Raad van State steunt Koolmees bij hervorming pensioenstelsel

Bij een ongewijzigde rente en zonder miraculeuze beleggingsresultaten wordt per 2020 van miljoenen Nederlanders het pensioen deels doorgestreept. Een jaar later komen daar nog eens miljoenen pensioenkortingen bovenop. Veel werknemers zien per die data hun toekomstige pensioen dalen, veel gepensioneerden hun maandelijkse uitkering. Niet verwonderlijk dat politieke partijen daarom alles uit de kast trekken om pensioenkortingen te vermijden. Zo stelden Groenlinks en 50PLUS onlangs voor om de hersteltermijn van pensioenfondsen op te rekken met twee jaar. Dat betekent dat per 2020 (en per 2021) niet gekort hoeft te worden, maar dat fondsen twee jaar extra de tijd krijgen om hun dekkingsgraden op te krikken. Op dit moment moeten pensioenfondsen die zes jaar aankijken tegen een dekkingsgraad van minder dan afgerond 104% korten op de uitkering. Met het wetsvoorstel van Groenlinks/50PLUS wordt die termijn acht jaar. Argumentatie: de rente staat kunstmatig laag, maar 'de rente zal de komende tijd gaan stijgen als gevolg van aangekondigde wijzigingen van het beleid van de ECB'. En een stijgende rente is goed voor de dekkingsgraad, omdat pensioen dan goedkoper wordt (meer info in deze lange longread). De Raad van State heeft zich over het wetsvoorstel gebogen en veegt vandaag de vloer aan met de plannen.

Hoop is uitgestelde teleurstelling

Uiteraard zou de rente kunnen stijgen als de ECB het beleid normaliseert, zegt de RvS, maar hou even in gedachte dat de rente al sinds de jaren tachtig daalt (u ziet de rente in het plaatje van het CPB boven ook dalen in landen waar de ECB niet actief is). In het verleden is al vaker uitstel verleend aan pensioenfondsen om te herstellen, omdat naar de verwachting van velen het tij op de financiële markten zou keren ten gunste van de pensioenfondsen. Telkens blijken die verwachtingen echter niet uit te komen. De RvS, verwijzend naar deze CPB-pdf, noemt het daarom onverstandig om te gaan zitten hopen op een hogere rente: 'met het voorstel wordt aldus het risico genomen dat het treffen van maatregelen als gevolg van een langdurige, wellicht meer structurele situatie, vooruit wordt geschoven naar de toekomst'. Ofwel, ga niet nu omwille van wat politiek gewin lopen rommelen aan een toch al onhoudbaar stelsel. De RvS is 'van oordeel dat het enkele opschuiven van de termijn waarbinnen een verbetering van de beleidsdekkingsgraad moet zijn bereikt, na het vele uitstel dat er al is verleend, niet verantwoord is. Om tot een pensioen te komen dat ook op langere termijn waardevast is, zijn bovendien maatregelen nodig die nog veel ingrijpender zijn dan de maatregelen waarvan nu uitstel wordt voorgesteld'.

Terug naar de titel

Gaan wij naar de titel. Recentelijk publiceerde pensioenminister Wouter Koolmees zijn plannen om het pensioenstelsel ingrijpend te hervormen. Daarin schreef de minister ook dat pensioenfondsen niet hoeven te korten als de werkgevers en werknemers binnen een bedrijfstak of bedrijf kiezen voor de overstap naar een nieuwe modernere pensioenregeling. Dus ziet u met een nakende coalitieminderheid in de Eerste Kamer de pensioenkortingen van tafel vallen: Groenlinks steunt de hervormingsplannen van Koolmees (GL schaart zich in het verkiezingsprogramma van 2017-pdf achter stelselvernieuwing) en fondsen hoeven niet te korten, als ze maar rap overstappen op een nieuw stelsel. Lijkt ons een prima compromis en 50PLUS zal het wetsvoorstel blijven verdedigen.

Naschrift: tekst is iets aangepast, wegens foutje wegens verwarring. Groenlinks en 50PLUS dienden elk een voorstel in met hetzelfde plan. Dat van 50PLUS is vandaag door 50PLUS ingetrokken. 50PLUS en GL gaan nu gezamenlijk met het GL-voorstel door (want inhoudelijk hetzelfde en handiger). Daarop heeft de RvS vandaag meteen het advies over het voorstel van 50PLUS online gegooid. De RvS heeft het advies over het GL-plan nog niet gepubliceerd. Maar dat zal uiteraard niet anders luiden.

Reaguursels

Inloggen

Blijft een raar fenomeen. Mensen voor nominale pensioenuitkeringen premie laten betalen en dan indexatie beloven. Ik krijg het nooit uitgelegd aan financiele professionals in het buitenland.

Zatkniss | 19-03-19 | 10:25 | + 6 -

Je zou maar verplicht 1 werkdag qua loon kwijt zijn aan dit spelletje...

mrjixies | 19-03-19 | 09:51 | 1 | + 3 -

Per week, neem ik aan.

En dan nog 2 aan belastingen en klaplopiërs premies.

En van rest 21% BTW en allerlei eco heffingen.

U werkt hooguit een paar uurtjes voor uzelf. Ik zou klaplopiër worden...

Hoebahop | 19-03-19 | 18:27 | + -1 -

In Cafe Weltschmerz ook weer zo'n grijze eindloon dakduif die 'de jongeren ook echt wel een goed pensioen wenst maar ze moeten er wel hard voor sparen zoals wij ook gedaan hebben'.
.
Ja en vergelijk nu de inleg/uitkering ratio van beide generaties even, seniele dwaas.

Harry Turtle | 19-03-19 | 00:13 | 1 | + 24 -

Tja niemand zet zichzelf op de trein. toen niet en ook nu niet.

Zatkniss | 19-03-19 | 16:49 | + 0 -

In deze hele discussie praat niemand over de werkelijke rendementen van de pensioenfondsen. Die zouden toch ook als basis kunnen dienen om de dekkingsgraad van de pensioenfondsen te berekenen.
Google eens op pensioenclaim.

RonnyvanderMaaten | 18-03-19 | 23:27 | + -7 -

Zet de rekenrente gewoon weer vast op 4% en je bent af van al dat gezeik.

* Il Principe * | 18-03-19 | 21:59 | 1 | + -15 -

Toen de rente boven de vaste rekenrente van 4% was wilde de babyboomers er graag vanaf zodat ze een lagere premie of zelfs een premievakanties konden krijgen. Maar nu de realiteit ze inhaalt gaan ze lopen huilen.

The Duke 84 | 18-03-19 | 22:57 | + 28 -

Japan heeft inmiddels 15 a 20 jaar lage, 0%, staatsobligatierente, dus GroenLinks gaat ook voor die periode uitstel pensioenkortingen?
Tot de gepensioneerden dood zijn dus?

Raider Twix | 18-03-19 | 19:18 | + 17 -

Ik regel mijn eigen pensioen, ik beleg in Groen Links luchtkastelen.

Harry Turtle | 18-03-19 | 19:03 | 2 | + 10 -

Ik verkoop luchtfietsen, worden gretig gekocht om de gouden pensioenbergen mee te beklimmen. Trappen hoeft niet, ze worden vanzelf omhoog geblazen door de loze argumenten uit windbuil Krol.

Analia von Solmsch | 18-03-19 | 21:36 | + 17 -

Ik ook. Maar wel hoog in de atmosfeer, zodat ze co2 vrij zijn.

Zatkniss | 19-03-19 | 10:26 | + 0 -

Ach ja, en zometeen weer lekker stemmen op de gevestigde partijtjes zonder je ook maar een milli seconde te verdiepen in waar die rubberen-rug-lapzwanzen voor staan. Beetje multicultie (die hebben nog wel kogels Pechthold zoals vandaag weer te zien), beetje klimaathisterie, beetje MKB-erts pesten, lekker grenzeloos EU... Tsja moet je niet klagen dat je centjes verdampen.

gepast_betalen | 18-03-19 | 19:03 | + 22 -

Het wordt tijd om de pijn uit het verleden (te lage premies, premievakanties, eindloon in plaats van middelloon, slecht ECB beleid) nú te nemen, en niet over een paar jaar de jongeren van nu op te zadelen met de dubbele pijn.

En ook bij een nieuw pensioenstelsel moet er wat mij betreft gekort worden (ik weet dat ze dat dan niet zouden hoeven van Koolmees) om de fouten uit het verleden recht te breien. Als er dan weer voldoende in kas is, zijn er weer mogelijkheden om te indexeren of te verhogen.

Vitaly Chernobyl | 18-03-19 | 18:37 | + 24 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken