1929 topics
@J. van Wensen

Vorig jaar is wereldwijd $1,8 biljoen uitgegeven aan defensie. NL op 21, Rusland valt uit top 5

Van elke dollar die wordt uitgegeven aan tanks, vliegdekschepen, pensioenen voor militairen, etc. is $0,53 afkomstig van de NAVO-landen. Van de stroom vredesdividenden na 1989 is geen hol meer over. In 2018 lag de 'global military spending' 76% hoger dan in het post-koude-oorlog-jaar 1998. Het Stockholm International Peace Research Institute heeft de $1.822 miljard op een rij gezet, gelardeerd met wat histeurisch perspectief. Dat kunt u allemaal nalezen in deze pdf. Indien tl;dr dan plaatje onder hier GROOT en hoe die bedragen zijn becijferd leest u daar.

Lees verder

FD: Einde van Nederlandse brievenbusfirma's in zicht

Het Financieele Dagblad gaat vandaag door op een uitspraak van het EU-Hof van afgelopen februari over brievenbusfirma's. Het blijkt dat die uitspraak -de Deense belastingdienst wilde graag weten of en wanneer divididend wel belast kan worden- direct verband houdt met een Nederlandse dochtermaatschappij van het Amerikaanse NetApp. FD: 'In de omstreden transactie betaalde (de NL-dochter, red.) NetApp B.V. €76 mln dividend aan het dochterbedrijf van de Amerikanen in Denemarken, waar de Nederlandse bv op dat moment onder viel. Dit geld verdween via een speciaal daarvoor opgerichte tussenholding in Cyprus naar Bermuda. Belastingvrij, dacht NetApp. Een bedrijf in Nederland hoeft geen dividendbelasting in te houden als het winst uitkeert aan een Deense eigenaar. Volgens Europese regels hoeft een Deens bedrijf dat evenmin te doen als het dividend uitkeert aan een Cypriotische grootaandeelhouder, meende althans NetApp. Cyprus ten slotte kent geen bronbelasting, zodat geldstromen onbelast de Europese Unie uit kunnen'. Het enige punt is dat de Cypriotische tussenholding enkel als brievenbusfirma geld uit de EU tovert en in dat geval, zo bepaalde het EU-Hof in februari, moet er een streep door die belastingvrije geldstromen. En dat betekent dat de Nederlandse belastingdienst in touw moet om kort gezegd te bezien of NetApp ten onrechte met belastingvrije bedragen heeft geschoven. Enfin. 'De uitspraken raken alle bedrijven die via tussenschakels in onder meer Nederland dividenden, rente en royalty's de EU uit sluizen', schrijft het FD en volgens fiscalisten betekent dit het einde van Nederland als groothandelaar in belastingontwijkconstructies. Is jammer, maar kunnen we hebben.

Mocht u een voorbeeld zoeken van deadweight loss, dan vindt u er hier een van €500 mio per jaarBegin deze maand kwam EenVandaag met een buitengewoon goed filmpje over het lage-inkomensvoordeel (LIV) op de proppen. Het LIV kost de belastingbetaler een half miljard per jaar, dat half miljard gaat in de vorm van subsidie naar werkgevers die minimumloners in dienst hebben en die minimumloners krijgen nauwelijks opslag omdat anders de subsidie vervalt (het zijn dan volgens de LIV-definitie geen minimumloners meer). Dus zou een mens denken van 1) de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest, 2) de Primark, AH, Hema, etc. zitten te springen om personeel, en dan 1) + 2) = 3) waarom zou je een half miljard euro aan belastinggeld door het putje spoelen. Welnu, we hebben de antwoorden van deze subsidie die ongeveer €70.000 per werknemer bedraagt binnen. Ten geleide: u ziet volledigheidshalve het filmpje in de herhaling boven, of anders uitgebreide toelichting op het LIV hier. Na de breek minister Wouter Koolmees van loonkostensubsidies die vragen naar aanleiding van het filmpje beantwoordt. Spoiler: de regeling blijft voorlopig nog bestaan.

Lees verder

Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

We hadden hem eerlijk gezegd even gemist, maar het Financieele Dagblad/ gelukkig niet. Op 26 februari van dit jaar beantwoordde het Hof van Justitie van de EU vragen over de fiscale behandeling van niet-Europese investeerders die via brievenbusfirma's belangen hebben in Europese bedrijven. Volgens het FD is de paniek aan de Zuidas groot. Nederland telt 15.000 brievenbusfirma's en door een groot deel daarvan kan, als het even tegenzit, een streep. Knippen/plakken wij een stukje tekst uit de uitspraak van het Hof: 'Een concern dat niet is opgericht om redenen die de economische realiteit weerspiegelen, een zuiver formele structuur heeft en als voornaamste doel of een van zijn voornaamste doelen heeft een belastingvoordeel te verkrijgen dat de strekking of het doel van de toepasselijke belastingwetgeving ondermijnt, kan worden beschouwd als een kunstmatige constructie. Dit is met name het geval wanneer de betaling van belasting over de dividenden wordt vermeden doordat aan de concernstructuur een doorstroomvennootschap wordt toegevoegd tussen de vennootschap die de dividenden uitkeert en de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden'.

Lees verder

Logisch. Chinezen krijgen Europees ontwikkelingsgeld om tolwegen aan te leggen in Afrika

Op 7 maart jl. bevestigde minister Sigrid Kaag van ontwikkelingshulp dat Chinese bedrijven geen toegang hebben tot de Europese ontwikkelingsgelden die bestemd zijn voor Afrika (en ook: 'Chinese bedrijven (...) komen met hun eigen geld vanuit de Chinese overheid en investeren massaal. Daar zit een andere vorm van conditionaliteit aan, maar die bedrijven kloppen echt niet aan bij de EU en ze concurreren dus ook niet met Nederlandse of andere bedrijven uit de markt'). Maar dat blijkt dan toch weer net niet helemaal te kloppen. De EU geeft nooit direct ontwikkelingsgeld aan Chinese bedrijven, maar wanneer via 'indirect beheer' met Europese ontwikkelingsgelden geschoven wordt, dan blijken de Chinezen daar wel aanspraak op te kunnen maken. De zaak zit zo: Oeganda gaat een tolweg aanleggen tussen de hoofdstad Kampala en Jinja (bekend van de Jinja-kaas). Dat kost iets van een miljard. De EU doneert in ieder geval €90 mio gratis en voor niks. En nu doen er dus diverse consortia uit de EU, Afrika en China mee in de strijd om de aanleg van dit stukje infrastructuur. De kans bestaat dat wij van de EU eind 2019, dan wordt bekend wie het project mag uitvoeren, €90 mio geven aan China dat daarmee weer geld in de zak houdt om uit te geven aan (een deel van) een vliegdekschip. Is dat erg? Neen, want het betekent dat Jan Pronk nog niet is overleden en de OESO vindt ongebonden hulp altijd +1. Mocht u nu denken van de kop klopt niet, want het is nog helemaal niet zeker dat het geld naar China gaat, dan heeft u een punt. Maar dan moet u ook weten dat er onder de noemer indirect beheer ('in het geval van indirect beheer vertrouwt de Europese Commissie taken tot uitvoering van de [ontwikkelingshulp]begroting toe aan een organisatie wier financiële procedures positief zijn beoordeeld, zoals internationale organisaties of publiekrechtelijke organen') de laatste vijf jaar al voor een [onbekend bedrag] aan ontwikkelingsgeld is uitgegeven aan [onbekende bedrijven] uit [onbekende landen]. Hele Kaag-acrobatiek over indirect beheer hiero.

Taxateur taxeert tonnetje te hoog. Moet ton schadevergoeding betalen

Een taxateur plakt in 2007 een iets te optimistische waarde op een woning. Uit deskundigenonderzoek blijkt namelijk dat de executiewaarde (oudere woningkopers kennen de term nog) nooit op €550.000 vastgesteld had kunnen worden, maar maximaal op €446.250. En dat leverde een probleem op voor ELQ (oudere woningkopers kennen die hypotheekverstrekker nog). ELQ verstrekte namelijk in 2007 met die taxatie in de hand een hypotheek van afgerond €550k aan een ondernemer; in 2013 leverde het pand via executieverkoop €215.000 op en ELQ keek aan tegen een restschuld van iets van €400k. Dus zei ELQ: de taxateur is aansprakelijk voor de gehele restschuld, want hadden we de juiste executiewaarde geweten, dan hadden we de hypotheek nooit verstrekt. De taxateur was het daar niet helemaal mee eens en die zei: ELQ is een partij die veel te lichtvaardig hypotheken heeft verstrekt en mij ten onrechte voor die lichtvaardigheid laat opdraaien. De rechter kwam er niet helemaal uit, dus die liet het taxatierapport onderzoeken door de bovengenoemde deskundigen. Oordeel: de taxateur moet afgerond €100.000 aan ELQ terugbetalen, want de taxatie is zo belachelijk slecht uitgevoerd en afgerond een ton te hoog (en over het verdere verlies moet ELQ niet zeuren, want ELQ verstrekte hypotheken veel te lichtvaardig). Als we het goed begrijpen mag de taxateur zijn eigen spaarvarken kapot hengsten, want belachelijk slechte taxaties vallen in de categorie beroepsfout. En vervolgens mag de taxateur op zoek naar een goede advocaat om zijn toenmalige werkgever aan te spreken; die mag dan weer nakijken of de polis van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering soelaas biedt. Gelukkig plakt de huidige generatie taxateurs nooit meer te hoge waardes op woningen (geintje).

Henk en Henk vergelijken de inkomstenbelasting van 1999 en 2019. Ze stuiten op vreemde zaken

Het woord is aan ingezondenbrievenschrijvers Henk en Henk: 'De laatste 20 jaar is ons systeem van inkomstenbelasting totaal gewijzigd. Van vrij duidelijke vaste belastingvrije sommen zijn we overgestapt naar tal van inkomensafhankelijke heffingskortingen. Wij hebben gezocht naar winnaars en verliezers van deze wijzigingen. De verliezer was bij ons al duidelijk in beeld: de klassieke eenverdiener, daar hebben we al eerder over geschreven. De winnaars zijn ons nu ook duidelijk geworden: het ondernemende stel met een kind onder de 12 jaar. Wij hebben de belastingdruk van beide gezinnen berekend op basis van 1999 (dat was nog onder het oude systeem van de Inkomstenbelasting 1964) en 2019 (IB 2001).

Lees verder

Gokkende steuntrekker wordt gekort op de bijstand. Is dat terecht?

De gemeente Rotterdam vordert over het jaar 2017 de bijstandsuitkering terug van een man die opvallend vaak pint in gokhallen en met enige regelmaat contante stortingen doet bij de bank. Volgens Rotterdam verzwijgt onze steuntrekker gokinkomsten en dat mag niet, want de gemeente kan de inkomsten niet vaststellen. De steuntrekker zegt echter niet te weten dat gokinkomsten ook gemeld dienen te worden. En verder gokt de man eigenlijk niet: 'Uit de overgelegde bankafschriften blijkt dat eiser (=steuntrekker, red.) in de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 in totaal 104 betalingstransacties heeft verricht in een casino, althans een gokhal. Van deze betalingstransacties hebben er diverse plaatsgevonden op dezelfde dag en relatief kort achter elkaar. Tijdens een telefoongesprek van 31 januari 2018 zou eiser hebben verklaard dat hij genoodzaakt is om geld op te nemen in een casino, omdat de pinautomaten meestal een storing hebben en dat hij de opgenomen bedragen niet heeft gebruikt om te gokken, maar voor zijn levensonderhoud. Gelet op het aantal betalingstransacties dat heeft plaatsgevonden in een gokinstelling, het feit dat deze transacties veelal op dezelfde dag hebben plaatsgevonden en relatief kort achter elkaar, acht de rechtbank eisers verklaring dat hij enkel geld opneemt in een gokinstelling niet aannemelijk. Ter zitting heeft eiser overigens verklaard dat hij in gokhallen pinde, omdat het daar veiliger was en dus niet omdat er sprake was van storingen. Eiser heeft daarbij verklaard dat, als hij € 100,- pinde, hij dat bedrag in muntstukken van € 2,- uitbetaald kreeg en dan vervolgens weer inwisselde voor bankbiljetten. Dat was ook het geval op dagen waarop hij in relatief korte tijd wel vier maal € 100,- opnam. De rechtbank acht deze gestelde zeer omslachtige gang van zaken zo ongeloofwaardig, dat zij daaraan voorbijgaat. Nu eiser geen enkele aannemelijke verklaring voor zijn pintransacties in gokinstellingen heeft gegeven, heeft verweerder hiermee aannemelijk gemaakt dat eiser gokactiviteiten heeft verricht'. Voor het overige had de steuntrekker moeten weten dat er een inlichtingenplicht op hem rust over zo'n beetje alle inkomsten die een mens kan hebben, dus de wist ik niet-kaart trekken biedt hem in casu geen soelaas. Derhalve krijgt Rotterdam €14.722 aan bijstandsuitkeringen retour, maar wanneer is onbekend want de aflossingscapaciteit van de man staat al een tijdje op €0. Hele uitspraak hiero

Foto: ROTTERDAM - Dierenliefhebbers bezoeken op tweede paasdag Diergaarde Blijdorp. Vanwege het zonnige weer trekken veel mensen er tijdens het paasweekend op uit. ANP ROBIN VAN LONKHUIJSEN 

Extra hypotheek om te verbouwen? Bewaar de bonnen de rest van uw leven

Dat de hypotheekrente aftrekbaar is als met de hypotheek verbetering of onderhoud aan de eigen woning is gefinancierd hoeven we niet uit te leggen. Dat u de bonnetjes van de aannemer en de bouwmarkt moet bewaren om verbetering of onderhoud te staven ook niet. Maar hoe lang moet u de bonnetjes bewaren? Welnu, zie titel want de staatssecretaris van Financiën trok op naar de Hoge Raad om een uitspraak van het hof te Den Bosch ongedaan te maken. Het hof stelde dat na zes jaar de bonnetjes door de papiervernietiger kunnen (in casu: de mensen hadden de zolder opgeruimd, per ongeluk de administratie weggeflikkerd en de belastinginspecteur begon in 2013 te mekkeren over een hypotheekophoging uit 2007). Maar de Hoge Raad zegt van dat die zes jaar berusten op 'een onjuiste rechtsopvatting'. U moet gewoon, zie artikel 3.123 van de Wet op de Inkomstenbelasting 2001, de bonnetjes voor altijd bewaren.

Foto: DELFT - De uitvoering van de Matthaus Passion in de Nieuwe Kerk. Het oratorium van Bach wordt traditioneel uitgevoerd op Goede Vrijdag. ANP REMKO DE WAAL

Dienstverband bij een vof. Wie is dan de werkgever?

Indien een vennootschap onder firma een arbeidsovereenkomst met een werknemer sluit, gelden dan de vennoten van die vennootschap onder firma van rechtswege en in alle gevallen, ieder afzonderlijk, als werkgever? Klinkt als een overbodige vraag waarvan het antwoord ondertussen wel duidelijk zou moeten wezen. De vof en de maatschap staan immers sinds 1838 in onze wetboeken (en gaan, maar dat geheel terzijde, binnenkort misschien op de helling). Toch wilde de rechtbank Overijssel voor de zekerheid weten hoe het nou precies zit. Dat alles in het kader van een vordering van het UWV op de vennoten, bestaande uit nog te betalen sociale en pensioenpremies, en de vraag wat de positie is van het UWV in het rijtje schuldeisers. Met dat laatste gaan we u niet vermoeien; wel met de vraag in de eerste zin en het antwoord van afgelopen vrijdag van de Hoge Raad: 'Een arbeidsovereenkomst ‘met een vof’ dient te worden beschouwd als een arbeidsovereenkomst met de gezamenlijke vennoten. De gezamenlijke vennoten zijn dus als werkgever in de zin van titel 7.10 BW partij bij de arbeidsovereenkomst. (...) Aan de vof komt geen rechtspersoonlijkheid toe en de vof is derhalve niet zelfstandig als werkgever in de zin van titel 7.10 BW aan te merken. Een werknemer ‘van de vof’ kan zijn uit de arbeidsovereenkomst voortspruitende vorderingen geldend maken zowel jegens de gezamenlijke vennoten (‘jegens de vof’), met de mogelijkheid van verhaal op het afgescheiden vermogen van de vof, als voor het geheel jegens elke afzonderlijke vennoot, met de mogelijkheid van verhaal op het privévermogen van die vennoot'. Moraal van het verhaal: hebt u personeel in dienst, zet dan per ommegaande uw vof (of maatschap, of eenmanszaak) om in een bv. Beetje jammer van de zelfstandigenaftrek en mogelijk wat gedoetjes met de gebruikelijkloonregeling, maar dat moet uw belastingadviseur maar oplossen of vraag het anders aan Rob Jetten. Hele uitspraak hier en het advies daar.

foto:  LISSE - Bisschop Hans van de Hende van Rotterdam zegent een lading bloemen, voordat deze vanuit de Keukenhof op transport gaat naar Rome. Wanneer paus Franciscus op paaszondag de traditionele zegen urbi et orbi uitspreekt, zal hij omringd zijn door deze bloemen. ANP PIROSCHKA VAN DE WOUW 

Linktip: Energie vergelijken