VVD rectificeert 'feiten over de woningmarkt' naar aanleiding van publicatie op Das Kapital

Gisteren keken we naar bovenstaande rekensom van de VVD over de inkomenspolitiek die via de woningmarkt wordt bedreven. Daarin zette de VVD 'de feiten op een rij' inzake de miljardensubsidies voor huurders en eigenwoningbezitters. Of u het met die miljarden eens bent, dat mag u helemaal zelf weten. Wij bemerkten alleen dat er nogal wat aan de berekening van de VVD schort. Een flink deel van de fiscale subsidie voor eigenwoningbezitters is door de VVD namelijk niet in deze berekening betrokken. De liefhebber ziet de uitgebreide bespreking hier, maar in het kort komt het neer op het volgende. Je betaalt over een bankrekening van €200k meer inkomstenbelasting (via de vermogensrendementsheffing) dan over een eigen woning van €200k (via het eigenwoningforfait). De overheid belast de ene beleggingscategorie zwaarder dan de andere beleggingscategorie, vanuit het idee de burger te sturen naar een eigen woning. Dat kost geld, want de overheid had zonder die uitzondering voor de eigenwoningbezitter meer geld kunnen binnenharken (in de toelichting op de huidige wet op de inkomstenbelasting heet dat dan een fiscale faciliteit). Over het algemeen zou je kunnen stellen dat mensen ter rechterzijde van het politieke spectrum in principe tegen die overheidsinmenging zijn, simpel gezegd omdat de overheid volgens de kapitalist zich zo weinig mogelijk zou moeten bemoeien met de beleggingscategorie waarin u belegt. Kapitalisten en ook DasKapitalisten houden namelijk van goed werkende kapitaalmarkten zonder een overheid die gaat lopen roepen waarin we moeten beleggen. Daar krijg je voor je het weet Italiaanse staatsobligatie-praktijken van. 

Ideologie

Aan de andere kant zijn er voor een overheid wel weer allerlei goede argumenten te verzinnen om juist het eigenwoningbezit te willen stimuleren. En daarom staat bijvoorbeeld bij de VVD de hypotheekrente als een huis. De discussie over of dat nou wel of niet goed is, doet hier verder niet ter zake. Voor meer beschouwingen verwijzen we u graag naar de discussie over de aflosboete, alwaar dit (fiscale) principe uitvoerig aan bod is gekomen. Gisteravond reageerde Daniel Koerhuis, het Tweede Kamerlid dat namens de VVD de berekening opstelde, op ons bericht 'VVD komt met halve feiten over de woningmarkt'. Die titel hadden we zo gekozen omdat in de VVD-berekening over de 'woonsubsidies' het verhaal over de verschillen in de 'vermogensbelasting' niet had meegenomen. Scheelt toch al gauw enkele miljarden per jaar en wat ons betreft zijn miljarden toch wel van dusdanige omvang dat die tot dit feitenrelaas hadden dienen te behoren. De reactie van Koerhuis kwam per twitter en leverde een conversatie op waar we weinig vat op kregen.

Jesse

Zo beoordeelde Koerhuis de niet van ons afkomstige stelling 'Socialisten willen huiseigenaren twee keer belasten, in box 1 en box 3. Daarom moet links nooit meer een meerderheid krijgen' als juist. Kijkend naar Jesse Klaver zijn we het daar volledig mee eens, maar voor de rest konden we niet veel met het antwoord. Dus legden we diverse malen de vraag voor hoe Koerhuis denkt over het verschillend belasten van verschillende beleggingscategorieën. Daar kwam helaas geen antwoord op. Wel hintte Koerhuis erop dat een eigen woning gezien moet worden als een goede pensioenvoorziening. Daarom zou de eigen woning min of meer fiscaal behandeld moeten worden zoals het pensioen dat loopt via uw werkgever of dat u mogelijk zelf heeft afgesloten in de vorm van een lijfrente. De inleg is dan simpel gezegd fiscaal aftrekbaar, de vermogensopbouw onbelast en de uitkering belast. Vanuit die optiek heeft Koerhuis vermoedelijk een deel van de fiscale subsidies achterwege gelaten bij de berekeningen. Vermoedelijk, want we kregen daarop geen nadere toelichting -en dat was misschien maar beter ook, want het is een redelijk heilloze weg om die twee zaken (fiscaal) met elkaar te vergelijken. 

Janboel

Kennelijk heeft Koerhuis een nachtje wakker gelegen en diep nagedacht over de zaak. De feiten van de VVD, zo verklaart Koerhuis vanochtend, zijn nog niet eens halve feiten maar mijn eigen mening. En vandaar dat enkele miljarden buiten de berekening zijn gelaten. Enfin, met die rectificatie zijn onze vragen over de berekening sympathiek beantwoord. Dus stem op die man, maar alleen als de VVD-fractie belooft dat Koerhuis zich nooit meer inlaat met wat voor fiscaal dossier dan ook, want ons belastingstelsel bevat al zo weinig logica. Rectificatie hieronder, de fiscale liefhebbers bespeuren de ideologische janboel (een auto is vrijgesteld omdat het a) een gebruiksvoorwerp is en b) succes met de waardebepaling van uw Peugeot 206 uit 2004 en c) 200 Peugeots 206-jes aangehouden ter belegging zijn wel belast):

Reaguursels

Inloggen

En als ik verlies lijdt op mijn invetering, mag ik dit dan ook verrekenen met mijn "belastingaanslag"?

boerk | 24-01-19 | 10:57 | 1 | + 0 -

En onderhoud, mag ik dat dan ook aftrekken? Zoals een nieuwe warmtepomp of om de 5jaar alle zonnepanelen laten vervangen?

boerk | 24-01-19 | 11:03 | + 1 -

GroenLinks en D66 vinden twee dingen belangrijk--> Milieu en Migratie.
Dat mag miljarden kosten - de rest is bijzaak... de VVD gaat precies dezelfde kant op.

sociaal_econoom | 24-01-19 | 08:18 | + 3 -

Socialisme en de woningmarkt.
Een recept gedoemd om te mislukken lijkt mij. Een garantie zelfs om te mislukken.
Het zal er dan ook niet beter van worden, zolang de ruk naar conservatief/libertarisch rechts niet wordt gemaakt.

Tha Analyzer | 23-01-19 | 22:51 | 1 | + -1 -

* van = op

Tha Analyzer | 23-01-19 | 22:51 | + 0 -

Waarom moet huren en eigen woning bezit in gelijke mate belast of gesubsidieerd worden. Mag je als politieke partij geen voorkeur hebben om de ene categorie wat meer te bevoordelen of wat minder te benadelen dan de ander? Kortom, waar gaat het over?

Klapband1408 | 23-01-19 | 22:06 | + 3 -

Box drie heeft geen niets rechtvaardig in zich.
Is simpel te omzeilen via spaar bv en wat er wel of niet belast wordt is volstrekte willekeur.
Spaargeld tegen 100 procent verhuurd onroerend goed wat veel meer opbrengt tegen een lager percentage.
Zaken als belasting vorderingen en schulden tellen weer niet mee... onnavolgbaar

alinka | 23-01-19 | 21:37 | + -1 -

In het staatje ontbreekt de ozb nog. Weliswaar gemeentelijke beladting maar hier 2 keer zo hoog als voor een huurder. Dan vergeet ik nog even de kwijtschelding hiervan voor lagere inkomens.

Ben Hetzat | 23-01-19 | 21:33 | + 1 -

Als de VVD er nou voor kan zorgen dat iemand met het minimumloon ook een huis kan kopen, zonder hypotheekfratsen en rare risico's voor de samenleving, dan mogen ze verder praten.

kloopindeslootjijook | 23-01-19 | 19:24 | 2 | + 4 -

toevoeging een fatsoenlijk huis.

kloopindeslootjijook | 23-01-19 | 19:25 | + 2 -

De VVD en de waarheid spreken.....?

Rob12345 | 23-01-19 | 19:45 | + 2 -

Vergeet ook niet mee te rekenen dat sociale huurwoningen meestal het eigendom zijn van woningcoöperaties, die nog minder belasting betalen dan de Shells en Unilevers.

W_F | 23-01-19 | 18:58 | + 1 -

@Pierre Tombal: De hogere huizenprijzen komen bij nieuwbout niet in het geheel bij de overheden terecht, ook landeigenaren en projectontwikkelaars profiteren ervan. Wel mee eensch dat de HRA een sigaar uit eigen doos is. In de praktijk is de HRA vooral een subsidie aan de banken.

Muxje | 23-01-19 | 18:56 | 1 | + 3 -

Ik weet niet waar- of hoe oud jij was tussen 2010-2013, maar de enige prijsdalingen op nieuwbouw in die tijd kwamen doordat gemeentes hun grondquote lieten zakken. Bij projectontwikkelaars en aannemers is namelijk niet zoveel te halen, tenzij je aan loonmatiging zou willen doen. Landeigenaren krijgen eveneens geen flikker, want die worden gewoon onteigend en tenzij ze belangwekkend genoeg zijn (lees: prominent lid van een politieke partij) kunnen ze bij RvS lullen als Brugman om dat te stoppen of meer dan een duppie per m2 te krijgen. De overheid bepaalt wat gebouwd wordt, waar dat gebeurd, en in welke prijsklasse dat dient te zijn; welke zij vervolgens zelf afdwingt door middel van de grondquote.

En banken zal het de reet roesten of jij van staatswege geld terugkrijgt van wat jij aan rente betaalt. Als die gasten daar echt mee bezig zouden zijn hadden ze de annuïteitenberekening namelijk wel aan de netto rente gekoppeld zodat jij conform de intentie van deze leenvorm ook daadwerkelijk iedere maand (netto) hetzelfde betaalt.

Pierre Tombal | 23-01-19 | 20:35 | + 1 -

Een woning kopen ontslaat de staat van het betalen van huursubsidie. Alleen daarom wordt het bezit van een eigen huis niet belast. Tenminste : Overdrachtbelasting, BTW bij notariskosten, huurwaardeforfait, OZB. Dat is ook allemaal belasting. Gelukkig is er bij verkoop van het huis ook nog vermogensbelasting.

mickey99999 | 23-01-19 | 18:42 | + 0 -

Ik kan deze dus helemaal niet volgen: noch de reactie van VVD noch die van DK.

Waaruit blijkt precies dat de VVD een en ander heeft rechtgezet? svp in het vervolg meer duiding voor mensen die niet de tijd hebben om alle twitter informatie door te spitten op zoek naar het antwoord..

Albasalix | 23-01-19 | 18:23 | + 3 -

Hey van Wensen "De overheid belast de ene beleggingscategorie zwaarder dan de andere beleggingscategorie" - behalve dan dat je EIGEN woning geen belegging is, maar een kostenpost.

Monkey Cabbage | 23-01-19 | 17:09 | 1 | + 5 -

Volgens de VVD is een huis dus altijd een belegging.

Als de VVD wonen als levensbehoefte had gezien, was het immers nooit zover gekomen en kon een middeninkonen nog een woning kopen.

Fapselaar | 24-01-19 | 01:31 | + 2 -

Ik denk dat dhr. Koerhuis je vraag niet beantwoord heeft omdat de vraag helemaal fout is (vergelijkbaar met de vraag: "Bent u opgehouden uw vrouw te slaan?").

Een eigen huis is geen beleggingsobject, dus is de vraag "waarom eigen huizen en andere beleggingscategorieën verschillend worden behandeld?" een foute vraag.

Je zou een tweede of extra huis als beleggingsobject kunnen zien, maar ook als manier om inkomen te verwerven.

Ik drink geen bier. Moet ik nu ook een bierzuipforfait betalen omdat ik geen bieraccijns afdraag en dus word gesubsidieerd?

Vitaly Chernobyl | 23-01-19 | 16:54 | + 8 -

Op het moment dat je eigen huis een deel van je pensioen mag zijn, stel ik gelijktrekking voor met andere pensioenpotjes: de verzekeraar roofpotjes: inleg belastingvrij. Uitkering belast.

Verder is spaargeld ook pensioen dus zou ook belastingvrij moeten zijn.
Al dat belastinggeld gaat toch grotendeels in de fik, dus niemand mist daar minder uitgaven.

Raider Twix | 23-01-19 | 16:04 | + 5 -

Leuk verhaal, maar de enige reden waardoor je de waanzinnig lage drempel voor vermogensrendementsheffing (30k of zo?) ook maar enigszins billijk zou kunnen noemen, is het feit dat de eigen woning niet tot het eigen vermogen in box 3 behoort.

Verder is een huis eigenlijk ook een verbruiksvoorwerp. En hoewel je over beleggingsauto’s ook VRB betaalt, betaal je geen eigenvervoer-forfait over de auto waarmee je naar het werk rijdt.

Muxje | 23-01-19 | 16:01 | + 7 -

VVD, dat neem je sowieso niet serieus.

kapotte_stofzuiger | 23-01-19 | 15:53 | 2 | + 7 -

Die nemen jou serieus.

kapotte_stofzuiger | 23-01-19 | 15:53 | + 18 -

Van achteren en van voren.

De Profundus | 23-01-19 | 18:37 | + 1 -

Daar kan Koerhuis heel wat van vinden maar hij moet mooi uitvoeren wat zijn partij beslist en dat is zoveel mogelijk en liefst steeds meer poet ophalen. En dan mag via een spelletje verdeel en heers op verschillende gebieden zoals de woning'markt'.

Deflatiemonster | 23-01-19 | 15:43 | + 6 -

De basis van elke berekening zou moeten zijn: Geen belasting en geen subsidie. Alles wat afwijkt van die situatie moet meegenomen worden in deze berekening: Dus huursubsidie behoort wel degelijk in de berekening van de heer Koerhuis thuis, misgelopen belastingopbrengsten uit box 3, zoals DK hier suggereert, dus niet!

Kortom het punt van onze 'VVD-vriend' blijft staan: huren wordt zwaarder gesubsidieerd dan kopen. Daar doet de misgelopen opbrengsten niks aan af.

Phoolie_the_King | 23-01-19 | 15:42 | 4 | + -2 -

@Muxje | 23-01-19 | 16:06
Leuk beredeneerd, maar in dit land wordt niet het vermogen belast maar het rendement op het vermogen. Dit principe wordt wellicht overschaduwd door het feit dat de overheid voor liquide vermogen een forfaitair rendement rekent, maar dat hoeft niet in te houden dat ze alle vormen van vermogen op deze zelfde wijze moten belasten. In de praktijk wordt bovendien in veel gevallen het vermogen dat in het huis zit veel zwaarder belast dan spaargeld aangezien het huurwaardeforfait over de volledige (forfaitair bepaalde) marktwaarde wordt gerekend terwijl daar in de regel een aanzienlijke schuld tegenover staat. In box 3 zou je deze schuld mogen afschrijven, maar in box 1 betaal je dus minstens 43,25% van 0,7% van de woningwaarde waarvan misschien maar 10% daadwerkelijk tot jouw vermogen behoort. Dat is dus 2,5 keer zoveel als dat je in box 3 zou betalen. Hoezo de staat loopt iets mis?

Pierre Tombal | 23-01-19 | 18:35 | + 2 -

Oh en in al die getalletjes van Koerhuis ontbreekt er nog een:

Gegeven dat als tegengewicht van hypotheekrenteaftrek de woningen hier grofweg 15% meer opbrengen en dit verschil in het geval van nieuwbouw in zijn geheel bij de overheid terecht komt, kunnen we bij een gemiddeld aantal van 50.000 gestichte woningen per jaar à gemiddeld 260.000 euro concluderen dat de overheid grofweg 2 miljard euro per jaar aan extra inkomsten ontvangt *dankzij* wat jij als verliespost voor de belastingdienst beschouwt. In vergelijking met wat volgens sommigen een "normale" grondprijs zou zijn gaan we zelfs al richting de 4 miljard euro aan extra inkomsten.

Hypotheekrenteaftrek is daadwerkelijk een sigaar uit eigen doos. Alles dat je daar aan kosten zou kunnen identificeren is reeds ruimhartig door de eigenaren bij de notaris voorgeschoten.

Pierre Tombal | 23-01-19 | 18:45 | + 3 -

@Muxje | 23-01-19 | 16:06
De definitie van subsidie is een tijdelijke bijdrage van de overheid.

Neem je het ontzien van belasting daarin mee, valt alles wat jij verdient netto onder subsidie zodra er iemand is die meer dan jouw netto loon aan belasting betaalt.

Het is iets anders of het rechtvaardig is het ene wel en het andere niet te belasten, maar het lijkt me wel redelijk belangrijk het verschil te benadrukken; ontzien van belasting betekent dat dat bedrag geen onderdeel is van de rijksinkomsten en kan dus per definitie geen bijdrage zijn.

omgponies | 23-01-19 | 23:44 | + 1 -
▼ 1 antwoord verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken