Gepensioneerde met redelijk inkomen mag niet klagen over hogere aow-leeftijd

Van ons wel natuurlijk, maar van de Sociale Verzekeringsbank en de Centrale Raad van Beroep niet. Die laatste instantie is de hoogste rechter in aow-gevallen en kreeg een klacht van een gepensioneerde binnen. Wat wil het geval? De klager ging in 2011 op 60-jarige leeftijd vutten en dacht op 65-jarige leeftijd echt pensioen+aow te gaan vangen. Maar u weet zelf dat de aow-leeftijd sinds de invoering van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd per 1 januari 2013 stapsgewijs stijgt. Onze vutter kreeg daarom pas negen maanden later aow dan verhoopt, te weten per juni 2017 in plaats van september 2016. Dat betekende negen maanden minder aow en een vut-regeling die daar niet op afgestemd is. En dan een beetje lang verhaal kort: wordt onze vutter nu in haar eigendomsrecht aangetast, ofwel draagt zij 'een onevenredig zware last draagt, waardoor sprake is van een ongerechtvaardigde inbreuk op haar door artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (Eerste Protocol) gewaarborgde eigendomsrecht?' De aow valt namelijk onder uw eigendom en aan eigendom mag de overheid niet zo maar lopen gaan hannesen -bijvoorbeeld door de ingangsleeftijd op te hogen.

De Sociale Verzekeringsbank -die de aow regelt en het besluit nam dat de vrouw niet negen maanden eerder aan de aow mocht- meende op geheel verkeerde gronden dat er geen sprake was van een onrechtmatige inbreuk op het eigendom van mevrouw. Dus zou je verwachten dat de CRvB het eens is met onze voormalig vutter, maar de zaak ligt anders. Eerstens meent de hoogste rechter dat mevrouw zich al vanaf 2012/2013 had kunnen instellen op een verhoogde aow-leeftijd, omdat die verhogingen toen al in de lucht hingen. Tweedens zit mevrouw er volgens de rechter best warmpjes bij: 'Gedurende het AOW-gat had appellante een maandelijks ABP-pensioen van €3.359,40 bruto. Ter zitting van de Raad heeft appellante verder te kennen gegeven dat zij een eigen huis heeft waarop geen hypotheek rust en een vermogen van tussen de €50.000 en €60.000'. Mevrouw kon haar 65+-pensioen iets eerder in laten gaan, dat daarom levenslang met €60 in  de maand is verlaagd. Maar dat is niet ernstig genoeg om te klagen, zegt de rechter want 'niet is gebleken van omstandigheden die zouden moeten leiden tot het aannemen van een onevenredig zware last'. Overigens verliest de SVB de zaak wel, omdat de organisatie een enorm prutsbesluit heeft  genomen op allerlei verkeerde gronden en nog eens zonder deugdelijk onderzoek. Daar gaat dus een dikke streep door die tot vernietiging van het besluit van de SVB leidt, maar de rechter laat wel 'de rechtsgevolgen van het vernietigde besluit in stand'. Daarom: wij hartje bestuursrecht, mevrouw heeft pech en gaat geen compensatie krijgen voor de verloren duizenden euro's (stel: nog twintig jaar leven x 12 x €60 = €14.400 bruto en dan heeft zij ook nog voor een onbekend bedrag op de spaarrekening ingeteerd) en concreet betekent dit dat de Centrale Raad van Beroep niet afwijkt van de ingeslagen koers dat een verhoging van de aow-leeftijd in lijn is met alle eigendomsregels ter wereld en dat de SVB beter moet gaan toetsen. Over waar die toets thans precies fout gaat kunt u hier alles lezen.

Foto:  DEN HAAG - Eric Wiebes, minister van Economische Zaken en Klimaat, tijdens het wekelijkse vragenuur in de Tweede Kamer (over de energierekening waar u wel over mag klagen, red.). ANP REMKO DE WAAL 19-02-2019 14:37:18  

Reaguursels

Inloggen

Met 60 met de VUT gaan, betaald door anderen. Daarna gaan klagen dat ze 9 maanden later met pensioen kan, betaald door anderen.
WTF?

ZwarteDag | 20-02-19 | 11:10 | + 4 -

Mevrouwtje heeft al 5 jaar aan de overheidstiet gehangen en nog is het niet goed genoeg. Treurig...

Phoolie_the_King | 20-02-19 | 10:13 | + 2 -

Wat ik aanraad, verhuis naar Noord Afrika. Neem een lokaal paspoort, lever je Nederlandse in. Maak je Noord Afrikaanse paspoort kwijt, ga op pad met een rubberbootje en laat je een paar km op zee oppikken door een 'hulporganisatie'. Vraag asiel aan in NL, kies een mooi riant gesubsidieerd huis uit en geniet van de uitkering,

Lebowski72 | 20-02-19 | 09:54 | + 4 -

"Eerstens meent de hoogste rechter dat mevrouw zich al vanaf 2012/2013 had kunnen instellen op een verhoogde aow-leeftijd, omdat die verhogingen toen al in de lucht hingen."

Dus niet zeiken als je straks moet gaan lenen voor isolatie, zonnepanelen, een EV en een warmtepomp. Je wist dat het er aan zat te komen, dus je had kunnen sparen.

Zo gaan sommige overheden met burgers om.

André4711 | 19-02-19 | 22:40 | 2 | + 6 -

Je mag in maart weer eens stemmen.

Partijkartel moet ik afraden.

Poekieman | 20-02-19 | 01:22 | + 4 -

Jaloezie is de norm, gemaakte afspraken zijn dan niet meer relevant. Aan de meeste reacties te zien vinden de mensen dat prima zo.

ScottMcBeanie | 20-02-19 | 08:38 | + -1 -

AOW is je eigendom? Dat is een rare stelling... AOW is een recht, maar de hoogte wordt bepaald door premie geheven op de groep 15-67 jarigen, aangevuld door de overheid indien nodig. Pensioen is wel eigendom.. dat is uitgesteld loon van je werkgever.

Epistulae_Morales | 19-02-19 | 19:45 | 8 | + 8 -

De overheid vult helemaal niks aan. De AOW is een door de overheid gereguleerde verplichte pensioenverzekering die volledig zelfdekkend is via het begrip "modaal" en waar je met een hoger inkomen wel meer premie voor moet betalen maar geen cent meer ontvangt dan mensen die zelfs nog nooit premie hebben betaald. In ieder debat waarin Tweede kamer, Kabinet en Eerste Kamer spraken over "pensioen" ging het over de AOW - het staatsgeregelde pensioen. En ja, als je stelt dat pensioen eigendom is, dan geldt dat dus ook voor dat staatsgeregelde pensioen. Zeker wanneer je daar het gehele of grootste deel van je werkzame leven de maximale premie voor hebt afgedragen.

Pierre Tombal | 19-02-19 | 21:05 | + -1 -

@Pierre Tombal | 19-02-19 | 21:05:
Ook niet helemaal waar: De premie voor de AOW valt onder de premie volksverzekeringen en die zijn gemaximeerd tot op de belastingschijf waarover premie volksverzekeringen worden geheven. In 2019 betaal je maximaal EUR 9.483 aan premie volksverzekeringen, ook bij een hoger salaris.

Phoolie_the_King | 20-02-19 | 10:12 | + 2 -

@Phoolie_the_King | 20-02-19 | 10:12:
Precies. Dus je betaalt veertig tot vijftig jaar lang bijna tien ruggen per jaar en dan krijg je misschien twintig jaar lang tien ruggen terug. En dat noemen we dan teren op de zak van anderen. Heb je meegerekend? Dat is twee ton inleveren hè?

Pierre Tombal | 20-02-19 | 18:03 | + 0 -
▼ 5 antwoorden verborgen

Typisch een "wiens brood men eet, diens woord men spreekt" uitspraak van de rechter. "Natuurlijk" is dit geen "excessive burden", net zoals een belastingpercentage van 4000% geen "excessive burden" heet te zijn (1.2% vrh tegenover 0.03% rente).

Vitaly Chernobyl | 19-02-19 | 18:59 | 2 | + -1 -

Iemand die 70.000 euro aan vermogen heeft en dat allemaal op een prutsrekeningetje van de Nederlandse grootbanken wil stallen, hoeft natuurlijk niet belastingtechnisch gematst te worden.

Voireaton | 19-02-19 | 23:26 | + 3 -

Dat is 'D'66 recht, waar recht net zo weinig betekent als democratie.

Poekieman | 20-02-19 | 01:23 | + 0 -

Lang standaard huilverhaal van een over het paard getilde babyboomer, maar ik zal de rechter toch eens gaan vragen of ik nog van de VUT gebruik mag maken... op andermans kosten uiteraard, dat dan weer wel.

Analia von Solmsch | 19-02-19 | 18:59 | 3 | + 10 -

Analia, hoe weet je dat hij over het paard getild is? En is het verwijtbaar babyboomer te zijn? Soort ras?

Mijn klomp breekt | 19-02-19 | 19:06 | + -4 -

Standaard kortzichtig gehuil van iemand die niet in staat is om te begrijpen dat gepensioneerden niet op hetzelfde moment als jij op de kleuterschool zaten.

Pierre Tombal | 19-02-19 | 19:29 | + -2 -

@Mijn klomp breekt | 19-02-19 | 19:06: nou: om te zeiken over geld wat je best wel kunt missen terwijl je al 5 jaar op andermans zak aan het teren bent. Ik ben het wel eens met de definitie “over het paard getilde babyboomer”.

Biet | 19-02-19 | 20:19 | + 5 -

Duidelijk weer zo'n dhimmy D66 rechter die vanuit de volle indoctrinatie van zijn/haar partij niet in staat is om de tijdlijn correct te volgen. Als mevrouw met 60 met prepensioen is gegaan en conform de oude regeling in 2016 recht op AOW zou hebben gehad, dan was zij dus reeds met pensioen in de tijd dat volgens deze rechter zij "maatregelen" had kunnen treffen. Zoals wat? Had ze kranten moeten gaan rondbrengen om het inkomen aan te vullen? Alvast moeten interen op het prepensioen om de inkomensloze periode te kunnen overbruggen? Ja deze mevrouw heeft spaarcentjes, maar wat als ze dat nou niet had gehad? "Zonder aansziens des persoons" - dat grondbegrip lijkt deze rechter met de hier aangehaald argumentatie overduidelijk niet te begrijpen.

Pierre Tombal | 19-02-19 | 18:57 | 3 | + 0 -

Wel eens gehoord van de tering naar de nering zetten. Als ze geen spaarcentjes gehad had, nou dan had ze gewoon iets minder vaak op vakantie gekund.

Biet | 19-02-19 | 20:20 | + 0 -

@Biet | 19-02-19 | 20:20:
Ook jij redeneert vanuit het feit dat mevrouw genoeg centen heeft "en het dus verdient" in plaats van dat afspraken die redelijkerwijs als vast verondersteld mochten worden geschonden zijn.

Oh ja - over twee maanden houdt jouw uitkering op. Dat is wel voldoende tijd voor jou om iets anders te regelen, toch?

Pierre Tombal | 19-02-19 | 20:47 | + 0 -

U heeft genoeg centjes dus dan mag de overheid daar best wat van stelen. Kromme redenering inderdaad.

nieuwe_Deen | 20-02-19 | 14:22 | + 0 -

Ik vind het bijzonder dat nu niet een verdrag van de rechten van de mens wordt toegepast, omdat mevrouw.
Als er een vluchteling is die volgens dezelfde rechten niet mag worden uitgezet wordt er wel op de letter nageleefd.
Selectief shoppen tussen wetgeving en verdragen

boerk | 19-02-19 | 18:22 | 1 | + -3 -

Sommige rechtsdoorgedraaide debielen weten ook overal buitenlanders bij te betrekken... Je bent een tikkie obsessief.

* Il Principe * | 19-02-19 | 18:56 | + 3 -

Het (zoveelste) fraaie voorbeeld van de volstrekte onbetrouwbaarheid van de overheid.

Weest gewaarschuwd, als u denkt t.z.t. nog een beroep te kunnen doen op bepaalde regelingen...

EefjeWentelteefje | 19-02-19 | 17:53 | + 9 -

9 maanden diefstal van AOW, een mille of 10, lijkt me zo klaar als een klontje.
De rest doet er niet toe.

Uw Verzekeringsadvis | 19-02-19 | 17:43 | 6 | + 2 -

@EefjeWentelteefje | 19-02-19 | 18:22:
Rechter paste gewoon de wet toe.
Behalve dat had die mevrouw een ruim pensioen kon makkelijk die 9 maanden overbruggenen had dat beetje AOW niet nodig. Dat heeft niets met nivelleren te maken.
Er zijn vrouwen die geen pensioen krijgen. Waarschijnlijk was er dan anders beslist.

Mr.Crowley | 19-02-19 | 18:43 | + 4 -

@Mr.Crowley | 19-02-19 | 18:43: Als je uitspraak had gelezen had je gezien dat dit een stukje eigen interpretatie is van de rechter: 'Dit mag, want ik vind dat 14duizend bruto verdienen geen excessive burden is". Komt geen wet aan te pas.

De dichtsbijzijde wet is de "wet verhoging AOW leeftijd", en die was door de SVB toegepast, niet door de rechter.

Vitaly Chernobyl | 19-02-19 | 18:58 | + 1 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Ik ben met 43 met pensioen gegaan. Je hoort mij toch ook niet zeiken...

mrjixies | 19-02-19 | 17:20 | 2 | + 12 -

Ik ga wel met 1/5 pensioen volgende maand als ik 57 wordt.FF daggie minder. Ik maak het alvast op. In mijn familie worden we niet zo oud en ik kan het toch niet meenemen.

blank-dus-racist | 19-02-19 | 20:54 | + 7 -

Plan van aanpak?

Mauguio | 19-02-19 | 20:55 | + 1 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken