Merendeel oude werknemers haalt lachend hogere pensioenleeftijd

In Nederland worden we steeds ouder en blijven we ook langer in goede gezondheid.  Komt bij dat ons landje vergrijst. Vandaro dat de overheid heeft besloten om de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Dat verhaal kent u. Maar hebben we er eigenlijk vertrouwen in dat deze oplossing gaat werken?  Volgens pensioendenktank Netspar staan werkgevers in ieder geval 'niet te springen om ouderen langer aan het werk te houden.' Oudjes zijn vaker ziek, weinig flexibel, snappen 20 jaar na Wim Kok nog steeds niet hoe een computer werkt en vangen hiervoor nog een hoog salaris ook. Uiteraard zijn er verschillen per sector. In de industrie/bouw maakt 55% van de werkgevers zich zorgen over de beperkte inzetbaarheid van werknemers met gezondheidsproblemen. In dienstensector is dat 40% en in de publieke sector 35%. Een kwart van de ambtenarenwerkgevers maakt zich zorgen over het 'lichamelijk volhouden van het werk tot de AOW-leeftijd'. In de bouw en industriële sector ligt dit op 47%. Een groot deel van de geriatrische werknemers (60-65 jaar) heeft evenmin weinig vertrouwen in het eigen lichaam. Vier op de tien in deze groep maakt zich zorgen over het volhouden van het werk tot de pensioenleeftijd (en voor het resterende deel zie kop). Vragen wij ons af of die zorgen heel reëel zijn. 

Lees verder

Balen. Pensioenhervormingen helpen niets tegen pensioenkortingen des doods

Zoals Tony van Dijck ooit tegen Mario Draghi zei 'our pensjeun savings are evaporating'. En dat was volgens het PVV-Kamerlid de schuld van de ECB-baas die de rentes kunstmatig laag zou houden. Gaan wij onze vriend van de show natuurlijk niet tegenspreken. Er mag dan wel plusminus 1.400 miljard in de pensioenpotten zitten, maar dat dit niet automatisch betekent dat er geen pensioenkortingen nodig zijn hebben we u en de PVV al eens uitgelegd. Sterker nog, we zijn slechts een maandje of 8 verwijderd van het moment dat de pensioenkortingen des doods aanspoelen in Nederland. Lezen we vandaag dat het nog niet heel erg opschiet met het bouwen van een pensioendam. Ingewijden hebben tegen de Volkskrant gefluisterd dat de dekkingsgraden verder zijn gedaald. Op de beurs deden de fondsen het na decemberdipje prima, maar de lange rentes gingen onderuit. Het ziet er niet naar uit dat de ECB op korte termijn de rente gaat verhogen en lage rentes betekent een duur pensioen. Zijn dekkingsgraden te lang te laag dan volgen er kortingen (meer uitleg in explainer 1 en 2). Hopen op hoge rentes is sowieso een onverstandige strategie, dus dan maar bidden voor die hervorming van het pensioenstelsel. Sommige fondsen staan er volgens de Volkskrant echter zo slecht voor dat ook na de hervorming zullen moeten korten. Enniewees, pensioenminister Wouter Koolmees, werkgeversclub VNO-NCW en de vakbonden kruipen deze week om tafel voor een nieuw pensioenoverleg. Voor de Europese Verkiezingen (vergeet niet te stemmen op 23 mei) moet er een akkoord zijn. Schatten wij de kans dat dit lukt ongeveer even hoog in als een 0-2 bij #juvaja. 

U heeft gestemd. Zo denkt uw partij over het pensioenstelsel

We pakken bovenstaande motie erbij om inzichtelijk te maken hoe uw partij over pensioenhervormingen denkt. De Tweede Kamer, die op 12 maart over deze motie stemde, is weliswaar geen Eerste Kamer, maar iedereen weet dat reflectie door senatoren sinds mensenheugenis is ingeruild voor partijpolitiek, dus biedt de motie een handig doorkijkje in wat uw stem doet voor het stelsel. In het linkerrijtje ziet u de partijen die geen gemorrel aan onze pensioenfondsen wensen en voor een hogere rekenrente zijn. In dat geval worden pensioenfondsen rijker en hoeft niemand gekort te worden op zijn pensioen en volgt weldra indexatie. In het rechterrijtje ziet u de partijen die pensioenfondsen willen laten rekenen met de huidige kunstmatig lage rente, die actuarissen opschepen met ingewikkelde vragen over de afschaffing van de doorsneepremie en de solidariteit van ons stelsel ondermijnen door te kiezen voor verdere individualisering van uw pensioenopbouw. Voorlopige conclusie: de meerderheid is nog steeds voor pensioenhervormingen en tegen gratis bier.

Raad van State steunt Koolmees bij hervorming pensioenstelsel

Bij een ongewijzigde rente en zonder miraculeuze beleggingsresultaten wordt per 2020 van miljoenen Nederlanders het pensioen deels doorgestreept. Een jaar later komen daar nog eens miljoenen pensioenkortingen bovenop. Veel werknemers zien per die data hun toekomstige pensioen dalen, veel gepensioneerden hun maandelijkse uitkering. Niet verwonderlijk dat politieke partijen daarom alles uit de kast trekken om pensioenkortingen te vermijden. Zo stelden Groenlinks en 50PLUS onlangs voor om de hersteltermijn van pensioenfondsen op te rekken met twee jaar. Dat betekent dat per 2020 (en per 2021) niet gekort hoeft te worden, maar dat fondsen twee jaar extra de tijd krijgen om hun dekkingsgraden op te krikken. Op dit moment moeten pensioenfondsen die zes jaar aankijken tegen een dekkingsgraad van minder dan afgerond 104% korten op de uitkering. Met het wetsvoorstel van Groenlinks/50PLUS wordt die termijn acht jaar. Argumentatie: de rente staat kunstmatig laag, maar 'de rente zal de komende tijd gaan stijgen als gevolg van aangekondigde wijzigingen van het beleid van de ECB'. En een stijgende rente is goed voor de dekkingsgraad, omdat pensioen dan goedkoper wordt (meer info in deze lange longread). De Raad van State heeft zich over het wetsvoorstel gebogen en veegt vandaag de vloer aan met de plannen.

Lees verder

Als dit pensioenvoorstel het haalt, krijgen veel werknemers loonopslag (bijv. horeca +5%)

Zoals u weet probeert het kabinet de uitwassen op onze flexibele arbeidsmarkt ietsie in te dammen door uitzendkrachten en de daarmee te vergelijken payrollers meer rechten te geven. De payrollers krijgen als het aan pensioenminister Wouter Koolmees ligt ook nog eens wettelijk gezien een beter pensioen. Moet wel, zegt Koolmees want de sociale partners maken er een teringzooi van: 'Sociale partners in de payrollbranche zijn er niet in geslaagd om een pensioenregeling te treffen waarmee het concurrentienadeel voor bedrijven die hun werkzaamheden laten verrichten door eigen werknemers, wordt tegengegaan'. Koolmees zelf gaat derhalve keihard ingrijpen, want de sociale partners doen niets en dat is voor geen enkele werkende fijn. Voorbeeldje: over het salaris van een ambtenaar in loondienst betaalt de werkgever een pensioenpremie van 17,43%; huur je een payroller in, dan is de pensioenpremie voor de werkgever met een beetje mazzel nul. Scheelt nogal in de werkgeverslasten en leidt tot oneerlijke concurrentie en iedereen zich afvragen waarom het vaste contract geen hoge vlucht neemt.

Lees verder

Vreemd. ABN adviseert hedgefondsen om Nederlandse pensioenpotten leeg te roven

Vorige week faxte staatsbank ABN een interessant stukje leeswerk over het wel en wee van de pensioenhervormingen in ons land. En dan specifiek over de effecten van een ander stelsel op de prijs van rentecontracten. Die sluiten pensioenfondsen nogal veel, want ons hele stelsel hangt aan mekaar van de renterisico's. Komt erop neer dat fondsen bij de overgang naar een nieuw stelsel hun portefeuille met renteswaps moeten rebalancen. Gaan we u verder niet mee vervelen, maar wel met de disclaimer van het verhaal: 'This report is marketing communication and not investment research and is intended for professional and eligible clients only'. Dus vroegen wij ons af waar in dit technische verhaal de paarse broek is verstopt. Die troffen we aan met een doorklikkertje waarmee we bij een ander ABN-rapport belandden. Titel: 'Momentum strategies to profit from pension fund flows'. Huhwachtwat? Legt ABN nou uit hoe je winst kunt maken over de rug van pensioenfondsen en gepensioneerden en werknemers? Blijkt dat ABN een onderzoek heeft opgezet naar hoe hedgefondsen kunnen inspelen op het te verwachten marktgedrag van onze 220 pensioenfondsen inzake de renteswaps en hoe daaraan flink geld te verdienen ten koste van pensioenfondsen. Vinden we niet helemaal kies. We vermoeden dat ABN vele pensioenfondsen als klant in de boeken heeft en nagenoeg geen enkel serieus hedgefonds. Waarom onze staatsbank via dit soort marketing denkt te kunnen gaan meespelen met de Goldman Sachsen van deze wereld (die wel veel hedgefondsen in de boeken hebben) is ons een raadsel. En hadden we al verteld dat ABN dit dan doet over de rug van Nederlandse klanten, belastingbetalers, werknemers en gepensioneerden?

Foto: De Koninklijke familie poseert tijdens de jaarlijkse fotosessie in Lech. ANP ROYAL IMAGES PATRICK VAN KATWIJK 25-02-2019

Nederlander nauwelijks bezorgd om pensioen; verwacht wel op een houtje te bijten

Van alle inwoners van veertien Europese landen en het soort van Europese Turkije maken Nederlanders zich het minst zorgen over geldproblemen na pensionering, verwachten ze er qua geld ook het minste van, staat het op de agenda om kneiterlang door te werken, maar betekent pensioneren ook echt pensioneren. Een krantenwijkje om uw aow aan te vullen is er niet bij. Dat zijn enkele van de vele weetjes die ING vandaag op de telex knalt. Aan bijna 15.000 mensen (inclusief 1.000 Nederlanders) zijn dingen gevraagd en daar hebben we grafiekjes van. Wij pakken de grafieken waar we het hoogst en het laagst scoren (andere onderzoeksvragen gaan over sparen en of mobiele apps handig zijn. Kortom, niet interessant. De VS en Australië zoeken het maar uit).

Lees verder

Aandelenfondsen boekten eind 2018 grootste verlies ooit. Toch geen pensioenkortingen

Eind 2018 hadden we gezamenlijk (dat zijn een paar Nederlandse particuliere beleggers en iedereen zijn Nederlandse pensioenfonds) €850 miljard in beleggingsfondsen zitten. De september ervoor was dat nog €906 miljard. De daling kwam nagenoeg geheel voor rekening van de aandelenfondsen die in één kwartaal €44 miljard verloren aka 12% dipten aka het belegde vermogen zagen dalen van €358 miljard naar €314 miljard. DNB, die dit allemaal heeft becijferd: 'De gemeten daling is ongeveer in lijn met de verliezen op internationale aandelenbeurzen in dezelfde periode: in Nederland verloor de AEX 12,2%, in Amerika noteerde de S&P een verlies van 12,6%, en de wereldindex MSCI World noteerde 12,4% negatief'. Gelukkig, zegt de toezichthouder, gaat het begin 2019 weer wat beter met de aandeeltjes (AEX +10%, S&P +10% en MSCI World ook +10% sinds 1/1). Dat is fijn voor de particuliere beleggers, maar voor uw pensioenfondsen maakt het bitter weinig uit.

Lees verder

IMF: Nederland deelt te veel belastingvoordelen uit aan gepensioneerden

Gaan wij u over enkele regels vervelen met een stukje Engels dat afkomstig is uit het jaarlijkse advies van het IMF aan Nederland, en dan specifiek betreffende het gedeelte over de wig en de rol die gepensioneerden in het verhaal spelen. De wig is het verschil tussen wat de werkgever aan u kwijt is en het bedrag dat u uiteindelijk netto op uw bankrekening krijgt gestort. Die is veels te hoog (de wig dan, uw bankrekening weten we niet). Met een beetje mazzel houdt een werknemer van elke €100 aan loonkosten €40 netto over. Het verschil gaat op aan zorgpremies, pensioenpremies, belastingen, werkgeverspremies en nog veel meer onzichtbare dingen. Het IMF maakt zich al jaren druk over die wig (2016-pdf) en vindt dat de tijd is gekomen om er iets aan te doen. Zelfs het begrotingstekort mag van de monetaire adviseurs omhoog als daarmee die wig maar wordt verkleind. Helaas ziet onze overheid begrotingstekorten niet zitten, maar daar heeft het IMF iets op gevonden: 'These measures (dat zijn dan met name maatregelen om de wig voor de lage inkomens te verkleinen, red.) could be partly financed by equalizing the tax rate on retirement income to the one at which deductions were made'. Korte duidings. Werknemers krijgen tot 51,75% belastingvoordeel over de in te leggen pensioenpremies (cijfers 2019). Op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd, wordt de uitkering voor een groot deel tegen een veel lager percentage belast. U ziet dat in het plaatje boven. Dus vandaar het voorstel van het IMF om die systematiek te wijzigen: belast pensioenen tegen het gemiddelde tarief van de genoten fiscale aftrek, want zoals het nu loopt, loopt er een perverse prikkel van arm naar rijk. Betekent drie dingen: a) het IMF heeft gelijk, hoewel de link met de wig een beetje gezocht is, b) het IMF is nog niet op de hoogte van de probleempjes bij onze Belastingdienst, dus wees als huidige gepensioneerde niet bevreesd en c) deze systematiek onder de loep nemen als we een nieuw belastingstelsel krijgen.

Pensioenopbouw in Nederland: een paar krijgen later veel, velen krijgen (heel) weinig

Momenteel hebben 9,8 miljoen Nederlanders een of meerdere pensioenaanspraken. En dan bedoelen een of meerdere van de 17,8 miljoen aanspraken die werknemers via de huidige en/of de voormalige werkgever opbouwen. Wat levert dat de werknemer straks nou allemaal op? De helft van de Nederlanders die pensioen opbouwt via de werkgever krijgt straks bij pensionering maandelijks een pensioenuitkering van €541 of minder. De andere helft krijgt meer (u ziet de miljoenen en de mediaan in het plaatje boven). Beter gezegd bouwt een beperkt deel van de Nederlandse werknemers keiveel op, voor de rest is het sappelen. Het CBS heeft de schitterende pensioenaansprakenstatistiek samengevat in een Parade van Pen, en die parade kent u nog van de middelbare school:

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken