In cijfers. Grote kans dat u later niet veel pensioen krijgt

In Nederland lopen 9,3 miljoen mensen rond die nog niet met pensioen zijn maar dat later wel krijgen. In totaal tellen de administraties van de pensioenfondsen 15,6 miljoen aanspraken en de helft daarvan levert straks een uitkering op van minder dan €110 per maand. Een mens kan meerdere pensioenpotten hebben en als je nou met heel veel geduld diep in de administraties duikt, dan valt daar bovenstaand staatje uit te halen. Voor de goede orde: dat geduld hebben wij niet opgebracht, maar het CBS wel. Wat u boven ziet is op links de inkomenscategorie en daarachter hoeveel mensen in die categorie vallen. En dan daar weer achter wat de eerder genoemde 9,3 miljoen mensen straks naar verwachting krijgen. Het gaat hier om het 'te bereiken' pensioen. Dus wat krijg je straks per maand bruto als je bij de huidige werkgever in dienst blijft tegen hetzelfde salaris plus de pensioenen die eerder bij andere werkgevers zijn opgebouwd. Wij hebben zelf het bruto maandbedrag van de aow-uitkering voor alleenstaanden erbij gezet. Mensen die ook nog een partner in huis hebben moeten hoofdrekenen, want die krijgen straks €880 pp aan aow per maand. De pensioenbedragen in het staatje zijn de mediane bedragen. De ene helft van de groep krijgt meer, de andere minder. Voor heel Nederland valt dat als volgt samen te vatten: 5,8 miljoen mensen krijgen straks een pensioen uitgekeerd van maximaal €890 per maand, waarvan dan weer 4,8 miljoen mensen minder krijgen dan €533 per maand. Een kleine groep krijgt heel veel, u ziet dat in deze Parade van Pen. Uw eigen situatie bekijken doet u hier.

Pensioenfondsen vluchten naar België. Nederland radeloos

Gaan wij over naar het Nederlandse pensioenvermogen van €1,35 biljoen en Europese regelgeving daaromtrent. Nederland moet half januari een nieuwe pensioenfondsenrichtlijn invoeren en dat leidt tot nogal wat misverstanden. Sommigen denken dat de Nederlandse pensioenkassen worden geroofd door Brussel. Anderen vinden dat Nederland de Europese richtlijn niet moet invoeren. Wat overigens geen nut heeft, want dan geldt de richtlijn alsnog. Maar probeer dat Léon de Koekoekwausjong van de PVV maar eens duidelijk te maken (spoiler: dat gaat zelfs na vier keer niet lukken). Toch dat geheel terzijde, want uiteindelijk doet de richtlijn voor Nederland niet veel meer dan nadere regels stellen waaraan DNB, werkgevers en werknemers moeten voldoen als ze besluiten een Nederlands pensioenfonds op te heffen en het vermogen bij een buitenlands pensioenfonds onder te brengen. Iets dat altijd al mogelijk was. Voor een multinational is het handig om pensioenen onder te brengen in één lidstaat en niet in alle 28. Vandaar dat zo nu en dan pensioenvermogen vanuit Nederland wordt overgeheveld naar het buitenland. En sommigen vrezen dat pensioenfondsen Nederland inruilen voor België wegens de hogere rekenrente aldaar (dat maakt een fonds op papier rijker). De totale waardeoverdracht des doods in concrete cijfers: 'Tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg'. Dan hebben we het over €4,3 miljard aan beheerd vermogen. Deel die 4,3 door bovenstaande 1,35 met corresponderende nullen daarachter en u ziet een impact van ver voorbij de komma. Dan zou een mens verwachten dat Nederland de richtlijn vlotjes implementeert.

Lees verder

Ocharm. Nibud wil pensioen door strot zzp'er duwen

Hey, daar zijn we weer! De budgetvoorlichters van het Nibud pleiten maar weer eens voor een verplicht pensioen voor iedereen. En dus ook voor zzp'ers. Dat pleidooi is niet nieuw en de weerstand ertegen evenmin. Een goed voorbeeld daarvan is de rechtszaak van zzp'ers die zijn aangesloten bij het bedrijfstakpensioenfonds Schilders. Dat fonds stelt de opbouw van pensioen verplicht voor de 10.000 zzp'ers die zijn aangesloten, en een flink deel pikt dat niet en is naar de rechter gestapt om de staat en het fonds te dagvaarden. De reden daarvoor laat zich raden: de bijdrage is te duur en bovendien zeggen ze dat de gezamenlijke afspraak dat alle schildersbedrijven, zzp'ers en niet-zzp'ers, dezelfde pensioenpremie moeten betalen gewoon verkapte kartelvorming is. En dat mag niet van de mededingingswet. Nou goed. Dat is een praktijkvoorbeeld (met naar wij dachten nog geen eindoordeel van een rechter), maar dat is voor het Nibud geen reden om zich hier wat van aan te trekken. Want er is nu eenmaal een groep zzp'ers die geen pensioen opbouwt en op latere leeftijd in de problemen komt. Want present bias en niet zo bezig met de oude dag. Aan het Nibud om die mensen wakker te schudden en nog eens met spaartips te komen, maar blijkbaar kiest het voorlichtingsinstituut dit keer voor deze eindoplossing. Want de consument gaat niet zelf met het pensioen aan de slag en bejaarden hebben geen zin om het huis te verkopen en kleiner te gaan wonen. Ook zegt het 'geen voorstander' te zijn om geld uit de pensioenpot te gebruiken voor de aankoop van een woning. Dan nog een schrikplaatje om de ernst van de situatie te benadrukken:

Lees verder

Oh noes. Dat pensioenakkoord komt er alweer niet

Het leek zo'n mooi plan van werknemers, werkgevers, vakbonden en de grote pensioenfondsen om eindelijk tot een finaal pensioenakkoord te komen: laat het huidige pensioenstelsel overeind, maar maak de pensioenuitkeringen minder zeker. Dan kunnen we de extreem lage rente waar we nu mee moeten rekenen inruilen voor een hogere rekenrente en zijn we van de dreigende korting op tien miljoen pensioenen af. Toch is niet iedereen het met die hogere rekenrente eens. Vorige week haalde DNB-baas Klaas Knot een streep door het plan, met instemming van pensioenminister Wouter Koolmees. Ook in een stelsel met boterzachte pensioentoezeggingen mag de rekenrente absoluut niet omhoog van Knot. De mensen krijgen namelijk nog steeds een pensioenuitkering toegezegd en daarom moeten we prudent blijven rekenen. En dat kan alleen maar als je rekent met de hoogste mate van zekerheid: het nu zo extreem lage rendement op (kort gezegd) Nederlandse staatsobligaties. Wat wel versoepeld kan worden, zegt Knot, zijn de eisen aan de dekkingsgraad. De buffers van pensioenfondsen mogen omlaag, omdat alleen buffers iets zeggen over de mate van zekerheid van de pensioenen. Het zal u verbazen, maar de voorstanders van een hogere rekenrente zijn boos over Knot, begrijpen de uitleg niet en daarom kan het pensioenakkoord waar we al zo lang op wachten nog langer op zich laten wachten. Knots visie en die van Koolmees kunt u nalezen in deze brieven die wij eerlijk gezegd net als de boze mensen ook niet helemaal begrijpen. Na de breek toch een poging tot duiding.

Lees verder

Oh jee! De funding van de hypotheekmarkt begint barstjes te vertonen

Geldverstrekkers lijken het even niet meer te weten. De BIS, de centrale bank der centrale banken, waarschuwde op 23 september voor turbulente tijden op de financiële markten en de oplettende Hollandse huizenkoper ziet de gevolgen. De turbulentie, om daar volledigheidshalve maar even linkloos mee te beginnen, weet u zelf: de Amerikanen verhogen de rente, in Europa blijft de rente laag. Beleggers vluchten als een haas uit 'opkomende landen' zoals Turkije. En dan zijn er nog Italië, Brexit, Trumps handelsoorlogen en de enorme wereldwijde schuldenberg in het algemeen. Kortom, het is divergentie en onzekerheid troef. Stel dat u op een bak geld zit, wat zou u daarmee dan doen? Volgens de Hypotheekshop blijven pensioenfondsen momenteel op hun geld zitten. In het plaatje boven ziet u dat aan het rente-overzicht van Bijbouwe, een partij die pensioengeld uitzet in de hypotheekmarkt. De rentes tot en met tien jaar zijn bijna allemaal gejorist (hai!), wat wil zeggen niet verkrijgbaar. Hetzelfde geldt in iets mindere mate voor Munt Hypotheken dat eveneens met pensioengeld werkt. Maar er zijn meer zaken aan de gang, zegt de Hypotheekshop. Geldverstrekkers lopen te goochelen met rentewijzigingen. Soms twee verhogingen snel achtereen, aangekondigde verlagingen intrekken, en zo voorts. En dan zijn we er nog niet helemaal. De banken hebben het leeuwendeel van de hypotheekmarkt in handen. Koploper is ING met een portefeuille van ongeveer €250 miljard. Maar die bank heeft, de keuze voor wel of geen spatie laten we aan u, een kapitaalprobleem: er ligt een boete voor het witwassen van €775 miljoen, een afwaardering van Turkse dochter die momenteel volgens de boeken €13 miljard waard is blijft niet uit en er volgen strengere kapitaaleisen. Die zullen de bank nopen de kredietverlening te beperken. Dat van de ING halen we dan uit het Financieele Dagblad van vandaag. Wij trekken zekerheidshalve het scenario 2009-2013 maar weer uit de kast (geldverstrekkers vertrokken, de hypotheekrente vloog omhoog, de Tweede Kamer ging loco), ook al zijn het voorlopig maar barstjes.

Pensioenfondsen hadden nog nooit zoveel geld in kas (€1.355.726.000.000)Mooi nieuws uit de databases van DNB vandaag. Nederlandse pensioenfondsen hadden nog niet eerder het bedrag van €1.355.726.000.000 in kas. En daarmee zitten de pensioenfondsen gezamenlijk ruim boven de €1.248.696.000.000 aan pensioenen die in de nabije en verre toekomst moeten worden uitgekeerd (cijfers eind juni 2018). Zoals u weet levert 'kas gedeeld door uit te keren pensioenen' de dekkingsgraden op. Gaan we hier niet helemaal uitleggen, maar na wat afrondingen komt de gemiddelde dekkingsgraad van alle 213 pensioenfondsen eind tweede kwartaal uit op 108,3%. Nog altijd zijn er 51 pensioenfondsen die met hun dekkingsgraad onder de 105% zitten. Dat is in veel gevallen te laag en betekent dat nog altijd pensioenkortingen dreigen voor ongeveer 10 miljoen pensioenen (1 mens kan meerdere pensioenen hebben en hele uitleg over de kortingen des doods hier). Nu wachten op politici die schande roepen en dat de pensioenen wel omhoog kunnen. Kunt u ondertussen hier alle cijfers vinden over de beleggingen en zien dat er bijvoorbeeld €417 miljard in aandelen zit, ongeveer hetzelfde bedrag in staatsobligaties en €52 miljard in hypotheken. In de DNB-toelichting leest u meer over het gegeven 'risico pensioenfonds' en de cijfers over de (beleids)dekkingsgraden staan daar.

FNV wint, AOW-leeftijd toch langzamer omhoog (maar hoe duur wordt dat!)

Kijk eens aan. Het kabinet is dan toch bereid om de AOW-leeftijd minder snel te gaan verhogen dan dat het eerder voor ogen had. Maar om het starre pensioenstelsel om te vormen, wordt deze concessie dan toch gedaan, meldt de Volkskrant vandaag. 'De pensioenleeftijd van 67 jaar wordt dan niet in 2021 maar waarschijnlijk pas vier jaar later bereikt', lezen we. Hoe de tussentijdse verhogingen tussen 66 jaar en 67 er uit gaan zien is nog niet duidelijk uiteraard, maar volgens de Volkskrant gaat dit €0,5 miljard kosten. Zoals u weet is de verhoging van de AOW-leeftijd een doorn in het oog van de vakbond. Want zware beroepen en ellende. Nu heeft de vakbond de schijn ook een beetje tegen omdat een groot deel van haar leden grijs haar heeft en helemaal niets voelt voor enige hervormingen. Die vakbondshakjes in het zand leidden begin dit jaar zelfs tot duistere voorspellingen over een vastlopend pensioendebat en een bijna vallend kabinet, maar de realiteit is toch meer het poldermodel. Wouter Koolmees stapt niet op, Wouter Koolmees geeft de vakbond een handreiking. Hebben we een doorbraak? Mwah. Als u een beetje opgelet heeft dan weet u dat er nog meer pensioen-halszaken zijn (KEIMOOI FILMPJE) die nog lang niet opgelost lijken. Voor wat betreft de vakbond is ook het afschaffen van de doorsneepremie een heet hangijzer. Want 45-plussers belanden hierdoor tussen de wal en het schip nu hun jongere collega's niet meer gaan storten in de collectieve pensioenpot, terwijl ze dat zelf wel voor hun oudere collega's hebben gedaan. Om die mensen te compenseren, moet het kabinet met miljarden op te proppen komen, vinden de vakbonden. De vraag is dus of ze met een trager oplopende AOW-leeftijd opeens toeschietelijker gaan zijn met de plannen rond de doorsneepremie. Het antwoord hebben we ook. Dan doen ze niet. Sluiten we af met die kosten van €500 miljoen, die deze wijziging moet gaan kosten. DENK liet dit voor zijn partijprogramma als eens doorrekenen door het CPB. In het plan van DENK werd de pensioenleeftijd van 67 van 2021 verschoven naar 2023. Daar kwam men op een verhoging van de AOW-uitgaven in 2021 van €1,1 miljard. Dan is die €500 miljoen voor een nog tragere verhoging misschien iets te positief ingeschat. Hier, hoort u het eens van een ander:

Lees verder

Even geen pensioenpremie betalen omdat u een huis hebt gekocht? Klinkt goed, is gevaarlijk

U kent het probleem dat oversparen heet: 56% van de Nederlanders heeft na pensionering een hoger inkomen dan voor pensionering. Komt door aow plus pensioen via de werkgever plus eigen pensioen plus vermogen in de woning. Zonder de woning mee te tellen geldt dit nog steeds voor 40% van de mensen, schrijft de AFM vandaag. En dat is macro en micro niet erg handig allemaal natuurlijk. Dus zou het nieuwe pensioenstelsel dat we misschien ooit nog een keer gaan krijgen kunnen worden voorzien van de kekke optie die 'pensioenpremiestop' heet (die premiestop kennen we in het huidige stelsel niet vanwege bijvoorbeeld de doorsneepremie). Micro en macro gezien pakken we echter welvaartswinst als overspaarders tijdelijk geen pensioenpremie inleggen. Het huidige besteedbaar inkomen van die mensen stijgt want zo'n 20% aan pensioenpremies wordt dan maandelijks als belast loon uitgekeerd. Het toekomstige pensioeninkomen daalt. Het inkomen van de overspaarders wordt zodoende over het gehele leven bezien wat evenwichtiger verdeeld en dat, zo vragen we u maar even aan te nemen, levert die welvaartswinst voor ons allemaal op. Tijdelijk betekent in dit verhaal overigens ergens tussen de een en vijf jaar. Dit stukje keuzevrijheid levert echter wel problemen op volgens de AFM (en over andere keuzeproblemenonderzoek las u precies vorige week alhier. Het AFM-onderzoek van vandaag leunt daar sterk op). Van zowel de overspaarders als de onderspaarders blijkt ongeveer 40% oren te hebben naar de nu nog theoretische pensioenpremiestop. De mensen noemen als argumenten voor die keuze dat zij zelf meer rendement kunnen behalen dan hun pensioenfonds of ze hebben überhaupt geen vertrouwen in het stelsel. Mensen met een eigen woning willen graag aflossen op de hypotheek.

Lees verder

Bouwvakkers eerder met pensioen? Prima hoor, maar wij gaan het niet betalen

Nog maar een keer dan: in de discussie over de toekomst van het pensioenstelsel duikt er een deeldiscussie steeds weer hardnekkig de kop op: die over de zware beroepen. Want werknemers die al vanaf hun zestiende op hun knieën straten aanleggen moeten op dezelfde leeftijd met pensioen als de bureauwerkende advocaat die na lang studeren pas op z’n 28e voor het eerst een toga aantrok. En da’s dubbel klote, want die stratenmaker wordt door de bank genomen lang niet zo oud als die advocaat. Dus: langer werken in een zwaarder beroep, en minder lang genieten van het pensioen. Denkt u bij het lezen van het bovenstaande ‘tjonge wat oneerlijk’, dan heeft u groot en nog eens driedubbelgroot gelijk, maar dan heeft u ook heel, heel erg mis, maar daar komen we zo nog even op terug. Weet u wie dan ook aan uw zijde heeft? Annemarie van Gaal en ook dat zou een luid en duidelijke waarschuwing moeten zijn. Want eerder bleek al dat haar zondagse sherryfantasietjes over pensioen weinig hout snijden, maar dat heeft haar er niet van weerhouden om een lans te breken voor een ‘welverdiend pensioen’ voor één ieder die 40 of 45 jaar (toch best een ruime marge hoor) heeft gewerkt, zo lezen we in haar column voor de Telegraaf: iedereen die 45 jaar heeft gewerkt, moet gewoon volledige AOW en pensioen krijgen. Hoppakee. Nou snappen wij best dat als u op uw achttiende bent begonnen als bouwvakker u echt niet zonder problemen door kan werken tot uw 68e, dus we voelen met u mee. Maar ook hier biedt het servetje van Annemarie van Gaal geen soelaas. 

Lees verder

Flexibiliteit met pensioenpoen? Niet doen (nog niet, tenminste)

Ja mensen, als het gaat om uw oude dag leeft u in onvrij land. Heeft u een baan, dan is het u amper gegund om na uw arbeidzame leven als een gerimpelde landloper uw laatste jaren te slijten. Of nou ja, kan wel, maar het hoeft niet, omdat u 1. van de staat AOW krijgt en 2. via uw werkgever pensioen hebt opgebouwd. Hierin zitten nogal wat variabelen en onzekerheden, zowel bij puntje 1 als puntje 2, maar het is ook weer niet niks, zullen we maar zeggen. Wat betreft puntje 2: dat is vaak verplicht. U lapt uw hele werkzame leven premie, kunt u niks aan doen. Sommige mensen vinden dat stom, die willen zelf bepalen wat ze met hun geld doen: zelf pensioen opbouwen (da’s dan puntje 3) of gewoon lekker uitgeven aan andere dingen want YOLO. Nou hebben wij al eerder hartstochtelijk gepleit tegen pensioenvrijheid, want het is hartstikke slim om mensen te dwingen om te sparen voor hun oude dag, althans, zo bleek dus uit Engels onderzoek. Maar Nederland dan? Moeten we mensen de mogelijkheid geven om hun opgebouwde pensioen voortijdig uit te laten geven? Bijvoorbeeld om de hypotheek alvast af te lossen? Vandaag verscheen bij KUT-pensioendenktank Netspar een prachtig rapport hierover (nu al de hoogste score van nul punten op de Schaal van Van Gaal) hierover. Onze Basiswegbroeders lazen het ook en trokken helaas de verkeerde conclusie. Onze eigen korte conclusie is ook nog steeds: nee, pensioenvrijheid is geen goed idee. Maar daarmee doen we dit mooie rapport te kort, dus na de breek onze take. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken