1741 topics
@J. van Wensen

Een bijstandsuitkering eisen zonder het Turkse banksaldo te overleggen. Lukt dat?

Nou, eisen wel maar krijgen gelukkig niet. Dat legt de Centrale Raad van Beroep uit aan een mevrouw die in 2015 een bijstandsuitkering heeft aangevraagd maar niet gekregen. Een ambtenaar te Tilburg, daar speelt de zaak zich af, vroeg even vriendelijk als vergeefs om inzage in het saldo van haar Turkse bankrekening. In bezwaar op het besluit van Tilburg om geen uitkering toe te kennen wegens het niet overleggen van financiële gegevens, betoogt de mevrouw: 'Mijn Turkse bank weigert afschriften over te leggen waarop saldi zichtbaar zijn'. In beroep bij de rechter tegen het besluit van Tilburg: 'Mijn Turkse bank weigert afschriften over te leggen waarop saldi zichtbaar zijn'. In beroep tegen de uitspraak van de rechtbank bij de hoogste socialeverzekeringsrechter van ons land, de Centrale Raad van Beroep: 'Mijn Turkse bank weigert afschriften over te leggen waarop saldi zichtbaar zijn'. Tsja, zegt de CRvB, het is aan u om uw financiële situatie helder te schetsen, zodat de gemeente kan bepalen of u echt een bijstandsuitkering nodig heeft. Lukt dat niet, dan geen uitkering. Bovendien mist de CRvB hier 'inzicht in de door appellante verrichte inspanningen om die saldi te verkrijgen van haar Turkse bank'. Mevrouw legt tijdens de zitting namelijk niet uit waarom er geen bankafschriften met saldi kunnen worden overlegd (wel dat ze niet wist dat ze de gemeente moest informeren over banksaldi, maar daar trapt het Raadje niet in). Bij ons opborrelende vragen als doen Turkse banken het alleen digitaal en heeft niemand een pc, zit de afdeling saldi in de nor wegens anti-Erdo, etc. worden dan helaas ook niet beantwoord. Voor het overige is er niks mis met kansloos procederen. Het internet moet immers gevuld (1, 2, 3, etc.) en het is fijn dat mevrouws advocaat (wiens middelnaam lijkt te klinken als 'neuk de gedragsregels waaraan ik me eigenlijk zou moeten houden omdat ik anders de rechtsstaat misschien wel om zeep help omdat misschien de samenleving op een dag zegt flikker op met je gesubsidieerde rechtshulp want dat komt uitsluitend ten goede aan advocaten die neuk de gedragsregels als middelnaam hebben') weer wat extra uurtjes aan gesubsidieerde rechtsbijstand heeft kunnen schrijven.

Het komt niet meer goed met uw aandelen dit jaar

Met nog drie weken voor de boeg lijkt het er dit jaar op dat overal ter wereld de aandelenbeurzen moeten capituleren wegens stand ultimo lager dan primo. Heeft ongetwijfeld te maken met handelsoorlogen, China, Italië, geopolitiek en misschien ook wel dat mensen gewoon even geen zin meer hebben in de langste bullrun ooit ever. Of het is de schuld van de Russen. Bewijs van dat zij garen spinnen na de breek, evenals wat grafieken van de wereldwijde aandelenmalaise. Tot besluit een handige box-3-spaartaks-o-meter om uw totale verlies te berekenen.

Lees verder

Rekenkamer: Beter stemmen de Britten morgen VOOR de Brexit-deal, anders kost het NL €1,6 miljard

Morgen stemmen de Britten over de Brexit-deal (update: misschien wordt de stemming uitgesteld. Misschien. einde update). Zeggen ze nee, dan 'komt er een cliffedge brexit zonder afspraken en zonder overgangsperiode. If yes, dan 'komt er een ordelijke brexit (...), en een overgangsperiode tot eind 2020'. In dat laatste geval gebeurt er voor de Nederlandse schatkist weinig want dan rekenen de Britten netjes af; in het eerste geval een minnetje van €1,6 miljard over 2019 en 2020. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer vandaag in een onderzoekje naar de kosten van en de Nederlandse voorbereiding op het vertrek van de Britten.  Die verlaten op 29 maart 2019 de EU, na 46 jaar onze beste EU/EG/EEG-partner te zijn geweest. Bij een no-deal dragen de Britten niks meer af aan Brussel, en zal NL naar rato op moeten draaien voor het wegvallen van die bijdrage. De korting die Nederland nu nog krijgt omdat de Engelsen dat ook krijgen, zien we in rook opgaan:

Lees verder

Auto inclusief papieren gejat? Dan krijgt u dus helemaal niks van de verzekeraar

Het staat duidelijk in de voorwaarden van uw verzekering en als het noodlot u treft dan hoeft de verzekeraar werkelijk helemaal noppes nada uit te keren. Dat kreeg een mevrouw te horen van het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening Kifid inzake een klacht die zij had ingediend tegen de Hema. Haar auto met een waarde van €12.000 stond keurig geparkeerd op het met cameratoezicht uitgeruste parkeerterrein voor haar flat, toen boeven die op een nacht ergens in 2017 kwamen weghalen (de auto, niet het parkeerterrein). Met het vervelende  gegeven dat mevrouw de autopapieren inclusief deel III in het dashboardkastje had laten liggen. Kunnen wij aan toevoegen dat deel III een behoorlijk essentieel papier is (hier rdw-uitleg), en dat worstenverkoper Hema in zijn hoedanigheid als verzekeraar niet onredelijk optreedt door de hand op de knip te houden. Het Kifid vat het best mooi samen: 'De Commissie is van oordeel dat van Consument mag worden verwacht dat belangrijke documenten, zoals de autopapieren, op een zodanige plek worden bewaard dat de kans op kwijtraken of verliezen zo klein mogelijk is. Een feit van algemene bekendheid is dat met kentekenbewijs deel III een auto eenvoudig overgeschreven kan worden op andermans naam. Hiermee kan de auto snel van eigenaar wisselen. Bovendien heeft HEMA hier ook een belang om na uitkering van het verzekerd bedrag de auto op eigen naam te stellen, zodat hij de auto kan opeisen wanneer deze wordt teruggevonden. In dit licht heeft Consument geen klemmende omstandigheden gesteld die meebrengen dat gebondenheid aan artikel 3.4.2.5 van de Voorwaarden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar is'. En dat is net zo zielig voor de mevrouw als duidelijk.

Vanmiddag officieel? Per 2021 een vliegtaks van €7 per ticket

Bronnen melden het aan RTL dus dan is het waar. Per 2021 voert het kabinet een vliegtaks in van €7 per ticket. 'Daarnaast komt er een heffing voor vervuilende en lawaaiige vliegtuigen'. Dat laatste is dan waarschijnlijk vooral bedoeld voor vrachtverkeer, die €7 is een ongeveer-bedrag. Hoeveel de belasting gaat opleveren is niet bekend. Eerder dacht minfin aan een opbrengst van €200 mio per jaar, maar dat was bij verschillende tarieven voor vluchten binnen en buiten Europa (bij €7 x de cijfers van eurostat kom je op ongeveer €280 mio). Kennelijk kiest minfin hier met de vliegvlaktaks voor een oplossing die de Belastingdienst kan verhapstukken. Over de vliegtaks is veel gezegd, geschreven en geconsulteerd (met een whopping 1.459 reaguurders), vermoedelijk gezien het RTL-lek maakt het kabinet vanmiddag na het wekelijkse kabinetsberaad de officiële plannen bekend. En zo niet: komen doet-ie sowieso. U kent namelijk het officiële standpunt uit het regeerakkoord: 'Ingezet wordt op Europese afspraken over belastingen op luchtvaart in het kader van de voor 2019 geplande onderhandelingen over de klimaatdoelen van Parijs. Ook wordt bezien of een heffing op lawaaiige en vervuilende vliegtuigen mogelijk is. Indien beide routes onvoldoende opleveren zal er per 2021 een vliegbelasting worden ingevoerd. De opbrengst van de vergroening wordt teruggesluisd naar lagere lasten voor burgers en bedrijven’. Mocht de EU dus voor die tijd besluiten tot het invoeren van een uniforme vliegtaks, dan Nederlands vliegtaks. Maakt ons niet uit, zolang Schiphol maar de grootste wordt.

Plaatje boven: In 2008 voerde NL ook een vliegtaks in. Vervolgens ging iedereen vliegen vanuit België en het toen nog belastingvrije Duitsland. De taks werd het jaar erna uit de lucht gehaald.

Update: RTL-bronnen hadden gelijk. Kabinet dient wetsvoorstel in.

Nog een voordeel van een hogere erfbelasting: de inkomstenbelasting gaat ook omhoog

Niks mis met een stukje schenk- en erfbelasting, want meer gelijkheid. Piketty liet duidelijk zien dat het de rijken wat armer maakt en de armen wat rijker (denken we, want boek staat ongelezen in de kast). Nederland tikt komend jaar ergens rond een kleine €2 miljard van deze belasting binnen. En die miljarden zorgen er bijvoorbeeld ook voor dat de overige premie- en belastinginkomsten niet verder omhoog hoeven, zodat dankzij een lagere btw de arme mensen ook groente en fruit kunnen blijven eten. Een ander voordeel kunnen we vinden door met een a contrariootje te kijken naar een nadeel dat zich recent in de vorm van een monster heeft geopenbaard: ouders kunnen sinds 2013 hun kinderen een ton belastingvrij schenken, mits aangewend voor een eigen woning. Met als resultaat dat de schatkist een miljard aan schenk- en erfbelasting misloopt en huizen onbetaalbaar zijn geworden voor kinderen zonder rijke ouders. Dat is natuurlijk ruk, tenzij je van Amsterdam een stad wilt maken die uitsluitend bevolkt wordt door kinderen van Kinderen voor Kinderen-kinderen, concludeerde de Rekenkamer recentelijk zo ongeveer. Dan nu over naar de titel voor goed nieuws.

Lees verder

Nog even en dan is Schiphol de allergrootste luchthaven van Europa

Met een groeicijfer van 7,8% staat Schipholtje op het punt om Sjarlie de Gaulle het zilver af te nemen. Als we de komende jaren nog eens een miljoen of tien/twintig extra passagiers vanuit Amsterdam de Haarlemmermeer laten vertrekken en aankomen, dan is ook Heathrow geklopt en hebben we de grootste. Schiphol groeit namelijk veel harder dan de concurrenten. We zien zelf enorme uitbreidingsmogelijkheden voor luchtverkeer binnen de eigen grens, want dat is een greenfield. Slechts 350 passagiers vertrokken met bestemming Maastricht, Groningen of Lelystad (voor wie denkt dat binnenlandse vluchten in NL geen zin hebben wegens te klein, moet eens kijken naar België. Daar vervoeren ze vijf keer zoveel binnenlandse passagiers als hier). De Europese Commissie loopt vandaag te soppen op al deze cijfers, want voor het eerst in de historie ooit pakten meer dan 1 miljard mensen het vliegtuig binnen of naar of uit de EU. Het goede nieuws voor het milieu is dat het aantal jaarlijkse passagiers per 30 maart a.s. zakt naar ongeveer 750 miljoen (op voorwaarde dat de Engelsen per die datum daadwerkelijk de EU verlaten en in dat geval hoeft Schiphol slechts een mio'tje te groeien). Gaan wij u verder niet vervelen met de vraag of Schiphol nog wel mag uitbreiden van de politiek en wat er staat te gebeuren met Lelystad. Het discussie-overzicht zijn we namelijk volledig kwijt en zouden we dat niet zijn, dan maakt Schiphol i.s.m. Den Haag vast ergens wel een rekenfout. Dus daarover filosoferen heeft geen zin. Ter compensatie vindt u prettige passagiersporno na de breek.

Lees verder

Canadezen pakken CFO Huawei op. Beurzen storten in, Chinezen piswoest

Eet maar snel uw chocoladeletter op, want de grote handelsoorlog tussen China en de VS gaat een nieuwe fase in. Net op het moment dat tijdens de G20 tussen de twee landen afgesproken was om de komende negentig dagen geen nieuwe invoertarieven te heffen. Canada heeft zaterdag de CFO van Huawei opgepakt. De aanklacht luidt vermoedelijk (Reuters baseert zich op niet-officiële bronnen) dat de mobieltjesfabrikant in 2016 illegaal Amerikaanse technologie heeft lopen zitten te verschepen naar Iran. Meng Wanzhou, zo heet de CFO die tevens dochter is van de oprichter van Huawei, zit nu op uitlevering naar de VS te wachten om daar voor de rechter te verschijnen. Dat heeft als voordeel dat we dan weten wat precies de aanklacht is en als nadeel dat de Chinezen piswoest zijn. De Chinese ambassade spreekt van mensenrechtenschendingen en zit bovenop de zaak: 'We will closely follow the development of the issue and take all measures to resolutely protect the legitimate rights and interests of Chinese citizens'. Andere Chinese officials en bedrijfslevenmensen zijn nog bozer en beschuldigen de Amerikanen ervan hun techbedrijven te beschermen door bestuurders van buitenlandse bedrijven op te pakken. Huawei steekt de Amerikaanse bedrijven immers al aardig naar de kroon. Daarnaast speelt dan mee dat de Amerikanen bang zijn dat Huawei een geheim wapen is van de Chinese overheid; Amerikaanse telefoonmaatschappijen mogen daarom geen spullen afnemen van Huawei. In Nederland verzorgt Huawei uw mobiele netwerk, dus waarschijnlijk zit er nu ergens een Chinees in een schimmig kantoortje te Peking uw whatsappjes te vertalen. Enfin. Bijna overbodig te zeggen dat heel Azië vannacht fors in de min sloot (Hong Kong, Tokio, China, alles met een of meerdere procenten). Amerikaanse futures doen ook min. De openingskoers van de immer veilige AEX zal niet veel beter wezen (-1,3%). Wij gaan pepernoten hamsteren.

Update: ALLES STAAT ENORM IN HET ROOD! AEX stukaat onder de 500, DOW naar 24.000, etc. details etc. etc. 

Ai. De familie Blokker loopt inderdaad te marchanderen met de jaarrekening

U kent ze van winkels die volstrekt overbodig zijn, maar daar gaat dit verhaal niet over. Wel over de investeringsmaatschappij van de familie. Via HB Capital zijn door de familie Blokker belangen genomen in onder meer Bol.com, Beter Bed en baggerbedrijf Van Oord. De winkelketens Blokker en Marskramer zitten in een ander concern en daar heeft men zo zijn eigen problemen, dus dat terzijde. HB heeft (eigenlijk had, daarover zo meer) weer heel andere dingen aan het hoofd: het bedrijf deponeert namelijk geen jaarrekeningen bij de Kamer van Koophandel. Betekent dat u naar de bedragen die de familie via HB belegt moet raden. HB Capital heeft namelijk een handige truc bedacht om onder de publicatieplicht bij de Kamer van Koophandel uit te komen. Naar eigen zeggen tegen het Financieele Dagblad dat begin november diep in de zaak is gedoken doet HB dit 'bewust om daarmee de privacy van de aandeelhouders zo optimaal mogelijk te beschermen'. Logisch, want het moet voor de weduwe van Jaap Blokker geen fijn idee zijn om fraudeurs/kidnappers/Quote inzage te bieden in de financiën. De regels ten aanzien van het deponeren van jaarrekeningen zijn als volgt: wanneer een bedrijf bestaat uit een moedermaatschappij en een dochtermaatschappij, dan hoeft alleen de moeder jaarrekeningen te publiceren. Twee voorwaarden daarbij: de moeder moet een geconsolideerde jaarrekening publiceren (dus de cijfers van moeder en dochter optellen) en met een ‘403-verklaring’ laten weten dat moeder aansprakelijk is voor de schulden van de dochter. Het deponeren van de jaarrekening is belangrijk, want 'immers bedoeld om eenieder in staat te stellen een verantwoord oordeel te vormen omtrent het vermogen en het resultaat en omtrent de solvabiliteit en de liquiditeit van de rechtspersoon'. En dan nu de grote list van HBtje/de (mensen die de belangen behartigen van de) familie:

Lees verder

Flikker toch een eind op met je uitvaartverzekeringen

Er is vandaag veel media-aandacht voor belangwekkend onderzoek naar de uitvaartzekering. Wat wil? 'Ene uitvaartverzekering veel duurder dan de andere', zegt het FD en 'grote verschillen tussen uitvaartverzekeringen', schrijft RTLZ. Nederlanders betalen namelijk veels te veel voor hun uitvaartverzekering. De premieverschillen kunnen voor een tweepersoonshuishouden oplopen tot wel €3.636, zo volgt uit onderzoek door een club van onafhankelijke uitvaartexperts. Gaan wij deze experts (u kunt ze vinden op uitvaartverzekeringwijzer.net) feliciteren met het opmerkelijk goede mediaresultaat en verder verzoeken om de interessante informatie die dit onafhankelijke informatiecentrum over uitvaartverzekeringen nu al biedt, nog ietsie uit te breiden. Verzekeraars (en ook het onafhankelijke en deskundige uitvaartverzekeringwijzer.net) rekenen voor dat een uitvaart duizenden en duizenden euro's kost. Heel veel Nederlanders hebben geen duizenden en duizenden euro's aan vermogen. Dus is een uitvaartverzekering noodzakelijk, want dat je sterft is zeker; het moment waarop niet -en daar lig je dan met je eigen dode lijk. Zo ver zo goed, maar we missen wat info op de site (terwijl uitvaartverzekeringwijzer.net dat in het rijke DK-archief over uitvaartverzekeringen had kunnen vinden en inclusief bronvermelding zonder kosten had mogen overnemen): mocht het zo zijn dat u zo arm bent als een kerkrat, dan stopt de gemeente u op kosten van eventuele nabestaanden die niet arm zijn onder de zoden. Dan zou men kunnen betogen dat het zielig is voor die nabestaanden, maar vergeet dan niet dat u zo arm was als een kerkrat, dus die verzekeringspremies nooit had kunnen betalen.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken