Oplossing voor de werkloosheid: ga eens overstappen

Kijk eens verder dan uw neus lang is, want er is veel meer mogelijk dan u denkt. Dat is de boodschap vanochtend van het UWV, werkgeversvereniging AWVN en de accountants van Deloitte. Deze club deed onderzoek naar de groep werklozen die korter dan zes maanden in de ww zit (in totaal zo'n 130.000 man), waarvan 30.000 op zoek zijn naar een functie waarvoor veel concurrentie is. Tegelijkertijd stonden er eind 2018 ongeveer 253.000 vacatures open en zijn er voor 190.000 daarvan juist te weinig kandidaten. Vervolgens keek het onderzoekstrio naar overlap tussen populaire en niet-populaire beroepen en die blijkt er warempel te zijn. Gemiddeld zijn er acht vergelijkbare jobs met een krappe arbeidsmarkt voor elke functie waar de markt juist ruim is. Niet zo verrassend, dus op naar de voorbeelden. Een administratief medewerker blijkt qua functieprofiel voor 69% te vergelijken met een inkoopmedewerker, maar ook een salarisadministrateur ligt dichtbij. Daarbij lijkt wat een eventcoordinator doet verdacht veel (71% match) op de werkzaamheden van een expediënt (logistieke dingen, daar is sowieso veel mogelijk) of die van een marktonderzoeker. Duh, denkt u wellicht, hadden werkgevers en werknemers dat niet zelf kunnen bedenken? Nee, zegt AWVN-adviseur Anne Wouters tegen het FD, want vroeger werkte het hameren op diploma's en werkervaring heel goed, maar tegenwoordig verandert werk pijlsnel. Sluiten we af met het volgende. Bij zulke eerdere matches is het wel zo dat zo'n 30% van het functieprofiel niet overeenkomt en om dat gat te overbruggen is toch echt bij- of omscholing nodig. Probleem hierbij is dat één op de drie Nederlanders niets van bijscholing moet hebben en over omscholing hoeven we het niet te hebben. Maar het zal inmiddels toch duidelijk zijn: als u bereid bent over uw eigen grensjes heen te kijken is er heel veel mogelijk.

UWV: 2018 was niet ons jaar, maar het komt allemaal goed

Een bewogen jaar, wat verstaat een mens daar nu eigenlijk precies onder? Voor het UWV zit dat als volgt. In 2018 bleek allereerst dat een groep Polen op grote schaal fraudeerde met ww-uitkeringen. Controle was er amper bij wegens ICT-problemen ofwel een lek administratiesysteem en een grenzeloos vertrouwen in de klant. Voorts leek frauderen met de loonkostensubsidie makkelijk, maar bleek die exercitie in feite nog veel makkelijker te zijn. Noemenswaardig is ook het laten beoordelen van arbeidsongeschikten door verpleegkundigen in plaats van artsen, want targets die gehaald moesten worden. Sowieso leidt de haast binnen UWV-kantoren niet zelden tot wegkijken bij fraudemeldingen. Gisteren vulde Trouw deze imposante lijst aan met het nieuws dat het UWV een hoop fouten maakt bij het keuren van de arbeidscapaciteiten van mensen met ziektes danwel beperkingen. Enfin, dat is dus al die wind die het instituut dit jaar ving, zoals het de boel vandaag zelf samenvat in zijn jaarverslag. Het jaar 2019 wordt echter het jaar van 'een hernieuwde balans', met meer controle en handhaving - zonder daarin door te schieten. En zo zit er een 'afwegingskader om geïdentificeerde frauderisico’s beter te kunnen wegen en prioriteren' in de pijplijn, aldus de zichzelf in de gaten houdende bestuursvoorzitter Fred Paling (foto). Wat betreft meer keuringsartsen: dat gaat allemaal de goede kant op, want eind 2018 telde het UWV er een dikke negenhonderd c.q. 65 meer dan het voorgaande jaar. En die totale renovatie van de ICT-systemen dan, waarover het bestuur en de ondernemingsraad elkaar in de haren vlogen? Die is even uitgesteld, schreef minister Koolmees (Sociale Zekerheid) gisteren, zodat beide partijen kunnen kijken 'hoe er op korte termijn samen uit te komen'. Het bestuur wil bijvoorbeeld een stel 'functiehouders in de ketens benoemen', maar de OR vreest een uitstroom van vette salarissen naar de zoveelste club managers. Overleggen maar dus, zodat de werkplezierwaardering door medewerkers op een mooie 7,5 blijft.

Laat de Polen maar komen. Miljoenmiljard vacatures open!

Rob Jetten schijnt al een nieuwe assistent-klimaatdrammer te hebben gevonden, maar het UWV verwacht in de Gehaktballengazet dat er dit jaar een miljoen vacatures ontstaan. 'De krapte zit echt over de hele linie, bijna alle beroepsgroepen en sectoren hebben daar last van', aldus Rob Witjes van de uitkeringsinstantie. Al zijn er sectoren en regio's die een bovengemiddelde krapte kennen. Bejaardenprovincie Zeeland heeft nauwelijks hoger onderwijs. Daardoor is er een tekort aan jongeren die bijbeunen in de horeca en schoonmaak. Komt nog eens bij dat Zeeuwse jongeren vaak blijven hangen rond de plek waar ze gestudeerd hebben. Het ontbreekt Neerlands zuidwestelijkste provincie daarom eveneens aan technisch personeel en ICT-specialisten, al zijn die laatste overal nodig. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in 8 van de 12 provincies krap te noemen. In 2016 nergens. Alleen Flevoland en de drie noordelijke provincies hebben een 'gemiddelde arbeidsmarkt'. Bent of kent u een werkloze? Neem dan is een kijkje in de lijst met krapteberoepen (spiegel) en ruil één van uw linkerhanden in voor een rechterexemplaar. Want zolang de Nederlanders dat niet doen hebben twee opties. Bidden dat de volgende recessie conform het historische patroon over 402 dagen (2 mei 2020) intreedt of hopen dat die 50.000 Polen van Jetten willen komen. 

Hupsa. Stuk minder mensen in de bijstand

En dat mag ook weleens, gezien onze economische voorspoed en de historisch krappe arbeidsmarkt. Het CBS meldt vanochtend dat we in 2018 voor het eerst sinds de crisis het punt bereikten dat in alle leeftijdsgroepen het aantal bijstanders daalde. Over heel 2018 ging het bijstandsleger met 24.000 omlaag, tegenover 8.000 in 2017. En daarmee stond de teller eind vorig jaar op 433.000 mensen in de bijstand. Voorts stroomt ongeveer de helft van de bijstandsverlaters richting een baan, maar dat wist u al. Goed, de hosannastemming is wel ongelijk verdeeld. Bij jongeren tot 27 jaar (-6.300) en 27-45 jarigen (-16.000) ging het hard, en daar steekt de 1% daling (-1.600 man) onder 45-plussers toch heel magertjes bij af. Het aloude verhaal blijft staan dat die groep maar niet weet mee te surfen op de economische golf, en door de verhoging van de AOW-leeftijd met drie maanden (naar 66 jaar) duurt het ook langer voordat zij van bijstand naar pensioen vloeien. Om het hoofdstuk namen en rugnummers even af te maken: het aantal bijstanders met 'een niet-westerse migratieachtergrond' ging voor het eerst sinds 2008 omlaag en wel met 10.200. In de eerste drie kwartalen van 2018 stroomden bijvoorbeeld 5.600 Syriërs in, maar stroomde tegelijkertijd 6.900 man weer uit. Enfin, en de toekomst? Als je naar de trend van de afgelopen drie jaar kijkt lijkt het er volgens CBS-onderzoekster Tanja Traag vooralsnog op dat de daling nog wel even door blijft zetten. Al blijft dat natuurlijk wel koffiedik kijken, maar dat weet u ook wel.

Lees verder

CPB: ouderen best hard gepakt door automatisering, verder valt het wel mee

Deze week publiceerde het Centraal Planbureau een baanbrekend en ronduit alarmerend rapport over de gevolgen van automatisering voor individuele werknemers, en u heeft er werkelijk helemaal niks over gehoord in de MSM, ongelooflijk! Maar wij breken de ban want de robots komen, iedereen wordt werkloos en overbodig dus #basisinkomenNU!!! Toch? Mwah, blijkt dus allemaal wel reuze mee te vallen. Dat stelt het CPB tenminste zelf: Er zijn relatief weinig werknemers die worden geraakt door automatisering: na vijf jaar verlaat ongeveer 8 procent het bedrijf als gevolg daarvan. U mag dat veel vinden, maar wij vinden dat dus best meevallen. Automatisering in een bedrijf heeft, u verwacht het niet, met name negatieve gevolgen voor ouderen en werknemers die al lang in dienst zijn: de oudjes ‘gaan vaker met vroegpensioen’ en de oudgedienden die eruit vliegen, vinden minder snel een andere baan en gaan er dus in inkomen op achteruit. Tot zover het persbericht, maar het eigenlijke onderzoeksrapport is zoals altijd een stuk interessanter dus hier het leesvoer (pdf) voor als u dit weekend een uurtje over heeft. Zo lezen we dat het onderzoek is gebaseerd op data van 36.085 bedrijven met in totaal bijna 5 miljoen werknemers over de periode 2000-2016. Voorwaar geen klein bier. Meer precies hebben de onderzoekers gekeken naar de inkomensontwikkeling van werknemers na een ‘automation event’, evenals de gevolgen van een eventueel ontslag in termen van werkloosheid (dus snel ze weer een nieuwe baan hadden), en op alle fronten zijn de oudere werknemers het meest de sjaak. De onderzoekers hebben geen noemenswaardig verschil (goh!) gevonden tussen mannen en vrouwen, behalve als het gaat om ‘early retirement’ na overbodig gemaakt te zijn, want dat is vooral een mannendingetje. Tot slot benadrukken de onderzoekers dat hoewel automatisering zorgt voor gewipte oudjes ‘this of course need not imply that jobs are destroyed on net in the economy or even at the firm as a result of automation’, en dat lijkt ons een logische conclusie. 

Bijschrift foto:  

A Catalan scientist creates the first sex robot doll with artificial intelligence

Arbeidsmarkt: 900.000 werklozen, 3 miljoen flexwerkers en 5,4 miljoen hebben een vaste baan

De spanning op de arbeidsmarkt is deze eeuw nog nooit zo hoog geweest, schrijft het CBS vandaag dat verder met een totaaloverzicht komt van de ontwikkelingen op onze flexibele arbeidsmarkt in het afgelopen jaar. De officiële werkloosheid tikt het dieptepunt aan en het aantal vacatures is hoog. Hebben we onderstaand plaatje van gemaakt waar u met uw muis op kunt klikken. U ziet daar de absolute getallen. Relatief gezien was het aantal vacatures per honderd werklozen de laatste tien jaar ook niet zo hoog als in 2018.Lees verder

Amsterdam gaat discriminerende werkgevers schandpalen

U bent zich er mogelijk niet van bewust, maar u leeft in een discriminerend land. Niet per se uw schuld, u wordt ook maar 'aangemoedigd door de harde toon in het nationale debat.' Met als gevolg dat mensen elkaar bewust of onbewust uitsluiten, stereotypen gebruiken en in een bubbel gaan leven. Zeggen wij niet, maar de Amsterdamse wethouder Rutger Groot Wassink wel. Want zelfs in de Amsterdamse bubbel is arbeidsmarktdiscriminatie aan de orde van de dag. Echt waar. Komt een Surinaamse Mokummer vijf minuten te laat dan maken collega's grapjes over zijn overzeese wortels, arriveert een blanke/witte/transparante Amsterdammer een uur over tijd dan heet dat - heel modern - tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Is binnenkort verleden tijd, want Amsterdam gaat bedrijven die zich inzetten voor een inclusieve cultuur 'belonen'. Zo gaat Amsterdam onderzoeken of het mogelijk is om brave bedrijven een streepje voor te geven bij aanbestedingen. Om te bepalen wie inclusief genoeg is, zou er een vrijwillig keurmerk kunnen komen. Daar kun je er immers nooit genoeg van hebben. Spannender is dat de hoofdstad mystery guests wil inzetten om werkgevers op onvervalste stage- en arbeidsmarktdiscriminatie te betrappen en te schandpalen. Arbeidsmarktdiscriminatie gebeurt (met uitzondering van één domme en derhalve niet meer bestaande vacaturesite) heimelijk. Geen werkgever zal zeggen dat hij een sollicitant afwijst omdat hij oud/zwart/hoofddoekdragend/korfballer is. Men heeft gewoonweg iemand gevonden die 'beter bij het profiel past'. De gemeente wijst echter op positieve ervaringen met het inzetten van mystery guests in de horeca. Punt is dat toegangsbeleid in de horeca niet ingewikkeld hoeft te zijn. Voldoen aan leeftijdsgrens+niet straallam+geen Birkenstocks=toegang. HR-luitjes kunnen het altijd gooien op een 'klik' die ontbreekt. Achter deze dooddoener kunnen oneigenlijke motieven schuilen, maar vogel dat maar eens uit. Onze gok. In 2022 heeft Amsterdam nog geen enkel bedrijf gename-en-shamed, zijn er leuke keurmerken uitgedeeld en bestaat arbeidsmarktracisme nog steeds. 

Hoppa. Nederland stijgt met stip naar derde plek werkloosheid in eurozone

Kom op nou mensen laat die koppies niet zo hangen. Tuurlijk alles is duur en de economische trend in de eurozone is neergaand en we weten niet of en wanneer die trend eindigt. Maar de werkloosheid in diezelfde eurozone laat nog altijd herstel zien. In november is de werkloosheid in de 19 landen tellende eurozone voor het eerst in tien jaar onder de 8% gedoken (7,9%). Dat komt neer op 13 miljoen werkloze mensen. Voor de gehele Europese Unie kwam het percentage uit op 6,7%, ofwel bijna 16,5 miljoen werklozen. Dat meldt Eurostat vandaag. Of dit een historisch laag percentage gaat worden, moet dus later blijken. Feit is wel dat de landen wat betreft de arbeidsmarkt in de muntunie vooralsnog sterk voor de dag komen. Tegelijkertijd hangen er qua handelsoorlogen en brexit genoeg dreigende elementen boven Europa. Die onzekerheid heeft uiteraard weer invloed op de inhuurhonger van bedrijven, die tegelijkertijd met elkaar moeten concurreren om personeel. Daardoor kunnen werknemers weer hopen op meer loon. Overigens meldde de ECB eind vorig jaar al dat de loongroei in het derde kwartaal op 2,5% uitkwam. De Phillips-curve is niet dood, maar hoe lang hij blijft leven weten we niet. Bert Colijn van de ING wel. Die verwacht nog meer loonstijging, maar hij vraagt zich wel af of de bedrijven, die huiverig zijn om de hogere lonen door te bereken aan de klant, straks weer een stop op het aannemen van personeel gaan zetten. Met een stijging van de werkloosheid als voor de hand liggend gevolg. Nou goed, genoeg weersvoorspellingen en door naar het prachtige nieuws dat Nederland brons heeft behaald met een werkloosheidspercentage van 3,5%. Dat ziet u op het plaatje hierboven. En we moeten onze woorden opvreten dat de werkloosheid in Tsjechië niet lager kon. Van harte daarmee. Griekenland, dat traditioneel met vertraging de percentages doorgeeft, noteerde in september 18,6%, waarmee het ook traditioneel onderaan bungelt. Gelukkig helpt het Junckerfonds aan het herstel. 

Goh. Werkgevers geven helemaal niets om diversiteit

Terwijl alles en iedereen zich opwindt over de prehistorische denkbeelden van de oudste politieke partij van ons land, houden wij het even bij de diversiteit in enge zin: die op de werkvloer. Da's een ideaal van het ministerie van Sociale Zaken en om dat te bereiken ligt er een campagne op de tekentafel. In dat kader liet het departement ook door Kantar Public onderzoeken hoe de diversiteitsvlag er momenteel bij hangt op de arbeidsmarkt, en het antwoord daarop vinden we vandaag terug in dit rapport. De uitkomsten zijn weinig verrassend: diversiteit staat bitter laag op de agenda, veel belangrijker zijn zaken als de toekomst van bedrijven, het wegblazen van concurrentie en het überhaupt vinden van competent personeel in deze krappe arbeidsmarkt. Hier kwam het onderzoeksbureau achter na groepsgesprekken met leidinggevenden/directeuren van zowel laag- als hoogopgeleid personeel en een stel HR-functionarissen - in totaal deed 21 man mee. Daar zat van alles tussen, van een teamleider in een ziekenhuis en een eigenaar van een vervoersbedrijf tot een IT-manager bij een bank en een leidinggevende uit de detailhandel. Het onderzoek was met een mooi woord 'open en exploratief' en ging erom wat de deelnemers zelf op tafel gooiden. Verwacht voorts dus geen overvloed aan cijfers die we kunnen generaliseren, maar wel een klein kijkje in de overwegingen op de arbeidsmarkt.

Lees verder

Zoekt u werk? Banen genoeg in Oost-Nederland

Buiten was het de afgelopen tijd koud, maar op de arbeidsmarkt is het bloedheet. Om die temperatuur te illustreren hebben we twee records voor u in de aanbieding. Vorige maand waren 8,9 miljoen mensen aan het werk, ofwel 68,4% van onze bevolking. In alle vijftig jaren dat het CBS dit meet hebben de rekenmeesters geen hoger percentage gezien. In 2008 lag dit overigens op 68,3%. Nog een indicator dat de crisis eindelijk achter ons ligt: de werkloosheid lag in november op 3,5%, en daarmee duiken we net iets onder de 3,6% eind 2008. Dan volgt nu het broodnodige stukje nuance met de constatering dat ons land nog altijd een onbenut arbeidspotentieel van 1,1 miljoen mensen kent (overzichtsplaatje). Daar zitten bijvoorbeeld deeltijders tussen die graag meer uren willen maken (364.000) en de mensen die wel beschikbaar zijn maar niet gezocht hebben (234k, daarvan geeft 65k als reden 'weinig resultaat' aan). En dan is er ook nog het hoofdstuk personeelstekort, waarvan een kwart van de bedrijven last heeft. Da's trouwens best snel gegaan, aangezien begin 2016 nog amper firma's met dit probleem kampten. Vooral in de Zaanstreek (36% van de bedrijven), de Achterhoek (32%), Twente (30%), de regio Arnhem-Nijmegen (31%) en natuurlijk Utrecht (32%) gaat het hard. Mocht u de Randstad wel zat zijn en de vaardigheid bezitten van het aanpakken: in de Achterhoek heeft 60% van de bouwbedrijven te weinig mankracht. Rond Arnhem kunnen ook horeca-liefhebbers en specialisten in zakelijke dienstverlening hun lol op. Maar nog beter is het als u technisch geschoold bent en graag bezig wilt gaan met landbouwmachines. De agritechsector luidt vandaag de noodklok want voor sommige functies is niet één sollicitant geweest. Daarom gaat de blik richting India én staan de expats alweer te trappelen om een helpende hand te bieden. Dat moet toch voldoende reden zijn om in actie te komen.

Linktip: Energie vergelijken