Mocht u een voorbeeld zoeken van deadweight loss, dan vindt u er hier een van €500 mio per jaarBegin deze maand kwam EenVandaag met een buitengewoon goed filmpje over het lage-inkomensvoordeel (LIV) op de proppen. Het LIV kost de belastingbetaler een half miljard per jaar, dat half miljard gaat in de vorm van subsidie naar werkgevers die minimumloners in dienst hebben en die minimumloners krijgen nauwelijks opslag omdat anders de subsidie vervalt (het zijn dan volgens de LIV-definitie geen minimumloners meer). Dus zou een mens denken van 1) de werkloosheid is nog nooit zo laag geweest, 2) de Primark, AH, Hema, etc. zitten te springen om personeel, en dan 1) + 2) = 3) waarom zou je een half miljard euro aan belastinggeld door het putje spoelen. Welnu, we hebben de antwoorden van deze subsidie die ongeveer €70.000 per werknemer bedraagt binnen. Ten geleide: u ziet volledigheidshalve het filmpje in de herhaling boven, of anders uitgebreide toelichting op het LIV hier. Na de breek minister Wouter Koolmees van loonkostensubsidies die vragen naar aanleiding van het filmpje beantwoordt. Spoiler: de regeling blijft voorlopig nog bestaan.

'Vragen van Jasper van Dijk (SP) aan de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over het bericht ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’ (ingezonden 4 april 2019).

1 Kent u de uitzending van EenVandaag: ‘Regeling die moet zorgen voor meer banen, houdt lonen laag’? Wat is uw reactie daarop? 

Antwoord 1: Ja. Ik ga het effect van de regeling op de werkgelegenheid laten onderzoeken en zal uw Kamer daarover voor het eind van dit jaar informeren. 

2 Wat vindt u ervan dat mensen niet aan het minimumloon kunnen ontsnappen en geen loonsverhoging krijgen, vanwege de regeling lage-inkomensvoordeel (het LIV), ook bekend als "de Primarkpremie"? Erkent u de perverse prikkel om de lonen laag te houden? 

Antwoord 2: Ik heb geen signalen ontvangen die de stelling onderschrijven dat het LIV een loonsverhoging in de weg zou staan. In het eerste kwartaal van 2019 zijn de caolonen (per uur inclusief bijzondere beloningen) met 2,2 procent toegenomen. Dat is gelijk aan de loonontwikkeling over het laatste halfjaar van 2018. Bovendien stijgen de uurloongrenzen van het LIV elk jaar mee met de gemiddelde contractloonstijging van het minimumloon. Dus bij een dergelijke loonstijging blijft het recht op LIV bestaan. Aan de andere kant is de regeling pas recent ingevoerd en er zijn daarom nog geen harde cijfers bekend over de effecten op de loonvorming. (die gaan niet goed uitpakken, want zie de schrale loonsverhoging bij de Bijenkorf, red.)

3 Kunt u onderbouwen dat het LIV heeft gezorgd voor meer banen? Om hoeveel extra banen gaat het? Waren deze banen er niet gekomen als het LIV er niet was geweest? 

Antwoord 3: Het CPB verwacht ex ante, naast het behoud van banen, een positief werkgelegenheidseffect van circa 7000 extra voltijdsbanen. Er zijn ex post nog geen harde cijfers beschikbaar over het effect van het LIV op de werkgelegenheid. Ik ga het effect van de regeling op de werkgelegenheid daarom laten onderzoeken en zal uw Kamer daarover voor het eind van dit jaar informeren.

4 Wat is uw reactie op de uitspraak van econoom Alfred Kleinknecht, dat het vooral om banen gaat die mensen ook zonder subsidie zouden krijgen? 

Antwoord 4: Lagere loonkosten leiden, volgens de economische wetten, tot meer arbeidsvraag. Het LIV leidt daarom tot extra werkgelegenheid. Dit wordt ook bevestigd door het CPB in de publicatie “Kansrijk Arbeidsmarktbeleid”. Harde cijfers over de werkgelegenheidseffecten zijn er echter nog niet, want het betreft een nieuwe regeling. Ik ga het effect van de regeling op de werkgelegenheid daarom laten onderzoeken en zal uw Kamer daarover voor het eind van dit jaar informeren. 

5 Onderschrijft u de uitspraak van econoom Kleinknecht dat het LIV - ter waarde van een half miljard euro - een nogal dure vorm van werkverschaffing is? Zo nee, waarom niet? 

Antwoord 5: Het CPB verwacht, naast het behoud van banen, een positief werkgelegenheidseffect van circa 7000 extra voltijdsbanen. De daarmee gepaard gaande lastenverlichting voor werkgevers bedraagt € 0,5 miljard. Het LIV past binnen de ambitie die het kabinet heeft om de lasten op arbeid te verlagen en de economische groei te bevorderen, om zo meer mensen aan het werk te helpen. Het doel van het LIV is om over de hele linie de loonkosten van werknemers aan de onderkant van de arbeidsmarkt te verlagen en hierdoor de werkgelegenheid te stimuleren. 

6 Klopt het dat de Hema 1,6 miljoen euro aan LIV-subsidie heeft gekregen, de Primark 2,5 miljoen euro en de Bijenkorf 800.000 euro? Kunt u een overzicht geven van de twintig grootste ontvangers van het LIV en van het jeugd-LIV? 

Antwoord 6: De beschikkingen op basis van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) zijn niet openbaar. Het gaat bij de beschikkingen om bedrijfsvertrouwelijke informatie. Ik kan u daarom geen informatie geven over individuele bedrijven. 

7 Hoeveel mensen zijn werkzaam in de sociale werkvoorziening dankzij het LIV? 

Antwoord 7: Ook mensen die werkzaam zijn in de sociale werkvoorziening, kunnen profiteren van het LIV, zolang zij tussen 100% en 125% van het minimumloon verdienen en meer dan 1224 uur per jaar werken. Om hoeveel personen het gaat is niet bekend. 

8 Bent u bereid de LIV-regeling af te schaffen, als deze regeling slechts uitpakt als een "Primarksubsidie", ofwel een prikkel om de lonen laag te houden? Bent u bereid om dit geld in te zetten voor nuttige zaken, zoals een verhoging van het minimumloon?

Antwoord 8: Er zijn op dit moment geen harde cijfers bekend over de werkgelegenheidseffecten van het LIV. Ik ga het effect van de regeling op de werkgelegenheid daarom laten onderzoeken en zal uw Kamer daarover voor het eind van dit jaar informeren.'

Reaguursels

Inloggen

Hoe kan dit €70.000 per werknemer zijn???

Reaguurder_Linda | 27-04-19 | 11:05 | 2 | + 0 -

Half miljard delen door 7000. Kost bijna niks. /s

H. Caulfield | 27-04-19 | 11:59 | + 3 -

Koopje, toch? Voor slechts 30 piek per Nederlander houden we de Kleine Luyden eronder. Zo blijven zij afhankelijk van toeslagen en die mag u dan weer betalen. Win-win!

Huisregelneef_III | 27-04-19 | 13:54 | + 2 -

Zouden ze daar wel eens gehoord hebben van koopkracht?

Mr.Crowley | 26-04-19 | 22:00 | + 1 -

Antwoord 4: Lagere loonkosten leiden, volgens de economische wetten, tot meer arbeidsvraag.
Of...
Hogere lonen leiden, volgens de economische wetten, tot meer arbeidsvraag

Aapje133 | 26-04-19 | 21:09 | 2 | + -2 -

Wel tot meer aanbod, wat helemaal niet verkeerd is in een krappe arbeidsmarkt. Als je gaat werken, moet je daar immers ook dingen voor laten, en maak je kosten. De extra groei die dat dan weer oplevert kan uiteindelijk wel leiden tot meer vraag naar arbeid (multiplier-effect) maar dat is indirect.

Huisregelneef_III | 27-04-19 | 13:58 | + 0 -

@Huisregelneef_III | 27-04-19 | 13:58:
Hoger minimum loon, daar heb ik het dan vooral over. Ik ben nog al een fan van de stukken van Robin Fransman over dit onderwerp.

Aapje133 | 27-04-19 | 17:46 | + 0 -

Zo bizar bij rechtse partijen. Vol blijven houden dat grote bedrijven subsidie nodig hebben, maar elke burger die aanspraak wil maken op een cent belastinggeld wordt helemaal doodgegooid met administraties en controles. Waarom?

* Il Principe * | 26-04-19 | 20:41 | 3 | + 13 -

Sinds wanneer is D666 rechts???

ZwarteDag | 26-04-19 | 22:36 | + 8 -

Omdat je zelf mag kiezen of je genaaid wordt of zelf naait. Dat heet een vrij land.

mr.Cam | 27-04-19 | 08:47 | + 1 -

Iedereen wordt doodgegooid met die administratie en controles, maar die administratie is iets wat natuurlijk is voor grote bedrijven (die hebben er een speciale afdeling voor).

frank87 | 27-04-19 | 09:12 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken