522 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#belastingdienst

FD: Einde van Nederlandse brievenbusfirma's in zicht

Het Financieele Dagblad gaat vandaag door op een uitspraak van het EU-Hof van afgelopen februari over brievenbusfirma's. Het blijkt dat die uitspraak -de Deense belastingdienst wilde graag weten of en wanneer divididend wel belast kan worden- direct verband houdt met een Nederlandse dochtermaatschappij van het Amerikaanse NetApp. FD: 'In de omstreden transactie betaalde (de NL-dochter, red.) NetApp B.V. €76 mln dividend aan het dochterbedrijf van de Amerikanen in Denemarken, waar de Nederlandse bv op dat moment onder viel. Dit geld verdween via een speciaal daarvoor opgerichte tussenholding in Cyprus naar Bermuda. Belastingvrij, dacht NetApp. Een bedrijf in Nederland hoeft geen dividendbelasting in te houden als het winst uitkeert aan een Deense eigenaar. Volgens Europese regels hoeft een Deens bedrijf dat evenmin te doen als het dividend uitkeert aan een Cypriotische grootaandeelhouder, meende althans NetApp. Cyprus ten slotte kent geen bronbelasting, zodat geldstromen onbelast de Europese Unie uit kunnen'. Het enige punt is dat de Cypriotische tussenholding enkel als brievenbusfirma geld uit de EU tovert en in dat geval, zo bepaalde het EU-Hof in februari, moet er een streep door die belastingvrije geldstromen. En dat betekent dat de Nederlandse belastingdienst in touw moet om kort gezegd te bezien of NetApp ten onrechte met belastingvrije bedragen heeft geschoven. Enfin. 'De uitspraken raken alle bedrijven die via tussenschakels in onder meer Nederland dividenden, rente en royalty's de EU uit sluizen', schrijft het FD en volgens fiscalisten betekent dit het einde van Nederland als groothandelaar in belastingontwijkconstructies. Is jammer, maar kunnen we hebben.

Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

We hadden hem eerlijk gezegd even gemist, maar het Financieele Dagblad/ gelukkig niet. Op 26 februari van dit jaar beantwoordde het Hof van Justitie van de EU vragen over de fiscale behandeling van niet-Europese investeerders die via brievenbusfirma's belangen hebben in Europese bedrijven. Volgens het FD is de paniek aan de Zuidas groot. Nederland telt 15.000 brievenbusfirma's en door een groot deel daarvan kan, als het even tegenzit, een streep. Knippen/plakken wij een stukje tekst uit de uitspraak van het Hof: 'Een concern dat niet is opgericht om redenen die de economische realiteit weerspiegelen, een zuiver formele structuur heeft en als voornaamste doel of een van zijn voornaamste doelen heeft een belastingvoordeel te verkrijgen dat de strekking of het doel van de toepasselijke belastingwetgeving ondermijnt, kan worden beschouwd als een kunstmatige constructie. Dit is met name het geval wanneer de betaling van belasting over de dividenden wordt vermeden doordat aan de concernstructuur een doorstroomvennootschap wordt toegevoegd tussen de vennootschap die de dividenden uitkeert en de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden'.

Lees verder

Zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar? Gaat gewoon niet lukken

Het zou natuurlijk buitengewoon handig zijn wanneer de zorgtoeslag die 4,4 miljoen mensen maandelijks ontvangen direct wordt overgeboekt naar de zorgverzekeraar. Momenteel zitten we in de situatie Belastingdienst --> Huishouden --> Zorgverzekeraar; vurig gewenst door elke parlementariër is natuurlijk Belastingdienst --> Zorgverzekeraar. Die wens ligt er al sinds de invoering van de zorgtoeslag in 2006 en in alle jaren erna concludeerde men telkens dat die wens niet in vervulling kan gaan (zie hier bijvoorbeeld een verslagje uit 2014). Toch nam de Tweede Kamer eind 2017 nog maar weer eens een motie aan met de vraag om de boel nog maar weer eens te onderzoeken. Resultaat: kan niet want veel te ingewikkeld want systemen sluiten niet aan en privacy en verkeerde overboekingen x 4,4 mio all that, maar voor de mensen met betalingsachterstanden (175.000) gaan we andere manieren verzinnen. Optie 1 is een zeg maar soort van automatische overboeking van de zorgtoeslag naar de verzekeraar als een betalingsachterstand ontstaat. Optie 2 is dat de mensen vrijwillig bij de Belastingdienst mogen aangeven dat de zorgtoeslag naar de zorgverzekeraar moet. Resultaat van het onderzoek dat vandaag door zorgminister Bruno Bruins naar de Tweede Kamer is gestuurd over optie 1: 'Hoewel het verplicht omleiden van zorgtoeslag bij drie maanden betalingsachterstand maatschappelijke voordelen kent, laat deze technische analyse zien dat de voordelen te beperkt zijn. Zeker als deze beperkte voordelen worden afgezet tegen de publieke middelen die moeten worden ingezet (eenmalig €3,5 mio, jaarlijks €3,2 mio en kosten voor de zorgverzekeraars onbekend, red.)'.

Lees verder

Shell geeft Tweede Kamer dikke vinger en stuurt Hans de Boer. Haha

Belastingontwijking: Shell is er supergoed in. Zo goed zelfs, dat Trouw eind vorig jaar uitvogelde dat Shell geen stuiver vennootschapsbelasting lapt. Dit allemaal natuurlijk met dank aan allerlei fiscale constructies, die zelfs zouden leiden tot een effectief belastingtarief van -8,36%. Shell natuurlijk weer ontkennen en toeteren dat ze zich keurig aan de wet houden, maar desondanks wilde het bedrijf dan niet melden hoeveel er dan wordt overgemaakt aan de Belastingdienst. Dit leidde tot allerhande ophef in de politiek en daarom is er volgende week een hoorzitting (agenda met programma vindt u hier) alwaar deskundologen onze parlementariërs kunnen voorlichten over belastingontwijking. In het eerste blok van de agenda vindt u twee namen van onderzoekers die de belastingmoraal van Shell onder de loep hadden genomen. Shell zelf was ook uitgenodigd om even één en ander toe te lichten maar heeft vriendelijk bedankt voor de eer. Shell heeft namelijk geen zin om daar als Kop van Jut te gaan zitten. En logisch ook, je gaat je als president-directeur van een toko als Shell natuurlijk niet de les laten lezen door Henkie Nijboer, dus wat doe je dan? Je laat VNO-NCW de kastanjes uit het vuur halen: ‘“Een politiek debat over het belastingstelsel gaat alle ondernemers aan. Daarom voert VNO-NCW namens het gehele bedrijfsleven het woord.” En dus komt Hans de Boer (of een lobbystagiair, weet VNO-NCW nog niet) zeggen dat Shell geweldig is en zich netjes aan de regels houdt en dat we het Grote Bedrijfsleven op onze knietjes mogen danken voor hun bijdrage aan de Nederlandse economie. Of zoiets. Enniehoe, bij RTL mogen Kamerleden ach en wee roepen over het wegblijven van Shell, met de eerdere genoemde Henkie Nijboer voorop. En tuurlijk, we mogen regelmatig grapjes maken over Nijboer en zijn zotte Kamervragen, maar we snappen best dat ‘ie een beetje teleurgesteld is en laten we wel wezen: hij heeft ook best een punt dat het volkomen straalbezopen is dat een bedrijf als Shell dankzij fiscale slimmigheidjes geen winstbelasting hoeft te betalen. Maar beter komt ‘ie met goede wetgeving, in plaats te proberen een PR-momentje te ritselen met zo’n hoorzitting.

Hoekstra heeft lak aan rijken. Zinloos witwasregister komt er

Pech voor de vermogende klasse. Binnenkort wordt het weer iets makkelijk om hun positie in de Quote500 in te schatten. MinFin Hoekstra heeft het wetsvoorstel UBO-register naar de Kamer gezonden. Hoekie heeft zich weinig aangetrokken van de kritiek van belastingadviseurs, advocaten, accountants en anderen die de vermogensverstoppende klasse beschermen. Citeren wij even onszelf over het doel van het register dat per januari 2020 actief moet zijn. 'In het register komen personen die voor minimaal 25% economisch belanghebbende zijn bij vennootschappen, verenigingen of stichtingen. Het inzichtelijk maken van de ultimate beneficial owners (UBO's) moet witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijkerij moeilijker maken.' Vonden rijke mensen niet leuk, want ontvoeringsgevaar en rijke vriendjes die de belastingvlucht naar het buitenland nemen. Goede doelen vonden het ook niks. Het volk zou te dom zijn om het register te begrijpen en denken dat alle overgemaakte euro's in de zakken van bestuurders verdwijnen. Dus het vriendelijke verzoek of dat register misschien iets minder openbaar kan. Hoekstra veegt alle bezwaren van tafel met het argument 'moet nu eenmaal van Europa'. Alleen kerkgenootschappen worden uitgezonderd, omdat er anders een indirecte registratie van religie is. Betekent dit dat ultrarijken die hun vermogen uit het zicht willen houden nu massaal kapitalismekerken moeten oprichten? Mwah. Kijken we naar de uitvoeringstoets van de Belastingdienst dan denken we van niet. Die noemt handhaving van het UBO-register 'uitvoerbaar', maar ook 'naar verwachting beperkt effectief'. Verstopconstructies zijn namelijk te ingewikkeld en belastingparadijzen hebben geen zin om gegevens uit te wisselen. Desnoods kopen rijken een paspoort in zo'n non-coöperatieve dwergstaat als Saint Lucia of Saint Kitts en Nevis. Kapitaal is mobiel, wetgeving niet. Zo werkt dat nou eenmaal Moneyland

Heeft u dirt op anderen, verkoop het aan de overheid

Chantage is zo ontzettend 2002. Als u in het bezit bent van vertrouwelijke gegevens die met name voor de Nederlandse Belastingdienst buitengewoon lucratief kunnen zijn, kan u die documenten ook gewoon oversluizen naar de fiscus in ruil voor een percentage van de aanslagen die de Belastingdienst daaruit zou opleggen. We zijn er nog niet en de Hoge Raad moet nog een oordeel vellen, maar de advocaat-generaal vindt mooi wegens zoisnatuur. Kort en goed: 'De Belastingdienst mocht gebruikmaken van verduisterde documenten met informatie over bankrekeningen van Nederlanders in Luxemburg om belastingaanslagen op te leggen, stelt advocaat-generaal Robert IJzerman in een advies aan de Hoge Raad.' Dat het überhaupt een zaak voor de Hoge Raad is geworden, komt doordat het gerechtshof in Den Bosch eerder had geoordeeld dat er sprake was van heling. Daarop ging de stas Financiën in beroep and here we are. Volgens de advocaat-generaal mag er dan sprake zijn van bewijsmateriaal dat door diefstal en heling is verkregen, maar dat is niet zonder precedent. Ook mag de overheid betalen voor bewijsmateriaal. Juist ja. Het is de vraag wat de Hoge Raad vonnist, maar als de rechters meegaan met de advocaat-generaal behoort een tweede jeugd van de premiejager tot de mogelijkheden.

Steuntrekker vecht bijstandskorting aan, want geen voorlichting in het Turks. Lukt dat?

In het kader van de Lukt dat?-reeks schakelen we vandaag over naar de hoogste rechter voor de sociale zekerheid, de Centrale Raad van Beroep. De gemeente Eindhoven vordert in 2017 voor €8.944,67 aan bijstand terug van een mevrouw, daar zij in 2015 enkele uren heeft gewerkt als uitzendkracht en ook nog eens €6.405 aan contanten op haar rekening heeft gestort. Zoals wij allen weten is iemand met een bijstandsuitkering 'verplicht om aan de gemeente mededeling te doen van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op het recht op bijstand'. Maar mevrouw deed van die inkomsten geen melding (de gemeente kwam erachter na een melding van de Belastingdienst en eigen onderzoek), dus volgde die korting en maakte mevrouw zoals gezegd een gangetje naar de allerhoogste rechter. Procederen is in dit geval gratis bier, want de gemeenschap betaalt. Enfin, hoe verliep die procedure?

Lees verder

MKB-man: Hans de Boer en de fiscus graaien de faillissementsboedel leeg, boe!

Voorheen waren MKB-Nederland (de groenteboer om de hoek en iets groter) en VNO-NCW (multinationaal grootkapitaal) officieel twee aparte lobbyclubjes, maar eigenlijk deden ze alles samen, van pandje huren tot samen persberichten schrijven, want die waren altijd hetzelfde. Wel zo effectief. Of nou ja, zo heel af en toe mocht MKB-Nederland nog doen alsof het een eigen mening had. Maar MKB-Nederland was die grote ongeremde waffel (kostelijk dossier alhier) van VNO-NCW-chef Hans de Boer spuug- en spuugzat, en daar konden wij alle begrip voor opbrengen. Maar sinds eind vorig jaar is Jacco Vonhof de nieuwe voorzitter van MKB-Nederland. Jacco Vonhof is wat je krijgt als Jesse Klaver/Justin Trudeau een schoonmaakbedrijf in Overijssel waren begonnen: hij is nog best jong, best knap, type bovenste knoopje open en stropdas thuisgelaten. En Jacco blijkt dus best wel schijt te hebben aan zijn huisgenoten, blijkt vandaag uit een interview in het FD (en het persberichtje zelf). Want bij faillissementen is zijn achterban altijd de sjaak: de fiscus gaat altijd eerst, en daarna zijn er allemaal rijke stinkerds met pandrecht, dan een hele tijd niks, en helemaal daarachter de schuldeisende ondernemertjes van Vonhof. Maar dan is de boedel al leeg. Of zoals ‘ie hetzelf stelt: "Het grootkapitaal en de Belastingdienst staan vooraan en wij hangen altijd aan de laatste tiet." Met dat eerste heeft ‘ie het over de bolknakkers van Hans de Boer, dus dat wordt morgen matten op de vrijmibo in de Malietoren. En dat laatste: u weet, de fiscus staat altijd vooraan, en dat gaat niet veranderen. Ergo: best sympathieke omroep van Vonhof, lekker opkomen voor de kleine man ten koste van die dekselse multinationals, maar u raadt het al: volstrekt kansloos. De staat zal de eerste plek in de rij voor de fiscus niet afstaan en verder vindt hij het niet eerlijk dat investeerders/aandeelhouders met pandrecht ook vooraan staan. Het gaat bij ‘grootkapitaal’ natuurlijk ook om banken. Want die lenen geld uit, maar natuurlijk in ruil voor zekerheden als pandrecht. Die leverage heeft de lokale bakker niet die broodjes levert voor de bedrijfskantine van een zojuist omgevallen bedrijf. Jammer. Sluiten we af met een kekke kwoot over de fiscus die u ongetwijfeld wél kunt waarderen: De Belastingdienst int alleen maar. Als het goed gaat met een bedrijf, vangen ze winstbelasting, maar ook als het misgaat, krijgen ze geld. Tja. 

Weet u nog die slinkse truc met de verruimde schenkingsvrijstelling? Die werkt niet

Bent u bekend met de advertentie in het bovenstaande plaatje? Dat vragen wij niet aan u, maar vroegen Tweede Kamerleden aan de staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van de waanzin van de schenkingsvrijstelling in één plaatje. Voor uw geheugensteun: sinds 2017 mag iedereen tussen 18 en 40 jaar van een familielid of een ander eenmalig een schenking van maximaal €102.010 belastingvrij ontvangen, als die schenking maar wordt gebruikt om de hypotheekschuld af te lossen of een woning van te kopen of te verbouwen. Met als andere voorwaarde dat je maar één keer een ton van dezelfde persoon mag ontvangen: één keer van je ouders en/of van je tante en/of van wie dan ook. Dus vandaar die truc: ouders spreken af om kruislings te schenken. Eerst aan het eigen kind, dan aan het kind van de ander. Zo voorkom je dat je kind schenkbelasting over die ton moet betalen en kan je miljoenen aan vermogen belastingvrij overdragen aan de volgende generatie. Staatssecretaris Menno Snel denkt echter niet dat deze constructie veel wordt toegepast. Het mag namelijk niet, want 'op het moment dat de ene ouder met de andere ouder overeenkomt dat hij diens kind een schenking doet onder voorwaarde dat deze ouder ook zijn kind een schenking doet, is deze niet onvoorwaardelijk en is de schenkvrijstelling ook om die reden niet van toepassing'. Misbruik met de verruimde vrijstelling is de stas daarom ook niet bekend. Als er al misbruik optreedt dan grijpt de Belastingdienst in, beweert de staats die vermoedelijk even is vergeten dat de afdeling erf- en schenkbelasting in 2018 ongeveer €400 mio te weinig belasting inde wegens ict-systemen die niet werken. Verder vertelt Snel dat de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie heeft beloofd dat notarissen niet meewerken aan dit soort constructies en iedereen weet dat notarissen zich nooit inlaten met dubieuze praktijken. Dus denk maar niet dat deze truc ooit zal kunnen werken, vertelt Snel die zelf heus snapt dat deze broddelwetgeving per ommegaande van tafel moet, want hoe gaat de belastinginspecteur ooit bewijzen dat bevriende stellen die zonder notaris kruislings schenken dat niet uit ongeclausuleerde vrijgevigheid hebben gedaan. In 2020 volgt een evaluatie van de regeling en dan gaan we zien in hoeverre er gefraudeerd is en ook of de verhoogde schenkingsvrijstelling eigenlijk wel nut heeft gehad. Dat eerste zal niet volgen uit de statistieken en dat laatste is sowieso een nee. Maar dat las u vanochtend reeds hier en de brief van Snel leest u daar.

ChristenUnie gaat beleggers op de woningmarkt aan het kruis nagelen

Gij zult niet stelen staat ongetwijfeld ergens in de Bijbel (tl;dr), maar daar hebben ze bij de ChristenUnie vandaag even maling aan. In het kader van de verkiezingscampagne plempt de partij een pdf op de webs met woningmarktmaatregelen die gejat zijn, onuitvoerbaar of anders wel een open deur. Van dat laatste een voorbeeld: 'Bouw niet blind voor de toevallige vraag van vandaag, maar bouw met oog voor de toekomst en kwalitatief hoogwaardig, zodat nieuwe buurten en wijken over één generatie niet onbedoeld verpauperd zijn'. Alsof iemand denkt van hee laten we die Polen hun oogbollen uitprikken, 80 liter vodka en een hamer geven. Voorts knipt en plakt de CU in de jacht op de jonge kiezer het plan van de PvdA om de overdrachtsbelasting voor koopstarters op 0% te zetten. Dat klinkt natuurlijk hartstikke vriendelijk, maar datzelfde plan is al even onuitvoerbaar in de praktijk. De Belastingdienst en de notaris hebben namelijk geen idee wie woonstarter is en wie niet. Verder hoopt de CU met 'Het actieplan voor een land waar het goed wonen is' de starter te redden door met een heuse starterstoolkit te komen. Die toolkit moet dan nog wel ontwikkeld worden door 'jongerenorganisaties', maar komt vol te staan met weetjes over rechten, kansen en risico's van de woningmarkt. Alsof het internet daar nog niet vol genoeg van staat. Voor het overige pleit de ChristenUnie voor een Prins Bernhardtaks die bestaat uit een hogere overdrachtsbelasting voor huisjesmelkers als pandjesprins Benno en hogere belastingen op huurinkomsten voor huisjesmelkers als pandjesprins Benno en een woningmarktverbod voor mensen met een bril als pandjesprins Benno. Sluiten we af met de constatering dat de partij geen van de maatregelen uitwerkt en het de coalitie niet moeilijk maakt. Zo wil de coalitiepartij dat de verhuurderheffing van tafel gaat (die belasting van €1,7 miljard voor woco's wegens misstanden ooit bij woco's), maar dat hoeft net als de Prins Bennotaks allemaal niet in deze regeerperiode. Dus hoeft de partij financieel niks te onderbouwen, zet de partij de verhoudingen binnen de coalitie niet op scherp en kan woonminister Kajsa Ollongren over de CU-voorstellen schrijven dat zij onze Tweede Kamer hierover later dit jaar zal informeren. Beter kan men dus maar bidden voor een minder overspannen woningmarkt, dat helpt gegarandeerd meer dan dit fantasieloze CU-plempseltje.

Linktip: Energie vergelijken