Hans de Boer (VNO): Oudere werknemers schuldig aan de pensioenproblemen

De politie klimt vandaag massaal op de barricade voor een goed pensioen. U kunt dat via Facebook live volgen, maar beter van niet want samengevat is men 'tegen het pensioenbeleid van het kabinet Rutte III' en om daar uiting aan te geven zijn 'het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid EN het bolwerk van werkgeverskoepel VNO/NCW demonstratief geblokkeerd'. Dat betekent twee dingen: a) we zien vooral grijze politieagenten koffie drinken voor de deur van die gebouwen en b) jongere agenten delen vandaag bekeuringen uit. Degenen die zich vandaag wel met het politiewerk bezighouden begrijpen immers dat ze niks hebben aan het politievakbondenfeestje waar uitsluitend de oudere agenten gratis bier krijgen. Voor de deur van VNO stuitten de demonstratief blokkerende agenten op voorzitter Hans de Boer. Die stond klaar met een megafoon om te laten weten dat de werkgevers vandaag met nieuwe pensioenvoorstellen komen en dat het de vakbonden zijn die schuld hebben aan het klappen van het pensioenakkoord in november. Vinden we geinig dat Hans dat zegt, zeker in een toespraak voor de vakbondsachterban. De bonden beweren dat het kabinet juist nergens zin in had. Voor de liefhebber (maar dan moet u echt een heul grote liefhebber zijn) hieronder de beelden van onze vingerwijzende Hans die muisgrijze agenten professionals noemt. Na het filmpje iets meer over de pensioenwensen van de werkgevers, maar niet nadat we de vakbondsgekte inzake pensioenen tonen (met bewijs natuurlijk, want het gaat om de polities).FNV is het niet eens met FNV

Wat heb je aan een vakbond die het onderling niet eens is en de volgende onderhandelingstactiek hanteert: 'wij willen een aow-leeftijd van 66, maar liever van 65'. LOL en de andere partijen aan de onderhandelingstafel zullen beven en trillen wegens die keiharde 65-eis. Beter wordt u dus maar geen lid van de FNV, tenzij het u nuttig lijkt dat FNV Havens een fakkeloptocht voor zware beroepen houdt. Poe hee!

Pensioenwensen werkgevers

VNO pleit voor het afschaffen van de doorsneepremie (zeer goed) en het slopen van de buffers die pensioenfondsen momenteel moeten aanhouden. Dat plan gaat zo, zo schreven we eerder: 'als de dekkingsgraad van een fonds precies 100% is, dan worden pensioenen niet geïndexeerd en niet gekort. Als de dekkingsgraad 101% is, dan worden pensioenen met 0,1% geïndexeerd. Bij een dekkingsgraad van 99% worden uitkeringen met 0,1% gekort. Zo tendeert de dekkingsgraad naar 100%'. Bovendien zou de rekenrente wat omhoog kunnen in dat nieuwe pensioencontract. Momenteel moeten pensioenfondsen een dekkingsgraad (bezittingen gedeeld door toekomstige pensioenuitkeringen en totaaluitleg hier) hebben van minimaal ongeveer 110% om deels te kunnen indexeren en afhankelijk van het fonds meer dan 120% of 130% om volledig te kunnen indexeren. Als een fonds aankijkt tegen een dekkingsgraad van onder de ongeveer 104% ligt dan moet er gekort worden. Bij het ambtenarenfonds ABP -dat ook het pensioenfonds van de polities is en met een dekkingsgraad van 97% dik onder water staat- dreigt korting voor miljoenen. Bij het nieuwe pensioencontract zonder buffers is iedereen gelukkig, want kortingen blijven in dat geval uit. Dat wil zeggen: voorlopig uit. Daarnaast willen de werkgevers net als de bonden dat de AOW-leeftijd minder snel stijgt en dat vroegpensioenen weer mogelijk worden. Logisch, want dan hoeven werkgevers geen verantwoordelijkheid te nemen voor oudere werknemers. Afijn. Nu wachten op pensioenminister Koolmees. Dat van die lagere pensioenleeftijd is min of meer al toegezegd. Dat van die pensioenregelingen zonder buffers ook.Reaguursels

Inloggen

Alles is geoorloofd als het maat ten goede komt van de BV Nederland!

BroncoII | 11-02-19 | 22:17 | 1 | + -1 -

Maar wie is/zijn dat?

Poekieman | 12-02-19 | 00:33 | + 0 -

Ik hoor (bijna) niemand meer over het feit dat een 20-30 jaar geleden met goedkeuring van de (onze?) Regering door o,a de Shell,Philips,Unilever de door de Werknemers met hun gevulde Pensioen Potten werden leeg geroofd van Miljarden Guldens!!

BroncoII | 11-02-19 | 22:09 | 3 | + 3 -

Dat was het gevolg van het leerstuk van de bovenmatige pensioenreserve (zoek het maar op) De bedrijven MOESTEN van de wet de pensioenpot afromen naar 120% van de destijds geldende verplichtingen. Sed lex.

Zatkniss | 12-02-19 | 09:00 | + 2 -

@Zatkniss | 12-02-19 | 09:00: Dat moest pas nadat de wet was aangepast omdat de overheid als grote werkgever mee wilde graaien.

Huisregelneef_III | 12-02-19 | 12:45 | + 3 -

De regering wilde belasting heffen op het spaar tegoed van de pensioen fondsen , dus gingen zij uitkeren naar de bedrijven terug en naar de werknemers , was dit onzalige idee nooit ontstaan dan hadden we deze discussie waarschijnlijk nooit gehad . Niemand geloofde toen ooit dat het negatief kon uitpakken wel de tijd heeft ons iets anders laten zien

buildid | 12-02-19 | 20:55 | + 0 -

Ik heb mijn hele leven nog nooit voor mijn pensioen betaald dit was premie vrij bij unilever , enbij mijn huidige werkgever circa 30 euro per maand . Pensioen word jaarlijks aangepast aan de inflatie betaald door de werkgever .

Die zware beroepen in de havens dat gaat over de mensen die in de volcontineu werken dus ook de nachtdiensten . Bewezen is dat het je leven verkort en niet ten goede komt van je gezondheid , indien zij langer moeten doorwerken worden ze dubbel gepakt . korter leven dus minder van je pensioen genieten . Lastige discussie blijft het .
Fnv Havens vraagt ook om de ploegen toeslag niet te belasten en die in een pot te mogen gooien voor vervroegde uitreding probleem is er werken meer dan een miljoen mensen ploegendienst heb ik ooit gelezen .

buildid | 11-02-19 | 21:00 | + 7 -

Kan iemand bij de redactie beter rekenen dan ik? Ieder procent te lage dekking leidt tot 0,1% afname van de uitkering. Dat klinkt als niet genoeg:

1. Stel dat de uitkeringen op moment x "100" zijn en de dekkingsgraad ook.
2. Door toeval of fuckup daalt de dekkingsgraad op moment x+1 tot 90. De uitkeringen dalen dan naar 99,5. Die daling is dan niet genoeg om de dekkingsgraad op peil te houden en deze zo nog meer moeten dalen.
3. Extreem voorbeeld: De dekkingsgraad daalt tot Europees-Parlement waarden (onder de 50%). De uitkering daalt dan tot 95%....

Klopt dit?

---edit redactie---
Het moet weer 'tenderen' naar 100%. Vandaar.
Groet, redactie

Vitaly Chernobyl | 11-02-19 | 20:48 | 1 | + 2 -

Ja, het is een volstrekt onverantwoord voorstel.

Zakt de dekkingsgraad naar 10%, dan mogen de pensioen met maar liefst 10% gekort worden en zullen de problemen vast en zeker verdwijnen als sneeuw voor de zon, aldus de asociale partners.

Huisregelneef_III | 12-02-19 | 12:38 | + 1 -

Trouwens Hans de Boer.... Koning labbekak wie neemt hem serieus?

builder | 11-02-19 | 20:04 | + 5 -

Weer een staaltje van vooruitzien... liefst niet te ver.
Dat is maar lastig voor die superieure kennis kanonnen in Den-haag

builder | 11-02-19 | 19:36 | + 3 -

Is het blokkeren van een gebouw niet een misdrijf? Bij andere blokkades zie je regelmatig dat de politie ingrijpt en de blokkeerders arresteert.

In dit geval zou ik graag (Eén Europa enzo) zien dat de Guardia Civil er tegenaan gaat zoals ze normaal met dronken Engelsen doen. Maar dat zal dan welweerniet.

Vitaly Chernobyl | 11-02-19 | 18:18 | 1 | + 8 -

We leven in een beschaafd land, dus daar mag de rechter over oordelen.

nieuwe_Deen | 12-02-19 | 12:53 | + 0 -

Allemaal hartstikke leuk, de echte vraag is: Wie gaat het afschaffen van de doorsneepremie betalen??? Want geen eerlijke verdelig van de consequenties van het afschaffen betekent dat de rechter er hier (terecht) een streep door zet als onredelijk en onbillijk.
Zolang hier dus geen antwoord op komt gaat er niets gebeuren...

ZwarteDag | 11-02-19 | 17:55 | 1 | + 7 -

Degenen onder de zestig natuurlijk.

Vitaly Chernobyl | 11-02-19 | 18:19 | + 7 -

Het enige wat je hieruit leert is niet dat NL zoveel pensioen geld heeft, maar dat de rest van wereld op de pensioen pof leeft en dat daar het pensioenstelsel gaat instorten omdat de pensioenkosten onbetaalbaar worden...

ZwarteDag | 11-02-19 | 17:57 | + 6 -

Ik ben zo gelukkig dat mijn werkgever me zelf het pensioen laat regelen. Laat maar komen dat pensioenvuurwerk, ik wil er niets mee te maken hebben.

Versleten_Paddestoel | 11-02-19 | 17:17 | 3 | + 4 -

Dan heb je inderdaad geluk. Ik ben verplicht om maandelijks een aanzienlijk bedrag achter te laten bij een van Neerlands grootste pensioenfondsen. Als ik het nu wil of niet.

lamskabouter | 11-02-19 | 18:04 | + 7 -

De kritsche vraag hierbij is wel krijgt u dan wel goed betaald? Of stuurt uw werkgever u met standaard loon en geen bijdrage t bos in... Ken ook iemand die apetrots was dat ie zijn pensioen zelf mocht regelen, alleen hij krijgt wel maar minimumloon tja... veel succes

zandoerlenaar | 11-02-19 | 19:06 | + 8 -

Pensioenfondsen presteren beter dan pensioenverzekeraars. Ondanks alle jobstijdingen in de media, en ondanks alle reaguurders die beweren het zelf beter te kunnen. Zelf sparen zet geen zoden aan de dijk in Nederland. Je haalt lagere rendementen en valt niet onder dezelfde fiscale regeling als een pensioenboer. De fiscus eet je rendement op.

Huisregelneef_III | 12-02-19 | 12:27 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken