Vakbond: belastingbetaler moet miljarden lappen om pensioengat te dichten

'Het kabinet zadelt miljoenen mensen op met een fors pensioengat. Voor veertigers kan dat leiden tot een verslechtering van hun pensioenopbouw met ruim tien procent'. Dixit de christelijke vakbond CNV die vandaag in de Telegraaf helemaal leegloopt over het afschaffen van de doorsneesystematiek. Moraal van het jankverhaal: afschaffen van de doorsneesystematiek kost volgens een eerste verkenning van het CPB zo'n €60 tot €100 miljard. Dat geld hebben de pensioenfondsen niet volgens de bonden, dus mogen belastingbetalers bijspringen om dat gat te dichten. Of liever nog schaft de vakbond de doorsneesystematiek helemaal niet af. Dat is namelijk in het belang van hun eigen vergrijsde achterban (en de reden dat jongeren geen lid meer worden van de vakbond). Maar goed, wat was de doorsneesystematiek ook alweer? Beginnen we met een plaatje dat we daarna uitleggen.

Lees verder

Hypotheek aflossen met pensioen. Dat ziet er in cijfers zo uit

Afgelopen vrijdag kregen we dan eindelijk het tienpuntenplan te zien dat voor een totaalhervorming van het pensioenstelsel moet gaan zorgen. U las het kabinetsvoornemen dat eigenlijk uit acht punten bestaat eerder hier. We pakken daar vandaag de leukste gadget uit. Dat is het plan om hypotheek af te kunnen gaan lossen met pensioen. Zowel werkenden als gepensioneerden krijgen die mogelijkheid. Gepensioneerden kunnen ineens maximaal 10% van de waarde van hun pensioenaanspraken opnemen om daarmee de hypotheek af te lossen of de woning te verbouwen (voor traplift en zo). Werkenden kunnen 'een deel van de pensioenpremie' inzetten om de hypotheek af te lossen. Dat scheelt namelijk in de maandlasten. Daar moet overigens eerst nog wel onderzoek naar gedaan gaan worden, dus ga niet meteen met uw bank telefoneren. We hebben een kleine berekening gemaakt: stel dat gedurende vijf jaar de helft van de pensioenpremie voor hypotheekaflossing kan worden gebruikt, wat doet dan ongeveer voor de mensen? Hebben we over de duim berekend. Uitgangspunten; een starter op de woningmarkt heeft een 'standaard' pensioenregeling (dus eentje waarbij een uitkering wordt toegezegd). De hoogte van de annuïteitenhypotheek is telkens 4,5 keer het salaris. De hypotheekrente is 3%. Welk bedrag levert men straks in aan pensioen en wat scheelt dat nu voor de maandlasten? Klik hier voor GROOT MET TOELICHTING. Nog een opmerking: wanneer je de huidige leennormen laat zoals ze zijn, dan leveren die vrijvallende pensioenpremies geen hogere hypotheek op (en geen extra hogere huizenprijzen als het goed is).

Yes! Kabinet publiceert plan om pensioenstelsel te hervormen

Het kabinet heeft een tienpuntenplan neergelegd om het pensioenstelsel te hervormen. Dat plan houdt voornamelijk in dat nog van alles onderzocht moet worden. Of het polletiek en met de bonden gaat lukken, weten we niet. Hier het tienpuntenplan dat eigenlijk maar uit 8 punten bestaat:

1) MOEILIJKSTE: er wordt nader onderzoek gedaan naar het afschaffen van de doorsneepremie.

2) Het Shell-Pensioen wordt uitgebreid (boeit nu niet zo, komen we op terug).  

3) Fondsen beleggen nu het geld van elke deelnemer op dezelfde wijze. Dat is onhandig. Dus mag geld van jongeren vol in aandelen en het geld van ouderen gaat naar een spaarrekening. Of iets daartussen. Wel belangrijk, 'omdat hierdoor de deling van renterisico tussen jong en oud wordt opgeheven en een beter naar leeftijd gedifferentieerd beleggingsbeleid kan worden gevoerd'.    

4) BELANGRIJKSTE: het kabinet gaat faciliteren dat de pensioenvermogens omgezet mogen worden naar persoonlijke potjes. Dus niks geen gehannes met grepen in de pensioenpot, maar eigen rekening eerst (het kabinet komt met waarderingsregels die bepalen wat de waarde is van uw pensioenaanspraak). Fondsen hoeven niet over te stappen; het is een keuze van de werknemers en -gevers in branche of bedrijf.  

5) LEUKSTE: Zij die met pensioen gaan mogen een bedrag ineens opnemen met een maximum van 10% van de pensioenaanspraken; werkenden mogen een deel van de maandelijks te betalen pensioenpremie omzetten in aflossingen op de hypotheek (eerst nog onderzoek #gaap).

6) oud nieuws, gepresenteerd als nieuwnieuws, maar iets over communicatie.  

6) ZZP'ers: 'het kabinet is geen voorstander van een verplichting voor alle zelfstandigen om pensioen op te bouwen. Wel kan het opbouwen van pensioen door zelfstandigen makkelijker en aantrekkelijker worden gemaakt'.  

7) Verbetering nabestaandenpensioen, dat is altijd goed.  

8) VOOR DE VABONDEN: iets met de koppeling van aow-leeftijd en pensioen en levensverwachting (=wisselgeld).  

9) oud nieuws, dat DE DIJSS doet onderzoek naar de rekenrente.

 Ah! Deze update zal u verbazen maar de bonden zijn boos.

Filmpje! Een slimme werknemer meldt zich elke vrijdag ziek

Vanochtend schreven we dat pensioenen onbetaalbaar dreigen te raken. Vanmiddag hebben we pensioendata in onderstaand filmpje geschoven. Dan ziet u dat de werknemerspopulatie gemiddeld ongeveer 20% van het salaris kwijt is aan straks: een deel gaat naar het eigen pensioen in de vorm van pensioenpremies en een deel gaat naar de huidige bejaarden in de vorm van aow-premies (in de hoop dat de jongere van straks ook weer aow-premies voor u ophoest, want aow=omslagstelsel). Onlangs bleek uit hertellingen van het CBS dat niet 4%, maar 13% van de werknemers het moet stellen zonder pensioenopbouw via de werkgever. Dat zijn 856.000 mensen. Behoort u tot de circa 6,5 mio werknemers die wel pensioen opbouwen, dan ligt het percentage hoger dan de twintig. Meer onderbouwing van de pensioenpercentages (en de discussie over die percentages) las u eerder hier.



Pensioenpaniek slaat toe. Kortingen komen nu echt in zicht

Waar u ook klikt vanochtend, aan de pensioenpaniek ontkomt u niet. Metaalpensioenfondsen PME en PMT melden zoals verwacht dat hun financiële staat om te huilen is en dat deelnemers eigenlijk wel uit mogen gaan van pensioenkortingen volgend jaar. Om lagere pensioenen te voorkomen moeten beiden eind dit jaar een beleidsdekkingsgraad van 104,3% hebben, en dat gaan ze niet halen. Voor andere fondsen ligt de deadline later (hierzo kek overzicht van het FD). Voor ambtenarenfonds ABP geldt bijvoorbeeld eind 2020, en na een rampjaar met een rendement van -2,3% en een huidige dekkingsgraad van 97% (!) beginnen ook daar kortingen in zicht te komen. Ter verduidelijking: een dekkingsgraad van <100% betekent dat er te weinig poen is om alle pensioenen uit te betalen. Daar kampt eveneens PFWZ mee (97,5%). Maar goed, voor wie dit goudbruine blog ook maar enigszins volgt zal dit alles absoluut geen verrassing zijn. De bestuurders van PMT en PME grijpen het moment echter aan om alvast de wijzende vinger te hanteren. Het is allemaal de schuld van de mislukte onderhandelingen over een pensioenakkoord, vinden ze. Hun inzet: voer even een wet in die de dreigende kortingen van tafel haalt, aub. Maar dat lost natuurlijk precies niets op, is ook niet gratis in een nieuw pensioenstelsel en stelt slechts de pensionado's des lands tevree. Want boos zijn pensioendeelnemers zeker, en dat vuurtje wordt lekker opgestookt door de in deze kwestie niet serieus te nemen vakbonden die alweer dreigen met stakingen. Wie ook een slaatje uit de pensioenpaniek probeert te slaan is PvdA-leider Lodewijk Asscher, die zich als prins op het witte paard presenteert en steun aan het kabinet wil bieden in de pensioenonderhandelingen. Maar dat doet hij natuurlijk alleen bij een 'goed bod', oftewel veel meer gemeenschapsgeld naar het oplappen van pensioenen. Het waren trouwens diezelfde vakbonden met wie de PvdA warme banden onderhoudt die het akkoord opbliezen. Kortom, het is allemaal niemands schuld en een inhoudelijke discussie over de tekortkomingen van het huidige stelsel is verder weg dan uw goudgerande pensioen. Mag u zeggen of dat alles de pensioenkwestie verder helpt.

Deliveroo lacht om uitspraak. Bezorgers blijven zzp'ers (maar hebben wel recht op pensioen)

Fijn interview in het Telegraafje vandaag met Deliveroo-baas Stijn Verstijnen. Geen van de zzp-bezorgers van Deliveroo heeft zich volgens Verstijnen gemeld om in loondienst te treden. Een belangrijke reden voor Deliveroo om twee vingers omhoog te steken en twee uitspraken die de rechter vorige week deed naast zich neer te leggen. De rechter bepaalde dat a) de opdrachtovereenkomst die Deliveroo sluit met de bezorgers feitelijk een arbeidsovereenkomst is en b) bezorgers onder de cao voor het beroepsgoederenvervoer over de weg vallen*. Volgens Verstijnen ziet de rechter het verkeerd. Tegen de Telegraaf/: 'Dat (van wat de rechter zegt, red.) is in de praktijk niet zo. Nogmaals, onze bezorgers bepalen zelf welke bestellingen zij willen doen. Als ze niet naar bepaalde wijken willen of niet voor bepaalde restaurants willen bezorgen kan dat ook. Onze bezorgers geven zelf aan dat zij die keuzevrijheid enorm waarderen'.

Lees verder

Joh! Pensioen blijkt onbetaalbaar te worden



De gewone werkmans wordt dit jaar gebeten door de hond, de kat of de hond en de kat. Ongeveer een derde van de deelnemers aan bedrijfstakpensioenfondsen ziet een groter deel van het loon opgaan aan pensioenpremies. Dan zijn er ook nog werknemers die de pensioenpremie niet zien stijgen, maar die voor hetzelfde geld wel een lager pensioen krijgen. De echte verliezers zijn zij die worden gebeten door de kat en de hond. In dat geval stijgt de pensioenpremie en daalt de pensioenopbouw. Kortom, zo concluderen deskundigen in het Financieele Dagblad dat onderzoek deed naar pensioenstats voor 2019 (plaatje), de rek is er qua pensioenen wel een beetje uit. De premies kunnen niet nog veel hoger, want nu al werkt een voltijdswerknemer een dag in de week voor het pensioen. Daarnaast teren veel pensioenfondsen in op het vermogen door te lage pensioenpremies te heffen. Daar schreven we eerder al uitgebreid over en betekent bijvoorbeeld in de zorg dat een zuster met een inkomen van €30.000 ongeveer €2.000 per jaar te weinig aan premie betaalt en de dokter €10.000 (zou jaarlijks €29.900 moeten zijn, is €19.757, cijfers 2018). Met als resultaat dat zorgpensioenfonds PFZW in de problemen zit en de pensioenen niet kan indexeren en mogelijk moet korten. Gelukkig en ter compensatie voor de oudere deelnemers worden de reguliere pensioenpotten dan weer legaal geplunderd omwille van de vut. Enfin, gedoetjes allemaal weer natuurlijk en de grote vraag is wat te doen. Hebben we twee hoopgevende antwoorden op: 1) vandaag leggen deskundigen in de Tweede Kamer dingen uit over de rekenrente (die is laag, dus vandaar dat pensioen zo duur is). Kunnen we samengevat van zeggen dat de ene helft van de deskundigen voor een hogere rekenrente is, de andere helft tegen. 2) Pensioenminister Wouter Koolmees gaat eind deze maand een brief schrijven over een nieuw stelsel waarin de voornoemde problemen niet meer bestaan. Komt dus allemaal goed met uw pesjoen.

Pensioenfonds gaat uw groene hypotheek goedkoper maken

Het huizenmarkt-nieuwtje van de ochtend: ambtenarenpensioenfonds ABP knalt €800 miljoen aan pensioengeld in Rabobank-dochter Vista Hypotheken. Van die smak geld komt een half miljard ten goede aan groene hypotheken van Vista. Het is de bedoeling dat huizenkopers die kiezen voor zo'n duurzame hypotheek korting krijgen dankzij die investering. Dan hebben we het over 0,1% korting op de hypotheekrente (huidige tarieven), maar dat geldt alleen voor kopers van huizen met energielabel A. Mensen die hun stulpje op een later moment gaan verduurzamen door bijvoorbeeld een stukje isolatie komen ook in aanmerking voor die korting. Kanttekening: dat kan alleen uit voor bezitters van huizen met minstens energielabel B of C, geeft Vista zelf ook toe. Doen we nu even een wie-wat-waar. Dit alles wil zeggen dat hypotheken van Vista dan gefinancierd worden door pensioengeld - als u naar moeder Rabobank gaat doet de bank de financiering. In algemene zin doen pensioenfondsen het goed op de hypotheekmarkt, overigens. Tegelijkertijd biedt deze investering aan ABP de kans om goede sier te maken met een duurzaam beleggingsbeleid, zoals het wel vaker poogt te doen. Het past allemaal natuurlijk ook prima in deze tijden van klimaatakkoorden. Ook is het zo dat het fonds hiermee eindelijk weer eens geld binnen de grenzen kan beleggen. In totaal zit ABP wereldwijd voor €19 miljard in hypotheken, waarvan voor €4 miljard in Nederlandse. Enfin, zo kantelt mammoettanker ABP stukje bij beetje richting een duurzame portefeuille. Nu u nog.

2018 was geen fijn jaar voor pensioenfondsen

Dalende beurzen en dalende rentes. Zie daar 2018 en in een notendop de problemen van onze pensioenfondsen. U las op de webs dat de beurzen niet al te best draaiden. Ter illustratie hebben we in het plaatje boven de begin- en slotkoers van de iShares Stoxx Europe 600-etf bijgekalkt. Die leverde afgelopen jaar ongeveer 12% in. Daarnaast daalde de rente op Nederlandse staatsobligaties. De 10 jaars ging ongeveer 0,1%-punt omlaag. Hoe meer onzekerheid, hoe groter de vraag naar veilig staatspapier. In de grafiek boven hebben we eveneens de rente op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties toegevoegd, maar dat hadden alle Nederlandse rentes kunnen wezen: allemaal omlaag. Hoe lager de rente, hoe duurder het pensioen. En dat gevoegd bij een beleggingsportefeuille die krimpt, leidt tot slecht nieuws voor de dekkingsgraad. Die kent u: de dekkingsgraad geeft weer of een pensioenfonds in staat is de toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Eind november had ambtenarenpensioenfonds ABP een dekkingsgraad van 101,8%. Dat wil zeggen dat er €101,80 in kas zit voor elke toekomstig te betalen €100 aan pensioen. Of meer precies: het ABP had €409 miljard aan beleggingen, tegenover €402 miljard aan toekomstige pensioenverplichtingen. Begin vorig jaar stond de dekkingsgraad nog op 106,7%. Die ontwikkeling de verkeerde kant op ziet u ook in het bovenstaande plaatje, alwaar de dekkingsgraden van ABP tot en met november staan weergegeven. Die van december volgt half januari, maar we verwachten er niet veel goeds van. En we tikken hier over ABP, maar dat slechte nieuws geldt voor meer fondsen. Mocht 2019 geen hogere rente, geen betere beurs of geen nieuw pensioenakkoord/aanpassing van de rekenregels laten zien, dan wordt het vervelend. Als de dekkingsgraden bij pensioenfondsen onder de ongeveer 104,2% blijven hangen -en dat lot treft dan ongeveer 50 pensioenfondsen waar miljoenen werknemers en gepensioneerden bij zijn aangesloten- dan volgen per 2020 miljoenen pensioenkortingen des doods. Onze voorspelling voor 2019: daar gaat u nog heel veel over horen.

Misschien stoppen we iets meer belastinggeld in het pensioenstelsel dan echt nodig

De Nederlandse werknemer wordt aardig in de watten gelegd met de fiscale regelingen rond zijn pensioentje. De inleg is vrijgesteld van loonheffingen, de opbouw wordt niet belast met de spaartaks en na pensionering wordt over de uitkering een verlaagd tarief voor de inkomstenbelasting geheven. Komend jaar kost dit geintje de belastingbetaler €15,2 miljard (sommetje over 2014-2019 vindt u helemaal beneden. Aan aow gaat in 2019 €37 miljard uitgegeven worden). De OESO klettert vandaag de jaarlijkse Outlook over pesjoenen op de telex-pdf en plaatst die fiscale faciliteiten in internationaal perspectief: wat is de contante waarde van al die belastingvoordelen voor pensioenopbouwers? Nederlandje blijkt in internationaal verband scheutig (GROTER).

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken