Joh! Pensioen blijkt onbetaalbaar te wordenDe gewone werkmans wordt dit jaar gebeten door de hond, de kat of de hond en de kat. Ongeveer een derde van de deelnemers aan bedrijfstakpensioenfondsen ziet een groter deel van het loon opgaan aan pensioenpremies. Dan zijn er ook nog werknemers die de pensioenpremie niet zien stijgen, maar die voor hetzelfde geld wel een lager pensioen krijgen. De echte verliezers zijn zij die worden gebeten door de kat en de hond. In dat geval stijgt de pensioenpremie en daalt de pensioenopbouw. Kortom, zo concluderen deskundigen in het Financieele Dagblad dat onderzoek deed naar pensioenstats voor 2019 (plaatje), de rek is er qua pensioenen wel een beetje uit. De premies kunnen niet nog veel hoger, want nu al werkt een voltijdswerknemer een dag in de week voor het pensioen. Daarnaast teren veel pensioenfondsen in op het vermogen door te lage pensioenpremies te heffen. Daar schreven we eerder al uitgebreid over en betekent bijvoorbeeld in de zorg dat een zuster met een inkomen van €30.000 ongeveer €2.000 per jaar te weinig aan premie betaalt en de dokter €10.000 (zou jaarlijks €29.900 moeten zijn, is €19.757, cijfers 2018). Met als resultaat dat zorgpensioenfonds PFZW in de problemen zit en de pensioenen niet kan indexeren en mogelijk moet korten. Gelukkig en ter compensatie voor de oudere deelnemers worden de reguliere pensioenpotten dan weer legaal geplunderd omwille van de vut. Enfin, gedoetjes allemaal weer natuurlijk en de grote vraag is wat te doen. Hebben we twee hoopgevende antwoorden op: 1) vandaag leggen deskundigen in de Tweede Kamer dingen uit over de rekenrente (die is laag, dus vandaar dat pensioen zo duur is). Kunnen we samengevat van zeggen dat de ene helft van de deskundigen voor een hogere rekenrente is, de andere helft tegen. 2) Pensioenminister Wouter Koolmees gaat eind deze maand een brief schrijven over een nieuw stelsel waarin de voornoemde problemen niet meer bestaan. Komt dus allemaal goed met uw pesjoen.

Reaguursels

Inloggen

Gewoon geen nieuwe deelnemers meer toelaten in de pensioenfondsen . Mensen die minder dan 25 jaar hebben ingelegd afkopen , kunnen ze dat inleggen in een pensioenverzekering of zelf beleggen . Denk dat er ruim voldoende in kas is voor de blijvers en de gepensioneerden ..

elevator | 21-01-19 | 18:12 | + -4 -

Joh, dat we dit dit 40 jaar geleden niet aan zagen komen zeg !?
Oh wacht, dat deden we wel, maar de politiek heeft er gewoon geen fuck aan gedaan want niet populair en fuck de volgende generatie.

zurekomkommer | 21-01-19 | 17:34 | + 15 -

Voor nieuwe pensioenspaarders is de inleg heel eenvoudig persoonlijk te maken.
Elk jaar de pensioenpremie (ook die van de werkgever) en het behaalde rendement bijschrijven. Uitbetalingen afschrijven. Net zoals een bank dat doet. Na pensionering kies je een uitbetaling per maand. Als je rekening leeg is geraakt, dan krijg je geen betalingen meer. Eigen verantwoording. Als je overlijdt gaat de rest naar je nabestaanden, niet in een grote pot. Geen gedoe over rekenrente, pensioenkorten, mddelloon, solidariteit, of andere onzin. Geen vermogensbelasting over de opgebouwde pensioen-spaarpot. Gewoon inkomstenbelasting over de uitbetalingen, net zoals nu.
Het kan eenvoudig en zonder dat er bij pensionering onduidelijkheid is over het uit te keren maandbedrag Dat bedrag kies je dan zelf. En waarom bij een pensioenfonds ? Een verzekeraar doet dit nu al op deze manier.

mickey99999 | 21-01-19 | 16:16 | 1 | + 5 -

Het zal allicht eenvoudig kunnen, maar een paar problemen. Zonder solidariteit (en uitbetaling aan nabestaanden) heb je dus een hogere premie nodig, want het langer leven risico is dus persoonlijk. Daarnaast is het voor nieuwe pensioenspaarders aantrekkelijk om de pot persoonlijk te maken, maar pensioenfondsen komen dan rap in een situatie terecht met meer ontvangers dan betalers. Dat zorgt ervoor dat ze interen op het pensioen, waardoor het rendement achteruit holt en de kortingen exponentieel toenemen. Met andere woorden: de jongste in een traditioneel fonds doet het licht uit en krijgt niets tot nauwelijks iets.

Voireaton | 22-01-19 | 14:17 | + 0 -

Voor nieuwe pensioenspaarders is de inleg heel eenvoudig persoonlijk te maken.
Elk jaar de pensioenpremie (ook die van de werkgever) en het behaalde rendement bijschrijven. Uitbetalingen afschrijven. Net zoals een bank dat doet. Na pensionering kies je een uitbetaling per maand. Als je rekening leeg is geraakt, dan krijg je geen betalingen meer. Eigen verantwoording. Als je overlijdt gaat de rest naar je nabestaanden, niet in een grote pot. Geen gedoe over rekenrente, pensioenkorten, mddelloon, solidariteit, of andere onzin. Geen vermogensbelasting over de opgebouwde pensioen-spaarpot. Gewoon inkomstenbelasting over de uitbetalingen, net zoals nu.
Het kan eenvoudig en zonder dat er bij pensionering onduidelijkheid is over het uit te keren maandbedrag Dat bedrag kies je dan zelf. En waarom bij een pensioenfonds ? Een verzekeraar doet dit nu al op deze manier.

mickey99999 | 21-01-19 | 16:16 | + -1 -

Enige oplossing is de pensioenen verlagen vd mensen die er het meest v geprofiteerd hebben. Verdeling vd lasten en lusten over de generaties is extreme scheef. In 2050 is de pot leeg.
Zie de link v Fapselaar als antwoord op Jetstream rond 14.47. Dit is een noodsituatie maar niemand durft in het vet vd pensionado's te snijden. Idioot!

ger1306 | 21-01-19 | 16:05 | + -1 -

@ Vitaly Chernobyl | 21-01-19 | 12:27 |
Nou, 0.0001 % of zoiets. Pensioenfondesen zijn verplicht "prudent beleid" te voeren. Dat wil zeggen dat ze de beleggingen voor de deelnemers boven de ca. 45 jaar als spaargeld of staatsleningen moeten aanhouden. Op staatsleningen moet je op dit moment bijna geld toegeven, en op spaargeld voor dit soort grote bedragen is de rente negatief.

===edit redactie===
Deze fout maken ze op nos.nl en in de krant als de krant niet het fd is ook altijd. De verplichting moet berekend worden tegen lage rentes. Het fonds hoeft daar de beleggingen echter niet op af te stemmen. Een risicovolle beleggingsportefeuille leidt wel tot een hogere buffereis.
Zie onze explainer daarover hier: www.daskapital.nl/5152425/nog-even-ee...
groet, Redactie

bdn01 | 21-01-19 | 15:36 | 3 | + 1 -

Beste redactie,
Uit eigen ervaring als pensioenbestuurder kan ik melden dat de "asset allocatie" (=verdeling van de fondsen over de diverse beleggingsinstrumenten) aangepast moet worden aan de leeftijdsopbouw van de deelnemers. De fondsen behorende bij de jongeren (tot ca. 45 jaar) mogen worden belegd in risicodragende beleggingen (=aandelen). De fondsen van ouderen, boven de 45 jaar moeten risicomijdend worden belegd. Hoe je dat doet mag je inderdaad zelf bedenken. In de praktijk komt het erop neer dat dit in staatsleningen en cash (spaargeld) gebeurt. Omdat bij veel pensioenfondsen de populatie veroudert betekent dit dat heel veel fondsen hoofdzakelijk moeten beleggen in staatsobligaties en spaargeld. Daardoor is het voor veel fondsen vrijwel onmogelijk om goede rendementen te behalen. Die rendementen staan, u heeft daarin helemaal gelijk, totaal los van de waardering van de verplichtingen. Dat moet tegen de geldende "rekenrente".

---edit redactie---
We zijn erg benieuwd waar u deze wijsheid op baseert. Prudent beleggen begrijpen we, zeker bij een grijs fonds. Maar alles voor een 45-jarige risicoloos beleggen lijkt ons niet bij de geldende (open) norm te passen.
Groetjes, redactie

bdn01 | 21-01-19 | 19:43 | + 0 -

Beste redactie,

Op een gegeven moment kregen wij in ons fonds een "aanwijzing" van DNB om voor de hogere leeftijdscategorie minder risicovol te beleggen. Dat kostte veel geld omdat we snel van een heel pakket aandelen af moesten. De praktijk is: Tot 45 jaar hoofdzakelijk aandelen, tussen de 45 en 50 à 55 grotendeels staatsobligaties en boven de 55 cash. Je verkrijgt inderdaad meer beleggingsvrijheid bij een hoge buffer, maar welk fonds heeft dat tegenwoordig nog?

---edit redactie---
Wonderbaarlijke aanwijzing. Is het fonds gesloten?
Groetjes, redactie

bdn01 | 21-01-19 | 20:48 | + 0 -

Het betrekkelijk kleine bedrijfspensioenfonds (ca. 300 deelnemers) hebben we geliquideerd vanwege de relatief hoge kosten. Daarna zijn de tegoeden en aanspraken overgebracht naar een verzekeraar (De Eendracht), die inmiddels opgegaan is in ASR.

---edit redactie---
Helder! Bedankt voor uw reactie.
Groetjes, redactie

bdn01 | 22-01-19 | 01:19 | + 0 -

Berekening? AOW kost meer dan 50 jaar (werken) x 6.000,- premie, dus 300.000,- en levert een alleenstaande AOW uitkering op van plm. 15.000,- per jaar.
Stel dat iemand daarnaast via aanvullend pensioen of lijfrente nog eens 300.000,- c.q. 15.000,- bruto uitkering per jaar heeft ingelegd. Dan is zijn pensioeninkomen straks zo'n 30.000,- bruto per jaar (waarvan plm. 5.000,- weer direct retour belasting gaat).
In principe p.p. dus voldoende om van 67e t/m 86e jaar uit te betalen: 20 jaar x 30.000,- (bruto!!) is 600.000,- inleg. De premie van iedereen die ergens vóór zijn 65e of 86e jaar komt te overlijden, blijft over in de grote pot….

Hoeveel mensen halen eigenlijk die 86 jaar? De levensverwachting bij geboorte is nu ongeveer 81,5 en de gemiddelde leeftijd van overlijden is 78.4 jaar. Dat was bijna 50 jaar geleden 68.5 (1970).
Maar tussen ‘verwachting’ en werkelijkheid, zit hoe dan ook steeds zo’n jaar of drie.
Wie eenmaal 65 jaar is geworden, stijgt snel in ‘levensverwachting vanaf 65'. Maar dan werken we nog.
Meer inwoners is meer premiebetalers, is ook ooit meer ouderen.... maar het valt mee:
In 1979 inwoners van 45 t/m 54 jaar (w.v. een heel groot deel premie betaler): aantal is 1.495.215. Wie daarvan nu nog in leven is, is 40 jaar later (in 2018) dus 85 t/m 94 jaar: aantal inwoners van die leeftijd vorig jaar 345.897.
Echt, de meeste mensen die 45/50 jaar hebben gewerkt, financieren allemaal die gemiddeld 12-15 jaar van hun oude dag volledig vóór.

Wering | 21-01-19 | 15:10 | 1 | + 4 -

En haal het gegarandeerde deel eruit. Maak de waarde contant op je 65/67e en keer het netto uit. Flauwekul dat een ex grootverdiener op zijn 85e gegarandeerd 75k pernsioen per jaar krijgt. Althans dat zou de pensionado zelf moeten kiezen, wanneer diegene op zijn 67e minder gebruikt dan is er in het nieuwe jaar wat meer. Elk jaar een gegarandeerd bedrag uit een gezamenlijke pot is steeds lastiger te financieren. Maar gewoon je eigen inleg op 67 verzilveren en dan een zelfbeschikkingsrecht daarop neemt alle zorgen weg van de zogenaamde pensioenfondsen...

Bill Cosby | 21-01-19 | 15:29 | + 1 -

Hieronder ook al genoemd, maar door de ECB is de rente lager dan de inflatie, dat is killing voor de opbouw. Verder is het pensioen loonbelast, eigenlijk dus twee keer belast, want middels de pensioenen subsidieren we het ECB beleid.
Kan je jezelf nog afvragen waarom een 20% van je salaris niet genoeg is als inleg.
Dat is 5 jr werken voor 1 jr pensioen, 45 jaar werken is 9 jr pensioen. Zonder rendement op ingelegd vermogen wel te verstaan.

Hoezo niet genoeg?! Als ik dan 68 ben zou ik toch wel pensioen mogen hebben tot mijn 80e...

Tsaaah | 21-01-19 | 15:07 | + 5 -

Ze doen net alsof de pot leeg raakt onbetaalbaar , meer dan 40 jaar inleg mag je van geluk spreken dat je nog 5 jaar gebruik kan maken van het potje voordat je de kist ingaat , de meeste halen de pensioen leeftijd niet eens maar wel max ingelegd en waar blijft dat dan , oplichters net zoals de rest die aan het grote geld knoppen draaien .

Jetstream | 21-01-19 | 14:40 | 3 | + -1 -

De pot raakt ook leeg. Nu pas blijkt dat jij niet voor jezelf hebt betaald, maar voor de generatie babyboomers die voor jou heeft geleefd.
Op basis van de 40 jaar dat jij hebt ingelegd: jij gaat nog wel wat van je eigen potje terugzien, maar je laatste 10 levensjaren worden betaald door de jongeren van nu.

Het zijn die jongeren waarbij zal blijken dat het potje écht leeg is. www.youtube.com/watch?v=3U_lU-CbxlQ

Fapselaar | 21-01-19 | 14:47 | + 2 -

Wat een goed filmpje. De nood is aan de man!Je hebt nogal wat boomers met heel grote mond.Ben benieuwd wat voor smoes ze hiervoor gaan verzinnen

ger1306 | 21-01-19 | 15:40 | + 1 -

Wat een goed filmpje. De nood is aan de man!Je hebt nogal wat boomers met heel grote mond.Ben benieuwd wat voor smoes ze hiervoor gaan verzinnen

ger1306 | 21-01-19 | 15:40 | + 0 -

Pensioen netto uitkeren aan de burgert is de enige oplossing. Maar de fiscus wil een hap, dus wordt het opeens een ander verhaal. Btw omhoog, loonbelasting naar beneden zou een stuk helpen. Oh en de pensioenpotjes gewoon op een individuele rekening, tel maar mee: 1/3 burgert per week is 40 jr x 52 wk (bijv 100€) en 2/3 werkgever is 200€ is 300€ per week x 52 x 40 is 6ton. Daarmee kan je toch nog prima vooruit bovenop je AOW?

Bill Cosby | 21-01-19 | 14:14 | 3 | + 1 -

Zolang je niet de 100 bereikt wel.

Met 6 ton mag je hopen dat het over 30 a 40 jaar nog wat waard is.
Als het net zoveel is dan nu 60.000 euro dan ben je er zo doorheen.

TP 1984 | 21-01-19 | 15:06 | + 0 -

Klopt daarom het gegarandeerde deel eruit halen. Iemand moet zelf plannen hoeveel eruit te halen. Ik zou bij 6 ton contante waarde bijv op mijn 65e mijn restschuld op het huis kunnen afbetalen (-/- 150k). Daarna 10 jaar lang uitbundiger (25k per jaar bovenop AOW) leven dan is mijn pensioenpot van 6 ton nog maar 2 ton.. wel een woning als bezit (mag je verkopen als je wilt), met de rest (2 ton) kan je nog eens 20 jaar 10k vanaf snoepen. Vanaf je 75e kan je toch wat rustiger aan doen? Nogmaals is je eigen keuze, maar dit soort individuele keuzes zou je moeten hebben over je pensioenpot.

Bill Cosby | 21-01-19 | 15:22 | + 0 -

@Bill Cosby, je begrijpt toch wel dat als je burgers meer keuze geeft, er gemiddeld minder over zal blijven aan solidariteit en er daarom meer zal moeten worden ingelegd? Geef iemand de optie tussen 600k ineens en 20 jaar lang 30k, dan moet je geen 600k inleggen, maar 900k, omdat die eerste optie zo aantrekkelijk is dat je geen 10 jaar (gewogen) rendement pakt op 300k.

Voireaton | 22-01-19 | 14:23 | + 0 -

Dus de aandelenbeursen zijn de afgelopen 10 jaar als raketten omhoog geschoten, maar de pensioenfondsen hebben er amper van kunnen profiteren?
Dan zeg ik steek die marmeren paleizen, die ze voor zichzelf hebben opgericht maar in de fik. Met de dikke deuren er nog in.

watergeus | 21-01-19 | 12:48 | 5 | + 2 -

Percentages... pffff 100-50=50 punten. 50+50=100.. is ook 50 punten. Met het juist kiezen van percentages kun je een hoop.

goldsammy | 21-01-19 | 19:55 | + 0 -

Pensioenen worden meest in obligaties belegd. Het zal nooit geaccepteerd worden als er met pensioenen in aandelen wordt gespeculeerd. Overigens snap ik de commotie van de jeugd niet ik krijg jaarlijks pensioenoverzicht en dat is gewoon gelijk aan wat ik zelf (en werkgever) betaald heb. Is mijn geld punt.

Ben Hetzat | 21-01-19 | 20:40 | + 0 -

Overigens ben ik het er wel mee eens dat de uitvoerders veel te veel achterhouden. Tot wel 40% van elke ingelegde euro. Weg is je belastingvoordeel. Maar wel belasting betalen als het uitgekeerd wordt. Ik had het liever zelf gespaard

Ben Hetzat | 21-01-19 | 20:42 | + 0 -
▼ 2 antwoorden verborgen

bdn01 snapt er juist helemaal niets van.
Het werkgeversdeel van het pensioen wordt even vergeten.
Dat is de helft en vaak nog meer.

Jassen | 21-01-19 | 12:41 | 1 | + 0 -

bdn01 snapt het, als gecertificeerd pensioenfondsbestuurder, echt heel goed. Die 25% premie is natuurlijk het werknemers- en werkgeversdeel samen. Het maakt niet uit waar de premie vandaan komt, als het totaal maar voldoende is.

bdn01 | 21-01-19 | 15:38 | + 1 -

bdn01 snapt er juist helemaal niets van.
Het werkgeversdeel van het pensioen wordt even vergeten.
Dat is de helft en vaak nog meer.

Jassen | 21-01-19 | 12:41 | + 1 -

Ook weer Oorzaak en gevolg.... van EU gedrocht. Geen rente wel Inflatie.
Verder zie ik niet in dat de premie factor. Van verpleegster versus arts 10 of zelfs 15 moet zijn. Met n dik salaris kan je tenslotte voor jezelf gemakkelijk extra veel bijsparen. Met n krap aan netto-loon is dat voor de handjes niet te doen. De verpleging is tenslotte uiteindelijk net zo hard of harder nodig als de artsen zelf. Wat mij betreft gewoon iedereen standaard een gemiddeld pensioen uit die grote pot.
En alle fondsen bij elkaar zodat er minder overhead is met honderden fondsen zoals nu.
De rente is nu kunstmatig laag. Dus wat mij betreft ook geen indexatie.
Tenslotte ook t opjagen van inflatie leid alleen tot hogere premies etc.
De ambtenarij heeft eerder voor zichzelf 7% loonsverhoging gescoord. De rest mag t nu opbrengen.
Door harder te rennen in de tredmolen!

builder | 21-01-19 | 12:28 | 3 | + 4 -

Stap uit de tredmolen... Klagen helpt niet, met de voeten stemmen wel. Al was het alleen maar voor jezelf.

Poekieman | 21-01-19 | 12:56 | + 9 -

Jammer van de minnen. Als rente lager is dan inflatie is er iets goed mis met de economie. Het is zo simpel, zo basaal. Maar ja, we lenen liever dan dat we sparen dus komt 'ons' wel goed uit.

der Schmutz | 21-01-19 | 12:58 | + 11 -

Wat Poekieman zegt, gewoon met je voeten stemmen. Enige wat echt helpt.

InTheTube | 21-01-19 | 20:17 | + 0 -

Lang leve Europa. Door koppeling van Europese economieën, één munt en daardoor één rente beleid delen we ook mee in de feestvreugde van het geld 'creëren' door simpelweg bij te drukken.
Hierdoor wordt alles één groot gemiddelde. Waar vroeger Italië, Griekenland, Spanje, Frankrijk alles betaalbaar hielden door bij te drukken en de schaarse particuliere pensioen veilig in Zwiterland gestald werden omdat staatspensioen daar de norm was, gaat dat nu minder makkelijk. Hun boos omdat ze worden gekort omdat systeem minder goed te betalen is door remmende EU regels. Voor ons is de jarenlange hoge inflatie (die is al jaren hoger dan ons wordt verteld) en kunstmatig lage rente (zodat zuidelijke landen niet kapot gaan aan het bijlenen) zijn de NETTO rendementen voor onze pensioenfondsen niet toereikend om mee te kunnen groeien. Ook helpt het politiek correcte geleuter over geen wapens / tabak / kindslaven / maar wel ecobiogendervriendelijk beleggen niet. Tevens krijgen wij van Lubbers nog een paar miljard geroofd pensioengeld+rente terug.
Net als enkele duizenden euro's de NL bewoner Kok kwartjes. Maar ja, het gepeupel vergeet snel, het waren van die lieve mensen en over de doden niets dan goed!

der Schmutz | 21-01-19 | 12:28 | + 12 -

Toch is het raar, ik heb nu in al die vele jaren meer geld ingelegd dan dat ik er ooit uit terug zal krijgen of ik moet 130 jaar oud worden.

2voor12 | 21-01-19 | 11:58 | 2 | + -2 -

Is dat zo? Lijkt me sterk. Heb je wat cijfers?

Inflatie is natuurlijk ook een puntje. Als je over 30 jaar 2000/mnd krijgt kan je daar een stuk minder mee dan nu. Tenzij je alleen Xiaomi telefoons hoeft te kopen waarschijnlijk.

Poekieman | 21-01-19 | 12:54 | + 1 -

2voor12 | 21-01-19 | 11:58
Dat ligt aan je leeftijd, als je onder de 50 bent klopt dit, als je daarboven zit ga je er in ieder geval veel meer uit krijgen dan wat 50-min er ooit van terug gaat zien.

Fapselaar | 21-01-19 | 14:24 | + 0 -

ohh wat een ramp... is maar goed dat we voor 44 jaar in de pot hebben zitten... kunnen we nog een stootje hebben...

Bello de Hond | 21-01-19 | 11:40 | 3 | + -4 -

44 jaar? Geld voor 10 deelnemers terwijl er 100 deelnemers zijn?

ZwarteDag | 21-01-19 | 11:50 | + 7 -

Dus 1.7 biljoen euro is niet genoeg ????

Bello de Hond | 21-01-19 | 13:06 | + -3 -

Ga maar rekenen Bello, met 5 miljoen Nederlanders die een modaal inkomen willen ontvangen, voor een jaar of 20 wat ze worden na de AOW-leeftijd. Het is zo op.

Fapselaar | 21-01-19 | 14:41 | + 3 -

En dit is dus aan het gebeuren in economische hoogtijd waar de persen al jaren het waarde papier aan het drukken zijn alsof er een complete stad zijn verwarming aan ontleend.
Kun je nagaan als de boel straks in een diepe recessie komt, die qua ernst nog een stapje verder dan 2008 zal gaan. Als we nu al van die paar centjes in paniek raken; straks wordt het pas echt leuk. “Oops, its all gone”.

SpaansePeetvader | 21-01-19 | 11:35 | 3 | + 24 -

SpaanseDoemDenker...
Na een financiele crisis volgt altijd een ‘normale’ crisis. Alleen depressievelingen denken dat elke volgende crisis nog zwaarder is, die hebben dan ook een ander probleem dan de economie...

ZwarteDag | 21-01-19 | 11:54 | + -6 -

Dit financiele systeem van krediet op krediet, is onhoudbaar, er is nooit een structurele oplossing gevonden. In 2008 hadden ze de kans, maar de problemen van opstapelende schulden werden opgelost door NOG meer schulden te maken. Ze hebben er slechts wat zware medicijnen, pure symptoombestrijding, tegenaan gegooid. Het echte vuurwerk moet nog komen, doe de riemen goed vast...

SpaansePeetvader | 21-01-19 | 12:18 | + 13 -

Denk ik ook, SP, maar we weten niet hoe lang dat nog duurt.

5 jaar, 10, 20, 50? Maak ik het nog mee. Na mij de zondvloed.

Poekieman | 21-01-19 | 12:50 | + 1 -

eigenlijk zijn de pensioen gewoon te hoog, in elk geval voor mensen boven de 75. De ouders krijgen elke maand nog steeds een hoog pensioen, maar geven geen enkele cent meer uit, als ze straks 80, 85 of 90 zijn krijgen ze nog steeds een goed pensioen, waar ze nog steeds niets van uitgeven. misschien is het een idee om meten na je pensioennering de pensioen iets op te hogen en daarna lineair te laten zakken naar gelang de leeftijd. dan hoef je veel minder te sparen voor je pensioen en kan de premie omlaag

geldgelul | 21-01-19 | 11:17 | 4 | + 4 -

Ook dat inderdaad. Daar gaat men volledig aan voorbij

Tsaaah | 21-01-19 | 15:08 | + 2 -

Vergeet niet dat de helft van alle zorgkosten "veroorzaakt" wordt door hoogbejaarden.

jojan | 21-01-19 | 19:47 | + 0 -

Jojan , daar hebben ze ook al pakweg 70 jaar premie voor betaald.

Ben Hetzat | 21-01-19 | 20:35 | + 0 -
▼ 1 antwoord verborgen

"teren veel pensioenfondsen in op het vermogen"

Dat beweert DK wel vaker maar staat in flagrante tegenspraak met het feit dat de pensioenpot elk jaar weer hoger is dan het jaar ervoor.

Zou je wel willen we | 21-01-19 | 11:16 | 10 | + -10 -

@zou je wel willen we:
Dus als jouw spaar rekening ieder jaar met 2% groeit maar er 4% inflatie is staat er dan meer of minder geld op je rekening.
Meer geld waar je minder mee kan doen.
.
Als je voor je kinderen een studie potje hebt van 20k per kind, en plots staat je verloren zoon Arnie Alberts, je sluit deze in je armen en stort meteen 15k bij. Dan staat er meer op de rekening maar per saldo maar minder per kind.
.
Een simpel rekenvoorbeeld, maar gaat om principe:
Als je 40 jaar lang 10k per jaar inlegt met 4% rendement sta je na 40 jaar op 950k bij 2% sta je op 605k. Bij eerste 20 jaar 4% en 2e 20 jaar 2% kom je ook maar aan 695k. Zelfs als je de laatste 20 jaar 20k (100% meer) inlegt kom je nog steeds net niet aan de 950k (935k) eind bedrag.
Ergo, als verwacht rendement halverwege looptijd halveert compenseert dubbele inleg het bijna.
.
In een gezonde, werkende, economie is rente hoger dan inflatie niet lager, zouden pensioenfondsen netjes in de pas lopen, huizenprijzen stabiel stijgen, enz.

der Schmutz | 21-01-19 | 12:55 | + 8 -

Is dus schuld van de eu. De rente is veel te laag maar kan niet omhoog vanwege onbetaalbaarheid staatsschulden van zuidelijke landen. Zonder eu (euro) zouden de pensioenfondsen niet tekort komen en de huizen niet zo duur zijn.

Ben Hetzat | 21-01-19 | 20:33 | + 0 -

@ Ben Hetzat | 21-01-19 | 20:33
Maar door die lage rente betaal je ook maar weinig aan je hypotheek en de inflatie is laag. Het is dus redelijk lood om oud ijzer. Verder is over de hele wereld de rente laag, behalve in Venezuela en Turkije. Dat ligt dus niet allemaal aan de EU, maar ligt veel eerder aan de veel te langzame toename van de productiviteit in in de westerse wereld. Die kan omhoog door langer, harder en slimmer te werken. Daar kun je overigens privé al aan beginnen. Door dat hogere salaris kun je dan een mooi huis kopen en ook nog een hele goede pensioenvoorziening. Het ligt echt niet aan de EU, maar gewoon helemaal aan jezelf.

bdn01 | 22-01-19 | 01:35 | + -1 -
▼ 7 antwoorden verborgen

REAGEER OOK

Linktip: Energie vergelijken