Hypotheekkosten verlagen met levensverzekering? ING weigert (en krijgt gelijk)

De risico-opslag verlagen bij uw hypotheekverstrekker is een lastige exercitie, zoals u weet als u hier wel eens komt. De regel van het risico-opslagdeel is simpel: hoe meer u leent ten opzichte van de waarde van de woning, hoe hoger de rente. Als er daarom veel is afgelost of wanneer het huis in waarde is gestegen is het risico voor de hypotheekverstrekker afgenomen en mag de opslag naar beneden. Maar als u een verpande levensverzekering heeft afgesloten, dan willen banken dat vaak niet meenemen in beoordeling van de risico-opslag. En dat terwijl het woord het al zegt: zo'n polis is de via hypotheekakte vastgelegd en daarmee onlosmakelijk verbonden aan een hypotheek als aflossingsverplichting. Hoewel het financiële klachteninstituut Kifid al vaker heeft aangetoond weinig te voelen voor dit argument om het risico aan te passen (voorbeeld-pdf hier), stapt een man toch naar diezelfde geschillencommissie. Hij heeft in 2011 een hypotheek bij ING afgesloten, met twee Aegon-levensverzekeringen met een gegarandeerde eindwaarde van ongeveer €290k. De man zegt ook hier dat de twee levensverzekeringen geen ander doel hebben dan de hypotheek af te lossen. Omdat de ING dit bedrag niet wil meenemen wordt hij in een hoge risicoklasse gezet, waardoor hij financiële schade lijdt. De man komt op een bedrag van €26.775. Lukt zijn betoog nu wel? Neen. Zoals bij alle vergelijkbare zaken wijst het Kifid dat de ING en iedere andere bank 'een grote mate van vrijheid heeft wat betreft het bepalen van haar rentebeleid die enigszins wordt ingeperkt door de wet en de eisen van redelijkheid en billijkheid. Ook zegt het dat de ING in dit geval contractueel niet verplicht is om rekening te houden met de waarde van de genoemde polissen. Maar een extra toevoeging van het Kifid valt dit keer op. 'De Commissie stelt echter vast dat de Bank (overigens pas in haar dupliek) terecht heeft aangegeven dat zij wel enig risico loopt: namelijk het risico dat AEGON op de beoogde einddatum niet aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. De stelling van Consument gaat dus niet op en ook verder ziet de Commissie geen aanleiding om af te wijken van haar eerdere uitspraken.' Ja, als we zo gaan beginnen, is maar een conclusie mogelijk. Houd maar op mensen, bij het Kifid valt hier niets te halen. Uitspraak-pdf hier

Reaguursels

Inloggen

Eh naja.... niet opgelet bij t begin vh verhaal ofzo???? Of alleen naar maandlasten gekeken?!

Ikke minder elke maand betalen maar extra rente niet eerlijk...

ozzam | 05-03-19 | 22:00 | + 0 -

waarmee het KiFiD feitelijk bevestigd dat Aegon een technisch failliete lege huls is.

tourniquet | 05-03-19 | 20:24 | + 2 -

lekker van twee walletjes willen eten.. maximaal hypotheekrente aftrek genieten want er wordt niet afgelost. maar ook nog eens minimale rente willen betalen. En maar zeiken dat banken de kwade pier zijn.

swagendecker | 05-03-19 | 10:11 | 1 | + -2 -

Moeilijk concept kennelijk voor in het bijzonder mensen die hun mening baseren op het idee dat zij zelf de boot gemist hebben (uiteraard dan weer wel vol overgave stemmen op de partijen die dit bewerkstelligd hebben). Het punt is dus dat er wel degelijk wordt afgelost maar dit ten behoeve van een bewust hiervoor opgerichte fiscale constructie op een andere wijze in de boeken wordt gezet. Feit is dat banken en vooral ook verzekeraars de boel belazeren door niet alleen de op deze wijze opgebouwde tegoeden te verrekenen bij de risicobepaling, maar sowieso nog eens een extra renteopslag in rekening brengen terwijl er door verzekeraars (ruimschoots meer dan de helft van de gevallen) ook al premies en indien er ook nog eens sprake is van beleggingen er bewaarkosten worden ingehouden.

Pierre Tombal | 05-03-19 | 20:39 | + 0 -

Geeft toch wel weer mogelijkheden voor bankspaarhypotheken, want daar gaat wegens het niet bestaan van een derde partij dit argument niet op.

Pierre Tombal | 05-03-19 | 09:43 | + 0 -

Iedereen snapt toch dat de fiscale buit zo wordt verdeeld tussen de bank en klant. Wat hogere rente hier, langer hypotheekrente aftrek daar.

Klapband1408 | 05-03-19 | 07:22 | 1 | + -1 -

Hoe wordt de klant daar beter van? De te hoge rente op een te duur huis wordt een beetje gecompenseerd met belastinggeld. Netto winnaar is de bank, niemand anders.
Uiteraard geven aftrekposten en subsidies altijd aanleiding tot fraude, dat reken ik even niet mee.

Monkey Cabbage | 05-03-19 | 09:51 | + 2 -

Een interessante kijk op de levensverzekering. Maar ook niet steekhoudend omdat de bank zich niet alleen wil indekken tegen het overlijden van de klant maar ook andere redenen waarom de hypotheek niet meer betaald kan worden (zoals je baan verliezen, ziek worden etc.).

Albasalix | 04-03-19 | 21:30 | 2 | + 1 -

Tja als je daar ook verzekeringen voor afsluit kan het rentepercentage naar 0% want dan loopt de bank geen enkel risico meer.

nieuwe_Deen | 04-03-19 | 22:52 | + 1 -

@nieuwe_Deen | 04-03-19 | 22:52: Bank heeft nog wel kosten natuurlijk. En risico van zeikende klanten die naar 'Radar' of 'Opgelicht' oid gaan.

Hoebahop | 05-03-19 | 12:56 | + 0 -

Was toch allang bekend dat Kifid een volstrekt nutteloze organisatie is die alleen tot doel heeft om alles waar ook maar een heel klein beetje twijfel in zit neer te sabelen?
Neem een goede advocaat in de arm of kap ermee...

ZwarteDag | 04-03-19 | 20:39 | + 12 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken