Rechter verscheurt arbeidsregeling Jumbo: cao 3.000 werknemers blijft rechtsgeldig

Weet u nog, die vrijpostige actie van Jumbo om buiten de vakbond om een arbeidsvoorwaardenregeling (avr) op te stellen voor 3.000 medewerkers van distributiecentra? Daar waren de vakbonden FNV en CNV fel tegen gekant uiteraard en vandaag heeft de rechter besloten dat Jumbo inderdaad buiten zijn boekje is gegaan. Maar dan wel op een behoorlijk mierenneukerige manier. Wat wil? De avr is van kracht geworden op 26 februari 2018, maar de rechter kijkt naar de cao van Jumbo. Daarin staat het volgende: 'Deze CAO wordt aangegaan met ingang van 1 april 2016 en eindigt per 1 april 2017. Tussentijdse wijzigingen kunnen alleen tot stand komen met instemming van beide partijen. Voor 1 april 2017 zullen CAO-partijen overleg voeren om deze overeenkomst te verlengen.' Volgens de vakbonden wordt hierin de duur van de CAO hebben omschreven, maar niet dat de cao zou eindigen zonder officiële opzegging. Jumbo oordeelt juist omgekeerd: er kon alleen van verlenging van de cao sprake zijn nadat daarover overleg heeft plaatsgevonden. Uit die tekst moet een goed verstaander ook opmaken dat er geen stilzwijgende verlenging gaat komen, aldus de supermarktketen. De kantonrechter keek vervolgens naar de cao-wet waarin staat dat cao's van bepaalde tijd altijd voor dezelfde tijd verlengd worden, tenzij anders bepaald. Volgens de rechter blijkt nergens uit dat er na afloop van de overeengekomen tijd de cao zonder opzegging eindigt. Dat er in die tekst het woord 'eindigt' staat zegt verder niets over het uitblijven van een verlenging, noch is het aangekondigde overleg over verlenging genoeg om te zeggen dat er geen verlenging volgt als er niet is opgezegd. En daarom geldt de cao nog steeds. Daarom moet Jumbo de cao alsnog toepassen op straffe van een boete van €1.000 per dag. Hupsa. Maar wacht, er is meer. 

De rechter moest zich ook nog buigen over de gebroken cao-staking van april 2017. Jumbo zette toen 8 uitzendkrachten in om het werk voort te zetten in een distributiecentrum in Woerden, in samenwerking met uitzender Otto Workforce. Hierin stelt de rechter de vakbonden opnieuw in het gelijk, aangezien er onrechtmatig tegen ze gehandeld is. Overigens wordt dit alleen op conto geschreven van Otto, Jumbo blijft hier buiten schot. De wet bepaalt dat een werkgever een derde partij kan vragen om de wet te overtreden, zonder daar zelf aansprakelijk voor te worden gesteld. Mooi he? De vakbonden hebben een schadevergoeding (wegens reputatieschade en schade voor tevergeefs gemaakte kosten) geëist van €500.000. Die wordt niet door de rechter toegekend maar doorgeschoven naar een afzonderlijke procedure. Maar goed, weer een klinkende overwinning, zoals de FNV zelf roept:  'Gerechtigheid'? Dat is maar zeer de vraag. Jumbo heeft al laten weten dat het zich netjes aan de uitspraak gaat houden en de cao alsnog rechtmatig zal opzeggen per 1 april 2019. En de rechter spreekt een beetje voor zijn beurt voor wat betreft de gevraagde schadevergoeding: 'De omvang van de schade is thans niet aan de orde. Hoewel niet aannemelijk is dat de inzet van de acht uitzendkrachten op besmet werk, zoals vastgesteld door de Inspectie SZW, tot gevolg heeft gehad dat de staking is gebroken, is het mogelijk dat FNV en CNV schade hebben geleden als gevolg van deze schending van artikel 10 Waadi.' Met andere woorden: dat halve miljoen kunnen ze waarschijnlijk wel vergeten. De vakbond heeft daarom na de Deliveroo-zaak eerder een tweede pyrrusoverwinning dan een echte overwinning op zijn naam staan. En werkgevers die erover denken om cao-onderhandelingen met de vakbond middels een avr te omzeilen, hebben nu een panklare handleiding in handen. 

Reaguursels

Inloggen

De kop boven dit artikel stelt dat de AVR door de rechter is verscheurd. Dat is onzin. Deze blijft gewoon van kracht voor de werknemers die er vrijwillig voor getekend hebben. Zij kunnen ook nog terug naar de CAO, vanwege de door Jumbo bij het teken al aangeboden spijtoptantenregeling. Voor medewerkers die niet voor de AVR hebben getekend, was de CAO nog geldig. Wat betreft wijzigt er dus niets. Wel is het zo dat medewerkers die pas sinds kort in dienst zijn, onder de CAO beter af zijn als zij voornamelijk in toeslaguren werken; de avond en het weekend. Alleen voor hen vormt de uitspraak een wezenlijk verschil. FNV en CNV stellen dat ze de zaak hebben gewonnen. Dat is slechts gedeeltelijk zo. De meeste vorderingen zijn afgewezen tezamen met vrijwel alle claims. In de Facebook-groep 'Jumbo Distributiewerkers' wordt de geclaimde 500.000 euro al verdeeld, terwijl die vordering juist is doorverwezen naar een andere zaak, waarbij het maar de vraag is of er wat gevangen wordt. Met deze uitspraak zal Jumbo moeten toestaan dat er wat propagandamateriaal op de prikborden wordt opgehangen en zal er een paar keer een ruimte beschikbaar moeten worden gemaakt voor de vakbonden. Het vonnis biedt voor Jumbo geen enkele noodzaak weer in gesprek te gaan met de vakbonden. Het komt er dus op neer dat de vakbonden met Pasen weer gaan staken voor een nieuwe CAO. Dat zal Jumbo negeren en vervolgens is de situatie weer zo als die tot gisteren was. Ik denk dat Jumbo zich in de handjes mag wrijven.

The_iron_boar | 24-01-19 | 21:53 | + 4 -

Multinationals zijn als water... lopen altijd ongeacht t tarief naar t laagste punt. Je kan ze beter ook vooraf belasten om hier te mogen zijn en te leveren. Dan draai je t om. Zwitserland heeft op alle gebieden hoge lasten en is n klein land met kleine bevolking. En dat functioneerd vrij goed. Mede doordat het strak de wet handhaaft qua oa grenswinkelen.
Het eeuwige gezeur als ik t niet lever dan doet de buurman het? Dat kan of je schermt de boel goed af zonder een 2e noordkorea te worden. Ik heb zelf geen behoefte aan 100soorten van alles in n supermarkt etc. Of als part of de deal opgedrongen inwoners om andere landen te pleasen met het mogen leveren van vaak waardeloze handel met weinig marge, zoals de landintensieve tuinbouw in nl die niet lijkt te kunnen zonder uitbuiting. Of de distributie centra vol met rotzooi. Idem uitbuiting.
Zie daar Zwitserland veelal hoogwaardige producten met n stevig prijskaartje. Like it or leave it. Ze conformeren zich deels aan de eu. En voor de rest zijn ze op zichzelf. Dat kan in Nederland ook. We liggen aan open zee. Maar helaas niet met n overheid die deugt en er werkelijk voor Eigen volk is. Met de windvanen die nu Den-Haag en de ambtelijke burelen bevolken gaat echt mis. Zelfs met Albanese loon maatstaven.

builder | 24-01-19 | 21:12 | + -2 -

@ builder
De grap is dat mijn bedrijf in de CAO metaal & techniek zit. Naast de CAO betaal ik jaarlijks nog een leuke winstbonus uit (die de overheid voor 52% ff leuk belast). Dus mij tegen de muur zetten is denk ik niet nodig. Maar je moet de feiten onder ogen zien. Zolang een Nederlander niet bereid is te betalen voor zowel kwaliteit als milieu is het hypocriet een werkgever slecht ondernemerschap te verwijten. Je laat een werkgever in Nederland wel concurreren productie in o.a. China. Weinig etos daar kwa milieu en arbeidsvoorwaarden. Dus commodities valt niet tegen China te concurreren als je milieu arbeids-omstandigheden en voorwaarden in ogenschouw neemt. Wij zelf maken een technisch product waar een nette gezonde marge op zit, maar vrienden die ook ondernemer zijn hebben erg veel moeite met de NL arbeidskosten. Een installateur die ik ken doet bijna geen particulieren meer omdat die markt door ZZPers is verkloot. Het zijn niet de ZZPers maar de particulieren die dat veroorzaken. Dat neem ik de particulieren niet echt kwalijk, want die keren ook elk kwartje inmiddels om door de alsmaar stijgende lastendruk. En zie daar de vicieuze cirkel en mijn conclusie dat de CAO gewoon dood aan het gaan is.

gepast_betalen | 24-01-19 | 20:28 | + 3 -

Gepast betalen... ook hier zie ik eerder dat men EU wijd er niet omheen kan om afspraken te maken qua minimumloon geldend voor alle vakgebieden.
Simpelweg om de race naar t afvoerputje te voorkomen. Temeer daar geen koopkracht... geen economie betekent. En dus ook geen belastinginkomsten om effectief een land te kunnen draaien.
Egoïstisch ingestelde figuren komen met jouw soort smoezen. Ik zeg dan desnoods een Chinees vuurpeloton gecombineerd met een Zwitserse controle mechanisme om e.e.a. hardhandig af te dwingen en voila t komt helemaal goed voor de werknemers en daarmee uiteindelijk voor een land.
Niets of niemand is gebaat bij een kleine groep superrijken die alleen parasiteren om het parasiteren... of uit stompzinnig egoïsme.

builder | 24-01-19 | 18:39 | 1 | + -1 -

Ja, hier huilde ook het hele bedrijf mee met de werkgever, die door de gestegen huizenprijzen geen 2 milj moest neerleggen maar 2,1 milj ,echt rot voor hem.

blank-dus-racist | 24-01-19 | 18:58 | + 1 -

BAM!!!!!

De rechter kiest hier gewoon eieren voor zijn geld. Anders is dit het begin van het einde van de CAO. Maar op de wat langere termijn zijn die CAO's toch onhoudbaar gezien de hoge kosten voor werkgevers. Die kosten worden zeker onhoudbaar wil je nog globaal kunnen concurreren. Ik denk dat het de laatste spasmen zijn van het huidige polder systeem. Succes CAO, succes vakbonden zonder representatieve vertegenwoordiging....

gepast_betalen | 24-01-19 | 16:30 | 2 | + -8 -

Zijn het de CAO's die de kosten onhoudbaar maken?

Ik meen te hebben gezien dat bruto-loonkosten voor een werkgever flink boven de netto-loonkosten liggen, en daar heeft een werknemer toch niets over te zeggen?

minderweter | 24-01-19 | 18:37 | + 2 -

Multinationals vertrokken omdat NL zo duur is.
Belastingen dus. En veel regels.

Raider Twix | 24-01-19 | 19:27 | + 2 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken