1104 topics
@T. Jansen

Lief! Multinationals gaan vluchtelingen baan aanbieden

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Tweeënhalf jaar na het ontvangen van de verblijfsvergunning heeft 11% van de 18- tot 65-jarige statushouders werk. Enkele multinationals gaan hier verandering in brengen. Zij hebben plechtig beloofd om in de komende twee jaar 3.500 vluchtelingen aan het werk te zetten. Medewerkers van onder meer Shell, Philips, Accenture, Rabo, ING en ABN AMRO kunnen binnenkort bij de koffieautomaat een gesprekje aanknopen met een statushouder. Deze partijen hebben zich aangesloten bij Tent Partnership for Refugees. Een organisatie die bedrijven helpt 'to identify and understand opportunities to help refugees'. Oprichter Hamdi Ulukaya is een Turkse Koerd die in 1994 vrijwel platzak naar de Verenigde Staten vluchtte en daar uiteindelijk een yoghurtproducent met een omzet van $1,5 mrd uit de grond stampte. De vruchten van zijn American Dream deelt hij met zijn personeel door hen aandelen te geven. Op de loonlijst staan ook enkele honderden vluchtelingen, maar dat is volgens Ulukaya geen politiek statement. In zijn visie is iemand na het ondertekenen van een arbeidscontract geen vluchteling meer. De deelname van Nederlandse bedrijven is iets politieker. 

Lees verder

Flexwerkers worden steeds harder afgebeuld

Als u denkt: flexwerken lijkt mij wel wat, want elke dag van 9-tot-5 in een zielloze kantoorruimte tussen dezelfde verveelde koppen hetzelfde taakje uitvoeren is hels, denk dan aan het volgende. 'Vaste werknemers hebben meer autonomie, mentale inspanning en variatie in het werk dan de drie typen flexibele werknemers.' Dat zeggen wij niet, maar onderzoeksinstituut TNO wel. Die vergeleek vaste krachten op tal van punten met de drie soorten flexwerkers (mensen met een tijdelijk contract/vast contract zonder vaste uren, uitzendkrachten en oproep- en invalkrachten). Voornaamste conclusie: het leger oproep- en invalkrachten is in de periode 2005-2017 gegroeid van 292.000 naar 546.000. Was in 2007 nog 80% tevreden met zijn baan, anno 2017 was dit gedaald naar 73%. Het werk is er dan ook niet leuker op geworden. Oproepkrachten hebben vaker te maken met ploegendiensten en fysiek zware (repeterende) arbeid. Ook Uitzendkrachten moeten bovengemiddeld vaak sjouwen met volle dienbladen of een zak hondenvoer van bovenste plank in het distributiecentrum trekken. Even rust pakken is voor flexxers eveneens moeilijker. Waar 61% van de vaste werknemers zegt veel autonomie te hebben (werkoplossingen, werktempo en eigen vrije dagen bepalen) ligt dit bij uitzend- (31%) en oproep-/invalkrachten (26%) een stuk lager. Bij mooi weer kun je als vast-contractiër de baas kuchend opbellen om daarna op het terras te gaan zitten, als uitzendkracht loop je gelijk pecunia mis. Vaste werknemers hebben dan ook een hoger verzuimpercentage (4,6%) dan de drie typen flexwerkers (2,1-2,9%). Tekenen we daar nuancehalve wel bij aan dat tijdelijke krachten vaak op hun fitheid worden geselecteerd. Is er dan nog iets positiefs te melden over de flexibilisering van Nederland. Jawel. Het aandeel werknemers dat antwoordt 'het lukt niet om een vaste baan te krijgen' neemt af, waardoor 'we wellicht kunnen stellen dat de 'onvrijwillige' flexcontracten lijken te zijn afgenomen.' Maar goed dat wist u al. Al het flexleed-in-cijfers-in-een-pdf vindt u bij TNO

Hoekstra heeft lak aan rijken. Zinloos witwasregister komt er

Pech voor de vermogende klasse. Binnenkort wordt het weer iets makkelijk om hun positie in de Quote500 in te schatten. MinFin Hoekstra heeft het wetsvoorstel UBO-register naar de Kamer gezonden. Hoekie heeft zich weinig aangetrokken van de kritiek van belastingadviseurs, advocaten, accountants en anderen die de vermogensverstoppende klasse beschermen. Citeren wij even onszelf over het doel van het register dat per januari 2020 actief moet zijn. 'In het register komen personen die voor minimaal 25% economisch belanghebbende zijn bij vennootschappen, verenigingen of stichtingen. Het inzichtelijk maken van de ultimate beneficial owners (UBO's) moet witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijkerij moeilijker maken.' Vonden rijke mensen niet leuk, want ontvoeringsgevaar en rijke vriendjes die de belastingvlucht naar het buitenland nemen. Goede doelen vonden het ook niks. Het volk zou te dom zijn om het register te begrijpen en denken dat alle overgemaakte euro's in de zakken van bestuurders verdwijnen. Dus het vriendelijke verzoek of dat register misschien iets minder openbaar kan. Hoekstra veegt alle bezwaren van tafel met het argument 'moet nu eenmaal van Europa'. Alleen kerkgenootschappen worden uitgezonderd, omdat er anders een indirecte registratie van religie is. Betekent dit dat ultrarijken die hun vermogen uit het zicht willen houden nu massaal kapitalismekerken moeten oprichten? Mwah. Kijken we naar de uitvoeringstoets van de Belastingdienst dan denken we van niet. Die noemt handhaving van het UBO-register 'uitvoerbaar', maar ook 'naar verwachting beperkt effectief'. Verstopconstructies zijn namelijk te ingewikkeld en belastingparadijzen hebben geen zin om gegevens uit te wisselen. Desnoods kopen rijken een paspoort in zo'n non-coöperatieve dwergstaat als Saint Lucia of Saint Kitts en Nevis. Kapitaal is mobiel, wetgeving niet. Zo werkt dat nou eenmaal Moneyland

Rammende rendementen bijna bereikbaar voor kleine man

Voortaan moeten we genoegen nemen met minder economische groei. Niet 2,5 tot 4% per jaar, maar een tot anderhalve procent. Allicht dat deze boodschap van CPB-directeur Laura van Geest over het 'nieuwe normaal' u rauw op het dakje viel. Niet getreurd, want er zijn nog genoeg mogelijkheden om schathemeltjerijk te worden. Denk bijvoorbeeld eens aan een carrière in de private-equity. Koopt u een gezond bedrijf voor een fooi. Vervolgens verkoopt u bedrijfsonderdelen, gooit wat personeel eruit en laat het gekochte bedrijf een lening aangaan om u dividend uit te keren. Een schoolvoorbeeld vinden we vandaag op de voorpagina van onze favoriete zalmroze krant. Het Twentse TenCate (producent van o.a kekke kogelwerende legerpakjes en kunstgrasmatten) werd in 2016 van de beurs geplukt voor een kleine €700 miljoen door Gilde, Parcom en de graaiers van ABN AMRO Participaties. Vervolgens werd de luchtvaarttak voor €930 mln aan Japanners verpatst. Tel daar wat kapitaaluitkeringen op en de inleg was vorig jaar al 2,5 keer terugverdiend. Daarmee was de trukendoos nog niet leeg, want FD meldt nu dat de eigenaren het Twentste bedrijf een lening van €130 mln laten aangaan. Hiervan verdwijnt €90 mln rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders in de vorm van dividend. Dan zijn er twee zekerheden. 1) Henk Nijboer begint over de duistere kanten van het kapitalisme en 2) als kleine man profiteert u hier niet direct van. 

Lees verder

Werkgevers willen u nooit meer met rust laten

Ze schijnen echt te bestaan. Mensen die als 12-jarige droomden van een leven als brand manager, M&A-advocaat of IT-consultant. Daarom staan ze, nu de droom is verwezenlijkt, elk moment van de dag 'aan'. Een scheiding tussen privé en werk vinden ze onzin. Op verjaardagen vind je zulke types ijsberend op de gang met een mobiel aan hun oor gelijmd. In restaurants zitten ze bluefacend tegenover hun tafelgenoot. Wie zo'n leven fantastisch vindt kan beter niet op de PvdA stemmen. Die pleit namelijk al tijden voor het recht op onbereikbaarheid buiten werktijd. Het plannetje is door Kamerlid Gijs van Dijk inmiddels in een initiatiefwet gegoten. Het wetsvoorstel komt volgens Van Dijk niet uit het niets, want 1 op de 7 werknemers zou inmiddels tegen een burn-out aanhangen. Nou, hebben we dat cijfer hier al eens door de gehaktmolen gehaald. Laat staan dat duidelijk is wat de precieze invloed van continue bereikbaarheid op dit cijfer is. Van Dijk zegt daarom in de memorie van toelichting (pdf) dat werkgevers die na werktijd een mail versturen niet automatisch aan het kruis genageld hoeven te worden. Zijn wetsvoorstel wil alleen dat bereikbaarheid buiten werktijd 'bij alle bedrijven onderdeel van het gesprek wordt tussen werkgever en werknemers.' Want voor je het weet lijdt iedereen aan 'technostress', omdat ze niet willen onderdoen voor collega's die altijd binnen vijf minuten reageren (terzijde, die groep moet u sowieso wantrouwen). Mag u nu raden wat werkgevers van dit plan vinden? Inderdaad, drie keer niks. VNO-NCW en MKB-Nederland laten in De Telegraaf en de internetconsultatie weten geen heil te zien in de wet. Burn-outs vinden ze echt een serieus probleem, maar de werkgeversclubs willen 'maatwerk'. Het probleem moet worden opgelost tussen 'werkgever en werknemer'. Zien wij niet helemaal hoe het wetsvoorstel dit in de weg staat, maar snappen we wel de mkb'ers die zich afvragen of privéappjes en koffieautomaatgesprekken onder werktijd ook wettelijk gereguleerd moeten worden. Misschien kan u toch eindelijk eens leren afspraken te maken op de werkvloer, want zo'n droit à la déconnexion is al snel een dode letter

Particuliere verhuurder is meestal bescheiden huisjesmelker

Nederland telt een kleine 8 miljoen woningen en daarvan zijn er anno 2018 475.000 (6%) in handen van 280.000 particuliere verhuurders. Dat is overigens maar een klein deel van de verhuurde woningen. 42% van de woningvoorraad is huur, daarvan is 69% een corporatiewoning en die overige 31% wordt verdeeld tussen bedrijven, institutionele beleggers, Prins Benno jr. en particulieren. Dat laatste percentage is stijgende, want in 2012 was nog 27% van de huurwoningen in handen van overige verhuurders. Zo'n 80% van de particuliere verhuurders verhuurt of verairbnb't één woning. 1 op de 25 heeft vijf of meer woningen in bezit. Een select gezelschap van 250 particulieren heeft meer dan vijftig woningen in bezit en lijkt slechts een bv verwijderd van het stempel professioneel belegger. Het bezit van particuliere verhuurders vindt u uiteraard voornamelijk in de Randstad. In Den Haag wordt 13% van de woningen door een particulier verhuurd aan de kinderen/studenten/expats. Amsterdam en Utrecht volgen met 12% en 11%. Toch gaat de hoofdprijs naar Groningen waar 15% van de woningen is in handen van het kleine grootkapitaal. Ook in Vaals wordt 15% van de woningen door particulieren verhuurd aan toeristen die naar de grotten en het drielandenpunt komen gluren. Hoe uw eigen gemeente scoort kunt u inzien bij het CBS. Concluderen wij dat er nog steeds kansen liggen in Schiedam (=8%) zolang die overdrachtsbelasting laag blijft. 

Lees verder

Leuk! Volksbank wil u wel invloed geven, maar niet uw belastingcenten

De Volksbank is voor mensen die vaart minderen bij een uitgestorven zebrapad 'voor het geval dat'. Voor types die zonder mokken de vieze kopjes van hun collega's in de vaatwasser stoppen. Een bank voor afvalscheiders, kantinejuffrouwen en mantelzorgers. Een bank die naar eigen zeggen 'de menselijke maat' hanteert. Schitterend, maar die oerdegelijkheid levert steeds minder stuivers op. Lastig, want de overheid wil de in 2013 genationaliseerde bank (destijds SNS) weer de markt opschoppen. Het bankbestuur zette onlangs vraagtekens bij een mogelijke beursgang, want ze wil liever aandeelhouders waarmee gesproken kan worden over 'goed doen' in plaats van 'het goed doen'. Hoe het eigenaarsmodel volgens de bank wél in elkaar zou moeten steken was onduidelijk. Tot vandaag. De Telegraaf meldt op basis van bronnen in het Haagse en de financiële wereld dat er een plan wordt gesmeed waarin het economisch en het juridisch eigendom van de aandelen in de bank worden gesplitst. 'Het juridische eigendom, de zeggenschap, wordt in vier gelijkwaardige kwarten verdeeld over de klanten, het personeel, de aandeelhouders en de maatschappij. Deze laatste groep zou door een afgevaardigde van het ministerie van Economische Zaken vertegenwoordigd kunnen worden.' Aandelen met beperkt stemrecht zijn een geliefde truc in Silicon Valley (Google, Snap, Facebook), maar worden begrijpelijkerwijs door de buitenwacht bekritiseerd. De Volksbank gaat het uiteraard niet om het muilkorven van kritische beleggers, maar om het creëren van 'gedeelde waarde'. Is het nu afwachten wat MinFin Wopke van dit alles vindt. De Telegraaf hoort in de wandelgangen dat het plan lauwtjes is ontvangen. De Staat zou nog €2,7 miljard (=geschatte marktwaarde in 2015) van de door u geïnvesteerde belastinggelden willen terugverdienen en daar helpen de idealistische plannetjes van de Volksbank niet bij. Maar goed, u kunt nou eenmaal niet alles hebben.

Foto: De toekomst van de Volksbank is onzeker, maar André Onana heeft zijn contract met Ajax verlengd tot 2022. 

Laat de Polen maar komen. Miljoenmiljard vacatures open!

Rob Jetten schijnt al een nieuwe assistent-klimaatdrammer te hebben gevonden, maar het UWV verwacht in de Gehaktballengazet dat er dit jaar een miljoen vacatures ontstaan. 'De krapte zit echt over de hele linie, bijna alle beroepsgroepen en sectoren hebben daar last van', aldus Rob Witjes van de uitkeringsinstantie. Al zijn er sectoren en regio's die een bovengemiddelde krapte kennen. Bejaardenprovincie Zeeland heeft nauwelijks hoger onderwijs. Daardoor is er een tekort aan jongeren die bijbeunen in de horeca en schoonmaak. Komt nog eens bij dat Zeeuwse jongeren vaak blijven hangen rond de plek waar ze gestudeerd hebben. Het ontbreekt Neerlands zuidwestelijkste provincie daarom eveneens aan technisch personeel en ICT-specialisten, al zijn die laatste overal nodig. Eind 2018 was de arbeidsmarkt in 8 van de 12 provincies krap te noemen. In 2016 nergens. Alleen Flevoland en de drie noordelijke provincies hebben een 'gemiddelde arbeidsmarkt'. Bent of kent u een werkloze? Neem dan is een kijkje in de lijst met krapteberoepen (spiegel) en ruil één van uw linkerhanden in voor een rechterexemplaar. Want zolang de Nederlanders dat niet doen hebben twee opties. Bidden dat de volgende recessie conform het historische patroon over 402 dagen (2 mei 2020) intreedt of hopen dat die 50.000 Polen van Jetten willen komen. 

Hollandse huishoudens houden meer over. Ondanks schrapende overheid

De teltijgers uit Heerlen/Den Haag trakteren ons vandaag op een hoop cijfers. Niet alleen de bedrijfswinsten zijn gestegen, ook het totale reële beschikbare inkomen (dat wat men kan uitgeven of sparen) van huishoudens nam met 2,6% toe. Da's de sterkste groei sinds 2001. Maar, zo nuanceert het CBS, dat komt deels door de relatief lagere groei van het beschikbaar inkomen in 2017. Directeur-grootaandeelhouders mochten niet langer in eigen beheer pensioen opbouwen. De opgebouwde pensioentegoeden mochten met belastingkorting worden afgekocht, waardoor huishoudens relatief meer belasting betaalden in 2017 (en de overheid een meevallertje had). Desalniettemin waren er in 2018 meer banen en verdienden werknemers gezamenlijk €17,1 miljard meer dan een jaar eerder. Inkomsten uit collectieve pensioenregelingen, de AOW en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen stegen, terwijl men minder ontving uit werkloosheidsuitkeringen. Merkt het CBS verder nog even op dat het financieel vermogen van huishoudens eveneens is gestegen. Heeft u niet direct wat aan, want dat bestaat voornamelijk uit pensioenaanspraken. De waarde van deze afspraken is mede als gevolg van de gedaalde rekenrente gestegen. Gaan we nog even verder in mineur. De overheid haalde een overschot van €11 miljard op de begroting. Het overschot van anderhalve procent was een stukje hoger dan de 0,8% waar in de Miljoenennota 2019 van werd uitgegaan. Ondertussen steeg de belasting- en premiedruk naar een recordhoogte van 38,4%. 'De toename van de belastingen en premies in 2018 met 14 miljard euro kwam voor een groot deel door de btw, de vennootschapsbelasting en de loon-en inkomstenheffing.' Maar vlak de kleine belastingen - mede dankzij sommige tariefstijgingen - niet uit. 'Relatief sterk, elk met meer dan 10 procent, stegen de opbrengsten uit de dividendbelasting (lol!), de opslag op de energierekening, de overdrachtsbelasting, de accijnzen op tabak, de belasting van personenauto en motorrijtuigen (BPM) en de kansspelbelasting.' Ondanks het overschot stegen de overheidsuitgaven wel met €13 mrd (4,1%). Extra geld ging naar zorg, loonkosten voor ambtenaren, de Europese Unie en de wederopbouw van het kapotgewaaide Sint Maarten. Mag u hieronder nu suggesties doen voor uw favoriete belastingverlaging of extra overheidsuitgave. Wij gaan traditiegetrouw voor het vliegdekschip

CPB: Laat gemeenten belasting harken om woningnood op te lossen

Bouwen, bouwen, bouwen klinkt als een logisch en simpel mantra om de huizencrisis te bezweren. Alleen is dat niet zo gemakkelijk, want er is nauwelijks bouwgrond op plekken waar de mensen willen wonen (=Randstad plus stedelijk Brabant). Gemeenten hebben nauwelijks belang bij woningbouw. Met de verkoop van grond in gemeentelijk bezit kan nog een aardig zakcentje worden verdiend. Landbouwgrond die door speculanten wordt opgekocht, opgedeeld en doorverkocht aan particuliere investeerders is daarentegen minder interessant om te herbestemmen. Opkopen en bouwrijp maken van die grond vinden gemeenten te duur. 'Blijkbaar vinden gemeenten dat niet meer van deze tijd: iets doen aan de woningnood zonder daar zelf fiks aan te verdienen', sombermansden we eerder. Bovendien worden nieuwe huizen doorgaans gebouwd voor mensen van buiten en die hebben geen invloed. Voor gemeenteraadsleden is het aantrekkelijker om hun oren te laten hangen naar huidige inwoners die klagen over heipalen, verpeste zichtlijnen en het verstorende effect van bouwen op de unieke flora bij dat ene slootje. Met als gevolg dat er alleen wat landschaphistorisch verantwoordelijke villa's in het groen worden geplakt. Normaal zou de provincie moeten ingrijpen, maar zoals u bij de recente provinciale verkiezingen heeft gezien houden die zich vooral bezig met immigratie en de strijd in Syrië. Het Centraal Planbureau komt daarom in een boekje onder de vuige titel 'Het bouwproces van nieuwe woningen' met keiharde woningmarktoplossingen. De meest in het oog springende: laat gemeenten in groeigebieden geld verdienen aan grond die ze niet bezitten via een planbatenheffing. Die belast het prijsverschil tussen bouwgrond en de grond na bestemmingswijziging. Om te voorkomen dat projectontwikkelaars hun verloren winst moeten doorberekenen, zouden gemeenten volgens het CPB minder eisen kunnen stellen. Bijvoorbeeld minder sociale huurwoningen (krijg je wel dit gelazer) of geen ondergrondse parkeergarages als er in de buurt van een treinstation wordt gebouwd. Andere kekke adviezen, zoals het vermijden van procyclisch beleid (doei verruimde schenkingsvrijstelling), vindt u in deze CPB-pdf. Wij zijn even weilanden opkopen

Linktip: Energie vergelijken