1277 topics
@D. van den Enden

Nog meer ellende bij Blokker! Volgende topman stapt op

Topman zijn bij de Blokker Holding is geen sinecure. Je hebt niet alleen met een 'veranderende winkelstraat' te maken en 'retaildeskundigen' die met ongevraagde adviezen komen aanzetten over hoe het roer om moet. Daarnaast moet je je beleid verantwoorden aan de familie Blokker en de RvC. En aangezien het al jaren paniek is binnen de Holding over de te voeren strategie en men door tegenvallende resultaten genoodzaakt was om flink in de eigen organisatie te snijden, raakt met name juist het geduld bij de familie en RvC snel op. En dus kan het dat Casper Meijer per 30 juni terug zal treden als topman van de geplaagde winkelketen. Diezelfde Meijer volgde vorig jaar zomer Rob 'radicale transformatie op alle fronten' Heesen op als directievoorzitter van de winkelformule Blokker, of Blokker Nederland danwel de B.V. Blokker zo u wilt. In de aankondiging van de dubbele rol die Meijer werd toebedeeld, kreeg Heesen veel lof toegezwaaid, maar tegelijkertijd stiekem te licht bevonden om de volgende stap te zetten. 'Er staat een goede basis, maar er is nog veel te doen. We zitten midden in een reorganisatie waarbij we nog een groot aantal winkels sluiten. Daarnaast vragen inkoop, verkoop, bevoorrading en commercie bij Blokker en de verzelfstandiging van de holding nog veel aandacht. Ik pak de handschoen op om samen met de Blokkerdirectie, Nextail en alle Blokkermedewerkers het oer-Hollandse Blokkermerk relevant en bestendig een nieuw decennium in te brengen.' Heesen werd bedankt voor zijn inzet en tomeloze energie en Meijer zou gaan doorpakken. Helaas niet doortastend genoeg, blijkt nu. 

Lees verder

Asscher krijgt trap na in de Volkskrant. Deliveroo-isering van ons land is compleet!

Een 'vast' contract voor onbepaalde tijd wint nog altijd op punten, maar het aantal flexcontracten de afgelopen vijftien jaar (tussen 2003 en 2017) tot aanzienlijk toegenomen. Dat wisten we al, maar het CBS komt vandaag met hagelnieuwe cijfers. Hieruit blijkt dat het aantal werknemers met een 'flexibele arbeidsrelatie' in die periode met 856.000 is toegenomen.  Hiermee had bijna een kwart van de werkzame beroepsbevolking een flexibel contract in 2017. Van de 25- tot 45-jarigen had bijna 20% een flexibele arbeidsrelatie in 2017, in 2003 was dit nog 10%. En ondanks dat het aantal 25- tot 45-jarigen in Nederland afneemt, steeg het aantal flexwerkers toch met 266.000 personen. Onder 45-plussers is het aandeel flexibele werknemer licht gegroeid van 7% naar 10%. Vooral onder jongeren (15 tot 25 jaar) nam het aantal flexwerkers toe. Het aantal werkende jongeren tussen de 15 en 25 jaar met een vaste aanstelling daalde met ruim 300 duizend. Daar tegenover staat een toename van 400.000 van het aantal jongeren met een flexibel contract. Vorig jaar had ruim tweederde van de werkende jongeren een flexbaan, tegen vier op de tien vijftien jaar geleden. Dat zijn uiteraard vooral studerende en schoolgaande jongeren met een bijbaan. Maar daarmee zijn we er niet. Vorig jaar waren er ook 382.000 jongeren met werk die geen opleiding volgden. Van die groep had bijna de helft een flexcontract, tegenover een kwart vijftien jaar terug. Zorgelijk, zegt hoogleraar arbeidsmarkt Ton Wilthagen in de Volkskrant (Blendle).

Lees verder

Koning Wim-Lex heeft niks met kunst en veel met het mkb

Leuk onderzoek van het FD vandaag: hoe denkt het bedrijfsleven over onze koning? Heeft hij aandacht voor wat er speelt in de sector en zit hij goed in zijn rol als aanvoerder van het Holland BV-promotieteam? Het antwoord luidt volmondig 'ja'. En dat doet hij vele malen beter dan zijn moeder. 'Waar Beatrix liever een dansvoorstelling bezocht, gaan Willem-Alexander en Máxima bij voorkeur op bezoek bij innovatieve en snelgroeiende bedrijven, is - gechargeerd gesteld - het beeld dat oprijst uit de gesprekken. Het bedrijfsleven is ervan overtuigd dat de koninklijke aandacht zich uitbetaalt in euro's.' Ja, daar is het FD u al voor, want de vraag 'wat levert het nou uiteindelijk op' dringt zich snel op natuurlijk. Keiharde euro's dus. Waarom die rondvraag bij de zalmroze krant? Omdat de koning bij zijn aantreden had aangekondigd zich meer in te zetten voor de Nederlandse economische betrekkingen. Daarom volgt er een liefst driedelige serie waarin uitvoerig wordt bekeken wat dat voornemen voor uitwerking heeft gehad. Hieruit blijkt dat de aandacht van de koning en koningin vooral uitgaat naar het mkb. En dan misschien niet zozeer een non-descript bakkertje of fietsenmaker zonder toekomstvisie, maar 'vernieuwende mkb-bedrijven'. Een ceo van een multinational zegt in de krant wel waardering en interesse te voelen van het koningspaar, 'maar al snel volgt de vraag wat we voor het midden- en kleinbedrijf betekenen’. En daar blijft het niet bij.

Lees verder

Daar gaat 'ie! Woonwinkelbedrijf Lil.nl van Robbie Muntz is failliet!

Kijk nou toch eens. Had Rob Muntz in een uitzending van Radar nog alles op alles gezet om alle klachten over leveringen van zijn thuiswinkelbedrijf Lil.nl weg te wuiven, is de boel alsnog failliet. En dat is de schuld van Radar, lezen we op de site. 'Sinds de uitzending van Tros Radar op 9 april jl. is de bedrijfsvoering van LiL.nl in een negatieve stroomversnelling geraakt. Klanten gingen tijdens en na de uitzending massaal hun bestellingen annuleren. Vervolgens halveerde de omzet. Daarnaast zegden verschillende leveranciers het vertrouwen op door niet meer (op rekening) te leveren en ook de payment provider besloot eenzijdig om grotere bedragen langer vasthouden.' Men heeft er alles aan gedaan om de boel te redden, dat moet u begrijpen, maar het heeft niet mogen baten. 'Het wegvallen van een beoogde investeerder' heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat een redding niet langer mogelijk bleek. Daarom is er nu voor gekozen om de faillissementen van LiL.nl B.V. en Designwonen.com B.V. aan te vragen. 'Het nog langer voortzetten van de exploitatie zou niet in het belang van onze klanten zijn.' Maar als u nu nog op een bestelling wacht, mag u sowieso achter in de rij van schuldeisers gaan staan.

Lees verder

Het OM faalt episch in vervolging witwassende accountants KPMG

Hartstikke mooi nieuws voor KPMG! Dit keer is niet eens een schikking (zoals vaak) nodig voor het accountancykantoor you love to hate. De rechtbank heeft het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk verklaard in een zaak tegen drie leidinggevende KPMG-accountants. Drie weken geleden werd met veel bombarie de tenlastelegging tegen het trio naar buiten gebracht, maar daar is nu helemaal niets meer van over. De mannen met de welluidende namen Jack van R., Renze H. en Dirk Jan R. werden van witwassen en valsheid in geschrifte beschuldigd rond de vermoedelijke omkoping door bouwbedrijf Ballast Nedam van Saoedische en Surinaamse ambtenaren. In ruil voor gunningen voor bouwprojecten aldaar, uiteraard. Hier de pleitnota één, twee en drie, maar we vatten het oordeel van de rechter als volgt samen: 'HOE HALEN JULLIE HET IN JULLIE BOTTE HOOFD om tot vervolging over te gaan?' De reden voor deze uitbarsting ligt hem in het feit dat het OM wel al schikte met Ballast Nedam. Hierop werden de strafzaken die tegen een aantal bestuursleden die bij de alleged omkopingen betrokken van tafel geveegd. Daarom valt het volgens de rechter niet te begrijpen dat zij niet vervolgd werden, maar de accountants die hun krabbels onder de jaarrekening hebben gezet wel. Broddelwerk! 

Lees verder

Woei! Werkloosheid gehalveerd sinds 2014

Bent u nog werkloos? Dan bent u -volgens de door CBS gehanteerde ILO-definitie die we tot in den treure zullen blijven herhalen- een uitstervend ras. Het percentage werklozen in de beroepsbevolking blijft dalen namelijk. In december was het 4,4%, in januari 4,2%, in februari 4,1% en in maart doken we onder de 4% naar 3,9%, waarmee het aantal werklozen in maart op 357.000 komt. Volgens het CBS daalde het aantal werklozen in de laatste drie maanden met gemiddeld 13.000 per maand en nam het aantal 15- tot 75-jarigen met betaald werk diezelfde afgelopen drie maanden met gemiddeld 20.000 per maand toe. Heeft de rest van de beroepsbevolking werk dan? Nee hè, die 357.000 mensen maken deel uit van een grotere groep van 4,2 miljoen die om uiteenlopende redenen geen betaald werk hebben. Die 3,9% slaat op de groep die recent naar werk hebben gezocht en daarvoor ook direct beschikbaar te zijn. Dat is die ILO-definitie dus (meer daarover hier). De rest van de bijna 3,9 miljoen zonder werk neemt maar moeizamer af, de afgelopen drie maanden met gemiddeld 3000 per maand, om precies te zijn. Ook de statictici uit Heerlen melden dat het UWV een afname van het aantal ww-uitkeringen heeft geregistreerd: dat ging naar 327.000 eind februari. Eerder leerden we dat het totaal in 2017 met 20% is afgenomen door mensen die vanuit de ww werk vonden en er ook minder ww-instromers waren. Maar tegelijkertijd werden er ook drie groepen (ouderen, langdurig werklozen, arbeidsgehandicapten) genoemd die nog altijd moeilijk aan het werk komen.

Lees verder

Lol. Reaguurder wil van vriendin en huis af. Vriendin pakt hem waar het pijn doet

U weet het, hell hath no fury als een gekrenkt vrouwmens en daarom moeten mannen met een greintje eigenwaarde stoppen met samenwonen, huizen kopen en kinderen maken met vrouwen die na een paar jaar toch tegen blijken te vallen. Andersom ook hoor, daar niet van. Het kan best dat in de pleitnota die we nu gaan bespreken de vrouw het eerder niet meer trok dan de man in kwestie. Maar gezien het feit dat de man met allerlei vorderingen komt en de vrouw niet voor mediation vatbaar blijkt gaan we er toch even van uit dat bij haar wat meer wrok heerst. En daarom moet er een rechter aan te pas komen om de inboedel een beetje leuk te verdelen en moet de vrouw haar medewerking verlenen aan de verkoop van het huis dat ze samen hebben gekocht en waar de vrouw nu nog woont. En dat niet alleen: die rechter moet er ook voor zorgen dat 1. De vrouw meewerkt aan de verkoop van het huis en 2. Zij zo snel mogelijk het huis verlaat 'met achterlating van de gezamenlijke inboedel tot datum levering van de woning en onder afgifte van de sleutels aan de man, met machtiging van de man de ontruiming van de vrouw te doen uitvoeren door een gerechtsdeurwaarder, zo nodig met behulp van de sterke arm en de kosten daarvan op de vrouw te verhalen, indien de vrouw niet aan de veroordeling voldoet'. Mooi hè, de liefde? Voorts wil de man ook dat de vrouw de volledige woonlasten betaalt voor de periode dat ze alleen van het huis gebruik heeft gemaakt. Maar het aller-aller-allerbelangrijkste wat de man van de vrouw wil, is het volgende. 

Lees verder

Leuk idee. Geef Karl Marx een trap na en koop Das Kapital voor £100.000

Weet u wat er aan de hand is op 5 mei? Nee dat bedoelen we niet. Op 5 mei is het precies 200 jaar geleden dat Karl Marx geboren werd. En met dat leuke weetje is een Engelse boekhandelaar gespecialiseerd in zeldzame uitgaves van bekende boeken aan de haal gegaan door een eerste druk van Das Kapital te koop aan te bieden. Of om precies te zijn: Das Kapital - Kritik der politischen Oekonomie. Erster Band. Buch I: Der Produktionsprocess des Kapitals. Dat boek waar onze site naar vernoemd is inderdaad. Om maar met de cliché's over Das Kapital te beginnen: net als met veel klassiekers (Ulysses - J. Joyce, Mein Kampf, - A. Hitler, 1q84 - Haruki Murakami, Toverballen, D. Roelvink) is Das Kapital een vreselijk boek. Als u van makkelijk leesbaar en toegankelijk houdt tenminste. Dat klopt, maar Marx kon ook best leuk schrijven als het hem uitkwam. 'Kapitaal is dode arbeid, die zoals een vampier, slechts tot leven komt door het opzuigen van levende arbeid en des te meer leeft naarmate hij meer arbeid opzuigt.' Dat kan zo op een t-shirt. Dan door naar cliché 2: de ideeën van Marx zouden door Lenin en Stalin en co compleet verkeerd zijn begrepen. Sterker nog, het communisme van Oost-Europa en de Sovjet-Unie was een perversie van zijn denken. Wat er daar van gemaakt is, zou Marx net zo hard hebben ontstemd als bij ons, maar dat doet weinig af aan zijn gedachtengoed, want de Karlmeister had het met veel zaken bij het rechte eind, zegt men. Over wat er mis is met het kapitalisme, over globalisering en internationale markten, over de conjunctuur, over de manier waarop economie ideeën vormt. Marx had een vooruitziende blik en gooi alstublieft niet zijn werk weg met het Sovjet/Oost-Europese/Chinese/Cubaanse/Noord-Koreaanse/enz badwater. Dat heeft onze Karl niet verdiend. Dat idee. 

Lees verder

Netflix groeit harder dan u hebben kan

Misschien dat de haatterm Netflix and chill destijds ook wel door een Dotan-achtig trollenleger in ons collectieve brein is geïnjecteerd, wie zal het zeggen. Maar in tegenstelling tot het geval is met dat domme zangertje is er bij de streamingdienst wel sprake van een doorslaand succes. Als u op Facebook of Twitter of op een verjaardag vraagt welke series u nog moet checken is de kans groot dat u wordt overspoeld met lijstjes van mensen die zich niet eens schamen dat ze in hun vrije tijd een anime-serie van 13 seizoenen hebben gekeken. We komen ons huis niet meer uit door dat monster, en onze arme kienderin ook niet. En Netflix maar groeien, zo blijkt uit nieuwe kwartaalcijfers-pdf die gisternacht zijn gepresenteerd. Komt die winlijst!

Lees verder

Lekker naar Portugal voor door belastinggeld betaalde zorg? Kan gewoon!

Heeft die meneer van 24 jaar die sinds 'zijn vroegste jeugd kampt met gedragsproblematiek' toch maar mooi voor elkaar gekregen. Dankzij hem mag iedere pgb'er zijn zorgbudget voortaan in heel Europa besteden. Dat besliste de Centrale Raad van Beroep vandaag in een zaak die de man had aangespannen tegen een besluit van een lagere rechter eerder. De man had het zorgkantoor verzocht om de zorg in natura om te zetten in een pgb, omdat hij dat  wilde gebruiken om zorg in te kopen van 'een in Nederland gevestigd bedrijf' (een eenmanszaak met bedrijfsomschrijving pedagogische dienstverlening) dat de zorg in Portugal verleende. Het zorgkantoor weigert en wijst op basis van twee gronden. 1. Bij verblijf buiten Nederland mag er slechts voor dertien weken per jaar zorg worden ingekocht met een pgb. 2. Die zorg moet een voortzetting zijn van in Nederland gestarte zorg. Omdat die vlieger voor de man niet opging, gaf de rechter het zorgkantoor gelijk. Maar daar liet de man het niet bij zitten en wees op zijn rechten als EU-burger. En dan in het bijzonder: het recht op vrij verkeer van diensten. 

Lees verder