1104 topics
@T. Jansen

Vuilnisman accepteert asperges van klant. Is ontslag wegens omkoping terecht?

Tijd om over te schakelen naar de rechtszaal voor een hoger beroepje over een ontslag op staande voet. Uit ervaring weet u dat zo'n oosv'tje doorgaans een kansloze missie is. In dit geval gaat het om een vuilniswagenchauffeur die in maart 2018 na 17 jaar trouw dienstverband eruit geknikkerd wordt. Ten kantore van zijn werkgever hoort de chauffeur van de 'manager integriteit' dat uit onderzoek is gebleken dat hij zich schuldig heeft gemaakt aan 'zwartladen'. Lekker bijverdienen door meer afval van de klant mee te nemen dan contractueel is afgesproken. In plaats van de extra kilo's te factureren voor zijn werkgever, zou de chauffeur 'geld en/of goederen van een of meerdere klanten [hebben] aangenomen, ogenschijnlijk als tegenprestatie voor geleverde diensten'. Plus, zo stelt de werkgever, heeft onze chauffeur de veiligheidsvoorschriften niet nageleefd. Is onze afvalophaler het uiteraard niet mee eens. Samenvattend: het besluit van de werkgever voldoet niet aan de eisen voor een oosv en onze vuilophaler wil een kleine 75k aan vergoedingen zien. Er blijken door de werkgever enkele observaties te zijn gedaan gedurende het contact met een klant, maar daaruit blijkt niet dat de chauffeur geld of goederen heeft aangenomen. Een confrontatie met de medewerker volgt, want hij is bij de klant wel gespot met een plastic zak. Nee, die zak bevat geen stapels bankbiljetten of een gouden Rolex. Points d'amour - beter bekend als asperges - zijn volgens de chauffeur de schamele inhoud van de tas. Reden voor de werkgever om nog eens te wijzen op het huishoudelijk reglement. Uit dat document blijkt dat geschenken accepteren, anders dan 'vormen van verteer van geringe waarde welke ter plekke genuttigd kunnen worden', verboden is. Tis aan de rechter om te bepalen of een zak asperges tellen als een groot geschenk. Sowieso heeft de werkgever volgens de rechter niet voldoende onderbouwd dat een tasje asperges 'een ongepast voordeel vormt'. En daar komt bij dat het niet vast is komen te staan of de asperges een tegenprestatie voor het wegmoffelen van extra afval waren. Resteert wat geneuzel over registratie van afvalcontainers en het naleven van veiligheidsvoorschriften, maar daar maakt de rechter eveneens gehakt van. Toedeledokie en of de werkgever even €68.000 aan vergoedingen en gemaakte proceskosten wil aftikken.

Hoera! U werkt in het veiligste land van Europa

Talloze taakjesmensen zitten dagelijks de wijzers van de klok vooruit te kijken. Menigeen maakt zichzelf wijs  zinvol werk te doen, maar in dit land krioelt het van de kantoorklerken met een bore-out. Maar bekijk het eens van de positieve kant. In geen enkel ander EU-land vielen er in 2016 (relatief gezien) zo weinig dodelijke ongelukken als in Nederland. In 2016 waren er in de Europese Unie welgeteld 3.182 dodelijk ongelukken op de werkvloer te betreuren. Da's een 'standardised incidence rate of 2.2 fatal accidents per 100.000 workers' aldus Eurostat. Beduidend lager ligt dit cijfer in Zweden (1,2) en Duitsland (1,1). Alleen de allerbeste qua niet-doodgaan-aan-werk zijn wij Nederlanders (0,7). Wilt u natuurlijk ook de andere kant van het spectrum weten. Daar staan Luxemburg (10,8), Roemenië (6,1) en Letland (5,4), gevolgd door voornamelijk Oost- en Zuid-Europese landen. Trekken we voorzichtig twee conclusies. In Luxemburg tellen ze hartaanvallen op de werkvloer, niet per se veroorzaakt door werksores, mee in de statistieken. En voor het overige is het makkelijker vallen van een steiger dan van een bureaustoel. Nergens in Europa doet men zoveel zittend werk als in Nederland. Mocht u van een opgewekte bebaarde man vernomen hebben dat 'zitten het nieuwe roken is' en dat uw kantoorslavenbestaan tot een vroeger sterven leidt, dan kan dat. Alleen ziet u zitvleesdoden niet terug in de cijfers bij Eurostat, want die rekenen met doden die overleden zijn binnen een jaar nadat het bedrijfsongeval plaatsvond. Hopen we dat u zondag een veilige Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk beleeft. Een kaarsje opsteken voor de gevallenen kan samen met de FNV.

Weet u in welke provincie de huurprijzen door het dak knallen?

Ja, dat weet u. Tenminste als u naar het kaartje hierboven heeft bekeken en in bezit bent van enige topografische kennis. Flevoland is net als vorig jaar koploper qua snel stijgende huurprijzen in de particuliere sector. Melden we volledigheidshalve dat de cijfers zijn gebaseerd op de 10.310 woningen die verhuurplatform Pararius in het eerste kwartaal heeft verhuurd. Postzegelwoningen (<50 vierkante meter), landhuizen (>300 vierkante meter) en goedkope woningen (onder liberisatiegrens) zijn niet meegeteld. Met inachtneming van deze beperkingen mogen we stellen dat de landelijke vierkantemeterprijs met 4,9% is gestegen op jaarbasis. In grote steden en hun randgemeenten loopt het kwik met minstens 7,5% op. Hierbij hoeft u niet alleen aan de Randstad te denken, want zoals u hieronder kunt zien is Eindhoven hard op weg om zich aan te sluiten bij de vier duurste steden van het land. 

Lees verder

Mkb'ers smeken politiek om grote bedrijven aan te pakken

De kans dat Ajax over 40 dagen drie prijzen rijker is, is groter dan dat een mkb'er die vandaag een factuur stuurt deze dan betaald heeft gekregen. En dat is een beetje de schuld van het mkb zelf. Althans van mkb-lobbyclub Ondernemend Nederland (ONL). Daar stonden ze twee jaar geleden op de tafel te dansen toen de Tweede Kamer een wet aannam die grote bedrijven dwingt om een betalingstermijn van maximaal 60 dagen te hanteren, op straffe van een handelsrente van 8% bij overschrijding. Vonden we een stom plan want de gemiddelde betalingstermijn was dalende en lag op 36,5 dagen. Met de nieuwe wet zou zestig dagen zomaar de nieuwe norm kunnen worden. Binnen een jaar was de gemiddelde betalingstermijn opgelopen naar 43 dagen. Je zou denken dat ONL-voorman Hans Biesheuvel zich kapot zou schamen voor zoveel onkunde. Maar nee, de beste man schreef begin dit jaar in zijn laatste Telegraaf-column dat hij 'trots' is op de Wet late betalingen. Collega-lobbyisten van MKB Nederland proberen nu de scherven te ruimen. Zij hebben een kattebelletje gestuurd naar stas Mona Keijzer. Voorzitter Jacco Vonhof ziet dat grote bedrijven steeds vaker opschuiven naar de zestigdagen-norm en dat brengt mkb-bedrijven in problemen. 'De meeste ondernemers werken vanuit de vrije kasstroom. Die geven pas geld uit als het op hun rekening staat', aldus Vonhof tegen de zalmroze jetser. Een incassoprocedure op een grote klant zetten is doorgaans niet een heel aantrekkelijk idee. En dan te bedenken dat de economie nu nog lekker draait. Vonhof vreest (terecht) dat bij een guur economisch klimaat bedrijven nog later betalen of alleen snel betalen tegen forse kortingen. Om massaal omvallende mkb'ers te voorkomen moet Keijzer de betaaltermijn voor grote aan klein bedrijven terugschroeven naar 30 dagen, zo wil MKB Nederland. Zijn we helemaal voor, maar als we moeten kiezen gaan we toch voor de treble. Sorry. 

Chique. VVD wil met Hollandse dwangarbeid Polen werkloos maken

Nederland telt minder werklozen dan voor de crisis, maar de VVD zal niet rusten voordat die laatste 307.000 ook aan het werk zijn. Kamerlid Dennis Wiersma is het ter ore gekomen dat Nederlandse supermarkten Polen moeten inhuren om de schappen te vullen. Hij vindt het allemaal 'bizar' dat er mensen 'van ver' worden gehaald, terwijl er tienduizenden werklozen beschikbaar zijn. Fuck het vrij verkeer van werknemers en hup eigen volk eerst! Dus vindt Wiersma dat gemeenten en het UWV werklozen moeten wijzen op deze vacatures, want die bankhangers zitten allemaal naar dezelfde populaire baan te loeren. Accepteren werklozen het ambt van vakkenvuller niet dan moeten ze gekort op hun uitkering. Een plan dat u allicht bekend in de oren klinkt. Voormalig stas Klijnsma wilde dat bijstandstrekkers een 'tegenprestatie' gingen leveren voor hun geld. Dwangschoffelen of plichtmatig papiertjes prikken is immers goed voor arbeidsethos en cv. Destijds concludeerden we al dat dit zou kunnen leiden tot verdringing van betaalde arbeid en dat dwangarbeid simpelweg kut is. Niet dat dit Wiersma een fluit kan schelen. De oud-voorzitter van FNV Jong (lol!) voedt nou eenmaal graag de onderbuik met inhakken op werklozen.

Lees verder

Merendeel oude werknemers haalt lachend hogere pensioenleeftijd

In Nederland worden we steeds ouder en blijven we ook langer in goede gezondheid.  Komt bij dat ons landje vergrijst. Vandaro dat de overheid heeft besloten om de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Dat verhaal kent u. Maar hebben we er eigenlijk vertrouwen in dat deze oplossing gaat werken?  Volgens pensioendenktank Netspar staan werkgevers in ieder geval 'niet te springen om ouderen langer aan het werk te houden.' Oudjes zijn vaker ziek, weinig flexibel, snappen 20 jaar na Wim Kok nog steeds niet hoe een computer werkt en vangen hiervoor nog een hoog salaris ook. Uiteraard zijn er verschillen per sector. In de industrie/bouw maakt 55% van de werkgevers zich zorgen over de beperkte inzetbaarheid van werknemers met gezondheidsproblemen. In dienstensector is dat 40% en in de publieke sector 35%. Een kwart van de ambtenarenwerkgevers maakt zich zorgen over het 'lichamelijk volhouden van het werk tot de AOW-leeftijd'. In de bouw en industriële sector ligt dit op 47%. Een groot deel van de geriatrische werknemers (60-65 jaar) heeft evenmin weinig vertrouwen in het eigen lichaam. Vier op de tien in deze groep maakt zich zorgen over het volhouden van het werk tot de pensioenleeftijd (en voor het resterende deel zie kop). Vragen wij ons af of die zorgen heel reëel zijn. 

Lees verder

Balen. Pensioenhervormingen helpen niets tegen pensioenkortingen des doods

Zoals Tony van Dijck ooit tegen Mario Draghi zei 'our pensjeun savings are evaporating'. En dat was volgens het PVV-Kamerlid de schuld van de ECB-baas die de rentes kunstmatig laag zou houden. Gaan wij onze vriend van de show natuurlijk niet tegenspreken. Er mag dan wel plusminus 1.400 miljard in de pensioenpotten zitten, maar dat dit niet automatisch betekent dat er geen pensioenkortingen nodig zijn hebben we u en de PVV al eens uitgelegd. Sterker nog, we zijn slechts een maandje of 8 verwijderd van het moment dat de pensioenkortingen des doods aanspoelen in Nederland. Lezen we vandaag dat het nog niet heel erg opschiet met het bouwen van een pensioendam. Ingewijden hebben tegen de Volkskrant gefluisterd dat de dekkingsgraden verder zijn gedaald. Op de beurs deden de fondsen het na decemberdipje prima, maar de lange rentes gingen onderuit. Het ziet er niet naar uit dat de ECB op korte termijn de rente gaat verhogen en lage rentes betekent een duur pensioen. Zijn dekkingsgraden te lang te laag dan volgen er kortingen (meer uitleg in explainer 1 en 2). Hopen op hoge rentes is sowieso een onverstandige strategie, dus dan maar bidden voor die hervorming van het pensioenstelsel. Sommige fondsen staan er volgens de Volkskrant echter zo slecht voor dat ook na de hervorming zullen moeten korten. Enniewees, pensioenminister Wouter Koolmees, werkgeversclub VNO-NCW en de vakbonden kruipen deze week om tafel voor een nieuw pensioenoverleg. Voor de Europese Verkiezingen (vergeet niet te stemmen op 23 mei) moet er een akkoord zijn. Schatten wij de kans dat dit lukt ongeveer even hoog in als een 0-2 bij #juvaja. 

Nederlandse huishoudens verwerkelijken natte droom Rutte

Zes jaar geleden maande Rutte u te stoppen met somberen en als de wiedeweerga een auto of huis te kopen. Allemaal ten einde 'het Centraal Planbureau te verslaan' en te voorkomen dat de regering verder moest bezuinigen. 's Lands opperschipper kan inmiddels trots zijn op het werkvolk. De Nederlandse economie groeide afgelopen jaar met 2,7% en huishoudens hebben de grootste bijdrage geleverd, weet CBS. Het aantal banen steeg naar een recordhoogte (10,4 miljoen), evenals het aantal gewerkte uren (+2,4%) en de werkloosheid kwam op de laagste stand in tien jaar. Al dat gezwoeg leidde ertoe dat het netto reëel beschikbaar inkomen met 2,6% toenam. We moeten het dan ook hebben van meer (harder) werkende handjes, want de 'reële loonstijging is al jaren gematigd.' Het verdiende geld liet men lekker rollen, waardoor de consumptie de grootste bijdrage leverde aan de bbp-groei. Of we hiermee het Centraal Planbureau verslaan is onmogelijk om te weten, want die stellen hun ramingen sneller bij dan u geld uitgeeft. Wel kan Rutte in Brussel opscheppen dat de Nederlandse economie harder groeide dan die van omringende landen en het EU-gemiddelde. Zijn we wel benieuwd of de premier er een beetje de stemming in weet te houden. De wijzers van het conjunctuurklokje staan iets minder positief en dat komt vooral door het verminderde optimisme onder consumenten. Het is natuurlijk ook allemaal niet meer te betalen en dan vooral de huizen. Alleen in Tsjechië stijgen de prijzen van nieuwbouwhuizen harder dan in Nederlander. Zelfs snelle jongens - type roze polo en patrijspoort om de pols - met een budget van zes ton raken ontmoedigd. Tijd voor een oppeppend praatje van de Begrotingssinterklaas

Lees verder

Klant verliest bijna altijd bij 'rechtbank' financiële sector. Klant toch dolblij

Schakelen we nu over naar ons favoriete klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Kifid heeft zijn jaarverslag gepresenteerd. Doorgaans een prima moment om u te waarschuwen voor de hofleverancier van vermakelijke topics en onnavolgbare uitspraken. Bij het Gerechtshof van de financiële wereld trekt u - de arme burger - doorgaans aan het kortste eind. Gelukkig lijkt dit niet geheel tegen dovemansoren gericht want met 4.487 ontvangen klachten lag het aantal een stuk lager dan in 2017. Al weten we natuurlijk niet zeker hoe dit komt. Misschien stappen klagers vaker naar een echte rechter, misschien valt er simpelweg minder te klagen over de financiële dienstverlening. Wie zal het zeggen. Afijn, een kleine 3.000 zaken werden afgelopen jaar behandeld. Kifid meldt trots dat in bijna de helft van de gevallen (46%) een schikking werd getroffen. In 1.100 zaken deed de laagdrempelige quasi-rechtbank een uitspraak. En hoe denkt u dat het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening dat wordt gefinancierd door financiële dienstverleners heeft geoordeeld? Inderdaad. Consumenten werden 200 keer (deels) in gelijkgesteld, 'in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond'. Je verwacht het niet. Toch is de consument door het dolle over het Kifid. Het klachteninstituut krijgt gemiddeld een 7 en een sticker van klanten. 'Met name de werkwijze, deskundigheid en klantgerichtheid van medewerkers en de communicatie door Kifid leiden tot tevredenheid.' Voor zover er wordt gekankerd op het Kifid dan ligt dat aan de lange wachttijden. Het klachteninstituut heeft immers een chronisch gebrek aan personeel en een overschot aan rare plannen. Kifid-baas Eveline Ruinaard zegt tegen de Telegraaf-betaalmuur dat er een heleboel handjes zijn aangenomen om de achterstanden weg te werken. Sluiten we af met een tip van het Kifid uit de klachtenpraktijk. Hou u vast. 'Voorkom diefstal door goed voor je spullen te zorgen'. Bedankt! Geven wij ook een tip. Geef die it'er even koffie, zodat de link naar het volledige jaarverslag werkt en we het niet alleen met de samenvatting hoeven te doen.

Huizendrama in de polder. Niemand kan z'n vervelende ex uitkopen

Zucht. Het is ook nooit goed. Een paar jaar geleden werden we overstelpt met zielige verhalen van vinexmensjes die vastzaten in een slecht huwelijk, omdat hun vinexwoning onder water stond en ze deze uit angst voor een restschuld niet verkochten. Gelukkig bevinden we ons nu in een opgaande woningmarkt waardoor, en dan citeren we onszelf even, 'alleen in provincies waar de mensen moeilijk zijn te verstaan huizen nog financieel onder water staan.' Toch zijn we niet af van het gejeremieer van echtparen die in standaardnederlands ruziën. De vuurpijlende huizenprijzen zouden er toe leiden dat het te duur wordt om de ex-partner uit te kopen. 'Het valt ons de laatste maanden op dat deze situatie vaker voorkomt', aldus een meneer van De Hypotheekshop in De Telegraaf. Vaker wordt niet gekwantificeerd door de verder kwistig met grafiekjes strooiende hypotheekboeren, maar daar gaat het de Hypotheekshop niet om. Zij willen dat geldverstrekkers en het Waarborgfonds Eigen Woningen (in geval van NHG-hypotheken) ruimere leennormen gaan hanteren bij overwaarde. Nu is het zo dat bij een stukgelopen relatie met NHG-hypotheek er een beheerstoets wordt uitgevoerd. Dan wordt gekeken of het inkomen van de achterblijvende partner afdoende is om de hypotheeklasten te blijven dragen. Volgens de Hypotheekshop wordt dit middel alleen van stal gehaald als er een restschuld dreigt. Wanneer de hypotheek moet worden verhoogd om de ex-partner uit te kopen worden reguliere leennormen gehanteerd. Vinden ze bij De Hypotheekshop oneerlijk, want zielig voor kinderen en ouders die in de dolgedraaide woningmarkt alleen nog postzegel-appartementjes kunnen kopen. Dus moeten alle geldverstrekkers ruimere normen toestaan om gedwongen verhuizingen te voorkomen. Gek genoeg wordt dit nieuwe pleidooi van de ruime-leennormenlobby niet ondersteund door de banken. Zij herkennen de problematiek en doen al aan maatwerk. Maar dat betekent niet dat ze rücksichtlos ruimere normen willen hanteren. 'Het uitgangspunt blijft dat het financieel haalbaar is', aldus Rabo. Best logisch.

Linktip: Energie vergelijken