Schikking met SEC: Elon Musks Twittersnaveltje gesnoerd

Na Jezus kwam Elon Musk. Was een simpele berghelling in Galilea voor de eerste genoeg om de goegemeente met Zijn blijde woord te bereiken, (on)heilsprofeet Elon heeft hiervoor het Twittermedium tot zijn beschikking. Helaas voor beiden staan/stonden de autoriteiten niet altijd achter hun vrijzinnig gepredik. Voor Elon is de Amerikaanse beurstoezichthouder SEC wat de combinatie Sanhedrin, Pontius Pilatus en Herodes Antipas was voor Jezus: de onbreekbare wereldlijke macht. Waarom Musk stijfkoppig doorging met het per Twitter verspreiden van misleidende, koersgevoelige informatie over Tesla, zelfs nadat hij al een keer door de SEC flink op de vingers was getikt en beterschap had moeten beloven, is psychologenvoer. Onderschatting van de SEC, zelfoverschatting, een martelaarsyndroom? Speculeert u maar. Uw weet vast nog hoe in augustus vorig jaar het juridisch gedonder tussen de SEC en Musk losbarstte toen Elon twitterde dat de 'funding secured' was voor een private overname van Tesla voor $420 per aandeel. Volgens de schikking moest Musk zijn bestuursvoorzitterschap van Tesla voor drie jaar opgeven, een flinke boete betalen en zich gedeisd houden op Twitter. Les geleerd? Nope, de hardleerse Musk twitterde in februari dit jaar nog doodleuk dat Tesla in 2019 100.000 extra auto's zou gaan bouwen, wat leidde tot een nieuwe aanklacht van de SEC en nu dus wederom een schikking (pdf). Volgens de laatste overeenkomst moet Musk vrijwel alle soorten bedrijfs- en dus beursgevoelige informatie eerst ter goedkeuring voorleggen aan een 'experienced securities lawyer employed by the Company' voordat hij deze twittert (of via andere wegen naar buiten brengt). Dat betekent dat Musk de facto onder curatele komt te staan van zijn eigen bedrijfsjuristen als het gaat om informatie over bedrijfsresultaten, eventuele overnames, productiecijfers of nieuwe bedrijfstakken. Of Musk zich aan deze afspraken gaat houden? Musk is wie hij is.

Bejaarden moeten McDonald's redden

Old McDonald had a vacature. Zoals we allemaal weten zijn tieners weliswaar laagbetaalde arbeidskrachten, maar ze zijn ook met geen gloeiende Pokémon hun bed uit te branden. Daarnaast leggen ze niet bepaald hetzelfde arbeidsethos aan den dag als de mannen en vrouwen die nog serieuze eurlogen hebben meegemaakt. Maar het drukke zomerseizoen komt er wel weer aan, dus McDonald's heeft behoefte aan extra vettige handen aan de andere kant van de toonbank. 'Summer’s a busy time at McDonald’s—and the fast food chain is finding that teen workers aren’t as reliable as it would like in early morning shifts. So it’s focusing on the opposite end of the age spectrum for its seasonal hiring blitz. McDonald’s and AARP are teaming up to help fill roughly 250,000 jobs this summer. The company will also work with AARP on a five-state pilot program to match low-income American seniors with jobs.' Is dat niet schitterend? Een heleboel Rollator McDonald'sen om die luie pubers eens even te laten wat echt werken is. Wij denken aan een Big Methusalem, het Happy Seniel met een leuke verassing en geen dure apparatuur maar de McShake laten schudden door iemand met de ziekte P. Dit kan alleen maar goed gaan. We kunnen ons zomaar voorstellen dat McBejaarden een belangrijke poel van arbeidskrachten worden want zij willen en kunnen wel vroeg werken. 'Older Americans are more accepting of the breakfast and lunch shifts. (And breakfast has become an increasingly important segment for McDonald’s.)' Wat nu afstand tot de arbeidsmarkt?

Nieuwe AI kan echte Rembrandts van neppers onderscheiden

In 1935 stonden 611 schilderijen nog te boek als 'echte Rembrandts'. Inmiddels is deze lijst in lengte gehalveerd. Oorzaak van deze krimp ligt in de opkomst van nieuwe, nauwkeurigere onderzoeksmethoden. In dit verband kan gewezen worden op het levenswerk van Ernst van de Wetering die in zijn onderzoek stijl-analyse intelligent combineerde met strenge, natuurwetenschappelijke proefnemingen. Anno 2019 is het de verwachting dat een slim algoritme echt en fake nog beter zal kunnen onderscheiden dan wetenschappers. Probleem is dat er voor normale, op beeldherkenning afgestemde AI's te weinig fakes en originelen beschikbaar zijn om ze adequaat te kunnen trainen. Zelfs indien bijvoorbeeld alle 611 echte en valse Rembrandts beschikbaar zijn, zou dat maar 12% van de minimale benodigde hoeveelheid input zijn. Twee amateur-AI-onderzoekers, een Amerikaans echtpaar, hebben voor dit probleem een oplossing gevonden. In plaats van de AI los te laten op de grote high-res afbeeldingen van de schilderijen, werkt hun AI (ook wel 'convolutional neural networks/CNNs' genoemd) met kleinere stukjes afbeelding: 'Their method split the Rembrandt images into some 13,000 tiles from his commonly accepted oeuvre of portraits. Then, they trained their CNN on those tiles instead of the entire original paintings. To test their neural net, they ran a series of known fakes and known canonical works (none of which were in the original training set) to see if the Rembrandt CNN could tell the difference.' Daarbij let de AI op voornamelijk op het entropie-gehalte van het beeld, i.e. de diversiteit van de informatie of de mate waarin deze níet overtollig of te comprimeren is. Meer informatie hierrrr. Het resultaat: 'They report a success rate of 90.4 percent.' Of dat percentage voldoende is om een groot veilingshuis te overtuigen van de originaliteit van een bepaald werk, is dan sterk de vraag.  In welke mate de waarheidsclaims van de huidige 'kunstwetenschap' juist zijn, kan natuurlijk ook niet worden vastgesteld.

'Nederland verdwijnt door globalisering'

Ha, gezellig, een stukje Untergang des Abendlandes op Koningsdag! In de Financial Times steekt Simon Kuper traditiegetrouw de loftrompet over het vaderlandsche onderwijs. Wij, de Nederlanders, spreken bijvoorbeeld 'erg goed' of 'perfect' Engels en zijn ons (hoger) onderwijs ook in rap tempo aan het verengelsen. Geweldig nieuws, aldus Kuper: 'The Netherlands is finding a new role: as the English-language economy in the EU that the world needs after Brexit. (...) In last year’s IMD Talent Rankings (by Lausanne’s Institute for Management Development), the Netherlands ranked first out of 63 economies for language skills. Alison Edwards, a linguist at Leiden University, says that when every Dutch hairdresser and bus driver speaks English, then English isn’t a foreign l­anguage any more: it’s the Netherlands’ second language. One day it could be its first.' Teringjantje wat een vergezichten; het Nederlands kan dus gewoon verdwijnen en dat is dan gewoon de prijs van globalisering en lekker bezig zijn als gateway to Europe nu het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat. Ja, ja. Waarom zijn er dan zoveel mensen die zich druk maken om het verdwijnen van het Nederlands op onze universiteiten? Nou, dat heeft niet zoveel te maken met achterhaald chauvinisme, maar meer met de opdracht van de universiteit. Is de universiteit een plek waar je mensen klaarstoomt voor de arbeidsmarkt, of is het ook een plek waar we ons bezighouden met het trainen in - noem eens wat geks - burgerschap? Maken we op de universiteit mensen die veel billable hours kunnen draaien, of moeten ze ook gebildet zijn en op een niet-corporate manier iets kunnen betekenen voor de samenleving? Ook als dat hele burgerschapsgeleuter u niet aanspreekt: is het geen goed idee om studenten op hoog niveau Nederlands te laten spreken en schrijven? Simon Kuper ziet in zijn ultrahoogopgeleidenbubbel bakken met mensen die zich uitstekend in het Nederlands redden en bovendien tenminste een vreemde taal uitstekend beheersen. Maar kijk daarbuiten en je moet je afvragen of bijvoorbeeld al die Google Reviews van restaurants zijn geschreven door lageropgeleiden. Het is woordblerf van functioneel analfabeten. Wat te denken geeft: zijn wij echt zo talig onderlegd als Kuper zegt?

Mocht u een voorbeeld zoeken van deadweight loss, dan vindt u er hier een van €500 mio per jaarBegin deze maand kwam EenVandaag met een buitengewoon goed filmpje over het lage-inkomensvoordeel (LIV) op de proppen. Het LIV kost de belastingbetaler een half miljard per jaar, dat half miljard gaat in de vorm van subsidie naar werkgevers die minimumloners in dienst hebben en die minimumloners krijgen nauwelijks opslag omdat anders de subsidie vervalt (het zijn dan volgens de LIV-definitie geen minimumloners meer). Dus zou een mens denken van 1) de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest, 2) de Primark, AH, Hema, etc. zitten te springen om personeel, en dan 1) + 2) = 3) waarom zou je een half miljard euro aan belastinggeld door het putje spoelen. Welnu, we hebben de antwoorden van deze subsidie die ongeveer €70.000 per werknemer bedraagt binnen. Ten geleide: u ziet volledigheidshalve het filmpje in de herhaling boven, of anders uitgebreide toelichting op het LIV hier. Na de breek minister Wouter Koolmees van loonkostensubsidies die vragen naar aanleiding van het filmpje beantwoordt. Spoiler: de regeling blijft voorlopig nog bestaan.

Lees verder

Hoera! U werkt in het veiligste land van Europa

Talloze taakjesmensen zitten dagelijks de wijzers van de klok vooruit te kijken. Menigeen maakt zichzelf wijs  zinvol werk te doen, maar in dit land krioelt het van de kantoorklerken met een bore-out. Maar bekijk het eens van de positieve kant. In geen enkel ander EU-land vielen er in 2016 (relatief gezien) zo weinig dodelijke ongelukken als in Nederland. In 2016 waren er in de Europese Unie welgeteld 3.182 dodelijk ongelukken op de werkvloer te betreuren. Da's een 'standardised incidence rate of 2.2 fatal accidents per 100.000 workers' aldus Eurostat. Beduidend lager ligt dit cijfer in Zweden (1,2) en Duitsland (1,1). Alleen de allerbeste qua niet-doodgaan-aan-werk zijn wij Nederlanders (0,7). Wilt u natuurlijk ook de andere kant van het spectrum weten. Daar staan Luxemburg (10,8), Roemenië (6,1) en Letland (5,4), gevolgd door voornamelijk Oost- en Zuid-Europese landen. Trekken we voorzichtig twee conclusies. In Luxemburg tellen ze hartaanvallen op de werkvloer, niet per se veroorzaakt door werksores, mee in de statistieken. En voor het overige is het makkelijker vallen van een steiger dan van een bureaustoel. Nergens in Europa doet men zoveel zittend werk als in Nederland. Mocht u van een opgewekte bebaarde man vernomen hebben dat 'zitten het nieuwe roken is' en dat uw kantoorslavenbestaan tot een vroeger sterven leidt, dan kan dat. Alleen ziet u zitvleesdoden niet terug in de cijfers bij Eurostat, want die rekenen met doden die overleden zijn binnen een jaar nadat het bedrijfsongeval plaatsvond. Hopen we dat u zondag een veilige Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk beleeft. Een kaarsje opsteken voor de gevallenen kan samen met de FNV.

Verzekeraars organiseren leuk reisje naar China. AFM legt boete op van €400.000

Eerste zinnetje op de site van verzekeraar Vivat: 'Bij alle merken van VIVAT staat de klant centraal.' Dat klinkt heel mooi, maar er mag, zo blijkt nu, wel nog een kleine toevoeging bij. Want als de intermediairs waarmee Vivat samenwerkt, beïnvloed kunnen worden met een leuke reis naar China, dan wordt dat niet nagelaten. Dat blijkt uit een bericht over Vivat-schadeverzekeringen en Vivat-dochter SRLEV van financieel toezichthouder AFM vandaag. De AFM legt beide verzekeraars ieder een boete op van €200.000. Doel van de reis, in april 2017, was om de genodigden 'te laten kennismaken met de Chinese cultuur', en de manier van zakendoen bij Anbang, het Chinese moederbedrijf van zowel SRLEV als Vivat. Voor de reis waren 35 medewerkers uitgenodigd van financieel dienstverleners waarmee de verzekeraars samenwerken. Zoals u mogelijk weet betalen klanten sinds 2013 hun financiële dienstverlener rechtstreeks. Daarom mag een adviseur geen provisie meer krijgen van de verzekeraars waarvan ze de de polis verkopen. 'De AFM merkt een reis als deze aan als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen. De exclusiviteit van de reis maakt deze op zichzelf al tot een – niet geldelijke – beloning. In dit geval kwam daarbij dat de kosten van de reis wel grotendeels, maar niet volledig werden doorbelast. De reis leverde dus ook in financiële zin een beloning op', schrijft de toezichthouder die daarom opmerkt dat de provisieregels hiermee zijn overschreden. Wat er precies betaald is door de intermediairs en wat door Vivat staat niet in het persbericht, maar verzekeringssite Amweb meldt bij monde van een Vivat dat het om de kosten voor de ingehuurde reisleiders gaat die niet zijn verhaald op de deelnemers. In het boetebesluit lezen we het volgende.

Lees verder

Nederland raakt duizenden bijzondere financiële instellingen kwijt (schuld van de EU)

We hadden hem eerlijk gezegd even gemist, maar het Financieele Dagblad/ gelukkig niet. Op 26 februari van dit jaar beantwoordde het Hof van Justitie van de EU vragen over de fiscale behandeling van niet-Europese investeerders die via brievenbusfirma's belangen hebben in Europese bedrijven. Volgens het FD is de paniek aan de Zuidas groot. Nederland telt 15.000 brievenbusfirma's en door een groot deel daarvan kan, als het even tegenzit, een streep. Knippen/plakken wij een stukje tekst uit de uitspraak van het Hof: 'Een concern dat niet is opgericht om redenen die de economische realiteit weerspiegelen, een zuiver formele structuur heeft en als voornaamste doel of een van zijn voornaamste doelen heeft een belastingvoordeel te verkrijgen dat de strekking of het doel van de toepasselijke belastingwetgeving ondermijnt, kan worden beschouwd als een kunstmatige constructie. Dit is met name het geval wanneer de betaling van belasting over de dividenden wordt vermeden doordat aan de concernstructuur een doorstroomvennootschap wordt toegevoegd tussen de vennootschap die de dividenden uitkeert en de uiteindelijk gerechtigde tot deze dividenden'.

Lees verder

Rutte III: neemt u zonnepanelen, alstublieft

De energietransitie, u kent hem. Om ooit helemaal over te schakelen van fossiele brandstoffen naar een duurzame energievoorziening is het wel zo handig dat de zonnepanelen des lands hun steentje bijdragen. Wat dat betreft is er goed nieuws: het zogeheten totale opgestelde vermogen aan zonnepanelen groeide vorig jaar met de helft van 1.500 megawatt naar 4.400 megawatt, meldt het CBS. Die groei ligt vooral bij bedrijven (71%) en in het bijzonder bij de constructie van zonneparken door het bedrijfsleven. Telde ons land in 2017 nog 22 zonneparken, daar was dat in 2018 alweer 65. Bij deze cijfers steekt de groei van zonnepanelen op woningen echter nogal magertjes af: 37%. Dat totale opgestelde vermogen was 2.300 megawatt, tegenover 1.680 megawatt een jaar eerder. Wat dat betreft is het toch opvallend dat het kabinet heeft besloten om de subsidieregeling voor zonnepanelen met drie jaar te verlengen tot 2023. Op die manier kunnen fans van zonne-energie hun zelf opgewekte stroom aftrekken van hun energiegebruik en hoeven ze dus minder energiebelasting te betalen. Heeft u al zonnepanelen of gaat u deze tijdens de regeerperiode van Rutte III nog aanschaffen, dan verdient u deze volgens het ministerie van Economische Zaken in gemiddeld zeven jaar terug. Na 2023 is het wel in stapjes finito met de zogenaamde salderingsregeling, maar het ministerie ziet zonnepanelen steeds goedkoper worden en het steeds interessanter worden om zonder subsidie de investering te maken. Mensen uit Almere kunnen deze boodschap overigens volledig aan zich voorbij laten gaan, want zij zijn tezamen nog steeds de absolute koploper qua zonnepanelen met een totaal van 28 megawatt. Amsterdam en Utrecht volgen met totalen van 26 megawatt. Meer uitleg over dit alles in videovorm vindt u na de breek.

Lees verder

Logisch. Chinezen krijgen Europees ontwikkelingsgeld om tolwegen aan te leggen in Afrika

Op 7 maart jl. bevestigde minister Sigrid Kaag van ontwikkelingshulp dat Chinese bedrijven geen toegang hebben tot de Europese ontwikkelingsgelden die bestemd zijn voor Afrika (en ook: 'Chinese bedrijven (...) komen met hun eigen geld vanuit de Chinese overheid en investeren massaal. Daar zit een andere vorm van conditionaliteit aan, maar die bedrijven kloppen echt niet aan bij de EU en ze concurreren dus ook niet met Nederlandse of andere bedrijven uit de markt'). Maar dat blijkt dan toch weer net niet helemaal te kloppen. De EU geeft nooit direct ontwikkelingsgeld aan Chinese bedrijven, maar wanneer via 'indirect beheer' met Europese ontwikkelingsgelden geschoven wordt, dan blijken de Chinezen daar wel aanspraak op te kunnen maken. De zaak zit zo: Oeganda gaat een tolweg aanleggen tussen de hoofdstad Kampala en Jinja (bekend van de Jinja-kaas). Dat kost iets van een miljard. De EU doneert in ieder geval €90 mio gratis en voor niks. En nu doen er dus diverse consortia uit de EU, Afrika en China mee in de strijd om de aanleg van dit stukje infrastructuur. De kans bestaat dat wij van de EU eind 2019, dan wordt bekend wie het project mag uitvoeren, €90 mio geven aan China dat daarmee weer geld in de zak houdt om uit te geven aan (een deel van) een vliegdekschip. Is dat erg? Neen, want het betekent dat Jan Pronk nog niet is overleden en de OESO vindt ongebonden hulp altijd +1. Mocht u nu denken van de kop klopt niet, want het is nog helemaal niet zeker dat het geld naar China gaat, dan heeft u een punt. Maar dan moet u ook weten dat er onder de noemer indirect beheer ('in het geval van indirect beheer vertrouwt de Europese Commissie taken tot uitvoering van de [ontwikkelingshulp]begroting toe aan een organisatie wier financiële procedures positief zijn beoordeeld, zoals internationale organisaties of publiekrechtelijke organen') de laatste vijf jaar al voor een [onbekend bedrag] aan ontwikkelingsgeld is uitgegeven aan [onbekende bedrijven] uit [onbekende landen]. Hele Kaag-acrobatiek over indirect beheer hiero.

Linktip: Energie vergelijken