Hoezee, hoezee! De KvK speelt straks iets minder met uw privé

Abject en infaam. Een deftigere manier om de omgang van de Kamer van Koophandel met privégegevens van ondernemers te omschrijven was er niet. Jarenlang verramsjte de KvK ondernemersadressen voor slechts 4 cent per stuk. Kersverse zzp'ers konden daardoor de eerste dagen van hun ondernemersbestaan wijden aan het afhouden van kantoorartikelenverkopers en energieboeren (trap er niet in!). Voor alle privacyhatende inspanningen kreeg de KvK, naast wagonladingen kritiek, een heuse Big Brother Award. De repliek van de KvK op de ophef was altijd eenvoudig. De wet verplicht ons nu eenmaal het Handelsregister bij te houden en we kunnen niemand de toegang tot de gegevens ontzeggen. Hierbij vergat men voor het gemak dat er nog wat ruimte zit tussen 'geen toegang weigeren' en actief aanbieden van een waaier aan producten (voorbeeld-pdf) waarmee adressen/telefoonummers in bulk kunnen worden gekocht. Vandaag brengt de Autoriteit Persoonsgegevens het heugelijke nieuws dat de ZZP-privacyhel van de KvK weer een stukje verder wordt ontmanteld. De AP stelt dat het KvK-product 'Adressenbestand Online' niet voldoet aan de privacyregels. Hierop laat de KvK weten dat het per 1 juli 2019 stopt met het aanbieden van dit product. Al heeft dat volgens de mensjes achter het handelsregister niets te maken met de 'andere wetgevingsinterpretatie' van de AP. Na jarenlang gecasht te hebben is de geïnstitutionaliseerde Excel-sheet (props) namelijk geheel zelfstandig tot inzicht gekomen dit product qua sympathie ergens hangt tussen mosterdgasaanvallen en het bloothands doodknijpen van puppies. Sure. Ach, waarschijnlijk had het product toch al zijn waarde verloren nadat de telefoonnummers uit het adressenbestand werden gesloopt. Overigens zijn de zzp'ers niet volledig veilig voor agressieve verkooptelefoontjes en mailings. Ook na 1 juli kunnen marketeers de adresgegevens van ondernemers achterhalen, want daar hebben ze wettelijk recht op. KvK en AP hebben een puntje als ze zeggen dat de Handelsregisterwet aangepast dient te worden zodat het in de toekomst alleen de rechtszekerheid kan dienen. Hop, hop, aan het werk Menno Snel. 

Tweede Kamer weer eens boos over zzp'ers en werkgevers

Schijnzelfstandigen moeten de wereld uit, maar dat lukt niet helemaal. Of beter gezegd helemaal niet, zo bleek vandaag maar weer uit een verwarrend debatje over zzp'ers. Daarover zo meer, maar eerst meer over finstas Menno Snel en zijn brief over wat de Belastingdienst doet aan bedrijven die zzp'ers inhuren die eigenlijk werknemer zijn. Momenteel geldt een 'handhavingsmoratorium'. Een mooi woord om uit te leggen dat niemand meer weet waar de grens ligt tussen zzp'er en loondienst en dat er daarom geen handhaving plaatsvindt door de Belastingdienst tot een en ander wel duidelijk is. Op de aantoonbaar echte fraudeurs na krijgen bedrijven geen boete als ze per ongeluk een zzp'er 'in dienst' blijken te hebben. Toch zit de Belastingdienst ten aanzien van de goedwillende bedrijven niet stil. De Belastingdienst heeft 'een coachende rol door “voorwaartse aanwijzingen” te geven en de opdrachtgever suggesties te doen om de feitelijke werkzaamheden met de gebruikte overeenkomsten in overeenstemming te brengen', schrijft Snel inclusief goh!-cijfers: van de 104 bedrijven die vanuit een stukje coaching bezocht werden door de Belastingdienst ('in een breed scala aan branches en sectoren') ging het bij 45 bedrijven helemaal goed. Bij 59 bedrijven niet helemaal (waarvan twaalf de zaak willens en wetens bleken te flessen, maar dat terzijde). Maar waarom merken die goedwillende bedrijven hun personeel aan als zzp'er?

Lees verder

Goh. Voltijds werken is beste bescherming tegen armoe

Het leven telt talloze risico's, maar wie voltijds in loondienst werkt kan het armoederisico van het gevarenlijstje strepen. De bonentellers van het CBS becijferden dat in 2017 slechts een half procent van de voltijders risico liep op armoede. Om het armoederisico te bepalen hanteert het statistiekbureau een lage-inkomensgrens. Deze ligt voor alleenstaanden op een besteedbaar inkomen van €1.040 per maand en voor een (echt)paar met twee kinderen op €1.960. Van de werkenden in Nederland maakt 2,5% deel uit van een huishouden onder deze grens. In absolute getallen gaat dat om 188.000 landgenoten en da's een stuk lager dan het kwart miljoen in piekjaar 2013. Ondanks de economische opgang steeg in 2017 het aandeel zzp'ers met een laag inkomen van 8,1% naar 8,6%. Het grootste armoederisico is voor de deeltijdsondernemer (=max 24 uur buffelen per week). Van de part-time ondernemers met personeel lopen 3 op de 10 het gevaar te maken te krijgen met armoe, gevolgd door arbeidsschuwe zzp'ers (21,3%) en werknemers (6,2%). Vermelden we wel bij dat 4 op de 5 ondernemers-met-personeel voltijds werken en dat het geringe aantal uren niet altijd de schuld van de werknemer/zzp'er is. Ons land telt 585.000 arbeiders en 130.000 zzp'ers die meer uren/klanten willen. Net als werknemers lopen voltijds werkende werkgevers en zzp'ers weinig armoederisico (1,0 om 1,1%). Tenzij ze een golddigger trouwen, beleggen met geleend geld of hun volledige salaris in de fruitautomaat kieperen. Maar daarover heeft het statistiekbureau dan weer geen cijfers. Wel weten de rekenwonders te vertellen dat alleenstaanden en eenoudergezinnen meer risico lopen op armoede, wegens niemand die het schrale inkomen kan compenseren. Meer dat-had-u-zelf-ook-wel-kunnen-bedenken-cijfers vindt u bij het CBS

Gekke wereld! ACM gaat zzp'ers helpen aan minimumtarief

Wanneer een kartelwaakhond* aanstuurt op een kartel, dan weten we zeker dat er iets fundamenteel mis is met de markt. Dat vindt de ACM ook en die wil daarom zzp'ende postbezorgers, taxichauffeurs en schoonmakers helpen aan minimumtarieven om sociale dumping tegen te gaan, zo meldt het Financieele Dagblad op deze zonnige ochtend. In principe zijn collectieve prijsafspraken tussen ondernemers uit den boze 'bij een marktmacht van 10% of meer'. Maar de toezichthouder zoekt naar gaten in de (Europese) regelgeving om toch minimumtarieven te kunnen stellen in onder meer de bovengenoemde sectoren. Veel zzp'ers komen namelijk op een uur'loon' uit dat onder de €9,33 ligt -het minimum uurloon voor gewone werknemers. Voor zzp'ers gelden geen minimumtarieven en dus viert flexibele uitbuiting zijn feestje. De ACM schiet het kabinet met deze actie te hulp. In het regeerakkoord lezen we dat 'met name aan de ‘onderkant’ van de arbeidsmarkt nog steeds sprake is van schijnzelfstandigheid en concurrentie op arbeidsvoorwaarden'. Dus zijn Rutte en consorten voornemens om zzp'ers die met hun uurtarief ergens tussen de €15 tot €18 zitten automatisch aan te merken als werknemers (met voorwaarden). Tot op heden hebben we helaas nog niet veel vernomen van dat idee, want schijnt lastiger dan gedacht. Gelukkig schiet de ACM to da rescue. Wellicht.

*waakhond ACM was tot voor kort eerder een waakpoes. Maar er staat een nieuwe chef aan het roer die afscheid neemt van het softe gehannes van zijn voorganger (interview/€). Dus lezen we tegenwoordig bijna dagelijks in de krant dat de ACM iedereen de moeder gaat dwangsommen of bekeuren. Eind vorige week bijvoorbeeld de sjoemelmakelaars, en deze week bijvoorbeeld -en leuk voor de zzp'ers- energieleveranciers die zzp'ers een poot uitdraaien.

Bedrijf aan huis? Dan geen goedkope energie meer

Veel ondernemers trappen er met boter en suiker in: een zakelijk energiecontract afsluiten voor thuis. Dat lijkt erg voordelig (lager tarief, btw en energiekosten deels aftrekbaar), maar dat is vaak toch niet zo. Zzp'ers krijgen grootzakelijke contracten in de maag gesplitst, overstapboetes zijn torenhoog en het gebeurt meer dan eens dat de gepresenteerde cijfers gewoon verzonnen zijn door de telefonische of huis-aan-huis-verkopers (u hoorde de tapes over de mores wellicht eerder, en anders hier even luisteren naar de werkwijze van Essent). Dus, zo bericht het AD vandaag met een nieuwsbericht en een tranentrekkend achtergrondblendleverhaal over bij de neus genomen zzp'ers, gaat de ACM keihard ingrijpen: 'Volgens de ACM moeten kleine zakelijke gebruikers die staan geregistreerd op een woonadres op dezelfde manier worden beschermd als gewone consumenten'. Dus met een bedenktijd, minder hoge overstapboetes en in ieder geval een stukje eerlijkheid over de prijs. Nuon en Essent hebben volgens het AD nog niet willen reageren, en 'Eneco zegt het passend te vinden om zzp'ers een zakelijk contract aan te bieden zolang de verkopende partij duidelijk en eerlijk is over de verschillen tussen zakelijke en particuliere klanten. Dat gaat in de meeste gevallen goed'. Of 'de meeste gevallen' hier 50,01% of 99% betekent kunnen we niet melden. Wel dat afgelopen jaar 1,4 miljoen Nederlanders van energiecontract zijn geswitcht en dat in 2018 een record-aantal bedrijven zich heeft ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (totaal aantal bedrijven per heden: 1,75 miljoen). Energieverkopers moeten dus nog even snel bellen voordat deze lucratieve business de nek is omgedraaid met boetes en dwangsommen van de ACM.

Aantal zzp'ers in het onderwijs loopt totaal de spuigaten uit

Het lerarentekort kent u, evenals de hoge werkdruk in het onderwijs. Sinds afgelopen zomer kent u ook het fenomeen van de zzp-docent, die vanwege het lage docentensalaris een mooi uurtarief hoopt te ritselen. Eerder deze week noemde de Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) de opkomst van de zzp-leraar 'zorgelijk', want al die inhuur is tijdens een griepgolf hartstikke duur. Vandaag vragen de Kamerleden Kwint (SP) en Westerveld (GroenLinks) aan minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) of hij dit wel zo'n wenselijke ontwikkeling vindt. Als het onderwijs massaal wordt overspoeld door zzp'ers, zou dat inderdaad niet zo wenselijk zijn - maar ja áls. De vloedgolf waarover RTL Z berichtte heeft vooralsnog meer weg van een rimpeling in de onderwijszee. Komen die cijfers: in 2015 telde de Kamer van Koophandel nog 100 man die zich had ingeschreven als onderwijzer in het basisonderwijs, in 2019 lag dat op maar liefst 186. Voor het voortgezet onderwijs geldt een toename van 101 naar 193. Ook al ligt dat aantal waarschijnlijk iets hoger vanwege vrijwillig ingevulde bedrijfsomschrijvingen, toch zijn dit niet echt duizelingwekkende getallen aangezien ons land in totaal zo om en nabij de 250.000 leraren kent. De meesten van hen, 154.000, werken volgens het CBS in het basisonderwijs. En daarmee mogen we de vraag van Kwint en Westerveld over om hoeveel leraren het nu eigenlijk precies gaat kenmerken als de meest zinnige Kamervraag. Mocht de soep echt zo heet gegeten worden, kunnen we later alsnog in een zakje gaan blazen. Overigens ende tevens: leuk die vraag over schijnzelfstandigheid onder docenten, maar voor dat onderzoek heeft de Belastingdienst helaas geen tijd.

Fiscus gaat net doen alsof de Brexit niet bestaat

Van het westelijk front geen nieuws: de Britjes buitelen als vanouds over elkaar heen met kletspraatjes en wensdenken over hoe ze dan wél uit de EU kunnen stappen zonder hun kiezers in de verdoemenis te storten. Aan de goede kant van de Noordzee ondertussen was chef-onderhandelaar Barnier stiekem maar dus niet zo stiekem op de koffie bij Mark Rutte. Het was er vast supersaai want ze waren het roerend met elkaar eens: de Withdrawal Agreement zoals de EU die heeft gesloten met de Britse regering staat fier overeind, zo moet het, en niet anders. Dat de Britse regering intussen veelvuldig bakzeil heeft gehaald is jammer maar dat lossen ze intern maar op. Maar, aldus Rutte, de Britten moeten maar eens bedenken wat ze willen, want anders is een No Deal Brexit onvermijdelijk. Enfin, de koffieleut van vandaag was een vooropgezet foefje van Rutte en zijn staatssecretaris van Financiën Menno Snel. Want terwijl Rutte zijn babbeltje met Barnier deed, stuurde Snel een briefje naar de Tweede Kamer dat hij gewoon gaat doen alsof die hele Brexit niet doorgaat en dat moet Barnier natuurlijk niet horen. Is het 29 maart 2019, en is er geen deal? Niks aan de hand mensen, gewoon doorlopen! Tenminste, fiscaal gezien dan. Er komt namelijk een speciaal fiscaal overgangsrecht als het een harde Brexit wordt want het ‘is het voor burgers als gevolg van de onduidelijkheid waarschijnlijk moeilijk om zich een voorstelling te maken van wat er op hen afkomt in een no deal scenario.’ En het is ook zo’n gedoetje dat de Brexit midden in het jaar plaatsvindt, superonhandig qua administratie en zo, niet in de laatste plaats voor de Belastingdienst zelf. Dit betekent dat fiscaal gezien voor de belastingen wordt gedaan alsof het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie nog niet verlaten heeft. De overgangsperiode moet een bepaalde periode duren (Snel weet nog niet hoe lang, waarschijnlijk de rest van het jaar) en dan met name voor een paar belangrijke belastingwetten (Snel weet nog niet precies welke), om burgers en bedrijven alvast wat duidelijkheid (haha!) te geven. Als voorbeeld geeft hij bijvoorbeeld Nederlanders die in het VK hun geld verdienen of bedrijven die nu nog een fiscale eenheid vormen met een Brits bedrijf (fiscale eenheid kan niet met een toko die buiten de EU gevestigd is). Snel benadrukt dat Het VK, nadat het zich terugtrekt, een derdewereldland derde land wordt en dient daardoor hetzelfde te worden behandeld als andere derde landen. Zoals Zimbabwe en Venezuela bijvoorbeeld. Enfin, details volgen later, Tweede Kamer krijgt twee weken om er wat te vinden, waarbij geldt ‘geen bericht is goed bericht’. Succes allemaal!

De helft van de zzp'ers betaalt geen belasting. Iedereen boos

Gisteren lieten we CBS-cijfers zien waaruit blijkt dat iets minder dan de helft van de zzp'ers geen inkomstenbelasting betaalt. Was op zich niet heel nieuwswaardig, want dat is al sinds tijden bekend. Dat bijna de helft geen belasting betaalt heeft meerdere oorzaken, waarvan er een is dat bedrijven gebruikmaken van het "zelfstandig ondernemerschap" om goedkoop aan arbeidskrachten te komen. Betaal weinig (zzp'ers die geen inkomstenbelasting betalen verdienen door de bank genomen niet meer dan €16.000 per jaar, zei CBS-hoofdeconoom en slimste mens Peter Hein van Mulligen over die cijfers gisteren tegen het Financieele Dagblad) en de zelfstandige trekt dat recht met de ondernemersaftrekken. Bruto wordt dan netto schreven we en verder zijn de verhalen over het misbruik van de ondernemersfaciliteiten over de rug van arme postbezorgers bekend. Afijn, geen keihard nieuwnieuws dus, maar we vonden het wel een mooi haakje naar het debat dat gisteren in de Tweede Kamer is gevoerd over de Wab, de wet die de flexibilisering van de arbeidsmarkt moet afremmen. Die wet gaat over werknemers, uitzendkrachten en payrollers. Onze kanttekening daarbij: je kan de wetgeving ten aanzien van deze groepen verscherpen, maar als je bedrijven de mogelijkheid blijft bieden om over de rug van mensen misbruik te maken van de ondernemersfaciliteiten dan blijft het fout gaan. Welnu, dat hadden we beter niet kunnen zeggen.

Lees verder

Animatiemiepje denkt dat ze kunstenaar is, eist uitkering

Laten we het maar gewoon meteen zeggen: het is kutwerk. Werken op een vakantiepark in een animatieteam, zo’n zweterig Bollo-pak aan, verveelde snotkinderen moeten vermaken om hun verveelde ouders te ontzien tijdens hun vakantie op zo’n desolaat vakantiepark. En het is vast een hele kunst hoor, beetje zwierig het animatietiepje uithangen, maar dat wil nog niet zeggen dat u meteen een heuse artiest bent. Aldus de rechter in een treurniswekkende rechtszaak. Want alsof het nog niet erg genoeg is dat u na uw afwijzing aan de toneelschool of het succesvol afronden van de mbo-opleiding Artiest (bestaat echt!) bij de Hezbollo terecht komt, bent u ook nog eens de totale sjaak als het gaat om een beetje bestaanszekerheid. Dus baalt u wel eens van uw werk, lees dan even verder. In de onderhavige zaak draaide het om zo’n animatiemiepje dat rondhobbelde op zo’n vakantiepark. Natuurlijk was ze niet in vaste dienst maar werkte ze als zzp’er (denken we, staat niet al te duidelijk in de uitspraak), tot ze ziek werd. En zoals dat gaat met zzp’ers, dan heb je niks. Toch wilde mevrouw een ZW-uitkering, wat geweigerd werd door het UWV, want niet verzekerd voor de ZW. Dus hop naar de rechter alwaar ze betoogde dat ze op grond van het Rariteitenbesluit (bestaat ook echt!) ‘op grond van haar werk voor de [naam bedrijf] als artiest moet worden aangemerkt. Als dat zo is, dan moet zij volgens artikel 4 van het Rariteitenbesluit verzekerd worden geacht voor de ZW op 19 mei 2017 (en kan zij dus een ZW-uitkering krijgen).’ Oftewel: of de rechter even kan bedenken of een zzp-animatiemedewerker op een vakantiepark als artiest gezien kan worden. De dame betoogt dat ze voor zaken als knutselen, sport- en spelactiviteiten begeleiden, musicalstukjes verzinnen met koters of dansjes doen met andere animatiemiepjes ‘haar artistieke talenten moest aanspreken’. De rechter/kunstrecensent vond het in dit geval nog wel meevallen qua kunstzinnigheid. Want het ging gewoon om het afdraaien van een dagprogramma, dus zoveel creativiteit kwam daar niet bij kijken. Geen ZW-uitkering dus, wat dan wel weer past bij de tragiek van een gekwelde kunstenaar. 

Zelfstandige schilders komen niet onder pensioenplicht uit

Als u op zoek bent naar een vreemde uithoek in ons pensioenstelsel, dan komt u uit bij het pensioenfonds voor de schilders. Daaraan nemen niet enkel de loonslaven deel, maar ook de zzp'ende schilders. Die combi van werknemers en zzp'ers is zeldzaam en levert in dit geval nogal problemen op. Een deel van de ongeveer 10.000 zelfstandigen vindt dat de zzp-belangen minder goed worden bediend door het fonds waar in totaal 100.000 mensen bij zijn aangesloten. Daarnaast vinden ze de pensioenregeling te duur. Eind 2017 tikten we dat de zelfstandige die voor het minimumpakket aan pensioenen kiest, zijn werkzame leven lang €1.500 per jaar afdraagt om daar vanaf pensioen jaarlijks €5.000 voor terug te krijgen (cijfers 2017 dus en een spaarrekening met 0,2% levert tegenwoordig meer op). Enniewees. De zelfstandige schilders togen naar de rechter en bepleitten daar dat zij ten onrechte gevangen zitten in het fonds. Beetje technisch verhaal waar we u niet heel erg mee willen vervelen: volgens de zelfstandigen is verplichte aansluiting in strijd met het mededingingsrecht. Door zowel de werknemers als de zzp'ers verplicht deel te laten nemen, is sprake van kartelvorming. En dat mag niet. Niet van het Nederlands recht en niet van het Europees recht. De rechter gaat daar een heel eind in mee, maar niet tot het einde: 'Zzp-schilders blijven vrij hun tarieven te bepalen en het staat hun ook vrij al naar gelang in dit verband meer of minder service en/of kwaliteit te leveren. (...) Bij het minimaal pensioenkeuzeloon [bedraagt] de premie iets meer dan € 1.500 per jaar en vormt minder dan 10% daarvan de kosten op jaarbasis'.  En dat bedrag is zo laag, dat de markt slechts 'in zeer geringe mate' wordt beïnvloed. Kortom, zelfstandige schilders moeten niet huilen, maar wel pensioenpremie aan hun fonds blijven betalen. En daar moeten ze het van de rechter mee doen. Wat u ermee moet? U weet dat kabinet en sociale partners op zoek zijn  naar een nieuw pensioenstelsel. De vakbonden willen de zzp'ers graag in pensioenfondsen stoppen, dus deze uitspraak is een opsteker. Voor de bonden. Wij gokken dat hoger beroep volgt.

Linktip: Energie vergelijken