Zo duur is huren dus ten opzichte van kopen

Huurders waren vorig jaar liefst 38,1% van hun besteedbare inkomen kwijt aan woonlasten. Woningeigenaren hebben het daarentegen een stuk beter voor elkaar met een zogeheten woonquote van 29%. Dat nogal forse verschil doet het CBS vanochtend uit de doeken op basis van een enquête onder 60.000 burgers. Daarmee is het verschil in gemiddelde woonquotes lekker opgelopen: in 2012 gold voor huurders nog 36,2% en voor kopers 32,5% (grafiek na de breek). Dat heeft allemaal weinig te maken met inkomensontwikkelingen en heel veel met wat de woonlasten deden. De totale woonlasten van huurders gingen sinds 2012 met 14% omhoog en dat is helemaal op het conto te schrijven van hogere huren. Die van huiseigenaren gingen daarentegen met 5% omlaag omdat ze prima konden profiteren van de historisch lage hypotheekrentes. Hierdoor stromen mensen ook lastiger door naar een koopwoning want daar is tegenwoordig meer spaargeld voor nodig. Dit alles kunnen we natuurlijk ook niet los zien van het verschil in belastingvoordeeltjes tussen beide groepen. Voor degenen die zich in de vrije sector begeven zit huursubsidie er niet in en kopers kunnen rekenen op subsidies als de hypotheekrenteaftrek. Hup slopen van die aftrek dus, waar Rutte III een beginnetje mee maakt. En die vrije sector dan? Daar blijft het nog wel even wild west. Woonminister Kajsa Ollongren zegt hard te werken aan de situatie in de middenhuur en werkt aan een soort van tijdelijke noodknop. Ze is alleen nog wel eventjes bezig met onderzoeken hoe ze dat kan combineren met het idee van een vrije markt. En zo concluderen we voorlopig dat de boel woonquote-gewijs nog wel even bij het oude blijft.

Reaguursels

Inloggen

Hmm, raar.
Wat gebeurd er nu met de huurharmonisatie (scheefhuur aanpak) ?
Waar is het verspeelde geld van de wooncooperaties gebleven ?

Straks maar weer eens "CBS'en" na het uigeven van die 35K voor isolatie en warmtepompen?
Is er ergens een CBS vragenlijst beschikbaar? Ik ben benieuwd naar de vraagstelling.

Uksel | 06-04-19 | 07:06 | + 0 -

De staat heeft net een stuk KLM gekocht, en dan zeuren over een vrije markt? Het is maar weer hoe de vvd wind waait, draaikonterij.

Analia von Solmsch | 05-04-19 | 15:40 | + 0 -

Particulier&huursubsidie gaan prima samen:

Kassa.

Niet op de hoogte van de mogelijkheden
Bij ruim de helft van deze woningen werd de huur naar beneden bijgesteld. Gemiddeld met 278 euro. Uit een aanvullende enquête van Kassa en de Woonbond blijkt dat ruim 90 procent van het aantal respondenten niet op de hoogte is van de mogelijkheden van de Huurcommissie in de vrije sector. Nederland telt zo’n half miljoen huurwoningen in de vrije sector.

Eerste zes maanden huurprijs toetsen
Vrije sector huurders kunnen de eerste zes maanden na ondertekening van het huurcontract hun huurprijs laten toetsen. Als de huur na bijstelling onder de liberalisatiegrens (710,68 euro) uitkomt, is de woning een zogeheten gereguleerde, sociale sector woning geworden en kunnen huurders voor huurtoeslag in aanmerking komen. En ook de huurverhoging is aan strikte regels gebonden.

Als de huurprijs weliswaar te hoog blijkt te zijn maar boven de liberalisatiegrens uitkomt, blijft deze hetzelfde. In 24 van de uitspraken was dit het geval. "Dat is zuur voor de huurders. Want de huurprijs bleek bij deze bewoners tot ruim 800 euro te hoog op basis van het Woningwaarderingsstelsel (WWS) dat de Huurcommissie gebruikt om de huurprijs te toetsen”, zegt Marcel Trip van de Woonbond. "Dit systeem werkt in de hand dat verhuurders ongelimiteerd torenhoge huren kunnen vragen."
kassa.bnnvara.nl/nieuws/vrijesector20...

Abject | 05-04-19 | 14:39 | + 0 -

Ik heb net voor 4000 euro m´n kozijnen laten schilderen. Waar zijn die in opgenomen?

jan1000000 | 04-04-19 | 17:53 | 10 | + 5 -

@Mr.Crowley | 04-04-19 | 19:04: Nou meneer Crowly. Ik ben flink in paniek nu. Ga die chinees hier maar even vragen wat ik nu moet doen.

Peter777 | 04-04-19 | 19:54 | + -2 -

@Mr.Crowley | 04-04-19 | 19:04: Nou meneer Crowly. Ik ben flink in paniek nu. Ga die chinees hier maar even vragen wat ik nu moet doen.

Peter777 | 04-04-19 | 19:54 | + -2 -
▼ 7 antwoorden verborgen

Ik 17.5 procent in een sociale huurwoning, mooi dat ik niet ga kopen. Schulden is niks voor mij.

Shao-Lint | 04-04-19 | 14:15 | 12 | + -5 -

@Peter777 | 04-04-19 | 18:14: en alles kopen bij AliExpress. Houd me toch een partij geld over jongen! Nederlanders krijgen cent van me ¦-D

Shao-Lint | 04-04-19 | 20:38 | + 0 -
▼ 9 antwoorden verborgen

Zijn er nog geen HRA graaiende reaguurders die willen opmerken dat HRA geen subsidie is maar een aftrekpost?

Poekieman | 04-04-19 | 14:11 | 7 | + 1 -

Met 2% hypotheek rente is HRA niet echt bijzonder meer. Je krijgt nog maar aan kleine 50%terug. Zeg maar 1%van de hypotheek som.
De huiseigenaren worden nu ruimhartig door de EU gesubsidieerd door de lage hypotheekrente.

watergeus | 04-04-19 | 23:41 | + 1 -

@watergeus | 04-04-19 | 23:41:
Het is op basis van de financieringsregels in dit land nog steeds gebruikelijk dat in ieder geval starters de rente vastzetten voor tien jaar. In 2009, tien jaar geleden dus, bedroeg de tienjaarsrente 5,3% en dan komt er dus ongeveer 2,5% terug.

Overigens komt 1% van een (toen) gemiddelde hypotheeksom van 240.000 neer op 200 euro per maand. Toch wel eventjes iets meer dan de pak en beet zeven tientjes waar Veenkamp moord en brand over schreeuwt.

Pierre Tombal | 05-04-19 | 09:53 | + 0 -

@Pierre Tombal | 05-04-19 | 09:53:
`Zeven tientjes` moet zijn `zeven tientjes in zes jaar tijd`

Pierre Tombal | 05-04-19 | 10:25 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Wat zijn de brutohypotheek lasten? Er zit namelijk nog al een verschil in een aflossingsvrije hypotheek of een hypotheek met aflossingsverplichting. Iemand met een aflossingsvrijehypotheek die zelf elke maand een bedrag opzij zet telt dat bedrag dan mee?

En hoe zit het bij een lineaire hypotheek waar je elke maand een vast deel van je hypotheek aflost (en dus vermogen opbouwt). Dat vermogen opbouwen geldt dat ook als woonquote?

Aapje133 | 04-04-19 | 13:45 | 4 | + 0 -

@Aapje133 | 04-04-19 | 15:10:
Er wordt gesproken over gemiddeld 699 euro aan hypotheeklasten. Er wordt niet uitgesplitst naar rente en aflossing (of reserveringen ten behoeve van een SEW of KEW), dus het betreft hier de som van die twee. Het meetellen van spaargeld zonder vastgelegd doel lijkt mij verder niet tot het kader van dit onderzoek behoren, evenals het verrichten van extra aflossingen. Het potje "onderhoudskosten" lijkt mij overigens (deels) een stelpost, want dit bedrag is hoger dan er gemiddeld aan VVE bijdrage wordt betaald en dat betreft ook slechts een kwart van alle koopwoningen. Dit is dus wel geld dat je wordt geacht te sparen.

De vermogensopbouw in de eigen woning moet je denk ik ook niet zo hard aan tillen, zeker wanneer er lineair wordt afgelost en dus de keuze is gemaakt om een beduidend goedkopere woning te betrekken dan waartoe men maximaal in staat is. Het vermogen dat je in het huis aan de belastingen kan onttrekken is dan immers net zo beperkt.

Pierre Tombal | 04-04-19 | 15:56 | + 0 -

Get a life

Sprinkhaan | 04-04-19 | 23:02 | + -1 -
▼ 1 antwoord verborgen

Een vraag , wat versta je onder woonquota... de huur prijs en aflossing hypotheek???? Want als huiseigenaar komt er toch echt onderhoudskosten bij....

Bello de Hond | 04-04-19 | 12:50 | 9 | + 0 -

@Mr.Crowley | 04-04-19 | 14:36: O ja, dat ook nog. Als je alles hebt afgelost hoef je geen rente meer te betalen. Geode tip!

Peter777 | 04-04-19 | 18:33 | + 0 -
▼ 6 antwoorden verborgen

Iedereen in een koophuis was het credo 25 jaar geleden. Daarom hebben ze die huren op laten lopen, het moest voordeliger zijn om te kopen dan om te huren.
Daar hebben de banken lekker aan kunnen verdienen met hypotheken.

Maar volgens mij hebben we nu toch echt een probleempje.

Mr.Crowley | 04-04-19 | 12:46 | 2 | + 6 -

U snapt het kennelijk niet - huren betekent gebruik maken van het eigendom van anderen - hoe zou dat ooit goedkoper kunnen zijn dan gebruikmaken van je eigen spullen?
Er zit weinig schaalvoordeel in verhuren, alleen een klein beetje bij grote WoCo's die hele straten tegelijk kunnen onderhouden.

Monkey Cabbage | 04-04-19 | 15:10 | + 8 -

@Monkey Cabbage | 04-04-19 | 15:10:
U werpt een interessante vraag op. Hoe dan ook als u een huis koopt is dat eenmalig. Op het moment dat u het afgelost hebt, is het van u.
Als u huurt zit daar geen einde aan tot u iets zou kopen.

Mr.Crowley | 04-04-19 | 15:30 | + 1 -

Wat je nooit leest is dat eenderde van de jongere stellen binnen 10 jaar gaat scheiden. Dan zitten ze meestal in de penarie met hun hypotheek. Voorts is een huurder veel flexibeler en dat is ook veel waard. Nieuwe baan elders? Doei huisbaas.

Mijn klomp breekt | 04-04-19 | 12:44 | 4 | + -1 -

De flexibliteit is bij zowel huur als koop ver te zoeken. Er is een huizen tekort. Kun jij je baan in Groningen wel opzeggen. Maar een leuke huur woning in Breda is nog 1,2,3 niet gevonden. En van koop kun je altijd naar huur. Van huur kan je niet altijd naar koop.

Aapje133 | 04-04-19 | 14:40 | + 16 -

Dus altijd een huis kopen gebaseerd op je eigen inkomen.
(en nooit trouwen)

Trenjeska | 04-04-19 | 16:39 | + 6 -

@Trenjeska | 04-04-19 | 16:39: Vooral dat laatste. Of ze moet heel lelijk zijn en een buitengewoon goed salaris en pensioenopbouw hebben.

Peter777 | 04-04-19 | 18:29 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

als ik laatste grafiek lees, dan kun je in nivelerings-NL bij lagere inkomens beter huren ivm huursubsidie. Geldt dus alleen boven modaal.

Espro | 04-04-19 | 12:40 | 2 | + 0 -

Het verschil is 5,9% met huren. Deze cijfers gaan alleen over de woonquote (kosten). Heb jij een hypotheek dan bouw je ook elke maand vermogen op.

Wat zal het besteedbaar inkomen van de onderste 20% zijn? 1400 euro? Als woningbezitters dan 48,1% van dit inkomen kwijt zijn aan wonen is dat ongeveer 700 euro. Het hypotheek deel zal daarvan ongeveer 400 euro zijn. Ligt er een beetje aan wat voor hypotheek je hebt, maar je lost per maand echt wel 200 euro af op je schuld.
Woningeneigenaren zijn dan dus geen 700 euro kwijt, maar netto 500 euro kwijt aan wonen, wat overeenkomt met 36%

Aapje133 | 04-04-19 | 13:36 | + 3 -

mensen die een inkomen hebben waarmee ze recht op huursubsidie hebben kunnen sowieso geen hypotheek krijgen, 22900 bruto voor een alleenstaande en 30500 voor een gezin is de grens, als je meer verdient geen huursubsidie meer.

cneaker | 05-04-19 | 18:20 | + 0 -

Veenkamp is een prima vertegenwoordiger van de overheid, cq meeste Nederlanders. Onmiddelijk komt die nivelleer reflex naar boven als blijkt dat iemand anders in dit overbevolkte land het beter heeft dan jezelf...
Een nivelleer reflex naar beneden dan wel, want stel je voor dat de huren omlaag gaan ipv de HRA wordt afgeschaft!!!
Ik word echt schijtziek van dit land....

ZwarteDag | 04-04-19 | 12:36 | 4 | + 19 -

@Vitaly Chernobyl | 04-04-19 | 14:59:
HRA is geen kado - ik zou liever zien dat we *allemaal* IB verlaging kregen (ja ik heb een eigen huis).

Monkey Cabbage | 04-04-19 | 15:07 | + 4 -

Even voor de duidelijkheid, mijn hra is zo ongeveer nul aangezien ik minder dan €300 pm brute aan rente betaal. Dus de hra is niet de reden dat ik zo schijtziek van dit land wordt...

ZwarteDag | 04-04-19 | 15:51 | + -1 -

@ZwarteDag | 04-04-19 | 15:51:
GA dan. Wat houd je tegen? Niets zo vervelend als mensen op een feestje die de hele tijd lopen kankeren over hoe kut dat feestje wel niet is. Ga dan.

* Il Principe * | 04-04-19 | 15:57 | + 8 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken