Feest! Doorrekening Klimaatakkoord is daar: veel frisse lucht voor een schijntje

De doorrekeningen van het Klimaatakkoord zijn eindelijk hier. De conclusies van het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB) zijn daar: 1. de klimaatdoelen van de regering kunnen nog worden gehaald, maar dat is niet waarschijnlijk en 2. de kosten vallen alleszins mee. Daarvoor zal maatschappelijk draagvlak bij burgers en bedrijven een grote rol spelen, waarop de regering toekomstige politieke keuzes ook zal baseren. Maar zoals u weet gaat het bij de doorrekening van klimaatakkoord niet om het klimaat,  CO2-reductie of het opwekken van duurzame energie of rare linkse zweetokselhobby's als tegengaan van opwarming van de aarde, maar om uw koopkracht. Wordt uw koopkracht gesloopt door de drammende klimaatlobby? Mwah. Allereerst de nationale kosten als berekend door het PBL:

De nationale kosten van deze voorstellen in 2030 vallen met €1,6 – €1,9 miljard lager uit dan geraamd op basis van het hoofdlijnenakkoord uit 2018, aldus het PBL. Toen ging men uit van tussen de €3 miljard en €3,9 miljard. Dat komt door 'lagere kosten voor hernieuwbare elektriciteit en in de industrie. Ook was het nu mogelijk het pakket voor mobiliteit te analyseren, dat per saldo juist baten oplevert.' Dat mobiliteitspakket behelst maatregelen voor de Europese transportsector. Dan door naar de berekening van het CPB: 'Het totale klimaat- en energiebeleid tot en met 2030 leidt tot een (cumulatief) negatief inkomenseffect van in doorsnee 1,3% ten opzichte van 2018 en een denivellerend inkomensbeeld. Lagere inkomens gaan er tot en met 2030 meer op achteruit dan hogere inkomens. De achteruitgang voor de laagste inkomensgroep bedraagt 1,8%, terwijl de hoogste inkomensgroep er 0,8% op achteruit gaat als gevolg van het totale klimaaten energiebeleid tussen 2018 en 2030. Dit is grotendeels het gevolg van het reeds ingezette klimaat- en energiebeleid.' Plaatje dan:

Tot en met 2021 gaan huishoudens er door het Klimaatakkoord in doorsnee 0,1% in koopkracht op achteruit. Tot en met 2030 stijgt het koopkrachtverlies naar 0,4%. Hier tegenover staat de verwachte koopkrachtstijging, die voor dit jaar door het CPB geraamd werd op 1,6%. Uiteraard zullen veel van de kosten voor de vervuilende bedrijven doorberekend worden aan de burger. Het CPB verwacht dat 80% rechtstreeks op het burgerbordje gaat komen. Ter afsluiting nog even dit: de twee planbureau's werkten samen voor de doorrekening maar deden dat vanuit hun eigen expertisegebied. Het PBL keek naar de Nationale Energieverkenning uit 2017 (NEV) en het CPB gebruikte het Regeerakkoord uit december 2018 als referentie. Daar zit dus het als ingezette klimaat- en energiebeleid bij in. Hier een handige (pdf) met infographic over hoe dit onderzoek tot stand is gekomen. Verplichte voetnoot: Het effect van veel van de voorgestelde maatregelen is onzeker, waardoor er in de doorrekening van het PBL daarom met grote bandbreedtes is gewerkt. PBL-directeur Hans Mommaas legt dat ook nog eens uit in een filmpje. Verplichte voetnoot 2: de kosten vallen mogelijk ook mee omdat de gestelde klimaatdoelen net niet worden gehaald. Dat zal koren op de molen zijn voor de partijen (laatste aanwinst de VVD) die schreeuwen om een CO2-heffing. Helemaal onderaan twee plaatjes van het PBL over de klimaateffecten van de plannen en een bonustweet van @Mariekeconomie. Mag u nu uw gal spuwen in de comments.

Reaguursels

Inloggen

De meeste effecten hebben een bandbreedte die eindigen op 0 klimaateffect.
De kans is dus ook dat we dit alles doen en uiteindelijk 0% minder uitstoot hebben

GekkeX | 14-03-19 | 09:57 | + 0 -

Niets over de kosten van het omvormen van je eigen woning. Je woning extra isoleren, dure zonnepanelen op je dak indien mogelijk en dan nog overal vloerverwarming en je hele gasinstallatie en eruit en warmtepomp erin. Dat gaat zomaar in de tienduizenden euro's lopen. Dat is een investering die je er nooit meer uit krijgt want mensen verhuizen 1x in de zoveel tijd. Nederland wordt steeds meer een communistisch land waar iedereen niets overhoudt.

Ome Gijs | 14-03-19 | 09:50 | 1 | + 3 -

Dat weten politici ook, het maakt dus deel uit van een vooropgezet plan.

Of, de meeste politici zijn dom en snappen niets, dat is ook heel goed mogelijk. Het zijn grotendeels alfas natuurlijk.

Hoebahop | 14-03-19 | 12:44 | + 0 -

Bedrijven rekenen 80% van de co2 belastingen door in hun prijzen...
Die andere 20% zijn failliete of vertrokken bedrijven?

De eerste die vertrekt is Hoogovens, niet dat ze een keus hebben. Tata steel steekt gewoon geen geld er meer in en verhuisd alles waardevol zoals Hisarna naar India of andere plekken zonder CO2 belasting. Vroeg of laat kan daardoor Hoogovens niet meer concurreren en gaat de tent dicht...
Dat is ook een manier om CO2 vermindering voor elkaar te krijgen, elk bedrijf die (veel) CO2 uitstoot wordt de grens over gejaagt. Probleem opgelost! De CO2 waait uiteraard gewoon weer deze kant...

ZwarteDag | 13-03-19 | 22:30 | 1 | + 3 -

Tata Steel heeft vestigingen aan de overkant van de Noordzee..

glaaf | 13-03-19 | 23:03 | + 2 -

Nou moeten ze eerst eens onafhakelijk de invloed van CO2 aantonen voordat ze ons met allerlei idiote zaken opschepen. Alle planten hebben heel veel CO2 nodig en zetten dit om in koolstofverbindingen en zuurstof.

Mijn klomp breekt | 13-03-19 | 22:05 | 1 | + -3 -

Dus nog wat extra's bijplanten en het probleem is opgelost.

Commun-Rechts | 14-03-19 | 20:00 | + 0 -

Gaslightning. Het werkt.
Alles wordt super duur! O nee, alles wordt alleen gewoon heel duur, maar we ook echt allemaal meer verdienen, niet alleen de happy 10% aan de top met een vaste baan. Echt waar!

Analia von Solmsch | 13-03-19 | 20:34 | + 4 -

De transitie wordt in elk geval wel veel goedkoper van een CO2-belasting voor bedrijven. Het systeem van de "klimaattafels" kwam vooral neer op eindeloze stromen gratis geld voor bedrijven, omdat die zogenaamd niet zouden kunnen investeren in verduurzaming als ze CO2-belasting moeten betalen. Het enige correcte weerwoord is dan; Jammer, dan ga je maar failliet. Moet je eens kijken hoe snel ze die uitstoot dan omlaag brengen. We zijn in Nederland veel te soft voor Shell, Unilever etc.

Huisregelneef_III | 13-03-19 | 19:24 | + 1 -

Het NRC weerlegde Baudets 1000 miljard en kwam zelf op 500 miljard uit. Het centraal bureau voor verkiezingswensdenken komt nu vlak voor de verkiezingen uit op 40 miljard. Trap er niet in. En 10 tegen 1 dat in April de eerste tegenvallers worden gemeld.

Yeohan | 13-03-19 | 17:59 | 1 | + 12 -

Politici kunnen zo (laten) rekenen dat het zelfs geld oplevert. Daar hebben ze die WC eend clubs voor.

Hoebahop | 14-03-19 | 12:46 | + 1 -

"Het PBL keek naar de Nationale Energieverkenning uit 2017 (NEV)"

Waren dat niet dezelfde oude cijfers waardoor de energierekening toch ruim €350 per huishouden hoger bleek uit te vallen? Dan kan deze doorrekening ook direct weer de prullebak in.

CleanUpTime | 13-03-19 | 17:58 | + 9 -

Even een rekensommetje. Bestaande woningen: 9,2 mld investering komende 10 jaar. Optimistisch (10.000 europer woning), worden er dan 920.000 woningen energieneutraal. Dat is ca. 12% van de woningvoorraad. Realistisch (30.000 euro per woning), worden er 307.000 woningen energieneutraal, da's 4%.
Rarara, wat gaat hier mis?

jojan | 13-03-19 | 17:42 | 1 | + 7 -

Het geld van de burger raakt/is op?

Dezenaamhier | 13-03-19 | 22:59 | + 4 -

Dus als ik het goed begrijp is deze berekening gebaseerd op de aanname dat de kosten voor de consument niet stijgen (terwijl ze ook zeggen dat bedrijven 80% zullen doorberekenen, maar maak daar maar gewoon 105% van) EN dat de kosten voor "hernieuwbare" energie veel verder gaan dalen. Totaal drijfzand dus.

Gregovic | 13-03-19 | 15:54 | + 17 -

Mooi, nu alleen China nog ff overtuigen hetzelfde te doen.

Harry Turtle | 13-03-19 | 15:49 | 4 | + 5 -

@joran v d s | 13-03-19 | 16:37: Maar ook 45% van alle vervuiling

builder | 13-03-19 | 17:15 | + 0 -

@builder | 13-03-19 | 17:15:
Omdat wij op grote schaal die plastic shit kopen. Eigenlijk een beetje onze vervuiling, niet?

* Il Principe * | 13-03-19 | 17:46 | + 0 -

Nieuws over China gemist? Ze zijn bezig. Schijnt dat ze geen zin meer hebben om in die vieze smog te leven en kanker te krijgen. Maar omdat ze zo hard groeien kunnen ze niet alles doen met groene energie. Komt nog wel.

Janisstoppen | 14-03-19 | 08:30 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

Dus wat het oplevert is verre van zeker. Wat het kost is soort van onduidelijk. En wat tot zover betekent voor de burger is dat die er de komende 12 jaar geen cent op vooruit zal gaan qua koopkracht.

Eens kijken hoe men dit electoraal aan de achterban gaat slijten...
Terrie, kom er maar in.

Diederik Vlegel | 13-03-19 | 15:28 | 5 | + 9 -

@Diederik Vlegel | 13-03-19 | 16:19: Ik heb m'n twijfels. Er zijn een hoop conservatief-middenaars die eco onzin (ook al) als zoete koek slikken. Wat oudere en/of naieve vrouwen zeker ook.

Hoebahop | 13-03-19 | 17:35 | + 3 -

@Hoebahop | 13-03-19 | 17:35:
Naïeve vrouwen? Als je het woord vrouwen nou eens vervangt voor mensen, of bestaan er geen naïeve mannen?

mona | 13-03-19 | 18:30 | + -1 -

@mona | 13-03-19 | 18:30: Het ligt misschien aan mijn kennissenkring, maar het zijn toch vooral vrouwen.

Poekieman | 13-03-19 | 22:22 | + 1 -
▼ 2 antwoorden verborgen

Zolang er niet gesproken wordt over 'minder mensen' en 'een paar nieuwe kerncentrales' zijn alle klimaatmaatregelen fop-maatregelen.

Phoolie_the_King | 13-03-19 | 15:28 | + 19 -

Je kunt nu voor een paar cent tweedehands Duitse kerncentrales kopen. Probeer die weer actief te maken en je maakt winst. Goedkope gegarandeerde energie niet afhankelijk van zon, wind of wat dan ook.

mygoodness | 13-03-19 | 15:19 | 7 | + 3 -

@frank87 | 13-03-19 | 17:08: gewoon lsten recyclen door een Russisch bedrijf.... schijnen ze ervaringen mee te hebben.

builder | 13-03-19 | 17:17 | + 0 -

@mygoodness | 13-03-19 | 15:41:
Met gebrek aan kennis bedoel je vast dat bij verhitting van het zout rond die temperatuur de centrale binnen een week in elkaar dondert door corrosie.

omgponies | 13-03-19 | 18:15 | + 2 -

@omgponies | 13-03-19 | 18:15: Thoriumgelovigen laten zich door dat soort technische details niet afleiden, die jubelen gewoon verder.

Huisregelneef_III | 13-03-19 | 19:22 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

*tevoren GOED werden geraamd

Wering | 13-03-19 | 15:12 | + 3 -

Ik kan mij geen enkel project of object herinneren waarbij de kosten tevoren werden geraamd.
Uiteindelijk blijkt het altijd weer minstens 3 x zoveel te kosten.

Wering | 13-03-19 | 15:11 | + 15 -

Mooi, en nu die f*cking warmtepompen enkel toestaan met een koudemiddel GWP<10, ow en HFO's verbieden.. (iets met fluor en ozonlaag)

joran v d s | 13-03-19 | 14:33 | + 0 -

Tering je zou er maar wonen en geen klaplopier zijn. Gelukkig kun je klimaat eten. Of zoals in de 15e eeuw van de burgers van de stad Ferrera konden zeggen, we hebben niet te eten maar we kunnen trots zijn op onze Vorsten.

Zatkniss | 13-03-19 | 14:31 | 1 | + 5 -

De incentives om - op papier althans - klaploper te worden zijn erg sterk, in NL.

Poekieman | 13-03-19 | 15:42 | + 4 -

Verassend, het valt allemaal best wel mee. Kost bijna geen drol. En gelukkig kunnen we 100% vertrouwen op deze cijfers, het is niet zo dat er verkiezingen voor de deur staan ofzo.

CleanUpTime | 13-03-19 | 14:27 | 6 | + 21 -

Tja, dat klimaatakkoord blijkt ineens stukken goedkoper te zijn. Het CDA wil bedrijven belasten (CO2 uitstoot) zodat het voor de burger goedkoper wordt, alsof de rekening uiteindelijk niet bij de burger terecht komt. Bij Jinek, bijgestaan door Pauw, zie je Groningse Gedupeerden van de gaswinning met emotionele verhalen, etcetera.
Tja, in de peilingen staat FvD er goed voor. Regeringspartijen en linkse media halen nu alles uit de kast om kiezers te winnen voor "groen" stemmen.
Mijn keuze is echter al gemaakt, al vind ik wel dat diezelfde overheid, die koste wat kost het klimaatakkoord erdoor probeert te drukken, de Groningse gedupeerden volledig schadeloos hoort te stellen. Fatsoen moet je doen, toch?

mona | 13-03-19 | 17:12 | + 5 -

@mona | 13-03-19 | 17:12: Mee eens. Gewoon direct 50% van alle gssbaten daar investeren. En de schade echt opknappen.
Niet van allerhande adviesbureaus etc. spekken die niks produceren behalve een dikke factuur.
Maar ook het gas tot de laatste rendabele kuub eruit pompen!
Niet voor export maar nl gebruik.

builder | 13-03-19 | 17:22 | + 3 -

@Janisstoppen | 13-03-19 | 15:13: In eerste instantie dacht ik "ach laat hem maar lullen". Toch even een kleine berekening: kosten mbt isolatie,zonnepanelen,warmtepomp en elec. Auto om te beginnen zijn niet mee gerekend. Stel deze kostenpost zou per huishouden uitvallen op €50.000 per huishouden. Dat alleen al is 400miljard t/m 2050 die bovenop de bijna 2miljard per jaar komt.
Als u werkelijk verwacht dat de cijfers kloppen en het een schamele 2miljard per jaar kost om het klimaatakkoort te halen bent u wel heeeeel naïef.
Dan komt de kosten voor de bedrijven er nog eens bovenop die voor minimaal 80% worden doorgereked aan de burger.
De overheid is de lachende derde, de grootste kosten liggen bij de burger 2e grootste bij bedrijven die dat dan weer afschuiven op de burger. Voor de overheid betekent een verhoogde productprijs een verhoging van de btw inkomsten.
Burger betaalt dus: kosten overheid+kosten voor huishouden+verhoogde kosten product+ verhoogde btw over producten.

CleanUpTime | 14-03-19 | 12:40 | + 0 -
▼ 3 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken