1099 topics
@T. Jansen

Merendeel oude werknemers haalt lachend hogere pensioenleeftijd

In Nederland worden we steeds ouder en blijven we ook langer in goede gezondheid.  Komt bij dat ons landje vergrijst. Vandaro dat de overheid heeft besloten om de AOW-leeftijd te koppelen aan de levensverwachting. Dat verhaal kent u. Maar hebben we er eigenlijk vertrouwen in dat deze oplossing gaat werken?  Volgens pensioendenktank Netspar staan werkgevers in ieder geval 'niet te springen om ouderen langer aan het werk te houden.' Oudjes zijn vaker ziek, weinig flexibel, snappen 20 jaar na Wim Kok nog steeds niet hoe een computer werkt en vangen hiervoor nog een hoog salaris ook. Uiteraard zijn er verschillen per sector. In de industrie/bouw maakt 55% van de werkgevers zich zorgen over de beperkte inzetbaarheid van werknemers met gezondheidsproblemen. In dienstensector is dat 40% en in de publieke sector 35%. Een kwart van de ambtenarenwerkgevers maakt zich zorgen over het 'lichamelijk volhouden van het werk tot de AOW-leeftijd'. In de bouw en industriële sector ligt dit op 47%. Een groot deel van de geriatrische werknemers (60-65 jaar) heeft evenmin weinig vertrouwen in het eigen lichaam. Vier op de tien in deze groep maakt zich zorgen over het volhouden van het werk tot de pensioenleeftijd (en voor het resterende deel zie kop). Vragen wij ons af of die zorgen heel reëel zijn. 

Lees verder

Balen. Pensioenhervormingen helpen niets tegen pensioenkortingen des doods

Zoals Tony van Dijck ooit tegen Mario Draghi zei 'our pensjeun savings are evaporating'. En dat was volgens het PVV-Kamerlid de schuld van de ECB-baas die de rentes kunstmatig laag zou houden. Gaan wij onze vriend van de show natuurlijk niet tegenspreken. Er mag dan wel plusminus 1.400 miljard in de pensioenpotten zitten, maar dat dit niet automatisch betekent dat er geen pensioenkortingen nodig zijn hebben we u en de PVV al eens uitgelegd. Sterker nog, we zijn slechts een maandje of 8 verwijderd van het moment dat de pensioenkortingen des doods aanspoelen in Nederland. Lezen we vandaag dat het nog niet heel erg opschiet met het bouwen van een pensioendam. Ingewijden hebben tegen de Volkskrant gefluisterd dat de dekkingsgraden verder zijn gedaald. Op de beurs deden de fondsen het na decemberdipje prima, maar de lange rentes gingen onderuit. Het ziet er niet naar uit dat de ECB op korte termijn de rente gaat verhogen en lage rentes betekent een duur pensioen. Zijn dekkingsgraden te lang te laag dan volgen er kortingen (meer uitleg in explainer 1 en 2). Hopen op hoge rentes is sowieso een onverstandige strategie, dus dan maar bidden voor die hervorming van het pensioenstelsel. Sommige fondsen staan er volgens de Volkskrant echter zo slecht voor dat ook na de hervorming zullen moeten korten. Enniewees, pensioenminister Wouter Koolmees, werkgeversclub VNO-NCW en de vakbonden kruipen deze week om tafel voor een nieuw pensioenoverleg. Voor de Europese Verkiezingen (vergeet niet te stemmen op 23 mei) moet er een akkoord zijn. Schatten wij de kans dat dit lukt ongeveer even hoog in als een 0-2 bij #juvaja. 

Nederlandse huishoudens verwerkelijken natte droom Rutte

Zes jaar geleden maande Rutte u te stoppen met somberen en als de wiedeweerga een auto of huis te kopen. Allemaal ten einde 'het Centraal Planbureau te verslaan' en te voorkomen dat de regering verder moest bezuinigen. 's Lands opperschipper kan inmiddels trots zijn op het werkvolk. De Nederlandse economie groeide afgelopen jaar met 2,7% en huishoudens hebben de grootste bijdrage geleverd, weet CBS. Het aantal banen steeg naar een recordhoogte (10,4 miljoen), evenals het aantal gewerkte uren (+2,4%) en de werkloosheid kwam op de laagste stand in tien jaar. Al dat gezwoeg leidde ertoe dat het netto reëel beschikbaar inkomen met 2,6% toenam. We moeten het dan ook hebben van meer (harder) werkende handjes, want de 'reële loonstijging is al jaren gematigd.' Het verdiende geld liet men lekker rollen, waardoor de consumptie de grootste bijdrage leverde aan de bbp-groei. Of we hiermee het Centraal Planbureau verslaan is onmogelijk om te weten, want die stellen hun ramingen sneller bij dan u geld uitgeeft. Wel kan Rutte in Brussel opscheppen dat de Nederlandse economie harder groeide dan die van omringende landen en het EU-gemiddelde. Zijn we wel benieuwd of de premier er een beetje de stemming in weet te houden. De wijzers van het conjunctuurklokje staan iets minder positief en dat komt vooral door het verminderde optimisme onder consumenten. Het is natuurlijk ook allemaal niet meer te betalen en dan vooral de huizen. Alleen in Tsjechië stijgen de prijzen van nieuwbouwhuizen harder dan in Nederlander. Zelfs snelle jongens - type roze polo en patrijspoort om de pols - met een budget van zes ton raken ontmoedigd. Tijd voor een oppeppend praatje van de Begrotingssinterklaas

Lees verder

Klant verliest bijna altijd bij 'rechtbank' financiële sector. Klant toch dolblij

Schakelen we nu over naar ons favoriete klachteninstituut voor de financiële dienstverlening. Kifid heeft zijn jaarverslag gepresenteerd. Doorgaans een prima moment om u te waarschuwen voor de hofleverancier van vermakelijke topics en onnavolgbare uitspraken. Bij het Gerechtshof van de financiële wereld trekt u - de arme burger - doorgaans aan het kortste eind. Gelukkig lijkt dit niet geheel tegen dovemansoren gericht want met 4.487 ontvangen klachten lag het aantal een stuk lager dan in 2017. Al weten we natuurlijk niet zeker hoe dit komt. Misschien stappen klagers vaker naar een echte rechter, misschien valt er simpelweg minder te klagen over de financiële dienstverlening. Wie zal het zeggen. Afijn, een kleine 3.000 zaken werden afgelopen jaar behandeld. Kifid meldt trots dat in bijna de helft van de gevallen (46%) een schikking werd getroffen. In 1.100 zaken deed de laagdrempelige quasi-rechtbank een uitspraak. En hoe denkt u dat het klachteninstituut voor de financiële dienstverlening dat wordt gefinancierd door financiële dienstverleners heeft geoordeeld? Inderdaad. Consumenten werden 200 keer (deels) in gelijkgesteld, 'in ruim 900 klachtzaken was de klacht van de consument ongegrond'. Je verwacht het niet. Toch is de consument door het dolle over het Kifid. Het klachteninstituut krijgt gemiddeld een 7 en een sticker van klanten. 'Met name de werkwijze, deskundigheid en klantgerichtheid van medewerkers en de communicatie door Kifid leiden tot tevredenheid.' Voor zover er wordt gekankerd op het Kifid dan ligt dat aan de lange wachttijden. Het klachteninstituut heeft immers een chronisch gebrek aan personeel en een overschot aan rare plannen. Kifid-baas Eveline Ruinaard zegt tegen de Telegraaf-betaalmuur dat er een heleboel handjes zijn aangenomen om de achterstanden weg te werken. Sluiten we af met een tip van het Kifid uit de klachtenpraktijk. Hou u vast. 'Voorkom diefstal door goed voor je spullen te zorgen'. Bedankt! Geven wij ook een tip. Geef die it'er even koffie, zodat de link naar het volledige jaarverslag werkt en we het niet alleen met de samenvatting hoeven te doen.

Huizendrama in de polder. Niemand kan z'n vervelende ex uitkopen

Zucht. Het is ook nooit goed. Een paar jaar geleden werden we overstelpt met zielige verhalen van vinexmensjes die vastzaten in een slecht huwelijk, omdat hun vinexwoning onder water stond en ze deze uit angst voor een restschuld niet verkochten. Gelukkig bevinden we ons nu in een opgaande woningmarkt waardoor, en dan citeren we onszelf even, 'alleen in provincies waar de mensen moeilijk zijn te verstaan huizen nog financieel onder water staan.' Toch zijn we niet af van het gejeremieer van echtparen die in standaardnederlands ruziën. De vuurpijlende huizenprijzen zouden er toe leiden dat het te duur wordt om de ex-partner uit te kopen. 'Het valt ons de laatste maanden op dat deze situatie vaker voorkomt', aldus een meneer van De Hypotheekshop in De Telegraaf. Vaker wordt niet gekwantificeerd door de verder kwistig met grafiekjes strooiende hypotheekboeren, maar daar gaat het de Hypotheekshop niet om. Zij willen dat geldverstrekkers en het Waarborgfonds Eigen Woningen (in geval van NHG-hypotheken) ruimere leennormen gaan hanteren bij overwaarde. Nu is het zo dat bij een stukgelopen relatie met NHG-hypotheek er een beheerstoets wordt uitgevoerd. Dan wordt gekeken of het inkomen van de achterblijvende partner afdoende is om de hypotheeklasten te blijven dragen. Volgens de Hypotheekshop wordt dit middel alleen van stal gehaald als er een restschuld dreigt. Wanneer de hypotheek moet worden verhoogd om de ex-partner uit te kopen worden reguliere leennormen gehanteerd. Vinden ze bij De Hypotheekshop oneerlijk, want zielig voor kinderen en ouders die in de dolgedraaide woningmarkt alleen nog postzegel-appartementjes kunnen kopen. Dus moeten alle geldverstrekkers ruimere normen toestaan om gedwongen verhuizingen te voorkomen. Gek genoeg wordt dit nieuwe pleidooi van de ruime-leennormenlobby niet ondersteund door de banken. Zij herkennen de problematiek en doen al aan maatwerk. Maar dat betekent niet dat ze rücksichtlos ruimere normen willen hanteren. 'Het uitgangspunt blijft dat het financieel haalbaar is', aldus Rabo. Best logisch.

Lief! Multinationals gaan vluchtelingen baan aanbieden

Vluchtelingen hebben het niet gemakkelijk op de arbeidsmarkt. Tweeënhalf jaar na het ontvangen van de verblijfsvergunning heeft 11% van de 18- tot 65-jarige statushouders werk. Enkele multinationals gaan hier verandering in brengen. Zij hebben plechtig beloofd om in de komende twee jaar 3.500 vluchtelingen aan het werk te zetten. Medewerkers van onder meer Shell, Philips, Accenture, Rabo, ING en ABN AMRO kunnen binnenkort bij de koffieautomaat een gesprekje aanknopen met een statushouder. Deze partijen hebben zich aangesloten bij Tent Partnership for Refugees. Een organisatie die bedrijven helpt 'to identify and understand opportunities to help refugees'. Oprichter Hamdi Ulukaya is een Turkse Koerd die in 1994 vrijwel platzak naar de Verenigde Staten vluchtte en daar uiteindelijk een yoghurtproducent met een omzet van $1,5 mrd uit de grond stampte. De vruchten van zijn American Dream deelt hij met zijn personeel door hen aandelen te geven. Op de loonlijst staan ook enkele honderden vluchtelingen, maar dat is volgens Ulukaya geen politiek statement. In zijn visie is iemand na het ondertekenen van een arbeidscontract geen vluchteling meer. De deelname van Nederlandse bedrijven is iets politieker. 

Lees verder

Flexwerkers worden steeds harder afgebeuld

Als u denkt: flexwerken lijkt mij wel wat, want elke dag van 9-tot-5 in een zielloze kantoorruimte tussen dezelfde verveelde koppen hetzelfde taakje uitvoeren is hels, denk dan aan het volgende. 'Vaste werknemers hebben meer autonomie, mentale inspanning en variatie in het werk dan de drie typen flexibele werknemers.' Dat zeggen wij niet, maar onderzoeksinstituut TNO wel. Die vergeleek vaste krachten op tal van punten met de drie soorten flexwerkers (mensen met een tijdelijk contract/vast contract zonder vaste uren, uitzendkrachten en oproep- en invalkrachten). Voornaamste conclusie: het leger oproep- en invalkrachten is in de periode 2005-2017 gegroeid van 292.000 naar 546.000. Was in 2007 nog 80% tevreden met zijn baan, anno 2017 was dit gedaald naar 73%. Het werk is er dan ook niet leuker op geworden. Oproepkrachten hebben vaker te maken met ploegendiensten en fysiek zware (repeterende) arbeid. Ook Uitzendkrachten moeten bovengemiddeld vaak sjouwen met volle dienbladen of een zak hondenvoer van bovenste plank in het distributiecentrum trekken. Even rust pakken is voor flexxers eveneens moeilijker. Waar 61% van de vaste werknemers zegt veel autonomie te hebben (werkoplossingen, werktempo en eigen vrije dagen bepalen) ligt dit bij uitzend- (31%) en oproep-/invalkrachten (26%) een stuk lager. Bij mooi weer kun je als vast-contractiër de baas kuchend opbellen om daarna op het terras te gaan zitten, als uitzendkracht loop je gelijk pecunia mis. Vaste werknemers hebben dan ook een hoger verzuimpercentage (4,6%) dan de drie typen flexwerkers (2,1-2,9%). Tekenen we daar nuancehalve wel bij aan dat tijdelijke krachten vaak op hun fitheid worden geselecteerd. Is er dan nog iets positiefs te melden over de flexibilisering van Nederland. Jawel. Het aandeel werknemers dat antwoordt 'het lukt niet om een vaste baan te krijgen' neemt af, waardoor 'we wellicht kunnen stellen dat de 'onvrijwillige' flexcontracten lijken te zijn afgenomen.' Maar goed dat wist u al. Al het flexleed-in-cijfers-in-een-pdf vindt u bij TNO

Hoekstra heeft lak aan rijken. Zinloos witwasregister komt er

Pech voor de vermogende klasse. Binnenkort wordt het weer iets makkelijk om hun positie in de Quote500 in te schatten. MinFin Hoekstra heeft het wetsvoorstel UBO-register naar de Kamer gezonden. Hoekie heeft zich weinig aangetrokken van de kritiek van belastingadviseurs, advocaten, accountants en anderen die de vermogensverstoppende klasse beschermen. Citeren wij even onszelf over het doel van het register dat per januari 2020 actief moet zijn. 'In het register komen personen die voor minimaal 25% economisch belanghebbende zijn bij vennootschappen, verenigingen of stichtingen. Het inzichtelijk maken van de ultimate beneficial owners (UBO's) moet witwassen, terrorismefinanciering en belastingontwijkerij moeilijker maken.' Vonden rijke mensen niet leuk, want ontvoeringsgevaar en rijke vriendjes die de belastingvlucht naar het buitenland nemen. Goede doelen vonden het ook niks. Het volk zou te dom zijn om het register te begrijpen en denken dat alle overgemaakte euro's in de zakken van bestuurders verdwijnen. Dus het vriendelijke verzoek of dat register misschien iets minder openbaar kan. Hoekstra veegt alle bezwaren van tafel met het argument 'moet nu eenmaal van Europa'. Alleen kerkgenootschappen worden uitgezonderd, omdat er anders een indirecte registratie van religie is. Betekent dit dat ultrarijken die hun vermogen uit het zicht willen houden nu massaal kapitalismekerken moeten oprichten? Mwah. Kijken we naar de uitvoeringstoets van de Belastingdienst dan denken we van niet. Die noemt handhaving van het UBO-register 'uitvoerbaar', maar ook 'naar verwachting beperkt effectief'. Verstopconstructies zijn namelijk te ingewikkeld en belastingparadijzen hebben geen zin om gegevens uit te wisselen. Desnoods kopen rijken een paspoort in zo'n non-coöperatieve dwergstaat als Saint Lucia of Saint Kitts en Nevis. Kapitaal is mobiel, wetgeving niet. Zo werkt dat nou eenmaal Moneyland

Rammende rendementen bijna bereikbaar voor kleine man

Voortaan moeten we genoegen nemen met minder economische groei. Niet 2,5 tot 4% per jaar, maar een tot anderhalve procent. Allicht dat deze boodschap van CPB-directeur Laura van Geest over het 'nieuwe normaal' u rauw op het dakje viel. Niet getreurd, want er zijn nog genoeg mogelijkheden om schathemeltjerijk te worden. Denk bijvoorbeeld eens aan een carrière in de private-equity. Koopt u een gezond bedrijf voor een fooi. Vervolgens verkoopt u bedrijfsonderdelen, gooit wat personeel eruit en laat het gekochte bedrijf een lening aangaan om u dividend uit te keren. Een schoolvoorbeeld vinden we vandaag op de voorpagina van onze favoriete zalmroze krant. Het Twentse TenCate (producent van o.a kekke kogelwerende legerpakjes en kunstgrasmatten) werd in 2016 van de beurs geplukt voor een kleine €700 miljoen door Gilde, Parcom en de graaiers van ABN AMRO Participaties. Vervolgens werd de luchtvaarttak voor €930 mln aan Japanners verpatst. Tel daar wat kapitaaluitkeringen op en de inleg was vorig jaar al 2,5 keer terugverdiend. Daarmee was de trukendoos nog niet leeg, want FD meldt nu dat de eigenaren het Twentste bedrijf een lening van €130 mln laten aangaan. Hiervan verdwijnt €90 mln rechtstreeks in de zakken van de aandeelhouders in de vorm van dividend. Dan zijn er twee zekerheden. 1) Henk Nijboer begint over de duistere kanten van het kapitalisme en 2) als kleine man profiteert u hier niet direct van. 

Lees verder

Werkgevers willen u nooit meer met rust laten

Ze schijnen echt te bestaan. Mensen die als 12-jarige droomden van een leven als brand manager, M&A-advocaat of IT-consultant. Daarom staan ze, nu de droom is verwezenlijkt, elk moment van de dag 'aan'. Een scheiding tussen privé en werk vinden ze onzin. Op verjaardagen vind je zulke types ijsberend op de gang met een mobiel aan hun oor gelijmd. In restaurants zitten ze bluefacend tegenover hun tafelgenoot. Wie zo'n leven fantastisch vindt kan beter niet op de PvdA stemmen. Die pleit namelijk al tijden voor het recht op onbereikbaarheid buiten werktijd. Het plannetje is door Kamerlid Gijs van Dijk inmiddels in een initiatiefwet gegoten. Het wetsvoorstel komt volgens Van Dijk niet uit het niets, want 1 op de 7 werknemers zou inmiddels tegen een burn-out aanhangen. Nou, hebben we dat cijfer hier al eens door de gehaktmolen gehaald. Laat staan dat duidelijk is wat de precieze invloed van continue bereikbaarheid op dit cijfer is. Van Dijk zegt daarom in de memorie van toelichting (pdf) dat werkgevers die na werktijd een mail versturen niet automatisch aan het kruis genageld hoeven te worden. Zijn wetsvoorstel wil alleen dat bereikbaarheid buiten werktijd 'bij alle bedrijven onderdeel van het gesprek wordt tussen werkgever en werknemers.' Want voor je het weet lijdt iedereen aan 'technostress', omdat ze niet willen onderdoen voor collega's die altijd binnen vijf minuten reageren (terzijde, die groep moet u sowieso wantrouwen). Mag u nu raden wat werkgevers van dit plan vinden? Inderdaad, drie keer niks. VNO-NCW en MKB-Nederland laten in De Telegraaf en de internetconsultatie weten geen heil te zien in de wet. Burn-outs vinden ze echt een serieus probleem, maar de werkgeversclubs willen 'maatwerk'. Het probleem moet worden opgelost tussen 'werkgever en werknemer'. Zien wij niet helemaal hoe het wetsvoorstel dit in de weg staat, maar snappen we wel de mkb'ers die zich afvragen of privéappjes en koffieautomaatgesprekken onder werktijd ook wettelijk gereguleerd moeten worden. Misschien kan u toch eindelijk eens leren afspraken te maken op de werkvloer, want zo'n droit à la déconnexion is al snel een dode letter

Linktip: Energie vergelijken