Helaas. De zelfstandigenaftrek wordt niet afgeschaft

Afgelopen zomer heeft de OESO eens scherp naar de Nederlandse zzp'er gekeken en de conclusie was niet mals. Maar er werd niet alleen gehakt, er volgden ook aanbevelingen. Citeren we even uit eigen werk: 'Komt er kort gezegd op neer dat het sociale vangnet rond de werknemer beter kan worden afgebroken, dat de ontslagvergoeding op gezette tijden wat lager kan en de zelfstandigenaftrek (ZA) moet afgeschaft.' Die zelfstandigenaftrek is ons er eentje. De Belastingdienst weet niet wie er voor in aanmerking komt en als je hem afschaft kun je meteen ook de LIV opdoeken. Nou, goed, de OESO noemde als negatief effect van deze regeling het risico op ‘deadweight loss’, omdat de ZA voor de meest winstgevende ondernemers geen reden is om te ondernemen en tegelijkertijd verslechtert het de kwaliteit van reguliere banen. Ondernemers worden lui en werknemers worden genaaid, zeg maar. Nou, wat doet ons regerinkje bij monde van stas Mona Keijzer met dit verhaal:

'Het kabinet neemt de aanbeveling om de ZA af te bouwen of zelfs af te schaffen niet over. Het is juist dat het aandeel zelfstandigen van de beroepsbevolking deze eeuw in Nederland inderdaad sneller gegroeid is dan in veel andere landen, hoewel het aandeel de afgelopen vier jaar ruwweg gelijk is gebleven. Het kabinet wil de vele verschillende vormen van ondernemerschap in Nederland echter blijven ondersteunen. Ondernemers dragen bij aan de dynamiek op de arbeidsmarkt, innovatie en werkgelegenheid. Ook voor het mkb is het van belang dat er een aantrekkelijk ondernemersklimaat is. De kleine ondernemers van vandaag kunnen immers de banenmotors van morgen zijn. Het kabinet ziet op dit moment daarom geen aanleiding de ZA af te schaffen.' 

De regering wil dus ondernemerschap blijven ondersteunen terwijl het met deze regel dat juist niet doet. Maar dat het leuk klinkt voor het electoraat, snappen we ook. Uitsmijtertje voor te lachen nog dit plaatje van de afsluiter van Keijzer. Er is een commissie ingesteld die zich nog eens gaat buigen over de arbeidsmarkt. Om de woorden van Keijzer maar even te vereenvoudigen: we hebben er zo'n puinhoop van gemaakt, dat we het eigenlijk ook niet meer weten en we niks durven te wijzigen omdat we dan aan de gang blijven. 

Lees verder

IMF: Nederland mag iets meer op Italië lijken

Het IMF is een beetje als een binnenhuisarchitect die de huiseigenaar complimenteert met zijn goed onderhouden jaren 30-woning. 'Smaakvol ingericht ook', prevelt hij terwijl de  koffie aanneemt. 'Maar ik zou toch een paar dingen anders doen.' Om vervolgens een waslijst op te noemen van zaken die niet deugen. Zo ziet het IMF heus wel dat de Nederlandse economie draait als een tierelier en de werkloosheid op het laagste niveau in 10 jaar staat. Kudos voor het verstevigen van banken en het verlagen van de private schuldenberg. Ziet er allemaal mooi uit, maar 'the challenges remain'. Dus klimt de VN-organisatie maar weer eens op de stokpaardjes. De pensioenhervormingsplannen van de regering zijn briljant, dus waar lopen die vakbonden nou over te zeuren. Laat die bejaardenkliek zich eens richten op de loonontwikkeling in Nederland, want met het besteedbaar inkomen schiet het niet op. Sloop daarom de slechtbetaalde zzp'er. Snoer de hypotheekregels verder aan. Huizenkopers zouden niet langer 100%, maar maximaal 90% van de woningwaarde mogen lenen. De versnelde afbouw van de hypotheekrenteaftrek juicht men op de IMF-burelen toe, maar die kan nog wel wat verder omlaag. De combinatie van nog immer hoge huishoudschulden en exportland maken Nederland bij een volgende financiële crisis of rommelige Brexit keikwetsbaar. Van het IMF mag de regering (nog steeds) de portemonnee trekken in deze zonnige tijden. Uit het koffertje van Hoekstra komt voor 2019 een begrotingsoverschot van 1% van het BBP gerold. 'This budget plan implies a modest stimulus, while over the medium term the structural balance will converge to zero.' Het mag allemaal wat minder knieperig. Italiaanse toestanden zijn niet de bedoeling, maar een structureel begrotingstekort van 0,5% moet toch kunnen. Gerekend met de cijfers van de Europese Commissie betekent dat Nederland volgend jaar €1,6 mrd extra te besteden heeft. Kan volgens het monetaire fonds gepompt worden in een kredietbureautje dat mkb'ers moet helpen aan financiering, investeringen in de digitale economie of R&D. Sowieso mag Nederland zijn onderzoek-en-ontwikkelingspotjes herinrichten van het IMF. Want die innovatiebox is allemaal leuk en aardig. De belastingvoordeeltjes komen vooral terecht bij gevestigde partijen die hun winsten overzees stallen en sowieso wel hun eigen R&D kunnen betalen. Met als gevolg dat mkb'ers en hippe start-ups met nauwelijks toegang tot bankfinanciering misgrijpen. Schitterende plannen, gaan we niets mee doen. We hebben namelijk nu al geen flauw benul hoe we het overtollige belastinggeld moeten opmaken

ING: Nog eens een miljoen mensen extra aan de slag via Uber, Helpling, Temper, etc.

Uitzendbureaus zijn dood, werknemers bijna uitgestorven, want lang leve de platforms. ING komt vandaag via het Financieele Dagblad met het nieuws dat nog eens 'een miljoen banen vatbaar zijn voor verzzp'ing'. Voorbeeldje: de productiemedewerker in de koekjesfabriek krijgt maandelijks netto het minimumloon op zijn bankrekening gestort. De baas is echter het dubbele aan loonkosten kwijt wegens de overbekende wig. Welnu, als de productiemedewerker zich inschrijft als zzp'er en handig genoeg is om de ondernemersaftrekken binnen te hengelen, dan verdubbelt zijn inkomen en is de baas ook nog eens goedkoper uit. Je zou derhalve wel gek zijn om met een vast contract achter de lopende band te gaan staan. En datzelfde zal steeds meer het geval zijn onder ict'ers, schoonmakers, horecamensen, chauffeurs en zie verder het rijtje in het plaatje boven. Ons land telt momenteel enkele tienduizenden echte platformwerkers. Volgens ING kan dat aantal via de in de titel genoemde platforms en platforms die nog niet bestaan (lopende-band-platform, iemand?) doorgroeien naar een miljoen. In 2017 verdienden 800.000 zzp'ers de kost met eigen arbeid, dus dat aantal kan meer dan verdubbelen. Een vijfde van de beroepsbevolking is dan geen werknemer meer, maar verworden tot superflexo/19e-eeuwse stukloner. De grote verliezers zijn in ieder geval de uitzendbureaus. Die zijn verplicht om pensioenpremies en werkgeverslasten af te dragen, waardoor veels te duur. De FNV geeft in het FD een voorbeeld: 

Lees verder

Bent u een echte zzp'er of niet? Dit zijn de regels per 2019

Hoop gedoetjes over de zzp'ers weer gisteren en vandaag. Aanleiding is het ministerie van Sociale zaken dat bakken met papierwerk uitstort over wat er nou toch moet gebeuren met de zelfstandige zonder personeel. Wat voorlopig niet volgt is een minimumtarief voor zzp'ers want dat is in strijd met Europese mededingingsregels. Wat wel volgens een optimistische  minister Wouter Koolmees per eind 2019 wordt ingevoerd is een webmodule waaruit moet blijken of een werkgever die een zzp'er inhuurt, niet per ongeluk een schijn-zzp'er inhuurt (schijn-zzp'er=zzp'er die volgens de wet eigenlijk werknemer is, maar dan niet als een werknemer bijvoorbeeld verkansiegeld krijgt betaald). Gaan wij u nu verklappen dat die webmodule het niet gaat redden wegens te moeilijk, maar dat geheel terzijde. Werknemer bent u wanneer sprake is van persoonlijke arbeid, loon en gezag. Ontbreekt een van die elementen, dan bent u geen werknemer, maar kort gezegd een zzp'er. Nu geldt voor de meeste zzp'ers dat bij een opdracht sprake is van persoonlijke arbeid en loon. U en niemand anders moet de werkzaamheden uitvoeren; krijgt u er ook nog voor betaald, dan is er sprake van loon. De lastigste van de drie elementen is het onderdeel 'gezag'. Wanneer is er sprake van een gezagsverhouding en wanneer niet: 'Het meest sprekende voorbeeld hiervan is de discussie over of het aanwezig zijn bij een teamoverleg automatisch resulteert in het bestaan van een gezagsverhouding', geeft Koolmees ter duiding. Dat soort discussies leidt al jaren tot vraagtekens en de minister heeft gisteren acht kantjes volgekalkt over indicaties en contra-indicaties van het bestaan van een gezagsverhouding. Die kunt u hier lezen. Wij pikken de verduidelijkingsvoorbeelden eruit. Kunt u zien of u per 2019 nog zzp'er bent (fietsers bij Deliveroo en Thuisbezorgd kijken bijna helemaal onderaan of indien tl;dr: ja, gezagsverhouding, maar uitweg: er is geen sprake van persoonlijke arbeid).

Lees verder

Woei! Zzp'ers in de zorg moeten oppassen voor de Belastingdienst

Gaan wij zorgminister Hugo de Jonge helpen. U weet dat de directies van het Slotervaart en de IJsselmeerziekenhuizen de schuld van het bankroet neerlegden bij de zzp'ers. Hun tarieven zijn hoog, dus hadden de ziekenhuizen hoge loonkosten schreef de Volkskrant (hihi). Voor de Tweede Kamer bood het artikel echter genoeg stof tot vragen aan onze minister. Zijn zzp'ers echt de veroorzakers van de faillissementen en zit er verschil tussen de behandeling die patiënten krijgen van zorg-zzp'ers en zorg-werknemers? De minister kalkt vandaag vier A4-tjes vol om weinig te zeggen. Bijvoorbeeld: de groei van het aantal zzp'ers heeft mijn aandacht middels het actieprogramma Werken in de Zorg. Maar ook, en dat lijkt ons voor patiënten een geruststelling, dat zzp-zusters van de minister dezelfde behandelregels moeten volgen als gewone werknemer-zusters. En, belangrijk!, zorg-zzp'ers mogen geen schijn-zzp'ers wezen. 'Men moet dus gewoon voldoen aan de eisen die de wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) stelt', schrijft De Jonge.

Lees verder

Mooi, nog een voorstander van minimumtarieven voor pauperzzp’ers

U bent natuurlijk een succesvolle zzp’er die zich voor grof geld laat inhuren en die blij is dat ‘ie niet langer voor de baas hoeft te sloven. Zo’n zzp’er bij wie het ondernemen in het bloed in zit. Da’s leuk, maar dat geldt lang niet voor alle zzp’ers. Voedselfietsstudenten die als zzp’er worden ingehuurd doen dat heus niet omdat ze zulke commerciële tijgers zijn. En zo zijn er talloze zzp’ers die min of meer gedwongen als ondernemer aan de bak moesten tenzij ze net zo lief werknemer zijn. Maar ja, zzp’ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt zijn zo lekker goedkoop voor de bedrijven die ze inhuren. De zzp’er houdt dan wel een aardige boterham over, maar heeft geen pensioen of geen verzekering voor arbeidsongeschiktheid of zwangerschapsverlof. Niet te betalen. Voor werknemers geldt een minimumloon, moet er voor zzp’ers dan ook een minimumtarief gelden, door de overheid vastgesteld? Vindt u dat een goed idee (zoals de FNV), dan bent u heus niet ineens een linksdragende propagandist voor een staatsgeleide planeconomie geworden. Kabinet Rutte III denkt eraan om een mimimuntarief voor zzp’ers (€18 puur, ommenabij)  in te voeren, en vandaag doet de baas van Randstand (toch niet echt een gestaalde communist, lijkt ons) eenzelfde oproep in het Financieele Dagblad. Jacques van den Broek wil dat er ‘bodemtarieven’ moeten komen om de ‘uitholling van het sociale stelsel in Nederland te voorkomen’. Daarmee sluit de uitzendbaas achteraan in een lange rij van eerdere oproepen om zzp’ers met een minimumtarief te laten werken. Tot nu liggen de hoge heren in Brussel en van de ACM nog dwars (in inbreuk op de vrijheid van ondernemers om prijzen te stellen of zoiets). En dat is jammer want Sjaak van de Randstad heeft natuurlijk gewoon gelijk. Die horde onverzekerde en pensioenloze zzp’ers gaan uiteindelijk toch een maatschappelijk probleem worden waarvoor een collectief betaalde oplossing gaat komen. Want u weet ook wel: als de groep armlastige burgers maar groot en luidruchtig genoeg is, springen we toch altijd met alle liefde bij met z’n allen, ongeacht of de situatie aan de mensen zelf te wijten is. Kunnen we maar beter voorkomen. 

U wilt binnen een dag werk? Klop eens aan bij de Belastingdienst

Denk nou niet dat ze bij de Belastingdienst niets doen om het - zelf gecreëerde - personeelstekort op te lossen. Men heeft tal van oplossingen, inclusief gekke namen. Zo is het interne wervingsbureau ('Employability Center') uitgebreid van 31 naar 76 fte, worden er massale sollicitatierondes ('selectieboulevard') gehouden waarbij niet volledig geschiften dezelfde dag een aanbod ontvangen en zijn er voor specialistische vacatures externe recruiters in de arm genomen. Bent u fiscalist, data-analist, accountant of ICT'er dan staat de deur bij de fiscus permanent open. Verder werkt men aan zoekmachineoptimalisatie en mogen medewerkers op werken.belastingdienst.nl vertellen hoe de werksfeer is opgeknapt nu die ouwe zuurpruimen met riante vertrekpremie op de camping zitten. Ondanks alle inspanningen zijn in 2018 meer mensen vertrokken dan begonnen en 'zullen de wervingsdoelen niet volledig worden gehaald'. Belastingstas Menno Snel heeft ook goed nieuws. In september lag de instroom van medewerkers voor het eerst hoger dan de uitstroom. 

Lees verder

Ocharm. Nibud wil pensioen door strot zzp'er duwen

Hey, daar zijn we weer! De budgetvoorlichters van het Nibud pleiten maar weer eens voor een verplicht pensioen voor iedereen. En dus ook voor zzp'ers. Dat pleidooi is niet nieuw en de weerstand ertegen evenmin. Een goed voorbeeld daarvan is de rechtszaak van zzp'ers die zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Schilders. Dat fonds stelt de opbouw van pensioen verplicht voor de 10.000 zzp'ers die zijn aangesloten, en een flink deel pikt dat niet en is naar de rechter gestapt om de staat en het fonds te dagvaarden. De reden daarvoor laat zich raden: de bijdrage is te duur en bovendien zeggen ze dat de gezamenlijke afspraak dat alle schildersbedrijven, zzp'ers en niet-zzp'ers, dezelfde pensioenpremie moeten betalen gewoon verkapte kartelvorming is. En dat mag niet van de mededingingswet. Nou goed. Dat is een praktijkvoorbeeld (met naar wij dachten nog geen eindoordeel van een rechter), maar dat is voor het Nibud geen reden om zich hier wat van aan te trekken. Want er is nu eenmaal een groep zzp'ers die geen pensioen opbouwt en op latere leeftijd in de problemen komt. Want present bias en niet zo bezig met de oude dag. Aan het Nibud om die mensen wakker te schudden en nog eens met spaartips te komen, maar blijkbaar kiest het voorlichtingsinstituut dit keer voor deze eindoplossing. Want de consument gaat niet zelf met het pensioen aan de slag en bejaarden hebben geen zin om het huis te verkopen en kleiner te gaan wonen. Ook zegt het 'geen voorstander' te zijn om geld uit de pensioenpot te gebruiken voor de aankoop van een woning. Dan nog een schrikplaatje om de ernst van de situatie te benadrukken:

Lees verder

Zzp'ers verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. De zelfstandigenaftrek verdwijnt

Het kan hard gaan in de wereld. Een jaar geleden, schrijft Trouw, zagen werkgevers niks in het plan van de vakbonden om zzp'ers te verplichten een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Vandaag geven de werkgevers de loopgraaf die ondernemersvrijheid heet op.  De directeur van werkgeversorganisatie AWVN Harry van de Kraats zegt tegen de krant: 'De groep werkenden die niet verzekerd is, wordt steeds groter. Ondertussen tikt de tijdbom verder. Willen we dat als Nederland?' En die tijdbom is dan dat slechts 19% van de 895.000 zzp’ers met een hoofdinkomen uit ondernemerschap verzekerd is tegen arbeidsongeschiktheid. De rest van de zelfstandigen duikelt met een dwarslaesie zo de bijstand in, want arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zijn te duur of men vertrouwt de verzekeraar niet.  Maar Van der Kraats heeft een oplossing: 'Betalen alle werkenden mee aan de arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan is de premie voor zelfstandigen beter te behappen'. Om daar aan toe te voegen dat zzp'ers die zo'n lage premie niet kunnen betalen verdwijnen door natuurlijke selectie. De AWVN kietelt de vakbonden nog even door. Het Financieele Dagblad opent vandaag met 'Werkgever gaat zieltjes winnen voor leeglopende vakbonden', waarin diezelfde Van der Kraats zegt: 'Ik geloof heilig in “countervailing power”'. De AWVN ziet de onafhankelijke tegenmacht (vertaling FD, red.) van de vakbonden harder slinken dan  de vergrijzing van de bevolking. De werkgever verliest daarmee een kritische gesprekspartner en daar zijn de werkgevers niet blij mee wegens verdwijnen van draagvlak van de bevolking voor sociale dingen. Dus gaan werkgevers werknemers aansporen om lid te worden van de vakbond. Enfin, vanwaar al die liefde van de werkgevers voor de bonden? 1) Er is vandaag een jaarcongres van de AWVN dat met voorpagina-artikelen meer gewicht krijgt en 2) de werkgevers willen af van de doorbetalingsplicht van twee jaar voor zieke werknemers, iets dat de vakbonden niet willen (een sociaal akkoord liep vorig jaar spaak op dit onderwerp). Gaan wij kijken of de bonden ditmaal wel toehappen. Het hele plan van de AWVN ('tien ideeën voor de wereld van werk') vindt u hier, inclusief de opmerkingen over de zelfstandigenaftrek (als zzp'ers zich verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid en deelnemen aan een pensioenregeling,  dan 'kunnen we afscheid nemen van de bestaande generieke zelfstandigenaftrek'. Verandert de wereld toch minder hard dan we denken).

Lees verder

Handig. Rechter legt uit hoe ondernemers de spaartaks kunnen omzeilen

En dan doelen we met de titel op de mensen met een eenmanszaak -de zzp'ers daaronder begrepen- en wat zij kunnen doen met de overtollige liquide middelen binnen de onderneming. Kortom, wat moet er fiscaal gezien gebeuren met het geld dat overblijft nadat is afgerekend over de fiscale winst (en wat u verder niet nodig heeft voor de uitgaven in privé). Blijft dat geld in box 1 en tot de onderneming behoren. Of is het privé-vermogen en verhuist het geld naar box 3 met zijn vermogensrendementheffing? Wanneer het geld in onderneming achterblijft, dan moet de ondernemer in het jaar erop belasting aftikken over de ontvangen rente (is max 52% x rente over tegoed). In box 3 loopt dat op naar boven de 1,6% over het gehele bedrag (tegoed x 5,38% x 30%)? In deze renteloze tijden geniet box 1 overduidelijk de voorkeur (ter adstructie: €100.000 x 0% spaarrente x 52% inkomstenbelasting = nul belasting; €100.000 boven de vrijstelling in box 3 is €1.613 aan inkomstenbelasting). De hoofdregel luidt dat de ondernemer zelf mag beslissen in welke box het geld wordt geparkeerd. Het zal u echter niet verbazen dat daar door de Belastingdienst paal en perk aan is gesteld. Deze keuzevrijheid, zo heet dan dan, wordt beperkt door de grenzen van de redelijkheid. Die grenzen worden overschreden als de ondernemer 'tot het vermogen van zijn onderneming rekent liquide middelen die duurzaam overtollig zijn en dus in die onderneming geen enkele functie vervullen'. U begrijpt de kwestie: wanneer staan liquide middelen de spaartaks te ontwijken? Het aardige van dit alles is dat de belastinginspecteur dat moet bepalen en nog meer aardig is dat een belastinginspecteur in deze zaak (waar het draait om een advocaat die €350.000 op de zakelijke spaarrekening liet staan) onderuit de zak krijgt van de belastingrechter. Samengevat: zodra uw onderneming ook maar met enige onzekerheden is omgeven (en dat kan niet anders, want anders bent u fiscaal gezien geen ondernemer), kunt u best enige jaarwinsten in de onderneming achterlaten. De continuïteit van uw onderneming waarborgen is zakelijk gezien best wel redelijk. Tot zover onze tip waarmee de nul-rentes ook wat beter te pruimen vallen. Loonslaven en directeuren-grootaandeelhouders klikken voor box-3-advies hier.

Linktip: Energie vergelijken