MinFin: Staatsbedrijf mag gewoon met Deliveroo in zee

Een weelderige barst in ons traditionele schoeisel was het resultaat toen we hoorden dat Schiphol maaltijdbezorger Deliveroo inschakelt om maaltijden te bezorgen aan de gate. Het bezorgbedrijf ligt al enige tijd onder vuur in de Tweede Kamer vanwege de vermeende uitknijperij van ZZP-pubers en wordt misschien zelfs aangepakt als onderdeel van de Coalitie der Kwaadwillenden. Is het dan niet een beetje mal dat een staatsbedrijf (92%=van NL overheden) deze bezorgtoko gaat inhuren voor een bezorgexperimentje? Dat wilde Gijs van Dijk (zelf van de PvdAfhaalchinees) ook wel eens weten van de minister. Vandaag zegt Wopke Hoekstra zegt kort en wel: we zijn dan wel aandeelhouder, maar voor de dagelijkse gang van zaken hebben we een Raad van Bestuur aangesteld. Die heeft samen met HMS Host, dat horeca uitbaat op Schiphol en onderdeel is van het Italiaanse beursgenoteerde Autogrill, besloten dat Deliveroo de beste keuze is. Buitenlandse reizigers kunnen Thuisbezorgd.nl niet uitspreken, dus koos men voor een internationaal bekende naam. Hoekstra stelt de PvdA verder gerust door erop te wijzen dat gedurende de pilot Deliveroo alleen de technische kant (app, website) voor haar rekening neemt en dat het rennen/segwayen met dampende maaltijden door loondienstigen van HMS Host gebeurt. Voorlopig kunt u dus ook als rechtgeaarde socialist op de gate spareribs blijven knagen. 

ZZP'er steeds jonger en in 2011 onsterfelijk

Eigenlijk vinden ze u bij het Centraal Bureau voor de Statistiek pas een zzp'er als u uw hoofdinkomen uit het zelfstandigenschap sleept. En dat is, zoals u weet, slechts een kleine loot aan de brede ZZP-stam. Het grootste deel van de zzp'ers bestaat uit pizzafietsende jongeren, huismoeders (m/v) met een webshop en gepensioneerde bijklussers. Om zicht te krijgen op het aantal startende/stoppende zzp'ers dook CBS in de meest recente belastingaangiften. Die komen uit 2015, want zelfstandigen mogen uitstel van de belastingaangifte aanvragen. Voor de Belastingdienst (en daarom voor deze ene keer ook voor het CBS) telt u als bijklussende zzp'er ook voor vol. Van de 208.000 zzp'ers die in 2015 zijn gestart trekt eenderde zijn hoofdinkomen uit het ondernemerschap. De Helden uit Heerlen hebben ook de boel vanaf crisisjaar 2008 in kaart gebracht. Het aandeel van startende zzp'er dat nog in de schoolbanken zit is gegroeid van 9% naar 14%, als ook dat van voormalige uitkeringstrekkers ( 7%>>11%). Startende zzp'ers waren in 2015 voorheen minder vaak werknemer (56%) dan in het eerste crisisjaar 2008 (62%). Samengevat: nieuwbakken zzp'ers zijn steeds natter achter de oren. In de crisisjaren daalde het aantal startende zzp'ers, maar sinds 2012 durft men weer vaker een eigen kraampje te openen. Omdat, met uitzondering van 2010, minder zzp'ers het bijltje er bij neergooien dan dat er zzp-starters zijn hebben we meer zzp'ers dan voor de crisis. Stoppende zzp'ers gaan meestal in loondienst, maar ook wel eens met pensioen of dood. Behalve in 2011. Toen ging er volgens de statistieken geen enkele zzp'er dood. We zijn nog even bij CBS navragen waarom.

Lees verder

Steeds meer werkende EU-burgers in armoedegevaar

Om uit te vinden dat werken in monetair opzicht soms een zinloze bezigheid is hoeft u maar een zzp-pakketbezorger aan te schieten, maar arbeiden in loondienst is ook niet altijd een vetpot. 'Werk is geen garantie om niet meer arm te zijn', sombermansde het Sociaal en Cultureel Planbureau al in 2016. En daar helpt een groots toeslagencircus geen moer aan. Eurostat vogelde uit dat, gecorrigeerd voor het toeslagencircus, 1 op de 10 EU-burgers met baan een armoederisico loopt. Voor EU'ers met een tijdelijk contract (16,2%) en deeltijders (15,7%) ligt dat risico nog hoger. Goh. Armoede is overigens gedefinieerd als wonend in een huishouden met een equivalised disposable income (da's ongeveer alle netto inkomsten in het huishouden minus belastingen en sociale premies, meer details hier) dat lager is dan 60% van het national median equivalised disposable income. U weet: mediaan inkomen=ene helft van het land verdient meer, de andere helft minder. Zestiende daarvan=ARMOEDE-ALARM!!! Vanzelfsprekend zijn er stevige verschillen in de Europese werken-loont-niet-index. In Roemenië is 18,9% van de arbeiders in armoedegevaar ondanks de riante Roemeense verzorgingsstaat, terwijl in Finland dit percentage op 3,1% ligt. Nederland scoort 5,6%. In de meerderheid van de EU-landen stijgt het aantal nooddruftige arbeiders sinds 2010. Wegens gematigd salaris en proletariërs verenigt u bij de vrijmibo houden we het kort. Infoplaatje na de breek, rest zoekt u maar uit bij Eurostat

Lees verder

Rabobank misbruikt gedegen pensioenonderzoek om eigen financieel adviseurs aan het werk te zetten

Kennelijk zit de afdeling financieel advies van de Rabobank duimen te draaien, want vandaag brengt de bank een alarmerend verhaal over de pensioenopbouw van het werkende deel van ons land. Van de zzp'ers bouwt 43% te weinig pensioen op. Van de werknemers 31%. Als u nu denkt van die cijfers die ken ik, dan hebt u een goed geheugen. De bank is namelijk in de cijfers gedoken die onderzoeksbureau Netspar in november naar buiten bracht. Daaruit bleek dat zzp'ers eigenlijk best een goed pensioen hebben. Netspar betrok in dat onderzoek niet alleen het opgebouwde pensioen bij een officieel pensioenfonds, maar keek ook naar andere vermogenscomponenten van de mensen, bijvoorbeeld de overwaarde op de eigen woning. De Rabobank hergebruikt het verhaal met de volgende toevoeging: 'De aanname [van Netspar] is dat mensen hun werk en een stabiele inkomensontwikkeling houden en doorwerken tot de voor hen geldende AOW-leeftijd. Deze aanname is niet gering. De AOW-leeftijd schuift de komende jaren namelijk flink op, vanwege de koppeling met de levensverwachting (tabel). Uit een enquête die wij samen met het Nibud hebben uitgevoerd, blijkt dat werkenden jonger dan 45 jaar dit niet goed weten en hun toekomstige AOW-leeftijd met anderhalf tot twee jaar onderschatten [is vermoedelijk 71 jaar voor de huidige 30-jarige, red.]'.

Lees verder

Dit zijn de elf aanbevelingen van het IMF aan het kabinet

Hogere btw, minder flex en een beter pensioenstelsel. Zomaar enige aanbevelingen van het IMF in haar Concluding Statement of the 2018 Article IV Consultation voor het Koninkrijk der Nederlanden van dit jaar. Gisteren ontstond enige verwarring op de webs over wat het IMF nou precies allemaal vindt, want iedereen moest het doen met wat het IMF vertelde op een persco en dat leidde volgens sommigen weer tot verkeerde interpretaties. Maar goed, nu is er het geschreven woord en daar vertrouwen we dan maar op. Eerst en om te beginnen stelt het IMF vast dat de economie groeit als kool met iets toegenomen risico's. Door de afbouw van het ruime monetaire beleid kan de rente harder oplopen dan verwacht. En dat zou ertoe kunnen leiden dat Nederland schuldenland hard wordt geraakt (hoi huishoudens). Daarnaast kunnen haperende economieën in het buitenland roet in het eten gaan gooien, bijvoorbeeld via tegenvallende groei in Azië. Om beter bestand te zijn tegen economische schokken adviseert het IMF ons kabinet het volgende te doen (en spoiler: dat wijkt weinig af van eerdere Concluding Statements):

Lees verder

Kabinet treuzelt zich een slag in de rondte met uitwerking nieuwe box 3

Dit weet u vast nog wel: een maandje geleden oordeelde Gerechtshof Amsterdam dat het de vermogensrendementsheffing ordinaire diefstal is. Tenminste, daar waar het ging om de box 3-heffing over 2013. En dan alleen soort van principieel want de belastingaanslag bleef gewoon staan. Want de wetgever moest de tijd gegund worden om één en ander aan te passen en zo. Nou ja, de eerste veranderingen zijn er al, maar is nog steeds op basis van een forfaitair rendement. Veel eerlijker zou natuurlijk zijn om gewoon het daadwerkelijke rendement te belasten. U betaalt immers ook geen inkomstenbelasting over een forfaitair vastgesteld loon. In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet hier werk van wil gaan maken, maar sinds vandaag is er een deadline, soort van. De uitspraak van het Hof in Amsterdam was (uiteraard) reden voor Kamervragen waarmee stas Snel van Financiën om een reactie op de uitspraak werd gevraagd, ook in relatie met de in het regeerakkoord aangekondigde hervorming van box 3. Nou, die antwoorden zijn allemaal niet boeiend want nogal voorspelbaar: ja, ik ben bekend met de uitspraak en ach, we hebben als wetgever de tijd gekregen om één en ander aan te passen. Maar belangrijker voor u: Wanneer is het kabinet voornemens de overstap op belasten op basis op reëel rendement in gang te zetten en hoe vorderen de onderzoeken hiernaar? Goeie vraag van juf Lodders: wanneer denkt het kabinet z’n huiswerk nou ‘s af te hebben? Nou, dat gaat nog wel even duren, lezen we in het antwoord (spoiler alert: teleurstelling naakt): De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft [...] verzocht om een kabinetsstandpunt met betrekking tot box 3 op basis van werkelijk rendement. Aan de brief met het kabinetsstandpunt wordt gewerkt. De brief zal dit voorjaar nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Hoera!! Dat is dus misschien al over een maand! Maar wacht eens even, het kabinetsstandpunt… dat kennen we toch al? Staat toch al in het regeerakkoord? Oftewel: het kabinet heeft nog geen benul hoe een box 3 op basis van reëel rendement ingevoerd moet worden omdat het systeem van een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijke rendement nog niet is uitgewerkt (is gewoon een quootje van de stas zelf). Wij verwachten in ieder geval helemaal niets bijzonders van het aangekondigde kabinetsstandpunt. Onze voorspelling: het kabinet gaat zeggen dat het allemaal vreselijk ingewikkeld is, de Belastingdienst kan het technisch niet aan en ach, die nieuwe VRH is toch ook zo slecht nog niet, de groetjes en tot ziens. U begrijpt: voorlopig blijft de VRH nog even ongestoord doorknagen aan uw spaargeld.

Zo zien zzp-constructies van kwaadwillenden er volgens de minister uit

Eindelijk een soort van iets minder onduidelijkheid voor iedereen en zijn zzp'er. Het kabinet komt vandaag met een roadmap tot aan 1 januari 2020, de datum waarop de gloednieuwe opdrachtovereenkomst en minimumtarieven moeten zijn ingevoerd. Hoe dat er allemaal precies komt uit te zien weet niemand. Wel dat er nog heel veel overlegd gaat worden met de mensen in het veld, dat er een nadere uitwerking volgt voor de komende zomer, dat er een wetsvoorstel komt en dat het niet zo'n flop mag worden als de modelovereenkomsten. Verder krijgen we dit jaar duidelijkheid over wat er nou precies wordt verstaan onder 'gezagsverhouding'; naast 'loon' en 'persoonlijke arbeid' een voorwaarde om de werknemer te onderscheiden van de zzp'er. 'Met uw Kamer constateren wij [het kabinet, red.] dat er verwarring is over wat de gezagsverhouding inhoudt. Zo doen er verhalen de ronde dat het bijwonen van één vergadering er voor zorgt dat een werkende als werknemer gekwalificeerd wordt, in plaats van als opdrachtnemer'. In ieder geval kan iedereen tot 2020 ongestoord de zzp'er blijven uithangen. Mocht blijken dat er toch sprake was van werknemerschap dan volgen boetes noch naheffingen. Behalve bij de groep die de boel willens en wetens tilt. Tot 1 juli 2018 blijven de 'ernstigste gevallen van kwaadwillenden' namelijk flink op de huid gezeten worden door de Belastingdienst. Maar wanneer bent u een ernstige kwaadwillende?

Lees verder

Deliveroo kan gewoon doorgaan met uitknijpen fietsers

Als er één goed is in het boos maken van de vakbonden c.q. partijen op links, dan is het maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo. De firma wil immers al haar maaltijdfietsers als zzp'er laten werken, maar de bezorgers zelf vinden dat ze helemaal geen ondernemers zijn en er daarom sprake is van een gevalletje schijnzelfstandigheid. Nu is daar het kabinet om deze groep opdrachtnemers de helpende hand te bieden, aldus 'welingevoerde bronnen' tegen De Telegraaf. En wel op de volgende manier. Rutte III heeft besloten om de voor een hoop onzekerheid zorgende wet DBA een laatste zetje richting het ravijn te geven en komt in 2020 met nieuwe regelgeving. Tot dat zover is staat DBA op pauze, wat wil zeggen dat de fiscus bedrijven niet op de bon gaat slingeren voor schijnzelfstandigheid. Alleen zogenaamde 'kwaadwillende partijen' - die met 'opzet' zo'n situatie in stand houden - kunnen het bokje zijn. Verrassend genoeg bleek Deliveroo zich weinig van dit dreigement aan te trekken. Vanuit GroenLinks en de PvdA klonk dan ook de luide oproep om nou eindelijk eens te gaan handhaven. Tegen de krant van wakker Nederland vertellen de bronnen dat het kabinet nu van plan is 'de fiscus iets meer handvatten te geven' om bedrijven op die lijst te gooien. Mocht u zich afvragen wat hier precies staat: wij weten het ook niet. Wel is duidelijk dat direct de nuance volgt dat het juridisch allemaal erg moeilijk is, en er nog een hoop schaafwerk te doen is achter de schermen. Kortom, als dit de aanval van Rutte III is dan knijpen de mensen van Deliveroo zich in hun handjes. Want ook zij weten als geen ander dat dat ene rondslingerende zinnetje uit het Telegraaf-artikel eigenlijk de hoofdgedachte is en in de kop had moeten staan. 'Het is dan ook niet met zekerheid te zeggen dat bijvoorbeeld Deliveroo inderdaad zal worden aangepakt.'YES! Iedereen aan de NHG-hypotheek!

Mooi jubelbericht van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vandaag. Om uw geheugen op te frissen: op initiatief van het WEW kunnen zzp'ers sinds 1 december 2016 een hypotheek krijgen als ze tenminste twaalf maanden actief zijn als zelfstandige. Hiervoor was dat drie jaar. Blijkt dat idee nou volgens de organisatie 'zeer succesvol' te zijn! 'Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen', lezen we. Of dat veel is, is de vraag. Als we kijken naar het aantal zzp'ers dat ons land telt, is het best bescheiden. In ons land noemen 1,45 miljoen mensen zich zzp'er, en als we het kaf van het koren scheiden dan blijven er 325.000 zzp'ers over waarvan het inkomen uitsluitend uit zzp-inkomsten bestaat. Die inkomsten komen dan boven de €28.000 uit. En dan te bedenken dat zzp'ers niet gediscrimineerd worden die hun inkomsten verdelen met een combinatie van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Voor die mensen ligt ook een NHG'tje klaar. Hebben er dus in totaal 1.000 gedaan, terwijl het aantal geldverstrekkers dat het aandurft met zzp'ers behoorlijk is gegroeid sinds het begin van de 1-jaarregel

Lees verder