1638 topics
@J. van Wensen

In cijfers. Grote kans dat u later niet veel pensioen krijgt

In Nederland lopen 9,3 miljoen mensen rond die nog niet met pensioen zijn maar dat later wel krijgen. In totaal tellen de administraties van de pensioenfondsen 15,6 miljoen aanspraken en de helft daarvan levert straks een uitkering op van minder dan €110 per maand. Een mens kan meerdere pensioenpotten hebben en als je nou met heel veel geduld diep in de administraties duikt, dan valt daar bovenstaand staatje uit te halen. Voor de goede orde: dat geduld hebben wij niet opgebracht, maar het CBS wel. Wat u boven ziet is op links de inkomenscategorie en daarachter hoeveel mensen in die categorie vallen. En dan daar weer achter wat de eerder genoemde 9,3 miljoen mensen straks naar verwachting krijgen. Het gaat hier om het 'te bereiken' pensioen. Dus wat krijg je straks per maand bruto als je bij de huidige werkgever in dienst blijft tegen hetzelfde salaris plus de pensioenen die eerder bij andere werkgevers zijn opgebouwd. Wij hebben zelf het bruto maandbedrag van de aow-uitkering voor alleenstaanden erbij gezet. Mensen die ook nog een partner in huis hebben moeten hoofdrekenen, want die krijgen straks €880 pp aan aow per maand. De pensioenbedragen in het staatje zijn de mediane bedragen. De ene helft van de groep krijgt meer, de andere minder. Voor heel Nederland valt dat als volgt samen te vatten: 5,8 miljoen mensen krijgen straks een pensioen uitgekeerd van maximaal €890 per maand, waarvan dan weer 4,8 miljoen mensen minder krijgen dan €533 per maand. Een kleine groep krijgt heel veel, u ziet dat in deze Parade van Pen. Uw eigen situatie bekijken doet u hier.

Even kijken wat de lira doet. 'Turken laten Amerikaanse dominee vrij' (update: schuldig, maar vrij)

Onze Amerikaanse dominee Andrew Brunson kan binnenkort het vliegtuig pakken naar huis. Dat schrijft NBC die meer weet over een geheime deal tussen Turkije en de VS. De Turken houden de dominee al twee jaar vast en momenteel is een proces bezig over zijn vermeende betrokkenheid bij de mislukte staatsgreep van 2016 / betrokkenheid bij de PKK / verzin zelf een aankacht. Maar dat loopt volgens NBC met een sisser af. Daar hoort dan wel de waarschuwing bij dat eerdere geruchten over vrijlating niet bleken te kloppen. Vandaag hebben we evenwel hoop wegens het mooie weer en de Turkse economie kan een stukje wiedergutmachung met de Amerikanen goed gebruiken. De persoonlijke bemoeienis van Trump met deze zaak inclusief bijbehorende sancties deden de toch al duikende Turkse economie geen goed. En dat is voor niemand prettig. Ook niet voor Erdogan, want die declareert binnenkort weer de bonnetjes van zijn paleis en dan moet er wel genoeg geld in de schatkist zitten. De Turkse Rekenkamer mocht het eigenlijk niet vertellen, maar het Erdo-paleis met 1.150 kamers te Ankara kost de Turkse belastingbetaler €93 miljoen per jaar. Het proces is momenteel bezig. Nu kijken wat de lira doet.

Updates: Proces afgelopen. Dominee schuldig bevonden wegens hulpje van de misluktecoupplegers en de PKK. Veroordeeld tot 3 jaar, 1 maand en vijftien dagen cel. Na wat verminderingen en aftrek voorarrest is de dominee een vrij man. Lees verder

Pensioenfondsen vluchten naar België. Nederland radeloos

Gaan wij over naar het Nederlandse pensioenvermogen van €1,35 biljoen en Europese regelgeving daaromtrent. Nederland moet half januari een nieuwe pensioenfondsenrichtlijn invoeren en dat leidt tot nogal wat misverstanden. Sommigen denken dat de Nederlandse pensioenkassen worden geroofd door Brussel. Anderen vinden dat Nederland de Europese richtlijn niet moet invoeren. Wat overigens geen nut heeft, want dan geldt de richtlijn alsnog. Maar probeer dat Léon de Koekoekwausjong van de PVV maar eens duidelijk te maken (spoiler: dat gaat zelfs na vier keer niet lukken). Toch dat geheel terzijde, want uiteindelijk doet de richtlijn voor Nederland niet veel meer dan nadere regels stellen waaraan DNB, werkgevers en werknemers moeten voldoen als ze besluiten een Nederlands pensioenfonds op te heffen en het vermogen bij een buitenlands pensioenfonds onder te brengen. Iets dat altijd al mogelijk was. Voor een multinational is het handig om pensioenen onder te brengen in één lidstaat en niet in alle 28. Vandaar dat zo nu en dan pensioenvermogen vanuit Nederland wordt overgeheveld naar het buitenland. En sommigen vrezen dat pensioenfondsen Nederland inruilen voor België wegens de hogere rekenrente aldaar (dat maakt een fonds op papier rijker). De totale waardeoverdracht des doods in concrete cijfers: 'Tussen 1 januari 2016 en 4 oktober 2018 heeft DNB 5 grensoverschrijdende collectieve waardeoverdrachten beoordeeld, vier naar België en één naar Luxemburg'. Dan hebben we het over €4,3 miljard aan beheerd vermogen. Deel die 4,3 door bovenstaande 1,35 met corresponderende nullen daarachter en u ziet een impact van ver voorbij de komma. Dan zou een mens verwachten dat Nederland de richtlijn vlotjes implementeert.

Lees verder

Lukt 99% zeker niet. Toch wil Amsterdam Airbnb verbieden

Hopsa. De Amsterdamse coalitie gaat vol voor de Airbnb-kill. GroenLinks, D66, PvdA en SP komen vandaag met een motie waarmee het bewoners in de bovenstaande buurten verboden moet gaan worden hun woning te verhuren aan blowende Italianen en andere toeristen. Goed nieuws zou een mens kunnen betogen, maar de vraag is of dit juridisch wel helemaal gaat lukken. Met de huidige regels in ieder geval niet, zegt de plaatselijke wethouder. Gemeenten bepalen de plaatselijke woonregels zelf met de Huisvestingsverordening. Zo mag er in veel gemeenten geen woonruimte onttrokken worden aan de woningvoorraad. Maar, en daar zit een beetje het probleem, is daar bij Airbnb-verhuur voor een paar weken per jaar wel sprake van? Om die vraag uit de wereld te helpen, zou Den Haag nog meer moeten sleutelen aan de nationale wetgeving. Want de nationale wetgeving stelt de grenzen aan hoever gemeenten mogen gaan met hun reguleerdriften. Daarbij wordt Den Haag dan weer beperkt door internationale verdragen. Zoals het ongestoorde genot op eigendom dat ons wordt gegund via het EVRM. Dat eigendomsrecht mag dan weliswaar weer ingeperkt worden door Den Haag (probeer maar eens een dakkapelletje te timmeren op uw huis), maar niemand weet of een Airbnb-en-andere-vakantieverhuurbedrijven-verbod binnen de lijntjes past. De vlag kan 100% zeker uit in de rest van Amsterdam als de 020-coalitie zijn zin krijgt.Zo ziet paniek eruit: Italianen krijgen belastingvoordeel bij aanschaf van Italiaanse staatsobligaties

De financiële markten hebben het gehad met de Italiaanse begrotingspraatjes, dus gaan Italiaanse staatsobligaties massaal in de uitverkoop. Meer aanbod van obligaties betekent een stijgende rente en de Italiaanse overheid ziet het begrotingstekort door de stijgende rentelasten almaar toenemen. De Italiaanse schuld tikt de €2,3 biljoen, staat op 132% van het bbp en het begrotingstekort komt volgend jaar uit op 2,4%. Beleggers krijgen steeds minder zin in deze bodemloze put van basisinkomen en lagere pensioenleeftijden voor iedereen, tenzij met een aanzienlijke opslag: de Duitse 10-jaars rente doet 0,5%, de Italiaanse rente 3,5% en daarmee komt de risicopremie uit op 3%-punt aka een spread van 300 basispunten. Dus heeft de regering nagedacht over een nieuwe groep kopers om de rente wat te drukken. En die hebben ze gevonden, want zo zegt het kabinet: A) onze kiezers zijn in onze praatjes getrapt, B) hetgeen aantoont dat verstandig nadenken er bij ons electoraat bepaald niet met de paplepel is ingegoten, C) onverstandige mensen maak je alles wijs, dus D) laten we onze obligaties verkopen aan de kiezers. Trappen ze heus wel in en als bonuslokkertje geven we ze een belastingvrijstelling. Of in de woorden van Lega-leider Matteo Salvini die met een schuin oog keek naar de patriotten-Turkjes: '(...) people who invest in their country pay less taxes'. Italiaanse staatsobligaties in de beleggingsportefeuille zijn onbelast, andere obligaties wel belast. Nu maar hopen voor de Italiaanse regering dat de Italiaanse burger nog steeds niet kan tellen (tot een paar jaar geleden sloegen ze massaal obligaties van hun verrotte banken in) en dat de Italiaanse televisie geen beelden laat zien van de nakende afwaardering van Italiaanse staatsobligaties naar junk.

Woning kopen om te verhuren? Denk dan eens aan Schiedam

De spaarrente is nul, aandelen zijn tricky en liever laat men obligaties links liggen wegens kans op stijgende rentes. Dus is de bitcoin een huisje erbij kopen om te verhuren een goed idee voor iedereen die op zoek is naar rendement bij niet al te hoge risico's. En dat brengt ons via het FD op een onderzoek van de vastgoedadviseurs van Colliers. Waar moet u wezen, en we beperken ons tot Nederland, om het hoogste rendement op een beleggingspand te halen. Antwoord: Schiedam met bijna 6% rendement. De huizen zijn er nog goedkoop, Rotterdam is booming, dus aan huurders die wanhopig op zoek zijn naar een woning geen gebrek. Mocht u ook particuliere belegger op de woningmarkt willen worden, dan moet u er wel snel bij zijn. Door de exploderende woningmarkt (onder meer exploderend door de koopdrift van andere particuliere beleggers) smelt het huurrendement als sneeuw voor de zon. En, maar dat zeggen wij en en niet Colliers, reken er voor de zekerheid op dat de overheid particuliere beleggers binnenkort aan gaat pakken met bijvoorbeeld een hogere overdrachtsbelasting. U wil dat ook, zie de poll elders op onze site. Colliers berekent het beleggingsrendement door de aankoopwaarde van vastgoed te delen door de huur. Beleggen is echter nooit zonder risico's, daarom is er ook een risicoscore met 18 indicatoren waarbij per stad wordt gekeken naar onder meer de woningvoorraad, de werkgelegenheid en of normale mensen er überhaupt wel zouden moeten willen wonen. Derhalve kent Emmen het hoogste risico. Het risico ligt in Amstelveen het laagst bij een rendement van ongeveer 3,5%. De Residential Investment Attractiveness Index in één plaatje met rendement versus risico ziet u hier.

Uitkeringstrekker mag gratis procederen om €2. Maar wint-ie?

De rechtszaak van de week staat nu al op naam van de gemeente Amsterdam en een uitkeringstrekker van wie 'zijn inkomenssituatie een totale chaos is'.* Dat laatste verklaart de uitkeringstrekker zelf in een procedure waar weinig touw aan vast te knopen valt. In ieder geval weigerde de man over de jaren 2014 tot en met 2016 de gemeentelijke belastingen te betalen en indachtig het gegeven dat van een kale kip weinig te plukken valt, schold Amsterdam de aanslagen kwijt. Op in totaal €42,70 na, een bedrag dat gedurende een (onbekende) periode gekort werd op zijn bijstandsuitkering. Dat bestond voor €40,70 uit na te betalen belastingen en dan een boete in de vorm €2 navorderingsrente wegens te laat betalen. En daarmee was de kous af. Dacht de gemeente. De man ging evenwel in bezwaar en eindigt zonder advocaat voor de belastingrechter met het pleidooi dat de gemeente in strijd heeft gehandeld met 'de artikelen 8 en 14 van het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en artikel 1 van het eerste protocol van het EVRM (artikel 1 EP)'. Vanuit de idee dat de overheid zich te veel bemoeit met het privé-leven van de man. Hij gaat al jaren gebukt onder rechtszaken (ook over de inkomstenbelasting) en de overheid heeft een deel van zijn spullen in beslag genomen. Daarmee maakt de overheid hem het voeren van een huishouden onmogelijk. De rechter begrijpt weinig van het pleidooi en houdt het er maar op dat de man meent een onevenredig zware last te hebben moeten dragen. En dan gaat het snel mis: de €40,70 komt niet voor beroep in aanmerking, dus draait het geschil om de navorderingsrente van €2. En dat, zo meent de rechter die denkt dat iedereen in Nederland probleemloos €2 kan aftikken, is geen onevenredig zware last. Daarmee komt aan deze zaak geen happy end, maar het was dan ook een gratis ritje. Griffiekosten zijn niet van toepassing en voor een proceskostenveroordeling ziet de rechter geen aanleiding (of andersom inzake deze gratis gok: had onze uitkeringstrekker als bij toeval deze zaak gewonnen, dan had mogelijk wel een proceskostenveroordeling gevolgd en onze vriend weer een aardig zakcentje verdiend).

*Okay. Urgenda wint.

Foto:  Koning Willem-Alexander met kunstenaar Sam Hersbach. Koning Willem-Alexander tijdens de uitreiking van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2018 uit in het Koninklijk Paleis. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT 05-10-2018

Kabinet doet niks aan de aflossingsvrije hypothekenbom. Scherpt wel de leennorm aan

De Nederlandse hypotheekschuld bestond in het eerste kwartaal van 2017 voor bijna de helft uit aflossingsvrije hypotheken. Op de rest wordt afgelost via spaarpotten en maandelijkse aflossingen (plaatje). De Nederlandse Vereniging van Banken becijferde eind augustus dat 265.000 huishoudens in de problemen kunnen komen, omdat aan het eind van de looptijd de 'aflossingsvrije' schuld niet afgelost of doorgerold kan worden. In het midden van de jaren dertig van deze eeuw bereikt de bulk van de aflossingsvrije hypotheken zo'n beetje de einddatum (plaatje). Bij veel huishoudens zonder voldoende vermogen om af te lossen zal het inkomen op dat moment eveneens te laag zijn om de resterende hypotheeklasten van te betalen -wegens pensioen en einde renteaftrek. Derhalve vreest DNB dat probleemgezinnen tegen die tijd hun huis in de verkoop gooien en dat de woningmarkt instort (u las gisteren over deze en andere kwetsbaarheden in het Overzicht Financiële Stabiliteit van onze centrale bank). Vandaag was het de beurt aan het kabinet om met een reactie te komen op de aflosvrije hypotheken en de actiebereidheid van onze bewindslieden om de tikkende tijdbom op te ruimen blijkt enorm.

Lees verder

Nu dit weer. Half Nederland valt om door te dure spaarhypotheek

U kent de spaarhypotheek: de rente die u betaalt over de hypotheekschuld is qua percentage even hoog als de rente die u ontvangt over het spaartegoed waarmee aan het eind van de looptijd de schuld wordt afgelost. De maandlast bestaat daarmee uit rente, spaarpremie* en natuurlijk een stukje teruggaaf in de vorm van de hypotheekrenteaftrek. Van alle hypotheekvormen is de spaarhypotheek gelegaliseerde diefstal superieur: maximale hypotheekrenteaftrek, een gegarandeerd rendement en goedkoper kunt u het qua maandlast niet krijgen (tenzij u niets aflost, maar dan brengt de aflossingsvrije hypotheek de kater zelf later en zie ook *). Toch gaan er met die spaarhypotheek veel dingen mis, zo waarschuwt de Hypotheekshop vandaag en dat is de schuld van de banken. Die verstrekken in veel gevallen desinformatie. De zaak is als volgt: spaarhypotheken werden tien jaar geleden massaal afgesloten. De rente stond fijn hoog en dan zijn weliswaar de rentelasten hoog, maar de spaarpremie is laag en de hypotheekrenteaftrek is weer hoog. Dus de Belastingdienst betaalt flink mee. En nu moeten veel mensen kiezen voor een nieuwe rentevastperiode. De rente staat histeurisch laag, dus zijn de rentelasten weliswaar laag, maar dan is de hypotheekrenteaftrek ook laag. En de spaarpremie is daarentegen torenhoog (maar daarover krijgt u niks terug van de Belastingdienst). Al met al kunnen de netto-maandlasten 'een paar honderd euro hoger' uitpakken na een renteverlenging. 'Omdat geldverstrekkers bij verlenging echter alleen de nieuwe rentestanden doorgeven, maar niet de bijbehorende premies' zijn onwetende hypotheekslaven de sjaak, schrijft de Hypotheekshop. Banken verwijzen vaak naar 'systeemtechnische beperkingen als oorzaak voor het ontbreken van de hoogte van de premie', maar dat zou anno 2018 natuurlijk niet meer mogen te moeten te kunnen. Op berekenhet.nl maakt u zelf het sommetje indien relevant. Gaan wij wachten op de parlementariër die hypotheekminister Kajsa Ollongren oproept iets aan de ict van banken te doen.

*het spaargedeelte kan in de vorm van een verzekering inclusief overlijdensrisicoverzekering. Bij nieuwere vormen gaat het geld naar een geblokkeerde spaarrekening en moet daarnaast eventueel nog een losse overlijdensrisicoverzekering worden afgesloten. Over de waarde in de spaarpot betaalt men geen spaartaks. Bij hypotheken die in vergelijking tot de woz-waarde laag zijn, kan de annuïteitenhypotheek qua maandlast goedkoper uitvallen.

Foto:  DEN HAAG - De nieuwe fractievoorzitter Rob Jetten na afloop van een fractievergadering van D66 waar over de opvolging van scheidend fractievoorzitter Alexander Pechtold wordt gesproken. ANP BART MAAT 

Zou het? 'Europese Commissie gaat de Italiaanse begroting verwerpen'

De Italiaanse regering maakt zich niet bepaald geliefd in Brussel. Er ligt een potsenmakersbegroting met daarin onder meer een vervroeging van de aow-leeftijd, een stukje basisinkomen, allemaal te financieren middels een begrotingstekort van 2,4% op een staatsschuld van €2,3 biljoen. Bovendien deelde minBiZa/Lega-leider Matteo Salvini gisteren mee de Brusselse bunkers te gaan bestormen. Het zijn immers 'the Junckers, the Moscovicis, who brought insecurity and fear to Europe and refuse to leave their armchairs'. En als dat je plan is, dan begrijpt u ook dat de kans klein is dat de Italianen op verzoek van de Europese Commissie de begroting versoberen (weetje: het tekort is nu drie keer groter dan eerder afgegeven ramingen aan de EC. De EC accepteert een begrotingstekort van 1,6%). Ondertussen tikt de Italiaanse rente de 3,6% aan en staat de euro onder druk. Beleggers hebben immers weinig trek in nog een Griekenlandje. Dus, zo vertellen anonieme euro-bobo's tegen euractiv.com, gaat de EC de Italiaanse begroting verwerpen. Je moet immers wat doen om de eurozone geloofwaardig te houden. U kent de regels als de EC iets verwerpt: eerst komt er een periode waarin de Italianen en Brussel tot overeenstemming moeten zien te komen. Lukt dat niet, dan volgt uiteindelijk een boete. Gaan wij kijken wie als eerste met zijn ogen knippert. En kijken via welk geitenpaadje een grote lidstaat ditmaal wegkomt met een potsenmakersbegroting. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken