Minder oudere bejaarden leveren €150 mio aan AOW op. Stijging AOW-leeftijd gaat doorrrrrr

Minister van aow-zaken Wouter Koolmees boort vandaag de hoop op een minder snelle stijging van de aow-leeftijd de grond in. Die stille hoop ontstond bij nogal wat mensen omdat de stijging van de levensverwachting stagneert. In Nederland en het buitenland, laat de minister weten, stijgt deze inderdaad minder snel dan verwacht. Toch moeten we volgens Koolmees als land niet willen tornen aan een verdere verhoging van de aow-leeftijd. De jonge mensen van nu willen straks immers ook nog een staatspensioentje kunnen ontvangen. Gaan wij hierna Koolmeesplainen. De besparing van €150 mio legt de minister tot slot zelf uit.

Lees verder

Woningmarktnieuws. Tijd om buy-to-let aan te pakken

Eind vorig jaar liet minister Kajsa Ollongren van woonzaken weten dat 'verdringing van koopstarters zich vooralsnog alleen lijkt voor te doen in Amsterdam, waardoor ik het nemen van landelijke maatregelen om «buy-to-let» af te remmen niet passend acht'. En met buy-to-let wordt dan gedoeld op particulieren die een huisje erbij kopen om te verhuren. Volgens Ollongren een goede zaak omdat buy-to-let bijdraagt aan 'een wenselijke verruiming van het aanbod huurwoningen, met name wanneer die verruiming plaatsvindt in het nog relatief kleine middenhuursegment'. Welnu, beide aannames van Ollongren klinken goed, maar lijken niet te kloppen. Sterker nog, het hele verhaal ligt zo ongeveer 180 graden andersom. Overal in het land verstoten particuliere beleggers koopstarters en worden koopstarters die niet aan de bak komen gedwongen om peperduur te huren. Daarom tijd voor AKSIE! en voor deze Kamervragen van de SP. Somt het allemaal wel zo'n beetje op.

Lees verder

Op deze vragen over de Primarkpremie van €600 miljoen willen we graag antwoord

Van alle subsidies die we kennen is het lage-inkomensvoordeel het dieptepunt. Sinds 2018 geeft de overheid naar verwachting €600 miljoen per jaar weg aan bedrijven die, om in aanmerking voor deze subsidie te komen, de lonen niet mogen verhogen. Vreemd verhaal, toch echt waar aan het gebeuren. Een werkgever die zijn werknemer niet minder dan €9,82 en niet meer dan €12,29 per uur betaalt, komt in aanmerking voor een subsidie van maximaal €2.000 per jaar per werknemer. De FNV schreef afgelopen donderdag dat bedrijven wel gek zouden zijn als ze meer dan €12,29 per uur gaan betalen en niet gek zijn, dus dat werknemers aan de onderkant van het loongebouw straatarm blijven. Met andere woorden: er klopt geen moer van de wet. Het idee om deze subsidie in te voeren stamt nog uit de tijd dat iedereen werkloos was, dus de redenen achter de invoering zijn begrijpelijk, edoch qua timing knettergek. Eerder vroegen Kamerleden onze werkminister Wouter Koolmees al of de wet niet wat aanpassing behoeft, maar een serieuze reactie bleef uit. Vinden we jammer, proberen we het daarom met een nieuw rijtje vragen: 1) uitzendbureaus krijgen €35 miljoen subsidie, creëren hiermee nul banen extra en dat is gratis winst voor de aandeelhouders. Is dat echt de bedoeling? 2) Zijn er, behoudens het afschaffen van de dividendbelasting, nog andere subsidies voor bedrijven waarvan de minister geen flauw idee heeft of het werkgelegenheid oplevert? 3) Heeft de FNV gelijk om de subsidie de primarkpremie te noemen of is het juist een Albert Heijn-bonus?  4) Kan de minister een lijstje maken met de top tien van ontvangers? 5) Kunt u één voorbeeld noemen van de situatie waarin het lage-inkomensvoordeel heeft geleid tot het aannemen van meer personeel? 6) Hoeveel extra banen moeten er gecreëerd worden om deze subsidie tot een succes te maken? 7) Moeten we per 2019 niet gewoon stoppen met deze kansloze wet? 7) Etc.

Banken rekenen te hoge boeterente, minFin Hoekstra DOET NIETS!

Een tijdje geleden schreven we al dat de Autoriteit Financiële Markten steekproefsgewijs op flink wat geldverstrekkers is gestuit die nog altijd een te hoge boeterente rekenen voor klanten na een renteaanpassing van de hypotheek. Dat zorgde voor een klein ophefje en strenge woorden van de AFM. En voor Kamervragen natuurlijk. Van PvdA'er Henk Nijboer die wel eens wilde weten wat Wopke Hoekstra hiervan vindt. Dat heeft Wopke nu verteld. Hierin verwijst Hoekstra vooral naar het onderzoek van de AFM. Maar er zijn twee uitzonderingen waar Hoekstra zijn mening laat horen. 'Ik vind het teleurstellend dat niet alle aanbieders zich aan de wettelijke eisen houden', zegt hij. En op vraag 3: 'Deelt u de mening dat de hypotheekverstrekkers sinds het invoeren van de strengere Europese regels in 2016 genoeg tijd hebben gehad om hun methoden aan te passen?' zegt onze minister volmondig 'ja'. En dan zijn er dus nog de twee hierboven vermelde vragen 7 en 8, de één wat fatalistischer dan de ander, maar allebei ontzettend PvdA. Niet gek dus om ze in één antwoord te combineren. Komt dat antwoord: 'Het herstel van vertrouwen in de financiële sector is een proces van lange adem. Hoewel de sector de laatste jaren belangrijke stappen heeft gezet, blijven er punten van verbetering. De correcte berekening van de boeterente is een van deze punten. Ik vind het dan ook teleurstellend dat er nog altijd een aantal aanbieders zijn die niet op alle punten in lijn handelen met de wettelijke regels. Het is goed dat de AFM streng toeziet of de regels worden nageleefd.' Mooi toch, lange adem + nog eens teleurstellend + hup AFM. Maar dit antwoord had Nijboer ook al kunnen raden, want zoals we onder die eerste link ook al zeiden: op gebied van wetgeving van ons overheidje hoeven we niets te verwachten. Maar we hebben wel een prachtige kop voor Henk gefixt, levert deze plichtmatigheid toch nog wat op. 

Pensioenfonds spoelt €1,3 miljoen door putje. Minister doet niets

Het voordeel van het Nederlandse pensioenstelsel is dat mensen verplicht sparen bij het fonds waar de werkgever is aangesloten. Dat scheelt in de kosten. Zeggen wij en zei directeur Peter Borgdorff van pensioenfonds Zorg en Welzijn: 'Kostenbeheersing halen we ook uit het feit dat pensioenfondsen door de verplichtstelling geen reclame hoeven te maken'. En vervolgens besloot Borgdorff om dit jaar €1,3 miljoen uit te geven aan een reclamecampagne voor zijn pensioenfonds. Onder meer via de televisie. Vreemd verhaal natuurlijk want wat moet de kijker hiermee. Werknemers en zusters die verplicht hun salaris afstorten bij Zorg en Welzijn kunnen daar niet weg; andere werknemers mogen er niet sparen. Dus vroegen D66 en PvdA aan de minister of een eind gemaakt kan worden aan deze gekte. Waarom zou je immers nutteloos geld wegbrengen naar paarse broeken? Op die vraag geeft minister Wouter Koolmees van pensioenen geen antwoord. Communicatie is een taak van het bestuur en als dat geld wil verbranden, dan mag dat. De minister gaat hier niks aan doen. Boze zusters en dokters zullen zich wat Koolmees betreft moeten vervoegen bij het verantwoordingsorgaan. Daar vertegenwoordigen 36 mensen de 2,5 miljoen werknemers, werkgevers en gepensioneerden van Zorg en Welzijn. Hopen wij dat het verantwoordingsorgaan wakker wordt. Sluiten we af met pensioenjournalist Olaf Boschman die de site van Zorg en Welzijn deed webarchiven. Links oud, rechts nieuwe tekst met stukje kostenverantwoording. Die anderhalve euro per deelnemer aan weggegooide reclame is allemaal de schuld van de groep van 18 tot 42 jaar die zijn pensioenpost weigert te lezen (klik op plaatje is GROOT).

Lees verder

Minister: afschaffen vrijwillig eigen risico kost geld

Chris Oomen (links, mag voorlopig alleen Zomergasten kijken) is nooit te beroerd om een flinke steen in de zorgverzekeringsvijver te flikkeren. De bestuursvoorzitter van DSW verlaagde het eigen risico (€385) met een symbolisch tientje, omdat hij denkt dat een lager eigen risico bijdraagt aan een 'eerlijkere verdeling van zorgkosten tussen chronisch zieke en gezonde mensen'. Aangezien politici zich alleen druk maken over het (bevriezen van het) eigen risico tijdens het premieseizoen, herhaalde Oomen zijn boodschap nogmaals in een blog. Waarbij hij gemakshalve opmerkt dat we eveneens moeten kappen met het 'geven van kortingen aan gezonde mensen via het vrijwillige eigen risico', want ook dit zou de lasten bij chronisch zieken neerleggen. Zijn oproep had effect, want de SP stelde Kamervragen aan minister Bruins van zorgpremies. Die doet het schrijfsel van Oomen af als BS. Lagere premie-inkomsten of hogere inkomsten uit een vrijwillig eigen risico vallen niet onder het Uitgavenplafond Zorg, maar komen voor rekening van de bedrijfsvoering van de zorgverzekeraars. 'Daarmee heeft het afschaffen van het vrijwillig eigen risico geen invloed op het UPZ, behalve dat er dan potentieel een stijging van zorguitgaven te verwachten valt als gevolg van een verminderd remgeldeffect.' Anders gezegd: gezonde types die nu kiezen voor een hoger eigen risico kopen van het voorheen uitgespaarde geld sigaretten en rennen vervolgens bij ieder kuchje naar een arts. Bruins stelt verder dat het vrijwillig eigen risico niet de befaamde solidariteit van ons zorgstelsel aantast en de onderbouwing daarvoor kunt u hier en hier lezen. Kortom, het vrijwillig eigen risico is here to stay en daar moeten zowel de SP, de zwaarlijvige Nederlander als Oomen het mee doen

Nederland staat voor raadsel in stuiverschaarste

Half februari stuurde de vaste kamercommissie Financiën een dik pak vragen richting de MinFin. Over vertrouwen in de bancaire sector en accountants, groene obligaties, ICO's, het depositogarantiestelsel en wat dies meer zij. Vier maanden later verwijst de minister vrolijk naar actieplannen, rapporten, voorstellen van de Europese Commissie, verandertrajecten, vertrouwensmonitoren en de bankierseed ('een serieuze stap in het kader van cultuurverandering' - haha, sure). Samengevat: een saaie verhandeling waar niets nieuws in staat, maar goed van pas komt als u de slaap niet kunt vatten-pdf. Alleen is er één mysterie waar MinFin Hoekstra niet helemaal uitkomt. 'Waarom was er een dreigend tekort aan specifiek 5-eurocentmunten en niet van andere munten?' U heeft het misschien gemist, maar in voorjaar/zomer 2015 dreigde er stuiverschaarste. Ondanks dat De Nederlandsche Bank last-minute 6,5 miljoen stuks van deze ronde vrienden had ingekocht bij de Portugese centrale bank, kon DNB op 24 juni 2015 eenmalig geen stuivers leveren aan een geldverwerker. Kwam doordat bij de Koninklijke Nederlandse Munt, die munten slaat in opdracht van Financiën, rondellen (=blanco muntplaatjes) te laat werden geleverd. Voor zover wij na kunnen gaan was dit het tweede stuivertekort in de geschiedenis. Eind 1997 kwamen we ook stuivers (de echte) tekort, maar dat kwam door een sigarettenprijsverhoging waardoor er op elk pakje in de automaat een stuiver geplakt zat. Maar hoe kan het dat de vraag naar 5-centjes - in tijden waarin het merendeel van de transacties per plastic gaat -  zo groot is? Hoekstra merkt op dat het muntje in andere landen ook populair is en dat het invoeren van de afrondingsregel in 2004 voor een piek in vraag kan hebben gezorgd. Alleen is dat alweer 14 jaar geleden, dus dat effect zou miniem moeten zijn. Daarom speculeert Hoekstra dat de enorme vraag naar stuivers te wijten is aan de 'uitstraling' van de denominatie. Een deel van het publiek kent 'nauwelijks waarde' toe aan de munt. U gebruikt hem voor krasloten, stopt hem tussen de tuintegels tegen mieren, flikkert hem in een Italiaanse fontein, laat hem tussen de bank vallen of gooit ze massaal in een lelijke Xenos-pot. En door die achteloosheid moet onze MinFin er jaarlijks 60 miljoen bij laten slaan.

Privéjet Wopke Hoekstra: €11k. Kamervragen hierover van SP: €37,5k

Schande was het! Wopke Hoekstra die een privéjet huurde om in korte tijd de Duitse voormalige minFin Wolfgang Schäuble een lintje te kunnen geven en weer op tijd terug te zijn om aan te schuiven bij het televisieprogramma Nieuwsuur. Kosten voor dit tripje: €11.750. Het ministerie verklaarde hierop dat er geen andere mogelijkheid bestond, aangezien er geen lijnvlucht-optie beschikbaar bleek. Met dat soort verhalen moet je niet aankomen bij de SP, dat terstond aankondigde de minister hierover aan de tand te voelen. Want juist van een minister van Financiën mag je verwachten dat die een beetje zuinig met de belastingcenten omgaat natuurlijk. En dat levert dus een lijstje Kamervragen- naar-de-bekende-weg op waar je u tegen zegt. Veel vragen die eigenlijk ook al beantwoord zijn, maar dit kan de SP natuurlijk niet laten liggen. Het zijn in totaal 10 messcherpe vragen geworden (pdf). En die kosten zoals u weet €3.750 x 10 = €37.500. Kan je zo drie keer per privéjet naar Berlijn en terug mee vliegen. Overigens zou kampioen Kamervragen stellen Renske Leijten (dit jaar overigens op achterstand gezet door partijgenoot Sandra Beckerman) zeggen dat het stellen van een goede Kamervraag ook geld oplevert. In dit geval dat Wopke Hoekstra eens vaker met Ryanair op reis gaat. Gaan wij verder niets zeggen over de lengte van Hoekstra en iets met beenruimte. 

Briljant. Overheid deelt 600 miljoen loonsubsidie uit zonder tegenprestatie

Betaalt u als werkgever personeel niet minder dan €9,82 en niet meer dan €12,29 per uur dan komt u in aanmerking voor een subsidie van maximaal €2.000 per werknemer per jaar. Via het lage-inkomensvoordeel (LIV) wil de overheid werkgevers belonen voor onderbetaling stimuleren om werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt in vaste dienst te nemen in plaats van goedkope zzp'ers in te huren. Kost een half miljard per jaar. Tellen we daar de jeugd-LIV bij op, die werkgevers compenseert voor de verhoging van het minimum jeugdloon, dan komen we op een kleine €600 miljoen per jaar. Wij begrepen er geen snars waarom supermarktketens en horecabedrijven miljoenen subsidie/compensatie moeten ontvangen. Bovendien kunnen dit soort regelingen alleen maar tot meer ict-chaos bij de Belastingdienst leiden. Kap met dit onzinnige rondpompcircus, luidde daarom ons advies. Vandaag komt minister Koolmees (Sociale Zaken en Werksubsidies) in antwoord op Kamervragen over het LIV  met goed en slecht nieuws. Het goede nieuws: ict-technisch draait het programma lekker. Zo'n 93.500 werkgevers hebben tijdig hun berekening LIV ontvangen en de subsidie stroomt - als het goed is - binnenkort vanzelf binnen op de bankrekening van werkgevers. Het slechte nieuws: over de effecten van de LIV en de jeugd-LIV op de werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt valt niets zinnigs te zeggen. De regeling is namelijk net pas ingevoerd en de eerste uitkeringen vinden pas plaats in september 2018 (LIV) of najaar 2019 (jeugd-LIV). Niets aan de hand? Nou, neuh, de Kamervragenstellers herinneren de minister eraan dat €35 miljoen subsidie terechtkomt bij de uitzendbranche. Rekenen die uitzenders dat braaf door in lagere uurtarieven voor werkgevers? 'De wet beoogt dat het LIV aan de werkgever wordt toegekend. Het is aan die werkgever om te besluiten of en hoe hij het LIV verder inzet. De wet stelt daar verder geen eisen aan.' Ja, wat kan daar nou fout gaan? Niets, behalve dat werkgevers een reden hebben om lonen zo laag te houden dat ze met de subsidie de winst verder op kunnen krikken. Gokken wij voorzichtig dat er ergens in 2021 een evaluatierapport komt waarin staat dat de (jeugd)werkloosheid verder is gedaald, maar dat het lastig is om de effecten van de (jeugd)-LIV te meten omdat in een aantrekkende economie iedereen en z'n tienerzoon een baantje weet te vinden. Ondertussen is er paar miljard weggepist, maar met een beetje mazzel hebben werkgevers laagbetaalde werknemers voor hun inzet beloond met een paar kratjes pils en een afgeragde pooltafel voor de vrijmibo.

Lees verder

Een pensioenfonds (waar men verplicht spaart) maakt reclame. Maar voor wie en waarom?

Het Nederlandse pensioenstelsel behoort tot het beste stelsel van de wereld (not). Dat komt onder meer door de befaamde verplichtstelling waardoor werkgevers in veel gevallen verplicht aangesloten zijn bij een pensioenfonds voor de bedrijfstak en werknemers daar vervolgens automatisch verplicht sparen. Kan een mens iets van vinden, maar het doet goede dingen voor de kostenbeheersing. 'Kostenbeheersing halen we ook uit het feit dat pensioenfondsen door de verplichtstelling geen reclame hoeven te maken,' schrijft directeur Peter Borgdorff van Pensioenfonds Zorg en Welzijn in zijn blog van augustus 2017. Mag u raden wat het pensioenfonds voor de dokters en zusters onlangs besloot te gaan doen. Juist! Reclame maken. Op de nationale televisie nog wel, om mensen te laten weten dat PFZW pensioengeld belegt om de wereld beter van te maken en zo voorts (spotje). Nu weet u dat mensen in de zorg er verplicht sparen; mensen niet in de zorg mogen er niet sparen. Dus hoe groot wil je de pensioengekte hebben, vragen wij ons af. Voor de verandering worden er wel goeie Kamervragen gesteld.

Lees verder