Zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar? Gaat gewoon niet lukken

Het zou natuurlijk buitengewoon handig zijn wanneer de zorgtoeslag die 4,4 miljoen mensen maandelijks ontvangen direct wordt overgeboekt naar de zorgverzekeraar. Momenteel zitten we in de situatie Belastingdienst --> Huishouden --> Zorgverzekeraar; vurig gewenst door elke parlementariër is natuurlijk Belastingdienst --> Zorgverzekeraar. Die wens ligt er al sinds de invoering van de zorgtoeslag in 2006 en in alle jaren erna concludeerde men telkens dat die wens niet in vervulling kan gaan (zie hier bijvoorbeeld een verslagje uit 2014). Toch nam de Tweede Kamer eind 2017 nog maar weer eens een motie aan met de vraag om de boel nog maar weer eens te onderzoeken. Resultaat: kan niet want veel te ingewikkeld want systemen sluiten niet aan en privacy en verkeerde overboekingen x 4,4 mio all that, maar voor de mensen met betalingsachterstanden (175.000) gaan we andere manieren verzinnen. Optie 1 is een zeg maar soort van automatische overboeking van de zorgtoeslag naar de verzekeraar als een betalingsachterstand ontstaat. Optie 2 is dat de mensen vrijwillig bij de Belastingdienst mogen aangeven dat de zorgtoeslag naar de zorgverzekeraar moet. Resultaat van het onderzoek dat vandaag door zorgminister Bruno Bruins naar de Tweede Kamer is gestuurd over optie 1: 'Hoewel het verplicht omleiden van zorgtoeslag bij drie maanden betalingsachterstand maatschappelijke voordelen kent, laat deze technische analyse zien dat de voordelen te beperkt zijn. Zeker als deze beperkte voordelen worden afgezet tegen de publieke middelen die moeten worden ingezet (eenmalig €3,5 mio, jaarlijks €3,2 mio en kosten voor de zorgverzekeraars onbekend, red.)'.

Over optie 2, de vrijwillige omleiding: 'De meeste zorgverzekeraars zien af van deze mogelijkheid (=hebben geen zin in deze mogelijkheid, red.). De gedachte van de zorgverzekeraars is dat hiermee naar verwachting alleen die mensen worden bereikt die ook gewoon de premie zullen betalen'. En daarmee zouden de verzekeraars (en dus wij allemaal) voor extra kosten komen te staan. Voorbeeldje: wanneer iemand wijzigt van zorgverzekeraar, dan maakt de Belastingdienst nog een tijd zorgtoeslag over naar de oude verzekeraar. Die moet dan op zoek naar de nieuwe verzekeraar, en de nieuwe verzekeraar kampt direct met achterstanden omdat de zorgtoeslag nog naar de oude verzekeraar gaat. Al die betalingen herstellen vergt een hoop tijd van veel mensen. Alleen zorgverzekeraar CZ ziet die vrijwillige betalingen wel zitten. Voor Bruins genoeg om te zeggen dat 'waar mogelijk zal ik dit proces faciliteren en ook andere zorgverzekeraars stimuleren om van deze mogelijkheid gebruik te maken', omdat de minister nu eenmaal toch iets positiefs moet zeggen. Eindigen we met een echt lichtpuntje. Het aantal wanbetalers is inmiddels gedaald van circa 325.000 eind 2014 naar circa 220.000 nu. En zal verder dalen naar de verwachting van de minister omdat de Ombudsman van Amsterdam bij 150 mensen met 'multiproblematiek' (=mensen met een berg schuldeisers op de hielen) op huisbezoek is geweest en 'de geleerde lessen' in beeld heeft gebracht. 'De volgende stap is om de kosten en baten hiervan in beeld te brengen en de geleerde lessen te vertalen naar praktische instrumenten voor andere gemeenten'. Gaan we op wachten.

Reaguursels

Inloggen

De politiek houdt zich vrijwel uitsluitend bezig met het oplossen van problemen die door politici zijn veroorzaakt.

Dit probleem is helaas niet meer op te lossen. Goed gedaan, politici!

André4711 | 12-04-19 | 09:30 | + 0 -

Omdat mijn 200 Euro premie in twijfel wordt getrokken door sommigen adviseer ik die personen om eens verder te kijken dan hun neus lang is. Je komt met gemak op zo'n bedrag als je dezelfde zekerheden wilt hebben die je vroeger bijna voor niets kreeg. Ik heb niet het goedkoopste pakket, heb een bovenmodaal inkomen dus reken maar uit wat je dan terug krijgt, niets dus, het eigen risico gaat er wel door met die paar medicijnen die ik heb. Helaas ook een chronische ziekte dus ik zit gevangen in het pakket dat ik heb, ga ik overstappen of downgraden dan wordt het onder de streep duurder voor mij.

Ik blijf het altijd fascinerend vinden dat haters gonna hate, black on black crime.. waarom altijd uitgaan van een uitkeringssituatie? Ik betaal het volle pond belastingen.

Stonecity | 11-04-19 | 18:33 | 1 | + 0 -

Stop met aanvullende pakketten, die lonen zelden.

Harry Turtle | 12-04-19 | 01:49 | + 1 -

De privatisering van de gezondheidszorg is één grote mislukking geworden. Voor diegenen, die een beetje reëel konden/wilden denken, was het vóór de invoering al duidelijk dat het streven naar winst voorrang zou hebben boven het eigenlijke doel, en de gezondheidszorg is alleen een ondergeschikt middel om dat streven vorm te geven. Idealistisch ontkennen van realiteit is altijd ten nadele van een bevolking uitgevallen: Marxisme in al zijn varianten, gezondheidszorg, "vluchtelingen"-hulp en zeer binnenkort de Grote Groene Reis a la Mao.

Algemeen sociaal noodzakelijke dingen van nationaal belang, zoals watervoorziening , gezondheidszorg e.d. moeten aan de behoeften aangepast en zonder winstoogmerk zijn. Dwingende controle op de vereiste efficiëntie is daarbij dan wel een absolute eis, maar dat werd in de oude systeem gewoonweg niet gedaan. Haal voor die efficiency dan wel geen bedrijven binnen zoals het internationaal befaamde Roland Berger, want die maken de zaak alleen nog maar erger omdat zij daarmee zichzelf in winstgevend leven kunnen houden. Kip en eieren en zo.

NL is verzand in een onleefbaar moeras van feitenloos en waarheidsontkennend idealisme; het enige wat dat zou kunnen veranderen is een technocratenbestuur, maar ik zie bij de intentionele geestelijke oppervlakkigheid van de z.g. hoger opgeleiden niet echt zitten dat dat er komt.

issieookweer | 10-04-19 | 23:30 | 2 | + -2 -

Spijker. Kop.
Zeker de opmerking over Roland Berger. Sinds een jaar op het werk ook met die gasten te maken. Wat een ellende is dat. Maatschappelijk gezien vallen die in de categorie CvC en KKR (lees: sprinkhanen van de bovenste plank). Voegen weinig tot niets toe, maar romen wel een groot gedeelte af naar eigen bankrekening.

Phoolie_the_King | 11-04-19 | 10:30 | + 1 -

Ik denk altijd dat een verlicht en intelligent despoot a la Putin ook veel zou kunnen oplossen. Hier en daar wat graaiers termineren helpt prima, lijkt me. En heeft een afschrikkende werking.

Hoebahop | 11-04-19 | 10:38 | + 1 -

Ik weet niet waar jullie je informatie vandaan halen, maar ik krijg hier al een geruim aantal jaren de kinderopvangtoeslag die voorheen rechtstreeks naar het dagverblijf ging op mijn eigen rekening gestort omdat je bij de Belastingdienst nog maar één tegenrekening mag opgeven. Dit omwille van wat ze indertijd naar ik meen de "Bulgarenfraude" noemden, waarbij derden onterecht toeslagen aanvroegen welke vervolgens werden verhaald op degenen in wiens naam die aangevraagd zouden zijn. Absoluut onhandig maar wel de meest logische manier om dit soort fraude onmogelijk te maken. Mogelijk wel iets te uitdagend voor mensen die elke cent die ze ontvangen per direct over de balk flikkeren, zoals schijnbaar een aantal "gelukkigen" in Amsterdam onlangs deden na een nogal stompzinnige fout bij het importeren van externe computergegevens. Maar moeten we nou echt ons hele leven rondom dat soort mensen vormen?

Pierre Tombal | 10-04-19 | 23:20 | 3 | + 0 -

Oh, kijk. Wel de naam goed onthouden maar niet de complete toedracht.

De (in hoofdzaak) Bulgaren fungeerden juist als katvanger. Ze schreven zichzelf hier in met een vervalst huurcontract en vertrokken vervolgens direct. Tegen de tijd dat de Belastingdienst er achter kwam dat er teveel was overgemaakt ontdekten ze vervolgens dat de betreffende persoon geen inkomen had, geen bankrekening en tevens totaal onbekend op het adres uit de gemeentelijke basisadministratie.

www.rtlnieuws.nl/node/1173981

Pierre Tombal | 11-04-19 | 09:10 | + -1 -

Je hebt het risico dat zo'n kinderopvang organisatie per ongeluk of bewust teveel geld ontvangt en dan failliet gaat. Als dan eenmaal de eindafrekening volgt, nadat het verzamelinkomen is vastgesteld moet de belastingdienst dat gaan verhalen bij de ouders, terwijl die het geld nooit heeft gehad. Onaanvaardbaar risico. Zou dat zelf nooit willen.

Klapband1408 | 11-04-19 | 22:17 | + 0 -

@Klapband1408 | 11-04-19 | 22:17:
Ik zie het probleem niet. Het kinderdagverblijf bracht gewoon het verschil in rekening en als het bedrag via de toeslag achteraf niet blijkt te kloppen moet het verschil dat dit oplevert toch door jou bijgepast worden. Het enige risico bestaat eruit dat als die hut failliet gaat en jij vergeet aan de belastingdienst door te geven dat je kind nu op een andere opvang zit, dat dan de toeslag doodleuk in die failliete boedel blijft verdwijnen.

Aan de andere kant bestaat dus het risico dat als je de toeslag naar de eigen rekening laat overmaken dit voor andere doelen wordt gebruikt en er grote schulden overblijven. Bij betalingen per incasso hebben mensen soms ook helemaal niet door dat een betaling is mislukt en als ze dan onverwachts geld op hun rekening zien staan is vaak ook de eerste impuls om iets op hun verlanglijstje in te vullen. Zeker ook met zoiets als maximale huurtoeslag kan dat heel hard gaan.

Pierre Tombal | 12-04-19 | 11:44 | + 0 -

Hadden we niet ook zoiets voor de huurtoeslag? Toen maakte de uitkerende instantie het geld rechtstreeks over naar de verhuurder. Maar dat is afgeschaft in 2013/2014.

"Door nieuwe wetgeving moet de belastingdienst uitbetalingen (zoals: toeslagen, teruggaven inkomstenbelasting en teruggaven bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) op één rekeningnummer doen. Dat rekeningnummer moet op uw naam staan. Dit voorkomt vergissingen en helpt fraude tegen te gaan. Een bedrag dat voor u bestemd is, maakt de belastingdienst voortaan alleen nog over op een rekening die op uw naam staat."
bron: www.plusonline.nl/wonen/toeslagen-op-...

kweethetooknietbeter | 10-04-19 | 22:52 | + 0 -

Only in the Netherlands, wat een achterlijk land is het toch.

Shao-Lint | 10-04-19 | 22:04 | + 4 -

Ja goed plan. We creëeren een geldstroom van een bewezen incompetente ict organisatie als de belastingdienst naar de commercieel incompetente ict organisaties bij de verzekeraars. What could possibly go wrong?

The2Amendment | 10-04-19 | 22:04 | + 9 -

En langzaamaan komt het hele land tot stilstand in de vastlopende bureaucratische molen. Ben blij dat ik teveel verdien om hier iets mee te maken te hebben.

Diederik Vlegel | 10-04-19 | 19:57 | + 2 -

Natuurlijk lukt de meeste simpele dingen de overheid niet, die zijn intussen afgezakt tot niveau totale incompententie. Dit is binnen een jaar goed te regelen, behalve voor de overheid die zijn nog niet in staat om hun schoenen te strikken.
De laatste grote verandering is alweer 15 jaar geleden en in die tussentijd is de overheid verder en verder afgegeleden tot niveau mongool die zelfs moeite hebben om de huidige situatie in stand te houden. Intussen stapelen de problemen zich op en is het afwachten op de grote knal...

ZwarteDag | 10-04-19 | 19:34 | + 7 -

Gewoon afschaffen dat hele circus: gewoon via de loonstrook afrekenen, zoals WW, pensioen en AOW. De hele marktwerking werkt niet en bestaat niet. Eigen bijdrage naar inkomen.

Analia von Solmsch | 10-04-19 | 19:03 | 3 | + 15 -

Voor de bulk van de zorgkosten werkt dit al zo: van uw bruto loon wordt ca 6% door uw werkgever ingehouden. Merkt u niks van, betaalt u wel. Elke maand weer....

libertat | 10-04-19 | 20:20 | + 9 -

@libertat | 10-04-19 | 20:20: precies! De UK doet het ook zo. Scheelt een hoop administratie en kosten.

Analia von Solmsch | 10-04-19 | 22:48 | + 2 -

Waarom nou weer naar inkomen afdragen? Alsof mensen die werken vaker ziek zijn dan mensen die niet werken...
Beter zou zijn: Belastingvrije voet en een vlaktaks voor iedereen. Geen gereutel meer met toeslagen. Belastbaar inkomen bestaat uit alle inkomenscomponenten, zoals loon, pension, ww, rente, dividend, winst, pacht, royalty's, rendementen enzoverder. Vanuit de vlaktaks worden de premies volksverzekering afgedragen, waaronder je ook de verplichte deelname aan de Zvw kunt scharen.
Nog steeds betalen de mensen met het hoogste inkomen in absolute zin dan de meeste premie, maar we hoeven niet dit hele land kapot te nivelleren. Zo houdt je de juiste prikkels in de maatschappij om te blijven of te gaan werken.

Phoolie_the_King | 11-04-19 | 10:25 | + 1 -

Het blijft toch bijzonder dat de overheid een particuliere (de zorgverzekering) afdwingt. Dat kan toch helemaal niet? Moet jij je voorstellen. De overheid die je verplicht om Pindakaas te kopen, of een elektrische fiets. Dat kan dus helemaal niet. En toch doet iedereen het, een particuliere overeenkomst tekenen tussen jezelf een private zorgaanbieder omdat de overheid zegt dat het moet. Kan helemaal niet! En toch, (bijna) iedereen doet het. Hoor je niemand over, vreemd eigenlijk....

gepast_betalen | 10-04-19 | 18:50 | 2 | + -6 -

Je hebt vrije keuze hoor! Dan ga je naar een kliniek en betaal je gewoon zelf. Maar dat bedoel je waarschijnlijk niet. Maar dat ziekenhuis staat wel klaar 24/7 dus daar betaal je gewoon aan mee.

Analia von Solmsch | 10-04-19 | 19:07 | + 2 -

Dat heeft er alles mee te maken dat we onszelf als maatschappij ook verplicht hebben gesteld om iedereen te behandelen. Dus het is om te voorkomen dat er kosten ontstaan doordat jij met de ambulance naar het ziekenhuis gesleept wordt en niet in staat blijkt je rekening te betalen. Vergelijk het met de verplichte WA verzekering. Als jij een auto van een ander in de prak rijdt zorgt dat er ook voor dat die ander niet met schade en kosten blijft zitten.

uch | 10-04-19 | 19:40 | + 7 -

Ik kwam vorige week nog de maandelijkse afrekening van het ziekenfonds tegen zo'n 20 jaar geleden, 35 gulden. Nu betaal ik 200 Euro per maand plus 385 eigen risico. Vergelijk dat eens met een heel brood 20 jaar geleden en nu.

Stonecity | 10-04-19 | 18:26 | 5 | + 0 -

@Sel35 | 10-04-19 | 18:49:
Rekenkundig juist, maar omdat de toeslag in de vorm van "extra inkomen" wordt overgemaakt is het een veelvoorkomende praktijk dat minima wel degelijk klagen over de zorgverzekering van 200 euro en de huur van 600 euro. Met name de zorgtoeslag blijkt hierbij nogal eens voor andere doelen aangewend te worden en dan neemt het klagen natuurlijk alleen maar toe wanneer de deurwaarder aanklopt.

Pierre Tombal | 11-04-19 | 10:10 | + 0 -

@Sel35 | 10-04-19 | 18:49: Nope maar dat kan je zelf ook uitrekenen dat je met gemak op 200 Euro per maand uit kunt komen, geen cent die ik daarvan terug zie.

Stonecity | 11-04-19 | 18:28 | + 0 -

@Sel35 | 10-04-19 | 18:49: volgens mij kun je niet meer dan +/- 100 euro zorgtoeslag krijgen per maand.

cneaker | 11-04-19 | 18:41 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Ze willen terug naar het ziekenfonds, waar de overheid de tekorten bij paste?

frank87 | 10-04-19 | 18:24 | 10 | + 1 -

@issieookweer | 10-04-19 | 23:52:
Onderwerp: fouten
"d/t-fouten zijn nog wel de minsten van de velen die de droeve waarheid over de tegenwoordige volwassenen laten zien."
Moet zijn: d/t-fouten zijn nog wel de minste (fouten) van de vele (fouten) die de droeve waarheid over de tegenwoordige volwassenen laten zien.
Maar deze site is niet bedoeld om gratis een cursus Nederlands te geven. Als jij echter meent dat anderen (ja met een N aan het eind), veel taalfouten maken, lijkt het mij niet onredelijk om jou op jouw eigen fouten te wijzen.

mona | 12-04-19 | 09:51 | + 0 -
▼ 7 antwoorden verborgen

Tsja toeslagen. Leuker kunnen we het niet maken ingewikkelder wel.....

alinka | 10-04-19 | 18:18 | 1 | + 2 -

En niet te vergeten, leve de door de toeslagen gecreëerde armoedeval!

EefjeWentelteefje | 10-04-19 | 18:56 | + 12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken