Nederlandse huishoudens verwerkelijken natte droom Rutte

Zes jaar geleden maande Rutte u te stoppen met somberen en als de wiedeweerga een auto of huis te kopen. Allemaal ten einde 'het Centraal Planbureau te verslaan' en te voorkomen dat de regering verder moest bezuinigen. 's Lands opperschipper kan inmiddels trots zijn op het werkvolk. De Nederlandse economie groeide afgelopen jaar met 2,7% en huishoudens hebben de grootste bijdrage geleverd, weet CBS. Het aantal banen steeg naar een recordhoogte (10,4 miljoen), evenals het aantal gewerkte uren (+2,4%) en de werkloosheid kwam op de laagste stand in tien jaar. Al dat gezwoeg leidde ertoe dat het netto reëel beschikbaar inkomen met 2,6% toenam. We moeten het dan ook hebben van meer (harder) werkende handjes, want de 'reële loonstijging is al jaren gematigd.' Het verdiende geld liet men lekker rollen, waardoor de consumptie de grootste bijdrage leverde aan de bbp-groei. Of we hiermee het Centraal Planbureau verslaan is onmogelijk om te weten, want die stellen hun ramingen sneller bij dan u geld uitgeeft. Wel kan Rutte in Brussel opscheppen dat de Nederlandse economie harder groeide dan die van omringende landen en het EU-gemiddelde. Zijn we wel benieuwd of de premier er een beetje de stemming in weet te houden. De wijzers van het conjunctuurklokje staan iets minder positief en dat komt vooral door het verminderde optimisme onder consumenten. Het is natuurlijk ook allemaal niet meer te betalen en dan vooral de huizen. Alleen in Tsjechië stijgen de prijzen van nieuwbouwhuizen harder dan in Nederlander. Zelfs snelle jongens - type roze polo en patrijspoort om de pols - met een budget van zes ton raken ontmoedigd. Tijd voor een oppeppend praatje van de Begrotingssinterklaas

Reaguursels

Inloggen

Wat Rutte toen wilde is dat wij geleend geld in de economie gingen steken. Heel onverstandig is dat. Het effect is van korte duur, maar het geleende geld moet over een langere periode worden terug betaald, 5 jaar voor de autolening, en 30 jaar voor de hypotheek.
Buiten dat, die auto zou waarschijnlijk niet in Nederland geproduceerd worden, dus geld lenen om hem te kopen zou weinig effect op de Nederlandse economie hebben. In het land van herkomst zou dan wel wat werkgelegenheid gered zijn, maar daar hebben wij hier niks aan.

Osdorpertje | 16-04-19 | 07:36 | 1 | + 1 -

1).Nederland is grote toeleveranciers van autoindustrie.
2). Rente is laag, nieuwere auto is zuiniger daardoor voordeliger verbruik en lagere onderhoudskosten. Netto voordeliger.

Men gaat in onzekere tijden sparen, ongeacht wat Rutte zegt. Dat doet de overheid ook, ze lossen af op staatsschuld af (buffer opbouwen toekomstige onzekerheid) terwijl ze tegen 0% kunnen lenen.

Probleem is bevolkingskrimp, groei zit nu enkel nog in migratie (tot 2025) . Autochtone bevolking krimt al jaren <1.5 per paar. We kopen dus gewoon minder. Migranten zitten over het algemeen tussen 18-30 jaar. Dus als je dat gaat omrekenen naar speelgoed, kan je gewoon niet groeien!

Mr.mc2 | 16-04-19 | 08:25 | + -1 -
-weggejorist en opgerot-
ronald3359 | 16-04-19 | 07:00 | + 0 -
-weggejorist en opgerot-
ronald3359 | 16-04-19 | 07:00 | + 0 -

Rutte heeft een lange termijnvisie van nul komma nul.
Terwijl we zien dat het katholieke Polen en Oost-Europa geen opvang en huisvesting doen van migranten uit Afrika en moslimlanden... is het in NL 90 graden anders.
Hier worden migranten onder de noemer van vluchteling in de watten gelegd en als kasplantjes behandeld.
Ze krijgen gratis opvang en verblijf in een AZC - daarna een ingerichte woning met extra aandacht en met recht op een langdurige uitkering.
Hou mij ten goede, dit is geen verwijt naar de migrant --> wij zouden ook naar NL gaan in de wetenschap dat dit op ons te wachten staat.

Het aantal en het kostenplaatje wordt alsmaar groter.
Terwijl we zien dat Polen en Oost-Europa vrijwel niets doen... en dat Zweden en Denemarken na ''wir schaffen das'' strenger zijn geworden en een limiet en stop hebben ingevoerd --> blijft Rutte gewoon doorgaan alsof er niets aan de hand is.
De kiezer heeft niet voor niets FvD veel stemmen gegeven waarbij zij nu de grootste in de Eerste Kamer zijn... de kiezer wil een ruk naar rechts.
Wat doet Rutte? Vrees dat hij richting GroenLinks gaat.

sociaal_econoom | 16-04-19 | 06:20 | 1 | + 2 -

Rutte is een domme socialist. Hij heeft ongeveer alles fout gedaan wat hij fout kon doen. Dat dit land nog draait komt niet door maar ondanks Rutte. Omdat er mensen zijn die zich wél verantwoordelijk voelen.

Rutte heeft de lasten van gezinnen enorm verzwaard.
- we hebben nu een hoog en zeer hoog BTW tarief
- HRA is verlaagd
- waterbelasting is verhoogd
- autorijden is duurder geworden
- huren zijn geëxplodeerd
- huurbelasting ingevoerd, zie de huren
- wet Hillen is afgeschaft; huis aflossen is dom
- eigen risico zorg is verhoogd; onder zwaar protest is verdere verhoging tegengehouden.
- kwijtschelding studielening is afgeschaft
- rente op studielening is verhoogd
- gas en stroom zijn duurder gemaakt
- verkeersboetes zijn verhoogd tot sky high
- etc

Nu ons besteedbaar inkomen nog nooit zo laag is als nu, wil kameraad Rutte dat we allemaal een EV kopen en van het gas gaan.

Rutte lult rechts maar doet links. Een gevaarlijke man die Nederland meer schade heeft toegebracht dan wij kunnen oplossen.

Intussen gaat een groot deel van de winkelketens en winkels failliet. Defensie heeft geen materieel meer. Ziekenhuizen gaan failliet. Gezinnen besteden meer dan de helft van hun inkomen aan wonen. Wonen is nog nooit zo duur geweest als nu. Er is zo ver genivelleerd door kameraad Rutte dat de minima beter af zijn op de bank thuis. Het VVD stokpaardje zorg is een bureaucratisch monster. De wegen slibben dicht.

De VVD heeft er een grote puinhoop van gemaakt.

André4711 | 16-04-19 | 10:00 | + 2 -

Leuke 'Framing': Een grafiekje laten zien van de BBP groei in Nederland, vergeleken met de EU en een paar andere landen, en dan dat grafiekje laten beginnen in 2014. Waarom 2014? Waarom niet 2007/2008 (uitbreken crisis), of 2010 (Kabinet Rutte-I) of welke andere datum dan ook?
En waarom BBP (zoals hieronder al aangegeven)? Wat heb je er als hardwerkende burger aan? Koopkracht en besteedbaar inkomen zijn vele betere maatstaven om te peilen hoe het met den menschen gaat (BBP dat opgaat aan nietszeggende overheidsbaantjes of winsten voor 'big-corporates', schieten Otto Normaalverbruik en Jan Modaal geen reet mee op).

Phoolie_the_King | 15-04-19 | 14:38 | 3 | + 9 -

Inderdaad! Laat de grafiek op een ander jaar beginnen en het plaatje ziet er al gauw heel anders uit, zelfs ten opzichte van Duitsland, wat meestal qua economische schommelingen het meest op Nederland lijkt.

laptopleon | 15-04-19 | 22:51 | + 0 -

@Henk1955 | 15-04-19 | 16:08: Wat worden we hier wijzer van aangezien het alleen cijfers geeft van 2014 en ten opzichte van.. ja van wat eigenlijk, een globaal gemiddelde? Dit zegt toch niets over de groei of krimp van onze economie dan wel koopkracht?

laptopleon | 15-04-19 | 22:53 | + 0 -

Ik ben benieuwd wie de economie wél aanjaagt, want ik ben er al een tijdje mee gestopt. De bezuinigingsmodus staat aan (noodgedwongen door de stijgende lasten) en wat er overblijft gaat richting de hypotheekbank.

Is nog goed voor de opwarming van de aarde ook (zegt men), want geen vliegreizen en geen dure zooi die ik niet nodig heb.

Vitaly Chernobyl | 15-04-19 | 14:31 | + 9 -

Ja! Ik weet nog goed dat Rutte dat 6 jaar geleden scandeerde. Meteen was ik helemaal enthousiast. Ben ik nu nog om een nieuwe auto te kopen. Het enige dat hij hoeft te doen is de BPM afschaffen en de BTW weer terug op 17,5% te zetten. Meer niet!

erasmus1000 | 15-04-19 | 13:12 | 1 | + 10 -

Heb je net nieuwe brandstof auto gekocht of elektrische, moet je na een jaar weer aan de waterstof. Ik zou geen nieuwe kopen!

Mr.mc2 | 16-04-19 | 08:32 | + 0 -

Er kwamen ook een heleboel nieuwe mensen bij die van nul inkomen naar netto 2000 euro in de maand gingen. Ex toeslagen, ex allerhande hulp, ex gratis gezondheidszorg. Elk vers poppetje is ¨economische groei¨. Maar totaal nutteloos en op de lange duur uithollend en dus funest.

squadra | 15-04-19 | 11:04 | 3 | + 27 -

Nou... het geld dat dat kost komt bij anderen / productiviers vandaan, dus gemiddeld per persoon levert dat alleen maar krimp op (meer mensen, evenveel geld).

Geldt overigens ook bij de definitie van 'productivier'. Neem als extreem voorbeeld dat van hieronder van een groep die kuilen graaft en een andere die ze weer dicht gooit.
Zulk soort werkt is er best veel. Ik denk bv aan de overheid, die verder ook nog eens een hoop onzinwerk creeert (agv regeltjes) voor de daardwerkelijk productieve sector.

Poekieman | 15-04-19 | 13:00 | + 4 -

@Poekieman | 15-04-19 | 13:00: Eerste puntje: Nee. Het geld gaat sneller rond en wordt telkens geteld. Tweede puntje mee eens. Dat wordt trouwens nog letter lijk een kuil, aangezien ze bezig zijn met het verkopen van allerlei assets (energiebedrijven) die ons allen toebehoren, om de kuilen te dichten.

squadra | 15-04-19 | 14:40 | + 2 -

@squadra | 15-04-19 | 14:40: Geld gaat niet sneller rond. Hetzelfde geld wat de productiviërs eerst zelf uitgaven neemt de overheid ze af, geeft het aan klaplopiërs en wordt nu door klaplopiërs uitgegeven.

Hoebahop | 16-04-19 | 09:55 | + 1 -

Ik geloof niet in dat aanjagen van de economie door consumptie. Ik ben een van die ouderwetse diehards die menen dat economische groei slechts kan worden geïnitieerd door productie. Ik geloof in Say's law: "... in a market economy, goods and services are produced for exchange with other goods and services - employment multipliers therefore arise from production and not exchange alone...".

BBP is een heel slechte graadmeter voor de gezondheid van een economie. Als ik als regering een berg geld leen om daar lui gaten van te laten graven en andere lui om die weer dicht te gooien, groeit het BBP, want de schuld wordt niet meegeteld. Als we allemaal tegen betaling elkaars haar gaan knippen, elkaars tuin gaan sproeien en elkaars hond gaan uitlaten groeit het BBP. Noemen we dat dan een gezonde economie?

Kunt u nagaan hoe geïrriteerd ik word door geroeptoeter als van Rutte: koop dit, koop dat en de economie is gered. Om over nieuwe sprookjes als MMT maar te zwijgen.

Okee, einde rant. Ik ben het weer even kwijt.

Magnum Force | 15-04-19 | 10:41 | 4 | + 27 -

Ik ben goed bekend met de agrarische sector. De laatste vijftig jaar is het aantal werknemers meer dan gedecimeerd, terwijl de opbrengsten juist flink toenamen. De productie is dus fantastisch toegenomen. Toch verdiend een boer maar een heel gewoon inkomen, zeker als je het afzet tegen de gemaakte uren en risico’s en vergeleken met 50 jaar geleden. Kortom die Say’s Law is niet zo bruikbaar naar mijn bescheiden mening.

laptopleon | 15-04-19 | 23:04 | + 0 -

@Henk1955 | 15-04-19 | 16:14: De chipbakapparaten sector ook: ASML.

Verder vooral parasiterende sectoren, zoals makelaars, advocaten, politici en dat soort.

Hoebahop | 16-04-19 | 09:58 | + 0 -

@Henk1955 | 15-04-19 | 16:14: heel europa is een kelner economie en de ober leent het geld aan het zuiden uit om de noordelijke producten te kopen.

boerk | 16-04-19 | 14:09 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Opperschipper….Lang geleden, in een vroeger leven als Field Engineer voor een obscuur computer systeem nam ik de Marine over als klant van een collega. Gezamenlijk gingen we een aantal keer op pad naar alle locaties waar er een stond. Bij binnenkomst werd er altijd gevraagd of we koffie wilden, die voor mij uit een grote RVS kan met kraantje werd getapt (in een stenen kopje van de KM). Mijn collega vroeg altijd om thee. Dan werd er een beetje gezucht en gesteund en na een kwartier of zo werd er een kopje thee voor hem gebracht. Hij had blijkbaar niet door dat de kantinedienst alleen kannen koffie bezorgde en dat thee speciaal voor hem gehaald moest worden. Op een gegeven moment werd het gevraagde kopje thee aan hem overhandigd met de mededeling: “Hier is je thee, opperschipper!”. Waarop mijn collega verbaasd vroeg: “Waarom noem je me opperschipper?”. Het antwoord luidde: “Alleen homo’s en opperschippers drinken thee en ik wilde je geen homo noemen”. Ik heb 5 minuten lang heel beheerst ademhalend mijn Marine kopje moeten bestuderen. T. Jansen heeft een Marine achtergrond?

joetel | 15-04-19 | 10:07 | 2 | + 27 -

Heb ook bij de KM gewerkt, CABIS heette dat toen. Herken dit verhaal.
"Water is voor kikkers en thee is voor fl*kkers" is de non-PC versie :-)

Magnum Force | 15-04-19 | 10:29 | + 10 -

Kijk, zo'n verhaal gaan we dus niet checken - dit moet gewoon waar zijn.

Monkey Cabbage | 15-04-19 | 11:19 | + 6 -

Verlaag de belastingen en u zult zien dat mensen meer gaan uitgeven.

Janisstoppen | 15-04-19 | 10:07 | 2 | + 7 -

Maar de klaplopiërs krijgen dan minder en geven minder uit, lijkt me.

Hoebahop | 15-04-19 | 10:42 | + 5 -

@Hoebahop | 15-04-19 | 10:42: Die gaven toch al niets uit. Het gaat vooral om de middenklasse en daarboven. Van een kale kip kan je niet plukken.

Janisstoppen | 15-04-19 | 12:20 | + 4 -

BBP verhaal is BS van CPB. BBP wordt ook gepimped door bv. brievenbus firma's. Andere rapporten tonen aan dat het besteedbaar inkomen van de NLers de afgelopen 10 jaar amper gestegen is.

percy | 15-04-19 | 10:02 | 3 | + 9 -

Het besteedbaar inkomen. Vaste lasten en belastingdruk zijn ook gestegen. Het gaat om de koopkracht, daar hoor je niemand over.

Mr.Crowley | 15-04-19 | 10:07 | + 15 -

AliExpress heeft meer voor de koopkracht gedaan dan welke politicus, econoom of eypocratsjik dan ook. Sterker, die laatste 3 groepen hebben die alleen doen afnemen.

Hoebahop | 15-04-19 | 10:49 | + 13 -

@Hoebahop | 15-04-19 | 10:49: bij Bij AliExpress sturen ze een product van één Euro op uit China zonder verzendkosten. Terwijl als ik datzelfde pakketje in Nederland wil versturen betaal ik me helemaal scheel, een postzegel is al duurder.?? Economie.. ??

Mr.mc2 | 16-04-19 | 08:43 | + 0 -

Dat moet bijna een leugen zijn. In 2010 zei Wouter Bos dat - als de PvdA aan de macht zou komen - ze de voedselbanken zouden afschaffen. En daarna hebben ze vier volle jaren aan de knoppen gezeten.

Oh wacht...

Vitaly Chernobyl | 15-04-19 | 14:29 | + 1 -

En nou nog ff dat grafiekje koopkrachtgroei NL vs omringende landen over de afgelopen Jaren.

je postbode | 15-04-19 | 09:29 | 1 | + 4 -

Zat ik ook aan te denken ....

Analia von Solmsch | 15-04-19 | 13:04 | + 0 -

"Zelfs snelle jongens - type roze polo en patrijspoort om de pols - met een budget van zes ton raken ontmoedigd."

Voor de gein even zitten kijken, om die 6 ton te kunnen lenen hoeft een stel pp 'maar' 54.000 in 't jaar te verdienen - 2 x 1,5 modaal.

Klinkt als veel geld hoor, zes ton!

Verder; Rutmans is een gluiperd en water is nat.

ScottMcBeanie | 15-04-19 | 09:26 | 2 | + 12 -

En hier gaat het ook mis, hypotheek/lening heeft niets meer met waarde te maken. Bouwkosten + grondprijs = hypotheek. Nu koopt men in Amsterdam woningen op pachtgrond voor 6 Ton, dat is enkel bouwkosten + lucht (wat je extra met je inkomen kunt lenen). Maar ja, onder een brug slapen met je gezin is ook niet alles.

Mr.mc2 | 16-04-19 | 09:37 | + 0 -

@Mr.mc2 | 16-04-19 | 09:37: "hypotheek/lening heeft niets meer met waarde te maken."

Dat heeft het ook nooit gedaan. Je betaalt namelijk voor het wonen, niet voor de woning.

ScottMcBeanie | 16-04-19 | 09:55 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken