IMF: Nederland deelt te veel belastingvoordelen uit aan gepensioneerden

Gaan wij u over enkele regels vervelen met een stukje Engels dat afkomstig is uit het jaarlijkse advies van het IMF aan Nederland, en dan specifiek betreffende het gedeelte over de wig en de rol die gepensioneerden in het verhaal spelen. De wig is het verschil tussen wat de werkgever aan u kwijt is en het bedrag dat u uiteindelijk netto op uw bankrekening krijgt gestort. Die is veels te hoog (de wig dan, uw bankrekening weten we niet). Met een beetje mazzel houdt een werknemer van elke €100 aan loonkosten €40 netto over. Het verschil gaat op aan zorgpremies, pensioenpremies, belastingen, werkgeverspremies en nog veel meer onzichtbare dingen. Het IMF maakt zich al jaren druk over die wig (2016-pdf) en vindt dat de tijd is gekomen om er iets aan te doen. Zelfs het begrotingstekort mag van de monetaire adviseurs omhoog als daarmee die wig maar wordt verkleind. Helaas ziet onze overheid begrotingstekorten niet zitten, maar daar heeft het IMF iets op gevonden: 'These measures (dat zijn dan met name maatregelen om de wig voor de lage inkomens te verkleinen, red.) could be partly financed by equalizing the tax rate on retirement income to the one at which deductions were made'. Korte duidings. Werknemers krijgen tot 51,75% belastingvoordeel over de in te leggen pensioenpremies (cijfers 2019). Op het moment dat het pensioen wordt uitgekeerd, wordt de uitkering voor een groot deel tegen een veel lager percentage belast. U ziet dat in het plaatje boven. Dus vandaar het voorstel van het IMF om die systematiek te wijzigen: belast pensioenen tegen het gemiddelde tarief van de genoten fiscale aftrek, want zoals het nu loopt, loopt er een perverse prikkel van arm naar rijk. Betekent drie dingen: a) het IMF heeft gelijk, hoewel de link met de wig een beetje gezocht is, b) het IMF is nog niet op de hoogte van de probleempjes bij onze Belastingdienst, dus wees als huidige gepensioneerde niet bevreesd en c) deze systematiek onder de loep nemen als we een nieuw belastingstelsel krijgen.

Reaguursels

Inloggen

Gaat natuurlijk nergens over, want als je het pensioen tegen die tijd tegen hetzelfde tarief moet belasten als dat je vandaag over de premie had moeten betalen kan je die belasting net zo goed nu meteen innen en later het pensioen onbelast uitkeren.

Pierre Tombal | 13-02-19 | 16:49 | 2 | + 4 -

Behalve dan dat - mocht ik mijn pensioen niet halen - ik nu teveel belasting heb betaald. Het eerlijke aan belasting heffen over de pensioenuitkering is dat je dan in ieder geval nog van die pensioenuitkering geniet.

Vitaly Chernobyl | 13-02-19 | 19:02 | + 5 -

Jij hebt daar duidelijk een ander beeld van dan ik. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat je de huidige bruto inleg vervolgens als netto bedrag gaat voortzetten.

Dat gezegd: wanneer het pensioen tegen hetzelfde tarief wordt belast, hetzij in de toekomst of nu, zal je om netto hetzelfde pensioen over te kunnen houden nu wel degelijk een hoger bedrag moeten inleggen en dat heeft uiteraard gevolgen voor wat je vandaag netto overhoudt. Maar dat staat dus verder compleet los van of jouw pensioenaanspraak is vastgelegd als zijnde voor of na IB.

Pierre Tombal | 14-02-19 | 09:11 | + 0 -

Ook hier geldt weer: Vlaktaks over het gehele genoten inkomen (loon, huur, rente, pacht, roaylties, dividend, pensioen, uitkering, rendement) zijn we van de hele discussie af!

Phoolie_the_King | 13-02-19 | 16:43 | + 3 -

@van Wensen

Waarom bent u niet gewoon eerlijk?

Al die stukjes waaruit zou moeten blijken dat gepensioneerden het veel te goud zouden hebben dat doe met allerhande drogredenaties. Al die artikeltjes kunt u zich besparen door gewoon kort en bondig eerlijk uw mening te geven.

En uw mening is duidelijk: gepensioneerden moeten zich voortaan binnen 1 jaar na start pensioen bij de verbrandingskampen melden alwaar ze omgezet worden in fijnstof, CO2 en nog wat troep.

Zou je wel willen we | 13-02-19 | 16:32 | 4 | + -9 -

De waarheid. Het is moeilijk te verkroppen als gepensioneerde. Ik begrijp dat.
Neemt niet weg dat feiten voor zich spreken en dat geboren zijn voor 1950 behoorlijk wat voordeel oplevert t.o.v. geboren zijn na 1975.

www.daskapital.nl/4026171/geboren_tus...

www.cpb.nl/sites/default/files/public...

Het zou fijn zijn om als babyboomer (of ouder) niet steeds in het slachtofferrolletje te kruipen...

Phoolie_the_King | 13-02-19 | 16:42 | + 10 -

We hebben het over mensen die al hun hele leven wind mee hebben. Het is onderhand pijnlijk duidelijk geworden dat jongere generaties langer door moeten werken en toch genoegen moeten nemen met minder. Het is daarom niet meer dan redelijk de al te riante regelingen voor ouderen alvast wat te versoberen. Gebeuren gaat het toch, en op die manier dragen babyboomers toch nog te elfder ure hun steentje bij aan het betaalbaar houden van de oudedagsvoorzieningen.

Huisregelneef_III | 13-02-19 | 16:42 | + 6 -

@Phoolie_the_King | 13-02-19 | 16:42:
Het zou nog fijner zijn als sneeuwvlokjes zichzelf niet continu zouden laten ophitsen door Haagse graaiers die uit zijn op het vermogen dat mensen met 50 jaar arbeid bij elkaar verzameld hebben. Hoe ver strekt jouw arbeidsverleden?

En @Huisregelneef_III ik kan me nog goed herinneren dat ik als kind ooit eens vanuit Duitsland terug naar Nederland 14(!) uur voor de grens heb gestaan omdat de RAF weer eens wat uitgevreten had. Iedere generatie heeft zijn problemen en die van jou zijn niet groter of kleiner dan die van hen en die van mij. Dat jij langer moet doorwerken, laten we daar nou eens duidelijk over zijn, is de wens van partijen als D66 en GL waar voornamelijk jongeren op stemmen welke bij voorkeur een uitkering genieten en in dat geldverslindende EU project uitsluitend een voordeel voor hun eigen portemonnee zien omdat de Poolse of Oekraïense plofkip 10% goedkoper is dan die van onze eigen boeren.

Het is de jeugd die onze welvaart overboord kiept op zoek naar kortetermijnvoordeeltjes en het leidt weinig twijfel dat dit land tegen 2050 net zo berooid zal zijn als Griekenland.

Pierre Tombal | 14-02-19 | 09:51 | + -2 -
▼ 1 antwoord verborgen

Wat het IMF ook over het hoofd ziet is dat de electorale realiteit is dat de babyboomers en de vooroorlogse generatie samen een enorm machtsblok vormen .

7an-Pau1 | 13-02-19 | 15:14 | 3 | + 6 -

Dat jongere generaties te beroerd zijn om op te komen dagen bij verkiezingen, kun je toch echt de oudere generaties niet kwalijk nemen. Beetje bizar.

* Il Principe * | 13-02-19 | 15:27 | + -2 -

@* Il Principe * | 13-02-19 | 15:27:
Er wordt al decennia beleid gevoerd welke niet in lijn ligt met de wens van de inheemse bevolking. een opeenstapeling van allerlei impopulaire maatregelen om maar in de pas met Brussel te kunnen blijven. Misschien dat dit de opkomst onder (onderklasse en middenklasse) generaties ietwat heeft beïnvloed?

TP 1984 | 13-02-19 | 16:14 | + 6 -

Het worden er wel steeds minder, natuurlijk.

Huisregelneef_III | 13-02-19 | 16:31 | + 2 -

Afgezien van de bevoordeling van de rijken die hieruit blijkt: wederom een slecht geredigeerd stukje. Iedereen die kan rekenen vind een verschil van 17,9%. Laat dit nou net het AOW% zijn voor de werkenden. Het moet toch niet zo gek worden dat je na je pensionering AOW% betaald over je AOW? En dan de zin: "Werknemers krijgen tot 51,75% belastingvoordeel over de in te leggen pensioenpremies". Totale onzin. Je krijgt helemaal geen belastingvoordeel over de in te leggen premies, maar wel over resterende bedrag aan te betalen loonbelasting na heffingen.

Commun-Rechts | 13-02-19 | 14:40 | 2 | + 6 -

De ongelijkheid zit er hem in dat niet elke euro die in de pensioenpot wordt gestopt even zwaar belast is. En dat het pensioen in regel minder hoog is dan je inkomsten uit werk.
Hogere inkomens sparen daarnaast ook nog vaker zelfstandig een pensioen bij elkaar. Waardoor het fiscale verschil nog verder oploopt.

Aapje133 | 13-02-19 | 15:09 | + 2 -

"Het moet toch niet zo gek worden dat je na je pensionering AOW% betaald over je AOW?"

Dat is wel degelijk wat de politiek van plan is, ze noemen dit heel eufemistisch "het fiscaliseren van de AOW". Het betekent: geleidelijk de AOW premie (die alleen door werkenden betaald wordt) verlagen, en het belastingtarief van schijf 1 (dat door werkenden én gepensioeneerden betaald wordt) dito op te hogen.
Per saldo betaalt de gepensioneerde dan mee aan z'n eigen AOW ...

Het is mij niet helemaal duidelijk of Dijsselbloem dit in zijn tijd ook al in gang gezet heeft, of dat dat in proefbalonnetjes is blijven steken...

libertat | 13-02-19 | 17:27 | + 4 -

Tegen de tijd dat ik met pensioen mag over 20 jaar ofzo, betaal ik ook dan dus weer volle bak aan belasting

Dank u

Tsaaah | 13-02-19 | 14:39 | 1 | + 9 -

Exact, en dat met een middenloonregeling, nadat je zo'n 9 jaar extra gewerkt hebt na de pre-pensioen leeftijd.
Dat zag er 20 jaar geleden toch heel anders uit - maar gelukkig mag je er wel wat meer voor betalen nu.

Monkey Cabbage | 13-02-19 | 16:09 | + 9 -

Lol, ja, die zat er al jaaaaren aan te komen. NL zal het IMF wel om zo'n rapportje gevraagd hebben.

Ik vermoed dat vooral schijf 2 voor de gepensioneerden geleidelijk aan / polderend 'genormaliseerd' zal gaan worden. Schijf 1 zal voorlopig en grotendeels ongemoeid gelaten wordeen, want arm ende zielig.

Hedge accordingly... hoewel het voor velen al wat laat daarvoor zal zijn.

Poekieman | 13-02-19 | 14:14 | 2 | + -2 -

Klopt:
www.knvg.nl/nieuwsberichten/aowers-tax...

Ik meende eigenlijk dat die hele "fiscalisering AOW" onder Dijsselbloem al in gang gezet was, en wel met 0,5% / jaar, maar ik kan dat nergens meer terugvinden...

libertat | 13-02-19 | 17:22 | + 0 -

@libertat | 13-02-19 | 17:22:

En klopt ook weer niet, want die normalisering vindt wel degelijk in schijf 1 plaats....

libertat | 13-02-19 | 17:23 | + 0 -

"Met een beetje mazzel houdt een werknemer van elke €100 aan loonkosten €40 netto over."
Even aan gerekend met een modaal inkomen(36k) en CAO metaal. Werkgever betaalt 47.500, werknemer ontvangt 31.200 =, dat is dus meer dan 40%.
Meerekenen:
Pensioen 10,46% werknemer, 18,2% werkgever, 16.700 pensioenfranchise, Inkomsten belasting 2.800, sociale premies (WAO, WIA, WW, Sector) 19,85%, Verzuim 2,5%

gepast_betalen | 13-02-19 | 13:53 | 3 | + -5 -

Loonkosten zijn meer dan het bruto salaris

7an-Pau1 | 13-02-19 | 13:59 | + 6 -

@ gepast_betalen
Pensioenpremie wordt berekend vanaf franchise(15-20k), sociale premies worden betaalt tot een bovengrens van ongeveer 54k. Die percentages bij elkaar optellen slaat dus als een tang op een varken.

* Il Principe * | 13-02-19 | 15:15 | + 1 -

@* Il Principe * | 13-02-19 | 15:15: Pensioen is over de grondslag: 36.000 - de franchise (16.700) dus premie over 19.300 (de grondslag).
Verder zijn de genoemde lasten over het bruto salaris genomen, ofwel 19,85% + 2,5% over de 36.000 bruto salaris. Bij een inkomen van 36.000 betaal je 2.800 aan inkomsten belasting. Optellen en aftrekken kom je dan op werknemersdeel en werkgeversdeel. En dat is niet de verhouding 100:40%. Zeg maar waar het fout zit.

gepast_betalen | 13-02-19 | 15:29 | + 0 -

Dit is geen toeval meer. Altijd wanneer ik op DK een kop zie verschijnen over te riante pensioenen, graaiende boomers of gepensioneerden die onterechte voordelen (lijken te) genieten, van welke aard of waarvandaan dan ook, staat de byline van Van Wensen eronder.

Bent u speciaal aangenomen als gepensioneerden-basher, hebt u een persoonlijke antipathie tegen gepensioneerden, is het u een doorn in het oog dat ouderen na lang werken niet direct overlijden, is het nog niet tot u doorgedrongen dat ouder worden iets is wat ook u (hopelijk) gaat meemaken?

U wekt in dezen een nogal obsessieve indruk. Al eens overwogen om hulp te zoeken?

Magnum Force | 13-02-19 | 13:10 | 3 | + 4 -

Misschien dat van Wensen betaalt krijgt per reaguursel. In dat geval wordt hij blij van jouw kritiek.

* Il Principe * | 13-02-19 | 15:12 | + 6 -

Je zou bijna denken dat Van Wensen er meer verstand van heeft dan zijn collega's, en daarom deze stukjes mag tikken.

Huisregelneef_III | 13-02-19 | 16:14 | + 4 -

Misschien is hij (m/v/x) wel aangenomen als 'pensioenexpert' en is dat de reden dat hij de stukken schrijft aangaande pensioen?

Phoolie_the_King | 13-02-19 | 16:35 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken