CO2-heffing blijkt de redding van het Klimaatakkoord. Hebben we niks aan

Blijft de schoorsteen roken?
Blijft de schoorsteen roken?

Uw lobbykracht als enkele burger beperkt zich meestal tot een kruisje in een stemhokje eens in de vier jaar. Grote bedrijven en hun vertegenwoordigers daarentegen lopen gezellig de deur plat bij premiers, ministers en Kamerleden om hun perspectief op heikele kwesties kenbaar te maken. Dus kunt u zelf wel bedenken wie er uiteindelijk de sjaak is als de rekening van de ambitieuze klimaatdoelen moet worden betaald. Gelukkig bleek de ontstane reuring stevig genoeg om het kabinet tot een herbezinning te dwingen zodat de industrie ook zou meebetalen, tandeloze dreigementen van Hansje de Boer ten spijt. Dat meebetalen zou dan moeten in de vorm van een CO2-heffing, een bepaald bedrag per uitgestoten ton klimaatverwarmer. Nou goed, eerder bleek het concept-Klimaatakkoord al best redelijk betaalbaar, ook al werden de klimaatdoelen dan net niet gehaald. We schreven toen al dat dit koren op de molen was voor pleitbezorgers van een CO2-heffing. En welja, vandaag publiceerde het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) een dampend verse nieuwe doorrekening mét CO2-heffing. De tl;dr is: mét een CO2-heffing worden de klimaatdoelen wél gehaald. Hatseflats, invoeren die hap! Toch? Nou, de details liggen wat genuanceerder. Ten eerste geeft het PBL toe dat de conclusie nog niet definitief is: De inzichten uit enerzijds een macro-economische benadering en anderzijds een bedrijfsspecifieke benadering lopen uiteen. Dit vergt nog de nodige tijd. Om deze reden kan het PBL nog geen definitieve doorrekening van de voorstellen van GL en PvdA uitbrengen, en daarmee ook geen concreet getal aanleveren waar het CPB mee kan rekenen. Die bedrijfsspecifieke benadering, dat is het relevante dingetje want dat gaat over de verplaatsingseffecten van de CO2-heffing. Oftewel: hoeveel bedrijven vanwege een CO2-heffing hun vervuilende activiteiten elders gaan ontplooien met alle gevolgen van dien. Overigens is er een zwik economen die denkt dat het zo’n vaart niet zal lopen. Verder ook goed om te weten: het PBL heeft een Lodewijk-variant en een Jesse-variant doorgerekend. 

In het PvdA-voorstel (conceptrapport alhier) komt er een ‘CO2-heffing voor alle industriële bedrijven en in de glastuinbouw. Het gaat om een extra heffing die begint met 45 euro/ton in 2021 en daarna stijgt met 2% per jaar, ook na 2030.’ Qua klimaatdoelen behalen zit het hiermee dus wel snor, qua bedrijvenwegjaageffecten houdt het PBL zoals gezegd een slag om de arm en bevat het rapport nogal veel algemeenheden over hypothetische bedrijven die hypothetische beslissingen kunnen nemen op basis van een aantal zeer algemene veronderstellingen. Wel geeft het PBL terecht aan dat een CO2-heffing kostprijsverhogend werkt en dat dit linksom of rechtsom toch bij de huishoudens terechtkomt. 

OMG, doe het niet

Dan het Jesse-voorstel: ‘Er komt een CO2-heffing voor alle bedrijven die onder het EU-ETS systeem vallen, met uitzondering van elektriciteitsbedrijven. Het gaat om een extra heffing die begint met 25 euro/ton in 2020, 50 euro/ton in 2021 en daarna stijgt met 5,56 euro/ton per jaar tot 100 euro/ton in 2030, en na 2030 verder stijgt met 5 euro/ton per jaar tot 200 euro/ton in 2050.’ Maar dat is qua belasting binnenharken. Wat belasting uitgeven betreft, wil GroenLinks de opbrengst op meerdere manieren verjubelen: De eerste 1 miljard euro wordt vanaf 2020 besteed aan een structurele verhoging van de vaste teruggaaf op de energiebelasting. Van de meeropbrengst boven deze 1 miljard euro gaat 50% naar loonkostensubsidie voor laagbetaalde arbeid/onderkant arbeidsmarkt. De andere 50% van de meeropbrengst gaat naar een compensatieregeling voor zeer emissie-intensieve bedrijven ten einde weglek van CO2 [van weg gevluchte bedrijven, red.] te voorkomen. In een tweede variant komt er geen compensatieregeling, maar juist ‘een aanvullende subsidieregeling voor innovatieve transitietechnologieën’. Tja, loonkostensubside voor de onderkant van de arbeidsmarkt, dat vinden we eenl van de pot gerukte besteding van belastinggeld. Als we dan toch moeten kiezen, dan maar een subsidieregeling voor wat innovatie, dan schiet de BV Nederland er ook nog wat mee op. 

Maar eigenlijk...

weten we dus nog niks. Ja ok, een CO2-heffing voor de industrie ligt best voor de hand en ja ok, qua klimaatdoelen zet het dus weldegelijk zoden aan de dijk, maar tegen welke prijs? Op basis van deze twee conceptjes valt echt nog niet te zeggen hoe kapotstuk het Nederlandse bedrijfsleven gaat door de invoering van een CO2-heffing. Enfin, we wezen er aan de hand van die eerder genoemde economen al op dat het allemaal mee zou vallen, maar missschien toch nog even afwachten tot het PBL de Excelletjes definitief klaar heeft. Tot die tijd moet u al die voorbarige juichkoppen maar even met een korreltje zout nemen.

Reaguursels

Inloggen

Er zijn zoveel heffingen waar we niks aan hebben. Al zou de BV Nederland zonder heffingen kunnen dan kan de overheid dat niet, die moet blijven bestaan omdat zij zichzelf onmisbaar rekenen en wij slaaf moeten blijven. We hebben niet 1 koning maar tienduizenden koningen in Nederland.

Stonecity | 26-04-19 | 07:28 | + 0 -

Waarom altijd die uitzonderingen. Co2-taks functioneert alleen als je het breed toepast. Zonder enige uitzonderingen.

Reaguurder_Linda | 25-04-19 | 14:03 | 1 | + 1 -

CO2 taks werkt gewoon NIET. Net als filebelasting omdat klanten geen variabele openingstijden accepteren, verpakkingsbelasting vanwege de hygiënevoorschriften, en zelfs de vliegtaks die Jetten "graag betaalt" om zijn morele schuld af te kopen. CO2 is een onvermijdelijk bijproduct van onze energievraag, zelfs jouw eigen levenskracht (en die van de 2 miljard extra wereldburgers die er de komende dertig jaar gaan komen) produceert CO2.

Voor wat die uitzondering betreft: ruim 80% van de elektriciteitsprijs is al belasting en daar kun je dus best wat mee schuiven door een deel indirect via een CO2 taks op het productiebedrijf te laten lopen. Het probleem zal 'm er hier vooral in zitten dat een dergelijke doorberekening onze grijscertificaten duurder kan maken dan de groencertificaten die wij daar omwille van "Parijs" voor terug willen hebben. Die hele klimaatnonsens heeft namelijk helemaal niets te maken met het redden van onze planeet, maar is gewoon big business.

Pierre Tombal | 26-04-19 | 08:59 | + 1 -

Dus je gaat een CO2 heffing invoeren en daarmee ga je een loonkostensubsidie betalen? Hoe help je daar in vredes naam het milieu mee? Die CO2 heffing moet voor 100% naar initiatieven om CO2 terug te dringen, zo niet dan niet invoeren.

RiKoMaWi | 25-04-19 | 12:24 | + 2 -

Het blijft een non-discussie: het terugdringen van Co2 uitstoot.
Maar als we dan toch willen dat we alles gaan doen om onze bijdrage aan 0,0005% van de te verminderen, waarom doen we dit dan niet in Europees verband? Dit is zo ongeveer de enige reden dat de EU nog bestaansrecht heeft: problemen die een klein land als Nederland niet zelfstandig kan oplossen, samen oplossen met je buren.
Idee: We voeren een Europese Co2-heffing in (toevallig is die er al) en belasten Co2 in heel Europa op eenzelfde manier. Daarmee voorkomen we dat vervuilers naar het Oostblok vertrekken en wij hier achterblijven met een mooie Co2-heffing zonder bedrijven waarover we dit nog kunnen heffen.
Om te voorkomen dat Europese bedrijven vervolgens zich buiten de EU gaan vestigen, komt er een Co2-heffing op import naar de EU uit landen waar ze geen Co2-heffing kennen (China, India, Brazilië, Iran, Turkijke, USA). Zo stimuleer je ook die landen om een 'global level playing field' te creëren.

Phoolie_the_King | 25-04-19 | 10:55 | 2 | + 9 -

Dit alles is nu juist het gevolg van een globaal akkoord dat de VN heeft geregeld (klimaatakkoord van Parijs). Dat akkoord is ondertekend door zowel NL als de EU.
Probleem is dat NL daadwerkelijk probeert de doelstelling te halen, terwijl veel andere landen het veel vrijblijvender opvatten. www.caneurope.org/docman/climate-energ...

nieuwe_Deen | 25-04-19 | 12:46 | + 2 -

@nieuwe_Deen | 25-04-19 | 12:46:
Ja, Nederland is weer het braafste jongetje van de klas.
Kosten: heel veel
Resultaat: nul
Zit onze minister-president misschien op de functie van Juncker te loeren?

mona | 25-04-19 | 16:33 | + 3 -

Begin maar eens met het verplicht stellen van een maximale uitstoot norm voor bedrijfswagen/bedrijfsleasebakken (dus niet alleen afhankelijk van een evt gesubsidieerde bijtelling). Dat stimuleert de auto industrie en over 5 jaar komen de ex-lease bakken als 2de handsjes beschikbaar voor de burgert.
Daarbij mogen de TL buizen ook verboden worden. Bedrijfsleven is nagenoeg de enige die dat nog gebruikt terwijl de burgert de gloeilamp en spaarlamp is afgenomen (en straks ook de hallogeen).

boerk | 25-04-19 | 10:14 | 10 | + -2 -

@boerk | 25-04-19 | 12:27: zeker niet als iedereen in een "representatieve" (station) bak zijn venix wijkje wil binnen kunnen rijden.

boerk | 25-04-19 | 12:29 | + 0 -

@boerk | 25-04-19 | 12:27:
Een Tesla Model S realiseert conform de WTW benadering ruim 0,2 kg/km CO2. Het overgrote deel van het Nederlandse wagenpark blijft daar met fossiele brandstoffen gewoon onder maar daar betaal je dus veel meer bijtelling voor omdat de overheid de compleet belachelijke TTW methode hanteert en daarbij de emissie van EV's op nul stelt.

Pierre Tombal | 25-04-19 | 14:01 | + 0 -

@Hoebahop | 25-04-19 | 11:18:
Nou, die 100 haal je net niet (de meeste LED lampen ook niet overigens), maar zo'n 93 is bij mij thuis standaard, bijvoorbeeld "Philips TL-D 36W"
Je hebt overigens ook gelijk: ik zie dat sommige Osram TLs op 60 blijven steken.

Monkey Cabbage | 25-04-19 | 15:04 | + 0 -
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik kom op veel plaatsen in de wereld en als ik zie hoe het in andere landen er aan toe gaat. Het globale klimaat wordt veel meer geholpen door 2e en 3e wereld landen op het technologisch nivo van Europa te helpen. Daarbij blijft het mooi om te zien hoe de linksche vrinden denken dat het geld uit de boom valt. Het welvaartsniveau van de gemiddelde west europeaan is een droom voor 90% van de wereldbevolking. Pest vooral de efficiente bedrijven weg uit NL. In NL denkt men dat NL het middelpunt van de wereld is. Nou wake up call dat is het niet. Met Groen links, d'66 en PVDA gaan hum stemmers terug naar de jaren 30 van de vorige eeuw. De meer talentvolle mens zoekt zijn heil elders en de Rijken emigreren. Zijn ze eindelijk onder elkaar.

Zatkniss | 25-04-19 | 09:38 | 5 | + 11 -

Duim?

Monkey Cabbage | 25-04-19 | 10:44 | + 1 -

@Zatkniss | 25-04-19 | 10:39: is dat niet hetzelfde van de linkse grijze sokken tegen de nieuwe generatie zegt? "Jullie mogen niet wat wij wel hebben". En dan heb ik het nog niet allee over milieu, maar ook over:
- Studiefinanciering&goed onderwijs
- huisvesting (hypotheek voorwaarden, belastingen, huurprijze ,etc)
- mobiliteit (wegenbelasting, OV, etc)
- betaalbare basisbehoeften (energie&voedsel)
- veiligheid (allah hakbar)
- recreatie (vliegvakantiea)
- baangarantie (poolse arbeiders)

boerk | 25-04-19 | 12:02 | + 3 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Jesse gaat de CO2 belasting dus lekker weer teruggeven aan Shell en zijn vriendjes bij de NUON.
Op zich leuk idee, CO2 belasting maar je weet dat de CO2 berekening na de gebruikelijke lobbyslag alleen nog voor de gewone burger geldt.
Gewoon een koolstof belasting invoeren naar BTW-model: alle koolstof die het bedrijf koopt, en niet meer verkoopt is CO2 geworden.

frank87 | 25-04-19 | 09:29 | 2 | + -1 -

Ik ga snel nog even een buisje Norit halen, nu het nog kan.

Monkey Cabbage | 25-04-19 | 10:22 | + 2 -

Bizar om een plan te maken waar je eerst belasting heft en het daarna weer terug geeft. Wel goed voor de werkgelegenheid voor ambtenaren, dat wel...

nieuwe_Deen | 25-04-19 | 10:38 | + 8 -

Steeds meer landen gaan de extreme eisen van Parijs - waarbij we geen olie, benzine en gas meer mogen gebruiken... NIET volgen.
Duitsland en België blijven gewoon het schone aardgas gebruiken.
In Duitsland krijg je 750 euro subsidie als je nu op aardgas aansluit.
In België zijn ze blij dat 70% momenteel op aardgas is aangesloten - zodat ze niet meer op stookolie (mazoet), briketten of hout hoeven te stoken. Ze hebben daar de afgelopen decennia veel geld geïnvesteerd in aanleg en aansluiting van aardgas, ze piekeren er niet over om te stoppen met gas.

Wij moeten als enig land in Europa van het schone gas af, hetgeen ons duizenden miljarden gaat kosten.
Rutte III is het ergste wat we na de oorlog moeten meemaken.
Onbetaalbaar - waarbij je zult zien dat bedrijven en werkende mensen massaal naar het buitenland zullen vluchten.
Een stel verdwaasde Kamerleden houden we hier over.
Van GroenLinks en D66 kun je dit verwachten... maar dat de VVD, het CDA en de ChristenUnie onder Rutte III hieraan meedoen - dat had ik niet verwacht.
Niet voor niets dat FvD nu de grootste is geworden in de Eerste Kamer.
Onze kinderen krijgen het heel erg moeilijk... zeg dit maar tegen Rutte.

sociaal_econoom | 25-04-19 | 09:26 | 4 | + 12 -

@ZwarteDag | 25-04-19 | 09:59: geïndoctrineerd, helaas weten ze niet beter. Onderwijs en media slaan ze er dagelijks mee om de oren en ze zijn zelf nog niet in staat om er doorheen te prikken

boerk | 25-04-19 | 10:18 | + 4 -

@boerk | 25-04-19 | 10:18:
Nou, die van mij weet *wel* beter, het is namelijk (nog) niet illegaal om je kinderen zelf op te voeden en een maatschappij-kritische inslag aan te leren.
Eigenlijk is het vrij makkelijk zelfs: als ze klein zijn vragen ze onophoudelijk 'waarom?' - blijf daarop serieus ingaan en stimuleer dat ze dat blijven vragen, dat levert ook nog wel eens een leuk gesprekje op een ouderavond op.

Monkey Cabbage | 25-04-19 | 10:35 | + 9 -

Onderschat het effect van corruptie niet. Het bestaat in NL, echt, en zeker bij de VVD.

Vrindjes van VVD-ers hebben allang door hoe ze de eco/links-gekte ten eigen voordelen kunnen aanwenden. Warmtepompen dus, nu.

Hoebahop | 25-04-19 | 11:31 | + 3 -
▼ 1 antwoord verborgen

En wat gaat die CO2 heffing nou precies verminderen aan de uitstoot?
Den eerder dat er weer leuke salarisjes en bonussen van betaald kunnen worden.

Ik heb een beter idee. We gooien Schiphol dicht. Dat helpt.

Mr.Crowley | 25-04-19 | 08:52 | + 5 -

Als ik dit allemaal lees ben ik blij dat ik dood ben !

RonaldReagan | 24-04-19 | 23:02 | 2 | + 5 -

Dead men walking?

ZwarteDag | 25-04-19 | 00:50 | + 1 -

Maar bedankt nog voor het onschadelijk maken vh Rijk vh Kwaad!

Hoebahop | 25-04-19 | 11:33 | + 1 -

Beste DK, als het echt zo is dat dit blogje volgende week tot de eeuwige jachtvelden veroordeeld is, komt er nog een leuke afsluitert? Ikzelf zou denken aan;

- Een Top 100 van:
- meest bereaguurde berichten
- populairste reaguursels
- impopulairste reaguursels
- lekkerste foto's boven de berichtjes
- Top 10 van:
- zuurste reacties ZwarteDag
- discussies Pierre Tombal vs. SpaansePedro
- ons vertellen waardefuck duitse herder is gebleven
- of Poekieman en Hoebahop niet stiekem dezelfde figuur is
- foto van EefjeWentelteefje, ik heb het ongegronde vermoeden dat het een lekker wijf is

Vaste reaguurders kunnen ongetwijfeld meer bedenken.

ScottMcBeanie | 24-04-19 | 22:25 | 5 | + 21 -

En een tegel van Nederlandse_man met zijn reactie op het stoppen van DK

nieuwe_Deen | 25-04-19 | 07:51 | + 4 -

Ik kan u uit zeer betrouwbare bron vermelden dat Poekieman en Hoebahop dezelfde persoon zijn. De ene is mobiel, de andere vast.

Hoebahop | 25-04-19 | 11:34 | + 5 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Exportlandje, weet u nog? Die huishoudens aan wie de kosten "toch doorberekend" worden, houden lang niet allemaal in Nederland huis! Dus laat die bedrijven lekker meebetalen, da's wel zo eerlijk tegenover de Nederlandse belastingbetaler. Voor de verandering.

Huisregelneef_III | 24-04-19 | 22:23 | 2 | + 1 -

Even doordenken.... de extra kosten worden hoe dan ook doorbelast richting consument. Dus hogere prijzen, dat betekent ook dat je veel minder zult exporteren omdat die hogere prijs je concurrentiepositie verslechtert. Daarnaast betalen Nederlanders sowieso voor hun deel. Op termijn gaat de slechte concurrentiepositie resulteren in verlies van arbeidsplaatsen.... gevolg meer mensen zonder werk, waardoor besteedbaar inkomen gemiddeld gaat zakken, er minder geconsumeerd etc.

Durkmans | 25-04-19 | 10:49 | + 2 -

@Durkmans | 25-04-19 | 10:49: Dat proces is al een tijd aan de gang.

Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat NL achterop raakt in de vaart der koopkrachtigen.

Hoebahop | 25-04-19 | 11:37 | + 5 -

Tja, de "verplaatsingseffecten". Is (zijn) een slechte reden om een maatregel (vooropgesteld dat je achter de maatregel zelf staat) niet uit te voeren. Dat zou namelijk betekenen dat de langzaamste "van de klas" het tempo van alle landen bepaalt.

Als en zo lang je de CO2-uitstoot (en de beperking ervan) per land bepaalt, is CO2-uitstoot die je in Nederland bespaart doordat bedrijven naar andere landen gaat (hoe hypocriet ook) gewoon winst voor Nederland. Zeker aangezien Nederland (met dank aan Urgenda en de rechter) een eigen CO2-opgave heeft (die strenger is dan die van sommige andere landen want zielug).

Vitaly Chernobyl | 24-04-19 | 22:10 | 3 | + -3 -

Het verplaatsing effect is eigenlijk een zeer goede reden om de heffing in te voeren. Las ik niet een aantal weken terug dat Nederland achter liep op het terug dringen van de CO2 uitstoot in vergelijking met andere landen? Het probleem van Nederland naar bijvoorbeeld Duitsland is dan eigenlijk een zeer goede oplossing..

TuurlijkNiet | 24-04-19 | 22:57 | + -3 -

@TuurlijkNiet | 24-04-19 | 22:57: Daar komt nog bij dat het grootste deel van onze productie naar de export gaat. Dan mag de bijbehorende CO2 productie ook naar het buitenland.

Vitaly Chernobyl | 25-04-19 | 06:41 | + 2 -

@Vitaly Chernobyl | 25-04-19 | 06:41: enorme verslechtering concurrentiepositie, want kosten worden doorbelast in prijs, ook als het export is.

Durkmans | 25-04-19 | 10:51 | + 0 -

Voorspelling, bedrijven verhogen de prijzen (want co2 heffing blabla) EN verplaatsen de grootste uitstoters naar het oostblok.
De grootste uitstoter van allemaal, hoogovens, gaat in de prullenbak want Tata wil geen Hisarna betalen voor Ijmuiden en aldus gaat het kapot aan heffingen.
De meest efficiente steenkolen centrales van Europa gaan dicht, zodat we bruinkool stroom gaan importeren uit Duitsland.
Totaal aan CO2 vermindering: NUL
Stel idioten, en nog grotere idioten die ze kiezen...

ZwarteDag | 24-04-19 | 22:01 | + 37 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken