Onze gierigheid maakt Nederland steeds lelijker

Triest
Triest

Ons Nederlanders benne nogal scherp op mensen die een vermeend weg-met-ons-gedachtegoed uitdragen. Nu is dat een gezonde instelling, maar ondertussen raken we alsnog ons land kwijt!11!!! Nederland wordt steeds lelijker. En nee, dan hebben we het niet over die onherkenbare pockets in de Randstad, maar over onze natuur en onze landbouwgebieden. Tot niet zo heel erg lang geleden gingen natuurbehoud en landbouw aardig hand in hand. Het idee dat we in de twintigste eeuw alleen maar bossen hebben gekapt voor akker- en weidegronden klopt niet. Dat gebeurde voor 1900. Daarna zijn we in heel Europa enorm gaan boomknuffelen. Dat is goed geweest voor de ansichtkaart van ons landschap, maar we draaien dit steeds verder terug. Bijvoorbeeld: hoe groter het landbouwareaal van een boerenbedrijf, des te hoger de subsidie. Dus het is aantrekkelijk om die houtwal te kappen, de grasmat (overigens door verschraling altijd Engels raaigras) net wat rechter te trekken en het nuttige te laten winnen van het aangename, dus wat doen die struweelhagen daar eigenlijk? Dit uitstekende stuk in de Volkskrant maakt deze neergang pijnlijk duidelijk: een stichting achter landgoed Twickel helpt boeren richting een extensieve vorm van landbouw - naar boerenbedrijven die meer opgaan in de natuur, een beeld en een praxis die zowel conservatieven als groenen erg fijn vinden. Het probleem is dat landbouwers door flinterdunne marges alleen het hoofd boven water kunnen houden door schaalvergroting en dat gaat ten koste van de natuur. De oplossing: hogere marges. Waar haal je die vandaan? Nou, we zouden eens kunnen beginnen bij de consument. Zou die echt zo moeilijk doen als de melk wat duurder wordt? Wij zeggen: betaal die paar cent extra, houd het een beetje mooi hier en steun het instandhouden van Dit Land Dat Ons Land Is!1!!

Reaguursels

Inloggen

Oorzaak, gevolg: Meer mensen, meer voedsel, meer productie, meer landbouwarsenaal. Meer mensen, meer woningen. Meer woningen + meer landbouwarsenaal = minder natuur.

Minder mensen = meer natuur.

Laten we de oorzaak echt aanpakken, in plaats van ons aan allerlei symptomen te ergeren, en naar een bevolkingsomvang toe te werken die dit kleine landje (en deze planeet) echt aankan.

Phoolie_the_King | 11-02-19 | 10:56 | + 0 -

Helemaal mee eens, natuurbehoud moet geld kosten anders gebeurt er niks. Dus niet zanikken en iets meer betalen voor melk en groenten.
Maar vooral toezien dat dat geld bij de boeren terecht komt en niet bij de Appie Heijn of Jumbo !

NoWorriesMate | 10-02-19 | 23:14 | + 2 -

Nederland ontvangt van de EU jaarlijks zo'n 725 miljoen euro aan landbouwsubsidies, terwijl in totaal meer dan 50 miljard euro aan landbouwsubsidies wordt gegeven aan de 28 lidstaten. Als je in aanmerking neemt dat Nederland een van de grootste producenten i van landbouwproducten is, kun je stellen dat onze boeren er naar verhouding heel bekaaid van afkomen. De meeste boeren in ons land ontvangen maar heel weinig subsidie. Om voldoende te verdienen hebben ze in de loop der jaren aan schaalvergroting gedaan. Dat werd door de overheid al gepropageerd in de tijd dat Sicco Mansholt nog Minister van Landbouw was. Nu hebben de meeste boeren een groter bedrijf dat aan alle eisen voldoet en dan is het weer niet goed. De overheid maakt ze met allerlei nieuwe regels het leven behoorlijk zuur. Voor de geïnteresseerden: Zie waar de meeste landbouwsubsidie in Nederland naar toe gaat:
www.trouw.nl/groen/waar-geven-we-die-...
Als consument ben ik best bereid meer te betalen voor Nederlandse landbouwproducten. De prijzen blijven echter laag vanwege concurrentie uit andere EU landen, die veel meer landbouwsubsidie ontvangen dan Nederland.

mona | 09-02-19 | 20:00 | + 12 -

Maak zeker meer ruimte voor boeren als middenstander. Die genoegen neemt met een modaal inkomen. Onderhoudt de omgeving met liefde en verstand van zaken. Het ¨platteland¨ krijgt een beetje zijn oude sfeer terug. Wie een handje wil helpen is welkom. De produkten gaan naar de winkels in de buurt.
De intensieve sector produceer en exporteert dure topkwaliteit en vervolgens importeren we goedkope lage kwaliteit uit zuidelijker streken. Tuurlijk hou je dan geld over, maar ben je eigenlijk niet gewoon de verliezer?

squadra | 09-02-19 | 19:34 | 1 | + 2 -

De produkten gaan naar de winkels in de buurt. Gaat nooit weken. Bepaalde gebieden hebben bepaalde gewassen eigen smaak en kwaliteit. en als je wel regienaal aan gaat bieden, is er altijd weer die groen linkser die zijn Goji bessen van ver koet halen. Het bekende "do as I say, don't do as I do.

The ruud | 10-02-19 | 16:10 | + 1 -

De boer verdient niks. Misschien moet de bank, de tussenhandel en supermarkt wat minder verdienen.
En vaste contractprijzen zijn mooi, maar negeren vraag, aanbod en misoogsten.

Raider Twix | 09-02-19 | 14:27 | 2 | + 21 -

Is zijn eigen schuld gewoon kwestie van vraag en aanbod. Ze gaan zelf met die lage prijs akkoord... sukkels...

mrjixies | 09-02-19 | 16:55 | + -13 -

@mrjixies | 09-02-19 | 16:55:
Dat zeg ik ook altijd van de kinderen in de kobaltmijnen... Het is vraag en aanbod...

frank87 | 10-02-19 | 07:20 | + 6 -

Het is al erg lang bekend dat de hoge intensiteit van boerenbedrijven in Nederland de basis is voor de ergste vervuiling van lucht en oppervlaktewater in heel Europa.
Daar kan geen enkele investering in dure warmtepompen of gasverboden iets aan doen, is totaal zinloos.
En het behoud van boeren kost al vele jaren veel subsidie, in te hoge melkprijzen bijvoorbeeld, de consument heeft het er kennelijk niet voor over.
Het hele verhaal van de agrarische sector is zo vreselijk krom, het stimuleren van grootscheepse vervuiling terwijl er geen nut tegenover staat. En intussen de burger betuttelen over het milieu, tenenkrommend.

In UK is bijvoorbeeld de farmers market trending. Het wordt gestimuleerd omdat overgewicht onder Engelsen een epidemie begint te worden dankzij de massale hoeveelheid fastfood aldaar. Dus dan hebben lokale boeren nut.
Nederland exporteert de beste producten en die productie wordt gesubsidieerd met belastinggeld. Water naar de zee en ten koste van het Nederlandse milieu.

Atlas Shruggs 10 | 09-02-19 | 14:25 | 1 | + -4 -

Een paar jaar geleden heeft een boerenorganisatie eens steekproeven naar de waterkwaliteit gedaan. Het water voor het Planbureau voor de leefomgeving was het vuilste uit de proef.
Je kunt natuurlijk op je klompen aanvoelen dat het water in de gemiddelde gracht een stuk viezer is dan die van een Boerensloot.
Maar die laatste moet aan normen voldoen waar het gemiddelde natuurgebied niet aan komt. Echt letterlijk, de aanleiding voor de bovengenoemde proef was dat natuurgebieden hogere stikstofnormen hadden omdat daar de boerennormen niet gehaald werden.

frank87 | 10-02-19 | 07:58 | + 7 -

Mensen willen denk ik best meer betalen. Maar de praktijk is dat de producten telkens wel duurder worden, maar dat de boeren er (vrijwel) nooit van profiteren.

kweethetooknietbeter | 09-02-19 | 14:24 | 1 | + 21 -

De prijzen van landbouwproducten stijgen veel minder dan de inflatie.

Het klopt trouwens wel dat er op dit moment simpelweg geen mechanisme bestaat om de consument meer te laten betalen voor duurzamere landbouw.

fail | 10-02-19 | 10:55 | + -1 -

"Bijvoorbeeld: hoe groter het landbouwareaal van een boerenbedrijf, des te hoger de subsidie. Dus het is aantrekkelijk om die houtwal te kappen, de grasmat (overigens door verschraling altijd Engels raaigras) net wat rechter te trekken en het nuttige te laten winnen van het aangename, dus wat doen die struweelhagen daar eigenlijk?"

Hoe meer hectares hoe meer subsidie. Dit klopt inderdaad. Echter een houtwal kappen heeft niet zoveel met meer subsidie te maken. Een houtwal kappen of sloten dempen is enkel en alleen een gevolg van schaalvergroting.

Machines met grote werkbreedte bespaart tijd. En dus maakt het een bedrijf flexibeler wanneer een teeltseizoen weertechnisch niet mee zit. Bovendien bespaart het uren dus lagere kostprijs qua personeel. Maar zoals al gezegd is het om de subsidie niet te doen.

Olde Kniepert | 09-02-19 | 13:42 | + 7 -

Alleen biolandbouwers hebben nog belang bij intacte natuur en gezonde grond .

fijn | 09-02-19 | 13:35 | + -5 -

"Onze" boeren produceren grotendeels voor de export. Dus hangt het er meer van af of de mensen in het buitenland meer willen betalen voor de producten.

Moeten we trouwens echt de #2 exporteur ter wereld zijn met zo'n kleine oppervlakte? Me dunkt dat we best wel veel CO2 (schijnt de duivel te zijn tegenwoordig) uitstoot kunnen besparen door niet meer te produceren dan onze bevolking nodig heeft.

Meer informatie: www.rijksoverheid.nl/documenten/rappo...

Vitaly Chernobyl | 09-02-19 | 13:29 | 3 | + 7 -

Nee.

Raider Twix | 09-02-19 | 16:25 | + 1 -

Nee. Maar u moet wel minder vlees eten wegens CO2.
Dat exporteren we dan meer. Zonder de CO2 er bij.

Raider Twix | 09-02-19 | 16:30 | + 1 -

@Raider Twix | 09-02-19 | 16:30: Dus als we in nederland minder vlees gaan eten, gaan ze dat automatisch ook in de landen doen waar wij exporteren? Voor zover ik weet is vlees (voornamelijk varkens(vlees) ) en aardappels het grootste exportproduct van de boeren. Maar de planten die de boeren zaaien hebben ook CO-2 nodig om goed te groeien. Sterker nog, als alles op biologisch zou overstappen hebben we niet eens oppervlakte genoeg om de mensen te voeden. Waar gaan die planten op groeien (kunstmest is qua fabricage en transport schadelijker voor het milieu and de peop die de boeren uitrijden. Maar als we export nu zouden stoppen en de EU besluit dat ieder land zelfvoorzienend moet zijn in landbouwproducten, dan kunnen de boeren ook meer verdienen, en wordt het automatisch beter qua co2 uitstoot want het transport van voedingsmiddelen is niet meer nodig. Dat zou imo al een hoop helpen?

brie-de-penis | 09-02-19 | 19:16 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken