Adviseur Hoge Raad: de spaartaks is een zootje (maar voorlopig niet te hoog)

'Er is onrust over de vermogensrendementsheffing van box 3, al jaren. Die onrust is voornamelijk afkomstig uit de hoek van belastingplichtigen met spaartegoeden. Het bezwaar van spaarders tegen de box 3-heffing betreft met name de hoogte van het forfaitaire rendement van 4 percent (4%). Daar waar bij de introductie van het boxenstelsel een heffing van 30% over een forfaitair rendement van 4% nog werd beleefd als een ‘feest voor de rijken’, omdat het toen nog goede tijden waren wat het rendement op sparen en beleggen betreft, ervaren belastingplichtigen met voornamelijk spaargelden dit al ettelijke jaren heel anders. Het rendement op spaargeld is immers al jaren veel lager dan de 4% die belastingplichtigen geacht worden te kunnen behalen'. Zo vat advocaat-generaal Cora Ettema (*) vandaag de gedoetjes over de vermogensrendementsheffing aardig samen in vijf adviezen aan de Hoge Raad. Er lopen procedures in het kader van 'massaal bezwaar' tegen de spaartaks over meerdere belastingjaren. En er liggen losse zaken. De advocaat-generaal kijkt vandaag naar de zaken over de belastingjaren 2013 en 2014. Bij die conclusies hoort een gemeenschappelijke bijlage waar wij op ingaan na de breek. TL;DR zie titel en het is nu aan de Hoge Raad om het advies van Ettema wel of niet over te nemen.

Lees verder

Huurder [A] verduidelijkt slecht huurderschap

Een huurder moet zuinig zijn op de woning en op de buren. Wat dat precies betekent, weet niemand. Gelukkig hebben we huurder [A] die laat zien wat in ieder geval niet de bedoeling is: 'De overlast die door [A] wordt veroorzaakt bestaat uit het lastig vallen en zich opdringen aan vrouwen en kinderen in de portieken, het binnendringen door [A] van woningen van omwonenden, het bedreigen van zijn buurman met een mes, het op een onprettige manier benaderen en lokken van kinderen met snoep waardoor zij zich niet meer veilig voelen. Bovendien is er sprake geweest van verschillende incidenten waarbij [A] kaarsen op de vloer in de gemeenschappelijk hal van het portiek heeft aangestoken welk vuur door omwonenden is gedoofd, er door [A] shampoo/wasverzachter door het trappenhuis is gegooid, er door [A] wordt geürineerd voor de deur van omwonenden en [A] afval van zijn balkon naar beneden heeft gegooid. Op 10 oktober 2018 heeft er bovendien een ernstig incident voorgedaan, waarbij [A] de woning van één van de omwonenden is binnengedrongen en daarbij de dochter van het gezin die net uit de douche kwam naakt heeft aangetroffen'. En daarom maakt de rechter in kort geding een einde aan het huurcontract tussen woningcorporatie Portaal en onze [A], die begin 2019 zijn woning moet verlaten. Ergens in een flat vermoedelijk te Utrecht hangen de buren deze kerst de vlag uit.

ROTTERDAM - Koning Willem-A houdt vanuit zijn werkpaleis Noordeinde zijn kersttoespraak. De toespraak wordt elk jaar op eerste kerstdag op televisie uitgezonden. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT 

Mocro-vrouw regelt alimentatie in Marokko. Ex-man boos wegens passeren NL-rechter. Terecht?

Van oude menschen, de dingen, die voorbijgaan. Een met hun volle verstand destijds gehuwd paar met de Marokkaanse alsook de Nederlandse nationaliteit is in 2003 gescheiden. De twee hebben drie minderjarige kinderen en in 2004 is er door de rechtbank in Nador, Marokko bepaald dat de man met ingang van 1 december 2012 voor twee kinderen en met ingang van 2003 voor een derde kind een bedrag van 400 dirham per kind per maand aan kinderalimentatie moet betalen. Daarnaast is de man veroordeeld tot betaling van 3000 dirham (wisselkoersje) voor het geboortefeest van een van de kinderen. Daar heeft de man helemaal geen zin in en stapt naar de Nederlandse rechter. Aangezien de twee de Nederlandse nationaliteit hebben kan de rechter in Nederland ook de zaak beoordelen. Simpel gezegd zegt de man dat de vrouw is gaan forumshoppen, ofwel gezocht heeft naar een rechter die voor haar het meest gunstige oordeel kan vellen. Bovendien zou een rechter in Nederland meteen tot de conclusie zijn gekomen dat hij helemaal geen alimentatie kan betalen en is het een schande dat de Marokkaanse rechter bepaald heeft dat hij in een cel gegooid kan worden als hij in gebreke blijft met het betalen van de hem opgelegde bijdragen voor de kroost. De Nederlandse rechter heeft de uitspraak van de rechtbank Nador laten vertalen en komt tot het volgende oordeel: bij de berekening van de kinderalimentatie is heus wel rekening is gehouden met de financiële draagkracht van de man. 'Weliswaar hanteert de Marokkaanse rechter hierbij niet dezelfde maatstaven dan de Nederlandse, maar dit neemt niet weg dat wel degelijk rekening is gehouden met de feiten en omstandigheden (van de man) in Nederland.' 

Lees verder

Klant koopt ketting van €40.200 die online te koop staat voor €402. Geldige aankoop?

In de rechtszaal gaat het dit keer om een schitterende buitenkans, of een aanbod dat te goed is om waard te zijn. Een vrouw ziet op de webshop van de Bijenkorf de  ‘Phanthere de Cartier van 18k witgoud met diamanten’ (link) ter waarde van €40.200 te koop aangeboden worden door €402. Pijnlijk foutje, waar dankbaar van wordt gebruikgemaakt door de vrouw. Die maakt de €402 over, en haalt de ketting de dag later, op 2 april 2018, op in de Amsterdamse Bijenkorf. Op dat moment gaan er nog geen alarmbellen af en is de fout nog niet ontdekt, maar weer twee dagen later wordt de vrouw opgebeld. Of ze de ketting wil teruggeven (of nog eens €39.798 bij wil lappen). Daarop antwoord de vrouw 'dat zij de ketting niet terug kan geven, omdat zij de ketting als huwelijkscadeau aan haar nicht heeft gegeven'. Dat blijft ze ondanks aandringen van de Bijenkorf volhouden waardoor er een rechter aan te pas dient te komen. Wat de Bijenkorf vordert ligt voor de hand. Ketting terug of anders €39.798 plus wettelijke rente betalen vanaf 2 april 2018. De vrouw zegt in haar verweer dat de Bijenkorf onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat er sprake was van een vergissing over de prijs. De Bijenkorf heeft tweemaal per e-mail een bevestiging verstuurd van de bestelling van het artikel met een prijs van €402  en daarnaast is de ketting in de winkel getoond en meegegeven. Ook zegt de vrouw dat er op het internet genoeg witgouden kettingen worden aangeboden voor de prijs die ze betaald heeft en niet iedereen weet dat Cartier een taffesduur merk is.  Gaan we nu naar het oordeel van de rechter, die kijkt naar het artikel 3:33 van het Burgerlijk Wetboek. Daarin wordt bepaald of 'een rechtshandeling tot stand is gekomen' die volgt als er 'een op een rechtsgevolg gerichte wil is die zich door een verklaring heeft geopenbaard'. In normaal Nederlands betekent dat in dit geval of kan worden aangenomen of de Bijenkorf daadwerkelijk de wil had om die ketting voor 1% van de prijs aan die mevrouw te verkopen. 

Lees verder

Een bijstandsuitkering eisen zonder het Turkse banksaldo te overleggen. Lukt dat?

Nou, eisen wel maar krijgen gelukkig niet. Dat legt de Centrale Raad van Beroep uit aan een mevrouw die in 2015 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd maar niet gekregen. Een ambtenaar te Tilburg, daar speelt de zaak zich af, vroeg even vriendelijk als vergeefs om inzage in het saldo van haar Turkse bankrekening. In bezwaar op het besluit van Tilburg om geen uitkering toe te kennen wegens het niet overleggen van financiële gegevens, betoogt de mevrouw: 'Mijn Turkse bank weigert afschriften over te leggen waarop saldi zichtbaar zijn'. In beroep bij de rechter tegen het besluit van Tilburg: 'Mijn Turkse bank weigert afschriften over te leggen waarop saldi zichtbaar zijn'. In beroep tegen de uitspraak van de rechtbank bij de hoogste socialeverzekeringsrechter van ons land, de Centrale Raad van Beroep: 'Mijn Turkse bank weigert afschriften over te leggen waarop saldi zichtbaar zijn'. Tsja, zegt de CRvB, het is aan u om uw financiële situatie helder te schetsen, zodat de gemeente kan bepalen of u echt een bijstandsuitkering nodig heeft. Lukt dat niet, dan geen uitkering. Bovendien mist de CRvB hier 'inzicht in de door appellante verrichte inspanningen om die saldi te verkrijgen van haar Turkse bank'. Mevrouw legt tijdens de zitting namelijk niet uit waarom er geen bankafschriften met saldi kunnen worden overlegd (wel dat ze niet wist dat ze de gemeente moest informeren over banksaldi, maar daar trapt het Raadje niet in). Bij ons opborrelende vragen als doen Turkse banken het alleen digitaal en heeft niemand een pc, zit de afdeling saldi in de nor wegens anti-Erdo, etc. worden dan helaas ook niet beantwoord. Voor het overige is er niks mis met kansloos procederen. Het internet moet immers gevuld (1, 2, 3, etc.) en het is fijn dat mevrouws advocaat (wiens middelnaam lijkt te klinken als 'neuk de gedragsregels waaraan ik me eigenlijk zou moeten houden omdat ik anders de rechtsstaat misschien wel om zeep help omdat misschien de samenleving op een dag zegt flikker op met je gesubsidieerde rechtshulp want dat komt uitsluitend ten goede aan advocaten die neuk de gedragsregels als middelnaam hebben') weer wat extra uurtjes aan gesubsidieerde rechtsbijstand heeft kunnen schrijven.

Vlucht landt na 2 uur 59 min. Passagiers willen compensatie wegens wachten op vliegtuigtrap. Lukt dat?

Dankzij Europese regelgeving heeft u recht op compensatie indien uw vlucht meer dan drie uur is vertraagd. Kost luchtvaartmaatschappijen klauwen vol geld dus die proberen op allerlei manieren onder de claims uit te komen. Zo ook proletenvervoerder Corendon. Op 16 oktober 2017 begint de vakantie van honderden Gambia-gangers met een dompertje. Hun Corendon-vlucht naar Banjul is vertraagd. Om 23:09 ('zulu time') arriveert het toestel, waar de planning uitging van 20:10. Een vertraging van exact 2 uur en 59 minuten. Geen drie uur,  dus kunnen de passagiers fluiten naar compensatie. Zes passagiers zijn het daar niet mee eens. Het toestel werd om 23:09 weliswaar 'on blocks' gezet, maar dat betekent niet dat ze het vliegtuig konden verlaten. Het duurt namelijk een onbekend aantal, maar meer dan één, minuten voordat de vliegtuigtrap tegen het toestel is gereden. Corendon stelt echter dat het moment waarop de blokjes tegen de wielen werden geschoven samenviel met het moment waarop de deuren opensloegen. De vliegmaatschappij weigert dan ook een vergoeding uit te keren. Daarop stappen de passagiers naar de rechter die mag gaan uitmaken welk moment als aankomsttijd telt. De rechter stoft het Germanwings-arrest af waaruit volgt dat aankomsttijd gelijk is aan het moment waarop passagiers het vliegtuig uit kunnen wandelen. Bovendien, zo zegt het redelijke rechtertje, weet een ieder die weleens heeft gevlogen dat er tussen het 'on blocks'-moment en het openen van de deuren een paar minuten zitten. De trapduwers moeten eerst horen dat het vliegtuig 'on blocks' is, vervolgens moet de trappen 'gedocked' worden en is dat gebeurd dan moet dat weer aan de bemanning worden doorgegeven. Dat is overal ter wereld zo en Corendon weet niet te overtuigen dat het op Yundum Airport anders werkt. Sowieso heeft Corendon nagelaten om in het vluchtlogboek in te vullen hoe laat de deuren opengingen. Pech voor de vliegmaatschappij en geluk voor de zes passagiers. Zij kunnen gezamenlijk €2.070 plus rente tegemoet zien

Appartementje op de begane grond? Dan hoeft u niet mee te betalen aan de lift

Weinig bewonerszaken geven zoveel gezeik als de vve, want of het nou gaat om sparen, airbnb of een scootmobiel, mot binnen de vereniging van eigenaars is nooit ver weg. Zo ook in Rotterdam waar een beganegrondbewoner van een flat maandelijks €130 vve-bijdrage aftikt. In dat bedrag zit naar schatting een bijdrage van €50 voor het onderhoud aan de lift. Maar ja, zegt de bewoner, heb ik geen reedt aan want ik woon op de begane grond. En een ondergrondse ruimte om fietsen te stallen of duistere dingen te doen is er niet. Dus vindt de beganegrondbewoner dat hij niet mee zou hoeven te betalen aan de lift. De appartementseigenaren op de hoger gelegen verdiepingen zijn het met die zienswijze niet eens. Betalen voor gemeenschappelijke ruimtes waar je misschien nooit komt, hoort er in een flat nou eenmaal gewoon bij, zeggen zij. En die komen ter onderbouwing op de proppen met het begrip dienstbaarheid zoals opgenomen in een aanvulling op de splitsingsakte (op basis van het modelreglement 1992). Alleen de kosten van gemeenschappelijke zaken die slechts dienstbaar zijn aan één eigenaar of een groep eigenaren, bijvoorbeeld een dakterras waar slechts één of een paar bewoners mogen komen, worden betaald door die eigenaar of groep. Dienstbaarheid moet huns inziens dan ook gelezen worden als beschikbaarheid. De lift is beschikbaar voor iedereen, dus betaalt iedereen mee. Of een bewoner er wel of geen gebruik van maakt doet niet ter zake. Maar de rechter pakt eenvoudigweg het woordenboek erbij. Dienstbaar betekent: 'bevorderlijk voor', 'van nut' en 'voordelig'. Aangezien je moeilijk kunt betogen dat de lift van nut is voor een beganegrondbewoner, hoeft de beganegrondbewoner dan ook niet mee te betalen aan de lift, oordeelt de rechter. Dus dat is goed nieuws voor deze beganegrondbewoner en vermoedelijk zal dit oordeel binnenkort op nogal wat vve-vergaderingen aan de orde worden gesteld. Nu zou u kunnen denken van ja maar moet de beganegrondbewoner die op de koffie gaat bij de mevrouw op drie hoog vanaf heden verplicht met de trap? Neen. 'Ook het door de VvE naar voren gebrachte argument, inhoudende dat een appartementseigenaar van de begane grond van de lift gebruik kan maken, bijvoorbeeld bij het bezoeken van een appartementseigenaar op een hoger gelegen etage, leidt niet tot een ander oordeel, nu bezoeken aan de hoger gelegen appartementseigenaren als zijnde dienstbaar aan die appartementseigenaren worden aangemerkt en de kosten dan ook in de VvE -bijdragen van die appartementseigenaren worden geacht begrepen te zijn'. Het nuchtere oordeel van de Rotterdamse rechter leest u hier in zijn geheel.

De Volksbank koopt per ongeluk huis van crimineel op veiling, verkoopt het met 3 ton winst. Mag dat?

Goed verhaal vanuit de rechtszaal weer vandaag. Onze eigen (de) Volksbank zegt de relatie met een klant op omdat deze wordt verdacht van afpersing en witwassen, 'wat in de media op een negatieve manier de aandacht heeft gekregen'. Dat soort zaken worden in de media inderdaad zelden positief belicht, maar er is nog meer aan de hand. Het Openbaar Ministerie heeft namelijk conservatoir beslag gelegd op het woonhuis, waarop de bank de hypothecaire geldlening en de betaalrekening van de bewoners van dat huis opzegt. Daarbij speelt ook mee dat de bewoners ruim €12k achterlopen met de betalingen voor de hypotheek. De bewoners krijgen 6 maanden de tijd om de hypothecaire lening af te tikken, dat lukt niet, en dan wordt er overgegaan tot executoriale verkoop van het huis. De bank heeft hiervoor geen toestemming gevraagd aan de bewoners, omdat ze dat bij de opzegging van een relatie niet doen. ‘Dan is er vaak te veel aan de hand om verder in samenspraak met de klant iets te doen’, aldus de verklaring aan de rechtbank. Dan gebeurt er op de veiling iets geks. Na het openingsbod van de bank á €450k om het bieden op gang te krijgen, volgen er geen biedingen meer. Verklaring van de bank: 'Als er eenmaal een bod ligt, willen andere partijen daaroverheen gaan. Het bleef echter stil en de handen bleven omlaag. Daardoor is de woning bij de bank terecht gekomen. Dat de bank uiteindelijk eigenaar wordt van het pand, komt slechts zelden voor.' Vier maanden later verkoopt de bank het huis weer, voor €750.000. Met die achtergrond stappen de voormalige bewoners naar de rechter met twee vorderingen. Allereerst zeggen ze dat de bank nooit de hypothecaire geldlening had mogen opzeggen en daarnaast gaat het over een stukje zorgplicht omtrent de executieverkoop van het huis. Beginnen we met vordering 1.

Lees verder

Zonder brandstof stilstaan op de vluchtstrook. Boete of niet?

Simpele vraag, toch nog een lastig antwoord. De wet zegt over vluchtstroken het volgende: 'Behoudens in noodgevallen is het de weggebruikers verboden op een autosnelweg of autoweg gebruik te maken van de vluchtstrook, de vluchthaven of de berm'. Waarbij noodgevallen wil zeggen dat de weggebruiker 'slechts in incidentele gevallen van urgente aard' naar de vluchtstrook mag. Ofwel bij pech -spitsstroken daargelaten. Maar heeft een automobilist die met een kapotte brandstofmeter en zonder benzine op de vluchtstrook van de A9 staat pech in de zin van de wet?  De polities vinden van niet en delen een bekeuring uit van €220. De kantonrechter vindt hetzelfde, want had je maar op tijd moeten tanken. Het hof ziet dat gelukkig voor onze automobilist net even wat anders. Er is een 'objectief waarneembare noodsituatie' en omwille van de verkeersveiligheid kan de automobilist weinig anders dan parkeren op de vluchtstrook. 'Derhalve is naar de overtuiging van het hof komen vast te staan dat de betrokkene uit noodzaak gebruik heeft gemaakt van de vluchtstrook,' en dus past geen boete in de zaak waarin het naar het oordeel van het hof niet boeit of de brandstofmeter wel of niet kapot is. U kunt daarom vanaf gisteren* met een gerust hart nog even doorrijden als het lampje brandt. Naar de vluchtstrook in verband met een sanitaire stop blijft bij ons weten verboden, ook al bent u 73 jaar inclusief gebrekkige prostaat. En een kind uit de brand helpen mag evenmin. Een link met de economie is er daarentegen wel. In 2016 haalde het Rijk voor afgerond €770 mio aan verkeersovertredingen binnen; ongeoorloofd stoppen op de vluchtstrook droeg daar voor bijna €115.000 aan bij.

*de uitspraak is van oktober 2015, maar vandaag pas gepubliceerd. Waarom die vertraging weten we ook niet. 

56-jarige man kust 20-jarige collega ongevraagd op haar mond. Mag dat?

De ene 56-jarige man met een vrouw en een dochter en een zoon van rond de twintig is de andere niet, zo blijkt maar weer eens in de rechtszaal, lieve mensen. Deze man werd nogal bronstig van een 20-jarige vrouw die bij hem komt werken. Dat kan gebeuren, maar een rechtschapen man gaat dat soort gevoelens te lijf met zelfrepressie door veel te gaan drinken en vreten en videogames/netflix/porno. Deze man niet. Hij heeft als taak om haar in te werken, maar besluit haar seksueel te intimideren met berichtjes op Messenger en de werkvloer met als slotstuk een kus op haar mond in het -clichétje hoor- magazijn van het bedrijf waar ze werken. De 20-jarige vrouw doet daarop haar beklag, waarop zowel de man als de vrouw hun verhaal doen (plaatje opklik voor groot): 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken