1390 topics
@J. van Wensen

Dankzij Draghi bespaarden de eurolanden €1,1 biljoen sinds 2008 (NL: €83,8 mld)

Het Duitse Handelsblatt gaat wat dieper in op beantwoording van Duitse Kamervragen van de Duitse Groenen aan de Duitse minfin Olaf Scholz. Vraag: wat heeft de Duitse staat dankzij het ruime monetaire beleid van de ECB niet hoeven uitgeven aan rente over de staatsschuld sinds 2008. Antwoord: best veel, namelijk €294,1 miljard over de hele afgelopen 10 jaar, afgezet tegen het renteniveau van 2007. Over 2017 bespaarde de Duitse overheid zo €49,6 miljard (en dan zitten daar de Bundesländer bij in). Het aardige van de Duitse krant is dat ze meteen maar even de cijfers van de rest van het eurogebied hebben doorgerekend (hoe precies leggen ze helaas niet uit). Nederlandse besparing sinds 2008: €83,8 miljard. Over 2017 €12,7 miljard. Italië: €216 miljard. Kortom, met bovenstaand lijstje in de hand kan ECB-baas Mario Draghi donderdag (wij verslaan de zeswekelijkse persco van de ECB uiteraard weer live) zijn mantra herhalen dat het hoog tijd wordt voor de eurolanden om zelf de staatsfinanciën op orde te krijgen. Die zijn daar overigens mondjesmaat mee bezig. De staatsschuld van de 19 eurolanden stond eind 2017 op €9,6 biljoen (86,7% van het bbp) en wat nooit eerder vertoond is, is dat op Spanje (-3,1%) en Portugal (-3%) na alle landen aan de 3%-norm voldoen (NL: 1,1%, hele overzicht van staatsschulden hier).

Zo kijken ING, Rabobank en ABN Amro aan tegen de aflossingsvrije hypotheek

We vroegen de drie grootbanken hoe zij omgaan met de tikkende tijdbom die onder de Nederlandse hypotheekschuldenberg ligt. Wat doe je als iemands hypotheek afloopt in 2032 en er nog een restant aan aflossingsvrije hypotheek overblijft dat a) hoger is dan iemand op basis van een karig pensioeninkomen zou kunnen lenen en b) waarvan de hypotheekrenteaftrek is verstreken. Toezichthouder AFM staat in dat geval toe dat banken soepel mogen rekenen met de 'werkelijke maandlast' in plaats van rekenen met de fictieve en hogere maandlast die hoort bij de annuïteitenhypotheek. De gepensioneerde aflossingsvrije klant mag dus iets meer lenen dan de gewone mensen. Wel geldt dan, zegt de AFM, dat sprake moet zijn van een substantiële overwaarde om soepeltjes te mogen rekenen. De waarde van de woning moet fors hoger zijn dan de hoogte van de hypotheekschuld. Dus stuurden we een mail naar ABN Amro, ING en Rabobank met de vraag hoe zij in de praktijk omgaan met deze materie. Wat is een substantiële overwaarde en hoe pas je de berekening van de 'werkelijke maandlast' toe?

Lees verder

Daar gaat 'ie! Rente in de VS tikt 3% aan

De vorige aanval op de grens van 3% vond begin februari plaats. Vandaag vrezen beleggers wederom van alles en dat vertaalt zich in een stijgende rente in de Verenigde Staten. Onder meer het gevolg van hogere olieprijzen, duurdere producten door Trumps importheffingen en daarmee een inflatie die volgens beleggers wel eens rap zou kunnen toenemen. De 10-jaars-rente -de allerbelangrijkste want rente voor bedrijfskredieten zijn daarop gebaseerd- bereikt vandaag zijn piek sinds 2014. Is dat nou heel erg? Korte antwoord: dat weten we niet. Lange antwoord: idem, maar vermoedelijk wel. Uiteraard voor aandeelhouders want die zien bedrijfswinsten dalen als gevolg van hogere rentelasten. De grote onbekenden in het verhaal zijn de gevolgen voor het ruime monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Aanstaande donderdag geeft Mario Draghi wellicht (maar vermoedelijk niet) inzage in de beleidsafwegingen na afloop van de zeswekelijkse ECB-vergadering. Tot die tijd laten we u achter met onderstaand filmpje over de nakende inverse rentestructuur (korte rente hoger dan lange rente --> recessie!). Lezers verwijzen we naar de Financial Times, CNBC, het Financieele Dagblad en ING denkt aan 3,4%.

Lees verder

Stand bij rust: 1 - 0 voor makelaars die teveel meters in de brochure zetten

Wat moet er gebeuren als a) volgens de brochure van de verkopende makelaar een woning 80m2 is, b) de koper er een paar jaar later achterkomt dat de oppervlakte slechts 71m2 bedraagt en c) de koper geld misloopt als hij op zijn beurt de woning weer verkoopt? Dat is de vraag die voorligt in een proefproces van de NVM waar de Hoge Raad binnenkort uitspraak over doet. Het gerechtshof kende de koper een schadevergoeding toe omdat de makelaar de meetstandaarden onjuist toepaste. De koper vond: ‘luie makelaars misleiden veelvuldig kopers met onjuiste opgaven van de maten van te koop staande woningen [en de koper is] slechts één van de velen die door toedoen van zo’n luie makelaar is benadeeld. Aansprakelijkheid moet makelaars leren zich beter te gedragen. Die aansprakelijkheid levert de maatschappelijke bate op dat kopers vaker wél juist worden geïnformeerd'. De NVM zegt in cassatie uiteraard iets anders en vindt dat de uitspraak van het gerechtshof leidt tot 'ongewenste onbeperkte aansprakelijkheid van de makelaar [die] tot allerlei ongewenste effecten leidt: het opstellen van interne kwaliteitsvoorschriften zou worden ontmoedigd, makelaars zouden worden afgeschrikt om lid te worden van een beroepsvereniging als NVM en de verzekerbaarheid van het makelaarsvak zou onder druk komen te staan'. Bovendien, nog steeds de NVM, is het meten niet zo makkelijk, wegens interpretatieverschillen, afrondingen en beperkingen bij het uitvoeren van de meting. Voor de 4.100 NVM-makelaars en 5.000 overige makelaars heeft de advocaat-generaal in zijn advies aan de Hoge Raad vandaag goed nieuws: als in de brochure niet gezegd wordt dat specifieke meetstandaarden zijn gevolgd en ca. voor de m2-aanduiding staat, dan is de makelaar niet aansprakelijk. Nu wachten hoe de Hoge Raad oordeelt, mensen die bezig zijn met een nieuw huis kunnen beter even nameten.

Starters komen niet meer aan de bak op de woningmarkt. En wel hierom

De Hypotheekshop gooit vandaag een schitterende brandbrief op de mail die draait om de hypotheekcijfers van de afgelopen periode: 'het aantal aanvragers in de leeftijd tot 30 jaar is in een jaar tijd met 7% afgenomen, terwijl het totaal aantal aanvragen met 10% is toegenomen'. Kortom, de starter komt nauwelijks meer aan de bak op de woningmarkt. Aan de hypotheekadviseurs van de keten is gevraagd om de oorzaken te benoemen middels een puntenschaal van 0-100 (meer over de onderzoeksmethodiek weten we niet, de Hypotheekshop noemt de uitkomsten 'onverwacht'). U ziet in het bovenstaande plaatje als public enemy number one het beperkte aanbod van betaalbare woningen. Althans, voor zover het de provincies Noord- en Zuid-Holland, Utrecht plus de stad Almere betreft. In de gebieden daarbuiten vindt men enkel boerderijen waardoor het beperkte aanbod voor de alleenstaande starter ex aequo op één staat. De overige oorzaken binnen en buiten de Randstad ziet u zelf. Gelukkig komt de Hypotheekshop met 'eenvoudigere oplossingen' om starters een zetje in de rug te geven (moeilijkere oplossingen: meer bouwen en een hogere overdrachtsbelasting voor beleggers). De eenvoudige oplossingen luiden samengevat geef geld en uitgeschreven: meer hypotheek voor flexo's, als mensen over langere tijd een hoge huur hebben betaald dan mogen ze ook aan een hypotheek met gelijke maandlasten, tel de studielast minder zwaar mee, schrap de verplichting voor starters om de hypotheek in 30 jaar af te lossen. En daarmee lossen aardig wat problemen van het onverwachte lijstje op. Gaan wij betwijfelen of we deze oplossingen ook wenselijk vinden, kunt u de hele brandbrief lezen in 1, 2, 3.

Ziek, arm en buitenlander? Dan heeft u niet automatisch recht op een uitkering

In de reeks niet geschoten altijd mis gaan we nu over naar de Centrale Raad van Beroep alwaar deze zaak voorligt waarvan je niet begrijpt hoe die daar belandt. De casus is treurig en eenvoudig: een Marokkaan woonde en werkte sinds 1966 in Nederland, waarna hij in 1997 met zijn vrouw huiswaarts keerde. Per 2007 kreeg de man AOW. In 2015 komt de man te overlijden. De echtgenote ziet de inkomsten verdampen, dus die vraagt een ANW-uitkering aan. De wet is echter glashelder. Haar echtgenoot was niet verzekerd voor een ANW-uitkering want hij was geen ingezetene meer, kreeg geen loon uit Nederland en het uitkeringsverdrag tussen Marokko en Nederland biedt evenmin soelaas in deze situatie. Maar waarom meende de vrouw dan toch recht te hebben op de uitkering? Omdat 'zij ziek is en geen inkomsten heeft'. Het zal u meer of minder verbazen maar volgens de rechter leidt uitsluitend een penibele financiële situatie niet meteen tot een verplichting voor de Sociale Verzekeringsbank om uitkeringen over te maken naar de mensen. En dus krijgt de vrouw -per post of mail, ze was niet op de zitting- nul op het rekest. Ze mag nog wel in cassatie bij de Hoge Raad, maar we verwachten niet dat die de sluis opent.

Foto: Koning Willem-Alexander bij een C-130 Hercules transportvliegtuig tijdens een werkbezoek aan vliegbasis Eindhoven. ANP ROYAL IMAGES ROBIN UTRECHT 

Chips, cola! Autoriteit Persoonsgegevens gaat Kamer van Koophandel slopen

De NOS heeft een stokoude zzp-ergernis uit de mottenballen gehaald door een telefoontje te plegen naar de Autoriteit Persoonsgegevens: mag de KvK eigenlijk wel de gegevens van ingeschreven ondernemingen doorverkopen aan adverteerders? Om de boel op nog wat op te zwepen voegt de NOS een interessant artikel bij waarin staat uitgelegd waarom de ene zzp'er op Facebook een reclame krijgt te zien voor een Lexus en de ander voor Ziggo. De Autoriteit Persoonsgegevens noemt de praktijken van de Kamer van Koophandel twijfelachtig: 'het verkopen van gegevens voor direct marketing-doeleinden kan alleen als de betrokkenen daarvoor toestemming hebben gegeven'. En dat gebeurt nu niet. Inschrijven bij de KvK betekent dag en nacht gebeld worden door energieleveranciers. Wil je je toch tegen vervelende callcentermensen beschermen, dan schijn je bij de KvK 'de zogenoemde non-mailing indicator' te kunnen inschakelen. De Kamer van Koophandel beweert dat het de wet niet overtreedt met het doorverkopen van gegevens, de Autoriteit Persoonsgegevens wel. Wat ons betreft stappen ze naar de rechter, want momenteel is niet duidelijk wie gelijk heeft. Mocht de KvK verliezen, dan zullen de kosten voor een inschrijving in het handelsregister van nu €50 ongeveer vertienvoudigen. De KvK ontving in 2016-pdf €116 mio van de overheid en €91 mio aan 'overige bijdragen', waaronder de doorverkoop van adressen. Afijn. Je kan de KvK natuurlijk ook afschaffen en het handelsregister in beheer geven van de Belastingdienst. Oh wacht.

Nog even over de aflossingsvrije hypotheek van #RADARTVAvrotrosradar ging gisteravond in navolging van ons DK-uitlegfilmpje uitgebreid in op de gevaren van de aflossingsvrije hypotheek. U weet het zelf beter dan de andere 50%: ook de aflossingsvrije hypotheek moet een keer worden afgelost. En dat kan problemen opleveren als aan het eind van de looptijd er a) geen geld is om af te lossen en b) het inkomen ontoereikend is. Radar diende een echtpaar op dat binnenkort het huis uitgeflikkerd wordt wegens hun tikkende hypothekenbom. En om het helemaal af te maken laat Vereniging Eigen Huis vandaag weten dat 'ruim een derde van de huiseigenaren met een aflossingsvrije hypotheek denkt de lening na 30 jaar niet te kunnen terugbetalen, terwijl dat wel de bedoeling is'. Treurig allemaal dus maar weer. Voor ons een mooie gelegenheid om nog even stil te staan bij de problematiek, omdat 1) Radar de aflossingsvrije hypotheek verhaspelde met de woekerbeleggingshypotheek en 2) veel mensen denken dat een keurige overwaarde in het huis voldoende is om de aflossingsvrije hypotheek na dertig jaar te mogen doorrollen.

Lees verder

Joechei! We krijgen eindelijk een inclusieve loonstrook

Alle partijen behalve de SP stemmen vandaag in met het buitengewoon goede voorstel om de loonstrook a) duidelijker en b) completer te maken. Samen te vatten onder de noemer 'een eerlijke loonstrook', wat u ook ziet aan de naam van de bovenstaande motie. Een brutoloon van €4.800 per maand (zichtbaar voor de werknemer) betekent in totaal aan loonkosten ongeveer €7.200 (onzichtbaar), en dus weten we van €2.400 die de werkgever afdraagt uit uw naam niet waar het blijft. Zo ziet de gemiddelde werknemer slechts een derde van de pensioenpremie die hij betaalt aan zijn pensioenfonds en dat leidt er meer dan eens toe dat sociale partners wegkomen met idiote besluiten over de rest van de premie want dat blijft toch onder de radar (voorbeeld). Maar dat gaat dus allemaal veranderen als het aan de hele Tweede Kamer minus SP ligt. Minister Wouter Koolmees mag nu uit op onderzoek: hoe geef je duidelijk weer wat de werknemer maandelijks kwijt is aan a) belastingen, b) premies voor de volksverzekeringen, c) premies voor de zorg, d) premies voor de werknemersverzekeringen, e) premies voor het eigen pensioen, e) etc. Meer weten? We tikten er vrijdagavond deze niet al te lange longread over.

Update:
Een vriendelijke vakbondsman legt het (vermoedelijke) SP-standpunt uit. Graag duiding in de comments, want wij snappen de uitleg niet:

Lees verder

Bent u ABP'er? Dan moet u (vandaag nog) stemmen voor een beter pensioen

De 1,2 miljoen werknemers die bij de overheid of in het onderwijs werken moeten echt even gaan stemmen. Het liefst vandaag nog. Er vinden namelijk verkiezingen plaats bij het pensioenfonds ABP. Voor het Verantwoordingsorgaan om precies te zijn en dat is veel belangrijker dan het klinkt. Gaan we uitleggen.

Van het overheidspersoneel is slechts 20% aangesloten bij de vakbond
Toch maken de vakbonden de dienst uit bij pensioenfonds ABP. Het bestuur bestaat grotendeels uit vakbondsleden en in het Verantwoordingsorgaan heeft de vakbond het bijna geheel voor het zeggen. Daarmee worden de belangen van de ongeorganiseerde 80% niet goed gediend. We geven een voorbeeld.

Jonge ambtenaren betalen vut-premies voor niks
Jonge ambtenaren betalen al snel €1.000 per jaar voor een vroegpensioenregeling waar alleen de oudere ambtenaar van profiteert (=de achterban van de vakbond). Deze zogenoemde vpl-premie van 2,6% blijft buiten beeld, want staat niet op de loonstrook van de werknemer. Binnenkort zal blijken dat de vroegpensioenregeling financiële problemen gaat opleveren en ook daar mag de jonge ambtenaar dan weer voor opdraaien. ABP laat vandaag aan de Telegraaf weten dat het 'op verschillende punten niet helder is hoe deze [regeling, red.] precies uitgelegd [=berekend, red.] moeten worden'. Naar schatting komt het probleem uit op €2 miljard en dat betekent een nog hogere vpl-premie (bij een inkomen van €30.000 een premie van €1.250 waar iedereen die na 2005 in dienst is bij de overheid of een onderwijsinstelling niets van terugziet). 

Hoe kan dat allemaal
In 2014 werden voor de eerste keer verkiezingen georganiseerd voor het Verantwoordingsorgaan van het ABP. De animo onder de stemgerechtigden was laag en alleen de vakbonden wisten hun leden te organiseren. Van de 1,9 miljoen stemgerechtigde werknemers en gepensioneerden stemden er slechts 84.528. Genoeg om de vakbonden aan een grote overwinning te helpen. Momenteel legt de vakbond verantwoording af aan de vakbond. Dat gaat dus niet goed en moet anders.

Is het echt zo belangrijk
De meeste werknemers, en ook ambtenaren plus onderwijzers, moeten één dag in de week werken om hun pensioenpremie te betalen. En elke €1.000 aan toekomstige jaarlijkse pensioenuitkeringen laat zich vergelijken met een spaarpot van €19.000. Het gaat dus om heel veel geld en uw eigen portemonnee. Alles opgeteld: €405 miljard. Dat vereist toezichthouders die rekening  houden met de belangen van alle ambtenaren en niet slechts met een deel daarvan. 

Stemmen dus
Ons bindende stemadvies luidt dan ook om te stemmen op de Lijst voor Onafhankelijk Pensioentoezicht. Die zitten niet vastgeklonken aan de vakbond en zorgen voor de broodnodige checks en balances binnen het ABP. Het bestuur wordt dan gecontroleerd door onafhankelijke deelnemers en daar was het Verantwoordingsorgaan ooit ook voor bedoeld. Stemmen kan HIER (uw ABP-klantnummer vindt u terug in alle correspondentie van het ABP en in mijnabp.nl). Geven wij hierna meer duiding. Ook voor niet-ambtenaren.

Lees verder