1538 topics
@D. van den Enden

Geldprobleemtokkies gonna tokkie, tijd voor Nibud om zich op te heffen

U moest u even door het weekend doorworstelen maar het is het wachten waard geweest: het rapport 'Financiële Problemen 2018' van Nibud is daar! Bij sommige organisaties zorgt het intrinsieke doel van de organisatie voor een wat tragisch imago. Daar kunnen ze niks aan doen want daar zijn ze voor opgericht. De FNV is altijd aan het zeuren om meer loon, Stivoro betuttelt, 50Plus en Partij voor de Dieren komen op voor hun eigen geriatrische danwel meerpotige achterban en het Nibud doet wat het Nibud doet. Komen die conclusies uit het genoemde rapport: Zo'n 38% van de Nederlandse huishoudens kan moeilijk rondkomen. In 2012 en in 2015 gold dat nog voor 45%. Dan naar belangrijke conclusie nummer twee: de helft van de huishoudens met ernstige betalingsproblemen, ruim 360.000 in totaal, zegt dat ze niet weten waar ze terecht kunnen voor schuldhulpverlening. 285.000 daarvan denkt dat de problemen niet zo ernstig zijn dat zij daar hulp bij nodig hebben. 'Dit is opvallend omdat ernstige betalingsproblemen doorgaans niet zijn op te lossen zonder professionele hulpverlening', aldus Nibud. 'Het Nibud roept gemeenten op mensen met geldproblemen in een zo’n vroeg mogelijk stadium te helpen. Belangrijk is dat het voor iedereen duidelijk wordt dat mensen professionele hulp nodig hebben zodra ze achterlopen met het betalen van de huur of de hypotheek of bijvoorbeeld dreigen afgesloten te worden van energie.' Er zijn dus minder mensen geldproblemen (ergo: minder reden voor Nibud om te bestaan), degenen met problemen weten niet wat ze ermee aanmoeten (ergo: Nibud weet deze mensen nog altijd niet te bereiken) en de gemeenten moeten hier wat aan doen (ergo: Nibud doet een loze oproep). Gemeenten kunnen weliswaar de regels omtrent schuldhulpverlening grotendeels zelf bepalen, maar zijn wel verplicht inwoners met problematische schulden te helpen, via een vrijwillig 'minnelijk schuldentraject'. 

Lees verder

KLM knijpt passagiers uit met woekerprijzen retourvluchten

KLM heeft weer juichcijfers te overleggen vandaag. Onze favoriete worstelende vliegmaatschap heeft weer meer passagiers vervoerd! 'KLM verwelkomde in de maand november 3% meer passagiers aan boord in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Bij een hoger vervoer van 3,5% in passagierskilometers (RPK’s) en een hogere capaciteit stoelkilometers van 2%, (ASK’s), steeg de bezettingsgraad met 1,2%-punt naar 87,7%.' En wederom doet KLM het met deze bezettingsgraad of load factor beter dan de Franse vrienden van Air France. Nou vooruit, tabelletjes dan.

Lees verder

Helaas. De zelfstandigenaftrek wordt niet afgeschaft

Afgelopen zomer heeft de OESO eens scherp naar de Nederlandse zzp'er gekeken en de conclusie was niet mals. Maar er werd niet alleen gehakt, er volgden ook aanbevelingen. Citeren we even uit eigen werk: 'Komt er kort gezegd op neer dat het sociale vangnet rond de werknemer beter kan worden afgebroken, dat de ontslagvergoeding op gezette tijden wat lager kan en de zelfstandigenaftrek (ZA) moet afgeschaft.' Die zelfstandigenaftrek is ons er eentje. De Belastingdienst weet niet wie er voor in aanmerking komt en als je hem afschaft kun je meteen ook de LIV opdoeken. Nou, goed, de OESO noemde als negatief effect van deze regeling het risico op ‘deadweight loss’, omdat de ZA voor de meest winstgevende ondernemers geen reden is om te ondernemen en tegelijkertijd verslechtert het de kwaliteit van reguliere banen. Ondernemers worden lui en werknemers worden genaaid, zeg maar. Nou, wat doet ons regerinkje bij monde van stas Mona Keijzer met dit verhaal:

'Het kabinet neemt de aanbeveling om de ZA af te bouwen of zelfs af te schaffen niet over. Het is juist dat het aandeel zelfstandigen van de beroepsbevolking deze eeuw in Nederland inderdaad sneller gegroeid is dan in veel andere landen, hoewel het aandeel de afgelopen vier jaar ruwweg gelijk is gebleven. Het kabinet wil de vele verschillende vormen van ondernemerschap in Nederland echter blijven ondersteunen. Ondernemers dragen bij aan de dynamiek op de arbeidsmarkt, innovatie en werkgelegenheid. Ook voor het mkb is het van belang dat er een aantrekkelijk ondernemersklimaat is. De kleine ondernemers van vandaag kunnen immers de banenmotors van morgen zijn. Het kabinet ziet op dit moment daarom geen aanleiding de ZA af te schaffen.' 

De regering wil dus ondernemerschap blijven ondersteunen terwijl het met deze regel dat juist niet doet. Maar dat het leuk klinkt voor het electoraat, snappen we ook. Uitsmijtertje voor te lachen nog dit plaatje van de afsluiter van Keijzer. Er is een commissie ingesteld die zich nog eens gaat buigen over de arbeidsmarkt. Om de woorden van Keijzer maar even te vereenvoudigen: we hebben er zo'n puinhoop van gemaakt, dat we het eigenlijk ook niet meer weten en we niks durven te wijzigen omdat we dan aan de gang blijven. 

Lees verder

Uw hypotheek omzetten naar voordelige NHG? Deze banken werken mee

Dubbel NHG-nieuws vandaag en dat is schitterend want de Nationale Echtscheidings Garantie is het mooiste wat er is. We beginnen met het bericht dat er een stuk minder beroep wordt gedaan op deze hypotheekjoker. Dat wil dus zeggen dat de groep mensen die door omstandigheden hun huis moeten verkopen met een restschuld kleiner is geworden. In het derde kwartaal van dit jaar is daar 174 keer gebruik van gemaakt, het laagste aantal sinds 2009. Dat is hartstikke fijn en ook behoorlijk logisch want we hebben een stijgende woningmarkt waardoor alleen in provincies waar de mensen moeilijk zijn te verstaan huizen nog financieel onder water staan. Dat is het eerste nieuws, gaan we door naar het tweede. De Consumentenbond heeft namelijk eens geïnventariseerd hoe banken zich opstellen als men bij ze aanklopt om een hypotheek om te zetten naar een NHG-hypotheek. Want naast die ontsnappingsclausule zit er nog een aantrekkelijk voordeel aan een NHG-hypo: géén risico-opslag. U weet, zo'n risico-opslag is een stille cashcow van banken. Huizenbezitters hoeven als ze flink hebben afgelost of hun huis in waarde is gestegen (wat overal behalve bij de raarpratende gebieden in het land is gebeurd) vaak minder risico-opslag af te tikken. Banken zijn niet echt te porren om ze daarvan op de hoogte te brengen. Maar bij een NHG-hypotheek, waar sinds dit jaar naar kan worden overgestapt als men aan de voorwaarden voldoet, is er dus geen risico-opslag. Doordat dezelfde hypotheek nu geen risico-opslag meer heeft, zijn de maandlasten (vaak) lager. Nou, denkt u dat de banken meewerken? Nee dus. ASR, Merius, Nationale-Nederlanden, PPF en Tulp Hypotheken werken niet mee aan als het leenbedrag gelijk blijft. Daarnaast zijn er banken die een andere drempel opwerpen, door de hypotheek verplicht over te sluiten naar de actuele (dag)rente. Is die hoger dan de rente van de hypotheek, dan valt het voordeel weg. Is de rente lager dan volgt er een boete. Ook dan kan het voordeel wegvallen wanneer de boete hoger is dan de lopende rente. Nou, waar hoeft er niet alleen overgesloten naar de dagrente? Bij Aegon, Rabobank en Volksbank, aldus de Consumentenbond. 

Lees verder

Huurders zijn niet slechter af dan kopers, SP kan algehele huurverlaging vergeten

Gaan we nu naar een brief van onze favoriete Fins-adelijke half Zweedse jonkvrouw met een sterke voorkeur voor vrouwenvlees in het dagelijks leven werkzaam als vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Kajsa Ollongren. Die kreeg een vraag van Sandra Beckerman, van de Socialistische Partij (en niet bestaande Airbnb-hypotheken). Zij had een stukje gelezen in het AD waarin een onderzoek van Nationale Nederlanden werd opgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat huurders een grotere hap van hun inkomen kwijt zijn aan woonlasten dan mensen met een koophuis. En dus denkt Sandra Beckerman: dan moeten alle huren gewoon omlaag. Simpel zat en waarom is daar niet eerder iemand opgekomen zou je zeggen. Daarom de vraag van Beckerman: 'Welke verklaring heeft u voor het feit dat 55% van de huurders meer dan 30% van hun netto-inkomen uitgeeft aan woonlasten in vergelijking met het feit dat dit bij slechts 24% van de huiseigenaren het geval is?' Dat komt, zo zegt Ollongren, omdat het inkomen van woningbezitters aanzienlijk hoger is, in een onderzoek over het jaar 2015 bijna twee keer zo hoog is als dat van huurders. Als er gekeken wordt naar de woonlasten, dan zijn die bij huurders lager dan bij kopers, maar kopers compenseren dat met een hoger inkomen. Uiteraard zijn we daarmee niet klaar, want vervolgens verwijst Beckerman naar onderzoek van het Nibud, waaruit bleek dat de koopkracht voor kopers er twee keer zo hard op vooruit ging in vergelijking met huurders. Hier moet, zo zegt Ollongren die verwijst naar een eerdere brief hierover, rekening gehouden worden met de verschillende situaties waarin huurders en kopers zich bevinden. 'Zo heeft een koper ook met andere kosten te maken en zijn de woonlasten van een koper niet gelijk over de hele woonduur in een woning en is er geen rekening gehouden met het risico dat een koper loopt als de woning bijvoorbeeld verkocht moet worden tijdens een economische crisis.' 

Lees verder

Uw koopkracht staat onder druk! Inflatie neemt toe

Het CBS komt vandaag weer met het welbekende mandje goederen aanzetten dat wij ook wel de comsumentenprijsindex of CPI noemen. Hierin zitten goederen en diensten die u dagelijks gebruikt en zijn zaken als de goudprijs, de inkomstenbelasting of sociale premies niet meegenomen. Misschien ten overvloede maar desalniettemin voor de volledigheid: de Europese Centrale Bank baseert haar beleid niet op de CPI, maar op het gemiddelde van de eurozone. Nou goed, door naar het CBS.  Het mandje is 2,0% duurder vergeleken met vorig jaar. In oktober was u 2,1% duurder uit vergeleken met het jaar daarvoor. De prijsstijging op jaarbasis is redelijk stabiel sinds juli dit jaar, toen de prijs voor het eerst boven de 2% uitkwam. Wat zijn de prijsopdrijvers dit keer? Dat ziet u in het grafiekje hierboven. Stukje huisvesting, water en energie. Daarnaast spelen voedingsmiddelen een rol in de prijsontwikkeling. Die gingen jaar-op-jaar met 1,1% omhoog en in oktober was het verschil nog +0,5%.  Autobrandstoffen hebben juist een verlagend effect op de prijsontwikkeling: benzine kostte in november vrijwel hetzelfde als een jaar eerder en ook de prijsontwikkeling van diesel stagneert. Diesel was in november 2018 nog wel 9% duurder dan een jaar eerder, maar in oktober was dit 14,5%. Nou goed, waarom dan dat slechte verhaal over mijn koopkracht, vraagt u? Daarvoor moeten we door naar de kerninflatie, die overblijft als de voedsel- en energieprijzen worden weggelaten. Het FD meldt dat die kerninflatie is gestegen van 0,7% in maart naar 1,3% in september en 1,6% in november. 'Dat duidt erop dat de inflatie in de breedte wel toeneemt in Nederland en dat de koopkracht van de burgers verder onder druk komt te staan'. Maar goed, u weet ook dat uw eigen persoonlijke koopkracht ook beïnvloed wordt door een salarisverhoging als u dit jaar goed uw best heeft gedaan, een erfenis of tot de tand bewapende FNV-vakbondsleden. Geen reden tot paniek dus, en niet de Telegraaf verkeerd interpreteren of boodschappen doen bij de Jumbo

Superkick. Europese Commissie gaat positie van de euro ten opzichte van dollar verbeteren

Driewerf hoera voor de euro! Boe dollar! Dat is kort samengevat de boodschap van de Europese Commissie dat in een actieplan aankondigt om de internationale rol van de euro te willen versterken. Ideaal moment want (de productie van) de euro bestaat volgend jaar 20 jaar en er zit in Amerika een bepaalde meneer achter de knoppen die een handelsoorlogje niet schuwt. Een voorbeeld is de situatie die ontstond nadat de VS zich terugtrok uit een overeenkomst over het nucleaire programma van Iran. Hierdoor kwamen bedrijven die zakendoen met de VS en Iran in een lastige situatie terecht. Blijven ze handelen met Iran, dan komt hun toegang tot de Amerikaanse markt in gevaar, iets wat de Trumpmeister ook in niet mis te verstane woorden vermomd als vredesduif op Twitter liet weten. De commissie zou hierom het liefste zien dat Europese kopers en producenten (onderling) minder handelen in dollars, zoals nu gebeurt. Vooral op gebied van energie moet de euro een meer prominente rol gaan spelen. Zo zegt EU-commissaris Miguel Arias Cañete het volgende: 'Versterking van de internationale rol van de euro op het gebied van energie-investeringen en handel zal het risico van verstoringen van de toevoer helpen verminderen en de autonomie van Europese bedrijven bevorderen. Het kan daarom een belangrijke bijdrage leveren aan onze doelstelling om de voorzieningszekerheid in de energie-unie te waarborgen.' Deze stap komt overigens niet als een verrassing. In september noemde commissievoorzitter Jean-Claude Juncker het in zijn Staat van de Unie (pdf) al 'absurd' dat nu nog 80% van de Europese energie-importen in dollars worden afgerekend, terwijl maar 2% van die import uit de Verenigde Staten komt. 'De euro moet een actief instrument worden van de nieuwe Europese soevereiniteit', aldus de Luxemburger. 

Lees verder

Jeetje. Utrecht verzweeg €34 miljoen om kosten trambaan 'politiek aanvaardbaar' te houden

Er zijn een paar zekerheden in het leven en één daarvan is dat grotere infrastructurele projecten altijd duurder uitvallen dan oorspronkelijk begroot. Daar weten ze in Amsterdam alles van maar Utrecht wil graag meedoen met de grote jongens dus ook daar kan men nu pochen met een eigen faalproject: de Uithoflijn. We zijn een beetje de tel kwijt van de vernietigende rapporten maar er is er nu dus nog maar één verschenen. We wisten al dat de kosten waren overschreden (zie ook voortschrijdend inzicht-plaatje hierboven), en we wisten ook al dat er kosten werden verzwegen om met een 'politiek aanvaardbare' prijs naar buiten te kunnen komen. Dat zou voorheen om €20 miljoen zijn gegaan, maar uit een nieuw rapport van de Utrechtse en de Randstedelijke Rekenkamer blijkt het €34 miljoen te zijn. Dus ook verzwegen kosten lopen naar verloop van tijd op. Stukje tekst uit het rapport (pdf): 'De kosten van de Voorbereiding Exploitatie en Beheer (VEB) waren aanvankelijk niet geraamd of toebedeeld. Hiermee is het budgetrecht van de Raad destijds geschaad.' Verderop zegt men dat er een financieel plan lag 'met een raming van de investeringskosten die niet compleet en niet realistisch was.' Maar goed, dat was nog maar het begin. De provincie en de gemeente hebben toen de aanleg van de Uithoflijn eenmaal begonnen was, ook nog wat wijzigingen toegevoegd voor aannemer BAM. Dat heet in dit van jargon doorspekte wereldje 'verzoeken tot wijzigingen' of 'VTW’s'. 

Lees verder

Zwitsers zeggen sodemieter op tegen basisinkomen-crowdfund

Het zou leuk zijn geweest als we konden zeggen dat met de eindstreep in zicht een crowdfundactie voor een Zwitsers basisinkomen-experiment op het nippertje is mislukt. Maar als we de atletiekvergelijking even doortrekken dan zijn de deelnemers aan een marathon er na een kort sprintje al snel weer bij gaan zitten. Het in september aangekondigde experiment heeft uiteindelijk 151.836 Zwitserse frank opgehaald. Het gewenste bedrag om alle inwoners vanaf 25 jaar in het Zwitserse dorp Rheinau (totaal 1.300 inwoners) maandelijks 2.500 frank te geven: 6,1 miljoen frank. De actie was opgezet door filmmaker Rebecca Panian, die er een film over wilde maken en zichzelf een deadline had opgelegd voor vandaag. Dat gaat dus niet door, maar zoals we al in het stukje uit de eerste link hierboven al meldden, viel dat te verwachten in een land dat massaal tegen de invoering van een basisinkomen stemde. En zo sterft het volgende initiatief na eerdere pogingen in bijvoorbeeld Nederland, het land van Jari Litmanen en  Canada een vroege dood. Maar daarmee is het einde nog lang niet in zicht. Er staan nog genoeg experimenten in de planning en als dat basisinkomen een vervelende connotatie krijgt dan verzinnen we gewoon een andere naam. Ondanks dat er nog geen succesverhaal te vieren valt en gerichte armoedebestrijding in ontwikkelingslanden mogelijk veel effectiever is. De tussenstand blijft daarom nog steeds hetzelfde. We vinden het misschien best een sympathiek idee, maar als we moeten lappen en horen hoeveel het kost, dan haken we af

Overal waar je kijkt: bitcoin is stervende

Het plaatje hierboven komt van Google Trends. Hier ziet u hoe vaak men wereldwijd gezocht heeft op 'buy bitcoin' en 'hodl'. De zoekopdrachten gingen mee met de stijgende koers eind vorig jaar, maar het bijzonder matige bitcoinjaar 2018 heeft net zo hard zijn sporen achtergelaten, zie de flatline. Het bitcoinkoersje schommelt al een tijdje rond de $4k en weet de weg omhoog uit de descending triangle maar niet te vinden. Gevolg: de sfeer in de crypto-kleedkamer is bijzonder matig. Nu weten we dat het gros van de cryptobeleggers in Nederland uit late instappers bestaat, dus dan valt er ook weinig te lachen. Dat sentiment beperkt zich uiteraard niet tot binnen onze landsgrenzen. Daarvoor kunnen we bijvoorbeeld naar een mooi Twitterdraadje verwijzen van iemand die zich @CandleHater noemt. Deze meneer of mevrouw verzamelde een hele reeks berichten van gedesillusioneerde bitcoin-investeerders die capituleren, zoals ze het zelf noemen. De late instappers zijn vaak ook de eerste uitstappers en wat rest is een groep die de bitcoin tot de laatste snik trouw zal blijven. Al is er ook binnen die groep tijd voor introspectie. Zo schrijft ene Michael J. Casey op cryptosite CoinDesk het volgende: 'Sadly, the Crypto Winter is here. If we are to extract ourselves from it there needs to be more than a sleeves-rolled-up commitment to technical development. The leaders of the community – those of us who have a mouthpiece in social media and elsewhere – also have an obligation to change the message. The message must be one of education. It must openly address the technology’s cons along with its pros, as well as the formidable obstacles it faces in terms of scaling, efficiency and security. Let’s quit this ugly obsession with price. After all, it simply validates the notion that the benchmark that matters is not bitcoin or some other cryptocurrency but the U.S. dollar. We made this mess. It’s up to us to clean it up.' Parafraserend: het gaat niet zo lekker nu, dus hop de handjes uit die mouwen, aan iedereen vertellen hoe gaaf de blockchaintechnologie is. En je vooral niet blindstaren op de bitcoinkoers, want daarmee maak je die inferieure dollar veel te belangrijk. Een andere categorie baarlijke nonsens vinden we bij de bitcoinduiders die wel naar die koers blijven koekeloeren en dan graag het verleden gebruiken  om de toekomst te voorspellen.

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken