Zie hier! Een Europese doelstelling die Nederland (nog) niet heeft gehaald

De Europese Unie kent u vooral van de drieprocentsnorm en de 60-procentgrens, maar ons ontzettend gave samenwerkingsverband heeft meer gezamenlijke doelstellingen. Zo is er in de Europa 2020-strategie afgesproken dat in 2020 driekwart van de burgers tussen de 20 en 64 jaar betaald werk moet hebben. Met nog zo'n anderhalf jaar op de klok vond Eurostat het tijd voor een tussenstandje. Samengevat: we zijn er nog niet, maar het gaat de goede kant op. Eind 2017 had 72,2% van de Europeanen betaald werk en da's maar mooi het hoogste aantal sinds mensenheugenis, ervan uitgaande dat het geheugen niet verder teruggaat dan 2002. Of in ieder geval gaan de statistieken niet verder terug. Van de 28 EU-landen is in 9 landen minstens driekwart van de bevolking aan de betaalde arbeid, inclusief Nederland. Daarmee zijn we niet gelijk een lichtend voorbeeld. Iedere lidstaat heeft namelijk zijn eigen doelstelling 'to reflect the situation and possibilities of each Member State to contribute to the common goal.' Historisch gezien zijn we nou eenmaal wat capabeler dan de gemiddelde EU-natie, dus mogen wij wel ambitieuzer zijn. Nederland, Zweden en Denemarken hebben als enige een doelstelling van 80% (pdf). En die hebben we - in tegenstelling tot de 3 en 60% - nog niet gehaald. Onze werkgelegenheid zit op 78%, dus er is nog wat werk aan de winkel. Negen landen hebben hun persoonlijke doelstelling wel gehaald, de rest is lekker op weg. Behalve Griekenland (57,8% werkt, doelstelling 70%), maar daar zijn onhaalbare doelen nou eenmaal een stukje (opgelegde) cultuur. In Spanje zitten ze met 65,5% ook nog wel een stukje van de geambieerde 74% af. En dan te bedenken dat een groot deel van de Spaanse werkenden een contract heeft waarbij het zetten van de handtekening ongeveer even lang duurde als de contractduur.

Lees verder

Woei! Werkloosheid gehalveerd sinds 2014

Bent u nog werkloos? Dan bent u -volgens de door CBS gehanteerde ILO-definitie die we tot in den treure zullen blijven herhalen- een uitstervend ras. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking blijft dalen namelijk. In december was het 4,4%, in januari 4,2%, in februari 4,1% en in maart doken we onder de 4% naar 3,9%, waarmee het aantal werklozen in maart op 357.000 komt. Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in de laatste drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand en nam het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk diezelfde afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toe. Heeft de rest van de beroepsbevolking werk dan? Nee hè, die 357.000 mensen maken deel uit van een grotere groep van 4,2 miljoen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hebben. Die 3,9% slaat op de groep die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Dat is die ILO-definitie dus (meer daarover hier). De rest van de bijna 3,9 miljoen zonder werk neemt maar moeizamer af, de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3000 per maand, om precies te zijn. Ook de statictici uit Heerlen melden dat het UWV een afname van het aantal ww-uitkeringen heeft geregistreerd: dat ging naar 327.000 eind februari. Eerder leerden we dat het totaal in 2017 met 20% is afgenomen door mensen die vanuit de ww werk vonden en er ook minder ww-instromers waren. Maar tegelijkertijd werden er ook drie groepen (ouderen, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten) genoemd die nog altijd moeilijk aan het werk komen.

Lees verder

Mbo moet loodgieters opleiden. Geen werkloze breakdancers

Als er een kwestie is waarop de Nederlandse politiek nooit een perfect antwoord zal vinden is het wel onderwijsfinanciering. De begroting van onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo) is deels gebaseerd op het aantal studenten dat staat ingeschreven. En hoe trek je meer studenten aan? Door handig in te spelen op de 'je moet doen wat je leuk vindt'-cultuur.  Start gewoon een opleiding Artiest, Vrijtijdsmanagement of Mode/Maatkleding en de studenten verdringen zich aan de open poort. Een 16-jarige staat er niet bij stil dat je na het afronden van zo'n opleiding op de arbeidsmarkt even kansrijk bent als een lusteloze 50-plusser die al vijf jaar op de bank zit. Om studenten te beschermen legde de overheid met belastinggeld gefinancierde onderwijsinstellingen een zorgplicht op. Zij zouden alleen beroepsopleidingen met arbeidsmarktperspectief mogen aanbieden. Ook moeten studiekiezers goed worden voorgelicht over de baankansen die een opleiding biedt. Ergens gaat dit bij het mbo niet helemaal lekker. Zeggen wij niet, zegt de Commissie Macrodoelmatigheid Mbo vandaag in een knoerthard adviesrapport-pdf

Lees verder

Afgelopen 10 jaar 50k bedrijven failliet. Hoeveel werknemers verloren hun baan?Afgelopen maand gingen 266 bedrijven op de fles, in de jaren 2007 tot en met 2016 waren dat er bijna 50.000. Daarvan hadden 28.000 bedrijven één of meer werknemers in dienst. Voor het CBS een goede reden om uit te zoeken hoeveel werknemers daarbij betrokken zijn en, ook niet onbelangrijk, hoeveel mensen wederom aan de bak konden bij een doorstart van het bedrijf. In totaal waren de afgelopen tien jaar 422.000 werknemers betrokken bij faillissementen. CBSje: 'De meeste werknemers (63%, oftewel 264 duizend) hadden zes maanden na het faillissement een nieuwe baan gevonden. De rest (158 duizend personen) had meer tijd nodig of zocht niet meer. Van de mensen die binnen zes maanden werk vonden, ging iets minder dan de helft (130 duizend) bij een bedrijf aan de slag dat na een faillissement was doorgestart. Ruim 19 duizend bedrijven maakte een doorstart in deze periode'. Nu zou je verwachten dat bij een doorstart uitsluitend de youngest en de brightest meegaan naar het nieuwe bedrijf. Bij een gewone bedrijfsovername moet het personeel mee; bij een doorstart is de ondernemer 'in beginsel vrij' om naar believen mensen eruit te knikkeren. Maar het blijkt erg mee of zo u wilt tegen te vallen. Er zitten verschillen in personeelsbestand tussen het failliete bedrijf en de doorstarter voor wat betreft leeftijd, arbeidscontract, wel/niet zwanger, opleidingsniveau, maar dan gaat het om enkele procentpunten. Het Is dus niet zo dat bepaalde groepen mensen bovenmatig de sjaak zijn als de werkgever op de fles en weer verder gaat. Grafieken met procentpunten verschil kunt u lezen in dit 'fase 2-rapport'. Wij knippen/plakken de gegevens per sector en bedrijfsactiviteit hierna.

Lees verder

Zin om onbetaald te werken? Stap in de cultuursector

Hoe gaat het eigenlijk met onze culturele sector? Alweer bijna een jaar geleden hing de Sociaal-Economische Raad aan de noodklok om aandacht te vragen voor de karige arbeidspositie van de vooral zzp'ende creatievelingen des lands. Hedenochtend wordt iets meer duidelijk over dat stukje van de arbeidsmarkt middels dit onderzoek. Dat richt zich op de culturele vacatures die in 2017 verschenen op het wereldwijde web - dat zijn er ongeveer 5.000. Waarschuwing vooraf: hiermee laten we de zzp-schare even helemaal voor wat het is, aangezien die meestal via via opdrachten regelen. Maar enfin, het goede nieuws is dat het aantal vacatures voor betaalde functies in de culturele sector op jaarbasis is toegenomen met 24% (totale Nederlandse betaalde vacaturegroei is 21%). Het onvermijdelijke slechte nieuws is dat 44% van al die culturele vacatures gewoon onbetaald zijn. Denk aan vrijwilligerswerk (19%) of afstudeerstages (25%). Kortom, het gaat allemaal nog niet van een leien dakje. Maar dan zijn we er nog niet. Uit de vacatures blijkt ook dat de sector nog steeds een grote voorkeur heeft voor hoogopgeleiden. Zo rept meer dan de helft van de vacatureteksten over een afgeronde HBO- danwel universitaire opleiding. Laagopgeleiden MBO'ers komen in een magere 20% van de arbeidsplaatsen aan bod. Maar valt u in die laatste doelgroep, solliciteer dan gerust, want anders lukt het nooit om - en we citeren - 'het elitaire karakter kwijt te raken dat aan de culturele sector kleeft'. 

Lees verder

George Soros adviseert: beter wordt u gewoon lid van de vakbond

De loongolf die we vanmorgen konden melden is aardig, maar marginaal. En helaas, het is uw eigen dikke stomme schuld. Had u namelijk maar lid moeten worden van de vakbond. Ja, de vakbond, daar mogen wij altijd graag op afgeven wegens vergrijsd, achterhaald en conservatief (wat eigenlijk drie synoniemen zijn, maar goed). Maar omdat u tegenwoordig geen lid meer bent van de vakbond, blijft de loonontwikkeling achter. Dus doneer aan de stakingskas, zet die malle petjes op en hup, naar het Malieveld! Tenminste, dat stellen twee onderzoekers van de University of Greenwich (UK). Ze presenteerden (hier) vorige week onderzoek (voortbordurend op eerder werk) naar de oorzaken tussen het groeiende verschil tussen inkomen uit arbeid en kapitaal. Hun cijfers over de arbeidsinkomenquote (AIQ) gaan weliswaar over de UK maar vinden we toch deelwaardig. Want de heren stellen dat de traditionele koppen van Jut, namelijk globalisering en automatisering/robotisering voor nog minder dan de helft toegerekend kunnen worden aan de dalende AIQ. Nee, de belangrijkste oorzaak is de verzwakte onderhandelingspositie van werknemers door de tanende invloed van de vakbonden. Die invloed taant omdat steeds minder werknemers lid zijn van de vakbond. Hierdoor wint het kapitaal het dus van arbeid. Vindt u dit stom, dan weet u dus wat u te doen staan. Maar nu nog even naar de titel, de onweerstaanbare clickbait voor de aluhoedjes. Want wat blijkt? Het bovenstaande onderzoek is uitgevoerd met subsidie van het Institute for New Economic Thinking, een denktank die onderzoek doet naar de akelige uitwassen ‘free market fundamentalism’. Die denktank is opgericht door George Soros met een gulle gift van € 50 miljoen. Nou doen er over deze Hongaar talloze fijne verhalen de ronde, dus het is nog maar de vraag of onze eigen vakbonden een kopietje van dit onderzoek meesturen bij hun wervingscampagnes. Speculeren over de rol van de vakbonden in de NWO mag hieronder. 

Robots maken Afrikaanse meubelmakers kapot

Rijen zielloze filerijders trekken voorbij. Fietsers negeren alom stoplichten. Het verkeer zwermt om u heen. U ziet hen nauwelijks, want u bent op weg naar uw werk. Angstzweet in de handen. Elke dag kan immers de laatste zijn. Elke dag kan De Automatisering toeslaan, iedere week kan de gevreesde robot uw baan afnemen en nooit meer teruggeven. /SNAP/ Niet dus! Nee, geenszins! U hoort de vogels, handjes los aan het stuur en luistert vanwege de tijd van het jaar uiteraard de Matthäus Passion, wijst mensen pedant op de bijzondere maatsoort in de opening daarvan en bemerkt geen vuiltje aan de lucht. Wat blijkt namelijk? Uw baan loopt voorlopig nog geen gevaar door de komst van de robot, of beter gezegd; banen ver van uw bed lopen een veel groter risico om vernietigd te worden. Dat is namelijk de conclusie van een onderzoek naar meubelmanifactuur in Afrika. Kort en bot: robots zijn weldra zelfs goedkoper dan meubelmakers die 0,75 cent per uur verdienen. 'Currently the cost of operating robots in furniture manufacturing is still higher than labor, but this will not be the case within 15 years.' We hebben nu al 'klimaatracisme', hoewel niemand weet wat dat betekent. Edoch, beter spreken we over geautomatiseerd 'meubelmaakracisme'. Want die robots kastijden zichzelf niet. Evenmin als de bootjes zichzelf vullen (wat overigens hysterie is). We kunnen in ieder geval robots de schuld geven. Enfin, rij veilig en werk lekker. Nu kan het nog.

ZZP'er steeds jonger en in 2011 onsterfelijk

Eigenlijk vinden ze u bij het Centraal Bureau voor de Statistiek pas een zzp'er als u uw hoofdinkomen uit het zelfstandigenschap sleept. En dat is, zoals u weet, slechts een kleine loot aan de brede ZZP-stam. Het grootste deel van de zzp'ers bestaat uit pizzafietsende jongeren, huismoeders (m/v) met een webshop en gepensioneerde bijklussers. Om zicht te krijgen op het aantal startende/stoppende zzp'ers dook CBS in de meest recente belastingaangiften. Die komen uit 2015, want zelfstandigen mogen uitstel van de belastingaangifte aanvragen. Voor de Belastingdienst (en daarom voor deze ene keer ook voor het CBS) telt u als bijklussende zzp'er ook voor vol. Van de 208.000 zzp'ers die in 2015 zijn gestart trekt eenderde zijn hoofdinkomen uit het ondernemerschap. De Helden uit Heerlen hebben ook de boel vanaf crisisjaar 2008 in kaart gebracht. Het aandeel van startende zzp'er dat nog in de schoolbanken zit is gegroeid van 9% naar 14%, als ook dat van voormalige uitkeringstrekkers ( 7%>>11%). Startende zzp'ers waren in 2015 voorheen minder vaak werknemer (56%) dan in het eerste crisisjaar 2008 (62%). Samengevat: nieuwbakken zzp'ers zijn steeds natter achter de oren. In de crisisjaren daalde het aantal startende zzp'ers, maar sinds 2012 durft men weer vaker een eigen kraampje te openen. Omdat, met uitzondering van 2010, minder zzp'ers het bijltje er bij neergooien dan dat er zzp-starters zijn hebben we meer zzp'ers dan voor de crisis. Stoppende zzp'ers gaan meestal in loondienst, maar ook wel eens met pensioen of dood. Behalve in 2011. Toen ging er volgens de statistieken geen enkele zzp'er dood. We zijn nog even bij CBS navragen waarom.

Lees verder

Zorgaanbieder: wij halen helemaal niet de zweep over ziek personeel

Veel gedoe vandaag over Carinova, een zorgaanbieder in het oosten des lands. De Stentor heeft haar nieuwe verzuimprotocol ingezien en suggereert dat de zorginstelling daarmee haar zieke werknemer nogal hard behandelt. In het nieuwe protocol zijn medewerkers zelf 'probleemhouder' van hun verzuimgedrag - dat klinkt niet best inderdaad. Meer tekst en uitleg komt van CNV'er Chantal van Dijk, die spreekt van sjoemelen omdat Carinova de zieke werknemers eerst uit het rooster haalt en vervolgens weer inplant. 'Daardoor is formeel geen sprake van ziekte; er wordt dus met het verzuim gesjoemeld. Bij RTL Z zegt weer een andere CNV'er dat medewerkers die zelf vervanging kunnen regelen als ze ziek zijn niét doorbetaald krijgen. Goed, dit alles schreeuwt om een uitleg van Carinova zelf. Dat meldde eerder vandaag dat ziekmeldingen 'te allen tijde geaccepteerd' worden en de berichtgeving 'inhoudelijk en qua toonzetting' niet klopt. Daar schieten we ook weinig mee op, al weerhoudt al deze onduidelijkheid allerlei Kamerleden er niet van om bovenop de zaak te duiken en met halve informatie te stellen dat het nieuwe verzuimprotocol mogelijk misschien wellicht wel verboden is. Een mooie highlight is afkomstig van een 'GroenLinks-parlementariër' (De Gelderlander is de naam vergeten in te voegen in het artikel, maar dit is onze gok), die het allemaal 'je reinste Kafka' vindt. Maar allemaal leuk en aardig, nu zitten we nog wel met een vaag verhaal, en daarom belden we maar even met een woordvoerder. Die verzekerde ons dat de organisatie met een allesverhelderend persbericht zou komen. Dat is er nu, met als prikkelende titel 'Toelichting stand van zaken inzetbaarheidsbeleid en verzuimprotocol'.

Lees verder

Daar is Hans de Boer weer: labbekakken hebben geen recht op privacy

Onze favoriete flapuit Hans de Boer mocht vandaag bij BNR-nieuwsradio een beetje babbelen over de gemeenteraadsverkiezingen en ondernemers enzo. Altijd leuk, want Hans de Boer kennen we van de spontane invallen en natuurlijk stelde hij ons weer niet teleur. Want op de dag dat u ook mocht stemmen of u privacy een beetje belangrijk vond, leek het Hans de Boer wel een goed idee om eens even flink te schijten op privacy van burgers. Maar natuurlijk niet op uw privacy, maar op die van ‘een miljoen lieden die nu in de bijstand zitten of andere regelingen’. (Hierbij een compliment voor de mediatrainer van Hans de Boer omdat Hans keurig ‘lieden’ zei waar hij eigenlijk ‘labbekakken’ bedoelde.) Want de arbeidsmarkt loopt als een tiet, er staan tienduizenden vacatures open enerzijds, maar er staan dus ook nog megaveel werklozen (al dan niet werkzoekend) aan de kant anderzijds. Vraag en aanbod matchen gewoon niet zo lekker, en de achterban van VNO-NCW schreeuwt om personeel. Wanhopig zijn ze, en waarom? ‘We kunnen niet bij de bestanden komen’, aldus De Boer. Die bestanden, dat zijn de kaartenbakken van de gemeenten met de werklozen erin, en die kaartenbakken moeten openbaar worden. Ja, hij zegt het echt. ‘De bestanden van de gemeenten moeten gewoon open gaan, zodat we zicht krijgen op wat de mensen kunnen.’ En met ‘we’ bedoelt hij dan de werkgevers. Dafuq Hans? Wat stel je nou voor? Een soort openbaar register waar iedereen zonder werk met z’n hele doopceel te (labbe-)kakken wordt gezet? Commerciële partijen lekker laten grasduinen door privacygevoelige data van burgers? We zijn heus wel voor het aan het werk zetten van mensen waar mogelijk, maar dit soort privacyhatende plannetjes mag heel snel samen met de sleepwet de prullenbak in. Het in haastig in elkaar gehanseflanste persbericht van VNO-NCW laat in ieder geval zien dat Hans ‘loose cannon’ de Boer dit alles nog niet echt heeft doorgedacht. Deze losse flodder zal dus wel weer met een sisser aflopen en dat is maar goed ook.