Bijna 100.000 mbo-studenten wandelen richting uitkering

Dat het aantal mbo-vacatures flink in de lift zit wisten we. Kansen genoeg, dus. Hier gooien onderzoeksbureau Intelligence Group en Arbeidsmarktkansen.nl vandaag echter tegenaan dat er ook nog gewoon 92.000 mbo-studenten zijn die 'slechte vooruitzichten' op de arbeidsmarkt hebben de komende vijf jaar c.q. richting een uitkering wandelen. Dan zijn we er nog niet, want nog eens 140.000 studenten lopen de komende 10-15 jaar het grote risico om eruit gewerkt te worden door robots. Hier kwam het bureau achter door voor 455 beroepsopleidingen na te gaan wat de kansen op arbeidsmarkt zijn middels een stukje inventariseren van vraag en aanbod. Maar waar u natuurlijk vooral benieuwd naar bent zijn de lijstjes. Op nummer één op de ranglijst van meest kansloze opleidingsrichtingen: medewerker human resource management. De wegen richting bedrijfsadministrateur en juridisch-administratief dienstverlener volgen gedwee. Daar zitten ook een aantal ICT-functies bij, aangezien onder meer kunstmatige intelligentie funest is voor de mbo'ers in de sector. Gaan we door met de beroepen die het meest te vrezen hebben van robots, te weten baliemedewerker, accountmanager en commercieel medewerker. Maar we eindigen positief. Kansen zijn er genoeg als zilversmid, monteur, teamleider en vooral: lasser. Complete lijstjes hierzo. Doe er uw voordeel mee indien u mbo'er bent, of niet. Maar wat u dan in ieder geval niét moet doen is u schamen voor uw opleidingsniveau. Zeker niet tegenover elitaire Amsterdammers.

Hopsa. Arbeidsmarkt bijna op niveau voor de crisis (maar vrouwen gaan kapot door stress)Ja goede mensen, we hebben officieel weer te maken met een gespannen arbeidsmarkt. Dat wil zeggen dat de vraag naar arbeid (werkgelegenheid) het aanbod (beroepsbevolking) overtreft. Met andere woorden: relatief weinig werkloosheid, veel vacatures. Dat meldt CBS vandaag, op basis van de nieuwste kwartaalcijfers over de arbeidsmarkt. Tegenover elke openstaande vacature staan in het vierde kwartaal van 2017 gemiddeld 1,8 personen die geen betaald werk hebben (maar wel gezocht hebben en direct beschikbaar zijn, volgens de ILO-definitie, daarover meer hier). Hierdoor is de arbeidsmarkt gespannen, voor het eerst sinds de hoogconjunctuur van 2007-2008. Het niveau van 2008 is nog niet bereikt, toen er per openstaande vacature 1,3 werklozen stonden. Maar kijk die supervette spanningsmeter van het CBS eens in de stress schieten. Door nu naar meer cijfers en grafieken van het CBS.

Lees verder

Dit land. Niemand wil meer voor onze ouderen zorgen

U heeft al keer op keer van ons gehoord dat er best genoeg banen zijn voor mensen die de handjes willen laten wapperen. Daarom kwam het UWV al eerder met het bericht dat de banen voor het oprapen liggen in de techniek. Mensen willen niet waardoor die vacatures open blijven staan, maar nu blijkt dat het UWV bereid is om mensen om te scholen en als gebrek aan ervaring mensen tegenhoudt om zich te melden, is dat ook geen probleem. ‘Als iemand maar affiniteit heeft met techniek en in staat is om in korte tijd de basis van het vak te leren', dan is de uitkeringsinstantie al helemaal tevreden. Maar de behoefte aan vakmensen beperkt zich niet alleen tot de techniek, meldt het UWV vandaag na gezamenlijk onderzoek met de Stichting Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Ook de sectoren Gastvrijheid, Retail en Zorg staan te springen om jonge mensen met een mbo-diploma. In de periode maart tot en met augustus van 2017 ontstonden ruim 248.000 vacatures op mbo-niveau, 20% meer dan in dezelfde periode in 2016. De beste kans op een baan  hebben jongeren die kiezen voor een opleiding tot servicemonteur, verkoper detailhandel en mbo-verpleegkundige. In het persbericht jubelt de voorman van de SBB over de kansen die een goede mbo-opleiding biedt. Daarbij heeft zijn UWV-collega Rob Witjes ook nog extra goed nieuws over de jeugdwerkloosheid. Die is weer op het niveau van voor de crisis! Nu kunt u hier en hier en hier lezen dat er wel wat gaten te schieten te zijn in de 'jeugdwerkloosheid', maar in het FD plaatst Witjes zelf nog een andere kanttekening. 'Het gaat historisch echt heel goed met de jeugdwerkeloosheid. Maar dat wil nog niet zeggen dat het met iedere mbo-opleiding raak is. Neem de medewerker secretariaat en receptie, of de opleidingen voor acteur of danser: die zijn nog steeds populair maar de kansen om aan de slag te komen zijn gering.' Precies. Net als bij hbo'ers of universitair geschoolden geldt: kies geen flutstudie en ga voor billenveger in het verzorgingshuis. Maar dat wil niemand natuurlijk. En eerlijk is eerlijk: die foto van dat geriatrische voetje in de Telegraaf zal ook niet helpen. 

UWV: beter gaat u lekker met de handjes werken

Eenmaal ontslagen, dan is een baan vinden in dezelfde sector lang niet altijd makkelijk. Dat weet iedereen die vijfentwintig jaar papier heeft rondgeschoven bij een bank of een andere financiële dienstverlener. En de banen liggen nog wel voor het oprapen, als men tenminste bereid is in de techniek aan de slag te gaan. UWV meldt vandaag dat het aantal vacatures in de techniek toeneemt, maar dat er te weinig technici zijn om aan het werk te zetten. Op zich is dat geen nieuws, want ook vorig jaar las u hier al over het Tweelinkerhandensyndroom van de Nederlandse werkloze. Kortom: we hebben nog steeds meer handenwapperaars nodig (van lassers, installateurs en metselaars, tot werkvoorbereiders en calculators), en daar gaat het UWV nu voor zorgen! Beetje staatsbemoeienis met de arbeidsmarkt moet kunnen immers. Het juichende persbericht vandaag is ronkender dan de gemiddelde voorlichtingsbrochure van een willekeurige pretstudie. UWV gaat de werklozen helpen omscholen om professioneel de handen vies te maken. Ook mooi: iedereen die een peertje boven de keukentafel kan vervangen, is al welkom: ‘Ervaring is voor ons geen vereiste. Als iemand maar affiniteit heeft met techniek en in staat is om in korte tijd de basis van het vak te leren.’ Iedereen kan schilderen, van UWV! Knoop dat maar eens goed in de oren, werkloze 55-plussers. Want zelfs het woord ‘baangarantie’ wordt schaamteloos in de mond genomen. WW’ers kunnen zo’n stoomcursus volgen met behoud van uitkering en vrijstelling van de sollicitatieplicht. Als we dit zo lezen, snappen wij niet waarom er überhaupt nog werklozen zijn. Oh, wacht

Hoe kan de Amerikaanse loongroei zo laag blijven?

Wie de Verenigde Staten en zijn politiek wil begrijpen, doet er goed aan iets te leren over de middenklasse. Die middenklasse zou afkalven en onder vuur liggen. Een van de zaken waaruit dat blijkt is de opvallend lage loongroei. Hoewel de situatie, op basis van de laatste cijfers, lijkt te verbeteren, is het nog geen tijd voor slingers. Amerikaanse loongroei is al bijna een decennium waardeloos en nauwelijks hoger dan de inflatie. Hoe is dat mogelijk terwijl de economie al zo lang aantrekt, de werkloosheid naar zeer lage niveaus is gezakt en arbeid dus schaars wordt? The New York Times doet een paar educated guesses. Een eerste verklaring is de afgenomen macht van de vakbonden; steeds minder mensen zijn lid. Toch zijn de lonen voor vakbondsleden hoger dan voor niet-leden. Ook wurgcontracten en daardoor een gebrek aan concurrentie kunnen een verklaring zijn. Het is steeds gebruikelijker dat werknemers moeten tekenen dat zij niet naar een concurrent vertrekken, ook als die beter betaalt. Ook dat dempt loongroei. Een derde verklaring is het achterblijvende (federale) minimumloon. Voorts worden uiteraard globalisering en automatisering genoemd en is de vijfde verklaring achterblijvende productiviteit.  Die is al bijna tien jaar niet boven de 1% groei per jaar uitgekomen. Daarnaast kan outsourcing tegen lagere lonen een rol spelen. Tot slot is er ook nog de mogelijkheid dat de huidige situatie het gevolg is van een verkeerde meetmethode van werkloosheid. De implicatie is dat de werkloosheid helemaal niet zo laag is en het dus ook wel meevalt met de schaarste van arbeid. U mag kiezen welke verklaringen u allemaal in uw mandje gooit.

Waarom arbeid het verliest van het kapitaal

Als er één site is waar u een dergelijke kop verwacht te vinden is het deze natuurlijk. Dus bij dezen. Om iets meer over de verdeling van het inkomen van ons land te weten te komen bestaat er zoiets als de arbeidsinkomensquote (AIQ), het gedeelte van het nationaal inkomen dat naar lonen vloeit. Wat we van de AIQ weten is dat deze al jarenlang daalt, tot 0,73 in 2016 (tegenover 0,81 in 1995) - wat wil zeggen dat van elke in de marktsector* verdiende euro er €0,73 naar werknemers en zelfstandigen ging. Die andere €0,27 is winst voor bedrijven ofwel het grootkapitaal. De vraag der vragen is wat precies achter die daling zit. Allereerst moet u weten dat de berekening van het inkomen van zelfstandigen jarenlang overschat is, er daarom nu een nieuwe berekeningsmethode voor de AIQ is maar dat de uurtarieven in de echte wereld nog steeds gewoon omhoog moeten. Dat brengt ons bij het centrale punt van vandaag. De Nederlandsche Bank komt namelijk met een analyse op de proppen waaruit blijkt dat de flexibilisering van de arbeidsmarkt één der drijfveren is van de AIQ-daling, naast globalisering en de techniek die tegenwoordig voor niets staat. Die flexibele schil - bestaande uit werknemers zonder vast contract en zzp'ers - groeide in ons land relatief veel harder dan in de rest van Europa. Die groei heeft als volgt invloed op het aandeel van de arbeider in het nationale inkomen.

Lees verder

Lol. Mark Rutte in Davos: even babbelen met de groten der aarde

Zakendoen zit bij ons Nederlanders in het bloed. We doen niet anders, constant op zoek naar nieuwe samenwerkingen met het buitenlandse bedrijfsleven. En dat levert dingen op hoor. Banen, heel veel banen. Vandaag meldt Economische Zaken dat er vorig jaar in Nederland 12.686 banen zijn bijgekomen door buitenlandse investeringen die door de overheid zijn binnengehaald. Hoppa. Samen waren deze bedrijven goed voor €1,67 miljard aan investeringen in onze economie, lezen we. Volgens EZ heeft het collectief met de welluidende naam Invest in Holland in 2017 357 bedrijven naar ons land weten te lokken, waaronder Netflix, dat het Europese hoofdkantoor in Amsterdam heeft uitgebreid  met een klantcontactcentrum van 400 banen. Minister Wiebes mag ook nog wat zeggen: 'De aanwezigheid van buitenlandse bedrijven is belangrijk voor ons land. 1,4 miljoen Nederlanders hebben direct of indirect een baan dankzij deze bedrijven. De mooie NFIA jaarcijfers bevestigen dat we baat hebben bij een goed investeringsklimaat.' Dat citaat gaat nog even door, maar we onderbreken Wiebes even om over te schakelen naar het World Economic Forum (WEF) in Davos.

Lees verder

Feit. Nederlandse vrouw weigert carrière te maken

En daar zijn we weer, met het volgende onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) naar de positie van vrouwen en mannen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Dit keer wordt de arbeidspositie van jonge mannen en vrouwen tot 25 jaar met elkaar vergeleken (pdf) en de conclusie zal u mogelijk niet verbazen. Vrouwen werken vaker in deeltijd dan mannen.  Daarbij blijkt dat vrouwen minder vaak financieel afhankelijk zijn. En om het extra schrijnend te maken: volgens het SCP hebben we in ons land vergeleken met andere Europese landen het grootste verschil in aantal gewerkte uren tussen jonge vrouwen en mannen. Overigens wordt daar nog een positieve draai aan gegeven. Die bijzondere positie in Europa hebben we te danken aan het relatief grote aanbod van deeltijdbanen, de goede rechtspositie van deeltijdwerkers en het hoge welvaartsniveau. Toch moet u weten dat het aantal vrouwen dat economisch zelfstandig is al jaren niet of nauwelijks toeneemt. En daarbij weten we ook -dankzij eerder onderzoek van het SCP- dat vrouwen van alle opleidingsniveaus veel vaker in deeltijd werken dan hun mannelijke leeftijdsgenoten. Het nieuwe onderzoek bevestigt dat maar weer eens. 

Lees verder

Lachuh. Logan Paul creëert banen bij YouTube

U heeft vast iets meegekregen van de nieuwjaarsrel die is ontstaan rondom vlogger en professioneel fluim Logan Paul. De 22-jarige YouTube-celebrity dacht dat hij de retecoolheid zelve was toen hij in het Aokigahara-bos, dé plek om zelfmoord te plegen in Japan, doormeanderde om daar - suprise-suprise - een opgeknoopte Japanner tegen te komen. Zijn vlogverslag gaf de menschen, verveeld en volgevreten na de kerstdagen en oudjaar, een uitgelezen aanleiding voor amusant afbranden en goedkoop vogelvluchtmoralisme. Exit Logan Paul. YouTube zelf reageerde pas laat. Op 9 januari werd een voorzichtige mea culpa in vijf zonderlinge tweets de wereld ingezonden waarin YouTube aangaf dat ' Suicide is not a joke' en dat wat Logan Paul heeft gedaan toch echt niet door de beugel kon. Nu gaat YouTube een stap verder dan enkel de verscherping van de regels. De streamsite heeft gezegd dat ze handmatig de filmpjes gaat controleren die behoren tot Google's Preferred (= dure advertentiepakketten samengesteld uit de 5% meest bekeken YouTube-kanalen). Dat betekent dat er banen gecreëerd worden in een sector waar men het liefst alles door goedkope algoritmes laat afhandelen. Eind vorig jaar, voor de Logan Paul-affaire, kondigde YouTube-eigenaar Google al aan dat er meer dan 10.000 extra mensen nodig zijn voor het verwijderen van ongepaste filmpjes. Ook Facebook had vorig jaar ook 3000 man extra aangenomen om aanstootgevende content uit de TL's te kunnen vissen. Twitter gaat eveneens mee. U hoeft dus niet per se een enorme béta te zijn om bij Google of Facebook te mogen werken, want alfa's - mits in bezit van een moreel kompas van bovengemiddelde omvang - kunnen een baantje van content moderator wel hebben. Met dank aan Logan Paul en alle andere foutmenschen van het net.