Zzp-leraar is de nieuwe ondernemer! Keiveel geld harken door lerarenschaarste

Het vak leraar, zowel in het basis- als het middelbaar onderwijs, staat nou niet bepaald op nummer 1 in de beroepskeuzewensenlijstjes. Dat heeft uiteraard onder andere te maken met de hoge werkdruk en de relatief lage bezoldiging. Mede daardoor is er een lerarentekort ontstaan en zijn de mensen die wel voor het nobele vak hebben gekozen veel bezig met staken om juist die werkdruk te verlagen en hun salaris op te krikken. Iets waar Rutte 3 wat aan gaat doen, maar echt enthousiast is de sector nog niet. Maar dat is helemaal niet nodig, aldus een aantal leerkrachten in de Telegraaf (Blendle) vanochtend, dat voor het zzp-schap pleit. Zoals 'voormalig bokskampioen' en nu dus leerkracht Muhammet Uysal: 'Deze tijd is een unicum, een ongekende luxe voor docenten. Er is zoveel werk, we hoéven bij wijze van spreken niet eens in loondienst bij een schoolbestuur. Ik werk drie dagen in loondienst bij een school. Daarnaast ga ik als zzp’er aan de slag en bied ik me nu dus als interim-docent aan voor twee dagen in de regio Noord-Holland. Ik vraag daar een behoorlijk uurtarief voor. Ik zou meer docenten willen aansporen om zichzelf wat meer als ondernemer te zien.' Als die scholen echt zo omhoog zitten, dan heb je een uitstekende onderhandelingspositie en geven ze je alles wat je wilt, is het idee. Uysal staat ingeschreven op leraarzoektbaan.nl, waar leraren zich kunnen aanmelden en hun wensen kenbaar kunnen maken. Uysal -zelf dus ook een vechtersbaas in zijn tijd- zegt graag met lastige kinderen te werken en werd meteen gebeld door recruiters toen hij zich op genoemde site had geregistreerd. 'Maar het geboden uurloon is me te laag'. Maar goed, alle goede bedoelingen van zo'n site ten spijt, uiteindelijk los je hier het tekort niet mee op. Daarbij wisten we al dat er leuk verdiend kan worden, maar blijft het de vraag hoeveel zzp-docenten van basisschool De Koekoek drie keer per week in een Porsche Panamera voor komen rijden. En tenslotte profiteren de arme old school leraren hier niet van. Of zoals een woordvoerder van de Algemene Onderwijsbond het zegt: 'De salarissen zouden gewoon omhoog moeten; daar staken we al maanden voor. In goede tijden is het als zzp’er inderdaad mogelijk om zo veel geld te verdienen, maar vergeet niet dat je zelf je pensioen, je scholing en je ziektekosten nog moet betalen. En de meeste docenten willen nog altijd graag een vast dienstverband en bij een team horen.' Maar de beloning van een lastige leerling die vooruitgang boekt, is natuurlijk het mooist. 

Zzp’ers in de culturele sector zijn straatarm, de rest gaat best redelijk

De geijkte grappen kent u: zzp staat voor Zelfstandige Zonder Pensioen, of Zelfstandige Zonder Polis-voor-arbeidsongeschiktheid. Vandaag krijgt u er van het CBS nog eentje bij, Zelfstandige Zonder Poen. De Limburgse bonentellers hebben namelijk de vermogenspositie van zelfstandigen in kaart gebracht. Zelfstandigen met personeel en zonder personeel (zmp’ers vs. zzp’ers). Met die eerste groep gaat het best goed: ze hebben een doorsnee vermogen van €217.000, waarvan iets minder als de helft uit bedrijfsvermogen bestaat. De rest is eigen huis en nog wat andere dingetjes. Dan de zzp’ers, die hangen van de armoe aan elkaar. Doorsnee vermogen van alle zzp’ers is dan weliswaar iets meer dan een ton (tegenover een allerluizigste €23.000 voor de loonslaaf, maar die hoeft dan  ook niet zelf te sparen voor z’n pensioen), maar een kwart van de zzp’ers heeft niksnadanoppes. Dat matcht dan niet geheel ontoevallig met de bevindingen van het CBS van vorig jaar, dat een kwart van de zzp’ers niks heeft geregeld voor z’n oudedag. Maar wie zijn dan de rijke stinkerds onder de zzp’ers? Boeren natuurlijk, want agrarische zzp’ers zijn schathemeltjerijk door de grond die ze hebben. De zzp’ers zonder vermogen vinden we, zeer voorspelbaar in de geijkte pretstudiesectoren: cultuur, recreatie en 'overige diensten'. En deze zag u ook aankomen; in de bouw zijn de verschillen het grootst: zzp’ers hebben doorgaans een pot van €52.000 terwijl degene die ze altijd met busjes op de hoek van de straat laat oppikken, de bouw-zmp’er, het mag doen met bijna vijf keer zoveel. Dus afgezien van het feit dat een kwart van de zzp’ers nu niks heeft en straks na pensionering ook niks heeft, gaat het eigenlijk best aardig met de ondernemende klasse. Hop, aan het werk maar weer!

Van het IMF moeten zzp'ers de handjes wat productiever laten wapperen (anders wereldoorlog)

Het aantal ontwikkelde landen met te grote overschotten of juist tekorten op de lopende rekening blijft hardnekkig hoog. Dat betekent dat de ene groep te veel goederen exporteert en investeringen over de grens doet; de andere juist te weinig. Voor het IMF vandaag reden genoeg om landen op te roepen iets te doen, want als dit zo blijft dan levert dat keigrote 'risks to global stability' op. Overschotlanden knijpen de binnenlandse bestedingen te veel af; tekortlanden zijn te afhankelijk van buitenlandse geldschieters en dat levert problemen op als die het land verlaten. Tot de eerste groep behoren Duitsland, Zuid-Korea, Zweden, Singapore, China en Nederland. Tekorten vinden we in het VK en de VS, plus Argentinië en Turkije die door het IMF als opkomende (?) economieën worden bestempeld. Het IMF hoopt dat er internationaal samengewerkt gaat worden om overschotten en tekorten te verminderen, met voor de duidelijkheid de uitleg dat 'protectionist policies should be avoided as they are likely to have significant deleterious effects on domestic and global growth, while limited impact on external imbalances'. Importheffingen helpen dus niemand en de VS, maar dat wist u al. Daarnaast heeft het IMF voor iedereen en zijn land aanbevelingen opgetikt, waarbij wij alleen kijken naar die voor Nederland.

Lees verder

Rechter geeft Deliveroo gelijk en de politiek een probleem

Ook weer helder. Deliveroo hoeft de fietsende zzp-studentbezorger die met steun van FNV en PvdA een rechtszaak tegen de maaltijdtoko was begonnen niet terug te nemen in vaste dienst. Student Sytze Ferwerda had een tijdelijk contract bij Deliveroo, maar toen dat afliep had hij twee keuzes 1) als zzp'er aan de slag blijven bij Deliveroo of 2) zoeken naar een ander baantje. Ferwerda koos voor optie 1 en jammerde al snel over schijnzelfstandigheid. Om te bepalen of er sprake is van een arbeidsrelatie kijkt de rechter naar loon, gezag en de verplichting om persoonlijke arbeid te verrichten. Die merkt als eerste op dat de student in alle zelfstandigheid het volgende mailtje stuurde naar Deliveroo: (..) Ik zou graag mijn contract willen omzetten naar een zzp-contract. Wat moet hiervoor gebeuren? (..). Dat de student eerst nog een overeenkomst van opdracht sloot en later spijt kreeg/zich voor het PvdA-karretje heeft laten spannen vormt voor de rechter geen beletsel om in te gaan op de andere argumenten. Kort en goed stelt hij a) de bedrijfsomschrijving van het bedrijfje van de  student 'het bezorgen van eten voor Deliveroo' niet betekent dat hij niet voor Uber Eats, Foodora etc. mag werken b) topbezorgers krijgen weliswaar 'priority access' voor hun favoriete tijdvakken, maar dat betekent niet dat bezorgers zonder zo'n status niet de vrijheid hebben om tijdvakken te kiezen en bestellingen te weigeren. Kortom, niks gezagsverhouding. c) Bezorgers kunnen zich gerust laten vervangen door iemand anders, zolang diegene maar de juiste trainingen bij Deliveroo heeft gevolgd en d) Het is wel een beetje gek dat Deliveroo en niet de zzp-bezorger de factuur stuurt. Maar, zegt de rechter, het is voor Deliveroo nu eenmaal een koud kunstje om die factuur uit te draaien en de bezorger mag als hij dat leuk vindt zelf een factuur sturen. Samengevat: de rechter vindt dat Deliveroo zich aan de wet houdt en geeft het bedrijf en passant gelijk in haar opvatting dat het arbeidsrecht hopeloos verouderd is. Maar het is niet zijn taak om dat te fiksen. 'Wanneer het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms als Deliveroo dergelijke overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever daartegen maatregelen moeten treffen.' Dus nu schreeuwt de SP om een Reparatiewet, is de PvdA vooral verdrietig, Deliveroo blij en fietst Sytze zich de zweetparels op het hoofd om de proceskosten (€300, 60 bezorgingen) aan de kant van Deliveroo te betalen. 

Rechter hakt zzp’ers in de wijkzorg alsnog de kop af

In de zorgsector woedt de loopgravenoorlog tussen kleine zelfstandigen enerzijds en zorgverzekeraars anderzijds doorrrrr. Deze week boekten zorgverzekeraars, die het niet zo op het groeiende leger van zzp’ers hebben, een belangrijke overwinning in de rechtszaal. De facto maakt de rechter het zzp’ers nagenoeg onmogelijk om hun werk in de wijkverpleging te doen. Wat is er aan de hand? In het kader van de vrije artsenkeuze kun je als klant kiezen voor de wijkverpleegkundige die je wil. Ook als die geen contract heeft met jouw verzekeraar. Maar daar wil Zilveren Kruis in nieuwe betalingsvoorwaarden (pdf) een eind aan maken. De zorgverzekeraar wil dat cliënten eerst toestemming vragen voor ze naar een niet-gecontracteerde aanbieder stappen. Bovendien kunnen zzp-verpleegkundigen niet meer hun factuur rechtstreeks naar de verzekeraar sturen. Zilveren Kruis betaalt alleen aan de verzekerde. De verpleegkundige moet zijn factuur vervolgens zelf naar de patiënt sturen, in de hoop dat die dan netjes betaalt. Zilveren Kruis vindt die maatregelen nodig omdat er te veel gefraudeerd zou worden door wijkverpleegkundigen zonder contract. Het frappante is dat de kort-gedingrechter nog een streep haalde  door deze nieuwe voorwaarden van Zilveren Kruis. Maar na extra onderzoek en een stevige conclusie van minister De Jonge dat niet-gecontracteerde wijkverpleging niet doelmatig is, pakt het arrest van het Hof in hoger beroep diametraal anders uit. De zzp’ers overwegen nu naar de Hoge Raad te stappen. 

Lees verder

Luister niet naar de OESO, u redt als zzp’er juist de economie!

Wij wisten het allang, maar de OESO heeft het nu ook ontdekt: de Nederlandse economie draait weer als een tierelier! Maar, en dat wisten we ook allang, niet iedereen profiteert evenveel van die groeiende economie. En dat is de schuld van de zzp’er, concludeert de denktank van industriële landen. Dit voortwoekerend freelancekwaad knaagt aan de wortels van ons poldermodel en slaat de bodem onder onze welvaart uit. Zzp’ers zorgen ervoor dat werknemers arm blijven en halen en passant de arbeidsproductiviteit omlaag. De remedie tegen dit tuig is gelukkig simpel: zelfstandigen moeten meer belasting betalen. 

Lees verder

HELP! De Belastingdienst krijgt er weer een ingewikkeld projectje bij

Wie een eenmanszaak wil starten stopt het paspoort in de binnenzak, €50 in zijn achterzak en fietst even langs een KvK-kantoor. Vroeger moest u doortrappen naar het Belastingkantoor voor de aanvraag van een btw-identificatienummer dat op facturen+website moet worden vermeld. Gaat tegenwoordig allemaal automatisch voor die vijf tientjes. Wat niet is veranderd, is de manier waarop de fiscus deze btw-nummers fabriceert. Men pakt uw burgerservicenummer en plakt daar drie tekens voor. Een perfect recept voor identiteitsfraude, aldus de hele wereld minus een paar staatssecretarissen die het jarenlang anders zagen. Huidig belastingstas Snel woont wel in de 21e eeuw en gaf te kijken naar opties om deze privacyschending van staatswege te veranderen. De Autoriteit Persoonsgegevens concludeert vandaag na uitvoerig onderzoek (pdf) dat het de fiscus ontbreekt aan een 'wettelijke basis om het burgerservicenummer te gebruiken in het btw-identificatienummer van zelfstandigen met een eenmanszaak'. Gaan ze bij de Belastingdienst niet snel normaal doen, dan kan de AP 'handhavende maatregelen' treffen. En met snel bedoelt de privacywaakhond 1 januari aanstaande. Wij weten en u weet dat dit een onmogelijk opgave is voor een organisatie die elk ICT-project uit de klauwen laat lopen. Weet de Belastingdienst zelf ook dus die sputtert bij RTL Zzp dat het omnummeringscircus minstens een jaar gaat duren. Over de kosten kan de fiscus dan weer niets zeggen, maar die worden sowieso hoger dan in eerste instantie gecommuniceerd gaat worden. Maar goed een beetje privacy voor de zzp'er mag wat kosten, kijken wij halsreikend uit naar het moment (voor 2022 graag) dat eenmansbedrijven hun adresgegevens uit het Openbare Handelsregister kunnen jorissen. 

Zzp'ers zijn improductief, betalen geen belasting en brengen het poldermodel in gevaar

Dat zegt de OESO vandaag in de Economic Survey of the Netherlands 2018. Daar kunnen zzp'ers overigens niets aan doen, zo voegt de OESO netjes toe. De wildgroei aan mensen die voor zichzelf beginnen is het gevolg van overheidsbeleid waar geen touw aan vast te knopen is. Mensen met een vast contract krijg je de deur niet uit en zzp'ers zet je op elk gewenst moment bij het grofvuil. Bovendien hoef je als werkgever zzp'ers nauwelijks te betalen want op hun beurt betalen zzp'ers ook geen belasting. Heeft de OESO allemaal plaatjes van. Te beginnen met eentje over hoe vast vaste contracten in Nederland zijn:

Lees verder

Haha! Dijsselbloem gaf banken dus wel ongeoorloofde staatssteun

De Europese Commissie zet een streep door de staatssteun die voormalig minfin Dijsselbloem verstrekte aan banken en verzekeraars. Met behulp van de ING voerde de Dijss in 2014 en 2015 een wijziging door op de Wet op de vennootschapsbelasting. Daarmee werd het uitsluitend aan banken en verzekeraars toegestaan om rente over coco's in mindering te brengen op de winst. Kostte €350 mio belastinggeld en daar de minister zo handig was de wetswijziging ergens in een voetnoot te verstoppen, kwam het voorstel ongemerkt door de Tweede Kamer (meer info). Zoals u weet zijn coco's obligaties met een hoge rente die omgezet kunnen worden in aandelen als een bank of verzekeraar door de hoeven dreigt te zakken. Nu hadden wij in 2015 al het idee dat de Dijss met dit fiscale voordeel ongeoorloofde staatssteun verstrekte. Als een bank wel rente in aftrek mag brengen, waarom mocht Cocu dat dan met zijn coco niet. En precies dat schrijft de Europese Commissie vrijdag. Belastingwetten zijn niet bedoeld om sectoren die het even lastig hebben specifieke fiscale douceurtjes te verstrekken. Staatssecretaris Menno Snel heeft aansluitend laten weten te luisteren naar de EC. De rente op coco's die na dit jaar worden uitgegeven is daarom niet langer fiscaal aftrekbaar. Levert €150 mio per jaar op voor de schatkist en scheelt een kansloos juridisch gevecht tegen de EC. Destijds bij invoering was het argument dat in bijna heel Europa de rente op coco's aftrekbaar was en dat bijvoorbeeld ING, zo zei ING zelf, zonder die renteaftrek €120 miljard minder kredieten zou kunnen verstrekken. Dat laatste lijkt ons ietsiepietsie overdreven, maar als de ING het zegt dan zal het wel zo zijn. Overigens streeft de EC naar een gelijke fiscale behandeling van de coco in gans de Europese Unie wegens een stukje gelijk speelveld. Meer nabeschouwing daarover vindt u op het blog van Martien Lubberink (*). Ondertussen laat de Nederlandse Vereniging van Banken ons weten verrast te zijn door het besluit. Gaan wij wachten op reacties uit de Tweede Kamer.

Lees verder

Joechei! We krijgen een nieuw belastingstelsel

Staatssecretaris Menno Snel gaat zijn ambtenaren aan het werk zetten om na te denken over een nieuw belastingstelsel. Dat zei Snel tijdens debat #7765 over de falende Belastingdienst waar op deze opmerking na niet veel te beleven viel (de oppositie wil van de reorganisatie een 'groot project' maken, de coalitie niet. Betekent namelijk heeft veel rapporteren en toetsen en gedoetjes). Maar over de herziening van het belastingstelsel komt er dan in het najaar iets van een voorstel over hoe die herziening eruit zou kunnen komen te zien -en hoe dat zou moeten bij een Belastingdienst die elke dag een beetje verder implodeert. De toezegging van de staats is voor het overige opvallend omdat een belastinghervorming helemaal niet in het regeerakkoord is opgenomen. Het is zelfs de vraag of de paar belastingmaatregelen die wel in het regeerakkoord zijn opgenomen uitgevoerd kunnen worden door de Belastingdienst. Desalniettemin zien wij een frisse nieuwe inkomstenbelasting wel zitten. Het verlanglijstje weet u zelf: belasting op inkomsten uit loondienst, zzp-schap en de bv stroomlijnen,  hypotheekrenteaftrek afschaffen en in ieder geval de eigenwoningregeling vereenvoudigen, box 3 met zijn vermogensrendementsheffing killen en zo voorts. Nu wachten op het najaar en hopen het daarna net zo vlot gaat als de herziening van het pensioenstelsel.