Vakbond: belastingbetaler moet miljarden lappen om pensioengat te dichten

'Het kabinet zadelt miljoenen mensen op met een fors pensioengat. Voor veertigers kan dat leiden tot een verslechtering van hun pensioenopbouw met ruim tien procent'. Dixit de christelijke vakbond CNV die vandaag in de Telegraaf helemaal leegloopt over het afschaffen van de doorsneesystematiek. Moraal van het jankverhaal: afschaffen van de doorsneesystematiek kost volgens een eerste verkenning van het CPB zo'n €60 tot €100 miljard. Dat geld hebben de pensioenfondsen niet volgens de bonden, dus mogen belastingbetalers bijspringen om dat gat te dichten. Of liever nog schaft de vakbond de doorsneesystematiek helemaal niet af. Dat is namelijk in het belang van hun eigen vergrijsde achterban (en de reden dat jongeren geen lid meer worden van de vakbond). Maar goed, wat was de doorsneesystematiek ook alweer? Beginnen we met een plaatje dat we daarna uitleggen.

1) In de meeste pensioenregelingen bouwen werknemers ongeacht hun leeftijd bij eenzelfde premie eenzelfde pensioenaanspraak op. 2) De premie van een jongere rendeert langer dan de premie van een oudere. Dus eigenlijk zou de jongere meer pensioen moeten krijgen voor zijn premie. Maar, 3) zie regel 1: beide werknemers krijgen dezelfde opbouw. Hoe kan dat? De jongere die premie inlegt, ziet een deel van zijn premie doorgeschoven worden naar zijn oudere collega's. En zo krijgen jong en oud eenzelfde pensioenaanspraak voor eenzelfde premie. Dat geschuif met premies geeft niks, want als de jongere ouder is, dan betaalt zijn jongere collega weer een deel van zijn premie. Bovenstaand plaatje laat zien dat hoe jonger de deelnemer is, hoe meer hij bijdraagt aan oudere collega's en omgekeerd. De pensioenpremie bedraagt hier 10% van het loon, voorbeeldshalve €54,11 (komen we zo op). Dat is de doorsneepremie, na de herverdeling van de premie toont de stippellijn aan hoeveel er wordt verschoven van jong naar oud. De jongste werknemers dragen de helft van hun premie af. In cijfers, uitgaande van 3% rendement op de premie geeft dat ter indicatie het volgende beeld:

De jongere betaalt in ons voorbeeldje €54,11 en daarvan schuift afgerond €23 door naar de oudere werknemer. In het echie gaat het om miljarden per jaar. Het hele doorsneesysteem paste prima bij de vorige eeuw. Als iedereen veertig jaar lang voor dezelfde baas/bedrijfstak werkt, dan verloopt alles goed. Helaas zitten we sinds 2000 in een nieuwe eeuw en zijn zaken op de arbeidsmarkt gewijzigd. Een mens wisselt van baan, van pensioenfonds, van arbeidsvorm en bedrijfstakken verdwijnen, nieuwe komen, etc. Daarmee -en om meer redenen maar die laten we even buiten beschouwing anders wordt dit topic een boek- begint de doorsneesystematiek keihard te knellen. Dan kan je twee dingen doen: doormodderen tot de laatste CNV'er dood is en daarmee de rest van het land op blijven zadelen met een pensioenstelsel dat niet meer past (filmpje). Of aanpassen.

Solidair

Nu is het de taak van de overheid om in te grijpen op het pensioenstelsel als dat niet meer past; vandaar dat pensioenminister Wouter Koolmees vrijdag met een plan voor stelselhervorming kwam, omdat werkgevers en werknemers er onderling een potje van maken. De afschaffing van de doorsneesystematiek hoort bij dat plan en in het plaatje hierboven ziet u dat met de afschaffing 45-plussers getroffen worden door het afschaffen van de doorsneepremie. Zij hebben de pensioenpot van oudere collega's gespekt, maar krijgen niets meer van hun jongere collega's. Welnu, dat gemis voor 45-plussers loopt op tot de genoemde miljoenmiljarden hierboven. Niet leuk, maar wel oplosbaar. Bijvoorbeeld door een nog een tijdje een solidariteitspremie te heffen op pensioenfondsniveau. Of compensatie te geven vanuit het vermogen van het pensioenfonds (vinden vakbonden wel goed als het gaat om tegenvallers in de vut op te vangen). Hoe groot het probleem per pensioenfonds gaat zijn, wordt de komende tijd uitgezocht en zal allemaal best mee kunnen gaan vallen. Dat past echter niet in het verhaal van de de vakbond, dus vandaar de chocoladeletters in de Telegraaf. Onthoud: ons pensioenstelsel is uiterst solidair, behalve als de rekening op tafel komt. Dan mogen van de vakbond de belastingbetalers (ook diegenen die part noch deel hebben aan het fonds en nu al jaarlijks voor €15 miljard meebetalen) nog een keer opdraaien voor de ellende. Sluiten wij af met een foto van boswachter Tim.oh wachtReaguursels

Inloggen

En al die eindloon pensioengenieters? Worden die even naar middenloon pensioen teruggezet?
Van de gekken.
Een aantal jaar geleden werd het eindloon pensioen onbetaalbaar geacht. Resultaat: middenloon pensioen.
Wat is de volgende stap? Zakgeldpensioen?
Iedereen die pensioenpremie betaald wordt beduveld.

watergeus | 06-02-19 | 16:21 | + 11 -

Tim de boswachterrrrr
Waar ging het topic eigelijk over?

Analia von Solmsch | 06-02-19 | 15:04 | 3 | + 0 -

Oja: linksom of rechtsom: via mijn premie of mijn belasting mag ik betalen aan de goudgerande pensioenregelingen van 65+.
Die al met 55 met de pre-VUT gingen, premievakanties hadden en konden genieten van twee vastgoedbubbels in dertig jaar.

Analia von Solmsch | 06-02-19 | 15:08 | + 14 -

sarcasme?

Zo niet: Koolmees. Als in "Minister Koolmees". Was ws bedoeld als grapje.

Vitaly Chernobyl | 06-02-19 | 16:06 | + -1 -

@Vitaly Chernobyl | 06-02-19 | 16:06: ik heel word erg nat -ehm afgeleid door Tim...

Analia von Solmsch | 07-02-19 | 18:27 | + 0 -

AOW en Pensioenen. Het zijn beide variant op piramide spel, een creatieve, maatschappelijk geaccepteerde versie van een Ponzi.
Vergrijzing is niet het probleem, het probleem is dat bij bevolkingskrimp onder beroepsbevolking de premie inkomsten dalen.
Vraag maar René van den Berg, John Wolbers, Remco Voortman of Danny Klompvoet wat er dan gebeurd.
Trouwens, even bij de notaris van erven Lubbers langs, Ruudje 'over de doden niets dan goeds' heeft er tijdens zijn regime ettelijke miljarden uit de potten laten roven. Door wetgeving legaal gemaakt, dat dan weer wel. In 2012 zij hij daar verantwoordelijkheid voor te willen nemen, dus wellicht wordt staat der Nederlanden nog genoemd in zijn testament.

der Schmutz | 06-02-19 | 14:46 | 2 | + 7 -

*in 2012 zei (facepalm, freudiaans, dacht aan Ria)

der Schmutz | 06-02-19 | 14:47 | + 0 -

@der Schmutz | 06-02-19 | 14:47: Ria Valk? Bremer?

Analia von Solmsch | 06-02-19 | 15:10 | + 0 -

Er zijn rond de doorsneepremie perikelen blijkbaar twee vragen: (1) Wat is het juiste moment om deze af te schaffen (if any), en (2) Hoe worden de bijbehorende gevolgen (die (aanname) de 45-jarige het hardste treffen) het eerlijkst verdeeld?

De antwoorden van DK zijn blijkbaar "nu!" en iets vaags over "laat de pensioenfondsen maar bijdragen", terwijl de pensioenfondsen nu al door hun hoefjes zakken.

Het lijkt erop alsof het achterhaalde doorsneepremie verhaal door de overheid is veroorzaakt (zowel door de uitnemingen als door de overige maatregelen) en dan is het logisch dat "we" de rekening betalen.

Overigens klopt van die 15 miljard "bijdrage" van de belastingbetaler aan het pensioen geen hout. Het niet innen van belastingen is niet hetzelfde als een bijdrage.

Vitaly Chernobyl | 06-02-19 | 13:36 | + 1 -

Juridisch is het afschaffen van de doorsnee premie wel een dingetje!
Immers de dan hard genaaide 50-er heeft wel al die tijd premie betaald en aldus opgebouwde rechten die niet zo ‘even’ kunt afpakken. Dat het pensioenfonds dat geld niet gebruikt heeft voor pensioenopbouw van de deelnemer (A) maar voor een andere deelnemer (B) is niet het probleem van (A). Daar heeft (A) lak aan, (A) heeft immers een vordering op het pensioenfonds.
Het afschaffen van de doorsneepremie verandert NIETS aan de verplichting van het pensioenfonds jegens deelnemer (A)! Ik voorspel dat de rechter dit gaat neersabelen op grond van onevenredigheid, immers de 50-er wordt hierdoor veel harder getroffen dan de andere deelnemers als de pijn niet via flankerende maatregelen over alle deelnemers van het fonds evenredig wordt verdeeld.

ZwarteDag | 06-02-19 | 13:21 | 6 | + 5 -

Ik heb in geen van mijn pensioendeelnames iets opgebouwd waar ik recht op kan doen gelden. Er komt wel ieder jaar een UPO binnen, maar wat daar nu echt van overblijft / wordt uitgekeerd op het moment dat mijn pensioenleeftijd is aangebroken (mocht ik dat halen), is onzeker (YMMV).

Dat maakt lastig afdwingen.

Vitaly Chernobyl | 06-02-19 | 14:57 | + 0 -

@libertat | 06-02-19 | 14:29:

Men probeert massaal nieuwe deelnemers uit Afrika en het Midden-Oosten op te halen, maar of die veel zullen bijdragen, valt nog te bezien.

DolfWeerwolf | 06-02-19 | 16:07 | + 7 -
▼ 3 antwoorden verborgen

Dat rekenvoorbeeld suggereert dat de 58 jarige nu pas instapt in zijn pensioenfonds, in plaats van al X jaar te hebben betaald.
Als je van bedrijfstak wisselt heb je bij het ene fonds betaald als jongere en "profiteer" je bij het andere fonds en voor iemand anders geldt het omgekeerde. Dat is alleen een probleem als de overstappers allemaal één kant op gaan, maar op macro niveau nog steeds evenwicht. Dus wat is het probleem?
Met heffingen en toeslagen wordt er weer een nieuwe onevenwichtigheid opgetuigd.
Waarom niet gewoon individueel aansluiten bij een pensioenfonds? Werkgevers- en werknemersdeel betalen aan het fonds dat je zelf kiest, daar je levenlang bijblijven en het issue is opgelost.

Franker | 06-02-19 | 13:20 | 1 | + 2 -

Mooie is natuurlijk wel dat pensioenfondsen niet vergelijkbare deelnemerssamenstellingen hebben. Het pensioenfonds voor horecapersoneel is piepjong (en ontvangen dus allemaal te weinig) terwijl de pensioenfondsen voor ambtenaren of voor metaalarbeiders weer veel ouder zijn (en ontvangen te veel premie, zonder dat er jongeren zijn die daarvoor inleggen).

Voireaton | 06-02-19 | 18:18 | + 2 -

Uit dienstverband in NL heb ik ook nog een pensioen "staan". Eerst werd de pensioenleeftijd naar 68 gezet terwijl ik er al lang niet meer werk. Nu dit weer. Geldt dit ook voor slapers? anyway. Ik reken er al op dat het niks zal zijjn dus het zal wel. NL is zo onbetrouwbaar geworden, je kunt daar niks meer plannen voor de oudedag. Geconduleerd er mee.

Zatkniss | 06-02-19 | 13:19 | 1 | + 8 -

Ik neem aan dat je voor je NL pensioenuitkering tzt in CH net een ijsje kunt kopen. Een waterijsje, dat is.

Poekieman | 06-02-19 | 15:16 | + 2 -

FF kort door de bocht.
In de jaren 90 werd ook door het toenmalige ABP alle bezittingen in huizen verkocht om in aandelen te gaan want dit was beter.
We zijn 30 jaar verder er nu hebben we te weinig rendement op de aandelen en gaan we korten.
Had het ABP door blijven gaan in het inverteren in woningen en ook daadwerkelijk gebouwd en gezorgd dat het verhuurd zou worden dan hadden we 2 vliegen in 1 klap op dit moment. Woning tekort zou niet bestaan hebben en de pensioenen zouden uitbetaald worden met de opbrengsten uit de huur.
Maar dit is natuurlijk vanuit mijn zijde "wat als" .... is niet gebeurd. Was toen ook jong en erg er op tegen om in aandelen te gaan... maar shit happens...

Bello de Hond | 06-02-19 | 12:58 | 7 | + 3 -

@Bello de Hond | 06-02-19 | 16:34: Lastig om jonge deelnemertjes van 25-35 jaar (docenten, politiemannen, dat soort werk) nog enthousiast te maken om in te leggen als je de bezittingen van pensioenfondsen uitkeert en over 40 jaar de deur wil sluiten.

Voireaton | 06-02-19 | 18:20 | + 5 -

Zonder woningtekort waren de huuropbrengsten weer niet zo hoog geweest dus dat was ook een loose-loose propositie. Cynisch maar wel met een kern van waarheid, als we dan toch gaan "wat als"-en.

CynicalBastard | 07-02-19 | 09:26 | + 1 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Mooi stukje.
Belangrijke aanvulling: de afschaffing doorsneepremie treft alle werkenden, de 45-minner loopt net zo goed wat mis als de 45-plusser. Die heeft namelijk een tijd lang te veel betaald, maar krijgt dat niet terug. De 45-jarige wordt het hardst genaaid: die heeft zijn halve werkzame leven de ouderen gespekt, maar krijgt daar nu (bij afschaffing doorsneepremie) niets voor terug. Hoe verder je daar van af zit, hoe minder hard je genaaid bent. De 35-jarige wordt ongeveer even hard genaaid als de 55-jarige.

reigor | 06-02-19 | 12:53 | 1 | + 2 -

Nee, de jongere is die te hoge premie toch al kwijt. Hij hoeft die alleen niet nog langer op te hoesten. Het beste zou zijn de doorsneepremieregeling met terugwerkende kracht af te schaffen, voor iedereen. Maar dat zal wel niet haalbaar zijn, om diverse redenen.

Poekieman | 06-02-19 | 15:20 | + 1 -

HAARLEM, 06 FEBRUARI 2019.

GEACHTE LEDEN,

HET GEHELE PENSIOENSTELSEL MOET OP DE SCHOP EN EEN TOTAAL ANDER PENSIOEN-
SYSTEEM MOET WORDEN BEDACHT, WAAR NIEMAND VOLSTREKT SLECHTER VAN WORDT !! ALLEREERST ZOU EEN B.A.K. (BUITENGEWOON ADMINISTRATIE KANTOOR), DIE DIT SOORT ZAKEN GAAT BE-
HANDELEN !! IEDEREEN KAN ZICH VRIJWILLIG VERZEKEREN, WAARBIJ 4.00 % WORDT BETAALD OVER HET BRUTO SALARIS OF LOON !! DE WERKGEVER, IN DIT GEVAL, BETAALT NOG EEN 6.00 % OVER HET BRUTO SALARIS OF LOON PER WERKNEMER !! HET LIJKT WELLICHT VERSCHRIKKELIJK INGEWIKKELD, ECHTER, DAT IS HET NIET !!
OOK MOET ER EEN ZOGENAAMD 15- OF 20 LOONSCHIJVENTARIEF WORDEN INGEVOERD, MET EEN MAXIMALE BELASTING EN SOCIALE PREMIES 40.00 % OVER IEDERE E. 3094.00 !! DAARNAAST GELDT EEN ONDERGRENSTARIEF VAN 22.00 % OVER HET BOVENWETTELIJKE MINIMUM LOON (2017 = E. 1700.00; 2018 = E. 1751.00 EN 2019 = E. 1803.53) ZIT MEN DAAR ALS WERKNEMER BEDUUDEND ONDER, DAN GELDT EEN LOON- EN PREMIEHEFFINGSTARIEF NAAR RATIO OVER
DAT BOVENWETTELIJKE MINIMUM LOON OF SALARIS TEN AANZIEN VAN HET DAADWERKELIJKE MINIMUM LOON, VICE VERSA !!! EEN VOORBEELD: BOVENWETTELIJK MINIMUM LOON 2019 = E. 1803.53 !! DE WERKNEMER IN KWESTIE VERDIENT SLECHTS E. 1500.00 AAN MINIMUM LOON !! IN DIT GEVAL WORDT HET HEFFINGSTARIEF AANGEPAST, ALS VOLGT: 1500.00/1803.53 X 22.00 % = 18.30 % !! INMERS, MEN KAN VAN EEN WERKNEMER MET MINIMUM LOON NIET GAAN VERWACHTEN, DAT DIE HETZELFDE PERCENTAGE AAN FISCALE- EN SOCIALE LASTEN AF GAAT DRAGEN !!! WAS GETEKEND,

GERARD TIMM

gerardus-timmermans | 06-02-19 | 12:44 | 15 | + -25 -

@Enrique C | 06-02-19 | 15:51: nee bij de metalelectro pmt

Bello de Hond | 06-02-19 | 16:35 | + -3 -

@Bello de Hond | 06-02-19 | 16:35: Die hebben geen beste dekkingsgraad. Ik zou rekenen op kortingen in 2020.

Voireaton | 06-02-19 | 18:22 | + 2 -
▼ 12 antwoorden verborgen

Ach de jongeren/millenials die slim zijn regelen de zaakjes zelf en schrapen dubbeltjes en kwartes bijelkaar om lekker zelfvoorzienend te pensioneren.. dat is toch de zelfredzaamheid wat zogenaamd volgens al die zure babyboomers ontbreekt bij "ons".

zandoerlenaar | 06-02-19 | 12:35 | 4 | + 8 -

Onze generatie wil best solidair zijn maar dat betekend vaak de rekening betalen/rotzooi opruimen van vorige generaties + gezeur aan ons adres dat we lui zijn en maar kop dicht moeten houden en werken moeten... zo naief.. zo naief.

zandoerlenaar | 06-02-19 | 13:12 | + 8 -

Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Met een jaarlijks terughollende koopkracht is het al nauwelijks mogelijk om te sparen voor een rainy day, laat staan een pensioen. Om over de jaarlijkse spaarboete nog niet te spreken.

Vanilla | 06-02-19 | 13:16 | + 11 -

@Bello de Hond | 06-02-19 | 12:41
Gaat u wel gemakkelijk af. Schuif alles gewoon op het bordje van de ZZP'er. Welnu veel succes met uw gatenkaas dat pensioen moet heten.

SolidRock | 06-02-19 | 13:48 | + 5 -
▼ 1 antwoord verborgen

Hoe de overheid het pensioengat wil gaan oplossen kan me nauwelijks boeien. Als ze mij daarvoor maar niet extra gaan belasten, want ik ontvang geen pensioen en heb daar gelukkig ook nooit premie voor betaald.

mona | 06-02-19 | 12:22 | 1 | + 12 -

Ik ook niet, want ik zag de bui al tijden geleden hangen. Alleen AOW is het best, in NL. Dan ben je zielig en word je niet gepakt door de overheid, vermoedelijk.

Poekieman | 06-02-19 | 15:24 | + 1 -

Het is inderdaad vervelend voor de 45-plusser. Daarom is ook het meest eerlijke om alle huidige pensioenfondsen open te breken. Het vrijgekomen geld wordt verdeeld onder de pensioendeelnemers, zowel gepensioneerden, slapers als actieven. Deze verdeling zal naar rato plaatsvinden van: ingelegde premie plus behaalde (actuariële) rendementen op die premie, minus uitgekeerde aanspraken.
Op deze manier krijgt iedereen zijn eigen deel terug en worden rekeningen van de ene generatie niet bij andere generaties neergelegd.
Het vrijgekomen geld kan elke deelnemer naar zijn eigen goeddunken inzetten om in zijn pensioenvoorziening te voorzien. Het is niet uitgesloten dat dit bij pensioenfondsen gebeurt, maar daar staat dan wel een persoonlijke pensioenrekening tegenover.

Phoolie_the_King | 06-02-19 | 12:11 | 7 | + 25 -

Phoolie. Dit is de enige en juiste oplossing. Alles nu uitkeren voordat alles op is of uitgekeerd aan de op te richten Europese pensioenunie.

Peter777 | 06-02-19 | 13:31 | + 6 -

Phoolie. Dit is de enige en juiste oplossing. Alles nu uitkeren voordat alles op is of uitgekeerd aan de op te richten Europese pensioenunie.

Peter777 | 06-02-19 | 13:31 | + 4 -

Nu uitkeren is gigantische inflatie. Geld in potjes geven aan demense zorgt voor een boost in het besteedbaar inkomen. Niet te betalen dus.

Voireaton | 06-02-19 | 18:24 | + 0 -
▼ 4 antwoorden verborgen

Het verbaast mij in de gehele discussie dat de overheid stelselmatig weigert de hand in eigen boezem te steken.
1. In de jaren '90 onder Onno Ruding (CDA) is er een poging ondernomen vanuit de overheid pensioenfondsen die meer 120% dekkingsgraad hadden af te romen doormiddel van belasting. Het gevolg daarvan is later geweest premieholiday voor werkgevers en werknemers omdat pensioenfondsen dit gevaar zagen en dus niet doorspaarden en belegden.
2. De pensioenroof in de jaren '90 die op het ABP is gepleegd is door diezelfde overheid nooit opgelost. Zou het niet eens tijd worden dit recht te trekken. De werkende mensen in NL zijn de afgelopen 30 jaar aardig uitgekleed door de overheid. Meerdere malen in de historie zijn er duidelijke signalen van echt slecht beleid, gedaan door juist de middenpartijen.

Beroep = Boerenlul | 06-02-19 | 11:39 | 10 | + 18 -

@Bello de Hond | 06-02-19 | 12:25:
Heb je zelf voor gestemd. Ik werk al vanaf mijn 11e en zal nooit een pensioen krijgen en ik gruwel ervan dat ik voor zulke lege liters als u nu moet betalen.

Vanilla | 06-02-19 | 12:30 | + 10 -

@Phoolie_the_King | 06-02-19 | 12:26: En ik dan heb vanaf mijn 25 tot nu (ben 50) al premie betaald...
1. Pensioen breuk heb meegemaakt ( men kon de gegevens nog niet koppelen)
2.Greep uit de kas door de heren politici om een begroting te dichten.
3.Dat jij nog tot pak hem beed je 70 ( nog 40 jaar) je voorzieningen kan treffen en dat ik met nog maar 19 jaar moet zien of ik nog wat kan krijgen.
4. Vut premie ook al door mijn neus is geboord.
5.Ik langer moet doorwerken (tot 69) totdat ik maar met pensioen kan gaan.... en dat tussen mijn 65ste en 69 niks maar dan ook niks is geregeld. (men begint nu op mijn 65ste gewoon met uitbetalen van mijn pensioen.
6. Al die jaren dat er niet geindexeerd is mij in de toekomst ook al "hard" treft.
7. Mijn pensioen waardevast zou worden op het moment dat ik eraan begon. Wat ik daar mee wil zeggen dat ik" wist" wat het zou zijn op het moment dat er zou uitgekeerd worden. Maar door nu al de loskoppeling op indexatie al veel geld kost.
8.Mijn AOW wordt ook al leeftijdsgebonden uitgekeerd... houd in dat mijn vrouw die 4 jaar jonger is niet eerder kan stoppen met werken op moment dat ik met pensioen ga. Krijg maar op 1 persoon uitkering AOW.
Dit op een rij...
moet langer doorwerken
pensioen niet waarde vast( was beloofd)
als getrouwd koppel lager aow
en nu zeggen dat ik alleen maar voordelen heb :))))

Bello de Hond | 06-02-19 | 12:37 | + 2 -

@Phoolie_the_King | 06-02-19 | 12:26:
Als 50+ er:

Premievakanties: heb ik nooit gezien
VUT: heb ik wel aan meebetaald en mag nu met 67+ met pensioen
Vroegpensioen: zie VUT
...
Eindloonregeling: woehaaaa... nope
Aanvangsdatum premiebijdrage: was vroeg...

Uw schoonouders (65+) ja... boomers hebben dat, niet de 50-plusser! Dat is de Verloren Generatie.

Enrique C | 06-02-19 | 12:55 | + 5 -
▼ 7 antwoorden verborgen

En aangezien 60-plussers relatief behoorlijk veel invloed hebben in de vakbond, hoeven we geen solidariteit te verwachten van de ouderen. Het is slechts wachten op de eerste (bijna)bejaarde die gaat zeuren dat hij op z'n 14e al begon met werken, op zijn 18e trouwde, en zo vreselijk ontzettend veel voor de samenleving heeft betekend in al die werkzame jaren. Huis hyptheekvrij (premie A/B/C), studiekosten van de kinderen volledig betaald door de samenleving, jarenlang ongestraft bij kunnen beunen en spaargeld zwart wegzetten in Duitsland.

3*links=rechts | 06-02-19 | 11:17 | 5 | + 18 -

@Bello de Hond | 06-02-19 | 11:42:
Henky, zit je nu al aan de sherry want je spelling is niet om aan te zien.

Vanilla | 06-02-19 | 12:17 | + 5 -

@Vanilla | 06-02-19 | 12:17: Jullie gaan uit van de situatie die nu is ( en die is gewoon geweldig met zoveel geld in kas). Ze gaan er nu van uit dat het over tich jaar niet meer dekkend is hoe nu de situatie is... dat klopt maar over 5 jaar kan de situatie weer heel anders zijn en dat kan zomaar ten positive zijn... want NIEMAND weet dat..

Bello de Hond | 06-02-19 | 12:23 | + -8 -

@Bello de Hond | 06-02-19 | 12:23:
Dan wordt er over 5 jaar toch geindexeerd? Ik zie het probleem niet.

Vanilla | 06-02-19 | 13:10 | + 3 -
▼ 2 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken