Opeens verschijnen overal rekenrenteniers om onze pensioenpotten te plunderen

In de pensioenkassen zit €1,3 biljoen, de beleidsdekkingsgraad bedraagt gemiddeld 104,5% en toch krijgen de meeste gepensioneerden er nog geen dubbeltje aan indexatie bij. De pensioenfondsen staan er namelijk volgens de huidige regels nog niet goed genoeg voor om te mogen indexeren. Ellende dus, temeer daar een snelle en ogenschijnlijk pijnloze oplossing voorhanden is. 50PLUS heeft er een wetsvoorstel voor ingediend, de FNV wil het en gisteren zagen we een schitterend pamflet op economensite mejudice.nl: rekenrente omhoog! Nu is de keus om u in de luren te laten leggen door de rekenrenteniers geheel aan u, zolang u maar begrijpt dat een hogere rekenrente goed uitpakt voor ouderen en desastreus kan zijn voor jongeren. Ondertussen krijgt u dan in dit topic van ons enige stichtelijke duiding aangaande de rekenrente in ons land en de rest van de wereld.

Lees verder

Ocherm! FNV komt weer eens met volslagen wappie pensioenactie

Sjonges. Uit naam van jongeren, gepensioneerden, flexwerkers en andere pensioendeelnemers heeft de FNV vanmiddag een symbolische rekening van €6 miljard ingediend bij werkgeversorganisatie VNO-NCW voor achterstallige pensioenpremies, lezen we op de site van de vakbond. Volgens de FNV duiken werkgevers pensioenpremies door onderbetaalde zzp'ers in te huren (die geen pensioen opbouwen) en uitzendkrachten karige pensioenen toe te zeggen (een uitzendkracht bouwt bijvoorbeeld pas na een half jaar pensioen op). 'Deze actie is onderdeel van een grotere campagne voor een goed pensioenstelsel dat jong en oud vertrouwen biedt in de toekomst', schrijft de FNV die komende dinsdag in gesprek gaat met 1.500 vakbondsleden om verdere pensioenacties te bespreken. De FNV merkt in het persbericht ook nog eens op dat 'het échte probleem' de doorgeschoten flexibilisering is. Met dat laatste uiteraard volledig eens, tegelijkertijd blijven met het terugdringen van de flexibilisering de problemen van het huidige pensioenstelsel staan als een huis: het sluit niet meer aan op de arbeidsmarkt en het is te gevoelig voor de rentestand, om er maar een paar te noemen. Dat los je niet even op door eenvoudigweg (met de op zich goede maatregelen te komen om) zzp'ers onder het stelsel te schuiven en wat te draaien aan de pensioenrechten voor uitzendkrachten. Daar is meer voor nodig. Vandaro dat minister Wouter Koolmees van pensioenen in november 2017 werkgevers en werknemers verzocht 'begin volgend jaar overeenstemming te hebben op hoofdlijnen over een nieuw stelsel' (waar al jaren binnen de SER over wordt gesproken door werkgevers en werknemers). De vraag die bij ons blijft knagen is wie de FNV weer op het juiste pad brengt in het pensioendossier. De vakbond gooit binnen de SER telkens zand in de pensioendiscussiemachine, heeft vandaag dan wel weer het lef om op te schrijven dat het 'met werkgevers en politiek afspraken wil maken', maar ondertussen gaat het gewoon om de eigen belangen en die van de vergrijsde achterban (=FNV'ers op het pensioenpluche houden en de rekenrente omhoog). Resulteert dus in dit soort vermoeiende hap-snap-schijnacties. Daarom voor de duizendste keer ons advies aan de FNV: Ga eens lonen omhoogstaken en zet je in voor een goed pensioen voor iedereen.

Bouwbranche plundert pot met onderwijsgeld ‘by proxy’

Bernard Wientjes heeft het bijna voor elkaar hoor: het afromen van uw belastinggeld en pensioenpremies richting de bouwbranche, via een vernuftige constructie met onderwijsvastgoed. Van de week kreeg-ie een mooi pr-verhaaltje bij de staatsomroep cadeau. De oud-werkgeversbaas en zelfbenoemde groene goeroe, ook bekend van het badkamerkartel, wil dat pensioenfondsen schoolgebouwen gaan kopen. Want dan kun je in één klap op grote schaal duurzame nieuwbouw regelen, en dat is goed voor het milieu. Maar het is natuurlijk ook kassa voor de bouwbranche. En rendement verzekerd voor de pensioenfondsen, want iedereen moet toch verplicht naar school. Het hele ideetje an sich is trouwens ordinair jatwerk, want in 2011 al door de PvdA geopperd. Maar nu maakt Wientjes er mooie sier mee.

Lees verder

Governance pensioenfondsen blijkt weer eens nodeloos ingewikkeld en duur

Pensioenfondsen geven per jaar zo rond de €1 miljard uit aan beheerkosten. Daarom helpen wij graag even mee om die kosten te beteugelen. Vandaag blijkt namelijk uit een glasheldere uitspraak van de Ondernemingskamer dat de governance (wij kunnen heus wel managementlingo, red.) van pensioenfondsen een stuk leaner and meaner kan. Begin november bespraken we de bijbehorende zaak waarin het bestuur en het verantwoordingsorgaan van een pensioenfonds lijnrecht tegenover elkaar stonden bij de OK. Hamvraag: wat stelt een verantwoordingsorgaan nou eigenlijk helemaal voor? Hebben we de uitslag dus van binnen: helemaal niks. Dat klinkt misschien teleurstellend, maar is juist hoopgevend, want de Tweede Kamer buigt zich binnenkort over de pensioenfondsbesturen. Kunnen ze dit in 2014 ingevoerde en naar nu blijkt overbodige medezeggenschapsaanhangseltje de nek om draaien. Leggen we zo uit wat dat u en ons aan pensioenkosten scheelt, maar niet nadat we enige bestuurszaken stichtelijk duiden.

Lees verder

D66 denkt dat u liever kiest voor duurzaamheid dan voor een degelijk pensioen. Haha!

Stelt u zich eens voor: u heeft decennia gewerkt en premie betaald voor uw pensioen. Zou u kunnen genieten van een royale pensioenuitkering met jaarlijkse indexatie als uw pensioenfonds het rendement haalt uit beleggingen in de wapenhandel, tabaksindustrie of steenkolen? Of neemt u genoegen met (mogelijk) minder pensioen omdat uw pensioenfonds groener belegt? Het antwoord op die vraag hebben we al eens geven: nee, u wilt uw uitgestelde loon, en na u de zondvloed. D66 denkt echter dat als u het echt voor het zeggen zou hebben, u uw pensioenfonds duurzamer zou laten beleggen. Daarom komt Kamerlid Steven van Weyenberg met een initiatiefwet om uw invloed op het beleggingsbeleid van uw fonds te vergroten. D66 denkt namelijk dat het u een doorn in het oog is dat, bijvoorbeeld, pensioenpremie van artsen bij de tabaksindustrie (jaarlijks rendement van 14,6%, maar dat terzijde) belandt. Leuk en sympathiek plan van D66, maar toch kansloos. Ten eerste omdat u geen slechter pensioen wil in ruil voor groene beleggingen (zie hierboven). Verder moet de medezeggenschap op het beleggingsbeleid geregeld worden via het verantwoordingsorgaan, waarin vertegenwoordigers zitten van werkgevers, werknemers en gepensioneerden. En bij de laatste twee groepen moet u lezen ‘vakbonden’, dus tot zover uw democratische invloed. Bovendien kunnen pensioenfondsen al prima zelf bepalen (al dan niet onder invloed van hun deelnemers, gebeurt al jaren) of ze in bijvoorbeeld in kernwapens willen beleggen (antwoord: nee) of een deel van de poet in groene beleggingen willen stoppen. En over die groene beleggingen gesproken: zo’n evident succes is dat nou ook weer niet. Notabene pensioenfondstoezichthouder DNB waarschuwde al voor bubbelvorming op de markt voor groene obligaties. En niet voor niets miepte een pensioenfondsbestuurder eerder dat duurzaam beleggen onmogelijk is. En zou u er echt zelf voor kiezen om uw duurbetaalde premie in windmolens te steken (gokje: nee)? 

Koolmees komt met glazen pensioenbol die niemand snapt en niemand wil

Pensioen is moeilijk hoor. Ja, maandelijks lapt u (en uw werkgever, niet te vergeten) wat premie, maar dan? Wat krijgt u eigenlijk als u met pensioen gaat als u 65 67 71 bent? En wees maar eerlijk: dat Uniform Pensioen Overzicht (UPO) dat u elk jaar krijgt, gaat wegens BORING! direct de oudpapierbak in. Het gevolg is dat u (en met u miljoenen anderen Nederlanders) werkelijk geen benul heeft van uw eigen pensioensituatie. En het blijkt dat u ook geen fluit snapt van www.mijnpensioenoverzicht.nl. Dat is supererg, en daarom is pensioencommunicatie superbelangrijk. U moet beter voorgelicht worden, en dus heeft minister Koolmees, samen met de paarsebroeken van Motivaction iets bedacht waarmee u bij toverslag verandert in een pensioenexpert die daadwerkelijk grip heeft op zijn oudedagsvoorziening. Nou, zit u er klaar voor? De haarlemmerolie is…. (roffel) de navigatiemetafoor! Hiermee wil Koolmees dat de onzekerheden in het pensioen (jarenlang niet indexeren of zelfs mogelijk korten) en uw toekomstige koopkracht duidelijk wordt. Na de breek krijgt u te zien hoe dat er uit moet zien. 

Lees verder

Arnoud Boot wil risicoloze goudgerande staatsgarantie voor uw pensioen. Dafuq?!

Kunt u geen genoeg krijgen van het gedelibereer over de toekomst van ons pensioenstelsel, dan zit u de komende jaren gebakken. Het éénnabeste pensioenstelsel van de wereld staat schijnbaar instorten (hierover later meer) want er wordt aan alle kanten geroepen om hervormingen. Vandaag werden we getrakteerd op een interessante hersenscheet van econoom Arnoud Boot. In het NRC betoogt hij dat bij de hervorming van het pensioenstelsel de overheid een ‘achtervang’ moet zijn voor de laagste pensioeninkomens. Dat betoog roept nogal veel vragen op, is niet overtuigend en uiteindelijk gewoon een matig plan. Sympathiek, maar matig: kleine ontleding na de breek.

Lees verder

Ha! oud-europarlementariërs kunnen misschien toch naar hun pensioen fluiten

U kent het verhaal over de tekorten van €326 miljoen bij het pensioenfonds voor voormalig europarlementariërs en dat de belastingbetaler die tekorten moet bijpassen (en zie anders de historie onderaan dit artikel). Vonden wij een mooi verhaal, want hartje pensioenen, maar we vonden het ook een opmerkelijk verhaal. En dat bracht ons op het idee contact op te nemen met onze vaste consigliere inzake Europese pensioenen. Enter Hans van Meerten (*), pensioenadvocaat en hoogleraar Europees pensioenrecht. Zijn eerste voorzichtige conclusie: de kans is best groot dat de oud-europarlementariërs eenvoudigweg de sjaak zijn met hun lege pensioenfonds. Als wij Van Meerten goed begrijpen zijn er drie smoking guns.  1) Ten eerste is het pensioen ondergebracht in een Luxemburgse 'Sicav'. Dat is helemaal geen pensioenfonds, maar een beleggingsfonds. Zo'n fonds kan nooit en te nimmer pensioenaanspraken garanderen.  2) Dus zijn de pensioenrechten gegarandeerd door het Europees Parlement. Maar hoe dan? Enig terugbladeren door de kleine hel die EP-database heet, leert dat het besluit (punt 7) is genomen door het Bureau van het Europees Parlement. Dat bureau noemt men in de wandelgangen ook wel het bureau voor fietsenstallingen en plantenbakken. Kortom, aardige jongens, maar hebben die de macht om zulke risico's aan te gaan met geld van de Europese belastingbetaler? 3) Maar wat zegt het Bureau nou eigenlijk:

Lees verder

LOL! Vakbonden rugdolken 50PLUS in pensioenoorlog

Arm 50PLUS. Steken ze sinds 2016 hun ziel en zaligheid in het onzalige plan om de rekenrente voor pensioenfondsen op te krkken naar 2%, staat na lang wachten de behandeling van het wetsvoorstel voor morgenochtend kwart over tien op de agenda van de Tweede Kamer,  komen de vakbonden FNV en VCP op het nippertje langs om een flinke dolk in de rug te steken van Henk c.s.

zielig

Betekent: de vakbonden willen a) de rekenrente nog hogerder dan die 2% en b) ze passen ervoor de kaas van het brood te laten eten door 50PLUS. Dus vandaar de oproep aan de Tweede Kamerleden om morgen het wetsvoorstel wel te bespreken, maar voor het overige ongestemd weg te gooien. Van de vakbonden moeten de klappen uitgedeeld gaan worden als de rekenregels rond de rekenrente medio Q1 geëvalueerd gaan worden door de minister en de Tweede Kamer (de rekenrente doet nu rond de 1,5%). Afijn, mocht u denken van wat voor rente, daar heb ik nog nooit van gehoord, dan vindt u onze eerdere uitleg hier. De lange-messen-vakbondsbrief daar-pdf en hieronder nog enige weetjes die van pas kunnen komen op feestjes waar vakbondsmensen de kratten bier voor uw neus leegroven.

Lees verder

Waar is Cees Grimbergen? Pensioengeld mogelijk foetsie door bankroet Britse bouwer

Dokters en zusters missen sinds deze week nogal wat pensioengeld, vermoeden wij. Hun pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) zit voor ongeveer €5,5 miljard in de 'gestructureerde kredieten' en de Financial Times insinueert vandaag dat een deel verloren is gegaan als gevolg van het dubieuze faillissement van de Britse megabouwer Carillion (wie?). In de jacht op rendement houdt heel haute finance zich volop bezig met securitisaties. Dat is een lang verhaal, maar kort gezegd bundelt een bank zijn leningen die het heeft uitstaan bij bedrijven. Vervolgens verkoopt de bank die leningen in pakketjes door aan beleggers. De bank loopt minder risico, beleggers maken meer rendement dan op een spaarrekening. Geen constructie zonder een afgeleide constructie, dus enter de synthetische securitisaties. De bank houdt (een deel van de leningen) op de eigen balans en draagt de risico's van die leningen over aan een andere partij. Bijvoorbeeld een pensioenfonds. Het pensioenfonds ontvangt een risicopremie, maar zorgt ervoor dat de bank zijn geld krijgt als het lenende bedrijf failliet gaat. Voor PFZW leveren securitisaties mooie rendementen op (vorig jaar 21,7%). Broodnodig ook, want PFZW moet hoge rendementen halen om de dekkingsgraad op te krikken. PGGM, de club die de beleggingen uitvoert voor PFZW, zei hierover vorig jaar tegen de Financial Times: 'We have several asset classes in private markets growing because we have difficulty indexing pensions. Synthetic securitisation is one of these'. De Financial Times wijst vandaag op een securitisatie van $5 miljard van de Britse bank HSBC. Daar zit Carillion als onderliggende waarde in en de FT noemt PGGM in één adem. Dat zou kunnen betekenen dat het pensioenfonds als verzekeraar van het faillissementsrisico diep in de buidel moet tasten om de bank te compenseren voor het verlies op de Britse bouwer. Maar dat is onze speculatie, want misschien was het deze hieronder. We horen wel hoe scheef PFZW in deze zaak zit en anders sturen we Cees op ze af.

 Foto:   British Secretary of State for Work and Pensions Esther McVey departs a cabinet meeting at 10 Downing Street in London, Britain, 16 January 2018. Cabinet members are to discuss the Carillion liquidation crisis. EPA/ANDY RAIN