Kabinet treuzelt zich een slag in de rondte met uitwerking nieuwe box 3

Dit weet u vast nog wel: een maandje geleden oordeelde Gerechtshof Amsterdam dat het de vermogensrendementsheffing ordinaire diefstal is. Tenminste, daar waar het ging om de box 3-heffing over 2013. En dan alleen soort van principieel want de belastingaanslag bleef gewoon staan. Want de wetgever moest de tijd gegund worden om één en ander aan te passen en zo. Nou ja, de eerste veranderingen zijn er al, maar is nog steeds op basis van een forfaitair rendement. Veel eerlijker zou natuurlijk zijn om gewoon het daadwerkelijke rendement te belasten. U betaalt immers ook geen inkomstenbelasting over een forfaitair vastgesteld loon. In het regeerakkoord was al aangekondigd dat het kabinet hier werk van wil gaan maken, maar sinds vandaag is er een deadline, soort van. De uitspraak van het Hof in Amsterdam was (uiteraard) reden voor Kamervragen waarmee stas Snel van Financiën om een reactie op de uitspraak werd gevraagd, ook in relatie met de in het regeerakkoord aangekondigde hervorming van box 3. Nou, die antwoorden zijn allemaal niet boeiend want nogal voorspelbaar: ja, ik ben bekend met de uitspraak en ach, we hebben als wetgever de tijd gekregen om één en ander aan te passen. Maar belangrijker voor u: Wanneer is het kabinet voornemens de overstap op belasten op basis op reëel rendement in gang te zetten en hoe vorderen de onderzoeken hiernaar? Goeie vraag van juf Lodders: wanneer denkt het kabinet z’n huiswerk nou ‘s af te hebben? Nou, dat gaat nog wel even duren, lezen we in het antwoord (spoiler alert: teleurstelling naakt): De vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer heeft [...] verzocht om een kabinetsstandpunt met betrekking tot box 3 op basis van werkelijk rendement. Aan de brief met het kabinetsstandpunt wordt gewerkt. De brief zal dit voorjaar nog naar de Tweede Kamer worden gestuurd. Hoera!! Dat is dus misschien al over een maand! Maar wacht eens even, het kabinetsstandpunt… dat kennen we toch al? Staat toch al in het regeerakkoord? Oftewel: het kabinet heeft nog geen benul hoe een box 3 op basis van reëel rendement ingevoerd moet worden omdat het systeem van een vermogensrendementsheffing op basis van werkelijke rendement nog niet is uitgewerkt (is gewoon een quootje van de stas zelf). Wij verwachten in ieder geval helemaal niets bijzonders van het aangekondigde kabinetsstandpunt. Onze voorspelling: het kabinet gaat zeggen dat het allemaal vreselijk ingewikkeld is, de Belastingdienst kan het technisch niet aan en ach, die nieuwe VRH is toch ook zo slecht nog niet, de groetjes en tot ziens. U begrijpt: voorlopig blijft de VRH nog even ongestoord doorknagen aan uw spaargeld.

Zo zien zzp-constructies van kwaadwillenden er volgens de minister uit

Eindelijk een soort van iets minder onduidelijkheid voor iedereen en zijn zzp'er. Het kabinet komt vandaag met een roadmap tot aan 1 januari 2020, de datum waarop de gloednieuwe opdrachtovereenkomst en minimumtarieven moeten zijn ingevoerd. Hoe dat er allemaal precies komt uit te zien weet niemand. Wel dat er nog heel veel overlegd gaat worden met de mensen in het veld, dat er een nadere uitwerking volgt voor de komende zomer, dat er een wetsvoorstel komt en dat het niet zo'n flop mag worden als de modelovereenkomsten. Verder krijgen we dit jaar duidelijkheid over wat er nou precies wordt verstaan onder 'gezagsverhouding'; naast 'loon' en 'persoonlijke arbeid' een voorwaarde om de werknemer te onderscheiden van de zzp'er. 'Met uw Kamer constateren wij [het kabinet, red.] dat er verwarring is over wat de gezagsverhouding inhoudt. Zo doen er verhalen de ronde dat het bijwonen van één vergadering er voor zorgt dat een werkende als werknemer gekwalificeerd wordt, in plaats van als opdrachtnemer'. In ieder geval kan iedereen tot 2020 ongestoord de zzp'er blijven uithangen. Mocht blijken dat er toch sprake was van werknemerschap dan volgen boetes noch naheffingen. Behalve bij de groep die de boel willens en wetens tilt. Tot 1 juli 2018 blijven de 'ernstigste gevallen van kwaadwillenden' namelijk flink op de huid gezeten worden door de Belastingdienst. Maar wanneer bent u een ernstige kwaadwillende?

Lees verder

Deliveroo kan gewoon doorgaan met uitknijpen fietsers

Als er één goed is in het boos maken van de vakbonden c.q. partijen op links, dan is het maaltijdbezorgbedrijf Deliveroo. De firma wil immers al haar maaltijdfietsers als zzp'er laten werken, maar de bezorgers zelf vinden dat ze helemaal geen ondernemers zijn en er daarom sprake is van een gevalletje schijnzelfstandigheid. Nu is daar het kabinet om deze groep opdrachtnemers de helpende hand te bieden, aldus 'welingevoerde bronnen' tegen De Telegraaf. En wel op de volgende manier. Rutte III heeft besloten om de voor een hoop onzekerheid zorgende wet DBA een laatste zetje richting het ravijn te geven en komt in 2020 met nieuwe regelgeving. Tot dat zover is staat DBA op pauze, wat wil zeggen dat de fiscus bedrijven niet op de bon gaat slingeren voor schijnzelfstandigheid. Alleen zogenaamde 'kwaadwillende partijen' - die met 'opzet' zo'n situatie in stand houden - kunnen het bokje zijn. Verrassend genoeg bleek Deliveroo zich weinig van dit dreigement aan te trekken. Vanuit GroenLinks en de PvdA klonk dan ook de luide oproep om nou eindelijk eens te gaan handhaven. Tegen de krant van wakker Nederland vertellen de bronnen dat het kabinet nu van plan is 'de fiscus iets meer handvatten te geven' om bedrijven op die lijst te gooien. Mocht u zich afvragen wat hier precies staat: wij weten het ook niet. Wel is duidelijk dat direct de nuance volgt dat het juridisch allemaal erg moeilijk is, en er nog een hoop schaafwerk te doen is achter de schermen. Kortom, als dit de aanval van Rutte III is dan knijpen de mensen van Deliveroo zich in hun handjes. Want ook zij weten als geen ander dat dat ene rondslingerende zinnetje uit het Telegraaf-artikel eigenlijk de hoofdgedachte is en in de kop had moeten staan. 'Het is dan ook niet met zekerheid te zeggen dat bijvoorbeeld Deliveroo inderdaad zal worden aangepakt.'YES! Iedereen aan de NHG-hypotheek!

Mooi jubelbericht van het Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) vandaag. Om uw geheugen op te frissen: op initiatief van het WEW kunnen zzp'ers sinds 1 december 2016 een hypotheek krijgen als ze tenminste twaalf maanden actief zijn als zelfstandige. Hiervoor was dat drie jaar. Blijkt dat idee nou volgens de organisatie 'zeer succesvol' te zijn! 'Inmiddels accepteren 15 geldverstrekkers de inkomensverklaring en hebben ruim 1000 zzp’ers een hypotheek kunnen aanvragen', lezen we. Of dat veel is, is de vraag. Als we kijken naar het aantal zzp'ers dat ons land telt, is het best bescheiden. In ons land noemen 1,45 miljoen mensen zich zzp'er, en als we het kaf van het koren scheiden dan blijven er 325.000 zzp'ers over waarvan het inkomen uitsluitend uit zzp-inkomsten bestaat. Die inkomsten komen dan boven de €28.000 uit. En dan te bedenken dat zzp'ers niet gediscrimineerd worden die hun inkomsten verdelen met een combinatie van inkomsten uit dienstbetrekking en zelfstandig ondernemerschap. Voor die mensen ligt ook een NHG'tje klaar. Hebben er dus in totaal 1.000 gedaan, terwijl het aantal geldverstrekkers dat het aandurft met zzp'ers behoorlijk is gegroeid sinds het begin van de 1-jaarregel

Lees verder

DAS VIDEO: Wat moeten we met de zzp'er?De Wet DBA moest een duidelijk onderscheid brengen tussen echte zelfstandigen en schijnzelfstandigen. Dat de wet een grote faal bleek las u meer dan eens op ons blog. Jurist Joop der Weduwen tikte er zelfs een heel boek  over en overhandigde het eerste exemplaar aan D66-Kamerlid Steven van Weyenberg. Mochten we gewoon met de camera bij zijn, want transparantie en alles. De D66'er bezweert dat Rutte III een oplossing voor de zzp-problematiek gaat vinden, onder meer door het instellen van een minimumtarief voor zzp'ers. Hard nodig volgens Van Weyenberg want een bedrijf als Deliveroo misbruikt huidige regelgeving om maaltijdbezorgers het ondernemerschap in te dwingen. De PvdA maakte vandaag bekend dat er €7.000 is gecrowdfund voor een maaltijdbezorger die 'de boeven' van Deliveroo voor de rechter wil slepen om de ZZP-dwang. Deliveroo, dat geen zin had om voor de camera te reageren, liet via haar pr-bureau weten dat hun riders tevreden zijn met hun status en dat de huidige wetgeving niet past bij de nieuwe economie. 

Vergeet allochtoniërs! Zzp'ers wacht pas bittere armoeHet CBS is vandaag weer keihard in de armoedekwestie gedoken, zoals het dat al langer doet. Het gaat dan over inkomensarmoede. Want mogelijk verdient iemand wel weinig, maar wordt er veel zwart bijverdiend of staat er een ronkende wallet met crypto's te shinen op Coinbase. Wie zal het zeggen. Aan de hand van de manier waarop het CBS alles meet, neemt de langdurige armoede (vier jaar of langer een laag inkomen) in ons land verder toe. Dat deed het dus al, en dat doet het nog steeds. Dat verklaren de statistici doordat er steeds meer mensen langer in de bijstand zitten en daardoor met een minimuminkomen rond moeten komen. Verder zijn er weinig verrassingen te melden. Gepensioneerden zijn het minst arm, en vluchtelingen uit Syrië en Eritrea die inmiddels de asielprocedure hebben doorlopen en een verblijfsvergunning hebben ontvangen lopen de hoogste armoederisico’s. Ruim 75% van de Syrische statushouders moest in 2016 van een laag inkomen rondkomen. Onder de huishoudens van Eritrese afkomst lag het aandeel met 83% nog een stuk hoger. Het merendeel van deze huishoudens leeft van de bijstand. 

Lees verder

Cijfers! Nederland telt 325.000 echte zzp'ers

Veredelde hobby, bijverdienste of schraalhans keukenmeester. Hou dat in het achterhoofd wanneer u nadenkt over de positie van de 1,45 miljoen zzp'ers op de arbeidsmarkt. Dat laat het CBS zien aan de hand van de cijfers over 2016. Bij iets meer dan 325.000 zzp'ers bestaat het inkomen uitsluitend uit zzp-inkomsten en liggen de verdiensten boven de €28.000 (winst uit onderneming, loon van de directeur-grootaandeelhouder of resultaat uit overige werkzaamheden=freelancen). De rest ligt aan het toeslagen- plus fiscale faciliteiten-infuus en/of vult het zzp-inkomen aan met loon, een uitkering of pensioen. Vier heersende cbs-plaatjes spreken boekdelen, waarvan het plaatje boven van groot belang is voor het totaaloverzicht.

Lees verder

Zzp-lobby heeft alleen domme plannen, wil toch meepolderen

De zzp’er veegt zijn reet af met de verplichte collectiviteit en solidariteit. In tegenstelling tot de loonslaaf bepaalt ‘ie lekker zelf wel waar hij zijn zuurverdiende centjes aan uitgeeft. Als hij onverzekerd met een pot latex onder z’n arm over een gammele steiger wil rennen, mag hij dat toch zeker zelf wel weten? En mag de zzp’er in alle vrijheid zelf kiezen voor een armlastige oude dag met alleen AOW? Tenminste, dit is altijd de essentie van de reactie van zzp-belangenorganisaties als er plannen zijn om zzp’ers te verplichten om een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te laten sluiten, of aan een pensioenregeling deel te laten nemen. Maar dat is allemaal een ‘aanval op de zzp’er’, miepen drie zzp-clubs vandaag in het FD. Ze willen daarom graag meepraten over de invulling van het nieuwe pensioenstelsel, waarin zzp’ers mogelijk verplicht gaan worden weer mee te doen aan het collectief. Maar hun pleidooi in het FD is verder nogal dom. Het grijsgedraaide ‘beknot in het vrije ondernemerschap’ komt natuurlijk weer opdraven, maar verder blijken ze zelf geen idee te hebben wat ze eigenlijk willen. Over de AOV wordt geklaagd dat het te duur is en dat de oudere zelfstandige bouwvakker wordt geweigerd door verzekeraars want te groot risico. Tja, dat is dus wel een beetje hoe het werkt hè? Als iedereen verplicht verzekerd zou zijn, wordt dit risico door iedereen gedragen en blijft het nog een beetje betaalbaar. Eigenlijk net zoals bij gewone loonslaven. Juist ja. En dan pensioen: het briljante plan van de zzp-aanvoerders is een ‘fiscaal gefaciliteerde spaarmogelijkheid voor zzp’ers’. Niet alleen voor pensioen (wat allang bestaat, dummies), ‘maar ook voor arbeidsongeschiktheid of voor als een zzp’er tijdelijk minder inkomen heeft’. Serieus? Dit heeft elke zzp’er nu al en het heet (zit u stevig op uw stoel?): sparen! Dat is wat die domme zzp'ers kunnen en moeten doen. Dan hebben ze hun eigen onheilpotje, gewoon op de spaarrekening. Zo moeilijk is het allemaal niet. Bovendien worden zzp’ers al zeer, zeer royaal fiscaal gefaciliteerd, dus die ‘fiscaal gefaciliteerde spaarmogelijkheid’ is er al. Als dit een beetje het niveau van de voorstellen is, snappen wij wel waarom ze niet uitgenodigd worden aan de poldertafel. Wie de mond vol heeft van ondernemersvrijheid, mag ook die bijbehorende, reeds fiscaal gefaciliteerde, verantwoordelijkheid dragen en zelf geld opzij zetten voor magere tijden. Succes!