Kijk. Zo lastig is het om een ww-frauderende Pool zijn uitkering af te pakken

Zoals het vaak gaat met ophefjes, volgen ze elkaar in rap tempo op. Daarom kan het dat u al bent vergeten dat u eerder dit jaar stijl achterover sloeg over hoe Polen frauderen of fraudeerden met hun ww-uitkering door handtekeningen te vervalsen en te frauderen met adressen. Het UWV raadpleegde voor buitenlandse adressen de eigen adressenbestanden in plaats van de BRP (Basisregistratie Personen). De Tweede Kamer pleitte ervoor dat het UWV uitsluitend nog gebruikmaakt van de BRP, en het UWV heeft zich voorgenomen om vaker dan voorheen (lees: vrijwel nooit) melding te maken bij het meldpunt 'verwonderadressen', als men twijfelt aan een verblijfadres. Gaan we nu naar de praktijk. Hier is een Poolse man in beroep gegaan tegen een terugvordering (€7.964,09 bruto) en een boete (eerst €3.982,05, later verlaagd naar €40 'wegens ontbreken draagkracht) wegens het niet doorgeven van een verblijf in Polen. De Pool krijgt ook een proceskostenvergoeding van €1.002, en daar maakt hij meteen vol overgave gebruik van, met deze rechtszaak tot gevolg. Het UWV zegt dat de Pool ten tijde van zijn ww-aanvraag buiten Nederland verbleef en daarom geen recht op ww had. Omdat hij zijn verblijf in het buitenland gedurende een periode van ongeveer vier maanden in het jaar 2014 (17 juni 2014 tot en met 30 oktober 2014) niet heeft gemeld, heeft hij de informatieplicht geschonden. 'Dat rechtvaardigt intrekking (met terugwerkende kracht) van de WW-uitkering, terugvordering van de WW-uitkering en de oplegging van een boete', aldus de uitkeringsinstantie. De Pool bestrijdt dat uiteraard, om meerdere redenen. In deze zaak is veel te doen om een buslijst van de werkgever van de Pool in Nederland, die het UWV als bewijs aanvoert om aan te tonen dat de man in Polen verbleef. Die werkgever heeft een samenwerkingsverband met een busmaatschappij die het vervoer van de werknemers van Polen naar Nederland en vice versa verzorgt. Werknemers kunnen hiervan gebruik maken, maar zijn daartoe niet verplicht. Een Poolse vestiging van die werkgever houdt buslijsten bij, zodat duidelijk is wie er in Nederland is en wie er beschikbaar is voor werk in Polen. Een werknemer wordt op de buslijst gezet als er een vakantie wordt opgegeven of wanneer een uitzendovereenkomst afloopt, zodat zij terug kunnen naar Polen. 

U zult begrijpen dat veel werknemers zelf vervoer regelen en geen gebruik van de bussen maken. Een werknemer kan dit vooraf aangeven, en van degenen die dat melden wordt ook een lijst bijgehouden. Nou goed, de Poolse man in kwestie stond op zo'n buslijst, waarin vermeld is dat hij op 17 juni 2014 naar Polen is teruggekeerd. En daar wordt het lastig. Uit niets blijkt dat de man zich heeft aangemeld, waardoor moet worden aangenomen dat de werkgever hem op de lijst heeft gezet omdat zijn uitzendcontract ophield. 'Niet duidelijk is of eiser ervan op de hoogte was dat hij op de lijst voor vertrek op 17 juni 2014 stond. Verder is niet gebleken dat eiser over een busticket beschikte. Informatie van de busmaatschappij, over welke personen daadwerkelijk met de bus hebben gereisd, is evenmin beschikbaar.' Daarom wordt de naam van de man op de buslijst niet als doorslaggevend bewijs gezien dat hij daadwerkelijk naar Polen is vertrokken. Ook het verweer van het UWV dat de man geen bewijs heeft overgelegd van vervoer naar Polen op een latere datum en dat hij zijn gestelde verblijf in Nederland vanaf 17 juni 2014 niet duidelijk heeft aangetoond worden afgewezen. Want de bewijslast ligt bij het UWV, en niet bij de man. Ook een 'belastende verklaring' over hem, afgelegd door een medewerker van dezelfde werkgever, komt niet uit de verf omdat die niet te controleren valt. Dat hij in de gewraakte periode geen aantoonbare werkzaamheden verricht heeft, is niet van belang. Je kunt immers hier verblijven zonder te werken. Het laatste verweer van het UWV, waarin gewezen wordt op tegenstrijdige verklaringen van de man over het hebben van een Poolse bankrekening, wordt ook van tafel geveegd. Dat zegt evenmin iets over een vermeend verblijf in of vertrek naar Polen, volgens de rechter. 

Netjes netjes

En om het helemaal af te maken, kan de Pool allerlei transacties en geldopnamen bij betaalautomaten en pinautomaten laten zien van zijn Nederlandse bankrekening in de periode van 17 juni 2014 tot en met 30 oktober 2014. Daarnaast heeft hij altijd netjes brieven van het UWV en heeft hij zich op 13 augustus 2018 bij aangemeld ter opneming in de basisregistratie persoonsgegevens. Ten slotte beschikte zijn vrouw over woonruimte in Nederland en heeft hij verklaard dat hij na 17 juni 2014 daar verbleef. Eindoordeel: zowel de terugvordering van de uitkering als de boete gaan niet door en daarnaast mag het UWV de proceskosten van de man betalen. Nou. Of het recht heeft gezegevierd of dat het UWV ten onder gaat aan de uitputtende vraag naar waterdichte bewijslast mag u bepalen. Wel sneu voor UWV'tje. Proberen ze eens wat terug te vorderen, worden ze door een rechter teruggefloten. 

Bijschrift foto: 

AALSMEER - Uitzendkrachten uit Polen aan het werk via Kennemer Uitzendorganisatie bij de bloemenveiling in Aalsmeer. (2007)

Reaguursels

Inloggen

Het is inderdaad wel zot dat het UWV een terugvorderingsactie inzet op de brakke administratie van een ander en buitenlands bedrijf. Ze zouden zelf toch wel moeten weten wat administratieve gegevens waard zijn...

Epistulae_Morales | 04-04-19 | 21:44 | + 0 -

Ik reageer even vanuit het buitenland want ik heb begrepen dat ik 4 maanden vakantie kon vieren op kosten van het uwv. Dat ik niet werkeloos ben maakt ook niet uit lees ik overal. Dus de groeten uit een zeer zonnig oord waar ik geniet van uw centjes.
Oh wacht, het is geen 1 april meer...

ZwarteDag | 03-04-19 | 22:54 | + 6 -

Hier is toch geen sprake van fraude? De Pool werd ervan verdacht 4 maanden in het buitenland verbleven te hebben, en dat blijkt niet waar, of alleszins niet aantoonbaar. Misleidende titel.

Nonkel Frituur | 03-04-19 | 20:56 | 1 | + 16 -

Ik ben het met je eens. En dat is zorgelijk, want meestal zit je hier ontzettend uit je nek te lullen.

Fantabulosa | 03-04-19 | 21:23 | + 11 -

Het moet Polen veel moeilijker gemaakt worden om te frauderen. Op welke manier? Laat zich daar maar een legertje ambtenaren over buigen. De belastingbetaler betaalt toch niet voor niets hun salaris. In geval van fraude moet er hard worden opgetreden, zodat anderen het uit hun hoofd laten om het ook te proberen.

mona | 03-04-19 | 18:17 | 1 | + 7 -

Waarom alleen Polen? Laten we gewoon stoppen met dat hele uitkeringencircis. Laat die verzekeringen maar over aan commerciële partijen op basis van vrijwilligheid.
Scheelt ook een hoop voor de motivatie om weer te werken

Epistulae_Morales | 04-04-19 | 21:46 | + 0 -

Wat ik nog niet goed snap is waarom een Nederlander zelf bewijs moet overleggen van 4 sollicitaties per maand, maar dat een Pool alleen maar hoeft toe te kijken hoe het UWV niet in staat is te bewijzen dat de Pool in Polen was?

obominotie | 03-04-19 | 18:03 | 4 | + 24 -

@odolstoornis | 03-04-19 | 19:26: Nog even toevoeging, ik heb in mijn tijd bij het UWV meerdere 'lotgenoten' ontmoet, en ik heb daar de meest uiteenlopende verhalen gehoord over het controle beleid van het UWV. Zo wordt er helemaal niets structureels gecontroleerd, pas totdat er iets boven water komt. Hetzij via een meldpunt (dan ook niet altijd) of er klopt iets niet met de getallen in het systeem. Dit vaak in combinatie via de belastingdienst. Maar dit zijn helemaal geen betrouwbare, laat staan complete controlepunten.

Zo het verhaal van één van deze jongens: Hij werkte via een uitzendbureau bij een call center. Na twee maanden mocht hij vertrekken omdat (vulmaarin) zijn werk niet goed deed. Hij had nog WW recht over zover ik het begreep en heeft 5 of 6 maanden thuisgezeten. Echter was hij nog steeds ingeschreven bij het uitzendbureau. Diezelfde bureau had weer een nieuwe baan voor hem bij een andere callcenter. Ditmaal was hij het na één maand wéér zat maar besloot nu zelf ontslag te nemen. Normaliter zou het WW recht komen te vervallen, maar nee hoor. Hij vroeg gewoon weer WW aan, en deze werd opnieuw beoordeeld. Omdat de 6 maanden tussen de banen hij nog ingeschreven stond bij de uitzendburea, werd dit gewoon ook meegerekend als werk periode en na herbeoordeling kreeg hij opnieuw een zelfde periode WW + meer voor de 6 maanden inschrijving van het uitzendbureau. Meneer heeft dus 1 jaar mogen genieten van een WW, waar hij eigenlijk geen recht op had. Het is te krom...

odolstoornis | 03-04-19 | 19:40 | + 12 -

@odolstoornis | 03-04-19 | 19:26: Ik kan het je nog mooier geven, ooit zat ik tussen studies in. Toen heb ik gewerkt in de thuishulp. Ik stond het toilet van een invalide dame te poetsen toen haar klaplopende zoon op bezoek kwam. Hij was professioneel brievenschrijver, ramvol fouten zodat hij overal afgewezen zou worden en zijn uitkering kon behouden. In de tussentijd werkte hij met toestemming van de gemeente zwart bij een stratenmaker. Zijn invalide moeder zorgt voor zijn kind, en hij strijkt de bijslag op. Die jongen trok makkelijk 1500 euro loon en flink wat euro's aan uitkeringen en toeslagen per maand naar binnen, terwijl ik geklapte stoma's van de muur stond te krabben bij zijn bloedeigen moeder voor een hongerloontje.
Als je jezelf ooit bezwaard voelt om de boel te flessen, neem een baantje in de thuishulp. Je komt daar alcoholisten en verslaafden tegen die het financieel beter voor elkaar hebben dan de meeste HBO-afgestudeerden. Het ergste? Dat ze er vaak geen poot voor uitsteken en dat elke instantie staat te springen om ze te helpen met de boel te belazeren. Je zult de schaamte voorbij moeten, maar het loont echt.

1337eater | 03-04-19 | 19:48 | + 21 -

@1337eater | 03-04-19 | 19:48: Klopt helaas met mijn eigen ervaringen in de verslavingszorg.
Waar ik woningen en kamers intern moest opknappen. Die eerder gesloopt waren door arme verslaafden. Die er niks aan konden doen dat ze verslaafd waren. Volgens een minstens 2x modaal beurende manager... en een kordon andere kant op kijkende psychologen en coaches. Die het allemaal normaal vonden dat men de verslaafden uit liet razen. Om vervolgens doodgemoedereerd de facturen van vele tonnen per jaar bij de zorgverzekering en gemeenten indiende. En verrast was dat er niet altijd klakkeloos uitbetaald werd. Want arme verslaafde / alcoholist etc.
Opsluiten in n veewagon lijkt me meer gepast. In elk geval totdat ze weer menseljjk zijn... cq zich gedragen. En kennelijk is dit door heel t land heen eerder norm dan uitzondering.

builder | 03-04-19 | 21:45 | + 6 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken