UWV: 2018 was niet ons jaar, maar het komt allemaal goed

Een bewogen jaar, wat verstaat een mens daar nu eigenlijk precies onder? Voor het UWV zit dat als volgt. In 2018 bleek allereerst dat een groep Polen op grote schaal fraudeerde met ww-uitkeringen. Controle was er amper bij wegens ICT-problemen ofwel een lek administratiesysteem en een grenzeloos vertrouwen in de klant. Voorts leek frauderen met de loonkostensubsidie makkelijk, maar bleek die exercitie in feite nog veel makkelijker te zijn. Noemenswaardig is ook het laten beoordelen van arbeidsongeschikten door verpleegkundigen in plaats van artsen, want targets die gehaald moesten worden. Sowieso leidt de haast binnen UWV-kantoren niet zelden tot wegkijken bij fraudemeldingen. Gisteren vulde Trouw deze imposante lijst aan met het nieuws dat het UWV een hoop fouten maakt bij het keuren van de arbeidscapaciteiten van mensen met ziektes danwel beperkingen. Enfin, dat is dus al die wind die het instituut dit jaar ving, zoals het de boel vandaag zelf samenvat in zijn jaarverslag. Het jaar 2019 wordt echter het jaar van 'een hernieuwde balans', met meer controle en handhaving - zonder daarin door te schieten. En zo zit er een 'afwegingskader om geïdentificeerde frauderisico’s beter te kunnen wegen en prioriteren' in de pijplijn, aldus de zichzelf in de gaten houdende bestuursvoorzitter Fred Paling (foto). Wat betreft meer keuringsartsen: dat gaat allemaal de goede kant op, want eind 2018 telde het UWV er een dikke negenhonderd c.q. 65 meer dan het voorgaande jaar. En die totale renovatie van de ICT-systemen dan, waarover het bestuur en de ondernemingsraad elkaar in de haren vlogen? Die is even uitgesteld, schreef minister Koolmees (Sociale Zekerheid) gisteren, zodat beide partijen kunnen kijken 'hoe er op korte termijn samen uit te komen'. Het bestuur wil bijvoorbeeld een stel 'functiehouders in de ketens benoemen', maar de OR vreest een uitstroom van vette salarissen naar de zoveelste club managers. Overleggen maar dus, zodat de werkplezierwaardering door medewerkers op een mooie 7,5 blijft.

Reaguursels

Inloggen

Het probleem is dat de uitkeringen collectief zijn en het om grote bedragen gaat. Het UWV gaat o.a. over niet kunnen werken en bij afkeur zijn de premiebedragen waar het per geval om gaat nogal significant. Het is bekend dat particuliere ziektekostenverzekeraars nogal lastig kunnen doen en er schrijnende gevallen zijn waarbij iemand echt arbeidsongeschikt is en onterecht geen uitkering ontvangt. Als je op een roze droomwolkje zit hoe mooi is dan een onafhankelijke overheidsinstantie die neutraal keurt? Verder moet het UWV werknemers beschermen tegen boze werkgevers. Die willen namelijk dat de zieke werknemer weer veel te snel aan het werk gaat. Dat de werkgever ook op mag dragen voor >80% van de langdurige ziekteoorzaaken die een prive oorzaak hebben wordt voor t gemak even vergeten. En als laatste de buitenlanders. Die hebben recht op langdurig handophouden. En sociaal als het UWV is wordt de AVG prima gebruikt om de grootste clusterfuck ever te veroorzaken en gratis geld uit te delen. Lekker belasting wegpissen. De natte droom van de ambtenaren bij het UWV. Werkgever verantwoordelijk voor reintegratie, dan het systeem ook lekker prive. Uitkeringen ontkoppelen en werken voor je geld. Verzeker jezelf of spaar er voor, maar niet via het collectief. En handophouders betalen in natura. Dak, water brood. Noord nederland schijnt een hoop plaats te zijn.

gepast_betalen | 17-04-19 | 09:06 | 1 | + 3 -

De buitenlanders hebben als het om WW gaat, recht op een beperkte duur van de WW. Er wordt niet gekeken hoe groot de groep buitenlanders is die ook WW-premie afdragen. En die is fors.
Veel buitenlanders zullen overigens weer terugkeren na een aantal jaren voordat ze in kwetsbare posities komen (te oud). In verhouding is de premieafdracht tegen uitkeringen dus erg positief voor de BV Nederland. Laat onverlet natuurlijk dat misbruik zoveel mogelijk voorkomen moet worden...

* Il Principe * | 17-04-19 | 09:52 | + -2 -

Het is ook niet eenvoudig - we krijgen in Nederland steeds meer buitenlandse werknemers uit Polen en Oost-Europa en migranten uit Afrika en moslimlanden.
Het is niet gemakkelijk om al die vreemde namen en adressen te controleren en goed in te vullen.
De tijd dat iedereen Jan, Piet, Klaas of Annie, Marie en Hannie heette is 60 jaar geleden.

sociaal_econoom | 17-04-19 | 00:05 | 1 | + 6 -

Wat buitenlanders betreft is het juist super eenvoudig. Het is immers een eigen besluit om niet zonder meer geld weg te pissen en gewoon eens voorwaarden te stellen, zoals elk ander land doet. Dan komt er geen enkele migrant uit Afrika meer, meteen.
De Polen komen in NL vanwege de landbouwsubsidies. Die houden een productie overschot in stand, met prijzen zo laag dat het alleen kan draaien als Polen er werken. Al die kassen krijgen gratis gas, omdat ze anders niet zouden kunnen bestaan. Ik kwam al vaak in buitenlandse supermarkten Nederlandse paprika's tegen, goedkoper dan je ze in NL vindt. Dus omdat NL competitief moet exporteren, moet de eigen bevolking bloeden. Een hele industrie die bestaat dankzij miljarden subsidie en waarom, zodat op de NL arbeidsmarkt verdringing kan plaatsvinden met gesubsidieerde Polen en we WW kunnen exporteren???
Al die problemen kunnen met 1 eigen besluit worden opgelost, stop met het verrotte subsidiecircus.

Atlas Shruggs 10 | 17-04-19 | 10:29 | + 6 -

Ik denk dat de 21e eeuw niet echt hun eeuw is.

tsjajaja | 16-04-19 | 22:12 | + 9 -

Bij het UWV is het nog nooit goedgekomen, het is een voorname oorzaak dat Nederland het duurste sociale stelsel ter wereld heeft. Het UWV fungeert als een zwart gat waar tientallen miljarden per jaar verdwijnen en geen hond begrijpt hoe het zit.
Dus het UWV kan het beste nu meteen worden afgeschaft.
Afschaffen kan prima, het Rijk is immers al heel lang bezig taken te decentraliseren naar gemeenten en die zorgen al jaren voor de Bijstand.
Terechte gedachte is dat je dan veel directer toezicht op de massale fraude hebt, dat diverse gemeenten nu ook zijn gaan bestrijden omdat ze er zelf budgettaire consequenties van ondervinden.
Datzelfde toezicht kan makkelijk worden uitgebreid naar arbeidsongeschiktheid en ww. Het geld komt toch al vanuit het Rijk en ABW tegenprestaties worden toch ook al gecoordineerd door gemeenten en het is een mooie budgettaire opsteker voor gemeenten die hun taak niet verprutsen.
Ik schat in dat het sociale stelsel 20 tot 30 miljard per jaar kan besparen zonder dat er iemand benadeeld wordt. Alle fraude en lamlendigheid waar het UWV niks aan doet kan effectief door gemeenten worden beheerd.

Atlas Shruggs 10 | 16-04-19 | 21:42 | 6 | + 9 -

@Huisregelneef_III | 17-04-19 | 08:59:
Als jij gelijkt hebt dan kon de WWB ook nooit worden gedecentraliseerd, ook dat was een dure grap voor sommige gemeenten.
Mijn punt gaat over de terugkeer naar accountability, er ontstond actie op ABW fraude en ze kopieren dit simpelweg naar een nieuwe wet. Ze hebben naast WWB ook de IV3 en de BBV gedaan, er kan heus wel wat.
En kijk naar de infrastructuur van het Poortwachtersysteem, het ligt er allemaal al. De UWV arts kan zo in dienst treden bij de gemeente en bellen met de huisarts of het wel klopt ipv iedereen zelf te keuren. Nepotisme is van alle tijden, ook daar helpt accountability.

Atlas Shruggs 10 | 17-04-19 | 09:21 | + 1 -

@Atlas Shruggs 10 | 17-04-19 | 09:21: Bijstand wordt niet betaald vanuit sociale premies. En inderdaad, het is een dure grap voor gemeentes waar veel langdurig werklozen wonen zonder eigen vermogen. Als we al te veel van dit soort zaken via gemeentes laten lopen is dat vragen om Amerikaanse toestanden waarbij complete gemeentes veranderen in een ghetto waar geen geld is voor politie, scholen of wegenonderhoud terwijl een paar kilometer verderop gated communities ontstaan uit angst voor de criminaliteit die vanuit dergelijke ghetto's uitstraalt.

Het is bij de UWV een puinhoop niet omdat het landelijk is, maar omdat allerlei geitenwollensokken-managers zijn gaan geloven in hun eigen fabeltjes. Het is prima dat men daar de bureaucratie wil terugdringen door overbodige controles te schrappen, maar gegevens die de Belastingdienst kant-en-klaar aan kan leveren zonder dat de "cliënt" ook maar één formulier hoeft in te vullen naast je neer leggen, dat schiet zijn doel compleet voorbij. Helaas mogen die managers van de Minister gewoon blijven zitten, en verder aanklooien met ons geld.

Huisregelneef_III | 17-04-19 | 11:04 | + 1 -

@Huisregelneef_III | 17-04-19 | 11:04:
De herkomst van het geld is centraal, dus dat is geen beletsel en er komen geen toestanden. Net als bij de Bijstand starten ze met een peilmoment en hevelen op basis daarvan het budget over naar de gemeenten. Het is juist een kans voor gemeenten met veel fraude en lamlendigheid om op deze groep in te zoomen zoals alleen zij dat kunnen en al die miljarden terug te halen ten behoeve van de lokale veiligheid en onderwijs. Al die adresfraude bijvoorbeeld kunnen ze binnen een week oplossen door ff langs te fietsen, waar het nu jarenlang onvindbaar in een Cap Gemini systeem is verstopt.

Atlas Shruggs 10 | 17-04-19 | 12:08 | + 1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Boeien, het is naar belastinggeld.

Harry Turtle | 16-04-19 | 20:06 | + 9 -

Ruil anders die kneus die nu aan het roer staat bij de Algemene Bestuursdienst in voor een andere prutser. Dat wekt in elk geval nog de suggestie van daadkracht.

Huisregelneef_III | 16-04-19 | 18:37 | + 9 -

Alle respect, maar keuringsartsen zijn echt de allerlaatste keus in de geneeskunde. Er is daar nog altijd zoiets als een ladder van prestige (al wordt dat minder). Aan de top staan de medisch specialisten in de ziekenhuizen, met bijvoorbeeld chirurgie ergens bovenaan en geriaters onderop. Daaronder de huisartsen, psychiaters, sportartsen, Arboartsen etc. Onderaan bungelen de verzekeringsgeneeskundigen. Je zal ook maar als "adviserend geneeskundige" de godganse dag moeten werken in een sfeer waarin schadelast centraal staat. En écht helemaal onderaan, met de platgetrapte mest van verzekeringsgeneeskundigen erboven, tref je de UWV-artsen. Dat zijn eigenlijk geen artsen. Als je helemaal niks kunt als arts, als je snoeihard bent mislukt in een ziekenhuis of als huisarts kun je altijd nog UWV-arts worden. Ik weet het, cliché, maar toch wel een beetje waar.
Lang verhaal kort: geen wonder dat er bij het UWV flinke medische inschattingsfouten worden gemaakt.

De echte Stolwijker | 16-04-19 | 18:37 | 1 | + 8 -

Flinke fouten, inderdaad. Maar dan door managers, die nog weer een paar treetjes lager staan op de ladder der competentie, niet door artsen.

Wie het kan, doet het.
Wie het niet kan, onderwijst het.
Wie ook dat boven de pet gaat, wordt manager.

Huisregelneef_III | 16-04-19 | 18:42 | + 11 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken