1000 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#belasting

FD: Einde van Nederlandse brievenbusfirma's in zicht

Het Financieele Dagblad gaat vandaag door op een uitspraak van het EU-Hof van afgelopen februari over brievenbusfirma's. Het blijkt dat die uitspraak -de Deense belastingdienst wilde graag weten of en wanneer divididend wel belast kan worden- direct verband houdt met een Nederlandse dochtermaatschappij van het Amerikaanse NetApp. FD: 'In de omstreden transactie betaalde (de NL-dochter, red.) NetApp B.V. €76 mln dividend aan het dochterbedrijf van de Amerikanen in Denemarken, waar de Nederlandse bv op dat moment onder viel. Dit geld verdween via een speciaal daarvoor opgerichte tussenholding in Cyprus naar Bermuda. Belastingvrij, dacht NetApp. Een bedrijf in Nederland hoeft geen dividendbelasting in te houden als het winst uitkeert aan een Deense eigenaar. Volgens Europese regels hoeft een Deens bedrijf dat evenmin te doen als het dividend uitkeert aan een Cypriotische grootaandeelhouder, meende althans NetApp. Cyprus ten slotte kent geen bronbelasting, zodat geldstromen onbelast de Europese Unie uit kunnen'. Het enige punt is dat de Cypriotische tussenholding enkel als brievenbusfirma geld uit de EU tovert en in dat geval, zo bepaalde het EU-Hof in februari, moet er een streep door die belastingvrije geldstromen. En dat betekent dat de Nederlandse belastingdienst in touw moet om kort gezegd te bezien of NetApp ten onrechte met belastingvrije bedragen heeft geschoven. Enfin. 'De uitspraken raken alle bedrijven die via tussenschakels in onder meer Nederland dividenden, rente en royalty's de EU uit sluizen', schrijft het FD en volgens fiscalisten betekent dit het einde van Nederland als groothandelaar in belastingontwijkconstructies. Is jammer, maar kunnen we hebben.

Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

We hadden hem eerlijk gezegd even gemist, maar het Financieele Dagblad/ gelukkig niet. Op 26 februari van dit jaar beantwoordde het Hof van Justitie van de EU vragen over de fiscale behandeling van niet-Europese investeerders die via brievenbusfirma's belangen hebben in Europese bedrijven. Volgens het FD is de paniek aan de Zuidas groot. Nederland telt 15.000 brievenbusfirma's en door een groot deel daarvan kan, als het even tegenzit, een streep. Knippen/plakken wij een stukje tekst uit de uitspraak van het Hof: 'Een concern dat niet is opgericht om redenen die de economische realiteit weerspiegelen, een zuiver formele structuur heeft en als voornaamste doel of een van zijn voornaamste doelen heeft een belastingvoordeel te verkrijgen dat de strekking of het doel van de toepasselijke belastingwetgeving ondermijnt, kan worden beschouwd als een kunstmatige constructie. Dit is met name het geval wanneer de betaling van belasting over de dividenden wordt vermeden doordat aan de concernstructuur een doorstroomvennootschap wordt toegevoegd tussen de vennootschap die de dividenden uitkeert en de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden'.

Lees verder

PvdA gaat voor dezelfde faal maar dan nationaal: de digitax

Heeft u al zuchtend en vloekend uw belastingaangifte gedaan? Nog niet? Even opschieten, u heeft nog minder dan een week. Wie waarschijnljik al wel lachend gierend brullend belastingaangifte heeft gedaan, waar dan ook ter wereld, zijn bedrijven als Google, Facebook, Amazon of Netflix Die betalen namelijk geen ene reet belasting. Of nou ja, misschien wel een beetje, maar het staat tot in geen enkele verhouding tot wat ze binnenharken. Dat komt deels door superslimme fiscale constructies, en deels omdat De Nieuwe Economie zich weinig van landsgrenzen aantrekt en dus moeilijk past in nationale belastingwetgevingen (in tegenstelling tot uw grondgebonden kantoorslaveninkomen, dat eenvoudig te belasten valt). Nou denkt u: joh zo’n Europese Unie, dat is nou bij uitstek de club om dit supranationaal te regelen. Maar helaas, initiatieven, o.a. van PvdA-europarlementariër Paul Tang voor een Europese omzetbelasting danwel winstbelasting sneuvelden, tot groot plezier van de Amerikaanse techreuzen. En daarom gaan afzonderlijke landen nu zelf knutselen, zoals het VK en Frankrijk. En nu de Europese route niet lukt, gaat de PvdA voor de nationale route: een tarief van 5% over de in Nederland behaalde omzet. Voorman Asscher mocht het vandaag haarfijn uitleggen bij BNR. De redenering is natuurlijk logisch: grote digitale bedrijven zonder enige zetel in Nederland kunnen hier wel veel geld verdienen maar hoeven geen belasting te betalen over het geld dat ze hier verdienen. Dit natuurlijk in tegenstelling tot de bakker om de hoek maar ook grotere bedrijven die voornamelijk in Nederland gevestigd zijn. Enfin, we kunnen hier moeilijk op tegen zijn, en we complimenteren de PvdA voor de vasthoudenheid want zeg nou zelf: Videoland (ervanuitgaande dat dit een keurig Nederlands bedrijf is) betaalt keurig belasting over de inkomsten uit uw Videoland-abbo, terwijl Netflix nagenoeg niks lapt over uw Netflix-abbo. Da’s best krom. De vraag is alleen of een lokale belastingmaatregel echt zoden aan de dijk zet want tot nu blijken dit soort bedrijven vooral supercreatief in het ontwijken belasting. We verwachten er dus weinig van maar we gunnen de PvdA een succes op dit dossier. Enfin, wilt u meer details, dan mag u de hele persconferentie van de PvdA hierover terugkijken. Via Facebook, dat dan weer wel

CO2-heffing blijkt de redding van het Klimaatakkoord. Hebben we niks aan

Uw lobbykracht als enkele burger beperkt zich meestal tot een kruisje in een stemhokje eens in de vier jaar. Grote bedrijven en hun vertegenwoordigers daarentegen lopen gezellig de deur plat bij premiers, ministers en Kamerleden om hun perspectief op heikele kwesties kenbaar te maken. Dus kunt u zelf wel bedenken wie er uiteindelijk de sjaak is als de rekening van de ambitieuze klimaatdoelen moet worden betaald. Gelukkig bleek de ontstane reuring stevig genoeg om het kabinet tot een herbezinning te dwingen zodat de industrie ook zou meebetalen, tandeloze dreigementen van Hansje de Boer ten spijt. Dat meebetalen zou dan moeten in de vorm van een CO2-heffing, een bepaald bedrag per uitgestoten ton klimaatverwarmer. Nou goed, eerder bleek het concept-Klimaatakkoord al best redelijk betaalbaar, ook al werden de klimaatdoelen dan net niet gehaald. We schreven toen al dat dit koren op de molen was voor pleitbezorgers van een CO2-heffing. En welja, vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een dampend verse nieuwe doorrekening mét CO2-heffing. De tl;dr is: mét een CO2-heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald. Hatseflats, invoeren die hap! Toch? Nou, de details liggen wat genuanceerder. Ten eerste geeft het PBL toe dat de conclusie nog niet definitief is: De inzichten uit enerzijds een macro-economische benadering en anderzijds een bedrijfsspecifieke benadering lopen uiteen. Dit vergt nog de nodige tijd. Om deze reden kan het PBL nog geen definitieve doorrekening van de voorstellen van GL en PvdA uitbrengen, en daarmee ook geen concreet getal aanleveren waar het CPB mee kan rekenen. Die bedrijfsspecifieke benadering, dat is het relevante dingetje want dat gaat over de verplaatsingseffecten van de CO2-heffing. Oftewel: hoeveel bedrijven vanwege een CO2-heffing hun vervuilende activiteiten elders gaan ontplooien met alle gevolgen van dien. Overigens is er een zwik economen die denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Verder ook goed om te weten: het PBL heeft een Lodewijk-variant en een Jesse-variant doorgerekend. 

Lees verder

Henk en Henk vergelijken de inkomstenbelasting van 1999 en 2019. Ze stuiten op vreemde zaken

Het woord is aan ingezondenbrievenschrijvers Henk en Henk: 'De laatste 20 jaar is ons systeem van inkomstenbelasting totaal gewijzigd. Van vrij duidelijke vaste belastingvrije sommen zijn we overgestapt naar tal van inkomensafhankelijke heffingskortingen. Wij hebben gezocht naar winnaars en verliezers van deze wijzigingen. De verliezer was bij ons al duidelijk in beeld: de klassieke eenverdiener, daar hebben we al eerder over geschreven. De winnaars zijn ons nu ook duidelijk geworden: het ondernemende stel met een kind onder de 12 jaar. Wij hebben de belastingdruk van beide gezinnen berekend op basis van 1999 (dat was nog onder het oude systeem van de Inkomstenbelasting 1964) en 2019 (IB 2001).

Lees verder

NPO-baas betaalt liever niet mee aan NPO

Het Mediapark is de enige plek in Nederland waar zowat alle straten zijn vernoemd naar mensen die nog gewoon leven. Het zegt iets over de mentaliteit. Misschien is onderdeel van die mentaliteit dat de hoogste baas van de NPO, Frans Klein, samen met zijn broer een trust in een belastingparadijs liet opzetten. De bedrijvenconstructie werd opgetuigd door trustkantoor Quaedvlieg dat niet bepaald van onbesproken gedrag was. Bestuurders van Quaedvlieg werden in 2013 veroordeeld tot celstraffen voor belastingfraude en witwassen, maar Frans Klein bleef zaken doen met het kantoor. Pas in 2016 stapt Klein op als bestuurder van zijn eigen constructie. Uiteraard zegt Klein nu tegen NRC - dat het verhaal bracht - dat hij niets wist van de reputatie van Quaedvlieg en dat hij nooit de wet heeft overtreden. Helder is dat Klein door deze constructie andere partijen heeft gedupeerd omdat zij verschuldigde bedragen niet konden innen. En laten we wel wezen: Klein laat een constructie opzetten met als doel om belasting te ontwijken, dus het is niet heel gek om te denken dat Klein belasting heeft ontweken - of op zijn minst zijn broer. Dat maakt het allemaal ietwat saillant, want 'tv-beest' Klein gaat dus over de honderden miljoenen die wij jaarlijks verplicht overmaken naar Hilversum. Wij betalen allen mee aan het mediacircus op het Mediapark, maar als het even kan betaalt Frans Klein daar zelf liever niet aan mee. Wonderlijke mentaliteit. 

(Beetje) rijke mensen opgelet! Maak bezwaar tegen uw belastingaanslag

In het land zullen weldra de definitieve belastingaanslagen op de deurmatten ploffen en dat betekent voor de ongeveer twee mio mensen met meer box 3-vermogen dan €30.000 (stelletjes €60.000) het moment om bezwaar te maken tegen de spaartaks. Gisteren publiceerde staatssecretaris Menno Snel van belastingen een besluit en Snel legt zelf uit waarom: 'In dit besluit wijs ik aan als massaal bezwaar (...) de in dit besluit nader omschreven bezwaarschriften tegen definitieve aanslagen inkomstenbelasting 2018 waarbij sprake is van belastbaar inkomen in box 3'. Mocht de tekst u bekend in de oren klinken, dan komt dat omdat Snel vorig jaar eenzelfde besluit publiceerde, maar dan voor het belastingjaar 2017. Een beetje spaarder betaalt over zijn spaargeld veel meer belasting dan er aan rente binnenkomt. Diefstal dus, zei de adviseur van de Hoge Raad ooit, en nu is het wachten op een definitieve eindbazenuitspraak van de Hoge Raad of de spaartaks al dan niet rechtvaardig rechtmatig is. En door al dat gewacht verwacht Snel dat ook dit jaar de mensen weer massaal bezwaar zullen indienen. Om dat in goede banen te leiden is er in samenwerking met de Bond voor Belastingbetalers een rechtsvraag uitgedokterd om de boel te stroomlijnen: 'Is de vermogensrendementsheffing in het belastingjaar 2018 (...) in strijd met 1) artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden en 2) het discriminatieverbod van artikel 14 EVRM?'. Als ja, dan krijgen de mensen die spaartaks betalen een nog onbekend deel van de spaartaks terug -op voorwaarde dat zij bezwaar hebben gemaakt tegen de belastingaanslag (dat gaat heel handig klikkie klakkie klaaro online). Vandaar deze reminder: nadat u de definitieve aanslag heeft ontvangen, moet u binnen zes weken bezwaar hebben aangetekend. Vorig jaar schreven we de 'Belastingaanslag 2017-handleiding'; die is ook voor de aanslag over het belastingjaar 2018 nog steeds actueel.

Komt dat voorstel. Ook Shell moet belasting gaan betalen

In 2017 boekte Shell €1,3 miljard winst op Nederlandse bodem onder meer dankzij pompstations en raffinage. Het bedrijf betaalde daarover €0 belasting. Dat is niet zozeer vanwege handig fiscaal trapezewerk dat Shell uithaalt, maar dankzij een stukje liquidatieverliesverrekening. In beginsel betaalt een moederbedrijf in Nederland geen belasting over winsten die behaald zijn door buitenlandse dochters. Aan de andere kant leiden verliezen uit het buitenland (in beginsel) ook niet tot een lagere Nederlandse belastingaanslag. Maar dat verandert als een buitenlandse dochter wordt gejorist aka geliquideerd; wanneer op dat moment een verlies ontstaat, dan is dat verlies wel verrekenbaar met de winst in Nederland (meer info). En via die liquidatieverliesverrekening komen Shell en mogelijk nog wat consorten uit op de nul. Deze fiscale faciliteit kost enkele honderden miljoenen per jaar en vandaar dat Groenlinks het voorstel indient om die verliesverrekening te schrappen uit de Wet op de vennootschapsbelasting (artikel 13d) teneinde de onvermijdelijke leraren en zorgkosten van te kunnen betalen. In de jaren tachtig van de vorige eeuw noemde men deze fiscale faciliteit al een 'nationaal vergiet' of 'permanente overheidssubsidie', schrijft GL met mooi historisch gevoel in de toelichting. Trouw weet vandaag te melden dat naast SP en PvdA ook de Christenunie en D66 achter het wetsvoorstel van Groenlinks staan. Dus kon het er allemaal best eens van gaan komen. Maar eerst gaan we aanstaande donderdag afwachten. Dan vindt een hoorzitting plaats in de Tweede Kamer over de winst van Shell en of dit soort faciliteiten een beetje nut heeft (Shell zelf is er niet bij). Op Radio 1 handige duidings.

In een plaatje. Daarom gaat het belastingstelsel op de schop

Spaarders betalen alleen nog maar belasting over de daadwerkelijke rente-inkomsten, Airbnb-verhuur wordt belast en de directeur-grootaandeelhouder (dga) zal meer moeten gaan betalen over de winst en waarde van zijn bv. Dat zijn een aantal vergezichten die staatssecretaris Menno Snel van belastingen vandaag schetst in twee brieven over de hervorming van ons belastingstelsel. Het huidige stelsel is oud, versleten en dringend aan verandering toe. Het plaatje boven toont dat de werknemer in Nederland relatief gezien veel belasting betaalt over arbeid en weinig over kapitaal (ondanks alle gedoetjes over de box 3-heffing). Dus moet een nieuw stelsel zorgen voor een verschuiving van de lastendruk van arbeid naar kapitaal, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en als gezegd dga's meer te laten betalen (groot).

Lees verder

Googles beste AI zakt bijna voor eenvoudige, scholierniveau wiskundetoets

Als het gaat om de snelvoetige ontwikkeling van kunstmatige intelligentie (AI), dan regeert de hyperbool maar al te vaak in de mediadiscussies daarover. Ofwel, zeggen eschatologische onheilspredikers, AI gaat binnen afzienbare tijd als Skynet de mensheid verdelgen (Elon Musk), ofwel, zeggen de wat meer positief gestemden, AI gaat het de mens dermate gemakkelijk maken dat mensenwerk een overbodigheid wordt zodat we, om toch kapitaal in mensenhanden te houden de robots zelf maar belasting moeten gaan opleggen (Bill Gates). Hoe ontnuchterend is het dan als blijkt dat de 'state of the art' neurale netwerken uit Googles Deep Mind-laboratorium een eenvoudige wiskundetoets maar ternauwernood kunnen doorstaan. De AI's werden een schriftelijke basistoets voorgelegd met opdrachtjes op gebied van algebra, probabiliteit en aritmetica. Middelbareschoolwerk. Ze kwamen er niet goed uit, 'On these exam questions, the Transformer model got 14/40 questions correct, which is (proportionally) equivalent to that of an E grade student', vertellen de onderzoekers. Het blijkt dat het kunnen oplossen van wiskundigeproblemen niet zozeer een kwestie is van inductie en bewijs, 'maar', zeggen de onderzoekers in hun paper, geschiedt 'on the basis of inferring, learning, and exploiting laws, axioms, and symbol manipulation rules.' Wiskundig denken is ook voor een AI dus niet eenvoudig. Het vermakelijke onderzoek vindt u hier. Het blijkt dus dat AI's op dit moment weliswaar de beste schakers of Go-spelers kunnen verslaan, maar het tegen een wiskundig beetje begaafde scholier op alle fronten aflegt. Twijfels zijn dan ook gerechtigd, of een AI binnenkort in staat zal zijn om de mensheid te verdelgen of überhaupt zijn eventuele belastingafdracht wel adequaat kan berekenen. Geinig moehaha-momentje wel.

Linktip: Energie vergelijken