Banken en verzekeraars doen duurzaam. Effect is volstrekt onbekend

Toetsen Nederlandse financiële instellingen nog een beetje of hun beleggingsportefeuille van €4,3 biljoen bijdraagt aan een stukje duurzaamheid? Dat wilde DNB graag weten want duurzaamheid is heet. U kent de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen die de VN opgesteld heeft om ijsberen te redden en mensenrechten (ook voor vrouwen) te verbeteren. Starten wij met een handige definitie die u kunt gebruiken op verjaardagsfeestjes: 'Duurzame ontwikkeling is gedefinieerd als een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen'. Nu wil het geval dat volgens DNB financiële instellingen 'impact' hebben op de duurzaamheid in de wereld (want die kunnen via het terugtrekken van beleggingen wapen- en tabaksfabrikanten breken) en duurzaamheid heeft impact op financiële instellingen (kernbom op Rotterdamse haven betekent waarde Nederland omlaag).

Dus onderwierp de toezichthouder vijfentwintig Nederlandse banken, verzekeraars en pensioenfondsen aan een onderzoek -deze 25 beheren €3,5 biljoen van de bovengenoemde €4,3 biljoen. Resultaat: ten eerste formuleren de onderzochte financiële instellingen keurig duurzaamheidsbeleid. Desalniettemin gaat er ergens op de lijn kennelijk toch nog wat fout. Zo beleggen de Nederlandse pensioenfondsen met zijn allen €80 miljard in projecten waar mensenrechten ondergeschikt zijn aan het rendement (bijvoorbeeld in lucratieve mijnbouwprojecten waarbij Braziliaanse natives om de haverklap worden weggespoeld). Ten tweede wordt bij vier van de 25 instellingen gekeken naar de duurzaamheidsrisico's in de portefeuille (bijvoorbeeld dat klanten heel erg boos worden om het gegeven dat via hun pensioenpremies Braziliaanse natives worden mishandeld). Derdens heeft 80% van de financiële instellingen geen idee hoe men de impact van hun beleggingen zou moeten meten en doet dat dus ook niet. Kortom, bij veel financiële instellingen zit de afdeling duurzaamheid in samenwerking met de afdeling marketing duurzaamheidsbeleid te verzinnen en uit te venten, maar -en dat zeggen ze zelf ook- beloftes doen over de impact daarvan durven ze niet, want hoe dan? (Ambtenarenpensioenfonds ABP verkocht de beleggingen in kernwapenfabrikanten, maar wat is de impact op wie en op wat). Sluiten wij duurzaam af met kekke DNB-plaatjes.

Reaguursels

Inloggen

Het lijkt me ontzettend duurzaamheidsbevorderend als pensioenfondsen de uitkering aan deelnemers met kinderen verminderen, en dat naar rato van het aantal CO2-uitstoters dat men heeft verwekt. Dat zou erg goed zijn voor mijn pensioenzekerheid.

Rhenium | 22-01-19 | 15:15 | + 0 -

Pensioenfondsen moeten wat mij betreft maximaal rendement halen, en als dat samen kan met duurzaamheid, prima. Maar als dat ten koste gaat van het rendement of een onevenredige belasting legt op het fondsbeheer moet je het achterwege laten. Idealisme betaal je maar van je eigen geld; ongevraagd altruisme wens ik niet door mijn strot geduwd te krijgen, vooral niet van een monopolist zoals een pensioenfonds waar je niet weg mag.

Defman | 21-01-19 | 19:22 | + 15 -

Ze doen niet duurzaam, ze verkopen 'duurzaam'.
Als een product.
Dat is heel wat anders.
Ze verkopen alles dat verkoopt.
Verder hebben ze overal peop aan.

kloopindeslootjijook | 21-01-19 | 19:21 | + 6 -

Vertrouwen in financieel instellingen kan je niet eten, sterker nog, het is dé manier om heel veel fiat kwijt te raken.

W_F | 21-01-19 | 18:12 | + 0 -

Mij is niet gevraagd. terwijl mijn geld door pensioenfondsen belegd word. Ik wil alleen dat mijn pensioenfonds belegd waar de hoogste rendamenten te behalen zijn.

Atlantis-95 | 21-01-19 | 17:41 | 3 | + 9 -

Het hoogste rendement wordt bij jou gehaald :)

omgponies | 21-01-19 | 19:11 | + 1 -

Ik zelf beleg niet. Mijn punt is dat fondsen - bij publiekelijk gekrakeel - uit bepaalde beleggingen gaan zonder dat degenen die inleggen iets wordt gevraagd. Denk aan wapens, tabak, etc.

Atlantis-95 | 21-01-19 | 19:21 | + 2 -

Er wordt mensen niets gevraagd, maar de consument is het er wel mee eens. Goed punt wat betreft de monopolie, maar tegelijkertijd zijn meer mensen voor duurzaamheid als factor in het beleggingsbeleid dan tegen. Gewoon weer de dictatuur van de meerderheid.

Voireaton | 22-01-19 | 14:09 | + 0 -

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken