Mooi, nog een voorstander van minimumtarieven voor pauperzzp’ers

U bent natuurlijk een succesvolle zzp’er die zich voor grof geld laat inhuren en die blij is dat ‘ie niet langer voor de baas hoeft te sloven. Zo’n zzp’er bij wie het ondernemen in het bloed in zit. Da’s leuk, maar dat geldt lang niet voor alle zzp’ers. Voedselfietsstudenten die als zzp’er worden ingehuurd doen dat heus niet omdat ze zulke commerciële tijgers zijn. En zo zijn er talloze zzp’ers die min of meer gedwongen als ondernemer aan de bak moesten tenzij ze net zo lief werknemer zijn. Maar ja, zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn zo lekker goedkoop voor de bedrijven die ze inhuren. De zzp’er houdt dan wel een aardige boterham over, maar heeft geen pensioen of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof. Niet te betalen. Voor werknemers geldt een minimumloon, moet er voor zzp’ers dan ook een minimumtarief gelden, door de overheid vastgesteld? Vindt u dat een goed idee (zoals de FNV), dan bent u heus niet ineens een linksdragende propagandist voor een staatsgeleide planeconomie geworden. Kabinet Rutte III denkt eraan om een mimimuntarief voor zzp’ers (€18 puur, ommenabij)  in te voeren, en vandaag doet de baas van Randstand (toch niet echt een gestaalde communist, lijkt ons) eenzelfde oproep in het Financieele Dagblad. Jacques van den Broek wil dat er ‘bodemtarieven’ moeten komen om de ‘uitholling van het sociale stelsel in Nederland te voorkomen’. Daarmee sluit de uitzendbaas achteraan in een lange rij van eerdere oproepen om zzp’ers met een minimumtarief te laten werken. Tot nu liggen de hoge heren in Brussel en van de ACM nog dwars (in inbreuk op de vrijheid van ondernemers om prijzen te stellen of zoiets). En dat is jammer want Sjaak van de Randstad heeft natuurlijk gewoon gelijk. Die horde onverzekerde en pensioenloze zzp’ers gaan uiteindelijk toch een maatschappelijk probleem worden waarvoor een collectief betaalde oplossing gaat komen. Want u weet ook wel: als de groep armlastige burgers maar groot en luidruchtig genoeg is, springen we toch altijd met alle liefde bij met z’n allen, ongeacht of de situatie aan de mensen zelf te wijten is. Kunnen we maar beter voorkomen. 

U wilt binnen een dag werk? Klop eens aan bij de Belastingdienst

Denk nou niet dat ze bij de Belastingdienst niets doen om het - zelf gecreëerde - personeelstekort op te lossen. Men heeft tal van oplossingen, inclusief gekke namen. Zo is het interne wervingsbureau ('Employability Center') uitgebreid van 31 naar 76 fte, worden er massale sollicitatierondes ('selectieboulevard') gehouden waarbij niet volledig geschiften dezelfde dag een aanbod ontvangen en zijn er voor specialistische vacatures externe recruiters in de arm genomen. Bent u fiscalist, data-analist, accountant of ICT'er dan staat de deur bij de fiscus permanent open. Verder werkt men aan zoekmachineoptimalisatie en mogen medewerkers op werken.belastingdienst.nl vertellen hoe de werksfeer is opgeknapt nu die ouwe zuurpruimen met riante vertrekpremie op de camping zitten. Ondanks alle inspanningen zijn in 2018 meer mensen vertrokken dan begonnen en 'zullen de wervingsdoelen niet volledig worden gehaald'. Belastingstas Menno Snel heeft ook goed nieuws. In september lag de instroom van medewerkers voor het eerst hoger dan de uitstroom. 

Lees verder

Ocharm. Nibud wil pensioen door strot zzp'er duwen

Hey, daar zijn we weer! De budgetvoorlichters van het Nibud pleiten maar weer eens voor een verplicht pensioen voor iedereen. En dus ook voor zzp'ers. Dat pleidooi is niet nieuw en de weerstand ertegen evenmin. Een goed voorbeeld daarvan is de rechtszaak van zzp'ers die zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Schilders. Dat fonds stelt de opbouw van pensioen verplicht voor de 10.000 zzp'ers die zijn aangesloten, en een flink deel pikt dat niet en is naar de rechter gestapt om de staat en het fonds te dagvaarden. De reden daarvoor laat zich raden: de bijdrage is te duur en bovendien zeggen ze dat de gezamenlijke afspraak dat alle schildersbedrijven, zzp'ers en niet-zzp'ers, dezelfde pensioenpremie moeten betalen gewoon verkapte kartelvorming is. En dat mag niet van de mededingingswet. Nou goed. Dat is een praktijkvoorbeeld (met naar wij dachten nog geen eindoordeel van een rechter), maar dat is voor het Nibud geen reden om zich hier wat van aan te trekken. Want er is nu eenmaal een groep zzp'ers die geen pensioen opbouwt en op latere leeftijd in de problemen komt. Want present bias en niet zo bezig met de oude dag. Aan het Nibud om die mensen wakker te schudden en nog eens met spaartips te komen, maar blijkbaar kiest het voorlichtingsinstituut dit keer voor deze eindoplossing. Want de consument gaat niet zelf met het pensioen aan de slag en bejaarden hebben geen zin om het huis te verkopen en kleiner te gaan wonen. Ook zegt het 'geen voorstander' te zijn om geld uit de pensioenpot te gebruiken voor de aankoop van een woning. Dan nog een schrikplaatje om de ernst van de situatie te benadrukken:

Lees verder

Zzp'ers verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De zelfstandigenaftrek verdwijnt

Het kan hard gaan in de wereld. Een jaar geleden, schrijft Trouw, zagen werkgevers niks in het plan van de vakbonden om zzp'ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Vandaag geven de werkgevers de loopgraaf die ondernemersvrijheid heet op.  De directeur van werkgeversorganisatie AWVN Harry van de Kraats zegt tegen de krant: 'De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?' En die tijdbom is dan dat slechts 19% van de 895.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. De rest van de zelfstandigen duikelt met een dwarslaesie zo de bijstand in, want arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn te duur of men vertrouwt de verzekeraar niet.  Maar Van der Kraats heeft een oplossing: 'Betalen alle werkenden mee aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de premie voor zelfstandigen beter te behappen'. Om daar aan toe te voegen dat zzp'ers die zo'n lage premie niet kunnen betalen verdwijnen door natuurlijke selectie. De AWVN kietelt de vakbonden nog even door. Het Financieele Dagblad opent vandaag met 'Werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden', waarin diezelfde Van der Kraats zegt: 'Ik geloof heilig in “countervailing power”'. De AWVN ziet de onafhankelijke tegenmacht (vertaling FD, red.) van de vakbonden harder slinken dan  de vergrijzing van de bevolking. De werkgever verliest daarmee een kritische gesprekspartner en daar zijn de werkgevers niet blij mee wegens verdwijnen van draagvlak van de bevolking voor sociale dingen. Dus gaan werkgevers werknemers aansporen om lid te worden van de vakbond. Enfin, vanwaar al die liefde van de werkgevers voor de bonden? 1) Er is vandaag een jaarcongres van de AWVN dat met voorpagina-artikelen meer gewicht krijgt en 2) de werkgevers willen af van de doorbetalingsplicht van twee jaar voor zieke werknemers, iets dat de vakbonden niet willen (een sociaal akkoord liep vorig jaar spaak op dit onderwerp). Gaan wij kijken of de bonden ditmaal wel toehappen. Het hele plan van de AWVN ('tien ideeën voor de wereld van werk') vindt u hier, inclusief de opmerkingen over de zelfstandigenaftrek (als zzp'ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en deelnemen aan een pensioenregeling,  dan 'kunnen we afscheid nemen van de bestaande generieke zelfstandigenaftrek'. Verandert de wereld toch minder hard dan we denken).

Lees verder

Handig. Rechter legt uit hoe ondernemers de spaartaks kunnen omzeilen

En dan doelen we met de titel op de mensen met een eenmanszaak -de zzp'ers daaronder begrepen- en wat zij kunnen doen met de overtollige liquide middelen binnen de onderneming. Kortom, wat moet er fiscaal gezien gebeuren met het geld dat overblijft nadat is afgerekend over de fiscale winst (en wat u verder niet nodig heeft voor de uitgaven in privé). Blijft dat geld in box 1 en tot de onderneming behoren. Of is het privé-vermogen en verhuist het geld naar box 3 met zijn vermogensrendementheffing? Wanneer het geld in onderneming achterblijft, dan moet de ondernemer in het jaar erop belasting aftikken over de ontvangen rente (is max 52% x rente over tegoed). In box 3 loopt dat op naar boven de 1,6% over het gehele bedrag (tegoed x 5,38% x 30%)? In deze renteloze tijden geniet box 1 overduidelijk de voorkeur (ter adstructie: €100.000 x 0% spaarrente x 52% inkomstenbelasting = nul belasting; €100.000 boven de vrijstelling in box 3 is €1.613 aan inkomstenbelasting). De hoofdregel luidt dat de ondernemer zelf mag beslissen in welke box het geld wordt geparkeerd. Het zal u echter niet verbazen dat daar door de Belastingdienst paal en perk aan is gesteld. Deze keuzevrijheid, zo heet dan dan, wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden als de ondernemer 'tot het vermogen van zijn onderneming rekent liquide middelen die duurzaam overtollig zijn en dus in die onderneming geen enkele functie vervullen'. U begrijpt de kwestie: wanneer staan liquide middelen de spaartaks te ontwijken? Het aardige van dit alles is dat de belastinginspecteur dat moet bepalen en nog meer aardig is dat een belastinginspecteur in deze zaak (waar het draait om een advocaat die €350.000 op de zakelijke spaarrekening liet staan) onderuit de zak krijgt van de belastingrechter. Samengevat: zodra uw onderneming ook maar met enige onzekerheden is omgeven (en dat kan niet anders, want anders bent u fiscaal gezien geen ondernemer), kunt u best enige jaarwinsten in de onderneming achterlaten. De continuïteit van uw onderneming waarborgen is zakelijk gezien best wel redelijk. Tot zover onze tip waarmee de nul-rentes ook wat beter te pruimen vallen. Loonslaven en directeuren-grootaandeelhouders klikken voor box-3-advies hier.

Faalfiscus faalt vrolijk verder

Wij kunnen het ook niet helpen, maar we moeten het weer even hebben over onze Belastingdienst. Daar is het al geruime tijd hommeles. Eind april beloofde belastingstas Snel de puinhopen 'beheerst' op te ruimen en dat ging - en we citeren onszelf - 'mogelijk iets sneller dan de lange termijn maar niet korter dan de korte termijn' gebeuren. Wanneer dat precies is weet niemand, maar in ieder geval niet vandaag. Sterker nog, de omvang van het hoofdpijndossier de Belastingtelefoon blijft maar groeien. In weerwil van de naam Belastingtelefoon wordt de telefoon daar nauwelijks opgenomen wegens onderbezetting en een hoog ziekteverzuim. Aan terugbellen deed men ook al niet. Lezen we nu weer dat het bellen van de Belastingtelefoon onderhand alleen nog een goed idee is voor liefhebbers van muzak. In september kreeg 1 op de 3 bellers niemand aan de lijn en daarmee is de situatie bedroevender dan voor de zomer. Met een beetje mazzel wordt deze week de miljoenste beller uit de rij geflikkerd (in heel 2018). Nu is de septemberpiek prima te verklaren. Zo'n 350.000 mensen hebben deze week een brief ontvangen over hun toeslag en een deel daarvan dusdanig in de war geraakt dat ze de Belastingtelefoon zijn gaan bellen (wat gezien het kennisniveau aldaar sowieso een zinloze exercitie is). Hoewel voorspelbaar, krijgt het CDA in De Telegraaf omtzigtig de ruimte om teleurgesteld te zijn en nieuwe kamervragen aan te kondigen. Kan mooi gecombineerd worden met een nieuwe vragenronde over de afdeling schenk- en erfbelasting. Daar loopt het geld er sneller uit dan bij een trophy wife op de PC Hooftstraat. En over dat stukje (tijdelijke) belastingderving is de Kamer - inclusief kleine overheid-fanboy van de VVD - not amused

Wat gaan we doen met belastingrulings?

Dat was zo'n beetje de vraag die belastingstas Snel voorlegde aan het volk. Eerder dit jaar constateerde de overheid dat bij de afgifte van rulings met een internationaal karakter de 'interne procedures niet in alle gevallen foutloos zijn gevolgd'. Dus moet de rulingpraktijk per 1 januari 2019 herzien worden. Naast dat het procedureel niet helemaal jofel zit, is er het nodige te doen om rulings. De EU vond het allemaal weinig transparant en sommige partijen (hoi SP!) menen dat louter multinationals profiteren van de belastingafspraken. Desalniettemin wil het kabinet de rulingpraktijk behouden want handig voor de Belastingdienst (komen we zo op) en goed voor het Nederlandse investeringsklimaat. Geven wij nog gewoon even een uitleg over de huidige rulingpraktijk, wat er mogelijk gaat veranderen en gaan we tenslotte door naar de stem van het volk+ stakeholders.

Lees verder

Zzp’er laat zich niet tegenhouden door een beetje zwangeren en bevallen

De loonslavin moet weliswaar werken voor De Man, maar verder heeft zij een aantal zaken best goed geregeld. Doorbetaald worden bij ziekte bijvoorbeeld, of een uitkering bij arbeidsongeschiktheid. En zwangere werkneemsters mogen tussen de zes en vier weken voor de uitgerekende datum (respectievelijk 34 en 36 weken zwanger) thuis gaan zitten uitbuiken, om vervolgens na de bevalling een maandje of drie te herstellen. Allemaal keurig doorbetaald ook. Zo luxe hebben zmb’ers (zelfstandige met baarmoeder) het natuurlijk niet. Of nou ja, de dames kunnen wel naar UWV stappen om beroep te doen op de regeling Zelfstandige en Zwanger (ZEZ), maar dat is ook geen vetpot (maximaal bruto minimumloon). Dan kunt u als zwangere onderneemster maar beter een buffer hebben om deze periode door te komen. Maar u kunt ook gewoon doorwerken tot de eerste week, en na de bevalling met het kraamverband nog in weer aan de slag te gaan. Namens Allianz deed Gfk onderzoek onder voortplantende onderneemsters, en wat blijkt: 6 op de 10 werken gewoon door na 36 weken zwangerte. En de helft van de dames gaat binnen 6 weken na de babyworp weer aan het werk, want er moet immers melk op de plank. Dat brengt ons tot volgende vraag: zijn die barende zzp'ers nou gek, of hebben werkneemsters gewoon te lang verlof? Eén en ander zal vast afhangen van de aard van de werkzaamheden, hoe soepeltjes (relatief dan, natuurlijk) de bevalling verloopt en het daaropvolgende herstel vordert. Scheelt natuurlijk ook wel dat u als zzp’ster wat flexibeler bent qua werktijden e.d., wat handig is als u bijvoorbeeld een huilbaby geproduceerd hebt, vindt ook 39% van de ondervraagde dames. 

Beloning van werknemers versus zzp'ers in één grafiek

Kicke plaatje van De Nederlandsche Bank die met de niet zo heel schokkende constatering komen dat het zzp'ers in tijden van hoogjunctuur meer voor de wind gaat dan in tijden van economische neergang en hoge werkloosheid. In groen de jaarlijkse percentuele stijging/daling van de beloning van de gewone werknemers bij bedrijven. In blauw van de zzp'ers die bedrijven tot hun opdrachtgevers rekenen. Gaat het momenteel dus erg lekker mee. En het is van belang, zegt DNB, om die beloning van de zzp'ers goed mee te rekenen bij de vraag of de inkomensgroei van werkenden gelijke tred houdt met de ontwikkeling van de bedrijfswinsten. Van de 10 miljoen deel- en voltijdsbanen worden er namelijk 2 miljoen vervuld door zzp'ers (cijfers 2017). 'Dit betekent dat de loonontwikkeling van werknemers in bedrijven niet altijd representatief is voor de inkomensontwikkeling van alle werkenden in het bedrijfsleven'. En dat laat dan de gele lijn treffend zien: 'Zo daalde in 2015 de loonsom per werknemer in bedrijven licht (-0,2%), terwijl de inkomensontwikkeling van alle werkenden (gele lijn in Figuur 1) steeg (0,4%)'. Zzp'ers waren de sjaak in de jaren 2004, 2009 en 2012. Voor iedereen die aan de bak wil in de horeca: doe maar zelfstandig:

Lees verder

Zzp-leraar is de nieuwe ondernemer! Keiveel geld harken door lerarenschaarste

Het vak leraar, zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs, staat nou niet bepaald op nummer 1 in de beroepskeuzewensenlijstjes. Dat heeft uiteraard onder andere te maken met de hoge werkdruk en de relatief lage bezoldiging. Mede daardoor is er een lerarentekort ontstaan en zijn de mensen die wel voor het nobele vak hebben gekozen veel bezig met staken om juist die werkdruk te verlagen en hun salaris op te krikken. Iets waar Rutte 3 wat aan gaat doen, maar echt enthousiast is de sector nog niet. Maar dat is helemaal niet nodig, aldus een aantal leerkrachten in de Telegraaf (Blendle) vanochtend, dat voor het zzp-schap pleit. Zoals 'voormalig bokskampioen' en nu dus leerkracht Muhammet Uysal: 'Deze tijd is een unicum, een ongekende luxe voor docenten. Er is zoveel werk, we hoéven bij wijze van spreken niet eens in loondienst bij een schoolbestuur. Ik werk drie dagen in loondienst bij een school. Daarnaast ga ik als zzp’er aan de slag en bied ik me nu dus als interim-docent aan voor twee dagen in de regio Noord-Holland. Ik vraag daar een behoorlijk uurtarief voor. Ik zou meer docenten willen aansporen om zichzelf wat meer als ondernemer te zien.' Als die scholen echt zo omhoog zitten, dan heb je een uitstekende onderhandelingspositie en geven ze je alles wat je wilt, is het idee. Uysal staat ingeschreven op leraarzoektbaan.nl, waar leraren zich kunnen aanmelden en hun wensen kenbaar kunnen maken. Uysal -zelf dus ook een vechtersbaas in zijn tijd- zegt graag met lastige kinderen te werken en werd meteen gebeld door recruiters toen hij zich op genoemde site had geregistreerd. 'Maar het geboden uurloon is me te laag'. Maar goed, alle goede bedoelingen van zo'n site ten spijt, uiteindelijk los je hier het tekort niet mee op. Daarbij wisten we al dat er leuk verdiend kan worden, maar blijft het de vraag hoeveel zzp-docenten van basisschool De Koekoek drie keer per week in een Porsche Panamera voor komen rijden. En tenslotte profiteren de arme old school leraren hier niet van. Of zoals een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond het zegt: 'De salarissen zouden gewoon omhoog moeten; daar staken we al maanden voor. In goede tijden is het als zzp’er inderdaad mogelijk om zo veel geld te verdienen, maar vergeet niet dat je zelf je pensioen, je scholing en je ziektekosten nog moet betalen. En de meeste docenten willen nog altijd graag een vast dienstverband en bij een team horen.' Maar de beloning van een lastige leerling die vooruitgang boekt, is natuurlijk het mooist. 

Linktip: Energie vergelijken