1487 topics
@D. van den Enden

Hey het gaat helemaal fout met brexit: pond keldert vrolijk mee

Die afspraak die al een tijdje in de agenda staat voor aanstaande woensdag tussen de Britse brexitonderhandelaars en de afgevaardigden van de EU he? Dat wordt niet heel gezellig. Terwijl u gisteren gezellig in het zonnetje zat te koekeloeren, probeerden Dominic Raab (team VK) en Michel Barnier (team EU) nog op één of andere manier tot een vergelijk te komen. Raab was naar Brussel gestuurd door premier May om aan zijn collega over te brengen dat de Britten zich niet kunnen vinden in de huidige voorwaarden voor de exit van Groot-Brittannië. Daardoor is er nu besloten om de onderhandelingen tot woensdag te staken, en komt een volgende EU-top in november (17 en 18 november) alvast onder druk te staan. Daaropvolgend is de kans op een no-deal in maart weer toegenomen.

Lees verder

YES! Belastingverlaging als dividendbelasting blijft! (mag u raden wie er profiteren)

U weet dat het een kwestie van tijd is voordat het plan om de dividendbelasting af te schaffen definitief de nek wordt omgedraaid. En dat geeft mogelijkheden om elders belastingen te verlagen, waarover wij al eens balletje opwierpen. Blijkt er gewoon in Den Haag al zachtjes gelekt te worden waar de lastenverlichtingen gaan vallen. De Telegraaf meldt dat het tarief van de vennootschapsbelasting voor zowel grootbedrijven als het kleine ondernemers/het MKB verlaagd gaan worden. Eerst zouden die tarieven in 2021 op respectievelijk 21% en 16% uitkomen, maar werd om de afschaffing van de dividendtaks te dekken voor grootbedrijven het vpb-tarief iets minder snel verlaagd naar 22,25% (plaatje). Volgens bronnen die in de krant worden opgevoerd, gaan beide tarieven nog verder omlaag. Winst voor het MKB dus, en de nieuwbakken voorman van MKB-Nederland krijgt meteen zijn zin. Daarnaast wordt ook overwogen of de megavreselijke DGA-taks alsnog van tafel kan. En weet u nog, die expats, die hun 30%-regeling door de neus geboord zagen of althans het straks met 5 jaar in plaats van 8 jaar belastingvoordeel moeten doen? Ook daar wordt gekeken of er 'minder streng versoberd kan worden'. De termijn wordt dus weer wat langer, hoeveel langer is nog onbekend. De gewone man/publieke sector/verstokte roker heeft het nakijken. Maar met dat vestigingsklimaat in ons land zit het straks weer helemaal goed.

Hoorzitting Tweede Kamer over witwasaffaire nu al een farce. ING-top en OM komen niet

Het probleem met de witwasaffaire en de megaboete die het Openbaar Ministerie oplegde in een schikking met ING, ligt hem vooral in de nasleep ervan. Want zo'n schikking van €775 miljoen is zo niet slecht nog niet, maar het volk wil koppen zien rollen. De topbestuurders van de banken die de kantoren van de compliance-afdeling gebruiken om ieder bewijs van ondeugdelijke transacties en steekpenningen door 24-uur lang doordraaiende papierversnipperaars te laten vernietigen, moeten uiteindelijk boeten. Maar dat lukt niet. Natuurlijk, minFin Hoekstra heeft president-commissaris Hans Wijers van ING naar Den Haag laten komen. En mogelijk zijn daar best stevige woorden gevallen, Hoekstra zelf zei althans van wel. Maar er kwam toch ook nog een hoorzitting in de Tweede Kamer, waar de top van ING zich moet verantwoorden? Ja en nee. Want de ING komt wel, maar Ralph Hamers en Hans Wijers niet. Die kunnen niet, volgende week. Omdat de Kamer niet langer wil wachten, neemt het genoegen met Chief Risk Officer Steven van Rijswijk. Maar dat is niet de enige afzegging, ook het het OM heeft de uitnodiging teruggeven. Dit meldt de Telegraaf vanochtend. Het OM werd door de Kamer uitgenodigd om juist uitleg te geven over waaróm de bankbazen niet worden vervolgd. Ook daar gaat geen antwoord op komen, want het OM houdt het bij de verklaring waarin de boete voor ING werd bekendgemaakt. Volgens het OM is het besluit om geen individuen te vervolgen, daarin al uitvoerig toegelicht. Dat is feitelijk ook zo, als u onder deze link naar het kopje 'Natuurlijke personen' scrollt. En dus wordt het een bescheiden opkomst, en kan het stormpje langzaamaan gaan liggen. 

Tunnels kunnen niet tegen brand: max €235 miljoen belastinggeld moet blunder herstellen

De Salland-Twentetunnel (N35), Ketheltunnel (A4), Tweede Coentunnel (A10) en Koning Willem Alexandertunnel (A2) zijn niet helemaal goed gelukt. Dat is geen nieuws, want die constatering dateert nog uit het tijdperk Melanie Schultz Verhaegen, van 8 augustus 2017 om precies te zijn. De toenmalige minister van Brandveilige Tunnels concludeerde dat genoemde tunnels niet helemaal goed bestand zijn tegen brand. Dat wil zeggen: het beton in die tunnels kan bij een brand onherstelbaar beschadigd worden. En dan stort de hele boel in en dat willen we niet hebben. Welnu, vandaag heeft Cora van Nieuwenhuizen dan eindelijk een vervolgbrief gestuurd aan de Kamer over vervolgstappen. Dat kan natuurlijk niet zonder meer geld in die tunnels te steken, zoals u in de kop hierboven kon lezen. 'Voor de beoogde herstelwerkzaamheden aan de vier bestaande tunnels heb ik budget gereserveerd in de vrije investeringsruimte van het infrafonds. Een eerste kostenindicatie voor herstel bedraagt tussen de € 105 mln. en € 135 mln.' Maar dat is nog niet alles, want naast die genoemde tunnels moet ook de nog in aanbouw zijnde Gaasperdammertunnel van een  hittewerende bekleding worden voorzien. In het kader van 'nu we toch bezig zijn', zeg maar. Overigens haast Van Nieuwenhuizen zich te zeggen dat de  €100 miljoen die hiervoor wordt uitgetrokken nog gefinancierd wordt door het budget voor het project Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA), waar de aanleg van de Gaasperdammertunnel onderdeel van uitmaakt. Voor de forenzen die veelvuldig van die tunnels gebruikmaken betekenen de herstelwerkzaamheden wel weer extra verkeershinder natuurlijk. En als u zich afvraagt of de bouwers en de leveranciers niet schuldig zijn aan het leveren van ondermaats beton dat niet tegen een klein fikkie kan, heeft de minister ook antwoord. 'De tunnels zijn gebouwd conform de door Rijkswaterstaat opgestelde richtlijnen en desbetreffende contracten. Dat later duidelijk werd dat in deze richtlijnen genoemde betonsoorten toch niet voldoen aan de eisen voor brandwerendheid is de betrokken bouwers en leveranciers niet aan te rekenen.' Poging om de kosten verhalen mislukt, de schuld en onkunde ligt toch bij het Rijk zelf. De werkzaamheden starten in 2020, wanneer ze zijn afgerond is onbekend. Daar zal Cora of haar opvolger te zijner tijd wel weer een briefje over sturen.

EU: 'Brexit kan binnen een week geregeld worden, MAAR!'

Het kan gewoon, aldus brexit-hoofdonderhandelaar voor de Europese Unie Michel Barnier zojuist in een speech aan de Europese Kamers van Koophandel in Brussel. Op 17 oktober kan er een akkoord bereikt zijn tussen de EU en het VK over een vertrek van de Britten uit de EU. Klinkt goed, ligt iets anders. Op 17 oktober komen de 27 EU-leiders bij elkaar om tot een besluit te komen over de brexitonderhandelingen. De Britse premier Theresa May is daarbij niet aanwezig. Als die EU-leiders positief gestemd zijn, dan kan onze favoriete EU-president met spraakgebrek Donald Tusk alle 28 regeringsleiders bij elkaar roepen om het akkoord af te ronden. Maar ondanks de positieve houding van Barnier, lijkt de kans tot een snel vergelijk uiterst klein. Barnier zei bijvoorbeeld ook dat de EU nog altijd grote bezwaren heeft tegen het Chequersplan van de regering May: dat zou Groot-Brittannië een enorme voordelige concurrentiepositie geven ten opzichte van de EU. Daarbij doelde hij op de Britse wens om wel toegang te behouden tot de interne markt voor goederen, maar zich niet aan de regels voor productie te houden. Een dergelijke interne markt 'à la carte' gaat hem niet worden, aldus Barnier. Ook wees hij op de gevolgen van de Ierse 'backstop', de noodoplossing voor de Ierse grens als de Britten en de Europeanen niet tot een vergelijk weten te komen, iets waar de DUP niet blij mee zal zijn. En dan is er nog het proces na de scheiding, zeg maar de omgangsregeling tussen de twee partijen. Hoe de EU en de Britten hier uit gaan komen, is stap 2. Daar zullen verschillende onderwerpen nog uitonderhandeld moeten worden, volgens Barnier 10 om precies te zijn. Al met al weinig stof om enorm enthousiast van te worden, als u Brits parlementslid of Theresa May bent. Ook Barnier wordt er niet vrolijk van, verzekerde hij tot slot. 'Brexit heeft geen toegevoegde waarde. Het is een negatieve onderhandeling. Het is een spel met alleen maar verliezers.' Tenslotte verzekerde Barnier dat er alles aan zal doen om de belangen van de EU te verdedigen, maar 'zonder wraakgevoelens en met respect voor een land dat een belangrijke bondgenoot blijft.' Applaus. Filmpje (met irritante simultaanvertaling) hieronder.

Lees verder

Gaat lekker! Turkije vraagt winkeliers hun prijzen te verlagen tegen gierende inflatie

VERLAAG UW PRIJZEN VOOR VOLK EN VADERLAND! Dat zou zo'n beetje de laatste noodoproep van Berat Albayrak zijn, de Turkse minister van Financiën, om de oplopende inflatie in zijn land te bedwingen. Het is overigens nog enger: winkeliers kunnen 'vrijwillig' hun prijzen met 10% verlagen, maar tegelijkertijd worden consumenten aangespoord alleen naar bedrijven te gaan die meewerken met dit nieuwe noodverbandje. Hoe weten consumenten dan waar ze moeten zijn? Dankzij stickers met een speciaal logo op de ramen, meldt de Financial Times. Zoals u weet, stijgt de inflatie in Turkije naar recordhoogten en proberen de regering van Erdogan en schoonzoon Albayrak daar wat aan te doen. Nou goed, u weet dat de stijging van het prijsniveau deels de relatief lage rente, ondanks dat de centrale bank de rente verhoogde na maanden van tegenwerking door president Erdogan gebrek aan besluitvaardigheid. Nora Neuteboom, econoom opkomende markten van ABN Amro in gesprek met de FT denkt dat Albayrak weer goed kort wordt gehouden door de Turkse president. 'For me, it says that Albayrak has moved into the Erdogan camp of opposition to high interest rates. Honestly, to me it sounds a bit desperate.' Je kunt het ook gewoon knettergek noemen. Beetje in de categorie de zeespiegel stijgt, dus laten we de zeebodem verdiepen. Maar als u op vakantie gaat naar Turkije, wel op zoek gaan naar die stickers. Scheelt weer!

Kosten energietransitie: maximaal €159 miljard

U kent hem, de energietransitie die ons land zich heeft voorgenomen. Er was een klimaatakkoord uit 2015 en daarop volgde de Klimaatwet in Nederland. Daarin is opgenomen dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 vergeleken met 1990 met ten minste 95% moet zijn afgenomen. Daarnaast moet in 2050 alle energie CO₂-neutraal worden opgewekt. Keimooi allemaal, maar een overgang naar een energievoorziening met een veel lagere broeikasgasuitstoot kost sowieso heel veel geld. Wist u al, maar nu heeft DNB nog eens gekeken (pdf) naar verschillende scenario's, waarin de overgang schokgewijs wordt doorgevoerd. Wat is de impact daarvan op de financiële sector? De toezichthouder gaat hier uit van vier verschillende scenario's, met uiteraard vier verschillende prijskaartjes: van €48 miljard tot €159 miljard. Scenario 1 in de stresstest: een 'beleidsschok', waarbij bedrijven wereldwijd worden geconfronteerd met een 'forse, abrupte stijging' van de prijs van CO₂-uitstoot met $100 per ton. Voor uw beeld: de prijs ligt volgens de toezichthouder op dit moment rond de €25 per ton, maar toch is deze forse verhoging volgens DNB te billijken. 'Een dergelijke forse, abrupte en brede stijging van de CO₂-prijs past in een stress-scenario. Volgens sommige schattingen liggen de maatschappelijke kosten van CO₂-uitstoot zelfs hoger', klinkt het. Wordt dit wereldwijd toegepast, (alle scenario's hebben een 'een mondiale scope', dixit DNB) dan leidt dit tot een plotselinge 'afwaardering van activa, met gevolgen voor de balansen van banken, verzekeraars en pensioenfondsen.' Maar als energiekosten omhoog gaan, gaan productiekosten ook omhoog, waardoor bedrijven minder gaan investeren en het bbp terugloopt. Kosten: €111 miljard. 

Lees verder

Beleggers commercieel vastgoed brengen markt naar kookpunt

Vastgoedbeleggers hebben het weer gedaan vandaag. Gisteren brak Zondag met Lubach een lans voor starters op de woningmarkt die worden weggeconcurreerd door particuliere beleggers, vandaag doet DNB in een nieuw rapport over de financiële stabiliteit van ons land (pdf) een duit in het zakje. Maar dit keer de stand van zaken in commercieel vastgoed. Beleggers investeren in hun zoektocht naar rendement massaal in vastgoed, maar betalen daarvoor de hoofdprijs en steken zich ook steeds vaker in de schulden. Eerst maar eens over dat rendement: 'Vanwege de hogere prijzen staan de rendementen onder druk. Het rendement op kantoren en winkels op toplocaties in Amsterdam is op basis van de geldende huurprijzen gedaald naar historisch lage niveaus van 3,5% voor kantoren en 3% voor winkels. Dit betekent dat beleggers zich bij hun beleggingsbeslissingen in toenemende mate baseren op prijsstijgingen of toekomstige hogere huurinkomsten. De afgelopen jaar stegen kantoor- en winkelhuren in de regio Amsterdam echter vrijwel niet, en in heel Nederland slechts met 2%.' Dan door naar de leningen: de financieringsvoorwaarden in de vastgoedsector zijn aan het versoepelen, van een gemiddelde loan-to-value-ratio (LTV) van 62% medio 2016 naar een kleine 70%. nu. 'Leningen die zijn verstrekt aan het einde van een boom-periode hebben een meer risicovol karakter en worden bij een omslag ook eerder geconfronteerd met te weinig onderpand.' Als u nu zin hebt om JOH te roepen, dan mag dat uiteraard. Nou goed, grafiekje dan maar. 

Lees verder

RIP afschaffen dividendbelasting. Advocaat-generaal sloopt volgend argument

We hadden al een lange reeks bezwaren, de verhuizing van Unilever die niet doorging en de daaropvolgende uitspraak van premier Rutte die zei de afschaffing van de dividendbelasting te gaan 'heroverwegen'. Vandaag komt daar een bericht in het FD en Trouw over advocaat-generaal Peter Wattel. Die heeft in een advies aan de Hoge Raad gesteld dat de rechtszaken die zijn aangespannen door grote buitenlandse bedrijven tegen de dividendbelasting kansloos zijn. En daarmee lijkt een volgend argument voor het kabinet van tafel om afschaffing door te zetten. Zowel Rutte als staatssecretaris Menno Snel van Financiën hebben vaak gewezen op hoe er elders in Europa naar de dividendbelasting  wordt gekeken. Snel verwijst in de memorie van toelichting bij het wetsvoorstel voor afschaffing naar de buitenlandse beleggingsfondsen die claims hebben ingediend om ingehouden dividendbelasting terug te krijgen, waarin zij zich beroepen zich op Europees recht. Plaatje:

Lees verder

Iedereen aan de hypotheek! Hypotheekrente historisch laag

Ah lekker, het is weer tijd voor het maandelijkse marktoverzicht van De Hypotheekshop (pdf). Wat staat daar zoal in? Allemaal dingen, zoals dat grootbanken nog altijd marktaandeel verliezen in de hypotheekmarkt. Nieuwtje 1: 'Voor het eerst sinds mensenheugenis is in het derde kwartaal geen enkele grootbank in de top 5 vertegenwoordigd'. De populariteit van ING, Rabobank en ABN Amro neemt al tijden (met hier en daar een opleving) af, maar nog nooit was geen van die banken in de top vertegenwoordigd. De reden voor deze aftakeling zijn de strengere kapitaaleisen en de populariteit van lange rentevaste periodes. Volgens de hypotheekbemiddelaar is de gemiddelde rentevaste periode landelijk inmiddels 16,4 jaar. Kapitaaleisen zorgen ervoor dat andere geldverstrekkers zoals verzekeraars lagere rentes kunnen bieden dan banken, en die aantrekkelijke lage rente zorgt weer voor langere rentevaste periodes. Maar over die rente, en dat brengt ons op nieuwtje 2: die is dus weer eens historisch laag. 

Lees verder
Linktip: Energie vergelijken