf komt een 50 % tarief [is nu 38,10%].  Dit tarief gaat ook gelden voor mensen met een WAO, WIA of Wajong uitkering. In de vierde en hoogste schijf wordt het oude tarief van 72 % heringevoerd zoals dat bestond tot 1991. Oh ja, wat het persbericht niet vermeldt, maar het Nibud wel in het volledige rapport: de hypotheekrenteaftrek moet dan ook worden afgeschaft, en onder de streep is er dan nog altijd een tekort van €800 miljoen. Nou goed, het is weer een dappere poging, zullen we maar zeggen, maar we worden er nog altijd niet enthousiast van, vooral omdat de financiering vooral bij de werkende medeburger wordt gezocht. Volledige optelsom ziet u na de breek.

Lees verder

Bijstandstrekker heeft autohandeltje. Loop dat goed voor hem af?

Ons archief is rijkelijk gevuld van bijbeunende steuntrekkers die gesommeerd worden om de ontvangen bijstand terug te lappen. Zo weet u als oplettende lezer al dat u als bijstandsontvanger beter niet kan bijklussen met hennepplantjes, tattoos zetten of de hele buurt helpen met computerprobleempjes. Schakelen we vandaag over naar Rotterdam, alwaar een ondernemende Rotterdammert een autohandel had. De mouwenopstroper uit de havenstad ontving echter ook een bijstandsuitkering vanaf 1 januari 2012. Blijkbaar rook de gemeente al snel onraad, want de bijstandsontvanger werd na twee jaar uitgenodigd voor een babbeltje, waarbij hij ook nog even bankafschriften moest meenemen. Daaruit bleek dat de bijstandsgerechtigde tussen 10 september 2013 tot en met 22 september 2014 nogal vaak geld op zijn rekening kreeg gestort van zijn zus. Verder bleek dat hij vanaf het begin van zijn uitkering tot 18 december 2014 maar liefst 26 kentekens op zijn naam heeft gehad. En dat riekt dus naar inkomen (geld van zijn zus, plus autohandel), en of hij dus kon teruglappen. In eerste instantie wilde de gemeente €39.673,97. Met wat bezwaar en beroep ging het bedrag al terug naar €24.371,33, maar dat was nog niet genoeg richting de nul en dus stapte de man naar de Centrale Raad van Beroep (CRvB), maar helaas pindakaas. Ten eerste bevestigt de CRvB dat het geld van de zus terecht is meegerekend bij de terugvordering: het was namelijk geld (dat bovendien met enige regelmaat binnenkwam) waarover de beste man vrijelijk kon beschikken en volgens de wet is dat dan gewoon inkomen (‘Tot de middelen worden mede gerekend de middelen die ten behoeve van het levensonderhoud van de belanghebbende door een niet in de bijstand begrepen persoon worden ontvangen.’). Die autohandel deed hem natuurlijk verder de das om, aangezien de steuntrekker geen enkele administratie had (goh!) waaruit zou kunnen blijken dat het geschuif met auto’s heus niet zijn recht op bijstand om zeep hielp. Kortom: er moet een flink bedrag terug naar de gemeente Rotterdam. U weet nu dus dat u geen auto’s moet verhandelen als u in de bijstand zit, maar ook niet zomaar geld aan moet nemen van familieleden die u een handje willen helpen in uw penibele situatie. Of nou ja, niet via uw bankrekening dan. 

Steuntrekker vecht bijstandskorting aan, want geen voorlichting in het Turks. Lukt dat?

In het kader van de Lukt dat?-reeks schakelen we vandaag over naar de hoogste rechter voor de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep. De gemeente Eindhoven vordert in 2017 voor €8.944,67 aan bijstand terug van een mevrouw, daar zij in 2015 enkele uren heeft gewerkt als uitzendkracht en ook nog eens €6.405 aan contanten op haar rekening heeft gestort. Zoals wij allen weten is iemand met een bijstandsuitkering 'verplicht om aan de gemeente mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand'. Maar mevrouw deed van die inkomsten geen melding (de gemeente kwam erachter na een melding van de Belastingdienst en eigen onderzoek), dus volgde die korting en maakte mevrouw zoals gezegd een gangetje naar de allerhoogste rechter. Procederen is in dit geval gratis bier, want de gemeenschap betaalt. Enfin, hoe verliep die procedure?

Lees verder

Ministerie weet zich geen raad met bijstandsfraude

De geoefende lezer van dit blog kan het mantra wel dromen: bijstand ontvangen én tegelijkertijd te veel vermogen bezitten is verboden. Voor een alleenstaande geldt een maximaal toegestaan eigen vermogen van €6.120. Het zijn vooral mensen van Turkse, Marokkaanse of Oost-Europese afkomst die toch nog een huis in hun land van herkomst blijken te hebben, weet u uit de talloze rechtszaken die hier zijn verschenen. Maar wie daar eenmaal op betrapt is kan opnieuw bijstand aanvragen en het huis blijven aanhouden, zo bevestigen het ministerie van Sociale Zaken en de Vereniging Nederlandse Gemeenten tegenover de Volkskrant. Hoe vaak dat gebeurt? 'Vaker'. Verantwoordelijk staatssecretaris Van Ark probeert hier een oplossing voor te vinden, maar dat lijkt nog niet erg te vlotten. Eerst even over de truc: als de gemeente achter verzwegen bezit komt trekt deze de bijstandsuitkering in en heeft de fraudeur een schuld van de teruggevorderde uitkering plus een boete (mag niet hoger zijn dan totaal uitgekeerde bijstand). De bijstandsklant kan echter opnieuw bijstand aanvragen, en dan geldt het vermogenssommetje bezit minus schulden (bij een lopende uitkering tellen alleen bezittingen mee, uitleg). Dat maakt dat diegene door de schuld aan de gemeente onder de vermogensgrens zit en recht heeft op bijstand. Ondertussen kan de gemeente de rap teruggekeerde klant niet dwingen om het buitenlandse huis te verpatsen - want bijvoorbeeld familiebezit - en de schuld wordt zeer mondjesmaat kleiner omdat iemand op bijstandsniveau amper hoeft af te lossen. Goed, inmiddels is Van Ark dit naar aanleiding van een motie van CDA en VVD aan het uitzoeken - overigens met de steun van ChristenUnie, SP, SGP, 50PLUS, PVV en FvD. Het zit juridisch alleen allemaal lastig. Een gevolg van het stopzetten van de bijstand van iemand wiens buitenlandse huis in familiebezit is, kan bijvoorbeeld zijn dat degenen in Nederland hun huis uit moeten. Het is de vraag of dat juridisch wel in de haak is. Wordt vervolgd, kortom, en u ziet de rechtspraakjes hierover wel verschijnen.

Bijstandstokkies met dikke BMW willen €130k bijstand niet terugbetalen. Lukt dat?

Geld verdienen, maar ook bijstand vangen. Gebeurt vaak, mag soms ook, maar regelmatig schieten die verdiensten totaal uit de bocht. Voor de mensen die doodleuk hun hand ophouden voor steun maar daar helemaal geen recht ophebben is het zaak niet tegen de lamp te lopen. In het geval van twee bijstandsontvangers uit Drenthe gaat dat mis. Zoals dat vaak gaat, wordt er geklikt en stelt de sociale recherche een onderzoek in. Wat daar precies aangetroffen wordt, is genoeg om 'de bijstand van appellanten over de periode van 17 december 2004 tot en met 30 september 2015 in te trekken en de over die periode gemaakte kosten van bijstand tot een bedrag van €194.261,73 van appellanten terug te vorderen.' Dat valt uiteraard rauw op het dakje van de twee, waarop een lang juridisch proces volgt met meerdere hoger beroepen. Niet zonder succes, want de originele €194k wordt omlaag bijgesteld naar €126.395,63. Dat is uiteraard nog steeds veel geld, waardoor het stel blijft doorprocederen. Daarbij hebben de twee ook meermaals bijstandsaanvragen gedaan. 

Lees verder

Vrouw laat ex in elkaar schoppen en vernielt zijn huis. Moet de ex alimentatie betalen?

Gaan wij een nieuwe aflevering toevoegen aan de reeks daarom kunt u beter niet trouwen en als u toch trouwt dan beter niet scheiden. In 2014 besluiten een man en zijn vrouw te scheiden. Niet snel daarna gebeuren twee dingen: a) de vrouw wil alimentatie, b) de vrouw heeft ogenschijnlijk nog niet helemaal vrede met de scheiding. We citeren uit dit rechtspraakje: '[De vrouw is hem] na het verbreken van de relatie blijven benaderen en stalken, middels honderden berichten via e-mail en WhatsApp en meer dan 120 naaktfoto's. Daarnaast heeft de vrouw volgens hem vernielingen aangericht in zijn woning - waar de vrouw voor is veroordeeld - en heeft zij hem in elkaar laten slaan. Tevens heeft de vrouw vele discriminerende opmerkingen gemaakt per e-mail en WhatsApp over de huidige partner van de man, waarvan de man en de huidige partner aangifte hebben gedaan'. Dus verzoekt de man bij de rechter om geen alimentatie te hoeven betalen. De vrouw heeft met al het geweld en het versturen van naaktfoto's (over het uiterlijk van de vrouw staat niets vermeld) het recht op partneralimentatie zijn inziens verspeeld. U las de vraag in de titel: moet de man alimentatie betalen? Het antwoord gaat als volgt: alimentatie kan alleen eindigen als de alimentatietermijn is verstreken, als de alimentatie-ontvanger gaat samenwonen/trouwen of zelf genoeg verdient dan wel kan verdienen. En voor het overige heeft een rechter op grond van de wet weinig mogelijkheden om de alimentatie niet toe te wijzen (want dan vertrekt de ex naar de bijstand en dat moet we niet willen als belastingbetaler). Behalve als het naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is dat in dit geval de man moet betalen. Maar de wappie acties van de vrouw maken alimentatiebetalingen niet onaanvaardbaar, zegt de rechter: '[Bedacht dient] te worden dat het op zichzelf niet ongebruikelijk is dat een relatiebreuk dan wel echtscheiding gepaard gaat met emoties'. En zo komt het dat de man wel alimentatieplichtig is, ondanks de klappen, pica's en andere emoties. Met wel een klein gelukje. De werkloze vrouw maakt een potje van haar sollicitatieplicht (ze solliciteert wel op banen die ze niet begrijpt, niet op banen die ze wel begrijpt zoals in 'de thuiszorg en/of schoonmaak'). Vermoedelijk kan zij wel genoeg verdienen, zodat de alimentatieverplichting voor de man eindigt op nul. Eind goed, al goed. Wij zijn nog even aan het googelen wanneer het wel onaanvaardbaar wordt om alimentatie te betalen. De Hoge Raad stelt daaraan hoge eisen, de memorie van toelichting zwijgt.

Onderzoek naar frauderende bijstandsturken mag, oordeelt Centrale Raad van Beroep

Doorbraakje in een viertal zaken van bijstandsgerechtigden die in Turkije onroerend goed bezitten. In alle vier de gevallen werd door de gemeenten en de Sociale verzekeringsbank (Svb) in Turkije onderzoek gedaan naar in dat land gelegen onroerend goed en vier keer bleek uit dat onderzoek dat er voldoende bewijs was om de bijstand in te trekken en terug te vorderen. Hiertegen gingen de bijstandtrekkers in beroep, waarop de Centrale Raad van Beroep (CRvB) het oordeel van de rechters nog eens bevestigd heeft. Klein beetje achtergrond dan: uit onderzoek van gemeenten is al eens vaker gebleken dat bijstandontvangers van Turkse komaf vaker de bijstandsregels aan hun laars lappen en hun huizenbezit niet opgeven. En huizenbezit is vermogen en als bijstandsontvanger mag je niet te veel vermogen bezitten. Dit jaar is de vermogensgrens voor een gezamenlijke huishouding bepaald op  €12.040, voor een alleenstaande ouder is dat ook €12.040 en een alleenstaande zonder kroost mag €6.020 bezitten. Maar als blijkt dat een (Turkse) bijstandsontvanger over die vermogensgrens gaat door vastgoed in het buitenland, dan is niet altijd gezegd dat die bijstandsontvanger het haasje is. In een bekend geval ging een vrouw in hoger beroep alwaar ze riep dat het onderzoek naar haar situatie ten onrechte op basis van haar Turkse afkomst werd gedaan. Dat bleek succesvol, al is de gemeente Tilburg waar de vrouw woonachtig is naar het Europese Hof gestapt. Welnu, de verdediging van deze vier gevallen trok niet de discriminatiekaart, maar beriepen zich onder meer op Turks recht. Volgens hen waren de Turkse regels voor onderzoek naar verzwegen onroerend goed niet correct toegepast. En daarmee het verkregen bewijs niet rechtsgeldig. Daar veegt de CRvB de vloer mee aan, want volgens de prevalerende Nederlandse regels is in deze zaken het bewijs rechtmatig verkregen. Dat wil zeggen dat het privéleven van de betrokkenen niet geschonden is, zij de kans hebben gekregen het bewijs aan te vechten en bovendien is het bewijs 'niet op onbehoorlijke wijze' verkregen. Overigens ging het in de vier zaken driemaal om onderzoek van de betrokken gemeenten zelf, en één keer om dat van de Svb. Dat wil zeggen: het ging daarbij om door de Svb in Turkije verricht onderzoek, dat weer werd doorgespeeld naar de betreffende gemeente. Ook daar zijn volgens de CRvB geen fouten gemaakt. In een eerdere beroepszaak waar naar verwezen werd ging dat volgens de Hoge Raad wel fout, maar nu niet. Zo ziet u maar weer, het kan wel. 

Nee maar! Westerse elites gebaseerd op Nederlands model

Deze wereld wordt bestuurd door een elite waar de burger niet bijzonder veel over te zeggen heeft. Zeggen wij niet, zegt dit opiniestuk in de Financial Times. Na de hilarische titel ('The battle between two elites: the haves and have-yachts') lezen we namelijk onmiddellijk: 'Today’s politics is dominated by leftwing intellectuals and a wealthy rightwing merchant class'. Dat impliceert dat de gewone burger ze niet echt kan wegstemmen. Ja, natuurlijk kan je wel muppets wegsturen, maar je krijgt andere muppets die hetzelfde doen. Wat blijkt namelijk? Volgens de FT bestaan er in deze wereld twee soorten elites en zij verdelen de macht. Dit is een versimpelde vorm van een theorie die de FT eigenlijk heeft gejat van Pierre Bourdieu (niet linken, Franse filosofie is als herpes - red.) en die er in deze vorm op neerkomt dat de elite uit grofweg twee delen bestaat. 'Trump was on to something: in western politics, there isn’t one elite, but two. There’s the liberal “cultural elite” that he despises, and his own big-boated, rightwing moneyed elite. (...) The cultural elite and the moneyed elite (“Brahmins” and “merchants”, as Piketty calls them) are both growing. Both have captured their chosen political parties. On left and right, politics is now an elite sport.' Dit lijkt ons op zijn minst voor de helft waar. Dat zit zo: u mag het van bijvoorbeeld universitair docenten niet zeggen, maar ze zijn vaak opvallend links. U mag daar van voornoemde universitair docenten ook geen onderzoek naar doen, dus dat onderzoek is er nooit gekomen want ongewenst. Aan de andere kant maakt het Floris Jan van Superjacht tot Ibiza niets uit dat u hem een rechtse poenerige bal noemt. U bent immers een pauper en hij koopt geen jacht om te etaleren dat hij in de bijstand zit. Samengevat: we kunnen het niet controleren voor de linkse elite, maar de rechtse elite erkent haar eigen bestaan. Dat gezegd hebbende is er een veel belangrijkere conclusie te trekken, namelijk dat elites naar Nederland kijken. Ons land kenmerkt zich sedert eeuwen door een politieke klasse van vingerwapperende moralisten met een slechte adem en ongeletterde rijkaards met Davidoff Cool Water. U kunt ze herkennen aan de geuzennamen Dominees & Koopmannen. De dominee is zo zuur als de NRC maar kan Oud-Grieks en de koopman is intens vulgair doch stinkend rijk. Eigenlijk is er niet veel veranderd; de een ergert zich kapot aan kritiek op de multiculturele samenleving en de ander is tegen dividendbelasting. De elites die de FT beschrijft zijn al sinds de late middeleeuwen onze elites. 

Steuntrekker zet tattoos in zijn tuinhuis, moet (bijna) alles teruglappen

U weet: de bijstand is een vangnet, geen hangmat, dus een beetje zwart bijbeunen met een tattoosalon in uw tuinhuisje mag natuurlijk niet. Een Enschedeer zat al sinds 2012 in de bijstand, maar om die karige toelage wat aan te vullen, beunde hij bij met het zetten van tattoeages. In zijn tuinhuis. Wee het gebeente van de dwaas die zich in het tuinhuis van zo’n tattoetukker laat volkrassen, maar blijkbaar mocht deze inktbeunhaas minstens twintig keer zijn naald zetten in gewillig Twents vlees. Dat was tenminste de strekking van een anonieme tip bij de sociale dienst, die prompt op onderzoek uitging. Uiteindelijk werd vastgesteld dat er van april 2012 tot en met september 2015 zo’n twintig tatoeages zijn gezet. Dat klinkt nogal specifiek, maar dat heeft misschien te maken met feit dat de Facebookpagina van één van de onderzoeksdoelen was. Enniehoe, aangezien de man hier geen melding van had gemaakt (niet had voldaan aan de inlichtingenplicht), meende de gemeente dat niet vast te stellen was of hij in die periode wel recht had op bijstand en vorderde dus een whopping €49.604,31 terug. Da’s natuurlijk niet leuk, dus hups, naar de rechter. Die oordeelde in eerste instantie nog wel gunstig voor de thuisprikker. De gemeente had bijvoorbeeld meer onderzoek moeten doen naar de gemiddelde waarde van zo’n beuntattoo. De rechter gokte zelf op zo’n €500, maar dat moest de gemeente zelf maar bedenken, waarmee er een streep door de terugvordering ging want die was toch wat te gortig voor twintig plaatjes. De Centrale Raad van Beroep was echter wat strenger in de leer. De Enschedeër had namelijk kunnen weten dat hij een ‘op geld waardeerbare activiteit’ ontplooide in zijn tuinhuis, en dat had hij gewoon moet melden. Bovendien vindt de Centrale Raad dat ‘het niet op de weg lag van het college nader onderzoek te verrichten naar de gemiddelde waarde van een tatoeage om op basis daarvan het recht op bijstand van betrokkenen schattenderwijs vast te stellen.’ Wat wel onomstotelijk vaststond, was het aantal tattoos (twintig dus, konden er ook meer zijn, maar dat boeide niet) en wanneer die gezet waren (bedankt Facebook!), dus moest de bijstand ontvangen van 1 juli 2012 tot en met 23 februari 2014 en van 26 april 2014 tot en met 30 september 2015 worden terug gelapt.

Waarom kruimelfraudeurs hard aangepakt worden, en witteboordenboeven niet

Fraude is altijd een fijn thema om je boos over te maken. Je hebt geitenfraude, oorsmeerfraude, wangirifraude (neem nooit op als er 0021 of 0022-nummers bellen) en zo nog heel veel meer. Stoute boeven die de kluit belazeren voor eigen gewin, en daar nog mee wegkomen ook, omdat de pakkans laag is. En u maar braaf de belastingpapieren netjes naar waarheid invullen. Maar tegelijkertijd is de definitie van fraude zo flexibel als een Barbapapa. Dat maakt het een bruikbaar instrument voor lobbyisten, activisten, politici en andere belanghebbenden om zaken die ze liever anders geregeld zien tot fraude te bestempelen. Ons favoriete voorbeeld is de manier waarop zorgverzekeraars ieder verkeerd ingevuld formulier afdoen als zorgfraude. Dat geeft de verzekeraars een argument om iedere vrije zorgondernemer in een contractrelatie te duwen. Wel zo makkelijk als je op kosten wil sturen. En zo zijn er meer voorbeelden waarbij fraude gebruikt wordt als stok om mee te slaan, terwijl andere vormen van fraude veelal onbestraft blijven. En dat leidt dan weer tot boosheid.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken