In een plaatje. Daarom gaat het belastingstelsel op de schop

Spaarders betalen alleen nog maar belasting over de daadwerkelijke rente-inkomsten, Airbnb-verhuur wordt belast en de directeur-grootaandeelhouder (dga) zal meer moeten gaan betalen over de winst en waarde van zijn bv. Dat zijn een aantal vergezichten die staatssecretaris Menno Snel van belastingen vandaag schetst in twee brieven over de hervorming van ons belastingstelsel. Het huidige stelsel is oud, versleten en dringend aan verandering toe. Het plaatje boven toont dat de werknemer in Nederland relatief gezien veel belasting betaalt over arbeid en weinig over kapitaal (ondanks alle gedoetjes over de box 3-heffing). Dus moet een nieuw stelsel zorgen voor een verschuiving van de lastendruk van arbeid naar kapitaal, bijvoorbeeld door de hypotheekrenteaftrek af te schaffen en als gezegd dga's meer te laten betalen (groot).

De bouwstenen voor een nieuw belastingstelsel vindt u daar en een brief over de gewenste vorm van vermogensbelasting vindt u hier. Dan is er ook nog de Raad van State die vindt dat werknemers meer dan gewenst de moeder worden belast en dan ziet u hieronder kekke plaatjes.

Tot slot: vereenvoudiging maakt onderdeel uit van het nieuwe belastingplan en dat betekent ook dat belastingregelingen kunnen geschrapt. Mag u zelf kiezen waar u een streep door zou zetten of dat tegen de staats zeggen, want Snel wil 'een gesprek op gang brengen over de toekomst van het belastingstelsel. Ik denk bijvoorbeeld aan een brede bijeenkomst waarbij mensen uit verschillende geledingen in de samenleving zoals de wetenschap, maatschappelijk middenveld, opiniemakers en bedrijven hun ideeën naar voren kunnen brengen en met elkaar in debat kunnen gaan. De uitkomst van een dergelijk gesprek zal worden betrokken bij de verdere uitwerking van het bouwstenentraject'.  

Reaguursels

Inloggen

Een werknemer in loondienst heeft bruto loon in de pensioenpot gestort. maar om hem gedurende 18 jaar een bruto pensioen uit te kunnen keren van zeg 20.000 per jaar, zal er dus 360.000 voor hem in die pot gereserveerd moeten staan. Maar dat is vooralsnog belastingvrij.

Stel dat je als zelfstandige datzelfde bedrag spaart (niet beleggen want je wil zekerheid)..... maar dan van netto euro's waarover je al (fors) IB hebt betaald.

Dan zul je al vroeg/jong moeten beginnen met sparen en ook ná pensioen maak je dat hele bedrag niet in één keer op. Dus zeg dat je gemiddeld 30 jaar lang VRH over dit bedrag betaalt. Per jaar 'maar' 4.320,-
Maar doe je dat 'maal gemiddeld 30 jaar', dan is het ineens 129.600,- VRH geworden, dus éénderde van je pensioen als boete omdat je zo 'zelfredzaam' en verstandig was (op advies van de overheid?!) ???

Is toch geen wonder dat veel mensen met geld naar het buitenland vluchten? In Nederland is het alleen nog maar lucratief voor zielig / slachtoffer / schulden mensen: daar zet de overheid uw (!) beurs bereidwillig voor open!

Wering | 17-04-19 | 11:35 | + 0 -

Ik ben ook 40 jaar lang zo dom geweest om verstandig te leven.... en te sparen voor mijn oude dag.
Maar het heeft geen zin meer: afgelopen jaar heb ik aan rente nog niet eens 11 % ontvangen van het bedrag waarvan de fiscus 'veronderstelt' dat ik met beleggen (niet!) zou hebben verdiend... en waarover ik 30 % belasting moet betalen: soort niet-inkomsten-belasting.

Maar goed: láát de BD dan maar jaarlijks die VRH afpakken. Veel plezier ermee. Maar ooit is het basta! Eérst 40.8 % IB pakken en daarna nog eens –ieder jaar tot aan je pensioen!!!- elk jaar 1,2 % (of nog meer dan dat?).
Voor iedere tien jaar dat je –tijdig- spaart, dus 1.2 % extra IB omdat de overheid inkomen verzint dat simpelweg niet bestaat….en dat kan de BD ook gewoon zien hoor: banken zijn verplicht die gegevens aan te leveren.
Maar ze willen niet: rechters staan kennelijk ook machteloos, ‘het staat zo in de wet’.

Iedere euro die je van je 40e tot je 70e spaart voor je pensioen, kost zo minimaal 40.8 IB + 36 % VRH = 76.8 % belasting…. Wat banken, pensioenfondsen e.d. met beleggen niet kunnen halen, zou de veilig sparende burger d.m.v. ouderwets sparen ruimschoots overtreffen? Kom nou.

Dan kun je toch alleen nog maar besluiten te stoppen met werken?
Dus: zelf opmaken dat spaargeld! Mooi vervroegd pensioen voor jezelf van maken. Voordeel: de te betalen VRH daalt jaarlijks.
Nadeel voor de fiscus: géén tienduizenden euro's per jaar IB meer ontvangen.

Wering | 16-04-19 | 22:39 | + 4 -

Hoge belasting op arbeid, "lage" belasting op comsumptie. En dan blaat men in Den Haag en Brussel over een circulaire economie... wat een gekkenhuis.

Badderbeest! | 16-04-19 | 20:10 | + 0 -

Aanvulling, 1 pond is nu 1,16 Euro
Geen erfbelasting voor de partner
Geen belasting op vermogen. (Alleen op inkomsten)
Geen belasting in of uit waterende sluizen
Geen precariobelasting
Geen honden belasting
Geen groen belasting op verf/lampen/olie/batterijen/energie
En nog veel meer maar je moet wel Engels kletsen en een stukje zwemmen naar de overkant

bigstone | 16-04-19 | 15:13 | + 3 -

Ik heb een fijne Hilux gekocht. 34.000 pond. Nederland 74.000 euro. Road tax 250 pond/jaar Nederland 2.600 euro/jaar. Verzekering gebaseerd op 34.000.is 500 pond/jaar. Benzine. 1.18 pond. U wordt genomen in dat lage land. Er zijn nog veel meer van dit soort voorbeelden.

bigstone | 16-04-19 | 11:16 | + 2 -

Waarom is het zo'n ijzeren regel dat belasting betalen over vermogen moet? Een spaarbelasting dus. Omdat het eerlijker is? Belasting betalen omdat je iets hebt, ik heb het nooit begrepen. Verhoog de BTW en schaf alle andere belastingen gewoon af.

RodeDraak | 16-04-19 | 10:49 | 5 | + 3 -

@Huisregelneef_III | 16-04-19 | 14:01:

Overal waar je geld mee kunt verdienen, daar kun je belasting over heffen, toch? Dat noem ik gemakshalve BTW. Koop je aandelen, dan betaal je belasting, koop je een auto, dan betaal je belasting, koop je een huis, dan betaal je belasting, etc. Maar over reeds verworven bezit belasting heffen vind ik raar. Daar heb je al belasting over betaald.

RodeDraak | 16-04-19 | 16:18 | + 1 -

@RodeDraak | 16-04-19 | 16:18: Het is heel simpel: in de eerste plaats valt er van een kale kip niet te plukken.
In de tweede plaats hebben de minder gefortuneerden het voor het zeggen doordat ze in de meerderheid zijn.
En in de derde plaats is het voor de fiscus handig om oneindig veel knopjes te hebben om aan te draaien. Dan kan je immers trots melden welke knopjes terug hebt gedraaid (en verzwijgen welke je omhoog hebt gedraaid).

Majoor Pikindewind | 16-04-19 | 18:18 | + 2 -

@Huisregelneef_III | 16-04-19 | 14:01: 'Omdat je met geld geld verdient en dus voordeel hebt ten opzichte van iemand zonder kapitaal.'
Heb je al niet eens belasting betaald over dat vermogen (VPB of inkomstenbelasting)? Waarom dan nog eens belasten?

MisterMr | 16-04-19 | 20:46 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Maar wat hiuden ze nou echt over in het buitenland tov Nederland? Kan DK niet 10 voorbeeld huishoudens laten doorrekenen?

Ome Gijs | 16-04-19 | 09:34 | + 0 -

Misschien kunnen de meest gehate en oneerlijke belastingen omlaag of afgeschaft worden?
Erf en schenkbelasting afschaffen
Hoog en zeer hoog BTW tarief naar beneden
Geen enkele heffing meer op spaarrendementen
Wet Hillen herinvoeren.

En natuurlijk moeten ook de toeslagen weg. Dat kan door het minimumloon te verhogen en meer huizen te bouwen zodat de huren lager worden. Een overheid hoort geen salaris uit te delen aan een groot deel van de bevolking.

André4711 | 16-04-19 | 08:56 | 3 | + 0 -

Het afschaffen van de Wet Hillen maakte nu juist het complexe belastingsysteem iets minder complex.
En belasting is een noodzakelijk kwaad, dus alles afschaffen of verlagen is ook geen optie.

RodeDraak | 16-04-19 | 10:52 | + 1 -

Ib tarief, algemene heffingskorting, arbeidskorting, inkomensafhankelijke combinatiekorting, ouderenkorting, uitbetaling algemene heffingskorting bij geen inkomen, zorgtoeslag, huurtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvangtoeslag etc etc. Niemand die het nog kan volgen....

alinka | 15-04-19 | 22:48 | 2 | + 6 -

Mwoah. Dat waren nog de begrijpelijke dingen die de nog veel onbegrijpelijkere dingen van daarvoor vervingen welke vanwege de veelal onmogelijke administratie om daarvan gebruik te kunnen maken regelmatig onbenut bleef. Die grappenmakerij van afbouw van de algemene heffingskorting en de arbeidskorting daar snapt echt niemand nog een jota van. Zo krijg ik op dit moment méér hypotheekrente terug dan voorheen terwijl het beleid van die narren stelt dat het afgebouwd zou moeten worden. Ik klaag verder niet hoor, maar waarom stemmen degenen die wél klagen nog steeds op degenen die er al ruim vijftig jaar lang een potje van maken?

Pierre Tombal | 15-04-19 | 23:29 | + 4 -

@Pierre Tombal | 15-04-19 | 23:29:

Welke partijen hebben dan wél goeie plannen?

RodeDraak | 16-04-19 | 17:32 | + 0 -

Dus, de belasting op kapitaal is sinds 2009 verdubbeld maar dat is nog niet genoeg?
Is er nog iemand over die met droge ogen durft te beweren dat het schrappen van aftrekposten leidt tot hogere belastingen? Natuurlijk NIET! Het leidt vooral tot ontwijk en vluchtgedrag...

ZwarteDag | 15-04-19 | 22:17 | 1 | + -3 -

Aftrekposten die niet bestaan, kunnen ook niet misbruikt worden. Dat geldt uiteraard ook voor toeslagen. Schaf ze allemaal af, dan wordt de uitvoering goedkoper en kan het tarief voor iedereen omlaag.

Huisregelneef_III | 16-04-19 | 13:45 | + 0 -

Het plaatje wordt in één keer recht getrokken als je de hypotheekrenteaftrek niet meeneemt als een negatieve kapitaalbelasting, maar verrekend met de belasting op arbeid (het is een aftrekpost voor de IB). De hypotheekrenteaftrek wordt al decennia lang geleidelijk versoberd. Dat duurt even omdat het zo'n grote ingreep is.
Overigens lees ik dat als alternatief voor de VRH vooral een vermogensaanwasbelasting wordt gezien. Dus niet het gehele vermogen wordt belast, maar alleen de toename. Dat lijkt me erg vreemd, want ik betaal al belasting over mijn inkomen en als ik het dan opzij zet als spaargeld, mag ik er nog een keer extra belasting over betalen, omdat mijn vermogen groeit.
Ik zie nog geen makkelijke oplossing voor de bezwaren tegen de huidige VRH, behalve dan dat het een stap in de goede richting zou zijn als het tarief voor de aftrek HRA gelieerd zou zijn aan de VRH (eerlijker en gaat beleggen met geleend geld tegen).

GerbenW | 15-04-19 | 20:03 | 9 | + 1 -

@oo4load | 16-04-19 | 12:32:
Lezen blijft een probleem.
VRH is iets anders dan een rendementsheffing.
Dus nee, geen VRH meer zoals we het nu kennen. Wat mij betreft wordt het gehele genoten inkomen belast (loon, rente, dividend, pensioen, huur, pacht, winst, royalty's, enz. enz.) tegen een vlaktaks (eventueel met twee schijven) met een hoge belastingvrije voet en zonder subsidies, aftrekposten en toeslagen meer.
Dus in het geval van huisjesmelkers: huuropbrengsten minus hypotheekrente minus onderhoudskosten minus overige kosten = winst. Deze winst wordt opgeteld bij overige inkomenscomponenten, zoals loon, minus de belastingvrije voet, waarover een vast percentage aan belasting wordt geheven. Klaar.

Phoolie_the_King | 16-04-19 | 12:56 | + 0 -

@oo4load | 16-04-19 | 12:32:
Iemand met een verzameling panden is niet perse een ondernemer.
Of je nu een 600K op een spaarrekening hebt staan of 600K aan onroerend goed hebt wat je verhuurt maakt niet uit.
Pas als je belastingdienst kan bewijzen dat je er de hele dag mee bezig bent bijvoorbeeld opknappen en met winst verkopen verhuist het naar box 1.
zolang je er geen of heel weinig arbeid voor hoeft te verichten blijft het box3.

van Hil | 16-04-19 | 13:01 | + -1 -

@Phoolie_the_King | 16-04-19 | 12:56:
Ik ben met je eens dat wat jij voorstelt wel het eerlijkst is. Maar als iedereen met vermogen een hele administratie moet aanleveren met alle opbrengsten en kosten is dat wel fraudegevoelig.

van Hil | 16-04-19 | 13:07 | + 1 -
▼ 6 antwoorden verborgen

Het plaatje wordt in één keer recht getrokken als je de hypotheekrenteaftrek niet meeneemt als een negatieve kapitaalbelasting, maar verrekend met de belasting op arbeid (het is een aftrekpost voor de IB). De hypotheekrenteaftrek wordt al decennia lang geleidelijk versoberd. Dat duurt even omdat het zo'n grote ingreep is.
Overigens lees ik dat als alternatief voor de VRH vooral een vermogensaanwasbelasting wordt gezien. Dus niet het gehele vermogen wordt belast, maar alleen de toename. Dat lijkt me erg vreemd, want ik betaal al belasting over mijn inkomen en als ik het dan opzij zet als spaargeld, mag ik er nog een keer extra belasting over betalen, omdat mijn vermogen groeit.
Ik zie nog geen makkelijke oplossing voor de bezwaren tegen de huidige VRH, behalve dan dat het een stap in de goede richting zou zijn als het tarief voor de aftrek HRA gelieerd zou zijn aan de VRH (eerlijker en gaat beleggen met geleend geld tegen).

GerbenW | 15-04-19 | 20:03 | 1 | + 0 -

LOLWUT? Dus jij stelt IB 2001 voor. News flash: die hebben we al.

Pierre Tombal | 15-04-19 | 20:56 | + 2 -

Ok, vrij naar prof Frikschoten als volgt.
1. Een streep moet er door al die overbodige ZBO's en autoriteiten als Buma Stemra etc. Ze doen niks nuttigs en de Stas bespaart tientallen miljarden aan ambtelijke uitvoeringskosten en de burger daarnaast nog vele miljarden aan allerlei compliance kosten.
2. De helft van de regels wordt geschrapt. Ze waren nooit nodig en het representeert niks dan de debilisering van de rubbertegel maatschappij en bespaart de Stas miljarden.
3. De overheid stopt in zijn geheel met ICT. De diverse weggepromoveerde topambtenaren snappen nou eenmaal geen hout van hun eigen werk en daarom loopt ieder project uit op een puinhoop van kostenoverschrijdingen. Door deze maatregel kan de Stas moeiteloos miljarden besparen.
4. De overheid stopt in zijn geheel met het subsidiecircus. Via vage stichtingen en vriendjes van ambtenaren wordt jaarlijks voor miljarden gefraudeerd op deze manier en het dient geen enkel nuttig doel dan corruptie en nepotisme.

In een land met de hoogste belastingdruk ter wereld moet het over deze Mega overheidsverspilling gaan. Niet over het wegsnijden van de laatste cent bij hardwerkende mensen die al niet meer rond kunnen komen.

Atlas Shruggs 10 | 15-04-19 | 18:55 | 2 | + 35 -

> De overheid stopt in zijn geheel met ICT.
En dan? Aangifte per post, uitrekenen op een mechanische rekenmachine? Gemeentelijke basisadministratie van Amsterdam krijg een eigen kantoorflat?

Huisregelneef_III | 16-04-19 | 13:43 | + -1 -

@Huisregelneef_III | 16-04-19 | 13:43:
Veel ambtenaren houden al hun eigen excelletje bij voor hun eigen werk, prima lekker doen.
Maar dan niet ook nog een half miljard naar Cap Gemini voor een systeem dat niet werkt en na 2 jaar opnieuw. Voor iedere ZBO en iedere autoriteit, ongeveer 5 miljard nutteloos wegpissen per jaar.
De GBA van Amsterdam kan met Access, met gemak en kost niks.

Atlas Shruggs 10 | 16-04-19 | 14:13 | + 1 -

De enige reden van mijn emigreren is de Vermogensrendementsheffing.
Ik betaal nu niets meer, Zo behoud ik mijn geld en heb daarmee een goed pensioen. Dag Rutte! , dag Nederland.

bigstone | 15-04-19 | 18:45 | 4 | + 10 -

De VHR is voor mijn geen reden geweest om te emigreren. Het was eigenlijk meer de tegenwerking van de Nederlandse overheid om een eigen bedrijf te starten. Ook al in 2009 waren er plannen om ZZP-ers verplicht mee te laten doen aan zaken zoals pensioen en collectieve inkomens verzekeringen. Uiteindelijk kreeg ik de kans om mij in de VS te vestigen. Vanwege toegang tot servers van grote financiele instellingen had ik een 'top secret' security clearance nodig. Die kunnen normaal alleen Amerikanen krijgen. Echter de president (executive branch) kan een aantal uitzonderingen maken. Na een zeer uitgebreid onderzoek naar mij en tot de tweede graat van mijn familie (moeder, broertje, zusje en officieel geregistreerde partners) kreeg ik de security clearance (moet elk jaar verlengt worden) tot 2014. Als ik hem daarna zou willen voortzetten, moest ik mij laten neutraliseren tot Amerikaan. Dus sinds 19 juni 2014 ben ik officieel Amerikaan. En dus mocht ik eind 2014 ook voor het eerste meedoen met de verkiezingen.. Inmiddels heb ik 16 werknemers, een vriendin en 3 dochters (Madelyn (1 jr) en Katherine + Julia (beide 11 weken)). Startups hebben het in de VS zoveel eenvoudiger dan in Europa met veel meerfiscale ondersteunings regelingen zoals lagere winstbelastingen, een groter deel van de woning mag als zakelijke post worden opgedragen.. Ik betaal over een inkomen van 275K in totaal (federaal + state) 29% inkomstenbelasting..

TuurlijkNiet | 16-04-19 | 03:57 | + 15 -

@Huisregelneef_III | 16-04-19 | 13:38: Wat een zure reactie zeg, ik hoor hier vanachter de muren van de eussr af en toe graag wat vanuit de vrije wereld.
En iemand die 200k netto binnenharkt, zal wel een klein buffertje hebben, toch?

ScottMcBeanie | 16-04-19 | 19:08 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe gaat een ZZPer dan ooit een pensioen opbouwen? Jaarruimte is niet al te veel, de rest zit in box 3. Ik betaal ieder jaar duizenden euro's aan VRH over een pensioen waar ik pas over 30 jaar gebruik van ga maken. Willen ze dat nog meer gaan belasten?

computer_freak | 15-04-19 | 18:41 | 3 | + 8 -

Yes dat willen ze. De royale subsidies aan Shell/Unilever moeten ergens betaald van worden.

* Il Principe * | 15-04-19 | 23:15 | + 3 -

Neem je wederhelft in dienst en stort daar ook riant pensioen voor.

H. Caulfield | 15-04-19 | 23:37 | + 2 -

Als je als zzp er spaart op een normale bankrekening betaal je daar geen VRH over. Gewoon het vakje "Dit is een zakelijke rekening" aanvinken bij uw aangifte.

Verder eens op FOR googelen....

libertat | 16-04-19 | 04:35 | + 3 -

Belastingwetten hebben een heel eigenaardige eigenschap. Ze worden pas gewaardeerd wanneer ze worden afgeschaft !

RonaldReagan | 15-04-19 | 17:42 | + -2 -

Voor mij is dat goed nieuws. En nu doorpakken hé en niet eerst een commissie instellen die hierop 6 jaar gaat studeren à 100,000 euro per persoon per jaar, om vervolgens na lang aandringen 1 A4-tje te produceren.

mona | 15-04-19 | 17:29 | + 8 -

Probleem is dat de overheid een niet te stillen geldhonger heeft. Aangewakkerd door de recente milieuhysterie en productie van nieuwe nederlanders. Gezonheidszorg stijgt ook als een malle. Daar zitten de kosten en daar moet men snijden. Denk je nou echt dat bedrijven hier meer vpb gaan betalen? Een bv in Estland is digitaal op te richten. Zit daar serieus over te denken.

gepast_betalen | 15-04-19 | 16:53 | 6 | + 17 -

@mona | 15-04-19 | 18:02:
Jij bent onderdeel van het probleem mona. Alleen de slimmen laten studeren maakt een nog meer gepolariseerde maatschappij. Onderwijs zou nog veel meer mogen kosten. En dan vooral ook de dommen verplicht laten leren. Daar wordt de wereld beter van dan alleen maar het niveau omlaag aanpassen en iedereen een diploma geven zoals dat tegenwoordig gaat. De maatschappij moet weer strenge eisen stellen aan mensen. We zijn te makkelijk geworden in het accepteren van lui en dom gedrag vanwege de individualisering van de maatschappij. Je moet de zwakkelingen niet uitsluiiten maar opjagen.

mr.Cam | 16-04-19 | 09:21 | + -1 -

@mona | 15-04-19 | 17:58:
Er valt heel veel te snijden in de gezondheidszorg. Zoals al die marmeren panden waar de administratiekantoren van de zorg in zitten die met elkaar concurreren op het zo goed mogelijk de poot uitdraaien van de patiënt. Al die duizenden overbodige contracten tussen die zorgverzekeraars en de behandelaars. Al de tijd die behandelaars kwijt zijn aan overbodige invulformuliertjes. De VVD heeft de zorg totaal verkloot.

André4711 | 16-04-19 | 09:36 | + 4 -

Er is geen sprake van "milieuhysterie", het zijn echte problemen. Helaas worden deze vaak gebruikt als smoesje om de burger geld uit de zak te kloppen, dat vervolgens verdwijnt in de algemene middelen of cadeau wordt gedaan aan grote bedrijven in ruil voor mooie baantjes voor uitgerangeerde politici. Zie bijvoorbeeld het gedrocht van de "klimaattafels" die bedrijven vooral niet wilden belasten maar juist een zak gratis geld geven om te "verduurzamen" naar eigen inzicht, zonder sancties als die verduurzaming achteraf een wassen neus blijkt te zijn.

Huisregelneef_III | 16-04-19 | 13:29 | + -2 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Is er ook maar één partij die opkomt voor de middeninkomens?

Fapselaar | 15-04-19 | 16:48 | 3 | + 14 -

In dit land draait alles om de minima en de multinationals.

André4711 | 16-04-19 | 09:38 | + 4 -

FvD

Hoebahop | 16-04-19 | 10:29 | + 5 -

@Hoebahop | 16-04-19 | 10:29:
Jarenlang heb ik VVD gestemd, omdat ik ervan overtuigd was, gezien hun (verkiezings-)programma, dat zich in zouden zetten voor de middeninkomens. Mensen met een baan, een huis en een auto. Waaraan EUR 1.000 arbeidsheffingskorting gegeven zou worden, de HRA als een huis zou staan en de automobilist niet langer als melkkoe gezien zou worden.
Helaas! Een heleboel jaren en teleurstellingen verder, ben ik, en velen met mij, tot de conclusie gekomen, dat de VVD er enkel zit voor de VVD en niet voor de burger waarvoor zij zeiden op te komen.
Vandaar dat ik overgestapt ben naar een partij die wel zegt zich hard te maken voor de middeninkomens, bijvoorbeeld met een vlaktaks en een hoge belastingvrije voet en durft te investeren in onderwijs en veiligheid: De FvD. Zij mogen het van mij laten zien en hopelijk kunnen we over 20 jaar terugkijken op een FvD die zich wél heeft ingezet voor de mensen waarvoor zij zeggen dat ze zich inzetten.

Phoolie_the_King | 16-04-19 | 11:47 | + 6 -

Zomaar wat puntjes:

Afschaffen HRA is geen probleem als men dezelfde rente tarieven gaat hanteren als in de ons omringende landen

Die idiote vermogensbelasting van 4%/ 1,2 % snel afschaffen

Die BTW verhoging terugdraaien

Minder afdracht naar Brussel

Het rekenmodel van de tesla subsidie niet meer gebruiken

Overheid geforceerd laten krimpen

Nieuwkomers geen fin. rechten voordat status zeker is

Pardoes, heb je ineens nog meer een miljardenoverschot

Tsaaah | 15-04-19 | 16:38 | 3 | + 23 -

Zomaar wat puntjes:

Met het afschaffen van de HRA, nivelleren rentetarieven automatisch naar de gehanteerde tarieven in ons omringende landen.

Rendementen belasten zoals inkomen ook belast wordt: Werkelijk rendement (met belastingvrije voet) belasten tegen hetzelfde percentage als inkomen uit arbeid.

Een uniform BTW-tarief

Geen afdracht meer naar Brussel

Geen subsidies op consumptiegoederen die geen bijdrage leveren aan een betere wereld

Overheid geforceerd laten krimpen

Nieuwkomers geen fin. rechten voordat men zelf iets bijgedragen heeft aan de samenleving

Pardoes, heb je ineens nog meer een miljoenmiljardenoverschot

Phoolie_the_King | 15-04-19 | 16:47 | + 7 -

Het hele toeslagencircus moet daarnaast stoppen, dat geeft gigantisch veel mogelijkheden tot fraude.

DolfWeerwolf | 15-04-19 | 17:13 | + 15 -

Hoe kijkt de FVD tegen een nieuw belastingsysteem aan? Dijkhof 1 zal met het CDA en FVD een nieuw belastingsysteem op poten moeten zetten.

Ik hoor alleen dat tot 20.000 inkomen er een belastingvrijevoet moet komen. Leuk, maar hoe kijkt de FVD tegen de vermogensongelijkheid aan.

Aapje133 | 15-04-19 | 16:36 | 10 | + -2 -

@Pierre Tombal | 16-04-19 | 09:08: Hij doelt natuurlijk op rendementen op aandelen en bitcoins.
En dan nog een puntje. Stel dat je negatief rendement haalt, is het dan een aftrekpost?
Nee, risico's horen uitsluitend bij de burger te liggen, niet bij de staat. Dus dan is een fictieve rendementsheffing wel zo handig.

André4711 | 16-04-19 | 09:42 | + -2 -

@ScottMcBeanie | 16-04-19 | 09:16: Weet niet. Zal Thierry eens vragen of ik de volgende wél onder mijn eigen naam mag uitbrengen :P

Pierre Tombal | 16-04-19 | 09:53 | + 0 -

@Pierre Tombal | 16-04-19 | 09:53: Hahaha

ScottMcBeanie | 16-04-19 | 09:53 | + 0 -
▼ 7 antwoorden verborgen

Flattax. Kunnen tig duizend fiscalisten worden omgeschoold tot leraar en verpleegster.

orca | 15-04-19 | 15:24 | 3 | + 25 -

Geldt dat alleen voor de galerijflat? of moet deze speciale belasting ook geheven worden over de kantoorflat?
Meer verplegend en onderwijzend personeel juich ik natuurlijk toe maar als ze fiscalist als achtergrond hebben dan heb ik ze liever niet aan mijn bed of voor de klas van mijn koters.

Sidewalker75 | 15-04-19 | 16:12 | + 2 -

Flattax voor het gehele inkomen (uit arbeid, kapitaal, uitkering, onderneming etc.), zonder aftrekposten (HRA) en toeslagen (hoersubsidie).

Phoolie_the_King | 15-04-19 | 16:12 | + 11 -

Flattax is een foute naam. Daar wordt één percentage mee bedoeld.
Het is pas echt eerlijk als iedereen gewoon hetzelfde betaalt. Dus niet hetzelfde percentage, maar hetzelfde bedrag.

André4711 | 16-04-19 | 09:44 | + -4 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken