50 resultaten - gesorteerd op:
Datum
 | 
Relevantie
#bankmedewerkers

Werkgevers: loonslaven denken niet aan hun toekomst

Werkt u in loondienst? Weet dan: op een dag, ver voor uw pensioneringsdatum, wordt u bij het grofvuil gezet. Uw werkgever is failliet (hoi V&D, Intertoys) of uw vaardigheden passen niet bij de moderne tijd (hallo bankmedewerkers met vergeeld typediploma). Om dit te voorkomen strooien werkgevers vaker met budgetten voor duurzame inzetbaarheid. Tenminste dat is de conclusie van de zichzelf op de borst kloppende werkgeversvereniging AWVN. Uit een onderzoekje (concept-pdf) blijkt dat het aantal cao's waarin financiële afspraken zijn gemaakt over duurzame inzetbaarheid tussen 2013 en 2019 plusminus is verdubbeld van 78 naar 157. Daardoor kunnen 2,3 miljoen medewerkers nu jaarlijks €1,6 miljard verbrassen aan vakopleidingen, diëtisten, kleurtjescursussen of loopbaancoaches. Zo'n driekwart van de werkgevers met een persoonlijk duurzaam inzetbaarheidspotje hanteert deze wegens 'het bieden van eigen regie rond loopbaan en persoonlijke ontwikkeling'. Cynischer gesteld: steeds meer werkgevers vinden het uw eigen schuld als u werkloos raakt. Zij geven loonslaven gemiddeld €700 per jaar om een beetje vitaal, competent en vrolijk in de arbeidsmarkt te staan. Alleen, zo vindt meer dan de helft van de werkgevers, zijn arbeiders zelf te weinig bezig met eigen inzetbaarheid. Zit wat in. Een derde van de Nederlanders heeft geen trek in bijscholing en het geriatrische gedeelte van de arbeidsmarkt weigert omscholing. Degenen die in de studiebankjes zitten doen dat vaak 'omdat het moet van de baas'. Werkgevers met een leven-lang-werken-potje zien grofweg twee problemen: 1) Werknemers hebben liever een hoger loon of zien het opleidingspotje als een aanvulling op het loon. Ze besteden het liever aan andere zaken dan duurzame inzetbaarheid. 2) De Belastingdienst beschouwt het potje in veel gevallen ook als loon. Geeft een medewerker het budget uit aan een opleiding die past bij de huidige baan is de uitkering belastingvrij. Volgt een bankmedewerker een cursus goudsmeden dan ziet de fiscus dit mogelijk als verkapt loon en moet er inkomstenbelasting worden afgedragen. Zijn ze bij AWVN verbolgen over want 'als functies overbodig worden, is omscholing de enige optie.' Of de belastinginspecteur vanaf heden iedere opleiding als 'nuttig' wil bestempelen. Niet dat werknemers zich daardoor gaan omscholen, want zie de genoemde lusteloosheid hierboven. Gaan onze gedachten uit naar het slinkende deel der ondernemers/HR-directeuren dat geen persoonlijk keuzebudget overweegt. Zij hebben daar namelijk best goede redenen voor. Met persoonlijke potjes reserveer je een hoop geld dat nooit gebruikt wordt, terwijl een collectieve pot leeggesnoept kan worden door ambitieuze medewerkers die een (iets duurdere) opleiding willen volgen. En zo voorkom je (hopelijk) dat jouw werknemers bedrijfsmiddelen stukslaan op het aaien van varkens

Wilt u eindelijk een vast contract? Moet u bij de bank gaan werken

We hebben hier de afgelopen jaren al regelmatig de Ondergang van de Bankmedewerker: links en rechts vlogen medewerkers in de financiële sector de straat op als gevolg van de GFC maar toch ook vooral door de snelle veranderingen in de financiële sector: bankzaken via de app, fysieke bankkantoren worden in rap tempo dichtgetimmerd. Gevolg: de medewerkers bij wie in de functie-omschrijving iets dergelijks staat als ‘lieve oude dametjes uitleggen hoe de pinautomaat werkt’ op straat gezet worden. Nergens wordt dit zo mooi geïllustreerd als in de cijfers die UWV vandaag naar buiten bracht: dezer dagen lopen flexwerkers het grootste risico op een vast contract als ze bij een bank werken. ‘Vooral werknemers met een flexibel contract bij banken en verzekeraars hebben kans op een vaste aanstelling na een jaar, namelijk 41 procent.’, aldus het ronkende persbericht. Wij gokken erop dat dit meer slimme IT’ers zijn die aan uw internetbankierenapp (#fintech, jeweetzelluf) werken dan de bovengenoemde bejaardenassistenten (want die moeten maar leraar worden). Bent u aspergesteker, hooiharker of maisplukker, dan heeft u aanzienlijk minder mazzel: In de landbouw is dit percentage het laagst met 13 procent. Geheel voorspelbaar geldt iets dergelijks ook voor sectoren als horeca, schoonmaak en cultuur. Overigens laat UWV zien dat de vaste baan sowieso weer in opkomst is. Hoewel 86% van de nieuwe werknemers begint met een een tijdelijk contract, kregen 1 op de 4 werknemers een vast contract, binnen een jaar nog wel!. Dat was in 2018 en betekende een stijging van 7 procentpunt ten opzichte van de duistere dagen van de crisis in 2013. Meteen beginnen met een vast contract is overigens kansloos. Nu begint dus 86% van de nieuwe werknemers in tergende onzekerheid, maar leuk weetje: In de periode juli 2009 en juni 2010 was het aandeel nieuwe flexwerkers nog 68 procent. Bizarre tijden waren, kunnen we ons nu niks meer bij voorstellen.

Lol. Weggesaneerde bankmedewerker moet maar leraar worden

Het ene gat met het andere dichten. Daarvan hebben we in de geschiedenis van te dichten gaten er al een heleboel gehad en de toekomst hiervan is ongetwijfeld evengoed rooskleurig. Nieuwste idee: als er in de bank- en verzekeringssector zo veel mensen hun baan verliezen door fusies, bezuinigingen en automatisering en er in het onderwijs een lerarentekort is, dan duwen we die bankiers toch naar een functie als leraar in het primair, voortgezet danwel middelbaar beroepsonderwijs? Om dit voor elkaar te krijgen is vandaag door vertegenwoordigers van de bank- en verzekeringssector, opleidingen en werkgevers en minister van Onderwijs Arie Slob het convenant ‘Aan de slag voor de klas’ (pdf) ondertekend. Dit convenant heeft zoals u kunt zien vooralsnog bijzonder weinig om het lijf. In het convenant heeft men het over het aanleggen van ‘zebrapaden op de arbeidsmarkt', 'zodat werknemers veilig kunnen oversteken van werk naar werk, en werkloosheid zoveel mogelijk wordt voorkomen.' Daarbij moet u denken aan voorlichtingsavonden en kennismakingsprogramma's en oriëntatietrajecten. Is iemand opeens door het heilige onderwijsvuur geraakt, dan doen de betrokken partijen er alles aan om zo iemand snel om te scholen. Het ministerie van Slob heeft in totaal €7 miljoen vrijgemaakt om zij-instromers naar het onderwijs te trekken. Hoeveel boventalligen straks voor de klas moeten gaan staan om het initiatief een succes te noemen, wordt verder niet vermeld. Voorzitter van de NVB Chris Buijink belooft in gesprek met BNR over een jaar met meer concrete doelstellingen te gaan komen. Het blijft de vraag hoeveel 50-plussers uit die sector zin hebben in een ingrijpende verandering van werk en inkomen. Toch betekent werkloos worden met een eenzijdig cv in de bank- en verzekeringssector juist vaak een enkeltje WW. Overigens had Shell ook al eens een eigen project om boventallig personeel naar het voortgezet onderwijs te begeleiden. De eindscore daar: twee. Dat moet te overtreffen zijn. 

ABN Amro medewerkers 'omzeilden bonusplafond', maar de overheid gaat niets doen

Misschien bent u deze notering in de lange lijst ABN Amro-gedoetjes van afgelopen jaar vergeten, dus helpen we u even. Eind 2018 kwam naar buiten dat 16 medewerkers van een private equity-tak van de bank (ABN Amro Participaties, kortweg AAP) vorstelijk beloond zijn voor hun werkzaamheden. Naast hun vaste salaris werd er onderling nog eens €15 miljoen verdeeld in de vorm van dividend. De medewerkers ontvingen dat dividend op de aandelen in de fondsen die ze eerder hebben gekocht. Dat is het spel van private equity, men deelt de risico's en ook de winsten. Misschien zegt u nu nou en, maar het gaat hier dus niet om echte private equity, maar om een onderdeel van een bank, waardoor de de risico’s kleiner zijn. En bovendien omzeilen de medewerkers hiermee het bonusplafond én moet u niet vergeten zijn dat ABN Amro nog steeds voor meer dan 50% in staatshanden is. Nou goed, de bank heeft een meerderheidsbelang van AAP van de hand gedaan, en hoewel dat eerst vooral te maken zou hebben met de nieuwe 'strategische focus' van de bank en de aangekondigde ontslagen, bleek later ook dat de handschoen intern begon te wringen. Tegen de Volkskrant beweerde de bank dat er geen druk van buitenaf is geweest of een rol heeft gespeeld in de besluitvorming rond de verkoop van AAP. Maar is daarmee de kous af? Moet de Nederlandse bonuswetgeving niet voor alle bankmedewerkers gelden? Moet minFin Wopke Hoekstra hier niet paal en perk aan stellen? Dat soort vragen stelde Henk Nijboer aan de minister, en de antwoorden zullen -hoewel voorspelbaar- niet bevredigend zijn voor de PvdA'er. Beginnen we met een kleine sneer van Hoekstra die Nijboer in zijn eerste antwoord neerzet als warhoofd:

Lees verder

Rutte III geeft bankiers klein veegje uit de pan

In markttermen was het nogal een volatiel jaar voor de Nederlandse bancaire sector, en dan vooral voor ING. Om de rolprent maar weer af te draaien: begin 2018 was er de salarisverhoging voor topman Ralph Hamers (foto) die toch niet doorging, en later kwam daar een boete van €775 miljoen bij voor falende antiwitwassystemen. Hoog tijd voor de sector om het maatschappelijke vertrouwen weer enigszins terug te winnen, vindt minFin Wopke Hoekstra, die daarom zeer gul is met de termen 'maatschappelijke rol', 'kernwaarden' en 'klantbelang' in zijn agenda voor 2019 voor de financiële sector. Na dergelijke terminologie volgen meestal niet al te spannende voorstellen en dat is ook nu weer zo. Hoekstra komt met een wet die bankiers verplicht om aandelen, die deel zijn van hun beloning, vast te houden voor minstens vijf jaar. Zo hoopt de minister de focus op een snelle koersstijging op korte termijn en een vlugge klap wat weg te nemen. Maatregel #2 is dat de Neerlandse grootbank moet gaan verantwoorden hoe haar beloningsbeleid zich precies verhoudt tot 'haar functie in de financiële sector en haar positie in de samenleving' - speciaal voor ING. Het doet denken aan het advies van het Sustainable Finance Lab om de publieke functie van banken te 'verankeren'. Voorts blijft Hoekstra juridisch onderzoeken of hij de vaste beloning van bestuurders van (ex-)staatsbanken kan terugvorderen. Eind Q1 2019 meldt de Raad van State of de Europese wet daarbij in de weg ligt. Tot slot wil de minister het moeilijker maken om buiten het bonusplafond (= max 20% van het vaste salaris) te vallen, van welke maas nu 0,6% van de bankmedewerkers gebruik maken. In de wet komt nu te staan dat dit echt alleen mag in 'exceptionele gevallen'. En daarmee maken we ons op voor een 2019 met hopelijk wat minder bancaire ongevallen, en een stukje meer bewustwording.

Auw. Bankmedewerkers lopen massaal de ww in

Niet elke werkloze is een bankier, maar elke bankier is zo onderhand wel werkloos. Dat bevestigen de abacusbaasjes van het CBS vandaag weer eens onder de catchy titel 'Structurele afname werknemers in financiële sector'. Want het gaat natuurlijk niet louter om bankiers, maar eveneens om administratief medewerkers, boekhouders, telefonistes en niet up-to-date softwareontwikkelaars. Tussen 2006 en 2016 daalde het aantal mensen met een betrekking in de financiële business met 43.000 tot 212.000. Doorstromen naar een andere baan valt niet mee. Concurrenten heffen soortgelijke banen eveneens op en  door een langdurig verblijf in een gouden kooi speelt ook een stukje overmoed qua (salaris)eisen soms parten. Van de 12.000 werknemers die de financiële dienstverlening in 2016 verlieten ontving 43% een ww-uitkeringen, wat fors hoger is dan de gemiddelde 23%. Het krimpende personeelsbestand in de financiële sector verandert van samenstelling. Boekhoudkundig en administratief medewerkers worden vervangen door financieel specialisten en hippe it-jongens. Het advies van de HR-afdelingen, omscholen en acceptatie met een lager salaris, blijft daarom onverminderd van kracht. Laat vooral de werknemers van BinckBank dit in hun oren knopen. De toko staat op het punt overgenomen te worden door het Deense Saxo Bank. 'Op een termijn van 2 tot 3 jaar zal dit natuurlijk gevolgen hebben voor het personeel. Deze gevolgen zullen zo veel mogelijk worden opgevangen met natuurlijk verloop. In geval van boventalligheid geldt een gedegen sociaal plan', aldus CEO Vincent Germyns (pdf). 

Mooi man! Brussel sponsort ontslagen bankmedewerkers in provincie

Jean-Claude Juncker is niet de enige in het Brusselse die wel eens te diep in het glaasje kijkt. Anders kunnen wij niet verklaren dat de Europese Commissie €1,2 miljoen overmaakt naar Nederland voor de omscholing van bankpersoneel. Zoals u weet werden de burelen van Nederlandse banken tot voor kort bevolkt door overbetaalde Viva-lezeressen die consequent met twee vingers typten, omdat ze te lui waren om zichzelf bij te scholen. Slechts een kwart van de gebonjourde bankkrachten vindt binnen een jaar weer emplooi en die cijfers zullen in de periferie (geen Randstedelijke uitdrukkingen - red.) plattelandsprovincies nog dramatischer zijn. Gelukkig is er in Europa overal een potje voor, dus ook voor mensen die bij het woord tablet alleen aan grootmoeders medicijnkast kunnen denken. Het geld van het European Globalisation Adjustment Fund stroomt richting Friesland, Drenthe en Overijssel wegens de bovengemiddelde werkloosheid. Zo kunnen 450 medewerkers die in oorden als Wijhe, Olst en Coevorden op de kasseien werden geknikkerd op kosten van de Europese gemeenschap werken aan hun toekomst. Hoe? 'The co-financed measures (lokale overheden doneren ook 8 ton -red) will help the displaced workers to find new jobs by providing them with job-search and outplacement assistance, training and entrepreneurship support. The measures also include the set-up of a mobility pool'. Oftewel: de kassa gaat rinkelen ambachtsscholen, loopbaancoaches, migratiemanagers en andere clowns uit het mobiliteitscircus. Helpt natuurlijk geen flikker, maar toch lekker dat geld uit Brussel. 

Fotobijschrift: Vroeger was alles beter, zo ook bij de Spaarbank van Amsterdam. 

Ai. Noord-Koreaanse economie stort in

Wat maakte nou eigenlijk dat de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un toch met zijn Amerikaanse tegenhanger om tafel ging en een soort van aanzet gaf tot denuclearisatie? De deplorabele staat van de economie van het stalinistische land als gevolg van alle wereldwijde sancties wegens Kim's nucleaire programma, zeggen veel experts. En inderdaad, heel voorspoedig gaat het niet met de economie die gelijkstaat aan ongeveer 2,1% van het bruto binnenlands product van de moderne buurman Zuid-Korea. De Zuid-Koreaanse centrale bank weet te melden dat het bbp van Noord-Korea in 2017 op jaarbasis slonk met 3,5%, en da's de grootste krimp in twintig jaar. Prangende vraag tussendoor: hoe weet de bank dit eigenlijk? Helaas houdt die het spannend door te zeggen dat men zich baseert op data die 'relevant institutions' aanleveren - daar moeten we het maar mee doen dus. Afijn, terug naar het Noord-Koreaanse exportcijfer dat met 37,2% achteruit ging naar $1,7 miljard. Dat kwam vooral door 'the exports ban on coal, steel, fisheries and textile products', legt een bankmedewerker uit. Kim houdt zelfs rekening met 'a potential collapse of his economy' als alle sancties gewoon blijven gelden, zei de directeur van de Amerikaanse inlichtingendiensten Dan Coats gisteren dan weer. Tegelijkertijd weet hij ook dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen met die beloofde denuclearisatie, zeker aangezien de Noord-Koreanen onlangs alweer begonnen te zeuren over de Amerikaanse eisen. En nog meer ontnuchterend: het land blijft voorlopig gewoon de grootste internationale slavendrijver.

Drama. Overmoedige oud-bankmedewerkers vinden geen nieuwe baan

Van een ieder die zijn congé krijgt zijn oud-bankmedewerkers het moeilijkst weer aan het werk te krijgen. Hoewel de economie op volle stoom draait en de werkloosheid 3,9% noteert, lukt het werklozen die uit de bank- en verzekeringssector rollen in slechts 27% van de gevallen om binnen een jaar een baan te bemachtigen. Het landelijk gemiddelde ligt op 63%. Nu zijn die laatste cijfers alweer van 2016 toen de werkloosheid iets hoger lag, maar iedereen en z'n reïntegrerende begeleider zegt in Het FD dat de boel alleen maar erger wordt. De digitalisering, de demoon achter de werkloosheid, duurt maar voort. Met als gevolg dat niet alleen mbo-functies binnen de bank worden uitgeroeid, maar dat je volgens vakbondsman Emanuel Geurts (De Unie) ook als beleggingsspecialist weggefintechd kan worden. Terwijl de banken aan de ene kant duizenden krachten lozen, zoeken ze aan de andere zijde naar it'ers en data-analisten (gratis zoektip: hogere bonus). Banken proberen het probleem op te lossen als een bank. Namelijk door er zak geld tegen aan te gooien in de richting van mobiliteitscentra waar medewerkers lekker aan de slag kunnen met arbeidsmarktwaardescans en migratiemanagers. Helpt voor geen enkele moer. Komt mede door de luiheid van onze aanstaande oud-medewerkers lieten ING en Rabo zich al eens ontvallen. 

Lees verder

Owjee. 800.000 'werklozen' zijn spoorloos

Ga terug naar de plek waar je ze voor het laatst hebt gezien. Het dressoir, de comfortabele driezits of het Thaise strand. Kan ons het schelen, we willen gewoon onze 800.000 'spookwerklozen' terug. Onze wat? Spookwerklozen is een vinding van De Telegraaf in het kader van haar krappe-arbeidsmarktserie 'Handen tekort'. Gaat om alle mensen die nu op zoek zijn naar (meer) werk, maar niet als werkloze in de boeken staan. CBS'je schaart deze mensen samen met de werklozen (391.000 stuks) onder het kopje onbenut arbeidspotentieel. Denk aan parttimers die meer willen werken en de ontmoedigden. Schreven wij al eerder over en als T. Veenkamp meer progressie had geboekt op de Photoshop-cursus hadden we dat toffe plaatje hierboven zelf gemaakt. De krant vraagt zich af hoe het  kan dat werkgevers heul veel arbeidskrachten nodig hebben, maar niemand kunnen vinden. Blijkt allemaal de schuld van UWV en de gemeenten. Zij hebben de kaartenbakken niet op orde en de gegevens die er wel zijn schieten tekort. Misschien mantelzorgt de werkloze oud-bankmedewerker wel heel goed voor zijn moeder, maar weten we dat niet. Data is de heilige graal, dus een database waarin minutieus is vastgelegd wat de capaciteiten van iedere werkbehoeftige zijn biedt uitkomst. Blijkt uit zo'n database ineens dat de Nederland vergeven is van de keihandige klussers en Javaprogrammeurs. Je weet maar nooit. Eén hoogleraar (deze) brengt nog een verfrissend geluid tussen het overheidsgebash. Ondernemers moeten niet zo janken, maar gewoon de portemonnee trekken. Vragen wij ons ondertussen hoe het UWV überhaupt mensen zou kunnen vinden om zo'n database te bouwen. 

Linktip: Energie vergelijken